Voichița Pălăcean-Vereș – Un debut mult întârziat: Camelia Florescu, „Nu-s o fată ca oricareˮ

Am cunoscut-o pe Camelia Florescu în urmă cu câțiva ani, prin intermediul câtorva poezii pe care mi le-a trimis spre publicare în antologia pe care o păstoream. De la prima lectură, versurile sale și-a dovedit incontestabila calitate de a ajunge la suflet, constatare ce i-am comunicat-o imediat. Răspunsul său la feedbackul oferit m-a uimit: „Nu m-am gândit până acum să public  poezie, nu știu dacă am talent, dacă…ˮ.

Iată că în rodnica toamnă 2019, după ce, vreme de câțiva ani, Camelia Florescu a fost efectiv o prezență ferventă în lumea literară, regăsindu-i numele în publicații tipărite și virtuale, dar și în cronicile consemnând evenimente culturale din toată țara, chiar și Europa, a debutat editorial. Prezență fizică absolut cuceritoare, cu o energie demnă de un tânăr debutant, Domnia Sa a dovedit că spațiul nu este o justificare în a menține distanța, atâta vreme cât avionul te poartă fără probleme până în miezul fierbinte al lucrurilor, până în locul unde cultura „se întâmplăˮ. Astfel, clujenii s-au bucurat de prezența printre ei în trei ocazii importante, încântându-ne la lansarea Antologiei Napoca Nova „Casa mea, România Mareˮ, la Festivalul Național „Satiriconˮ al epigramiștilor (o creație a sa a fost textul-suport pentru secțiunea de parodie a concursului) și la aniversarea „rotundăˮ a profesoarei Lucia-Elena Locusteanu, poet și critic literar important. La aceste evenimente ale urbei transilvane, efervescenta Camelia Florescu a recitat din propria creație, dar a și interpretat piese de muzică ușoară. Fiindcă numele său este legat, în primul rând, de muzica pop, de Festivalul „Mamaiaˮ, unde s-a făcut remarcată în anii adolescenței și a primei tinereți. Amintindu-mi performanțele ei din acel timp (suntem de aceeași vârstă), mă gândesc că nu a ajuns în prima linie a muzicii datorită neșansei de a fi colegă de generație cu o altă tânără purtând același nume, dar căreia i s-au deschis și altfel porțile celebrității…

Înaintea sărbătorile pascale, în plină pandemie, volumul de debut al Cameliei, recent apărut, mi-a parvenit însoțit de o superbă felicitare. Citisem poeziile sale înainte, în postările din spațiul virtual și pe șpaltul  ce mi l-a trimis cu săptămâni înainte, însă versurile ei întrupate în carte au reușit să-mi transmită emoția mai pregnant, mai profund.

Volumul, cu titlul „Nu-s o fată ca oricareˮ, apărut la Smart Publishing, are 116 p. format A5 și poartă girul criticului Alex Ștefănescu (prefațator) și al poetului Lucian Avramescu (coperta a IV-a). Titlul simpatetic nu a fost întâmplător ales: el sintetizează un destin și sugerează mereu amânata clipă a întâlnirii autoarei cu cititorii.

Închinată mamei sale, cartea este secționată în cinci cicluri: Anotimpuri, Rădăcini, Zona confuză a dragostei, Serpentine, Nelocuită.

Prima poezie reia substantivul din titlul volumului: Zână primăvară, fată despletită este cea pe care toate elementele naturii „Te vestesc mireasă, tainică ispită/ Pentru balul vieții neconvenționalˮ.

Un „bal neconvențional al viețiiˮ este întreg volumul Cameliei Florescu, care prin stih celebrează bucuria de a trăi fiecare clipă ca pe ultima, mulțumind destinului pentru tot ceea ce i-a presărat în cale, fie bune, fie rele. Tonică, optimistă, poeta transmite din fiecare pagină aproape energie vitală și dau aici exemplu textele din care se articulează grupajul Anotimpuri.

Uneori, tristețea se face stăpână pe inimă. Figura paternă, de pildă, ce tezaurizează milenara înțelepciune populară („Nu te-opri s-adulmeci banii/ Mergi ’nainte, numa-n față!ˮ), trezește în sufletul Camelie o nostalgică rememorare, el fiind „lut nedat uităriiˮ (Rădăcini), dar și „arc aburind tomnatic,/ sub pământul viorii taleˮ (Fără tine, tată). Timpul, în inexorabila sa trecere, lasă urme adânci, astfel că înșine am devenit „acești saci de oase,/ desfrunziți, despletiți, aplecați de oaseˮ, cărora „ne lipsește curajul/ de-a merge mai departe de marginea păduriiˮ (idem).

Continue reading „Voichița Pălăcean-Vereș – Un debut mult întârziat: Camelia Florescu, „Nu-s o fată ca oricareˮ”

Al. Florin ŢENE: Nostalgia în patetismul poetei ce nu e ca oricare

Citeam cu mulți ani în urmă o cronică a regretatului Radu Țeposu în care spune că nu are încredere în poezia femenină, dar, iată, că istoria literară infirmă această afirmație prin apariția plachetei de versuri “Nu-s o fată ca oricare “de Camelia Florescu, volum apărut la Editura  Smart Publishing, București, 2019,  prefațată de Alex.Ștefănescu  și o apreciere a lui Lucian Avramescu pe ultima copertă.

Volumul  structurat în cinci cicluri:”Anotimpuri“, “Rădăcini “, “Zona confuză a dragostei “, “Serpentine “ și  “Nelocuită “  urmărește, etapizat ideile pe care dorește autoarea să le trasmită cititorilor.
Sensibilitatea si candoarea din poeziile acestui volum se transformă în patetism și energie vitalistă, iar sugestivitatea versului în rostire amplu oraculară. O revelație retorică a scos din matca sa firească acest lirism de jubilație reținută și l-a împins spre patosul vizionard și ardent transfiguratorie. „Nu-s o fată ca oricare” este o afirmație ce pluteste ca o himeră peste poezia Cameliei Florescu, exaltându-i cadențele și agitându-i, pâna la febră, sensibilitatea. Poemele sunt organizate acum pe principii vizionare și tind să devină echivalențe lirice ale stihiilor și ale zbuciumului eului în fața acestora. O disciplină a motivelor e în curs de a fi câștigată iar exercițiul de transfigurare, polifonic, se aplică elementarității. Metafora colosală și retorica sublimului sunt armele grele ale acestei poetici, dar adeseori de sub exultanța dionisiacă se întrevede pompa care menține, constant, debitul și ritmul entuziasmului. Compozitiile au structura liturgică și, în latura retoricii, par niște ceremonii patetice ale invocării. Un dopaj exaltant ține în viață suflul imagistic și extazul creator:”Zână primăvară, fată despletită/Șanțuri, rape pline de galben podbal!/ Te vestesc mireasă, tainică ispită/Pentru balul vieții neconvențional! “(Zână primăvară, fată despletită ).Am dat exemplu acest catren din prima poezie cu care se deschide cartea  pentru a înțelege redescoperirea sentimentelor primăvăratice ale acestei poete. Coerența poemelor provine mai degraba din uniformitatea atitudinii exaltate și a retoricii grandioase, dintr-o viziune a lumii și ea ține mai curând de ritmul poetic decât de semnificația lirică. Având întotdeauna un ax ideatic, rotirea galopantă a imaginației își rupe cordonul de legatură cu el și abia mâna poetei mai poate readuce poemul la o iradiație imagistică de tip stelar. Sub devălmășia fastuoasă a versificației se întrevede, în fond, aceeași confesiune, încarcată însă acum cu bucuria venirii primăverii: “Și focul din sobă se stinge șăgalnic/ Țăranii moșesc iezii-n iesle sfătoși/ Pocnește tot sângele-n vene năvalnic/ Și-n fundul grădinii se bat doi cocoși. “( Aprilie).

Starile lirice s-au dogmatizat, iar jubilația vag solară s-a transformat într-o disciplină imnică, mai degrabă rezultat al râvnei și al vocației. Rupte între tentația expresionistă a imaginii tulburi și tulburatoare si cea a lirismului conceptual, poemele  realizează o sinteză între avalanșa de imagini și paranteză filozofică, excelând într-o sensibilitate imensa. Un lirism, în fond, baroc, trăind din exaltarea pâna la colosal a sensibilității și dintr-o frenezie retorică, plină de dorinți și pur extensiv, poezia Cameliei Florescu,  atinge fluența incantatorie, realizând ceea ce râvnește: o sintaxa a sublimului: “Ca-n noaptea –aceea, știu că niciodată/ Nu voi mai tremura sub alte bolți/ Nici Dunărea cea blândă și curate/ Nu ne va ispiti la fel pe toți/ Așa cum ai deschis cânva iubirea/ Și ai ascuns-o apoi într-un sertar/Azi lasă-mă să mai respir lumina/ Unui păcat de care n-ai habar.“( O noapte pe Dunăre).

Continue reading „Al. Florin ŢENE: Nostalgia în patetismul poetei ce nu e ca oricare”

Camelia FLORESCU: Dansând cu tata de Ignat

Copiii miloși n-au ce să cate’ la tăiatul porcului în ajun de Craciun în gospodăriile oltenești. Nici copii, nici adulții. Oltenii au o superstiție că animalul moare mai greu dacă îl deplângem cu păreri de rău prea mari iar carnea sau șoricul nu se frăgezesc din acest motiv.

Tata era mândru nevoie mare, că deși visase să aibă băieți, de-acuma amândouă fetele lui, eram mai „bărbate” când venea vorba de sacrificatul nutriilor (creșteam nutrii!) și al porcului de Crăciun. Când eram prea micuțe, venea soțul unei vecine, Rina, unchiul Grigore din partea mamei (aciuit de tânăr din Moldova pe la noi, la Craiova) și mama, toți ajutau să fie pus porcul jos. (bine, unchiul Grigore era mai mult de formă invitat, el era milos din fire și-și făcea mereu de treabă tocmai când era scos din coteț „mnealui”, așa că greul cădea pe mama și pe soțul vecinei Rina – uite-mi scapă acum cum îl chema!)

N-ați văzut mai mare forfotă în casele oltenilor, ca în ziua de Ignat (noi întotdeauna respectam ziua de 20 decembrie; așa moștenise tata de la bunicu’, ce fusese chiabur și sacrificau mai mulți porci odată să aibă timp să-i pregătească și să-i împartă celor în nevoie). De dimineață (ce zic eu? de foarte de dimineață) bunica și mama roboteau, pregătind în ce să prijoane măruntaiele animalului, puneau vase uriașe pe aragaz să-încălzească apa pentru spălatul mațelor, cârpătoare de lemn mari sau mici mereu la-îndemână, mirodenii, greutăți de fier de 2 sau 3 kilograme de la cântare, ca să preseze burta după ce o pregăteau, Doamne, o întreagă logistică, ce mai la deal, la vale…

Tata ascuțea meticulos cuțitele. Niciodată în ziua tăierii. Întotdeauna cu două zile înainte. Era treabă serioasă. Nimic nu trebuia să ne surprindă nepregătiți. Deși pe măsură ce creșteam noi, paiele erau peste tot, în toate curțile gospodarilor, înlocuite cu butelii de aragaz pentru pârlitul porcilor, tata nu voia să audă. Paiele frăgezeau șoricul. Îi dădeau alt gust. Și-apoi mai chichiricios ca tata prin gospodărie, n-am cunoscut oltean. Așa că eram martorele răsturnării unor uriași baloți de paie lângă cotețul din spatele casei noastre. Dacă era iarnă grea, ne pregăteam haiducește și ne-îmbrăcam cum se cuvine, de la șosete groase, căciuli, mănuși, până la încălțăminte ușoară, călduroasă, antiderapantă. Pentru că nimeni nu dorea să alunece când ne opinteam cu porcul sub noi și să-l scăpăm prin curte (s-a-întâmplat odată, deși de un Paște, deci pe soare, cu berbecul dovedit sub noi, să-i slăbim strânsoarea și el să dea să se ridice, spre spaima noastră că ne va lua în coarne si deliciul pisicilor din vecini care lingeau dârele de sânge de pe lângă locul sacrificării).

De țuica de prune ați auzit ce minuni face ? Olteanul știe de când Universitatea Craiova era echipa de fotbal cântată de folkiști ca fiind „O iubire alb-albastră, campioana unei mari iubiri”, că țuica de prună este recunoscută drept brand de țară și e denumită „Ochii lui Dobrin” (hai, că dacă nu știți cine era Dobrin, mă-nchid în beciul amintirilor și îmi deplâng copilăria în care oricine știa cine era Dobrin, Balaci, Cămătaru (Cami), Cârțu, etc…)

Ei bine, porcul la noi în curte, se asezona cu “Ochii lui Dobin”. Ce asomare, ce prostii inventate de UE? Se aducea o vadră lângă oblonul pe care se sacrifice animalu’ și se bea cu țoiu. (de câte ori femeile în grabă nu erau să-încurce vedrele, cea cu apă de clătit mâinile și cea cu țuică de clătit gâtlejele!). Cine să-l fi refuzat pe tata dacă era solicitat să ajute la tăiatul și mai ales la pregătitul porcului? Vreun gagă din vecini, gard de gard cu noi (ai lu’ nea Costică – par egzamplî – cum râdea bunica de ei prin bătătură)  nici nu mai trecea de la el la noi în curte, cerea țoiu peste gard…Se ciucea pe vine când simțea că-l ia valul și de-acolo sfătos ajuta cu îndemnuri: „Mă, Benonică, mă, taie mușchiulețu’ de-a lungul, mă, să iei deceașa, din partea alălaltă, mă și să lași niscai carne pe slănină, să iasă jumările gustoase!”. Sau către bunica (nelipsită de la un așa ritual, încă de când plecase bunicu în război și mânuia singură cuțitul sau satâru’ la tăiatul porcului): „Daică, lasă mata trebăluiala prin bătătură, că iete, sunt ăștia micii mai verzi la oase, nu ca noi… ia de te hodinește colea lângă gard pe dăinăușul copilelor!” (Dăinăușul, rămăsese înțepenit de când apăruseră în curtea noastră niște zdrahoni de copii, ai nu știu cui, veniți să se joace cu noi și malaci așa cum erau, stricaseră scrănciobul. Tata prijonea pe el, pentru că era lângă cotețe, vasele cu uroaie pentru cloțe și pentru cocoș.) sau „Țățică, păi nu-l tămâiarăți, bre, că a mea așa face, că destul îl drăcuie tot anul?!“

Noroc că până la intrarea României în UE, ai noștri (mama și tata) consimțiseră să se mute cu noi la București, unde la început locuiam la bloc. Îmbătrâneau și noi nu mai doream să-i vedem muncind din greu sau crescând animale. (mare supărare a fost pe tata când a înțeles că ne facem casă doar așa „să vă beți cafeaua într-o curte cu gazon de iarbă, nu tu un arac de vie, de roșie, un vrej de fasolică țucără, ceva ??? o guițătură, un boboc de rață?”). Pentru că ar fi avut de tras autoritățile cu un căpos de oltean made în Cornu, copilărind via Plenița… El tăia porcu’ cum avea el chef, nu ținea de regulile altora ci numai de ale lui, învățate de la bunici. El ascuțea cuțitele și testa lamele din timp cum am spus, dar niciodată n-a chinuit animalul… era maestru. Alții prin alte curți transformau Ignatul într-un act sadic mai ceva decât torturile de la Guantanamo.
Continue reading „Camelia FLORESCU: Dansând cu tata de Ignat”

Nicoleta NICOLAE: Radio ProDiaspora a acordat Premiului de Excelență doamnei Camelia Florescu

Radio ProDiaspora a fost prezentă, pe data de 22 noiembrie 2019, la evenimentul organizat de artista Camelia Florescu, eveniment care a avut ca scop dubla lansare de carte și un CD cu noi piese muzicale. Postul nostru de radio a fost prezent dorind să aprecieze si să marcheze realizările remarcabile, activitățile artistei, prin acordarea Premiului de Excelență ca o recunoaștere a valorii sale artistice, a întregii sale cariere și a aptitudinilor remarcabile, demonstrate cu perseverență timp de 40 de ani.

Cartea este primul volum de autor (poezie), și vine după un lung proces creativ de-a lungul anilor de antologii colective publicate, iar CD-ul, scris integral pe versurile sale, alcătuit numai din prime audiții semnate de compozitori cu nume sonore – Ovidiu Komornyik, Virgil Popescu, Jimi El Laco, Bela Andrasi, Antonio Passarelli, Francisc Reiter, Oleg Baraliuc (Chișinău), Ivan Aculov (Chișinău).

Evenimentul intitulat „Nu-s o fată ca oricare” a avut loc la restaurantul Monarh din capitală,cu aproximativ 300 de invitați, care au putut sa vadă, ceea ce tatăl artistei, parafrazând-ul, a văzut dintotdeauna în sufletul fiicei sale: unicitatea și originalitatea frumusetii sale interioare, personalitatea sa artistică și creatoare, dinamismul și potențialul său nelimitat, tatăl fiind muza inspiratoare a artistei, imprimând in conștiința acesteia efecte profunde.

Evenimentul a fost o adevarată sărbătoare, sărbătoare care continuă să genereze ecouri pozitive. A fost bucurie pură, plină de admirația invitaților prezenti, de susținerea prietenilor săi minunați și a familiei sale deosebite. Toti, impreună, au creat o atmosferă de o calitate rafinată, la fel ca și actul artistic al solistei. Camelia Florescu a făcut ca fiecare moment să fie încărcat cu o semnificație specială. A fost un adevărat spectacol, un minunat musicall show.

Cu această ocazie s-a dovedit a fi un foarte bun organizator si comunicator în relațiile cu publicul. Un public care a fost foarte prietenos de altfel, foarte aproape de sufletul artistei, magnetizat si atras chiar de la mare distanta,venind din diferite orașe. Camelia a știut să-și răsplătească publicul, familia și prietenii, dăruindu-le un spectacol veritabil, demonstrând că este o artistă autentică și de neegalat. Eforturile sale au fost încununate de succes, iar acest moment particular din viața sa poate fi la fel de bine un moment care deschide poarta către realizări si mai mărețe.

A prezentat piese proprii, a cântat,a dansat, împreună cu invitații săi speciali care la rândul lor au recitat si au vorbit despre vocea si calitătile ei.
Evenimentul a avut cea mai bună prezentare posibilă, a lui Octavian Ursulescu. A recitat actrița Bianca Brad.

In spectacol au participat Adam Jenei – un tanar talentat de numai 15 ani din Baia Mare, Silvia Dumitrescu, Sanda Ladoși, George Călin, Ligya Diaconescu,  Virgil Popescu, Oleg Baraliuc, Carmen Voinea Raducanu, Otilia Rosianu, Trupa Pro Dance, Corul școlii româno-finlandeze.

Piesa de rezistență cu care s-a încheiat spectacolul, numită “Testament” compusă de compozitorul Oleg Baraliuc din Chișinău,a fost compusă in dar pentru fiul său,dar poate fi considerat un cântec manifest pentru societatea Continue reading „Nicoleta NICOLAE: Radio ProDiaspora a acordat Premiului de Excelență doamnei Camelia Florescu”

Camelia FLORESCU: Poeme (1)

LANȚURILE PLOII

 

Cărările își plâng ursita și ploile nu-ncap în noi

Se sting potecile sub pașii rărindu-se din doi in doi

E sânul urbei plin de boală și cetățeanul turmentat

Și azi este mereu la posturi sub crucea grea, de nepurtat

 

Cu buze siluind minciuna, ca pe-o vioară tremurând

Mi-aș arunca pe umeri  cerul și l-aș desface rând pe rând

L-aș rumeni la foc de stele, în ștreanguri verzi l-aș atârna

L-aș vămui oră cu oră tot restul vieții de-aș putea

 

Cu spatele rănit de vorbe care s-au scris dar nu s-au spus

În păr cu lanțurile ploii urcând prin noi de jos în sus

Nu mai găsesc de mult cărarea, îmi beau iubirile și tac

Cu mâna stângă proptesc cerul, cu mâna dreaptă cruce-mi fac

 

Se sparge-albastra călimară a ochilor bolnavi de dor

Pe străzile pustii sar lotrii cu flintele la purtător

Trimite-mă în lume, mamă, cât unde să mă-ntorc mai am

Sau lasă-mă pribeagă-n mine și văduvită de-al meu neam

 

 

NU MI-AM NUNTIT ANUME

 

Nu mi-am nuntit albastru rug anume

Dar s-a -ntâmplat așa să-ți trec prin gânduri

Și tainice cuvinte printre rânduri

Să îi găsească  dragostei un nume

 

Nu mi-aș fi stins pe tâmple nopți fardate

Dar s-a-ntâmplat cumva să dai de mine

Și ore mari s-au prins ca-ntr-un ciorchine

Sub vraja ta, amenințând ciudate,

 

Să mă încurce, bolta s-o coboare

Atât de jos încât să-mi uit lăstarul

Să nu-mi mai pot delimita hotarul

Să nu mai știu să-ți scriu nicio scrisoare

 

Și am rămas în urmă fără tine

Ca să mă pierzi am vrut și am sperat

Când ploile te vor fi-nconjurat

Să poți să uiți de noi, să uiți de mine

 

Nu mi-am nuntit anume ghilotine

Tic-tacul inimii să-mi dirijez spre tine!

 

 

NU TOT SE ARUNCĂ

 

Am trăit, copile, într-o lume-n care

N-aruncam nimica, totul reparam

Și din viața toată ca-ntr-o vindecare

Grâul de neghină blând îl separam

 

Am trăit, copile, într-o lume dreaptă

Nu mințeam amarnic, nu huleam nedrept

Și din viața toată, vorba înțeleaptă

Ne-ajuta puternici s-o luăm în piept

 

Am trăit, copile, uneori nevoii

Să-i privim amarul ca-ntr-un ochi străin

Am fost viața-ntreagă poate, fii ploii

Dar n-am dat o palmă niciunui creștin

 

Dacă azi, copile toate nu merg bine

Nu știu eu să judec, viața nu-i ușoară

Dar ți-aș spune totuși, să știi de la mine

Nu tot se aruncă, se mai și repară!

 

 

MAICĂ ȚARĂ

 

Ține-ți, maică țară, fruntea sus în lume!

Cât ești tu de mică, vulturii te vor

Chiar de-au rupt din tine, malurile-anume

Chiar de-ți plânge Delta și munții te dor

 

Continue reading „Camelia FLORESCU: Poeme (1)”

Camelia FLORESCU: Taina scrisului (96) – Multe lacăte, o singură cheie!

De câte ori sunt întrebată să vorbesc despre mine, vorbesc greu, deși în viața de zi cu zi, după 35 de ani de scenă și relaționare cu publicul, am exercițiul comunicării și îmi găsesc mereu cuvintele. Totuși dacă acest exercițiu este dificil, faptul că totul pleacă de la origini, de la cei ce ne-au dat viață, face această misiune ușoară. Pentru că despre mama și tata aș vorbi neîncetat. Iată, îmi place să spun, că am moștenit “zvâcul” oltenilor de la tatăl meu, oltean get-beget și bunul simț bucovinean de la mama, născută în scaunul Sucevei. Salvarea a fost acel strop de Bucovină din vene, pentru că scorpion fiind ca zodie, o olteancă get-beget era mai greu de digerat de toți cu cei care am relaționat de-a lungul vieții și carierei mele.

Pentru publicul larg, am cântat mai mult decât am scris, am fost angajata Ansamblului Artistic al Armatei „Doina”, mai bine de un deceniu, ansamblu care în acei ani, avea un colectiv mare de artiști (cor bărbătesc, orchestra simfonică, orchestra populară, dansatori și balerini, personal tehnic si desigur soliști de muzică ușoară și prezentatori actori, cabiniere, mașiniști, etc). O lume fascinantă! Orice artist are un moment când vrea să aibă experiențe internaționale și atunci îl apucă un  dor de ducă: nu am dezmințit nici eu această rutină și orgoliu artistic și  am continuat să colind  lumea o vreme, după care un băiat frumos mi-a cerut toată iubirea și atenția pe care i-o pot da și m-a potolit pe-acasă: fiul meu.

Unde se ascundea poezia printre aceste drumuri de la emoție, trăire și artă la cotidianul, pragmatismul vieții de zi cu zi? Din școala primară și până astăzi, mereu am considerat că poezia este a mea și numai a mea, că nu este de scos și arătat lumii. S-au găsit însă destui care m-au convins să mai și public. În liceu, profesoara mea de literatură, distinsa doamnă Olga Curelaru (ce ne-a fost și dirigintă) m-a ademenit treptat-treptat, în cenaclul liceului, în concursuri de gen, mi-a trimis poeziile la ziarul local și poezia mea a început să devină și a celorlați. Dna Olga Curelaru a văzut în mine ce poate nici părinții nu văzuseră, legat de poezie (deși tatăl meu era înzestrat cu arta scrisului și dădea viață unor versuri foarte frumoase)

La Ansamblul Artistic al Armatei – pentru că era mai comod pentru direcțiune să nu cheltuiască din bugetul premierelor în fiece an, pe textieri, prezentatori, etc., am scris texte întregi în versuri sau nu, mai apoi textele melodiilor care se puneau în scenă ca suport musical de-a lungul anilor, sau texte pentru compozitorii cu care interacționam ca solistă.

Anul 2013 m-a surprins cu o dorință de a-mi vedea poemele publicate pe suport de hârtie, pentru că erau așa impersonale paginile revistelor on line, ce începuseră să invadeze spațiul virtual. Iar virtualul… câștigase treptat teren, se impunea deja nevoia omului de a fi peste tot, virtualul gonește prin venele timpului cu o repeziciune fantastică și se instalează în porii celor vulnerabili cât ai clipi… Să ridice piatra cine nu a devenit vulnerabil, atât de vulnerabil încât să rămână fidel doar prafului din bibliotecă, ce se așează tot mai mult pe cotoarele cărților (acolo unde ele încă mai există prin casele oamenilor). Așa se face că prima antologie colectivă în care am publicat poeziile mele, „Confesiuni în virtual” a văzut lumina tiparului la Editura „Pim” din Iași, în acel an. Acestă antologie a  adunat în paginile sale, poeme publicate deja în mediul virtual, de autorii publicației „Confluențe Lirice”. Anul următor, aceeași publicație a scos volumul antologic „Paradigme Virtuale”.

De atunci și până azi, am publicat în peste 45 de antologii, sub semnul unor edituri notabile (Starpress, Napoca Nova, Olimpias, Izvorul Cuvântului, RoCart, eCreator, Grinta, Etnologica, Aspra, Art Creativ, InfoRapArt, Arena Literară-Betta, Lucas, Salonul Literar), în aproximativ 12 reviste (Appolon, Agora Literară, Vatra Veche, Boema, Orizonturile Bucuriei, Contraste Culturale, Sintagme Literare, Eminesciana), publicații on line (Literatura de Azi, Negru pe Alb, Universul Culturii, ProLitera, Noduri și Semne, Confluențe Literare, Însemne Culturale, Dialoguri Culturale, Poeții Noștri, Literaturitate, QPoem, Poezie.ro, Lira21, ASLRQ- Canada, etc).

Continue reading „Camelia FLORESCU: Taina scrisului (96) – Multe lacăte, o singură cheie!”

Eleonora SCHIPOR: Tradiționalul Festival Mărțișor ne-a adunat din nou la Cernăuți

Sub patronajul Societății de Cultură românească «M. Eminescu» din regiunea Cernăuți, tradiționalul festival al primăverii MĂRȚIȘOR, a ajuns la cea de-a 23-ediție.

          Palatul Tineretul Bucovinei ne-a găzduit și în acest an, ce-i drept cam geros, la festivalul primăverii, al speranței, al noului anotimp, desfășurat întotdeauna la începutul lunii martie, în zilele Mărțișorului, în preajma zilei de 8 Martie.

          Ca și în anii precedenți am avut parte de un concert de zie mari. Anul acesta el a avut o lungă durată deoarece multe colective artistice din Nordul Bucovinei, Moldova și România și-au dat concursul.

          Invitata de onoare a Festivalului a fost interpreta de muzică ușoară, poeta Camelia Florescu din România, care le finele acestul mare festival ce a durat circa 7 ore, ne-a dăruit câteva piese muzicale de valoare.

          Toți cei prezenți au fost salutați de reprezentanții puterii locale, dar și de reprezentanții Consulatului General al României la Cernauți.

          Nu voi vorbi prea mult despre colectivele ce au evoluat în fața numerosului public, căci ne-ar ocupa prea mult timp, voi spune că toate merită atenție și laudă. Aș vrea să vorbesc doar puțin despre cele două colective înfrățite, ce s-au întâlnit și de data aceasta pe scena cernăuțeană. E vorba de colectivul de liceeni din Vicovu de Sus «Ai lui Ștefan, noi oșteni», condus de inimosul profesor de religie Vasile Schipoor și de ansamblul de dansuri «Mugurel» de la căminul cultural din Pătrăuții de Jos, condus de neobositele doamne Larisa Popescu-Chedic și Natalia Balan.

          I-am avut oaspeți pe vicoveni la noi la Pătrăuții de Jos la sărbătorile de iarnă pe stil vechi (așa cum se țin la noi), iar acum cele două minunate colective s-au întâlnit alături de alte câteva zeci de colective de valoare. Vicovenii au declamat și au cântat, având în bogatul lor repertoriu versuri și cântece cu tematică felurită. Pătrăucenii, ca de obicei au dansat, or în repertoriul lor se înscriu de asemenea zeci de dansuri naționale românești specifice zonei date. Felul cum s-au prezentat cele două colective, ținuta și responsabilitatea lor, costumele naționale, dau dovadă a câta oară că sunt demni de toată lauda și aprecierea spectatorilor. Îi felicităm și le dorim succese în continuare. Le mulțumim conducătorilor lor, dar și părinților și cadrelor didactice de la cele două instituții de învățământ pentru susținere și înțelegere. Le suntem recunoscători domnilor consuli ai Consulatului general al României la Cernăuți, soților Edmond și Carmen Neagoe, care întotdeauna ne susțin și sunt prezenți de multe ori la noi la Pătrăuții de Jos.

          Pentru buna organizare și desfășurare a Festivalului «Mărțișor» aducem sincere mulțumiri conducerii Societății de Cultură românească din regiunea Cernăuți, în frunte cu domnul președinte al acestei societăți ziaristul Vasile Bâcu. Le mulțumim și tuturor românilor din țară, pentru mărțișoarele dăruite, în special Ministerului Românilor de Pretutindeni, Consulatului General al României la Cernăuți și Ligii Tineretului Român Junimea din Cernăuți, pentru efortul depus ca aceste mărțișoare să ajungă la noi toți.

          Înainte de a închea această scurtă relatare aș vrea să menționez că m-a bucurat mult faptul că l-am revăzut la festivalul nostru pe unul dintre susținătorii permanenți ai activităților noastre de-a lungul anilor, avocatul, poetul, epigramistul, sculptorul în lemn, (cel care a sculptat și chipul poetului-martir Ilie Motrescu), domnul Emil Ianuș din Horodnicu de Sus, România. Atât lui, dar și altor oaspeți mai mult sau mai puțin cunoscuți din România, inclusiv artistei Camelia Florescu, le-am dăruit câteva dintre cărțile mele proprii, în special cea dedicată Mărțișorului.

          Asemenea sărbători sunt adevărate duminici ale sufletului.

——————————–

Eleonora SCHIPOR

Cernăuți

5 martie 2018

Camelia FLORESCU: Azi de dor mă sting… (versuri)

Maică țară

 

Ține-ți maică țară, fruntea sus în lume !

Cât ești tu de mică, vulturii te vor

Chiar de-au rupt din tine, malurile-anume

Chiar de-ți plânge Delta și munții te dor

 

Poartă-ți maică țară, zâmbetu-ntre umeri !

Cât ești tu de tristă – să nu afle vântul!

Nu-ți lăsa copiii, nu te-opri să numeri

Galbenii din traistă, graiul, zăcământul.

 

Continue reading „Camelia FLORESCU: Azi de dor mă sting… (versuri)”

Camelia FLORESCU: Cuțite de ger

Cuțite de ger

 

Sub tălpi simt lăstunii aprinși să mă ducă

Spre alte meleaguri de maci și de sori

Sub tâmple mirarea că mă mai apucă

Să umblu prin lume topită-n viori

 

Mă sânger, mă cert, mă–ncrustez în lumină

În ochiul de apă din care privesc

Mă țip într-un fluier și-n anii lumină

Ce-ncet, fără veste la tâmple-mi albesc

 

Steril vaiet umblă sub ploi și sub lună

Grăunți de minciună în noi amorțesc

Memorii păstrează dureri și răzbună

Iubirea sub care timid încolțesc

 

Mă uit peste vâsle și-n zări simt furtuna

Mă beau din izvoare de scâncet lutos

Cu cerbi mă-nsoțesc în urcuș totdeauna

Cuțite de ger taie ceața  spre os

–––––––––––

Camelia FLORESCU

București

31 ianuarie 2018