Eleonora SCHIPOR : Comunicări celeste In memoriam Mariana

Cupca, NORDUL BUCOVINEI


Mariana Gurza – o icoană ce va dăinui mereu

în sufletul meu

Personal nu ne-am cunoscut niciodată. Dar
virtual, prietenia noastră a început cu peste 30 de ani

în urmă.
Prin intermediul unui vrednic cupcean, adevărat fiu al satului Cupca,
regretatul domn Petre Ciobanu, cel care a finalizat monografia satului său
de baștină, am primit o carte de a ei. M-au impresionat poeziile autoarei,
încă nu prea cunoscute de mine pe atunci. Mai ales că printre ele, erau
câteva dedicate Bucovinei. Am prezentat acea carte de versuri pe paginile
ziarelor noastre. Iar peste un an, prin intermediul unor studenți ce-și
făceau studiile la Timișoara, am primit volumul „Nevoia de a sfida
tăcerea”. Pe ultima ei copertă am descoperit publicat un crâmpei din acel
material dedicat poetei din Timișoara, ce-l publicasem în ziarul „Plai
Românesc”, în luna decembrie a anului 1999.
Nu mult după aceasta m-am trezit într-o seară cu un sunet de telefon,
se vedea după sunet că era de departe. M-a sunat Mariana Gurza, așa chiar
s-a prezentat. Am vorbit cam vreo jumătate de oră, la telefonul staționar.
Așa a început de prin 1999 prietenia noastră la distanță.
Primind câte o nouă carte de la dumneaei, le prezentam pe paginle

ziarelor noastre, iar uneori mai publicam pe ici, pe colo și câte o poezie-
două, mai ales cele dedicate Bucovinei.

Aveam să aflu pe parcurs că Bucovina, mai bine zis Nordul
Bucovinei, dar mai ales satul Cupca, de pe Valea Siretului, îi era în
suflet, era baștina mamei ei, Viorica, care era originară din acest sat
bucovinean. Pe parcursul întregii sale vieți, neostenita doamnă Mariana
Gurza, a păstrat întru-n colț al inimi sale, dragostea de acest meleag, de
oamenii și locurile dragi de aici. Avea să-mi povestească mai târziu,
când deja apăruse mijloacele de comunicare, prin Internet, că fusese cu
vreo 40 și ceva de ani în urmă la Cupca. Aștepta ziua când avea să mai
revină pe aici. Se bucura mult că soarta a rânduit ca eu personal să am
serviciul aici, ca profesoară de limba franceză, iar pe urmă ca pedagog-

organizatoare. La rândul meu, ca publicistă scriam și publicam mereu
despre evenimentele, oamenii, activitățile desfășurate în școală, din
această veche așezare bucovineană.
Pe urmă îmi publica câte ceva prin unele reviste din România, iar eu
la rândul meu publicam despre ea sau despe cărțile ei, prin ziarele noastre.
Iar când am început să public cărțile proprii, Mariana Gurza, și-a găsit loc
pe paginile unora dintre ele.
O prietenie și o colaborare intensă ne-a apropiat și mai mult odată cu
aparția revistei online „Logos și Agape”, unde publicam aproape în
fiecare săptămână câte ceva: fie din viața școlii, fie a satului, despre
oamenii și evenimentele de aici, despre sărbătorile noastre de suflet. Și
nu numai de la Cupca, dar și din Pătrăuții de Jos, satul meu de baștină,
aflat în vecinătatea satului Cupca, din întreaga Bucovină. Era legătura
spirituală cu baștina dragă.


Prin intermediul unor cunoștințe au ajuns într-o zi mai multe cărți de
ale mele, dar și unele ziare și reviste de aici, la domiciliul ei din
Timișoara. S-a bucurat mult. Mi-a mulțumit frumos. Era sinceră și
binevoitoare cu toată lumea.
Poeziile ei mi-au plăcut întotdeauna. Sincere, pline de adevăr și retrăiri
sufletești. Dedicate bunului Dumnezeu, căci aveam să aflu că era de fapt,
poeta creștină, numită astfel de conaționalii săi. Vorbea despe problemele
globale, despre frământările sufletești, despre viață, natură, anotimpuri…
Un capitol aparte, era dedicat celor dragi din familie: mamei, memoriei
bunicului și tatălui, pe urmă soțului, copiilor, prietenilor. Iubea oamenii,
și oamenii o iubeau.
A plâns mult pierderea
mamei sale Viorica, în 2019,
refugiată, din Cupca, și
trăind departe de baștină, cu
dorul mereu în suflet. M-a
rugat atunci, să fac tot
posibilul să i se tragă
clopotele în ziua
înmormântării la baștină.
Desigur că i-am îndeplinit
dorința. Am publicat
condoleanțe și în ziarele
noastre.

de la Timișoara, originară, după mamă, din satul Cupca. Personal, am
trecut-o în lista celor răposați alături de rudele mele trecute în lumea celor
drepți, la slujbele din biserică, unde este pomenită de fiecare dată. De
asemenea am organizat câteva măsuri de comemorare la căminul cultural
din Pătrăuții de Jos, la biblioteca de aici, la ședințele cenaclului literar de
la liceul din Cupca. Am publicat în ziarul „Gazeta de Herța”, din 2 aprilie
2021 un material (In memoriam) intitulat „Dulcea și amara Bucovină a
Marianei Gurza”. Un alt articol în memoria ei, în săptămânalul
„Monitorul Bucovinean”, iar tot acest material a fost publicat și în ziarele
ce nu mai apar tipărite, dar online „Zorile Bucovinei”, „Libertatea
Cuvântului”, ș.a. La 16 aprilie tot în ziarul „Gazeta de Herța” a apărut și
un grupaj de poezii la rubrica „Din lirica dedicată Bucovinei” ale poetei
Mariana Gurza, dedicate Bucovinei, pe care a iubit-o atât de mult.
Pentru mine Mariana Gurza a rămas ca o icoană în sufletul meu. Bună,
înțelegătoare, atentă, corectă, binevoitoare, amabilă, sinceră, talentată,
inteligentă…
Am adunat cele publicate de și despre ea prin ziarele noastre
bucovinene într-o mapă aparte, or, am nu numai o mare bibliotecă
proprie, dar și arhivă cu materiale despre oameni, locuri, evenimente,
sărbători etc. Cu mare părere de rău a trebuit să trec mapa de la rubrica
celor ce activează și crează, la capitolul unde îi păstrez pe cei trecuți în
eternitate.
Salut și mă bucur, deși m-aș fi bucurat de zeci de
mii de ori dacă era în viață și scriam aceste rânduri
la timpul prezent cu felicitări și urări de bine, că dl.
profesor Dumitru Mnerie, dar și alți oameni de suflet
de acolo de la baștina unde și-a petrecut viața și și-a
desfășurat activitatea literară și filantropică, neuitata
noastră colegă de breaslă, poeta, activista Mariana
Gurza, au găsit de cuviință, de a publica o carte, la
un an de la trecerea ei pe un alt tărâm. Ideea editării
unui volum dedicat acestei minunate ființe, acestei
doamne, în adevăratul sens al cuvântului este un
lucru extraordinar. Răspund și eu, modest, la chemarea aceasta de a o
comemora pe cea care mereu va dăinui în inimile noastre, neuitata și
draga noastră MARIANA GURZA.

Eleonora SCHIPOR: Săptămâna limbii materne la CIE Cupca

        

Anual în a doua decadă a lunii februarie marcăm Ziua limbii materne. Pentru fiecare popor limba maternă este cartea lui de vizită. Iar marii poeți, prozatori, literați, compozitori, pictori, ziariști, profesori – fiecare în domeniul său a binecuvântat în opera sa, cum a știut el mai bine, farmecul, măreția și importanța limbii materne.

           Anul acesta, deși cu restricțiile necesare, acest eveniment a coincis cu încă un eveniment  – ziua de naștere a marelui poet basarabean Grigore Vieru.

            Grigore Vieru – poetul care atât de frumos a scris, a cunoscut, a iubit, a promovat  limba maternă. Grigore Vieru – numit și poetul mamei, este iubit, stimat, prețuit  nu numai de cunoscătorii limbii materne, dar și de toată lumea.

            Anual de ziua nașterii regretatului poet al nostru, la CIE Cupca sunt organizate diferite măsuri dedicate lui Grigore Vieru.

 

 

            În permanență profesorii de limba și literatura română ai Complexului nostru organizează expoziții de cărți, ziare, reviste cu materiale de și despre Poetul  Național al nostru  – Mihai Eminescu, despre poetul  mamei – Grigore Vieru, despre alți clasici ai limbii materne, cât și limbii materne în general.

             Asemenea expoziții sunt organizate în incinta muzeului școlar, cât și la biblioteca școlii noastre.

            Prin clase sunt organizate lecturi literare, recitaluri poetice, concursuri pentru cunoașterea operei diferitor scriitori.

            Vorbind despre limba română, în proză și în versuri elevii noștri sub îndrumarea profesorilor și a învățătorilor, vorbesc și despre marii clasici, dar și poeții moderni, care au proslăvit limba română în operele lor.

             Astfel, profesoara de limbă maternă, d-na Lucica Dușceac a pregătit cu elevii clasei a 5-ea, a căror dirigintă este, un montaj literar-muzical sub genericul „Limba maternă – floare eternă”. Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Săptămâna limbii materne la CIE Cupca”

Eleonora SCHIPOR: Nesecatul dor de Eminescu

       Dintotdeauna mi-a plăcut poezia lui Eminescu. De când am învățat prima sa poezie. Eram prin clasele primare. La noi acasă se vorbea de cultură, literatură, tradiții. Regretații mei părinți vorbeau frumos de Eminescu, ca și de alți mari clasici ai lumii. Mama mea Viorica, a avut un frate, Dumitru, Dumnezeu să-l ierte, care fusese student la politehnică. Era un mare pasionat de Eminesu, le recita și celor de acasă versurile lui. Pe urmă, prin clasa  a 6-ea se pare, într-o vară, păscând văcuța pe marginile imașurilor, din satul meu de baștină Pătrăuții de Jos, am învățat pe de rost 100 de poezii de ale poetului. Țin minte aveam o carte mare, groasă, cu copertele cafenii. Era de la bibliotecă.

          Fiind în clasele mari sorbeam cu nesaț totul ce găseam la bibliotecă despe Eminescu. De fapt dragostea de lectură o păstrez până azi în suflet. Țin minte și acum minunatele lecții de literatură predate de regretatul nostru profesor Dumitru Ștefureac. Trăia parcă acele versuri, acele momente când ne vorbea de marele poet, ca de altfel de toți marii clasici ai literaturii. La o lecție în clasa a 9-a, am recitat pe de rost „Luceafărul”. Prezent la lecție era și șeful de studii de atunci, și el profesor de limba și literatura maternă dl Vasile Gavriliuc. Până acum, când ne întâlnim, deși au trecut mulți ani, își aduce aminte de acea lecție. N-am uitat-o și n-o voi uita niciodată.

          Studentă fiind am început să procur cărțile Poetului. Mai întâi în limba moldovenească de atunci. Doar la librăria „Luceafărul” puteam găsi rareori câte o carte cu versurile sale în limba română.

          Pe parcursul anilor participând lea felurite întâlniri, prezentări de carte, Simpiozioane, conferințe, cenacluri literare am avut ocazia să procur, să primesc în dar mai multe cărți dedicate Poetului nepereche, dar  și cele cu opera-i nemuritoare. Astfel am sclipuit o mini-bibliotecă eminesciană.  Am și câteva portrete de ale poetului, unul din ele fiind chiar pe peretele din camera principală a casei.

          Cu mai mulți ani în urmă am scris o poezie, dedicată celui mai mare poet al nostru. A fost publicată în toate ziarele noastre bucovinene, am publicat-o în mai multe reviste și almanahuri din România, dar și în cartea mea de versuri „Lumea miraculoasă a poeziei”. Datorită poetei și traducătoarei ucrainene Maria Gulei, am și varianta ucraineană a acestei poezii. Am publicat-o în mai multe săptămânaluri ucrainene.

          Iată de data asta am pregătit o mică expoziție personală, cu doar câteva din cărțile de și despre Poet. Nemaivorbind de almanahurile, ziarele, revistele pe care dacă, ar trebui să le expun ar ocupa toată casa.

          Anual organizăm și la școală ( CIE Cupca) diferite expoziții, alteori lecturi literare, ședințe ale cenaclului literar „Lămâița” unde vorbim, citim, scriem, publicăm și gândim la Eminescu și la valoarea operei sale.

         Și în biblioteca de la Pătrăuții de Jos, anual, în preajma zilei de 15 ianuarie și 15 iunie sunt organizate expoziții, întâlniri cu poeții locali, cu elevii școlii medii. De toate acestea are grijă bibliotecara-șefă d-na Maria Ștefureac.

          De fapt, despre Eminescu și rolul său în literatura română, în literatura universală trebuie să vorbim în permanență, pentru ca tânăra generație să aibă și un cult al marelui poet. Astfel ne păstrăm valorile, limba, credința, identitatea…

 

Eminescu e poetul…

 

Mai presus de legea firii

Și de viață în cuvânt,

Eminescu e Poetul –

Taină, vis și legământ.

Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Nesecatul dor de Eminescu”

Eleonora SCHIPOR: Când avem parte de oameni buni în viață

     

            Acum  pășim întru-n nou an, încununat de sărbători frumoase, care ne bucură sufletul.

            În ciuda tuturor încercărilor grele prin care trecem în această perioadă, ne facem sărbători în viață, printru-n cântec, o colindă, un dans, o felicitare, un cadou, bradul împodobit, un mesaj venit din partea cuiva drag…

            Anul acesta, nu putem organiza concerte festive, carnavaluri, festivități…  Dar o vorbă bună, o felicitare, un mesaj, un cadou sunt binevenite oricând…

            La CIE Cupca, a devenit o frumoasă tradiție de a organiza anual un carnaval deosebit, de a aduce în scenă vechi și frumoase tradiții, datini, obiceiuri legate atât de sărbătorile de iarnă, dar și de alte sărbători ale anului specifice localității date.

            Ne-am limitat doar la un mini-concert organizat prin clase de elevii claselor mici, cărora Moș Crăciun le-a împărțit cadourile oferite de secția raională de învățământ.

 Dar noi dorim ca toți elevii, indiferent în care clasă n-ar fi să aibă cadou de la Moș Crăciun care vine la școală anual și le împarte cadouri la toți.

            Datorită unor oameni de bună credință, care nu sunt indiferenți la doleanțele noastre, anul acesta, ca și în anii precedenți, elevii claselor a 5-ea – 11-ea, au primit cadouri dulci.

         Aducem sincere mulțumiri și toată recunoștința noastră domnului deputat în consiliul regional Vasile Bicer, primăriei comunei Suceveni, (local-Cupca, viceprimar – Aurel Alerguș), și Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Când avem parte de oameni buni în viață”

Eleonora SCHIPOR: Bucovina mea

Bucovina mea

 

Frunză verde de mătasă

Bucovina mea frumoasă,

Cu păduri, livezi, poiene

Și Ilene Cosânzene.

 

Mândră ești, tu, Bucovină,

Plai de dor și de lumină,

Eu cu tine mă mândresc

Și în versuri te slăvesc.

 

Bucovina mea frumoasă,

Cât de bine e acasă.

Bucovină, te iubesc,

Plaiul meu cel strămoșesc!

———————————

Eleonora Schipor,

Cupca, Ucraina

Eleonora SCHIPOR: Odă Bucovinei

Bucovină – mândră floare

                                           (pe motive populare)

 

Bucovină, Bucovină,

Mândră floare din grădină,

Mândră floare ca-n povești

Bucovina mea tu ești.

 

Bucovină, Bucovină,

Mândră floare din grădină.

Colț de rai, picior de plai,

Cântată la fluer și nai.

 

Țara fagilor iubită,

Bucovină primenită

În strai țesut cu flori

Pe la nunți și șezători.

 

Cântă păsările-n fag,

Pe-al nostru scump meleag,

Cântă păsările-n grădină

Pentru dulcea Bucovină.

 

Tu ești mândră și frumoasă

Dragă, Bucovina mea,

Cum nu-i alta-n lumea toată

Numai țărișoara mea.

 

Bucovină, plai de stele,

Leagăn visurilor mele,

Bucovină, plai de vis

Mândru ca un paradis.

 

Bucovină, plai cu albi cireși,

Bucovină, plai cu apă de izvor,

Bucovină, plai cu doine haiducești,

Bucovină, plai cu cântece de dor.

 

Bucovină, plai cu flori,

Mândri sunt ai tăi feciori,

Mândre sunt a tale fete,

Care poartă flori în plete.

 

Floare albă din grădină,

Bucovină, Bucovină,

Ești ca floarea de bujor

Când o prinde roua-n zori.

 

Bucovină, zi frumoasă,

Pâine caldă-n orice casă,

Cu câmpii, livezi, poiene,

Feți-Frumoși și Cosânzene.

 

Mândră țară-i Bucovina,

Are spicul ca lumina,

Cine pe-al ei Pământ trece

Nu-i mai vine ca să plece.

 

Bucovina mea bogată,

Azi îți cânt ca niciodată,

Că îmi ești străbună vatră

Toată numa-n flori scăldată.

 

Bucovină, plai iubit,

Tot mereu întinerit,

Ca o mândră Primăvară,

Ca o floare, dulce, rară.

Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Odă Bucovinei”

Eleonora SCHIPOR: Renumita noastră bucovineancă

În fiecare an la 27 noiembrie marcăm ziua de naștere a vestitei scriitoare ucrainene Olga Kobâleanska, originară din Bucovina noastră, scriitoare care cunoștea mai multe limbi, printre care și româna.

            Născută la Gura Humorului, trecând apoi cu traiul în regiunea Cernăuți, vestita scriitoare a trăit un timp în satul Dimca, din raionul Hliboca, mai apoi la Cernăuți.

            Anume la Dimca, dar și la Cernăuți se află și casele-muzeu unde a locuit cândva scriitoarea. Un bust al ei se află și la Gura Humorului, în România.

 

            Bucovinenii păstrează cu sfințenie memoria vestitei noastre pământene.

            Anual se decernează la nivel raional și regional premii în numele scriitoarei  celor mai deosebiți și talentați oameni în domeniul literaturii.

            Prin bibliotecile sătești și școlărești, prin școli, muzeie se organizează în permanență expoziții, prezentări de carte, întâlniri cu Laureați ai Premiului «Olga Kobâleanska», scriitori, publiciști, artiști ce au dedicat lucrări literare, dar și cântece, compoziții,  pământenei noastre.

            În incinta muzeului nostru istoric de la CIE Cupca se află o expoziție permanentă dotată cu fotografii, ziare, cărți, broșuri, buclete, dedicate vieții și operei Olgăi Kobâleanska.

            În permanență organizăm excursii cu membri cercului de «Tineri muzeografi» și cu membri comitetului școlăresc, dar și cu toți doritorii la muzeul din satul Dimca, cât și la muzeul din Cernăuți.

            De asemenea organizăm expoziții și prezentări de carte de și despre viața și opera scriitoarei bucovinene Olga Kobâleanska, atât în biblioteca școlară, dar și în incinta muzeului nostru școlar.

            Personal îmi face o deosebită plăcere să vizitez muzeele, expozițiile, monumentele și busturile dedicate renumitei bucovinence.

            Cu câțiva ani în urmă , când am marcat 150 de ani  de la nașterea scriitoarei, am devenit Lauretă a Premiului «Olga Kobâleanska» în nominația «Creația literară».

Mă bucură și mă mândresc cu faptul că printre mulți bucovineni de-ai noștri m-am învrednicit și eu de acest înalt titlu.

———————————

Eleonora Schipor,

Cupca, Ucraina

 

În foto – Una dintre expozițiile dedicate Olgăi Kobâleanska de la muzeul istoric al satului Cupca, o fotografie făcută în incinta unui muzeu din regiunea Ivano-Frankovsk, Lăngă bustul scriitoarei aflat la Gura Humorului.

Locuri de închinare la Cupca

          

            Despre existenţa în Cupca (Nordul Bucovinei) a unei biserici ne mărturiseşte un document din anul 1575, adică din timpul lui Petru  Şchiopul. Acest lăcaş de închinare se afla în cătunul Selişte. În manuscrisul fostului cantor bisericesc, Vasile Timiş, decedat în 1995, se notează că în partea răsăriteană  a satului numită Bohorodice, în grădină  unei văduve, cu mulţi ani în urmă se oficia  serviciul divin sub patru peri, dintre care unul mai este şi astăzi. Anume acolo, după opinia acestui modest cronicar, s-ar fi aflat cel mai vechi loc de închinare în Cupca.

              Mai târziu, pe muchia dealului, a fost înălţată o altă biserică prin anii 1866-1868. La această biserică veneau mai demult şi oamenii din satul Corceşti.  Numai după 1808 corceştenilor li s-a permis să aibă biserica

proprie şi preot. Vasile Timiş a încercat în cronica sa să stabilească o cronologie a preoţilor, care au slujit la Cupca începând cu anii 70 ai secolului trecut. Astfel, în ordine cronologică, păstori duhovniceşti ai cupcenilor  au fost: Epaminonda Prelici ( 1877-1903 ), Teodor Bumbac (1913­-1914), Gheorghe Pojoga (1905-1918), Gheorghe Velehorschi (1919-1924), Constantin Grigorovici (1924-1935), Nicolae Creţu (1936), Vasile Tcaciuc (1937-1939), Simion Ivaniuc (1943-1945), Alexie Şencariuc (1945-1954) Gheorghe Zmoşu (1954-1980), Ion Amari (anii 80), Gheorghe Florea  ( sfârşitul anilor 80- începutul anilor 90 ),  Nicolae Proţiuc 1992-1994). Din 1994 şi până acum la Cupca păstoreşte preotul-protoiereu Vasile Cuciureanu. Actualmente este ajutat de fiul său Ilie Cuciurean, care este tot preot.

            Tot din cronica fostului cantor aflăm şi despre un concurs de coruri, organizat de societatea muzicală „Armonia”. În 1931 la acest concurs a participat şi formaţia corală din Cupca, condusă de C.Grigorovici. medalia de aur a obţinut-o atunci corul din Molodia, dirijat de preotul E. Iancovschi. Cupcenilor le-a revenit medalia de bronz.

            Un adevărat eveniment nu numai bisericesc ci şi cultural, încetăţenit din cele mai vechi timpuri la Cupca, este sărbătorirea Iordanului. Iată cum descrie neobositul Vasile Timiş acest obicei: „După sfârşitul liturghiei tineretul se afla în fruntea tuturor procesiunilor. Flăcăii luau toate praporele din biserică, iar fetele – icoanele. Încolonaţi câte doi, cu icoanele înainte şi praporele din urmă ei porneau însoţiţi de cântarea corului bisericesc. Clopetele trăgeau întruna până se întorceau de la sfinţirea apei. În drum spre Siret unui băietani împuşcau din secăluşuri (nişte tunuri primitive). La anumite momente ale sfinţirii apei, dacă gheaţa era tare, ceremonia se înfăptuia pe gheaţă, iar dacă nu – pe mal”. Vasile Timiş pomeneşte în manuscrisul său şi despre „strigarea Chiralesei” în ziua Bobotezei. Însuşi autorul, fiind prin anul 1929 flăcău cu armata făcută, şi-a câştigat dreptul de a organiza această „strigare”. Mai târziu acest proces avea loc nu la râu, ci în biserică. Toată lumea din sat striga şi strigă de răsună dealul, scria Vasile Timiş.

             Prezintă interes şi informaţia  despre crucile  din Cupca. Bunăoară, în faţa lăcaşului de închinare sa afla  o cruce din piatră moale, meşterită de un gospodar din Tereblecea, în amintirea unei fete care a murit la Cupca. Crucea avea la temelie lespezi de piatră, clădite cu lut. Lângă cruce  creştea o tufă de liliac din cauză căreia mai târziu, ea a început să se prăbuşească. Pe partea din Continue reading „Locuri de închinare la Cupca”

Eleonora SCHIPOR: Sărbătoarea noastră deosebită

          Prima duminică a lunii lui Brumărel ne vine cu o sărbătoare deosebită în viața noastră – Ziua lucrătorilor din învățământ. Ziua Profesorilor.

         La CIE Cupca este o sărbătoare deosebită. Este ziua autoconducerii. Elevii claselor superioare devin pentru o zi profesori. De asemenea  pregătesc un concert dedicat acestei zile deosebite. Felicitări, versuri, cântece, urări de bine răsună în această zi cu drag pentru dascălii iubiți.

         Nu uităm în ajun să-i felicităm și pe veteranii învățământului public, cei care zeci de ani au trudit în această școală, iar acum se află la odihna binemeritată.

         Foștii elevi deasemenea nu uită să ne felicite trimițindu-ne mesaje prin rețelele de socializare, telefon etc. Le mulțumim și conducătorilor altor instituții care nu uită să ne felicite. Felicitări și urări de bine primim și din partea părinților elevilor noștri.

         Această sărbătoare este o sărbătoare a întregii societăți, or, la vremea lor toți au trecut prin școală și de aici au plecat pe căile vieții.

 

***

 

Un buchet de crizanteme în toamnă

Membri comitetului școlăresc, ai cercului «Tinerii muzeografi» și ai cenaclului literar «Lămâița», toți elevii de la CIE Cupca felicită cu multă stimă, căldură și dragoste pe toți pedagogii acestei instituții de învățământ cu prilejul sărbătorii profesionale.

         Bunii, scumpii, multstimații noștri dascăli ! Fiți întotdeauna așa cum sunteți, cum vă știm și cum puteți doar dumneavoastră să rămâneți mereu – sinceri, harnici, grijulii, pricepuți, binevoitori, îngăduitori, răbdători, amabili, neobosiți, neosteniți, minunați…

         Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă-multă-multă sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească întocmai. Ne cerem din suflet iertare pentru că vă supărăm și vă necăjim uneori, dar vă iubim și vă prețuim, și rămâneți în inimile și sufletele noastre ca oamenii ce ne-au altoit cele mai nobile și și frumoase calități omenești : cinstea, omenia, adevărul, bunătatea, dragostea de viață, muncă, carte, neam, baștină, grai, credință, sat, meleag, stima și ajutorul reciproc.

         Ne închinăm în fața domniilor voastre pentru munca enormă ce o depuneți de-a lungul vieții ca noi elevii de azi, cei de ieri, cei de mâine să ajungem oameni adevărați.

         Să trăiți mulți ani frumoși, buni, bogați, bunii și iubiții noștri dascăli, și semănători de lumină în sufletele celor pe care îi și i-ați instruit cu atâta bunătate și bunăvoință. Toate florile acestei toamne vi le aducem la pragul sufletelor dumneavoastă nobile și pline de bunătate.

         La mulți, mulți, mulți Ani, dragii noștri!

 

***

 

Foștilor mei învățători

 

Dragii mei învățători,

Bunii mei sfătuitori,

Să trăiți atâta căt doriți

Și nicicând să nu îmbătrâniți.

Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Sărbătoarea noastră deosebită”

Eleonora SCHIPOR: Sincere felicitări cu prilejul sărbătoririi Zilei Bibliotecarului

     

           Este o zi în an când îi sărbătorim pe bibliotecari. Anual 30 septembrie este ziua bibliotecarilor. Îi onorăm pe oamenii a căror viață este legată de lumea minunată a cărților. Harnici, modești, sinceri, buni, lucrează bibliotecarii noștri pentru a altoi celor mari și celor mici dragostea de carte, de frumos, de adevăr, de viață…

            Le mulțumim sincer pentru munca lor făcută cu dragoste, sinceritate, dăruire de sine… Meritați toată recunoștința noastră. Datorită muncii dumneavoastră, dar și a profesorilor am îndrăgit cartea, cititul, am descoperit o lume minunată. Nu în zadar sărbătorile profesionale, Ziua bibliotecarului și Ziua profesorului, sunt învecinate – finele lui septembrie, începutul lui octombrie.

            Cu prilejul sărbătorii profesionale primiți cele mai sincere felicitări toți bibliotecarii de la toate bibliotecile din țară.  Multă sănătate, putere de muncă, dragoste de carte, viață, frumos, adevăr, dreptate, tradiții, spiritualitate…

            Fie ca izvorul înțelepciunii, așa cum este pe bună dreptate considerată cartea,  să rămână mereu curgător și nesecat.

            La mulți și fericiți ani, încununați de mari succese și realizări depline.

 

                       Eleonora Schipor,

profesoară, membră a Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni

Cernăuți, Ucraina