Nicholas DIMA – ROMÂNII ȘI ROMÂNIA – ÎNTRE CER ȘI PĂMÂNT (PREZENTARE DE CARTE)

Voi prezenta cartea „Romanii şi România” scoţând în evidenţă câteva aspecte mai puţin vizibile, dar care reprezintă fundalul psihologic şi spiritual al întregii lucrări. Mai întâi precizez că am scris cartea la îndemnul câtorva persoane, între care primul este colegul de breaslă Silviu Costachie, conferenţiar la facultatea de Geografie din Bucureşti. Pe parcurs, am fost încurajat şi sprijinit de prof. Dr. Nicolae Drăgulănescu de la Politehnica din Bucureşti, care a scris de altfel şi prefaţa cărţii, de conferenţiar Anca Stangaciu de la universitatea din Cluj-Napoca, de Flori Bălănescu, un excepţional redactor de carte de la (INST) Institutul Academiei Romane pentru Studierea Totalitarismului, şi de alţi câţiva prieteni şi colegi.

Menţionez că cele mai multe cunoştinţe care m-au condus la concluziile cărţii le-am obţinut pe parcursul a doi ani de Politehnica, cinci ani de Facultatea la Geografie, ambele la Bucureşti, şi în alţi 3-4 ani la universitatea Columbia din New York unde mi-am făcut doctoratul. Şi totuşi, ceace m-a influenţat cel mai adânc, mai ales spiritual, au fost alţi patru ani de închisoare şi lagăre de muncă şi de refugiaţi. Altfel, în ţară, sub un regim care nu permitea să gândeşti liber, am memorat multe date şi cifre importante şi utile, dar fără posibilitatea de a le integra într-un model cu aplicabilitate universală. De fapt, multe modele de înţelegere a unor probleme teoretice ori evenimente internaţionale le-am învăţat în America. Ulterior, am dezvoltat personal câteva asemenea modele.

Cartea „Românii şi România” începe şi se încheie cu un model piramidal de înţelegere şi interpretare a naţiunii. Potrivit modelului, toate societăţile, toate naţiunile, şi de fapt toţi oamenii, evoluează conform unui model piramidal. Aceasta înseamnă:

  • Creştere biologică şi acumulare de bunuri şi cunoştinţe
  • Maturizare intelectuală
  • Dezvoltare spiritual, ceea ce înseamnă dobândirea Conştiinţei de sine, Conştiinţei naţionale şi Conştiinţei universale.

Aceasta piramidă porneşte de la o bază largă, implantată în natura înconjurătoare din care ne extragem cele necesare vieţii, şi se înalță spre cer. Posibilitatea de creştere este infinită! Ca indivizi, familii, comunităţi şi naţiuni, creştem odată cu această piramidă a cunoştinţelor, şi în acelaşi timp, Piramida cunoştinţelor se îmbogăţeşte odată cu noi. Înaintarea spre vârful piramidei este accesibilă tuturor, dar puţini se apropie de vârf: „Mulţi chemaţi; puţini aleşi!” Absolut toţi ne încadrăm în acest model chiar dacă unii dintre noi nu realizează acest lucru. Modelul e de concepţie personală, dar este inspirat din multe studii, observaţii, şi analize. Ca persoane, provenim din natură, evoluăm dela materie la idei, acumulam bunuri şi cunoştinţe, dobândim valori, ajungem la credinţă, încercam să discernem scopul vieţii, ajungem la înţelepciune, şi în final năzuim spre spiritualitate şi nemurire.

Naţiunile au aceiaşi evoluţie, dar liderii ei trebuie să conştientizeze şi să ghideze acest proces de devenire. Evoluăm într-o anume țară de care trebuie să ne îngrijim pentru că pământul ţării reprezintă suportul material al întregii vieţii. Acesta este fundalul cărţii: un proces de devenire naţională.

În căutările mele am fost ghidat de marii intelectuali ai neamului nostru şi menţionez doi giganţi ai istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti: Nicolae Bălcescu şi Mihai Eminescu. Dacă prin Bălcescu ne identificăm cu istoria, prin Eminescu trecem în eternitate: „La steaua care a răsărit/ E o cale atât de lungă,/ Ca mii de i-au trebuit Luminii/ să ne-ajungă// Poate de mult s-a stins în drum/ În depărtări albastre,/ Iar raza ei abia acum/ Luci vederii noastre// Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie:/ Era pe când nu s-a zărit,/ Azi o vedem, şi nu e//…” Sentimentele, emoţiile, dorul, dragostea de ţară… nu le vedem. Le trăim! Ce am fi fără Eminescu? Ce am fi fără marii noştri cărturari sau fără eroii istoriei noastre?

 Am fost deasemenea călăuzit în scrierea acestei cărţi de martirii închisorilor. Pe unii i-am întâlnit personal şi mi-au devenit modele de viaţă. Pe alţii i-am cunoscut prin poezie: Radu Gyr; Nichifor Crainic, Sergiu Mandinescu… Despre alţii am aflat că au trecut prin aceleaşi celule: Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea. Sunt mândru că am fost în aceleaşi închisori cu ei. Dela ei am primit făclia romanismului şi am vrut să o transmit mai departe scriind această carte. Altfel, cartea reprezintă o sinteză a evoluţiei neamului românesc, dar şi un testament moral:

  • Am pornit de la istorie şi geografie şi de la pământul ţării;
  • Am trecut la identitate naţională;
  • Am parcurs câteva etape istorice importante ale naţiunii;
  • Am menţionat punctele nevralgice ale ţării: Basarabia, Transilvania, Românii de peste hotare,
  • M-am oprit asupra situaţiei politice actuale şi m-am întrebat ce e de făcut? Şi am încheiat cu eseul Dincolo de Cer.

Pe plan geografic am subliniat că savantul german Karl Ritter afirma în secolul XIX că Pământul este locul în care oamenii avansează de la barbarie la civilizaţie. Am adăugat însă că ţările reprezintă ariile pe care naţiunile evoluează de la cultura materială la emancipare intelectuală şi înaintează spre spiritualitate. Toate aceste etape sunt obligatorii în procesul de maturizare.

Noi românii am parcurs cu succes prima etapă de cultură materială, dar am vrut să avansăm direct la spiritualitate, exprimată de altfel amplu şi frumos în folclorul nostru, dar am sărit peste etapele de dezvoltare materială şi de maturizare intelectuală. Şi acest lucru ne costă mult. Cât despre evoluţia noastră am scris între altele, şi citez: „Noi nu am ajuns la nivelul filozofic al popoarelor germanice, dar nu am comis nici abuzurile acestora. Germanii stau liniştiţi în fotolii, ascultă simfonii cu ochii închişii… şi când îşi revin din reverie trec direct la marşuri agresive. Nu degeaba le-a spus Karl Ritter că Pământul e o şcoală unde oamenii învaţă să avanseze de la barbarie la civilizaţie. Noi nu am ajuns la nivelul civilizaţiei occidentale, dar barbari n-am fost nici odată! Trăsăturile noastre esenţiale exprimate prin creaţii populare şi nu numai sunt admirate de întreaga lume. Ele reprezintă sufletul nostru şi ne îndreaptă spre spiritualitate…”.

Mini-eseul „Dincolo de Cer” reprezintă cumva o continuare a cărţii „Scopul şi Semnificaţia Vieţii” publicată mai întâi în limba engleză în America şi tradusă ulterior şi publicată şi la Bucureşti. (Attn: Carte) În acest eseu final am îmbinat: „Descoperiri recente ale ştiinţei cu Descoperirile medicinei moderne, şi am încercat să le interpretez prin prisma religiei”.

M-am referit la universul cuantic; la sorburile negre, la cosmos; la energie şi conştiinţa; la lumea spirituală; şi la scopul existenţei. Am afirmat, şi citez din nou: „Aici pe Pământ evoluăm în cadrul unei scheme piramidale care ne preschimbă continuu de la materie la idei şi la spirit. Apoi, trecem dincolo prin ceace e perceput drept un tunel în care o steluţă ne ghidează spre celălalt capăt al tunelului unde suntem întâmpinaţi de o lumină celesta. Şi odată ajunşi acolo reluăm evoluţia putând înainta de la prima treaptă de triere cerească până la al nouălea cer unde ne apropiem de Creator. Dacă în realitatea telurică de aici avansăm în cadrul unei piramide cu bază largă implantată în pământ şi cu vârful îngust spre cer, dincolo ne aşteaptă o piramidă inversă, îngustă la intrare dar cu perspective deschise la infinit. E piramida divină. Evoluţia noastră de la materie la spirit se face în mod inexorabil şi fără nici o excepţie şi când trecem prin acel vortex al aspiratoarelor cosmice tot ce rămâne din noi este aparent un mic nor energetic. Acel nor păstrează întreaga noastră personalitate; întreaga noastră zeste intelectuală şi spirituală. Dincolo de acel portal divin încep trierile”.

Şi vreau să subliniez că pe parcursul întregii cărţi am citat unele versuri ale marilor noştri poeţi care în evoluţia lor s-au situat „Între Pământ şi Cer”. Eminescu este şi rămâne Luceafărul poeziei noastre; esenţa spiritualităţii româneşti. În viziunea şi înţelegerea mea, poeţii şi martirii noştri trecuţi în eternitate au creat deja o Românie celestă de o frumuseţe paradisiacă. Noi cei vii trebuie să înfăptuim însă acea Românie aici pe Terra.

––––––––––-

Prof. Dr. Nicholas DIMA

Geograf şi fost analist la Vocea Americii

Tucson, Arizona, USA

30 ianuarie 2022

Ștefan DUMITRESCU – GLORIE DOMNULUI ION LUCA CARAGIALE (POEME)

 SĂ-L COLINDĂM PE DOMNUL CARAGIALE DE ZIUA LUI!

O, lerui, ler

E sărbătoare-n cetate,

Ninge din cer,

Cu colinde bogate,

O, lerui, ler,

La Haimanale,

Vin să-l colinde

De pretutindeni,

Pe Caragiale,

Profesori şi critici,

Şi cititori

Vin să-l colinde,

Cu buchete de flori,

Vin să se plece,

În faţa lui,

Să-i mulţumească,

Şi să-l slăvească,

Lerui, lerui !

O, lerui, ler,

Vremea-i bătrână,

E sărbătoare înaltă,

În cultura română,

Din toată lumea,

Lerui, lerui

Vin să-l slăvească,

Personajele lui,

Şi să-l colinde,

O, lerui, ler,

Aici pe pământ,

Şi-acolo-n cer

E sărbătoare,

Dar e şi jale,

O ţară-ntreagă-l colindă

 Pe  Caragiale,

Cu mult respect

O, lerui ler,

Îţi mulţumim,

Dragă Monşer

Fie ca Steaua,

Ce te-a adus

 Să strălucească

În veci, mai sus,

O, lerui, ler

Spre Rai apucăm,

 Pe nenea Iancu,

Să-l colindăm,

Răsună ţara,

De atâtea colinde,

Gloria lui,

In lume se-ntinde!

O, lerui, ler

E zi sfântă-n cetate,

Ninge din cer,

Cu colinde bogate!

CARAGIALE

Cum umblă domnul Caragiale

Prin ţara asta ca un orb,

Plângând în hohote amare

De parc-ar viscoli din nord

C-a auzit în lumea asta

Că neamul românesc dispare

Şi s-a sculat atunci din morţi

Îndureratul Caragiale

Ca să ne spună el anume

Ceva ce ne-ar îmbărbăta,

Totul e-atât de trist în lume

De parcă-n toţi s-ar înnopta

Cum umblă domnul Caragiale

Prin Ţara asta ca un orb,

Plângând în hohote amare

De parc-ar viscoli din nord.

CARAGIALE ȘI DUMNEZEU

Ia du-te Sfinte Petre şi vezi ce mai e pe pământ,

I-a zis Dumnezeu lui Sfântul Petru,

Ce mai fac noroadele mele

Pentru că prea multe jelete şi ţipete aud

şi mai mult decât toate

mă asurzeşte zăngănitul de arme,

I-auzi ce bubuie tunurile

şi ce mai plâng bietele mame şi bieţii copilaşi.

Vezi ce mai fac popoarele ălea,

Că le aud numai plângând, suduind  şi gemând…

– Bine, Doamne, mă duc, a zis Sfântul Petre,

oftând, care era şi aşa destul de amărât şi obosit.

Şi a coborât Sfântul Petre pe pământ

Şi a luat-o el aşa cu toiagul în mână.

Mergea, săracul cât era ziua de mare,

Uneori, când mai întâlnea câte un amărât

mai stătea de vorbă cu el,

Îl întreba  ce mai e pe la ei prin sat,

Cine a mai murit, cine s-a mai însurat,

Dacă oamenii s-au făcut mai buni,

Dacă se duc  la biserică, dacă se spovedesc,

Când îi era sete se mai oprea pe la câte o fântână,

Şi se uita lung la ea, nu ştiu ce vedea el la fântâna aceea…

Câteodată mai înnopta pe la câte un ţăran

Bun la suflet, care-l mai punea şi la masă,

Ia, omule călător şi mănâncă şi dumneata,

că ai fi obosit de atâta drum,

Îţi dăm ce avem şi noi, o strachină de făsui, cu o ceapă,

Cu o bucată de turtă ori de mămăligă, îi zicea ţăranul,

O bătrână i-a dat chiar şi o strachină cu zeamă de varză…

Ba de câteva ori Sfântul Petre

A înnoptat la marginea unui lan de porumbi,

Că nu l-a mai adăpostit nimeni,

Ori la marginea unei păduri,

Cu maţele ghiorţăindu-i de foame, săracul,

Dacă în ziua aceea nu a avut norocul să întâlnească un om milos,

Îşi punea, sărmanul, sub cap traista goală, prin care sufla vântul

Şi se culca pe pământul gol,

Ca să se învelească şi el cu bucata aia de cer,

Noroc că adurmea pe dată şi nu mai tremura de frig.

Hai, hei, hei şi după ce a bătut el cu piciorul,

că i s-au tocit o mie de părechi de opinci, toate ţările,

Şi a stat de vorbă cu oamenii prin sate şi prin târguri,

Şi a stat de vorbă cu popoarele, cât a putut şi el să stea de vorbă,

Că de acum Sfântul Petru era cam bătrân,

A luat-o pe potecă în sus să ajungă la rai,

Să-i raporteze lui Dumnezeu ce a văzut pe pământ…

Şi s-a întors săracul Sfântul Petre la Dumnezeu

Dar era şi mai trist şi mai amărât, aproape că îi venea să plângă,

Piciorul drept îl cam târâia, că nu era sigur pe el deloc

Şi mâna dreaptă abia mai ţinea toiagul…

Ei, ce e, Sfinte Petre pe Pământ? l-a întrebat Dumnezeu,

Uitându-se la el foarte îngrijorat,

Sfântul Petru s-a aşezat jos cu mare greutate,

să-şi tragă sufletul, săracul, pentru că era obosit de atâta drum,

Apoi şi-a şters o lacrimă cu mâna stângă,

când şi-a întors Domnul capul într-o parte,

Ca să nu-l vadă cum plânge…

Ei, sfinte Petre, l-a întrebat Domnul din nou,

Ce ai văzut pe pământ, că văd că nu eşti în apele dumitale ?

Mai aşteaptă-mă, Doamne, număi o ţâră, să măi îmi trag şi eu sufletul,

A oftat Sfântul Petre,

Bine, a zis Domnul, privindu-l şi oftând,

Te măi las…

Apoi, Doamne, a vorbit Sfântul Petre într-un târziu,

După ce a tras o gură de aer în piept, mare cât un văzduh,

Ce am văzut eu pe pământ nu este bine,

Oamenii, în loc să se facă măi buni, măi miloşi,

S-au făcut mai vicleni, mai pizmaşi, mai păcătoşi,

E multă prostie şi răutate pe pământ, Doamne, multă lăcomie,

 Multă  hoţie, multă duşmănie…

Aşa este, a oftat Dumnezeu, lăsându-şi capul în jos de durere şi de supărare,

Mă aşteptam la asta, a mai oftat el încă o dată,

că s-a stârnit un vânt în rai, mai să-l ia pe Sfântul Petre pe sus,

Care era prea slăbit de la drumul pe care-l făcuse…

Auzi, Sfinte Petre, a vorbit  Domnul după ce a oftat de mai multe ori

Uitându-se cu durere la Sfântul Petru,

Da, care este cel mai amărât şi cel mai amărât popor de pe pământ?

Măcar pentru acesta să mai facem ceva…

A, Doamne, a zis Sfântul Petru, după ce a oftat şi el o dată lung de tot

Cel mai amărât şi cel mai amărât popor de pe pământ,

De departe este poporul român…

Domnul când a   auzit lucrul acesta a făcut o dată, hîîîîîî,

Ca şi cum i-ar fi dat cineva cu parul în cap,

Ochii i s-au făcut mari în orbite,

Şi Domnul a rămas aşa mult timp cu chipul alungit şi cu ochii cât cepele,

Ai, Sfinte Petre, am auzit eu bine sau mi s-a părut?

Şi Domnul a rămas aşa mult timp cu ochii mari privind la Sfântul Petru…

Ba nu ţi s-a părut, Doamne, deloc, a oftat iar Sfântul Petru,

După ce Domnul mai oftase o dată lung de tot,

Ăsta este adevărul gol, goluţ,

Ăl mai amărât şi ăl mai amărât popor de pe pământ este poporul acesta,

poporul român, Doamne,

Şi Sfântul Petre a oftat din nou,

Uitându-se la Dumnezeu cu o milă sfâşietoare….

Păi cum aşa, Sfinte Petre, şi-a revenit Dumnezeu după mult timp,

Păi nu l-am dat românilor pe Mihai Viteazul ca să-i unească

şi să facă din ei o Ţară mare şi puternică,

să nu-i mai calce alţii în picioare ?

Ba da, Doamne, număi că nu au avut grijă de el,

Şi l-au lăsat pe ticălosul acela de Basta să-l omoare,

care acum zace pe fundul iadului,

Unde îl mănâncă şi îl chinuie viermii rozând din el…

Bine, dar după asta le-am trimis un Sfânt

Pe Constantin Brâncoveanu?

Aşa este, Doamne, număi că unchiul lui,

Stolnicul învăţat Constantin Cantacuzino,

fratele mamei lui  Constantin Brâncoveanu,

Unchiul lui, cum ar veni,

L-a vândut turcilor ca să-l pună în locul lui Domn în Ţara Românească,

pe fiul său, Ştefan Cantacuzino.

Aha, a zis Domnul icnind, după ce a oftat iar lung, clătinând trist din cap,

Şi cu Ştefan Cantacuzino, fiul trădătorului Constantin Cantacuzino,

Ce s-a întâmplat ?

Păi ce să se întâmple, Doamne, ce se întâmplă cu toţi trădătorii,

Peste doi ani turcii i-au tăiat şi lui capu

 Şi acum zace pe fundul iadului şi geme sărmanul de el tot timpul…

Bine, dar apoi l-am trimis pe Tudor Vladimirescu

să-i ridice la luptă şi să-i alunge pe turci?

Ca să poată să îşi pună şi ei Domni pământeni?

Aşa e, Doamne, şi-a şters Sfântul pentru o lacrimă

care-i aluneca pe obrazul stâng,

Dar aşa după cum ştii şi Sfinţia Ta, Doamne,

căpeteniile lui Tudor l-au trădat şi l-au vândut vicleanului de Ipsilanti

Care cu grecii lui l-au tăiat în bucăţele

şi l-au aruncat într-o fântână lângă Târgovişte.

Şi unde este tâlharul acesta netrebnic de Ipsilanti?

a scrâşnit  Domnul din dinţi, mânios foarte.

Unde să fie, Doamne,  a oftat iar Sfântul Petru,

zace pe fundul iadului, băgat până la gât în smoala fierbinte,

Împreună cu asasinul lui Burebista, cu trădătorii lui Decebal,

cu toţi trădătorii acestui neam nenorocit, Doamne. Aşa cum se cuvine…

Şi pe Tudor Vladimirescu l-au trădat şi l-au omorât? s-a mirat Domnul, oftând

Şi clătinând a mare durere din cap…

Bine, dar l-am trimis apoi pe Bălcescu, un om învăţat ca să-i înveţe pe români,

Să-i lumineze, să le arate calea pe care să meargă ?

A, Doamne, l-au băgat în puşcărie la Mărgineni, 

când era un copil, unde s-a îmbolnăvit de Tuberculoză, săracul,

Şi a murit tânăr de tot…

Bine, dar le-am dat apoi un Domn bun, cu dreptate, care să unească Ţările Române,

Să fie şi  ei, românii, o ţară mare şi bogată, în rândul oamenilor ?

Aşa e, Doamne, a oftat Sfântul Petre…

Numai că bietul Cuza după ce a unit Ţările Române

A căzut şi el în păcat, Doamne,

Iar prietenul lui Kogălniceanu şi liberalii l-au trădat şi l-au obligat să abdice…

Şi pe acesta l-au trădat!, a oftat Dumnezeu, acum şi mai întunecat la chip.

Bine, dar după Cuza le-am dăruit românilor pe cea mai mare minte pe care a ivit-o

Pământul acesta, pe  marele Poet Mihai Eminescu?

Cel care le-a arătat românilor calea pe care să meargă

şi le-a arătat şi greşelile şi viciilor, ca să se îndrepte.

Ce a mai biciuit el lichelismul şi demagogia politicienilor !

Degeaba, Doamne, l-au asasinat şi pe Eminescu…

Ăhă, hăăă, să fie Sfinţia Ta sănătos, Doamne,

cum l-au lucrat Titu Maiorescu şi francmasonii lui pe sărmanul Eminescu,

Şi i-au înscenat cum că ar fi nebun, fără să fie săracul de el, iar apoi l-au omorât

Doctorii dându-i mercur într-o cantitate prea mare, făcându-i injecţii cu mercur…

Domnul a făcut ochii mari,

I-a venit să urle de durere, dar i s-a oprit urletul în gât

Şi a rămas aşa împietrit cu ochii mari cât roata carului…

Bine, dacă nici de la Bălcescu, nici de la Eminescu nu au învăţat nimic,

O să le trimit atunci pe Caragiale,

care va scrie o operă în care îi va beşteli în toate felurile,

O să-i facă de râs cum nu i-a făcut nimeni,

Or să se vadă în opera lui Caragiale ca într-o oglindă,

Şi oglinda asta le va arăta în toate zilele

şi în toţi anii defectele pe care le au românii…

S-a lăsat atunci o tăcere de moarte,

Care s-a auzit trosnind ca gheaţa aia care se rupe, în tot raiul…

Nu îndrăznea nici unui dintre ei să spună ceva….

Şi dacă nici de la Caragiale nu or să înveţe nimic,

românii, Doamne, şi nu o să le fie ruşine deloc?

Şi or să rămână  la fel plini de defecte şi de păcate,

Ce te faci, Doamne, atunci?

Domnul s-a  întristat deodată şi mai rău, căzând pe gânduri,

Avea chipul  tare întunecat şi încruntat,

Şi pe obraji i s-au văzut lacrimile cum îi curgeau pe barbă

Dacă nici după ce or să citească Opera lui Caragiale nu or să se schimbe,

Să ştii că le trimit românilor un Război Mondial,

Ca să se înveţe minte…

Iar s-a lăsat o tăcere grea ca plumbul şi întinsă ca o câmpie îngheţată….

Şi dacă nici după ce le dai un Război Mondial, Doamne,

Nu or să se schimbe românii,

ba chir s-ar putea să se strice şi mai rău neamul acesta,

A  îndrăznit Sfântul Petru să-l privească temător pe

Domnul în ochi…

Domnul a rămas aşa, ca o stană de piatră,

ca o statuie a durerii…

Ce să fac Sfinte Petre, a oftat  Domnul într-un târziu,

dacă nici după Primul Război Mondial românii nu or să se schimbe

O să le dau  atunci un al Doilea Război Mondial…

Şi mai mare, să nu-l poată duce.

Aici Domnul chiar a început să plângă ca un bătrân amărât,

cum plâng bătrânii, de nu se mai pot opri…

Sfântul Petru a oftat din adânc,

de i s-au zguduit toţi ficaţii din el…

Ar fi vrut să-l întrebe pe Domnul

Şi dacă nici după Al Doilea Război mondial românii nu or să se schimbe, Doamne ?

Ba or să se strice şi mai rău?

Însă n-a mai putut să-l întrebe, căci s-a  pus şi el pe plâns

Ca Domnul Dumnezeul său…

––––––––––

Ștefan DUMITRESCU

Galați, ianuarie 2022 

Magdalena ALBU – DUMITRU PREDA LA 70 DE ANI – DE LA ISTORIE LA DIPLOMAȚIE, ÎN SERVICIUL NEAMULUI ROMÂNESC

Apariția volumului omagial „Dumitru Preda – la 70 de ani. De la istorie la diplomație, în serviciul neamului românesc”, în anul 2021, la Editura „Eurocarpatica”, din Sfântu Gheorghe, vine să consfințească valoarea inestimabilă, sub raport cultural, a colecției „Profesioniștii noștri”, colecție unde au apărut, între timp, nume de referință ale elitei românești contemporane, precum prof. univ. dr. IOAN SCURTU, prof. univ. dr. CORNELIU-MIHAIL LUNGU, prof. ing. NICOLAE NOICA – membru de onoare al Academiei Române și director al Bibliotecii acestui înalt for cultural-științific al țării -, prof. univ. dr. PETRE ȚURLEA, prof. univ. dr. ION GIURCĂ ș.a. Practic, acest proiect generos din cadrul editurii anterior menționate – desfășurat sub patronajul spiritual al Î.P.S. IOAN SELEJAN, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului azi, cel dintâi Episcop ortodox al Covasnei și Harghitei din istoria Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Centrului European de Studii Covasna-Harghita și a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” – dorește să propună modele profesionale reprezentative pentru spațiul românesc în genere, care au trudit, de-a lungul timpului, sub o formă sau alta, „în cercetările din domeniile istoriei, etnografiei, sociologiei și culturii românești din sud-estul Transilvaniei”, așa cum menționa dr. IOAN LĂCĂTUȘU.

Fiu de învățător-veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, DUMITRU PREDA este, în prezent, președinte executiv al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni și director științific al Fundației Europene Titulescu. De asemeni, pe parcursul întregii sale activități profesionale, a ocupat diverse funcții importante în stat, precum cea de director al Direcției Arhivelor Diplomatice, editor-coordonator al Colecției naționale de Documente Diplomatice, primul observator al României pe lângă UE al Arhivelor Diplomatice, director al Direcției pentru Originarii din România, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana (Cuba), profesor universitar de istorie și științe politice, membru și trezorier al Biroului Comisiei Internaționale de Istorie Militară, membru al Comitetului de Bibliografie al Comisiei Internaționale de Istorie Militară, autor, co-autor și editor-coordonator a peste 60 de volume de specialitate, precum și a unui număr de aproximativ 200 de studii și articole științifice publicate în România și în alte zece țări ale lumii, deținător al mai multor premii, printre care și prestigiosul Premiu „Mihail Kogălniceanu”, pentru istorie, al Academiei Române (în anul 1994).

Structurată pe cinci capitole, arhitectura lucrării dedicate lui DUMITRU PREDA, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, a fost construită de așa manieră încât să scoată în evidență cititorului toate laturile personalității complexe a profesorului universitar dr. PREDA, cel care s-a manifestat, în 1990, ca membru activ al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, alături de repere emblematice ale culturii române, precum GRIGORE VIERU, ADRIAN PĂUNESCU, MIHAI CIMPOI, NICOLAE DABIJA, VICTOR CRĂCIUN ș.a. Așadar, de la reperele bio-bibliografice, pe care le întâlnim în cel dintâi capitol al cărții, la portretul de profesionist creionat, în cel de-al doilea, prin intermediul mesajelor și mărturisirilor transmise autorului, la ceas aniversar, de academicieni, diplomați, universitari, publiciști, colegi, colaboratori etc., ori la interviurile acordate în timp de către DUMITRU PREDA și opiniile istoricului acad. FLORIN CONSTANTINIU, grupate în două secțiuni distincte, ce formează capitolul al III-lea al volumului prim, ilustrațiile de la diferite evenimente oficiale din penultimul capitol sau „Studii și articole” (capitolul V, ce alcătuiește, prin amploare, cel de-al doilea volum al lucrării), toate acestea, așa cum menționam anterior, formează un corpus informațional unic și complex.

Absolvent, în 1974, ca șef de promoție, al Facultății de Istorie din cadrul Universității București, profesorul univ. dr. DUMITRU PREDA, așa cum ni se prezintă în ediția „Profesioniștii noștri 31” (coordonată de către dr. IOAN LĂCĂTUȘU și îngrijită de VASILE STANCU și CIPRIAN HUGIANU), ”este o personalitate bine-cunoscută și apreciată în mediile academice, diplomatice și civice românești”. Unul dintre multele exemple elocvente de implicare profesională deosebită a sa îl reprezintă pregătirea, pentru Congresul Mondial de la Poznan, a volumului intitulat „Secolul XX. Între război și pace. România în tumultul istoriei”, unde au fost incluse 18 studii, semnate de specialiști de marcă, în limbile engleză sau franceză, volum distribuit participanților la eveniment, instituțiilor și bibliotecilor importante din străinătate.

Tot din primul capitol al cărții, aflăm faptul că direcțiile de cercetare științifică pe care profesorul DUMITRU PREDA le-a abordat, de-a lungul întregii lui cariere de istoric, au vizat, în special, latura militară a domeniului, istoria Armatei Române în epoca modernă și a gândirii militare autohtone în aceeași perioadă de timp, de asemeni, istoria relațiilor externe ale Armatei, în intervalul de la Unirea Principatelor Române și până la Primul Război Mondial (1859-1914), participarea țării noastre la Războaiele Balcanice (1912-1913), la Primul Război Mondial și, nu în ultimul rând, relațiile diplomatice ale României după anul 1918. Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române, precum și cel al ”Revistei de istorie militară” i s-au decernat, în 1994, pentru lucrarea ”În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919”, apărută la București, în același an, co-autorii acesteia fiind VASILE ALEXANDRESCU și COSTICĂ PRODAN.

O trecere în revistă a studiilor și articolelor publicate, în diverse reviste de profil, de către profesorul DUMITRU PREDA, din 1979 și până în prezent, ne relevă preocuparea sa aparte atât către domeniul istoriei militare, cât și către cel al diplomației. ”Contribuții privind corpul ofițerilor din armata română în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza” (1979), ”Statutul  corpului de ofițeri și al subofițerilor din armata română între 1859-1877” (1980), ”România în prima jumătate a anului 1917” (1980), ”Misiunea colonelului Rudeanu” (1983), ”Luptători pentru Marea Unire. Profesorul Ioan Ursu” (1985), ”Dimeniunea europeană a Războiului de Independență a României” (1987), ”70 de ani de la epopea eroică a Mărăștiului, Mărășeștiului și Oituzului” (1987), ”Structuri militare populare în timpul Revoluției române de la 1848-1849” (1988), ”Transilvania în conștiința și acțiunile românilor munteni și moldoveni” (1988), ”Marea Unire din 1918 – împlinirea idealului poporului român de unitate națională și statală” (1988), ”1 Decembrie 1918 – piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român” (1988), ”Corpul de ofițeri român în epoca modernă” (1989), ”Serviciul sanitar al armatei române și relațiile sale cu Misiunea medicală franceză” (1989),  ”Tradiție și modernitate în gândirea militară românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” (1992), ”Entre la teoría y la práctica de la guerra. El Mariscal Alexandru Averescu” (1993), ”România și războaiele balcanice” (1993), ”Rolul Marelui Stat Major român în Primul Război Mondial (1914-1918)” (1994), ”Constantin I. Diamandy. Cum s-a negociat harta României Mari” (1996), ”Generalul H. M. Berthelot, reorganizarea armatei române și relațiile româno-ruse în 1916-1917” (1997), ”Corpul ofițerilor români în perioada ”regulamentară” ” (1999), ”Colecții la Arhivele Diplomatice ale MAE” (1999), ”Pactul Ribbentrop-Molotov la Vilnius” (1999), ”România și războiul din Vietnam. Aspecte diplomatice” (2003), ”Mica Antantă – o experiență în construirea noii Europe 1921-1938” (2011), ”Un ardelean basarabean în serviciul cauzei naționale: Onisifor Ghibu” (2017), ”Relații diplomatice România-Vatican. O sută de ani” (2021) reprezintă doar câteva repere publicistice edificatoare, demne de orice suport bibliografic, în sensul anterior menționat.

În compoziția celui de-al doilea capitol al lucrării, coordonatorul acesteia, dr. IOAN LĂCĂTUȘU, a ținut să cuprindă o multitudine de mesaje primite, la ceas aniversar, de către istoricul și diplomatul DUMITRU PREDA, din partea unor personalități marcante ale culturii, publicisticii, diplomației, pedagogiei universitare etc. din țară și din străinătate, precum: prof. univ. dr. MASSIMO DE LEONARDIS (Italia, președintele Comisiei Internaționale de Istorie Militară), prof. univ. dr. docent TITU GEORGESCU, prof. univ. dr. IOAN SCURTU, scriitor și ambasador ION BRAD, ambasador și prof. univ. dr. RADU HOMESCU, prof. emerit dr. BERNARD COOK (SUA), scriitor și diplomat CLEOPATRA LORINȚIU, prof. univ. dr. ambasador TASIN GEMIL, prof. emerit dr. ALFREDO CANAVERO, comandor GHEORGHE VARTIC, prof. univ. dr. ION GIURCĂ, prof. emerit dr. MAURICE VAÏSSE (Franța), prof. univ. dr. LIVIU MAIOR, scriitor TUDOR NEDELCEA, ambasador ANCA OPRIȘ, prof. dr. GIUSEPPE TRITTO (Italia), prof. univ. dr. MARCELA SĂLĂGEAN, colonel dr. CONSTANTIN MOȘINCAT (care îl denumește, pe DUMITRU PREDA, ”ambasador al istoriei”), MARIA SIBIANU (din partea Comunității românilor rezidenți în Cuba) ș.a. „Contribuțiile sale istoriografice au primit și recunoașterea internațională binemeritată, prin exercitarea de către autorul lor, pentru o lungă perioadă de timp, a calităților de membru al Comitetului de Bibliografie al Comisiei Internaționale de Istorie Militară  și membru și trezorier al Biroului Comisiei Internaționale de Istorie a Relațiilor Internaționale”, specifică prof. univ. dr. ADRIAN POP.

Din panoplia interviurilor acordate vectorilor mediatici de-a lungul vremii de către profesorul PREDA, în cel de-al treilea capitol al cărții – capitol structurat, de altfel, pe două dimensiuni distincte, anume, ”Interviuri” și ”Opinii” -, întâlnim, spre lectură, șase asemenea dialoguri interesante, pe care și-au pus amprenta experienței lor jurnalistice MIHAELA TOADER, ELENA CHIRIȚĂ, ADRIAN-VLADIMIR COSTEA, VALENTIN ȚIGĂU, MIRCEA VOICU și RĂZVAN EMILESCU. De la ”Raporturile dintre istorie și diplomație” (MIHAELA TOADER) la ”UNESCO – o școală a diplomației” (RĂZVAN EMILESCU), DUMITRU PREDA își etalează calitățile de intelectual, analist obiectiv și distins as al diplomației române, recunoscând faptul că ”un diplomat nu are legături numai cu lumea strict politică sau diplomatică, ci dispune de contacte cu o lume mult mai diversă; iar, în acest cadru, diplomația culturală este fundamentală pentru o misiune de succes”.

La subcapitolul intitulat „Opinii”, putem citi cu adevărat prețioasele cuvinte ale regretatului slujitor al istoriei – acad. FLORIN CONSTANTINIU -, care afirma faptul că ”DUMITRU PREDA nu vrea să fie gardianul unor porți ferecate, ci călăuza competentă a tuturor celor interesați să cunoască tezaurul arhivistic, a cărui conservare o asigură”. De asemeni, acad. CONSTANTINIU aduce în discuție un merit profesional de excepție al profesorului PREDA, văzut din dublă perspectivă: arhivistică, dar și din aceea a redării, în circuitul istoriografic, al unor materiale de o importanță deosebită. Este vorba, menționează FLORIN CONSTANTINIU, despre „jurnalul generalului Vasile Rudeanu, documente privind relațiile României cu Sf. Scaun, masivul volum „În apărarea României Mari” (în colaborare) – cea mai solidă cercetare despre anul 1919”.     

Penultimul capitol al amplei lucrări „DUMITRU PREDA la 70 de ani. De la istorie la diplomație, în serviciul neamului românesc” include un bogat material imagologic privind activitatea cultural-istorică, diplomatică și civică a distinsului cercetător și profesor, material cu ample reverberații pentru tot ceea ce însemnat și înseamnă destinul complex al diplomației românești din unghiul istoricului și al arhivistului, care construiește el însuși, de această dată, cu migală, evenimentul concret, realitatea.

Lucrarea, aflată sub coordonarea dr. IOAN LĂCĂTUȘU, se încheie cu cel mai amplu capitol de până acum (care ocupă un volum întreg – volumul al II-lea), dedicat studiilor și articolelor rezultate în urma cercetărilor istorice întreprinse, de o serie de specialiști de marcă (IOAN SCURTU, GEORGETA FILITTI, GEORGE SBÂRNĂ, ALFREDO CANAVERO, MAURICE VAÏSSE, BERNARD COOK, PETRE OTU, ALEXANDRU OȘCA, CONSTANTIN HLIHOR, COSTIN FENEȘAN, CORNEL SIGMIREAN, ADRIAN PANDEA, DAN PRISĂCARU, CONSTANTIN MOȘINCAT, FLORIAN BICHIR, VASILE PUȘCAȘ, VITALIE VĂRATIC, ION SCUMPIERU, LAURENȚIU-ȘTEFAN SZEMKOVICS ș.a.), fie în sfera relațiilor diplomatice și a dreptului internațional, fie pe varii teme privind Basarabia, Bucovina etc. ori referitoare la diferite personalități ale țării și momente ale vieții publice românești. De la „Diplomație și politică în 1701: prima carte din lume tipărită în limba turcă, dialectul osman, la București”, material semnat de RADU ȘTEFAN VERGATTI, la „O viață dedicată României – Nicolae Titulescu. Memoria lui în medalistică și în filatelie”, de ALEXANDRU BARTOC, de la ”Mărturii inedite de acum 200 de ani”, autor GEORGETA FILITTI, la „Moise Nicoară – un destin neîmplinit al diplomației române”, de RADU HOMESCU, ori de la „Dinamica relațiilor interbalcanice între cele două Războaie Mondiale ale secolului trecut”, de ALEXANDRU OȘCA, și până la „Nicolae Iorga – Istoric al Dreptului românesc (în tălmăcirea lui Ștefan Gr. Berechet)”, aparținând lui GEORGE LASCU, toate la un loc atestă contribuția inestimabilă, pe care istoricii au adus-o și o aduc culturii române și istoriografiei universale, în genere.

Volumului omagial ”DUMITRU PREDA la 70 de ani. De la istorie la diplomație, în serviciul neamului românesc”, apărut, în anul 2021, la Editura Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, este binevenit atât pentru tărâmul istoriei și arhivisticii naționale, cât și pentru cel al diplomației și pedagogiei românești, el reliefând, pe multiple planuri și din varii unghiuri de vedere, personalitatea unui dascăl, cercetător în istoria militară autohtonă și, totdeodată, diplomat de înaltă ținută și prestigiu profesional.

––––––––

Magdalena ALBU

28 ianuarie 2022

București

George PETROVAI – ROMÂNIA – ȚARA UNDE TOATE PREȚURILE SUNT ÎN CREȘTERE, NUMAI PREȚUL OMULUI ESTE ÎN SCĂDERE

Nu există zi de la bunul Dumnezeu în care românii să nu-şi dea în petec, ba prin instituţiile ce se sufocă sub greutatea birocraţiei tot mai înfloritoare, ba prin canalele de televiziune ce-şi deversează aproape nonstop dejecţiile garnisite cu publicitate şi premii, ba prin gropile şi gunoaiele de pe străzi, pe unde – în maşini de lux cu suspensiile mâncate de datorii – ciocoii vechi şi noi ai României îşi plimbă suficienţele îmbăloşate cu ticăloşii, pe măsura vremurilor izvoditoare.

Tot ce se poate ca pentru unii aceste aspecte, la fel ca multe altele mai puţin vizibile, să facă parte dacă nu din pitorescul României, măcar din originalitatea ei. Atâta doar că-i genul de originalitate balcanică mai degrabă aducătoare de ponoase decât de foloase, dacă e să ne luăm după fraza lui Raymond Poincaré: „Ce vreţi, suntem aici la porţile Orientului, unde totul se înfăţişează mai puţin grav…”, frază aşezată de Mateiu I. Caragiale în deschiderea primului capitol (Întâmpinarea crailor) a senzaţionalului său roman „Craii de Curtea-Veche”, respectiv dacă în „Istoria românilor” a lui Petre P. Panaitescu (carte aprobată de Ministerul Culturii Naţionale şi a Cultelor în iunie 1942) luăm aminte la îngrijorarea autorului în legătură cu decăderea morală după instaurarea epocii fanariote: „Totuşi, poate cea mai rea decădere a epocii fanariote a fost cea morală. Într-o vreme de umilinţă, când toate erau de vânzare şi corupţia era singura armă cu care puteai obţine onoruri şi bani, au dispărut vechile caractere dintr-o bucată ale strămoşilor noştri. Această decădere morală a lăsat urme adânci în ţările noastre chiar după epoca fanariotă, şi azi încă oameni cu curaj şi cu intenţii bune mai au de luptat la înlăturarea ei (subl. mea, G.P.).”

Iar acest „azi” de care pomeneşte P.P. Panaitescu, s-a prelungit până în zilele noastre, căci perioada bolşevică – un alt pietroi oriental legat de gâtul românilor – n-a făcut altceva în tentativa sa de creare a omului nou (sclavul laş şi delator de tipul homo sovieticus), decât să adâncească până la desăvârşire decăderea moral-spirituală a românilor, începută în epoca fanariotă.

Nu-i greu de observat că, în pofida lustrului de prosperitate afişat cu ostentaţie de către îmbogăţiţii postdecembrişti, grosul românilor o duce cât se poate de rău, fapt care aşază România la coada ţărilor din Uniunea Europeană. Dar nu, să nu ne facem iluzii că această stare de lucruri se datorează în exclusivitate crizei mondiale şi că după depăşirea ei, noi românii o vom duce mult mai bine. Din următoarele motive:

            1) Rolul ce revine politicului este întru totul exagerat, în condiţiile în care majoritatea oamenilor noştri politici, odată ajunşi la guvernare se dovedesc a fi ba incapabili până la întregirea dezastrului economiei naţionale, ba corupţi până în măduva oaselor. Dovezi în acest sens? Pe de o parte absenţa totală a unui plan anticriză şi apoi a unui plan coerent de dezvoltare naţională (se pare că noi aşteptăm ca celelalte ţări, după ieşirea lor din criză să ne tragă după ele), pe de altă parte valul de anchete şi arestări operate deocamdată în rândul unor ciocoi cu vechi state de serviciu în ale tâlhăriei și minciunii, pesemne în deplin acord cu faimoasa zisă prezidenţială: Legile sunt făcute de hoţi pentru hoţi! Căci în mult mai mare măsură ca pe alte meleaguri, starea de spirit românească reflectă raportul etică-politică aşa cum este el înfăţişat de către Aristotel în Etica nicomahică: Dacă etica stabileşte norma morală a individului, normă valabilă pentru toţi indivizii, deci aplicabilă la nivel de cetate, politica, asigurându-i forţa coercitivă, face din această normă o lege de stat! Oricum, dacă etica danubiano-pontică are atâtea şi atâtea carenţe care-o fac faimoasă peste mări şi ţări,  atunci – potrivit raportului ilustrat în paragraful anterior – politica dâmboviţeană nu poate avea decât chipul pe care i-l vedem.

            2) După cum lăsam să se înţeleagă mai sus, criza românească înseamnă o împletire de componente (financiară, economică, politică, socială, de identitate, moral-spirituală), între care – prin vechime şi perfidiile ascunse – se detaşează componenta (criza) moral-spirituală. Prin urmare, marea reformă a românilor, în legătură cu care s-a bătut şi continuă să se bată atâta monedă, trebuie să pornească din interior (de la mentalităţi, concepţii şi deprinderi) înspre exterior. De-abia atunci valoarea şi demnitatea umană vor fi repuse în drepturi, iar oamenii nu vor mai fi apreciaţi, în absenţa criteriilor morale, după cele extraprofesionale (diplome achiziţionate în condiţii suspecte, bani, relaţii), ci după indubitabile criterii profesionale, umane şi moral-spirituale. Căci, după cum just aprecia Henri Bergson, dacă până şi în cele mai avansate democraţii nu există criterii viabile pentru selecţia valorilor, cu toate că pe-aici se ştie prea bine că avuţia naţională înseamnă în principal materia cenuşie şi stocul de informaţii, dimpotrivă, în România s-a ajuns să fie căutat de către patroni omul ieftin, pentru care aceştia plătesc biruri mai mici la stat.

Iată de ce se impune, ca printr-o legislaţie adecvată, să fie schimbate actualele raporturi de neîncredere dintre individ şi stat în fructuoase raporturi bazate pe încredere şi colaborare, astfel încât absolventul de facultate, cu diploma luată în cele mai onorabile condiţii, să nu-şi mai tăgăduiască la angajare studiile superioare. Tot aşa, de-abia când în agricultura românească vor fi statornicite altfel de relaţii între producătorii care-i mai avem şi stat, în calitatea acestuia de principal beneficiar şi procesator al produselor agricole (statul, adică, să pună la dispoziţia producătorilor seminţe de calitate şi inventar agricol, iar aceştia să se poată achita de datoriile contractate prin produsele realizate în conformitate cu cerinţele regionale, naţionale şi europene – iată, din nou, necesitatea planului judicios întocmit! -, produse care să fie achiziţionate de stat la preţuri stimulative pentru producătorii autohtoni), de-abia atunci România îşi va asigura necesarul de alimente pentru consumul intern (în momentul de faţă importăm circa 75 % din ele), precum şi importante disponibilităţi pentru export, şi tot atunci preţurile alimentelor nu vor avea o statornică tendinţă de creştere, iar românii pesemne că nu se vor mai călca în picioare, aruncându-se ca disperaţii asupra acelor produse, cărora – din motive de ei ştiute – proprietarii supermagazinelor decid la un moment dat să la scadă preţurile.

–––––––––

George PETROVAI

Sighetu Marmației

27 ianuarie 2022             

Prof.dr.Florina Calafeteanu: Scriitorul Al.Florin Țene este în librării cu romanul „În poeziile mele nu va rima poporul cu tractorul” – Viața poetului Vasile Militaru între realitate și poveste

Prolificul scriitor și ziarist Al.Florin Țene  continua seria romanelor“între realitate și poveste “ despre scriitori. După apariția romanelor despre Gib I.Mihăescu, Macedonski, Minulescu, Radu Gyr, Traian Dorz, Valeriu Gafencu, acum a apărut, în aceași serie, romanul despre Vasile Militaru. Încă, de la început autorul  specifică pe prima pagină: ”Această carte se dedică tuturor scriitorilor care nu au pactizat cu regimul comunist-criminal”

Autorul

Cartea , apărută la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022,  are o prefață  semnată de istoricul literar dr.Ionuț Țene care esențializează în câteva pagini viața și poezia lui Vasile Militaru, subliniind printre altele:” Poetul nu a făcut în viață compromisuri. Vasile Militaru a refuzat teroarea preajmei ideologice și a imanentului. Viața și-a trăit-o axiologic, pe valori creștine autentice și general umane: adevărul, dreptatea, binele, smerenia, libertatea și iubirea. În realitate, Vasile Militaru a făcut parte doar din partidul libertății din care fac parte doar scriitorii autentici. Poetul a spus la un moment dat că: „Dacă am pierdut averi și ranguri, dar nu am pierdut credința în Dumnezeu, nu am pierdut nimic”. În închisoare a fost torturat și umilit de către securiști.“

            Impresionant este faptul că Al.Florin Țene dezvăluie faptul că în deceniul 1950-1960 poezia “A venit aseară mama “de Vasile Militaru a fost trecută în manualele școlare ca fiind compusă de George Coșbuc, pe motiv că adevăratul autor nu a dorit să colaboreze cu regimul comunist, repricând secretarului cu propaganda PCR: “}n poeziile mele nu va rima poporul cu tractorul. “

            În postfața semnată de scriitoarea Galina Martea se spune:”Cu o carieră de amploare în arta scrisului și nu numai, adunând în palmares peste 85 de cărți editate și sute de articole în domeniul literaturii, sociologiei, istoriei etc., Al. Florin Țene (prozator, poet, eseist, critic literar și de artă, publicist, editor, membru al UZPR și al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte din SUA, cât și altor uniuni de creație literară, deținător al multiplelor premii de valoare națională și internațională, fondatorul revistelor Agora Literară, Regatul Cuvintelor, Constelații diamantine, Scurt circuit oltean, altele) există în astă viață cu misiunea sacră de a produce lucruri nobile, de a pune în lumină opere literare de mare pondere, prin intermediul acestora abordând diverse genuri literare precum poezie, proză, eseu, roman, analiză literară. Pe lângă activitatea de scriitor, Domnia sa este un admirabil activist și manager cultural, în timp afirmându-se cu mult succes în calitate de fondator al diverselor cenacluri și reviste literare; iar pentru a încuraja și mai intens activitatea scriitoricească din țară și Diasporă domnul Țene înființează în anul 2006 Asociația profesională Liga Scriitorilor Români, fiind și Președinte al acestui forum cultural. Deci, cu siguranță, se poate spune că Al. Florin Țene este un veritabil susținător al valorilor culturale românești și un promotor insistent în fructificarea vieții spiritual-umane. Acțiunea romanului ilustrează perioada în care societatea română, scriitorul român s-a aflat sub un zbucium emoțional-moral, sub o grea încercare de a face față lucrurilor împotriva unui regim politic care împiedica mersul decent al existenței pentru o mare parte din populație, și anume pentru acea care nu colabora cu sistemul comunist. Între aceste ipostaze Al. Florin Țene plăsmuiește o imagine literară ce se bazează pe fapte și acțiuni reale, subiectele redând o meditație adâncă la tema suferinței umane. Printr-un asemenea model de creație literară avem ocazia să cunoaștem aspecte din istoria poporului român, priveliști cu o sensibilitate absolută despre procesele vitale ale omului ce sunt într-o legătură indispensabilă cu existența cotidiană, cu relațiile reciproce și atitudinea acestuia față de realitatea înconjurătoare.”

            Așadar, talentatului și neobositului scriitor Al. Florin Țene îi reușește de minune să pună în lumină opere literare de mare valoare, atât pentru cultura și literatura română, cât și pentru propriile realizări și necesități spirituale.

Prof.dr.Florina Calafeteanu

Ionuț ȚENE: Clujeanca Marta Petreu, o poetă de Nobel!

Trebuie să recunosc că recentul premiu obținut de poeta Marta Petreu m-a impresionat și bucurat. În sfârșit, în țara românească, valorile și, nu în ultimul rând, poeții sunt apreciați și recompensați la certă valoare. În ultimii ani, poeții, mai ales cei clujeni, au fost puși într-un nemeritat con de umbră, de către o ignorantă conspirație a dezinteresului și ignobilului. Se promovează, din păcate, anumiți pseudo-poeți tineri, chiar la Ipotești, care confundă poezia cu pornografia, cuvântul cu lubricul, chestiuni de altfel de mult ”fumate” de Geo Bogza, încă din anii `30. Din fericire, la ”Opera Omnia” a fost promovată valoarea și paradigmele lirismului. Așa că, de la casa memorială din Ipotești, a celui mai modern poet român Mihai Eminescu a venit neașteptata veste care repune poezia autentică în centrul atenției societății. Poeta Marta Petreu a câştigat cea de-a XXXI-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, acordat de Primăria Municipiului Botoşani, în parteneriat cu Consiliul Local Botoşani şi Fundaţia Culturală Hyperion – Caiete Botoşănene, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România. Câştigătorul celui mai mare premiu de poezie acordat în România a fost anunţat, sâmbătă 15 ianuarie 2022, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local, în cadrul căreia a fost adoptată hotărârea de acordare a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani atât laureatului ediţiei curente, cât şi ediţiei anterioare. Cu tandrețea intelectuală care o caracterizează, poeta Marta Petreu s-a arătat surprinsă de premiu. Ea a afirmat, în cadrul unei înregistrări video prezentate în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Botoşani că ”un premiu care poartă numele lui Eminescu este de natură să înfioare pe oricine. Pe mine, cu siguranţă. Se cuvine să mulţumesc preşedintelui juriului, domnului Nicolae Manolescu, şi membrilor juriului care au votat pentru mine. La fel se cuvine să le mulţumesc membrilor juriului care au votat pentru altcineva. În principiu, într-o contabilitate omenească, şi unii, şi alţii au dreptate. Eu nu pot decât să mă mir, cam stingherită, că talerul balanţei s-a înclinat de data asta în favoarea mea”.

Marta Petreu este o poetă autentică, cu un simț al frumosului și valorii de înaltă ținută. Ea scrie poezia ca o aventură în necunoscut, în care metafora este o provocare a reîntoarcerii la originile adevărului și sensibilului. Am intrat prima dată în contact cu poezia Martei Petreu, ca liceean de filologie-istorie la ”Ady Șincai”. Prin 1988 am cumpărat de la anticariatul din Piața Unirii, azi de mult desființat, volumul de versuri ”Dimineața tinerelor doamne”, o adevărată incursiune în chintesența poeziei optzeciste. Versurile calde, lirice și translucide m-au fascinat și inspirat. Am citit cu nesaț și febrilitatea elevului de liceu întregul volum cu creionul în mână. Și acum cred că este cel mai bun și incluziv volum de versuri al poetei, deși ”Poeme nerușinate” din 1993, îi oferă maturitatea lirică specifică trecerii timpului. Prospețimea din ”Dimineața tinerelor doamne” e greu să o mai repeți. Cred că fiecare poet trece prin această experiență a maturizării, care stinge elanul și candoarea începutului. Cu ”Poeme nerușinate„ poeta Marta Petreu transcede lirica optzecistă într-un post-modernism liricizat cu refelxii de angoasă existențialistă.

„Pentru ca iata noi avem imaginatie
(si carte)

Nu ne-am vazut auzit atins nu-ti stiu mirosul
noi nu ne-am gustat
Dar avem imaginatia hiperbolica o imaginatie desantata
ca arta noastra de-a ne scrie scrisori

Simt zilele trecand simt pamantul sub pleoape
Si-aproape ca mi-e dor sa inventez un barbat
o dragoste secreta impotriva cosmarurilor”

(Arta indragostirii).

Marta Petreu este cunoscută de public ca editorul revistei ”Apostrof”, una dintre cele mai bune publicații literare din țară, cu adevărat de elită, care a refuzat să cadă în ideologie și propaganda preajmei sau modei timpului. Poeta Marta Petreu, profesor de filosofie din elita UBB, care recent a publicat o impresionantă biografie despre cel mai mare filosof român, Lucian Blaga, merită pe deplin recunoașterea prin acordarea premiului de poezie ”Mihai Eminescu”, cel mai important de gen din România. Prin acest premiu, Marta Petreu se desprinde de plutonul poeților optzeciști, acceptându-și singularitatea și originalitatea, fiind alături de Horea Bădescu, Marcel Mureșeanu, Ion Cristofor și Ion Mureșan în rândul celor mai importanți poeți români, o voce lirică distinctă chiar de Nobel, devansând prin lirism, noutatea limbajului și profunzimea originară, pe veșnicul candidat Mircea Cărtărescu. Cei care fac clasamente pentru propuneri la premiul Nobel, la secțiunea literatură, ar paria pe valoarea și fenomenologia lirică originară și câștigătoare: Marta Petreu. Poeta a învățat, de la izvoarele telurice ale câmpiei transilvane și din arta marii literaturi universale, tehnica emoției sensibile de a urca cu forță lirică și unicitatea expresiei ”Scara lui Iacob”.

Ionuț Țene

Ecaterina CHIFU – VREMEA DORULUI (POEZII)

TE-AŞTEPT…

Te-aştept mereu, în fiecare zi

În orice ceas, în clipe lungi,

S-adun lumina sufletului tău

Cu zâmbet dulce, când m-atingi.

Cu aripi de vise mereu plutesc,

Simt cum tot mai mult te iubesc

Şi-mi iau speranţa de mai bine,

Prin vremi ce trec mereu cu tine.

Cu faţa de camelie albă, fină

Eşti ca un înger de lumină

Şi eu te simt de mine-aproape

Dragostea mea, zi şi noapte.

Noi vom trece spre alte zări,

Doi îndrăgostiţi eterni, eterni,

Vom străbate ţări, oceane, mări

Cu iubirea ce ne dă puteri…

„MI-E DOR DE SUFLETUL TĂU!”

Am pus sufletul în palma iubitului…

El îmi spune: „Mi-e dor de sufletul tău”

Îmi iau bucuria din ochii lui albaştri

Şi vreau să-nţeleg tot dorul său.

Am pus inima în inima iubitului,

El îmi cere iarăşi inima mea,

Dorul lui este un dor imens,

Este dorul din lumina infinitului.

Mi-e dor de cel drag în orice clipă,

Alerg să îl văd, să îl simt aproape,

Să îmi dea puterea din iubirea lui.

Eu cer doar răbdare, îndurare,

Din marele timp aş vrea să păstrez

Frumoasele clipe de iubire şi încântare.

ARD DORURI

Ard doruri în mine, doruri de foc,

Gândesc la viaţa trecută, viitoare,

Mă întreb mereu de ce al meu noroc

De-l am, prinde aripi spre alţii să  zboare.

Iluzii ne facem mereu, tot mereu,

Credem că alţii ne iubesc, dar cât doare,

Când vedem a lor înstrăinare

Şi ce suferinţă adunăm în sufletul greu!

Iubim cât trăim, căci inima noastră

Este floarea de vis, aşteptând să-nflorească,

Mereu mai tandră şi mai frumoasă.

Aşa este viaţa, cu doruri şi vise,

Cu înălţări şi căderi, iluzii pierdute,

Dar noi renăştem după orice eşec.

MUZICA INIMII

Apele cad în bazinele artezienelor,

Mi-e dor de atingerile mâinilor tale,

Iubirea mi-o iau din mângâierea lor

Vreau să-nţeleg de ce le iubesc, le ador.

Nimeni nu poate să-mi dea ce-mi dai tu,

Nimeni nu are atâta căldură în suflet,

Privesc munţii-nalţi să compar al meu dor

Ce vine din mine şi se-mplineşte în tine.

Muzica inimii mele este numai iubire,

Vibraţia sufletului tău este numai iubire,

Trăim şi iubim, sperând fericire.

Nu vrem tristeţe în inimile noastre,

Nu întuneric dorim, nici dezastre,

Ci armonie şi iubire sub blândele astre.

–––––––-

Ecaterina CHIFU

membră UZPR

27 ianuarie 2022

București

Institutul Cultural Român New York – TRAGEDIA EVREILOR TRANSILVĂNENI FILM ȘI DEZBATERE LA ICR NEW YORK

New York, 25 ianuarie 2022

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este, în fiecare an, o dată importantă în programul românesc de diplomație culturală în Statele Unite. Silit să revină în spațiul virtual de reizbucnirea, în forță, a pandemiei, Institutul Cultural Român de la New York va comemora tragedia Shoah-ului printr-un proiect online care aduce în prim-plan una dintre cele mai importante inițiative de recuperare a memoriei evreiești din România, Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord de la Șimleu Silvaniei.

Evenimentul va explora viața de zi cu zi a comunităților evreiești transilvănene în România interbelică, dar și destinul tragic al acestora după declanșarea Celui de-al Doilea Război Mondial prin intermediul unei proiecții de film, urmată de o dezbatere. Documentarul care va fi prezentat  se intitulează „Dreptul de a fi”, este realizat de Edward Staroselsky și narează experiența fondării Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, o instituție unică în România, care funcționează în vechea sinagogă din Șimleu Silvaniei, acum restaurată.

La discuția despre saga înființării acestui muzeu și despre existența comunității evreiești din Transilvania în perioada interbelică și după ocupația hortystă participă dr. Alexander Hecht și Daniel Stejeran, fondatorul și, respectiv, directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, dr. Ana Bărbulescu, șefa Departamentului de cercetare al Institutului Național „Elie Wiesel” pentru Studiul Holocaustului din România, precum și dr. Roberta Seret, scriitoare și expertă în cinematografia dedicată tragediei evreiești.

Evenimentul, care va fi difuzat în regim live pe pagina de Facebook a ICR New York în data de 27 ianuarie începând cu ora 21:00, ora României, va fi deschis cu un cuvânt introductiv de către A.G. Weinberger, vicepreședinte al Institutului Cultural Român, și va fi moderat de directorul ICR New York, Dorian Branea.

Pentru a oferi o imagine mai cuprinzătoare a vieții de zi cu zi a evreilor transilvăneni, fragmente din expoziția principală a Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord vor fi prezentate și pe website-ul ICR New York, www.rciusa.info.

Mai multe detalii despre proiectele în desfășurare ale Institutului pot fi găsite pe rețelele de socializare și website-ul ICR New York:
Facebook: https://www.facebook.com/RCINY/

Website: https://www.rciusa.info/

Instagram: https://www.instagram.com/romanianculturalinstituteusa/

Twitter: https://twitter.com/RomanianY

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVC1AC-TWeHLtaFjVXOlOtw

Elisabeta IOSIF – ARGUS PRINTRE SCRIITORI – SCURT INTERVIU CU GEORGE ROCA REDACTOR ȘEF ADJUNCT AL REVISTEI (UZPR) „CETATEA LUI BUCUR

1. PENTRU CE SCRIEȚI?

George ROCA: Pentru ce scriu? Scriu pentru ca îmi place să mă exprim, să mă exteriorizez, să împărtășesc cu cei din jur crezul, ideile sau sentimentele mele. Deseori explodez… în urma acumulării a prea multor date/informații pe care doresc sa le prezint și altora. Alteori trec săptămâni în șir și tac… fără să scriu nimic. Cum tot se zice că „Vorba lungă e săracia omului” prefer să îi „supăr” în scris… pe cititori!!! Încerc deci să mă supun apoftegmei „Verba Volant, Scripta Manent”. Care e părerea dumneavoastră!?

Scriu despre ceea ce cunosc şi ştiu! Cultiv idei şi prezint cititorului fapte care mă frământă şi pe mine, fapte care mă fac să îmi pun întrebări, sau fapte care îmi prezintă un interes deosebit. Dar nu zic că nu am şi hobby-uri, plăceri sau bucurii care aş dori să le exprim în scris. Fiind departe de România, nu mă pot implica întru totul în şabloanele clasice, contemporane, sau la modă…

În scris caut să mă supun unor reguli învăţate cu timpul, să fiu corect, sobru, dar binevoitor – optimist – să am un echilibru în prezentarea faptelor, să mă informez cât mai bine consultând cât mai multe izvoare bibliografice, să nu intru în polemici (nici chiar politice! Sic!), să nu devin monoton. Să scriu lucrări diferite ca tematică, ca stil şi ca producţie literară. Caut să fiu patriot, dar nu extremist, să promovez limba română, dar să nu marginalizez cultura altor popoare. Doresc să îmi influenţez cititorul în a gândi benefic, prezentându-i lucrări care îl liniştesc, îl bucură şi îl fac cointeresat.

2. PENTRU CINE SCRIEȚI?

George ROCA: Pentru cine scriu? Pentru mine în primul rând! Sunt puțin narcisit când e vorba de scris! De scrisul meu, desigur! Îmi place să îmi citesc şi recitesc lucrarea, să o admir, să o critic, să o cresc ca pe un copil drag şi abia apoi să o prezint cititorilor mei. Aştept reacţiile acestora… Şi astfel simt că trăiesc, că pot să comunic cu lumea, că pot să fac cunoscut ceea ce gândesc, că pot să fac ceva util pentru oameni. Scrierea literară presupune un meşteşug al cuvintelor, care se bazează nu numai pe talent ci şi pe studiu. Şi apoi, imboldul de a mai scrie, de a mai produce literatură, ţi-l dă şi bucuria publicării producţiilor personale, bucuria de a-ţi face cunoscute ideile şi simţămintele şi bucuria creată de aprecierile cititorilor. Iubesc oamenii care scriu, îmi place să îi încurajez să producă literatură şi să îi promovez la publicaţiile cu care colaborez. Punct!        

3. CREDEȚI ÎN CEEA CE SCRIEȚI?

George ROCA: Desigur că cred! E ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune! Deci de vorbe goale e plină sarsanaua, mai ales cea politică. Scriitorii trebuie sa creadă în ceea ce scriu, numai așa își vor convinge cititorii. Cu fapte reale și corecte! Caut să practic sobrietea şi buna-cuviinţă, dar şi parodia şi ghiduşismul. Sunt influenţat totuşi de realism, de modernism, dar cel mai bine mă definesc printr-o apartenenţă la mişcarea naivo-optimistă (există oare?), mişcare ai cărei membri în relaţia cu lumea înconjurătoare încearcă să vădă întotdeauna jumătatea plină a paharului!

Pentru a ne perfecţiona „uneltele scrisului” este nevoie de a se ţine seama de mai multe reguli. Să citim cât mai mult, să învăţăm de la alţii – cu precădere de la specialişti ai scrisului -, să comparăm, să analizăm, să ne perfecţionăm stilul şi vocabularul limbii în care ne exprimăm. Aş putea zice că am învăţat mai multă limbă şi literatură română în cei 36 de ani de când sunt în Australia decât am acumulat pe parcursul anilor de şcoală din România. Acolo era o necesitate, aici o fac din plăcere!

––––––-

A consemnat,

Elisabeta IOSIF

București-Sydney

2018-2022

Magdalena ALBU – EVENIMENT EDITORIAL: PRIMA ANTOLOGIE A AVIAȚIEI ROMÂNE

Volumul colectiv „Antologia Aviației”, apărut în 2021, la Editura „Ecou Transilvan” din Cluj-Napoca, și coordonat de către Comandorul (Rz.) Ștefan Popa, ar trebui să stea în biblioteca oricărui pasionat de zbor din această țară, căci el cuprinde o serie de portrete, sub o formă sau alta, ale așilor, de ieri și de azi, ai Cerului României, precum și ale celor care au de îndeplinit, ca într-o piesă de teatru cu regie fixă, diverse misiuni de culise . „O antologie a Aviației Române era necesară. Inițiativa Filialei Cluj a Ligii Aeriene Române a venit la timp”, argumentează, în deschiderea cărții, Gl. mr. (Rz.) dr. Victor Strâmbeanu, Președintele Ligii Aeriene Române. Și nu numai că a venit la timp, dar ea trebuie să și continue…

Din perspectiva primatului, teologul, scriitorul și comandorul de aviație Ștefan Popa putem spune, fără urmă de tăgadă, că este un deschizător de drumuri, în acest sens, alcătuind, cu pasiune și răbdare, ce dintâi antologie din istoria Aviației române, o lucrare de referință, un reper bibliografic consistent. Cu o activitate prodigioasă desfășurată pe mai multe planuri, directorul și fondatorul Revistei cultural-patriotice „Chemarea zborului” a realizat, astfel, un lucru unic în perimetrul generos al volumelor colective apărute după 1989, poate și pentru că, așa cum îl caracteriza scriitorul Teodor Dume, „Ștefan Popa este un «rebel» (la superlativ, vorbind) al lăuntrului ființei care nu cedează în fața neprevăzutului”, dar, mai presus de toate, adăugăm noi, pentru că „… zborul rămâne totuși o chemare pentru cei aleși de divinitate”, atât la manșa aparatului, cât și pe tărâmul scriiturii personale, după propria mărturisire scrisă a coordonatorului „Antologiei Aviației”.

Florilegiul propus, spre lectură, de către autor, aduce dimpreună „personalități de referință din aviație, dar și oameni de rând care fac zborul posibil, din trecut și din prezent, civili și militari, de la sergent la generali cu patru stele, zburători și nezburători, din toate domeniile aferente aviației, inclusive pictori, stewarzi, aviator preoți”, menționează, în deschiderea cărții, Președintele Ligii Aeriene Române. Așadar, structura amplă a volumului ne relevă o serie de materiale extrem de interesante, ce pot fi parcurse de către cititor, texte pe care și-au lăsat semnătura și sufletul General-locotenent (Rtr.) dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu („Repere actuale în explorarea spațiului cosmic”), General-maior (Rtr.) Radu Theodoru („Podul Înalt” – fragment), Prof. univ. dr. Valeriu Avram („Locotenentul Vasile Niculescu – pilotul Marii Uniri”), General (Rz.) dr. Ștefan Dănilă („Filozofia zborului”), Cpt. comandor Doru Davidovici, Comandor ing. Justin Capră, Ing. Dan Antoniu, Locotenent comandor Dan Vizanti, General maior (Rz.) dr. Victor Strâmbeanu („Aripi frânte, aripi smulse”), Ing. George Rotaru – directorul Aeroclubului României, Pictor Ion Țarălungă („Viteza pensulei era direct cu cea a avionului”), Pilot Alexandru Teodorescu (Sandu Tudor), Comandor (Rz.) Filip Constantin („Diplomația tace, armele vorbesc”), Preot militar (Col) Sorin Medrea („Asaltul asupra tentativei de cuprindere a iubirii”), Istoric militar Sorin Turturică („Interviu cu general-locotenent (Rtr.) Ioan di Cesare”), General de flotilla aeriană (Rz.) dr. Tudor Ene („Frânturi din fuga condeiului”), Colonel Laurențiu Hodorogea („Soldatul – un erou în devenire”), Comandor (Rz.) dr. Marius-Adrian Nicoară, Ing. dr. Ioan Vasile Buiu („Un român în zorii aviației: Traian Vuia (1872-1950). Monoplanul lui Vuia – la un centenar”),  General-locotenent (Rtr.) Ion Dobran („Jurnal de război”), iar înșiruirea numelor incluse poate continua.

Antologatorul Ștefan Popa, poetul pentru care „zborul are cântecul lui, dar pentru a-l auzi trebuie să tragi aer în piept, să închizi ochii, să auzi chemarea, să plutești, pur și simplu în atmosferă și, lucrul cel mai important, să-ți deschizi inima”, nu numai că a creionat o primă radiografie a universului aviatic, care trebuie să continue, de aici înainte, cu alte volume noi, dar a conferit și multidimensionalitatea necesară întregii palete de exprimare, în carte putând fi întâlnite alături poezia, interviul, eseul ș.a., piloni ai unei arhitecturi elevate de cuget și trăire, unde stilurile diferite și tiparul interior al fiecărui autor în parte se comunică pe sine, cu bucurie.

Practic, „Antologia Aviației” alcătuiește un monolit compus din piese distincte, însă, animate, in corpore, de același crez funciar: „zborul a fost chemarea mea”. Filozofia zborului – pentru că se poate vorbi, neîndoielnic, despre așa ceva – este îmbrăcată în cuvinte născute din patima neostoită pentru Înalt. Dincolo de mit, dincolo de legendă, realitatea îmbracă forme exacte, iar oamenii, care o ajută să prindă aripi, posedă, la rândul lor, aripi. Interioare. „De fapt, ce pot vorbele să spună despre jertfelnicia acestor oameni și despre măreția și frumusețea zborului?” (Ștefan Popa)   

„Antologia Aviației” reprezintă una dintre perspectivele de a privi Arta zborului, așa cum e ea. Poetică și non-poetică, deopotrivă. Cu eroii și cu slujitorii ei de zi cu zi. Fascinantă, pentru cei mai mulți dintre noi, și, totdeodată, plină de mister, ca o lună de aur desferecând tainele nopți sau… ca niște versuri scrise pe cer, atunci când e senin, cu inima: „Se ascund/ secundele-n cer, Dănțuind printre nori/ sidefii,/ Împodobite cu safire/ și mister/ Plutesc aievea/ în neantul iubirii./ Ascultă, cum ne/ strigă văzduhul,/ Din adâncurile/ genunilor inefabile/ Se cutremură cerul / și tot pământul,/ Pecetluind speranța/ zborului spre stele./ Privește cum ne-/ așteaptă cerul/ Albastrul liniștirii de/ inimi și destine,/ Strângând la piept/ orizontul și plânsul,/ Ascultă, cum ne / cheamă cerul.” (Ștefan Popa, ” Ne cheamă cerul”)

Același Teodor Dume spunea despre coordonatorul antologiei că este „un animator al gloriei de ieri păstrate în arhiva memoriei ca pe ceva sfânt”. Are dreptate, fiindcă a construi, pentru prima dată în istoria aviației românești, un edificiu literar solid, cu adevărat reprezentativ, precum corpusul acestui volum colectiv, implică o responsabilitate enormă a autorului său pentru viitorime. Aici, Ștefan Popa a avut de îndeplinit, alături de toți ceilalți colaboratori, o misiune complet specială: să unească, prin cuvânt, trecutul cu prezentul și să efectueze, astfel, nu un survol deasupra unui teritoriu geografic bine delimitat, ci un desen în formă de stea pe Verticala spiritului…  

––––––––

Magdalena ALBU

24 ianuarie 2022

Unirea Principatelor Române