Vasilica GRIGORAȘ: „SINDROMUL FRICII”, ISTORIE ȘI LITERATURĂ

Materialul de mai jos face parte din volumul „Tâlcuiri la firul slovei”, Editura PIM, 2020, capitolul <<ADNOTĂRI ASUPRA UNOR PROZE PUBLICATE ONLINE ÎN „CERCUL LITERAR DE LA CLUJ”>>.

Felicitări, autorului Petre Ioan Crețu

„SINDROMUL FRICII”, ISTORIE ȘI LITERATURĂ

Lecturând cu atenție textul postat de Petre Ioan Crețu în „Cercul literar de la Cluj”, intitulat „Sindromul fricii” este firesc să ne întrebăm, de ce abia acum a publicat autorul aceste însemnări? Poate acum a fost momentul oportun pentru autor. Îi respectăm decizia și îi mulțumim că ne face părtașii unei experiențe îmbibate de tragism până în măduva oaselor. Nu știm nici dacă este vorba de o experiență personală. Și, până la urmă, nici acest lucru nu este important.

Interesant de știut este dacă această povestire este istorie ori literatură? Putem afirma, fără teama de a greși că este și una și alta. Aici întâlnim un număr considerabil de pagini de adevăr istoric. Scrierea este o evocare a unui trecut trist, nu de mult apus, un episod veritabil de istorie amară, semne vii și convingătoare că fundamentul societății socialiste era putred. Omul față-n față cu moartea, nu pe câmpul de luptă, în tranșee, ci moartea venea de la oameni din același neam, care trăiau în aceeași țară, vorbeau aceeași limbă, frați întru același Dumnezeu, ignorat și uitat de ei, cu apriga dorință și adevărată furie de a lua oamenilor bucuria credinței strămoșești.

Cele cinci fragmente de proză ale lui Petre Ioan Crețu fac parte din ceea ce se cheamă literatură de sertar. Acest lucru se explică prin câștigarea libertății de exprimare în România. După 1990, mulți autori români și-au întregit opera cu asemenea scrieri, alții au început să scrie determinați de preaplinul trăirilor sumbre acumulate personal ori de cei apropiați. Un mod de eliberare. Dacă au rezistat în ciuda tuturor intemperiilor și vitregiilor unui sistem diabolic, este îndreptățită nevoia decompensării conștiinței și a inimii care acumulase multe trăiri odioase. Cred că în această logică procedează și autorul despre care vorbim. Texte scrise cu acribia trăirilor în 1974, sunt scoase la lumina zile în anul 2019. Aici, pentru pentru noi și, poate spre cunoașterea tarelor sistemului apus de către tânăra generație.

Autorul face o mărturisire adevărată, realistă și lucidă a faptelor pe măsura talentului său literar. O transcriere corectă a unor realități, lecții practice de suferință și agonie. Este trăit până și inimaginabilul. Trăirile sunt îmbrăcate în imagini dezolante și cutremurătoare. Cu măiestria condeiului bine ascuțit, scriitorul îi așază pe cei doi actori ai poveștii față-n față, călăul și victima într-o incompatibilitate perfectă. Personajul negativ este lipsit de educație și cultură, un slugoi al puterii politice, un executant al ordinelor primite… Personajul pozitiv, adevăratul erou este omul învățat, educat, rațional… Fiecare dintre cei doi era exponentul unei clase sociale într-o orânduire blestemată, care doar din fățărnicie condamna și blama exploatatea omului de către om. Câtă ipocrizie!

Scopul acțiunii petrecute în proza lui Petre Ioan Crețu nu era altul decât eliminarea celor care aveau verticalitate și demnitate și nu se înscriau în clișeul politicii vremii. Pentru realizarea acestuia, foloseau metode inumane, precum inocularea dorinței de sinucidere. Făceau acest lucru prin metoda „picătura chinezească”, strigând fără încetare câteva cuvinte „singura ta șansă e sinuciderea”, pentru că acesta era ordinul și pentru că nici nu știau mai multe cuvinte, suferind de o veritabilă și profundă criză de vocabular. Dezlănțuirea unui arsenal de cuvinte (arsenal prin repetiție și duritate, nu prin diversitate) este prezentată de autor prin tablouri în care torționarii erau dornici să-și arate superioritatea, să se simtă importanți. Aceste cuvinte repetate fără încetare declanșau trăiri asemănătoare cu moartea.

Scriitorul ne supune atenției o prezentare surprinzătoare a unor fapte abominabile, în care o haită de lupi gonesc o turmă de miei. Descoperim un tăvălug de răutate și dușmănie față în față cu o brumă de speranță. Nu se manifestă nicio urmă de discreție, totul este ostentativ, provocator, iar tăcerile interioare ale victimei nu prezintă altceva decât lupta între viață și moarte. Tensiune maximă, dar și un exercițiu remarcabil al răbdării și credinței. O descriere a iadului pe pământ. Strigătele dezlănțuite ale călăului, «Un hohot de râs metalic… Timpane sparte. Un cerc de foc care îți strânge tâmplele. Explozie! Noroiul puturos care se prelinge pe ziduri până în suflet și te asfixiază. Mi s-a spus să stau nemișcat. Stau nemișcat. Atât nu am voie, să mișc. „Singura ta șansă e moartea!” Beculețe care se aprind și se sting într-un ritm infernal. Un păienjeniș de cabluri electrice, creiere electronice. Electronica morții. Gestul disperat al mâinii, ca o fâlfâire de aripi, înainte de a te sinucide».

Maniera în care este scrisă proza atestă cu certitudine consecvența în efectuarea răului și autenticitatea faptelor reprobabile; asemenea fapte nu trebuie tăinuite, iar meritul autorului constă în faptul că le-a oferit publicului spre cunoaștere și combatere pentru a nu se mai repeta. Scrisul reprezintă un document istoric de prim ordin ca toate mărturiile supraviețuitorilor din închisorile comuniste: Nichifor Crainic, Valeriu Gafencu, Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, pr. Iustin Pârvu, pr. Sandu Tudor, pr. Dumitru Stăniloaie…

Continue reading „Vasilica GRIGORAȘ: „SINDROMUL FRICII”, ISTORIE ȘI LITERATURĂ”

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (10)

Pas în doi (10)

 

sufletele noastre o ușă

prin care plecăm și ne întoarcem

în partea noastră de cer

în fiecare noapte

pâlpâind alb în coridoarele ei

lungi nefirești

cel mai adesea ne rătăcim

printre angoase și șerpi

dorințele noastre

  

dimineața se-ascundea

după ceasul tăcut pustiit

cât eram de frumoasă, iubite

şi cum visam să scriu cu lumină

despre libertatea noastră

pe trupul meu

iar acesta să rodească încă o dată de dor

ca o rană albastră

 

privirea mea agățată de privirea ta

înlănțuindu-se cumva una cu alta

sau pierzându-se în noapte

ar trebui să știi

că de câte ori te privești

eu sunt în cealaltă parte a oglinzii

încercând să ajung până la tine

să-ți mângâi chipul umărul și sânii

      

de la tine-am învățat

că pot încă zbura

până la marginea lumii

iubește-mă îți spun

și stelele încep să-şi scuture

iluziile din ochi

peste copacii-nsângerați coboară liniștea

un tramvai trece prin noapte

mă jertfești în chiar secunda ta de dragoste

 

de un timp locuiesc în somnul meu

iar visele îmi sunt ca niște năluci

doar neputință

doar groaza de a nu fi singur

gândurile mele fumegă

ca niște valuri lovite de pietre

simt că deja te-am pierdut

și nici nu știu să fac altceva

decât să te plâng

     

în mine e doar cenușă

ca-ntr-un poem neterminat

o noapte sunt sosită-n ochii tăi

închide-i

 

––––––––––––

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu 

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

 

 

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (8)

          

Pas în doi (8)

 

tu ești mai mult

ecoul singurătății mele

o lumină tremurândă

de câte ori te strig

glasul mi se-ntoarce frânt

ca și cum nu ai exista decât

în imaginația mea

 

eu nu sunt

decât o altă singurătate

cu noaptea adormită-n ochi

eu nu sunt

decât cenuşa ce rămâne

în urma cuvintelor

după ce te-am rostit

cu aripi arse de vânt

ana

năluca pe care-o zidești doar în vis

 

ești ninsoarea aprigă

ce mă lovește-n tâmplă

aripă înaltă

ochiul tău albastru

lumina lină ce te-animă

în întuneric

am să ți-o prefac

ce sens mai au tăcerile nedezlegate de ploi

dacă-mi rănesc dimineaţa

cu poemele noastre închise-n oglinzi

ce sens mai au vânătorile de fluturi

însângerările din suflet destrămarea

dacă ştiu că oricum mă vei urma

cu singurătatea ta în dragostea mea

fereastră de cer

 

fâlfâie în noapte mâinile oarbe

zborul nostru în moarte

de cele mai multe ori

atârnăm de timp lunatici

în trenul cu trei roți trenul de aer

tras de doi îngeri beți și miopi

 

 

——————————————–

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (7)

Pas în doi (7)

 

 

tu ai venit ca o furtună

m-ai răstignit pe o cruce de foc

iubirea ta îmi răscolea trupul

ca veninul unui şarpe

jarul rămas din mângâierile tale

se-aprinde sub pleoape până și azi mă doare

mi-ai băut tot vinul de pe buze

și ai plecat

 

am plecat cu prima dimineaţă

ţi-am luat și calul și sufletul

și zarea și dragostea mută

am fugit în lume fără regrete

fără să mă uit în urmă

călăream toată ziua

și calul și câmpia

 

ai pierdut clipa aceea

când tu mă-mbrăţişai bărbat pătimaş

și eu înfloream înflorea universul

dar dor mie-mi era de tine celălalt

 

 deja e prea mult târziu

și prea multă noapte în mine 

searbăd îmi e vinul

femeile mele sunt reci

am uitat cum se mai zboară

cum să mă înalț

rătăcesc ca un fluture

prins în lumina unui vechi lampadar

 

cu propriu-mi vis ne părăsim

peste timp nevăzuţi

nu mă întreba

cine mă sărută cine mă ține în brațe acum

am închis toate amintirile cu tine

pentru ca el celălalt

să mă nască pe mine femeie

cândva

 

și te-ai născut Galateea

femeie de aer femeie de foc

 

——————————————–

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

 

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (6)

Pas în doi (6)

 

 când am vrut să te strig pe nume

  au înflorit toții macii în câmpie

  drumul tău înroșit drumul meu pustiit

  în așteptarea ta doar nimfe

 

 de când ai pus toate cruciadele lumii-ntre noi

marea nisipul luna

sunt tot mai frumoasă

poate pentru că mi-ai aprins întunericul

şi mi l-ai pecetluit pe tâmplă

poate pentru că mi-ai îmbrăţişat toţi norii

şi i-ai ascuns la tine în suflet

 

  sufletul meu mirosind ca o mare putrezită

  și norii ce nu au învățat încă să plouă

  palmele tale înflorite sub sărutul meu

  și noi călătorind cu simțurile amorțite

  prin timpul promis prin timpul ca o flacără subțire

  drumul meu înroșit drumul tău pustiit

 

sau poate că ţi-ai făcut rădăcini

din privirile mele

ca să-ţi înalţi cuvântul

şi eu să te nasc într-o plutire

de aripă

 

  sau poate că am adormit sau am uitat

  drumul spre tine

  și mai știu doar drumul spre păcat

  o armată de locomotive roșii turbate

  înșurubându-se în noi și în moarte

 

atunci

de ce în toate tăcerile tale

nu mai apar

——————————————–

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

 4 mai, 2018

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (5)

Pas în doi (5)

 

îmi picură frunze sărate în livezi

pe umeri  lacrimile tale

din noapte

mă cheamă cucii la bal

să dansez cu femei albastre cu șal

să le susur suspine la urechi

femei cu părul șerpi și ochii verzi

 

ar trebui să învăț să te iubesc

din ce în ce mai puțin

azi mai puțin ca ieri

mâine și mai puțin

iar când vei bate la poarta

sufletului meu

vei fi uitare voi fi ger

 

fierul crucii mușcă adânc din noi

sângele ne luminează risipă peste morți

doi îngeri bețivani ne joacă la cărți

nu eu sunt de vină doar vântul

doar vântul aspru fierbinte din sud

te iubesc, mă auzi?

 

ar trebui să-mi reinventez vocaţia înfloririi

să-mi desfac petalele

cu uimirea dintâi

m-ai sărăcit de iluzii de vise

nu mă mai aștepta lângă prezentul meu verde

când doar posibilul mă vrea regină

şi brațele tale nu mai spun povești de iubire

din mărul primordial nu a mai rămas nimic

poate doar viermele și poetul din mine

veșnic îndrăgostit

——————————————–

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

 21 aprilie, 2018

  

 

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (4)

Pas în doi (4)

 

în seara asta

e rândul tău să-mi spui poveşti

să mă tulburi

să mă înalți să mă iubeşti

în seara asta

te voi aştepta pe zăpada rănită

voi fi frumoasa adormită

mă vei trezi cu un sărut

 

ființe nemaivăzute

îmi urmăresc pașii mă îngrozesc

și dintr-odată mă umplu

de păsări de oameni de livezi

și fug și urlu și nu te mai găsesc

 

cad ploi de lacrimi peste lume

se mai aud și îngerii căzuți

tu-mi ştergi cuvântul de pe buze

Continue reading „Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (4)”

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (3)

Pas în doi (3)

 

dacă mă mai iubeşti

pune-mi toamna în ochi

şi scutură-mi gândul cu tine

din copacul care mă privește

de când am schimbat

verdele frunzelor mele

pe bruma zborului tău de pe tâmple

 

mă arunc în tine ca-ntr-o fântână

în ochiul tău stâng

îmi las dorința sub pleoapă

la uşa sufletului tău

apoi umblu tiptil cu pașii mici

mă tulbur mă înfior te respir

pe sub oase se-aprind licurici

inima ta bate pentru amândoi

tu respiri și pentru mine

mirosim amândoi a floare-a iubire

 

dacă mă mai iubeşti

lasă-mă să păşesc desculţă

pe iarba ta

să te iau de mână să plutim orbi

să ne lovim de lucruri de oameni de pomi

deschide-ți sufletul și lasă-mă să trec

cu hergheliile mele de fluturi

de îngeri beți

 

fără tine nu aș mai fi

îmi ești aer lumină și sânge

să ne-aruncăm din înalturi îți zic

unul în altul ținându-ne de mână

într-un  vertij aiuritor

o, câtă spaimă se arată

parcă am zbura pe cai înaripați pe fluturi

în schimb nu-mi vine să cred

că te ating pe suflet și că îmi e frig

 

dacă mă mai iubești

spune-mi poveşti

despre zboruri căzute din stele

şi lasă-mă să mă ascund de mine însămi în tine

eu sunt o pasăre migratoare

dragostea mea

——————————————–

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu

Timișoara, Timiș & Slobozia, Ialomița

21 martie 2018

Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (2)

Pas în doi (2)

 

     eu cel străjuit de crini luminători

     și chipul tău ca icoană la tâmpla mea

     sprijinit de aripi lungi de aer

     albe catedrale

 

     doar în poemul acesta

     mai pot să te aștept

     e singura lume unde mai sunt   

   înfrigurat de neliniști de dor

   aștept de la tine scrisori

   apoi mă uit cum oprești

   frunza din cădere moartea mea

   

să nu mă mai aştepţi

pe peroanele ninse

să nu-mi mai scrii de dor

cu iernile în suflet

nici despre lună nici despre zei

scrie-mi mai bine acel poem

poemul care dă piatra în floare

să-mi lumineze ochii când se face seară

să-mbrac destinul frunzei

să-ncep să-ngălbenesc

 

       tu călătorești ninsori

       cu aripi mari și grele

       și le întorci în aprige siberii

 

       prins în acest poem Continue reading „Adriana Popa & Petre Ioan Creţu: Pas în doi (2)”