Alexandru-Eusebiu CIOBANU: „Primăvara Scriitorilor” 2020 – Premiile Revistei „Solitudinea”

„Solitudinea” – revista tineretului literat  a organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Scriitorilor proiectul online „Primăvara Scriitorilor”, coordonat de Alexandru-Eusebiu Ciobanu, Iuliana Pașca, Georgiana Mihaela, Ionuț Dumitru, Andrei Oros și Lorena Moldovan.

Au fost acordate premii de merit la categoria : personalități, tineret, literatură și presă.

1.1. Personalități:

-Liviu Antonesei ;
Nicoleta Dabija ;
Andrei Țurcanu;
Christian W. Schenk;
Adrian Suciu;
Veronica Balaj;
– Gheorghe Andrei Neagu;

 

1.2. Tineretul Literar:

Claudiu Dumitrache;
Cătălina Bălan;
Ionuț-Tiberiu Bălan ;
Savu Popa;
Luca Ştefan Ouatu;
Claudiu Liviu Onișoară;
– Cristian Em. Ștefanescu;
Alex Lascu;
Dan Ciupureanu;
Robert Udrea;
Elena Bălășanu;
Cosmin Tănasă;
Catalina Ciobanu;
– Irina Vatamaniuc;
– Ionela Fărîmă;
Ștefan Baciu;

 

1.3. Literatură:

Teodor Dume- Poezie;
Gabriela Verban- Poezie;
Ştefan Lucian Mureşanu- Critica literară;
Mariana Gurza- Poezie;
– Andrei Panţu – Proza;

 

1.4. Presă:

– Colectivul revistei „Literadura”;

 

–––––––––

A consemnat,

Alexandru-Eusebiu CIOBANU

fondator și redactor-șef

Facebook URL

https://www.facebook.com/100033531972043/posts/224275478700183/?app=fbl

Embedded content from facebook.com can’t be previewed in the editor.

 

Ioan POPOIU – Afirmarea unei naţiuni: România 1866 -1947 (96)

  România în al doilea război mondial (1939-1945)

În vara anului 1939, România urmărea cu speranţă şi nerăbdare negocierile politice şi militare dintre Anglia, Franţa şi Rusia sovietică de la Moscova. În aceste luni, România lua în calcul un pact de neagresiune cu Rusia sovietică, prin intermediul Turciei, care însă nu s-a realizat. La 22 august, convorbirile dintre Anglia, Franţa şi Rusia s-au întrerupt brusc, iar a doua zi, la 23 august 1939, lumea a aflat cu consternare că a fost semnat Pactul de neagresiune între Germania nazistă şi Rusia bolşevică. Pactul conţinea un protocol adiţional secret, care prevedea delimitarea „sferelor de  interese” ale Germaniei şi Rusiei în zona cuprinsă de Marea Baltică şi Marea Neagră. Acest acord între cele două puteri a provocat uimire în Occident, iar în România el a produs un adevărat şoc. Prin semnarea acestui pact, între cele două puteri continentale, România era condamnată. Surprinse de încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov, Anglia şi Franţa au acceptat în sfârșit riscul unui război cu Germania, dar fără a fi pregătite sub aspect militar. La rândul ei, Germania, după ocuparea paşnică a Austriei şi Cehiei (Slovacia devenise stat independent), a decis, în aprilie-mai 1939, o acţiune militară împotriva Poloniei, care nu vroia să cedeze Coridorul şi Danzig-ul. Pactul din 1939 a ridicat Rusia sovietică la rangul de putere europeană, apoi mondială, după 1945.

După încheierea pactului sovieto-german, posibilităţile de acţiune ale României s-au redus drastic. Izolarea sa internaţională a intrat în faza finală. Factorii politici romaneşti, Carol, Călinescu, Gafencu, constatau că situaţia României este „foarte gravă”. După atacarea Poloniei de către Germania, la 1 septembrie 1939, şi declaraţia de război a Franţei şi a Angliei din 3 septembrie, guvernul român a decis, la 4 septembrie, să adopte o „atitudine paşnică” faţă de toate statele. Mai târziu, Consiliul de Coroană, convocat în acest scop a hotărât, la 6 septembrie 1939, „observarea strictă a neutralităţii”.

Perioada neutralităţii declarate (septembrie 1939-28 mai 1940) a fost, în esenţă, favorabilă aliaţilor franco-englezi şi victimelor agresiunii. Această neutralitate nu a însemnat pasivitate, ci a fost una activă, condiţionată şi prevăzătoare. România s-a proclamat neutră, dar nu în orice împrejurare şi pe vecie. Această atitudine a României a fost remarcată în relaţiile cu Polonia, atacată de cei doi agresori, Germania şi Rusia. Romania a îngăduit tranzitul de material de război pe teritoriul său, evacuarea tezaurului polonez şi a deschis graniţa sa pentru refugiaţii civili şi militari şi autorităţile statului polonez. Germania şi Rusia erau nemulţumite de atitudinea României faţă de statul polonez în curs de lichidare.

După aceste evenimente, izolarea politică a României s-a menţinut, însă, atâta vreme cât războiul în vest continua, speranţele României erau legate de victoria Franţei şi Angliei. Reorientarea politică a României s-a produs la sfârşitul lui mai 1940, când în urma înfrângerii Franţei, factorii politici româneşti au decis abandonarea orientării externe tradiţionale şi promovarea unei politici de adaptare la realitate, de orientare spre Germania. Iluziile României se sfârşiseră şi ea se aştepta acum la tot ceea ce este mai rău. În acest fel, perioada neutralităţii ţării ia sfârşit, iar statul roman este silit să se orienteze spre puterile Axei. După renunţarea la neutralitate, România a urmat o politică de apropiere de Germania, tradusă într-un statut de nonbeligeranţă (28 mai 1940-22 iunie1941). În perioada neutralităţii, România a încercat sa constituie un Bloc al Neutrilor în Balcani, al cărui nucleu îl reprezentau statele din Înţelegerea Balcanică. România a înaintat un proiect de bloc al neutrilor, la 28 octombrie 1939, aliatelor sale, însă proiectul propus de România a eşuat, datorită opoziţiei marilor puteri, a Germaniei şi a Rusiei. După aceasta, România a încercat întărirea alianţei dintre statele ce alcătuiau Înţelegerea Balcanică, dar fără succes. Importanţa petrolului românesc după începutul războiului s-a concretizat în semnarea Pactului petrolului, la 27 august 1940, de către România şi Germania.

   Sfârşitul României Mari

Vara anului 1940 a reprezentat pentru neamul românesc unul din cele mai dureroase momente. La începutul verii, România se afla în plină izolare politică, diplomatică şi militară, lipsită de orice sprijin din afară, pândită din toate părţile de mari pericole şi frământată de puternice contradicţii interne (regimul carlist). Încă de la 29 martie 1940, Rusia sovietică anunţa decizia sa de a „rezolva” problema Basarabiei, aşteptând un moment potrivit. După capitularea Franţei, în iunie 1940, eveniment care în România a avut „dimensiuni înspăimântătoare” (Al. Cretzianu), ţara, şocată, înfricoşată, urmărea acţiunile Rusiei. Mai întâi, aceasta a anunţat Germania, la 23 iunie, că s-a decis „soluţionarea” problemei Basarabiei şi a Bucovinei. Iniţiativa sovietică a provocat iritare la Berlin, datorită pretenţiilor sovietice asupra Bucovinei. Hitler „a tunat şi a fulgerat” contra lui Stalin şi a hotărât organizarea unei campanii împotriva Rusiei sovietice.

La 26 iunie 1940, la ora 22, Molotov a înmânat ministrului României la Moscova, Gh. Davidescu, ultimatumul privitor la Basarabia şi Bucovina de Nord. În noaptea de 26/27 iunie, Davidescu a transmis la Bucureşti textul ultimatumului sovietic. Efectul acestui ultimatum la Bucureşti a fost devastator! România a apelat, în disperarea ei, la aliaţii din Înţelegerea balcanică, la Germania (care a îndemnat România să „cedeze” fără luptă), dar în zadar. La 27 iunie 1940, la Bucureşti, s-au întrunit două Consilii de Coroană. În seara de 27 iunie, la ora 23, Molotov l-a convocat pe Davidescu, iar în noaptea de 28 iunie, la  1,25 h, el a primit al doilea ultimatum sovietic, pe care l-a transmis la Bucureşti. La 27 iunie 1940, la 12h, s-a întrunit primul Consiliu de coroană, cu participarea a 27 de miniştri şi consilieri regali: 11 au votat împotriva ultimatumului, 10 pentru, iar ceilalţi au propus discuţii. Urdăreanu a propus şi Consiliul a decis mobilizarea armatei şi modificarea guvernului.

Al doilea Consiliu de coroană a fost convocat la 27 iunie, la 21 h, cu participarea a 28 de miniştri şi consilieri: 19 au fost pentru ultimatum, 6 împotrivă. Schimbarea atitudinii se explică prin datele prezentate de generalii Tenescu şi Ilcuş, conform cărora România nu putea să reziste din punct de vedere militar. La 28 iunie 1940, 11.30 h, s-a decis evacuarea generală a Basarabiei, având drept termen  2 iulie 1940. România a cedat, în zilele de 28 iunie-3 iulie 1940, Rusiei sovietice o suprafaţă de 50.762 km² (Basarabia- 44.500 km², Bucovina de Nord – 6.262 km²) şi o populaţie de 3,7 mil. de locuitori (53% români, 27% evrei, 10% ruşi şi 15% ucraineni). Cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, la care se adăuga Ţinutul Herţa, a însemnat începutul dezintegrării teritoriului României Mari.

Continue reading „Ioan POPOIU – Afirmarea unei naţiuni: România 1866 -1947 (96)”

Daniel LUCA: Mihai Eminescu și motivul selenar

              Daniela Văleanu este doctor în filologie, titlu obținut la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, iar dintre cărțile sale menționăm aici Lumină de lună. Universul selenar în opera lui Mihai Eminescu (2000), Plaiuri românești în legende (2002), Din legendele munților Apuseni (2003), Plaiuri din Banat în legende  (2018).

             În volumul Universul selenar în opera lui Mihai Eminescu (Editura Mirton, Timișoara, 2020), Daniela Văleanu observă că luna este un motiv romantic și universal, încărcat de simboluri și semnificații, pornind de la concepția lui Gilbert Durand, care vorbea „despre regimul diurn al imaginii, în opoziție cu regimul nocturn, considerând că prin negare se constituie afirmarea” (p. 10).

            Se poate constata, în ceea ce privește luna, o legătură între mituri, poezia greacă, romană și cea romantică, simbolismul lunar fiind practic infinit („Căci luna a fost adorată tocmai pentru forța imensă concentrată în ea, pentru vitalitatea ei inepuizabilă”, p. 28), iar despre influența lunii în poezia lui Eminescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga afirma: „Poet selenar prin excelență, Eminescu a acordat straniului  element ceresc un loc precumpănitor în opera sa și a scos în repetate rânduri efecte deosebite de cadru și atmosferă din folosirea perspectivei lunare” (p. 25).

            Autoarea scoate în evidență unele aspecte precumpănitoare în ceea ce privește motivul selenar în opera lui Mihai Eminescu.

Bunăoară, noaptea e luminoasă, și nu întunecoasă: „Universul nocturn eminescian nu este macabru, nici întunecos, este feeric și senin, mirific și luminos (…)” (p. 35), iar luna activează energia interioară a omului: „… expresie a conștiinței, a energiei și a cunoașterii” (p. 36), exemplificând cu Călin-file din poveste ori Memento mori (unde nocturnul chiar se transformă în diurn). Astfel, luna permite și eliberarea conștiinței de sine, magnetizând realul („eroului i se dezvăluie profunda conștiință de sine și simpla închipuire se transmută în realitate ontologică”, p. 187; v. Mureșanu, Scrisoarea I).

            Luna e un spațiu ireal, fiind o planetă a „desprinderii de realitate, un spațiu pur, ieșit din timp și istorie” (p. 62). Viața lunii este asemănătoare cu a omului („Întreaga «istorie» a lunii este asemănătoare cu viața omului, care sfârșește cu moarte” – p. 133), iar timpul mitic („marele Timp”) e echivalat cu timpul selenar („un timp-limită și un timp oprit întru reversibilitate” – p. 135), luna fiind, așadar, o emblemă a timpului sacru, spațiul fiind invers proporțional cu timpul, după cum constată D. Popovici („Ideea spațiului infinit de mare își găsește însă – în poezia Stelele-n cer, n.n. – un corelat în ideea timpului infinit de mic”, p. 137). Se poate vorbi și de un timp emotiv, un timp al trăirii, unul al amintirii, un timp pământesc („al unor clipe discontinue”, p. 141). Timpul își află rezonanța în lumina lunii („lumina lunară devine însăși substanța timpului”, p. 144). Ca o concluzie, „luna atotputernică, efigie a timpului  veșnic” (p. 149). Dar forța selenară își pune amprenta și asupra istoriei, însemnând ciclicitate, caducitate („Egipetul și Dacia își vor derula sub lună treptele creșterii și descreșterii”, p. 150). Continue reading „Daniel LUCA: Mihai Eminescu și motivul selenar”

Corneliu NEAGU: Grădinile copilăriei

GRĂDINILE COPILĂRIEI

 

Grădinile copilăriei mele,

rămase-n amintire printre astre,

cu rădăcinile se prind în stele

şi cern fiori din zările albastre.

 

Pe aripile unui dor cuminte

revin acum în fiecare seară

învăluindu-mă pe dinafară

cu ritmurile unei muzici sfinte.

 

Și îngerii din cer mă înconjoară

să mă ridice-n slava lor divină,

să mă îmbăt cu florile de vară

pe care-n suflet le aştept să vină.

 

Revăd în gând copilăria sfântă,

pridvorul de la casa părintească,

și în adâncul meu încep să crească

copaci vrăjiți, cu frunze care cântă.

 

În legănarea lor defragmentată,

ce se revarsă-n valuri printre stele,

mă văd plutind prin univers deodată,

copil rămas, în visurile mele.

———————————————–

Corneliu NEAGU

București

3 Martie 2020

Daniel MARIAN: Vasile Rodian 360°

(Vasile Rodian – „solitudine la marginea ceţii”,

Ed. Brumar, 2020)

 

              Din priviri răzleţe ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, mergem sau nu mergem pe limpezimi sau pe întortocheli. Privim din colţuri sau din puncte, ceea ce-i cam acelaşi lucru. Ne mirăm sau nu ne pasă. Vine însă momentul rotund când centrifuga e pornită şi te-ai mutat din balans în circumferinţă. Să ne imaginăm cum într-o poiană stă vântul ca într-un octogon şi aşteaptă să umble.

              De la Jefuirea templului, Reconstituire anarhică, Surâsul potecii ascunse, Babilonia, Sigilii, peceţi, Calendarul nisipului şi al ierbii, Plecarea din muzeu, Criza portretului, porneşte o geometrie variabilă în dorinţe şi în păcate, în iluminări şi în constrângeri. Vasile Rodian este alergătorul de cursă lungă, la care trei decenii fac cât o dimineaţă, un prânz şi o seară.

              De fapt, el se rupe de timp, într-un fel special, hipnotic, delicat şi dureros. Nimic nu şade la locul lui, pentru asta existând variabilitate. Avem de-a face cu deplinătatea formelor contrapusă neinventării lor. Ascuţişul, tăişul se întovărăşesc cu fluidul şi cu enigmaticul.

              În eventualitatea că te-ai plictisit de ritualul zilnic, te tratează fratele Vasile, te faci să nu mai vezi ritual veci. În geometria unei accepţiuni dimpreună cu aceea a disperării, distanţele se contrazic şi se armonizează, devin opace şi devin profunde.

              Dacă până acum puteai întâlni şi chiar te puteai obişnui cu totul despre nimic sau/şi nimicul despre tot, au Continue reading „Daniel MARIAN: Vasile Rodian 360°”

Ileana VLĂDUȘEL: Martie

 

Martie

 

Martie și pasul lui șontâc

către primăvară! Ciripit,

aerul înmiresmat de iarbă,

cerul înstelat și verde. Caldă,

 

noapte înmuiată în ibric

unde a pus natura praf de vis

și feeric cânt. Întinerit și înmugurit în  ram,

oștean al naturii, vântu-adie calm.

 

Soarele adună între raze

frunzele din fulgii mici și-îi arde.

Caii ierni albi și nărăvași

fug de-al primăverii verde ceas.

 

Înflorind în urma de copită

Printre brațe verzi, albă ispită,

Ghioceii vin și ne răscoală

Înflorind în piept, iar primăvară.

 

Iar pe ramura înmugurită

Se ridică în zori zarvă pestriță.

Peste verdele ce îmbracă viața

Martie sărută dimineața!

————————

Ileana VLĂDUȘEL

3 Martie 2020

Alexandrina TULICS: Colț stelar (poeme)

Mă doare…

 

Mă doare-apusul în mijlocul zilei,
Lacrima celui ce nu poate s-o plângă,
Piatra pusă pe gura fântânii,
Ruga rândunicii cu aripa frântă.

 

Mă doare suspinul tatălui
În biserica goală,
Casa părăsită de cei legănati,
Pâinea neâmpărțită
Celor iubiti și ținuți în poală.

 

Mă doare stânca uscată
Ce-n buluci
apa curgea altă dată,
Poteca spre casă de unii uitată.

 

Mă doare fuiorul netors ,
De mâna departe plecată
Și rugul trandafirilor arși
Cu fața roșie altă dată.

 

Mă doare aeru-n noi speriat,
De ciumi venite de-afară,
Și lipsa cârdului de cocori
ce-i așteptat în primăvară.

 

Mă doare demult țara mea,
Cu fețe de bătrâni arși în soare,
În fața pământului aplecați,
Ca-n fața unei icoane.

 

Mă doare tot ce-am iubit;
Păduri duse dincol’de hotare,
Casa cu ștergar primenit,
Ca-n ziua de sărbătoare.

 

Mă doare
și plâng înfundat și mocnit,
Când văd că tot ce-a fost bun,
Nu mai zâmbește spre soare.

 

 

Trăiască România Mare!

‘Mi-apare-nainte copila zâmbind,
Cu fața ”mânjită de soare”,
Cu părul bălai și surâs îngeresc,
C-ale frescelor cu nume mare.
Mă privește insistent cu ochii-nverziți
De bogăția darului-cer,
Cu-obrajii-nroșiți de atâta dulceață
Dintr-ale bătăturii cu miros de fâneață.. . . face un pas. . . apoi se oprește,
Parc-ar vrea să mă-ntrebe ceva. . .
La părinți nu se gândește. . . Că e stăpână
Pe tot ce-i oferă vișinii, nucii și via.
O văd cercetând cerul când uită să plouă,
Mânuțe-și-mpreună, roșite de nuci,
Murmură vorbe doar de Domnul știute
Și pleacă în rugă dincol’ de uluci.
Îi zăresc parcă răspunsu-n privire,
Așteaptă îndată să plouă,
Să vadă apa sărind în buluci,
Fericită în haina cea nouă.. . . mijește în lacrimi bunicul pe scară. . .
Cu viața schimbată și-n astă vară,
C-au venit fetele de la oraș.
Bătătura-i plină din zori până-n seară.
Fetița dispare pe deal, se-atârnă de pruni,
Mănâncă cu poftă chiuind după ulii,
Și-ncepe să cânte despre străbuni. . . Caliacra, Turtucaia,
Așezămintele vechilor români,
Învățate-n pătul la curat de porumb, de la Tataia.
Se-aud glasuri pe vale, vite mugesc,
Copiii zbiară la oare,. . . O bunică. . . ar fi vrut să aibe-n tristeți,
Și fața-n lacrimi se-nmoaie. . .
-Sandă! Lucie! Tania! Mariană! . . Haideți!
E gata mâncarea, veniți frate!
Le-adună bătrânul mijlocind rugi la ospăț.
Grăbite, se-ntrec, se ridică mulțumind, îndestulate.
E seară, a noapte, cucuvelele-și strigă,
Prezența-n negura groasă.
Copilițe cu-obraji luminați de lampa cu sticla slab ștearsă,
Ascultă povești și cântări, la curat de porumb,
Colindând Caliacra, Turtucaia, sub luna ce răsare. . .
Adorm pe sacii de glozii curați că doar sunt ACASĂ!
La bunica dorită atât de mult la: ROMÂNIA MARE!

 

Măreţia Ta

 

Nimeni…

Nu poate învăţa păsările să cînte,
Stelele să sclipească în noapte,

Nimeni..

Nu poate fura stropii de ploaie, norilor,
Nu poate să ”crească iarba”
Să dea parfum florilor,

Nimeni..

Nu poate îmbrăca zăpada
să nu-i fie frig,

Nimeni…

Nu poate scălda munţii,
văile, în cîntec de ape,

Nimeni…

Nu poate fura culorile curcubeului,

Nimeni…

Continue reading „Alexandrina TULICS: Colț stelar (poeme)”

Florentina SAVU: În Țara Curcubeului (versuri)

Dacă nourii plâng
Fii curajos,drag copil!
În Țara Curcubeului
Alerga-vom cu soarele tovarăș,
Râzănd,
N-avea teamă!
Unde viața curge,
Ce limpede curge,
Și mama-ți zâmbește
Și-n brațe te strânge,
Dragostea-i pârâul
Care-n ochii tăi
Și-n sufletul meu,
Pe buzele tale, pe buzele mele,
Clipocește cu alinare.
Dulce-i e apa pârâului vieții
Și ce mare-i fericirea
De a te scălda
În albia sa!

În Țara Curcubeului
Toți copiii răd,
Au prieteni stelele,
Și luna,și soarele.
În Țara Curcubeului
Copiii nu plâng,
Nu se tem,
Nu există nici moarte.
Stelele nu-mprăștie gaze,
Luna nu bubuie,
Soarele nu arde.
Aici tu ești stăpânul,
Tu,copile,
Ești Domnul!

În Țara Curcubeului
Cântecele zboară,
Iarba e verde,
Mătăsoasă și ușoară,
Îi simți mângâierea?
Vântul poartă adierea
Gingașelor flori
Pe somnul tău dulce
Lipsit de fiori,
Unde nimeni nu plânge,
Pământul nu se clatină,
Pentru că nimeni
Nu-l zgâlțâie.
Tu prinde-l,copile în brațe,
Stăpânește-l,
Fii bun!

Florile doar pe tine te-mbie,
Cu drag să pășești
În grădina vieții
Și să le ocrotești.
Intră,copile
Și mierea culege-o!
Soarbe-o ușor
Din potire de frunze,
Doar viață există în ea.
Ascultă apoi cum păsări
Îți cântă în jur,
Învață-le graiul
Pentru a descoperi
Tainele lumii,
Numai așa
Dragostea vei cunoaște…

În Țara Curcubeului
Oamenii muncesc.
Da,pentru tine o fac,
Pentru visurile tale.
În mâinile lor
Înfloresc speranțe
Și ar fi bine să înveți
Ce înseamnă bogăția
Adevărată
Și cum să o prețuiești,
Ba chiar,dornic să fii,
Cândva s-o sporești…

Tot ce doresc de la tine,
Dragul meu copil,
Ar fi să-mi arăți
Că ai meritat
Cu tine s-alerg
Prin Țara Curcubeului
Iar,dacă aceasta
În primejdie va fi vreodată,
Tu învață,încă de pe acum,
Să înalți fortărețe
Și-n permanență grijă să ai
Ca stelele
Să nu degaje gaze,
Luna,regina,
Nicicând să nu bubuie,
Soarele pe loc să rămână
Și nimeni să nu poată vreodată
Să oprească-al său foc…

Dacă nu te vei lupta
Cu dragoste și cu dor
Pentru toate acestea,
Nu vei mai apuca,
Fii sigur,
Copiii să-ți vezi
Și nici copiii tăi
Copiii lor.
Nimeni nu va afla
Că ai trăit,
Nimeni nu va ști,niciodată,
Că a existat
O Țară a Curcubeului,
O țară cu visuri,
Cu flori și cu cântece,
Nimeni nu va ști nimic!

Așadar,dragi copii,
Iubiți pacea destul,
Ca frumoasa noastră țară
Să fie veșnic
O Țară a Curcubeului!

 

 

LUMEA ESTE UN ECRANLumea este un ecran
Pe care îți expui
Gândurile și sentimentele,
Fragmente de viață
Pe care le pictezi cu puținul talent
Pe care l-ai cules de la curcubeu,
De la ape și iarbă,
De la păsări și flori,
De la câmpiile coapte sub soare…

Lumea este o pânză pe care
De fiecare dată îți pictezi
Lumina din privire,
Tristețea din suflet,
Cuvintele nerostite din inimă,
Iubirea nețărmurită
Care îți răscolește ființa…

Continue reading „Florentina SAVU: În Țara Curcubeului (versuri)”

Flora Mărgărit STĂNESCU: Necazuri înnotătoare

Schiță – satirică-

(Ce ar fi viața noastră dacă ne-am pierde total simțul umorului?)

 

Un inspector financiar intră într-un restaurant pe care-l suspecta de ceva timp de unele nereguli. Se așezase la masă, aștepta deja de un sfert de oră, iar ospătarii spuneau bancuri undeva într-un separeu, după cortină. Răsfoia o revistă pe care o citise și recitise dar, nici un ospătar nu se sinchisea de el. Un om beat criță vine și se așează la masa lui, neinvitat.

B- Mă nene, eu când vreau să citesc, stau acasă și mă așez în pat și știi ceva? Numaidecât mă ia somnul.

I – Da? Și ? Uite că pe mine nu mă ia somnul.

B – Aha, d-aia-ți pierzi timpul pe aici, sau vrei să agăți pe cineva ?

I- Da, vreau să-l agăț pe chelner, că-l aștept cam de mult…

B – Aoleuuu! Bre, mata ești din ăiaaa…

I – Dumneata de ce bei așa mult ? Uite în ce hal ești…

B – Eu beau…fiindcă am necazuri, da, am multe necazuri…

I – Și cum te ajută băutura ?

B – Păi, la început le înecam în băutură și scăpam.

I – Și acum ?

B -Acum afurisitele ce crezi? Au învățat să înnoate, ba mai mult au scos și pui…

     Eu sunt ocupat pe aici și de fapt, nevasta mea face puii, acasă. Mie, mi-e necaz că nu știu cu cine-i face, să-i cer pensie alimentară, să-mi pice și mie ceva, dacă tot cresc în grădina mea…nu ?

Continue reading „Flora Mărgărit STĂNESCU: Necazuri înnotătoare”

Adriana POPA: Câteodată

Câteodată

 

câteodată
îţi mai uiţi câte-un dor
în liniştea cu care-mi deschei noaptea
la nasturi
cuvântul se frânge-atunci în braţe de lumină
umbra se ghemuieşte la umărul tău
peste noi zboară-un inorog
cu lacrimă şi pâine în corn
nu sunt poem nici iubire nu sunt
ispita-şi dansează rochia verde
prin gânduri
luna trimite zale-argintii de şarpe
totul se naşte din mine
închide ochii muşcă din mărul interzis ia-mă în braţe

——————–

Adriana POPA

Timișoara

3 martie 2019

 

*Desen: Mihaela Gheorghiu