Gheorghe Apetroae – IRINA LUCIA MIHALCA – ”Nemărginitele întinderi ale cuvântului”

 

IRINA LUCIA MIHALCA – ”Nemărginitele întinderi ale cuvântului”: aceste versuri reflectă zbuciumul neîncetat al poetei Irina Lucia Mihalca de a smulge misterelor, tainele acestora, doar prin semnificațiile și semnele cuvintelor, astfel cum sunt structurate în vehicole diferențiale apollinice ale cunoasterii paradisiace, în axialitatea erosului universului atemporal și câmpurile sale astrale în care se mișcă materia pe orbite astrale comparate prin biologism, cu inelele xilinice în jurul măduvei (axei) arborelui, atacând, astfel, în forță prin salbe de cuvinte magice redutele lucifericului și chiar reușind străpungeri importante în mister, în paradoxia dogmatică, atât cu ”drumul spre vârf al sevei” cât și, înspre finalul poemului, cu ” capătul de drum” al cunoașterii dincolo de posibil!

Foarte interesante, atât ideatica cât și lirismul acestui poem!

Felicitări!

Gheorghe Apetroae 

Mircea Dorin ISTRATE: Risipite gânduri în vreme de pandemie

      În mintea unora dintre noi, persistă încă ideea că, doar cuceriți, omorâți, luați în sclavie, furați de marile noastre bogății, oprimați atâția ani sub talpă romană, ne-am deșteptat, ne-am civilizat, ne-am alăturat lumii bune, am învățat o nouă limbă, am îndrăgit zeii romani și de atunci suntem și noi cineva. Fără toate astea am fi rămas niște barbari nenorociți, mult prea liberi, trăind în continuare după Legile Belagine învechite,( fără sclavi care să muncească în locul nostru), sub zeii noștri, după datinile și obiceiurile noastre străvechi, în prea multă cinste, libertate și adevăr, cu prea multe bogății cu care n-am fi știut ce să facem.

      Mare păcat că le-a trebuit romanilor doar cca. 17 % din teritoriul ocupat de triburile dace, e drept, doar cel mai bogat în aur din tot imperiul lor, și nu s-au dus și în Nord, în Est, încă vre-o 3-400 km ca să ducă și acolo bunăstarea și civilizația.

      Dacă ne-a mers așa de bine, de ce, după anul 119, aproape în fiecare an romanii staționați aici n-au avut parte de o clipă de liniște, trebuind să facă față incontinu răzmerițelor, războaielor, atacurilor venite din partea neocupată a statului dac.

     Apoi, acei  daci liberi cuprinși în cel 73% din teritoriu rămas neocupat  au învățat de bună voie latina la fără frecvență? Ei cum au putut trăi fără castre romane, fără drumuri pietruite, fără să se închine la zeii Romei?

    Noi eram aicea înainte cu mii de ani ca romanii să se fi  înfipt în Itaca lor, am avut o limbă (prisca veche), am avut o mare civilizație a păcii, a bunei înțelegeri, a unei gândiri filosofice, dovadă fiind: Gânditorul, Tăblițele de la Tărtăria, Hora de la Frumușica, Cercul Solar de la Sarmisegetus,  Tălițele de aur de la Sinaia, etc, am avut aici tot ce ne-a trebuit, pentru ca prin muncă cinstită să nu trebuiască a-i jefui pe alții. Păi cum să gândim că fără romani am fi rămas niște barbari nenorociți în această adevărată Grădină a Maici Domnului, Raiul după care au tânjit atâțea atunci și tânjesc mult mai mult alții acum.

    Că îl preamărim în imnul nostru pe Traian e de noaptea minții, adică tu, om cu scaun la cap, să îl slăvești în Cântul Țării pe cel care ți-a luat libertatea, bogățiile, înrobindu-ți neamul tău cel străvechi pentru sute de ani, chiar că trebuie să fii cel puțin tâmpit.

     E adevărat că în vremea ei, Școala Ardeleană, care a făcut atâtea lucruri bune pentru culturalizarea noastră, vrând să de-a o notă de noblețe, de ,,sânge albastru” acestui neam, a forțat puțin adevărul istoric, legându-ne nașterea poporului  nostru de  marea ,,civilizația romană”, așa apărând teoria că noi ,,ne tragem din romani”.  Ea, Școala Ardeleană, a răspândit ideea că istoric, originea nostră este pur latină, iar lingvistic limba română este de asemenea pur latină.

      Vremea aceea e trecută, noi ne-am mai deșteptat dar tot cântăm, rușinați cumva, Imnul României , care, fără strofa a doua:

               ,,Acum ori niciodată dă dăm dovezi la lume

               Că-n aste mâini mai curge UN  SÂNGE  DE ROMAN

               Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,

              Triumfător în lupte, un nume de TRAIAN”,

ar fi acceptabil, pentru că are chemare,  însuflețire, nerv, este mobilizator, dar nu spune o vorbuliță măcar de strămoșii noștri daci, întâistătătorii acestor locuri.

       O fi fost Traian cel mai mare împărat al lor, dar fără a se face cunoscut prin cuceririle sale, care au implicat moarte, jaf, sclavie, nu ar fi însemnat nimic.Ei, romani, de ce nu au putut să-și vadă de treburile lor, să-și muncească singuri pământul care-i hrănea, fără a-i forța pe sclavi să facă acest lucru în locul lor, de ce le-a trebuit pământul altora, munca altor, roadele și bogățiile altora?Aceia n-au plâns după morții lor pieriți în războaie apărându-și glia străbună? Nu s-au jelit? Nu i-au blestemat pe acești civilizatori, hoții și criminalii lumii de-atunci pentru toate câte au îndurat civilizându-se? Atunci de ce să-i preaslăvim pe Traian, pe Gingis Han, pe Alexandru cel Mare, pe Napoleon, (pe Hitler și pe Stalin nu). Păi civilizația nu putea fi răspândită și în timpuri de pace, de bună înțelegere, de bună vecinătate, de prietenie.

    Credeți că fără Traian, noi n-am fi fost în stare să evoluăm, să ne civilizăm? Civilizați nu vom fi atâta vreme cât unul dintre noi își arogă dreptul de a-i civiliza pe ceilalți cu de-a sila, pricinuindu-le suferință, îndurerare, moarte.

     Așa că eu și ca mine poate că și alții, nu am nici un respect pentru cei care, asemenea lui Traian și-au impus prin forță ,,civilizația” lor,  distrugând ,,civilizația” noastră, clădită cu nespus efort, răbdare, trudă și jertfelnicie milenii la rând și cu atât mai mult nu vreau să îi văd numele în IMNUL  ȚĂRII  MELE.

eu, fiind cel care, mai susțin încă, fără să-mi fie rușine, că:

              ,,Acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume

               Că-n aste mâini mai curge UN SÂNGE  NOBIL,  DAC

               Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,

              Triumfător în lupte, pe DECEBALUS,  DAC”

 

***

FRUNZE-N   VÂNT

 

      Istoria ne învață că o națiune este puternică atunci când ea este ,,unită-n cuget și simțiri” și are în fruntea ei  bărbatți adevărați, care să-i simtă vrerea, care s-o îmbărbăteze, să-i de-a speranțe, să o înșiruie după ei și să o ducă la izbândă. Așa a fost din totdeauna și așa va fi mereu veac după veac în toată istoria lumii, lecție pe care ar trebui s-o fi învățat până acum. Așa a fost și aici la noi, unde Tatăl Ceresc ne-a așezat pe această gură de rai de la încputul timpului, cu poruncă divină ca, din neamul acesta bun și răbdător, la cumpănă de vremi, mereu să se născă câte un bărbat care, cu vrednicia lui  să se pună în fața furtunii timpului și să izbutească în ai ține piept, lăsând mai apoi urmașilor ca pildă de urmat vrednicia sa.

      Așa a făcut Burebista când a unit neamurile dimprejurul său ridicând STATUL  DAC la cea mai mare putere și intindere a sa din toate timpurile, așa au făcut toți descălecătorii noștri când au închegat, sub puterea lor unificatoare Moldova, Țara Românească și Ardealul, așa au făcut mereu, când au fost la necaz, marii noștri domni  Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare și așa a făcut în orbitoarea lui clipă de strălucire marele Mihai Viteazul, când la Alba Iulia-mpărată și-a împlinit ,,pohta ce-a pohtit-o” el și, deopotrivă cu el tot meamul românesc. A fost atunci  cea mai scâteietoare și măreață clipă de demnitate, de fală și de mărire a neamului acestuia, faptă ce va sta apoi trei sute de ani în tainița minții și inimii fiecărui vorbitor de limbă românească, oriunde s-ar fi aflat el, până când se va găsi o altă clipă norocoasă pentru a-și aduna risipitul neam prin alte hărți, în granițele limbii sale.

       De-alungul timpului, noi rămânii cei buni, smeriți și răbdători ne-am tot adunat din risipeli ca să tot fim mai apoi din nou împărțiți, de puternicii zilei, după bunul lor plac, pe la alții Continue reading „Mircea Dorin ISTRATE: Risipite gânduri în vreme de pandemie”

Melania RUSU CARAGIOIU: Opinii despre familia Țene inclusă în Antologia LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ, realizată de Ligya Diaconescu

        În partea a doua a Antologiei găsim prezența prin care ne onorează, a Domnului Al. Florin Țene, Președintele Național al Asociației Liga Scriitorilor Români, membru UZPR și membru al Academiei Americană Română de Artă și Știință, Domnia sa, cunoscut eminescolog ne introduce în sintagma naționalismului eminescian, și a naționalismului în viziunea generală.

       În articol sunt enumerate și analizate sub acest aspect creațiile eminesciene: Fragment dramatic „Mira”, „Alexandru Lăpușneanu”, „Alexandru Vodă”, drama „Emmi”, tabloul dramatic „Mureșianu”, romanul neterminat „Geniu pustiu”. Creații în genuri literare diverse, cu tentă de naționalism în creațiile antume și în cele postume, publicate ulterior de Titu Maiorescu. Însuși poetul Mihai Eminescu, spune despre naționalism: „Fiecare literatură națională formează focarul spiritual național, unde concură toate razele din toate direcțiunile vieții spirituale, ea arată nivelul vieții publice spirituale”. Tot despre naționalism, de data aceasta citez din creația autorului Al. Florin Țene: „… a fi naționalist înseamnă să iubești tot ce a dat mai bun poporul în sânul căruia te-ai născut, valorile lui realizate de-a lungul sutelor de ani, cel care protejează națiunea din care faci parte”. Acest spirit național a ținut vie conștiința poporului român prin toate vitregiile vieții pe care le-a întâmpinat și ne plecăm adânc în fața celor care au avut de suferit pedepse și prejudicii nemeritate, pentru această mare calitate a omului.

        Poetă bine cunoscută, omniprezentă în lumea poeziei, Doamna Titina Nica Țene, membră fondatoare a Ligii Scriitorilor Români, este creatoare de frumos și în „Antologia Talantul…”. Cu mult talent și discernământ strecoară în poeziile din acest volum trei sintagme: Ideea existenței noastre pe pământ, alături de dorința bine îndreptățită de a nu părăsi această lume prea devreme, putând fi mereu folositori; ideea familiei consolidate prin iubire și înțelegere reciprocă, etalon social de progres și fericire terestră; ideea de a fi mereu cu gândul la perfecționarea vieții noastre spre a putea găsi cărarea care printr-o viață aleasă pământească duce spre cerul lui Dumnezeu, așa cum ne învață și ne îndeamnă datina religiei noastre ortodoxe.

      Poezia Poetei Titina Nica Țene este o minunată poezie a adevărului, a sufletului curat și generos care ne călăuzește discret la urmarea căii de bunătate, împăcare, generozitate, pace, cărări care duc la fericirea de aici și la cea veșnică, în ceruri, aproape de Dumnezeu.

————————————–

Melania RUSU CARAGIOIU

Redactor șef cultural STARPRESS

Montreal, Canada

Alexandru NEMOIANU: O mărturisire de credință

Viorel Roman este relativ cunoscut ca un promotor înfocat al intereselor Episcopatului de la Roma (zis, Romano-Catolicism) şi încă mai vârtos ca un adept al trecerii Românilor sub ascultarea acelui Episcopat. Viorel Roman este zelos, tenace, insistent, nu încape îndoială. În acelaşi timp argumentele sale sunt puţine, neconvingătoare, brutale. Nici măcar asta nu ar fi cel mai rău. Rău este faptul că METODOLOGIA lui este catastrofală. Mai exact, Viorel Roman amestecă ceea ce el consideră “argumente”, din diferite domenii, în acelaşi timp. În cadrul aceleiaşi discuţii el zboară de la domenii telogice la domeniul politic, de la istoria îndepărtată la lupta pentru putere de azi,de la fapte la păreri şi aşa mai departe. Viorel Roman porneşte făcând o supoziţie. În fraza următoare acea supoziţie devine, pentru acelaşi Viorel Roman, fapt şi de aici el face o nouă supoziţie şi aşa mai departe. Efectiv este cu neputinţă să porţi în asemenea cadru haotic o discuţie coherent şi care să ajungă la o concluzie. De aceea voi încerca să sistematizez puţin cele afirmate de Viorel Roman în majoritatea textelor sale.

Viorel Roman pledează pentru “unirea” Bisericii Ortodoxe cu Episcopatul Romei (aşa cum ziceam, zis “Biserica Romano-Catolică). Înainte de orice este însă necesar să ne asigurăm că vorbim cu acelaşi concepte, că dăm acelaşi înţeles cuvintelor.

Biserica nu este o instituţie. Biserica este Trupul mistic al lui Iisus şi este alcătuită din totalitatea mărturisitorilor ei. Biserica este întemeiată în primul rând pe Adevăr. Şi este necesar să înţelegem că “Adevărul” nu este suma părerilor acceptate, că “Adevărul” nu este divizibil sau relativ. Adevărul este o Persoană, ”Eu sunt calea, adevărul şi viaţă”. Aici nu este loc de dezbatere. Deci Trupul Mistic al lui Iisus şi Adevărul nu pot fi decât UNA. Acest lucru a fost explicat în detaliu şi cu limpezime de cristal de către Alexey Khomiakov încă la jumătatea veacului al XIX-lea. În acelaşi timp realitatea istorică a fost mereu schimbătoare. Dacă în primele doisprezece veacuri ale erei creştine Răsăritul Ortodox a fost în fruntea civilizaţiei şi culturii europeano-mediteraneene şi este suficient să amintim că în vreme ce la Bizanţ existau Universităţi şi se scria filozofie,poezie şi istorie de calitate superlativă, deci în aceiaşi vreme, Carol “cel Mare” nu ştia să scrie. În veacurile următoare, ca rezultat al faptului că Bizanţul a oprit înaintarea islamică şi ca urmare a faptului că prin cărturarii Bizantini “apusul”, finalmente!, ajungea să cunoască glorioasa civilizaţie Greco-romană, acel “apus” a progresat rapid şi mai ales în domeniul tehnic. Profitând cinic de acest progres tehnic, militar, ”apusul” a început să atace Bizanţul într-un mod sălbatec. Să ne amintim că în 1204 acel “apus” a ocupat Bizanţul şi crimele şi farădelegile comise nu au mai fost egalate vreodată, nici măcar de Otomani! Mai mult sub dubioasa pavăză a acelui “apus” Episcopatul Romei (zis, Biserica Romano-Catolică) a căutat să îşi subordoneze Biserica Drept Măritoare, Ortodoxă, Pravoslavnică. Dar aici încercările “apusului” s-au frânt. Toate acele încercări au eşuat. Nici un soi de ameninţare lumească nu a putut clinti Biserica. (Care se şi află sub o făgăduinţă cu mult mai tare decât a oamenilor: ”puterile răului nu o vor putea cuprinde”.) La Conciliul de la Florenţa “argumenttele” Episcopatului Romei (zis BisericaRomano-Catolică) au fost zdrobite prin cuvântul Sfântului Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului. Acest Sfânt a arătat că până ce nu se renunţă la “filioque”, la abominatia “infailibilității papale” şi a conceptului de Purgatoriu, deci până ce nu va renunţa la aceste grave abateri teologice, Episcopatul Romei (zis Biserica Romano-Catolică) se află în erezie. Deci aceste realităţi arătate la Florenţa în prima jumătate a veacului al XV-lea sunt la fel de valide azi ca şi atunci. Nu avem ce să “unim”.

Dar apoi Viorel Român zboară, fără legătură, la situaţia Românilor şi aici el face afirmaţii grave, neadevărate şi iresponsabile. Viorel Român caută să prezinte pe Români ca pe două părţi: ”moldo-valahi” şi Românii ardealo-banatici. Viorel Roman afirmă că între ei ar fi mari deosebiri zi zice el ,la fel de mari că cele existente între Germani. În acest caz Viorel Roman fie inventează, fie nu ştie despre ce vorbeşte, sau amândouă. Între Germani, ca şi între Italieni, deosebirile lingvistice sunt enorme. Atâta de mari că un German din Austria nu îl va înţelege pe unul din Schleswig-Hollstein, şi un Italian din Calabria nu îl va înţelege pe unul din Toscana. La Români această diferenţa nu există. De fapt unitatea lingvistică a Rmanilor nord-dunăreni este uluitoare. Un Român din Ţară Almajului îl va înţelege fără problem pe un Român din Maramureş, şi am menţionat aici cele două “locuri” româneşti cu cea mai puternică personalitate lingvistică. Ce a făcut cu putinţă această uluitoare unitate românescă? Spre dezamăgirea lui Viorel Roman, explicaţia este simplă: Ortodoxia. Vorbeşte apoi Viorel Roman despre modul în care “uniaţia” ar fi condiţionat pe Românii ardealo-banatici. În primul rând această “uniaţie” s-a introdus brutal, cu foc şi spade. În al doilea rând, în Banat,”uniaţia” a avut un rol minimal, dacă şi atâta, iar în Ardeal, cu toate presiunile făcute de autorităţi, numărul Românilor Ortodoxi a fost mai mare decât la “uniţilor” în tot cursul veacurilor XVIII-XX. Acesta este un FAPT. Şi Viorel Român va fi învăţat de la cei pe care îi slujeşte că “in contra factum non est argumentum”. Dar apoi Viorel Roman mai afirmă că Românii îşi trag numele de la Roma. Din nou Viorel Roman greşeşte şi comite păcatul asociaţiilor “după ureche”. Nu, numele Românilor nu vine de la Roma, vine de la Bizanţ. Căci supuşii Bizanţului se numeau “Romei” şi chiar asta era Bizanţul,urmaşul legitim al Romei imperial, de fapt era Roma imperial. CăciBizanţul a fost urmaşul Romei imperiale şi nu papismul! Atunci când Menumorut refuză să cedeze pământ Regelui Ungariei, el spune că nu poate face asta fiind supus: ”Dominus meu Imperator Constantinopolitanus” (Domnul meu Împăratul Bizanţului). Cred că Menumorut ştia mai bine decât Viorel Roman!

Un alt “set” de argumente, ”argument” după Viorel Român, se enumeră pentru a sublinia “superioritatea” “apusului” asupra “răsăritului”. Aici Viorel Roman greşeşte grav. Reforma, Contra reforma, iluminismul, materialismul vulgar şi finalmente “globalismul” au eliminate orice urmă de duh din acel “apus”. Locaşurile lor de cult sunt goale, argumentele lor teologice nu au vlagă. Iar asta stă într-un contrast izbitor cu incredibila RenaştereOrtodoxă. Un avant care nu a mai fost întâlnit de la Sfântul Paisie Velichikovki încoace. De fapt sunt zorile celei din urmă profeţii a Sfântului Serafim din Sarov despre Lumina Răsăritului care va cuprinde lumea si ele se văd. Şi în acest context orice om de bună credinţă ar trebui să se cutremure văzând modul în care,din propria cenuşă, s-a reînălțat Catedrala Iisus Mântuitorul în Moscova sau modul în care se înalta Catedrala Mântuirii Neamului la Bucureşti.

Iar apoi este vorba de “valorile” acestui “apus” azi. Care sunt: Soros, homosexualitatea, pedofilia, relativismul degradant? Să fim serioşi! Dar încă mai apoi Viorel Roman comite o greşeală catastrofică.

El spune că Românii plecaţi la lucru în afară hotarelor româneşti se vor alătură Episcopatului Romei (zis Biserica Romano-Catolică) şi , mai mult, vor ingnora pe Ierarhii lor.

Efectiv în aceste afirmații Viorel Roman cade în delir.

Continue reading „Alexandru NEMOIANU: O mărturisire de credință”

Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european sunt încă neputincioși (opinii)

Pentru ca acquis-ul comunitar UE, codul canonic romano-catolic, la care au aderat în 2007, este incompatibil, străin de cutuma ortodoxa a devălmășiei. Noul ministru al finanțelor, cu doctorat în occident, vrea controale „complexe”. Cu cine? Cu absolvenții de „Spiru Haret”, angajați în Primării și transferați în A.N.A.F., pe pilele? Cu slugile politice, ce au depus jurăminte de vasalitate, parlamentarilor și șefilor de partide? Cu cârtițele multinaționalelor, plasate în zonele de decizie unde se iau hotărâri privind controalele și modificărilor legislative? Cu directori și șefi de servicii a căror carieră n-are nimic cu profesia ci cu servilismul față de partid și firmele care „sponsorizează”? Cu Codul fiscal, care permite furtul al TVA, impozitului pe profit și venit? Cu Cod de procedură fiscală, scris de slugile mafiei evaziunii fiscale, care au creat mecanismele prin care deciziile de impunere pot fi contestate până la calendele grecești? Cu actualele norme și proceduri de control care nu permit efectuarea și extinderea controlului, asigurând evazionistului timpul necesar să ascundă banii și să distrugă dovezile? Cu Codul administrativ, care a transformat funcționarul public într-un instrument la dispoziția șefului numit politic, ce-l poate concedia și care a abrogat Legea, ce asigura stabilitatea în funcția publică și independența actului decizional? Cu legea de combatere a evaziunii fiscale, în baza căreia nu mai poate fi condamnat nici unul care se sustrage de la plata taxelor și impozitelor, pentru că nu poate fi demonstrată premeditarea? Cu o poliție, parchete justiție care anulează constatările organelor fiscale, legalizând furtul de la bugetul public (mii de cazuri în care taxele și impozitele n-au ajuns la buget, iar justiția considera că nimeni nu e vinovat)? Cu diletanți, slugi politice și ale mafiei fiscale; cu o legislație care încurajează frauda fiscală; cu instituții care concurează la înfăptuirea justiției preocupate de salarii, funcții, nu la protecția banului public, care fraternizează cu infractorii, de teamă să nu piardă salariile, pensiile speciale … la buget ajunge cât e dispusă mafia fiscală … 2019 s-a colectat 3,7% din PIB (42,699 mld., din 1.040,8 mld. lei) … 2013, era 17,6%… pierdere de 8,5 miliarde €… Soluția e taxarea inversă la TVA, plăților între firme prin conturi bancare și impozitarea cifrei de afaceri… Mafia politică este conectată la banii proveniți din taxe și impozite (în special TVA). Și e transpartinică, ea conduce România. Deci, până când nu vom avea o clasă politică capabilă să blocheze mecanismele de fraudă fiscală, prin lege, vom asista la farse în fața mafiei și a faptului că actuala clasă politică e, de fapt, creația mafiei fiscale. Ec. Pavel Roman / Facebook

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european sunt încă neputincioși (opinii)”

Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah și fuga din România

Emigratia este, după Siria, pe locul 2 în lume ca număr de populație care pleaca, 9/oră, 17% din populația activă, 1/5 din întreaga populație; 40.000 de medici (2007-2017), 84.000 tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu studii superioare (61% femei); Romania sursă de forță de muncă calificată pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și supercalificată pentru SUA și Canada; 5-6 milioane de români sunt permanent sau temporar în străinătate ca emigrați; tinerii care s-au calificat pe cheltuiala statului roman; copiii lor rămași în țară abandonează școala, devin analfabeți, nu primesc educație părintească, devin o problemă peste 5-10 ani; are loc deconstrucția identității; emigranții români nu investesc în România resursele lor financiare. Chiar dacă își construiesc aici case, cimentul este francez, cărămida poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară germană, aparatura neromânească, deci totul se reîntoarce în aceste țări; 20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce; 23% au cerut cetățenie in Ungaria, Italia, Spania, Franța, Canada, SUA; dezvoltarea noastră economică este doar din: industria auto, informatică și „consum“; 40% din suprafața arabilă a țării este cumpărată de străini; marile magazine distrug sectorul legumicol, pomicol, creșterea animalelor, care a devenit una de subzistență; principalele resurse strategice sunt în mâna străinilor.

De ce, cum am ajuns aici? Incompetența, incompatibilitatea clasei politice feudale ortodoxo-comunistae cu normele si valorile occidentale, UE/NATO; lipsa unor programe și strategii naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung; paternalismul, clientelismul, nepotismul, coruptia cu larg caracter de masa din toate structurile crează imobilism și rezistență la modernizare / occidentalizare; supraîncărcarea schemelor și posturilor salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe; birocrația, mita, recompensarea politică cu posturi de răspundere; distrugerea sentimentului patriotic, religios, dez-unirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai mult.

 

Dupa ce s-a vorbit de „Ruperea României” prin înfiinţarea Alianţei Vestului, a primarilor din Timişoara, Cluj-Napoca, Arad şi Oradea, confirmată şi de Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României – … o rupere între Transilvania şi Bucureştiul corupt -, CNA a amendat TV Antena 3. Afirmaţiile «planul secret», «separatism politic», «o Transilvanie independenta de jure sau de facto», «cei patru care vor sa rupă vestul», «propria lor republică», reprezintă judecăţi de valoare, se apara Antena 3. Curtea de Apel Bucureşti considera insa că a fost încălcat legea, „în virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial si cu bună-credinţă”, si constata că „afirmatiile prin intermediul cărora a fost prezentată alianţa celor 4 primari sunt eronate şi nu reflecta scopul alianţei, constituind astfel o informare eronată a publicului”. Adevarul

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah și fuga din România”

Alexandru NEMOIANU: Despre ,,sensibilități”

Cu câtăva vreme în urmă am publicat pe pagina de facebook și pe paginile FB ale mai multor grupuri, (între ele si unul dedicate, teoretic, dragostei pentru copii), grupuri cărora le aparțin, precum și în mai multe publicații, tipărite sau virtuale, un articol intitulat, ”Cei “aleși””. În acel articol îmi exprimam părerea că cei “aleși”, din punct de vedere spiritual și salvific, sunt Creștinii și, încă mai exact, Creștinii Ortodocși. Tot acolo spuneam că posibilitatea salvifica nu este garantată prin apartenența la Biserica Ortodoxă, dar este mai lesne de obținut trăind învățăturile și comandamentele Bisericii Ortodoxe, apartenența la Biserica Ortodoxă este un privilegiu potențial. Mai departe spuneam că Ortodocșii nu știu ce se va întâmpla cu cei care nu aparțin Ortodoxiei, că mântuirea acelora ține de Voia lui Dumnezeu, că ei (Ortodocșii) știu unde se află Biserica, dar nu știu unde Ea nu se află. Încă mai departe spuneam că iertarea, posibilitatea obținerii iertării, este trăsătura esențială a Ortodoxiei. Spuneam asta în aceste cuvinte:” Această permanentă posibilitate de iertare și început nou este Taina cea mai adâncă a Ortodoxiei. Se poate spune că aceasta este “pikuach Nefesh” a noastră. (În iudaismul rabinic, ”pikuach nefesh” este injunctia supremă; salvarea unei vieți omenești stă deasupra oricărei alte interdicții sau legiuiri religioase. După ei se aplică doar Ovreilor și asta este altă poveste.)”
Ei bine această nevinovată, adevărată și în bună credință afirmație a fost vehement și vicios atacată de o anume M.M, rezidentă în Israel. (Obiecțiile ei au intimidat pe cel care modera pagina unde am postat la limita spaimei. Bunul preot, față de care am doar sentimente pozitive, a fost atâta de tulburat, cuprins de asemenea panica încât, pentru a îl liniști, am părăsit grupul cu pricina. Precizez că am bucură de a NU fi întâlnit niciodată pe această “doamnă”, M.M!)
Vehementa M.M spunea că, injunctia pikuach nefesh nu ar avea acțiune doar asupra Ovreilor ci și a celor din afară iudaismului, a “goyms”. Orice încercare de a raționa cu ea s-a dovedit fără rost. La orice argument, documentat, al meu, M.M recurgea la stereotipuri și la veșnica, plictisitoarea și veșteda acuză de, ”antisemit”.
Între altele M.M era deranjată de faptul că folosesc termenul Ovrei. Am încercat să îi spun că este un termen legitim și folosit, cu argumentare, de către Părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia care, cred, nu poate fi acuzat de “anti-Semitism”. În aceste condiții mă simt obligat sa dau câteva explicații.
Toate învățăturile de credință sunt adresate și privesc grupul care îmbrățișează o anume credință: musulmanilor li se adresează Coranul, Creștinilor li se adresează învățătura Ortodoxă, iar Iudaismului i se adresează Talmudul și cărțile de învățătură rabinice.
În cazul iudaismului rabinic și a celor spuse în Talmud, esențială este învățătură după care, cei care aparțin acelei credințe (Ovreii), au o relație specială cu divinitatea, un statut privilegiat și lor li se aplică legile iudaice. Cei din afară, ”neamurile”, ”goyms”, stau sub alte măsuri și nu se află pe același nivel. Nu pe acești “goyms” îi privesc legiuirile, restricțiile rabinice și injunctia “pikuach nefesh”. În această privința nu au rost dispute, cele spuse sunt un fapt. Un fapt care, cei interesați, îl pot verifica pe larg în lucrările: Justinas Bonaventure Pranaitis, ”Christianus in Talmud iudeorum”, 1892 sau, Johann Andreas Eisenwenger, ”Endecktes Judenthum”.
Faptul că iudaismul rabinic consideră pe adepții săi superiori tuturor celorlalți nu are de ce să surprindă. Este o credință și deci creadă ce vor. Ce surprinde neplăcut este însă superbia unora dintre acești adepți, care nu admit că și între ei pot fi defecte, insuficiențe sau lucruri care ar putea fi îndreptate și expectatia ca normele rabinice si in general conceptul ca Ovreii stau deasupra tutoror, să fie acceptate fără conditii de toți și toate. Iar asta nu se poate! Este atitudinea Fariseului față de Vameș. (vezi Luca 18;914) „Doi oameni s-au dus la Templu să se roage; unul era fariseu, iar celălalt era vameș. Fariseul stătea în picioare şi se ruga în[a sine însuşi astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţumesc că eu nu sunt că ceilalţi oameni – tâlhari, nedrepţi, adulteri – şi nici chiar că acest vameș! 12 Eu postesc de două ori pe săptămână[b] şi dau zeciuială din tot ceea ce câştig!» 13 Vameșul însă stătea la distanţă şi nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept, zicând: «Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul!» 14 Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept, decât celălalt. Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat!“:”
Este deci vorba despre aroganța și superbia fără hotar a unor oameni care se socotesc pe ei speciali și care consideră că triumfalismul de azi va fi fără sfârșit. Categoric se înșeală dramatic.
Cei care sunt copleșiți de părere de sine nu sunt capabili să își îmbunătățească propriile căi. Ei nu sunt capabili să vădă că toate pe care le cer pentru sine:egalitate,respect,etc.,pentru a le primi,trebuie la rândul lor se le practice. Ei sunt cei care se revoltă la auzul unor termini ca “țara Germanilor”, ”țara Italienilor”, etc. dar nu și când proclamă că țară lor este strict al celor care practică și credință lor. Ei nu se revoltă când vad minoritarii din țara lor hăituiți și împușcați fără milă, o țară care pe față practică apartheidul!
Acestea sunt vicii de comportament dramatice și dublu standard sistematizat și având consecințe tragic și cărora le stau complici și indivizi că doamna M.M. Este trist că aceste false și penibile “sensibilități” de mahala sunt acomodate chiar și bunul preot de care pomeneam și care s-a înspăimântat fără măsură, efectiv a fost năucit de frică. Dar esențial este următorul lucru.
Cei care țin de iudaismul rabinic vor trebui să își amelioreze căile. Le vor ameliora, fie practicând minimală smerenie și toleranță, fie repetând tragediile, care i-au vizitat în cursul istoriei și din care, se pare, prea mulți dintre ei, nu au învățat nimic.

——————————

Alexandru NEMOIANU, istoric

Jackson, Michigan, SUA

4 noiembrie  2019

Continue reading „Alexandru NEMOIANU: Despre ,,sensibilități””

Dr. Viorel ROMAN: După d-na Merkel, „Germania First“ / opinie

Dragă Viorel, ai dreptate că UE trebuie să se reformeze și să promoveze în conducerea uniunii profesioniști și vizionari și nu politicieni înguști la minte, prost educați, fără viziuni largi, dar demagogi și loiali unei conduceri stranii care, vrând-nevrând, îmi aduce aminte de „Lagărul socialist” condus de la Moscova. Acești birocrați corupți de putere, slabi intelectuali, urlă în gura mare împotriva Brexitului, amenință, intimidează și simt ei cumva că poate era „corupților și imbecililor cu epoleți politici” s-a cam terminat!

Apoi cred că România și Moldova vor rămâne încă mult timp asa cum sunt deoarece Moldova este prea săracă și deja controlată de „corupții și hoții” ei proprii ca să reprezinte vreun interes pentru hoții de la București. Dacă era vorba de o altă Transilvanie și Banat, așa cum au fost ele înainte de 1918, era interesant pentru București care ar fi preluat un popor muncitor, corect și naiv și l-ar fi făcut harcea-parcea, asa cum de fapt au făcut cu Ardealul și Banatul.

Nu e cam nimic de furat din Moldova, deci dece sa ne unim?

Succes! Tudor Vladimirescu

Nach Merkel, „Germany First”

AfD verzichtet auf eine „fat but impotent” (Churchill) Nation und will keine anglo-mosaische Umerziehung, personifiziert durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, mehr.

Heterosexuelle sollen nicht mehr in einer multikulti-geschlechtsspezifischen, fragwürdigen Gesellschaft, diskriminiert werden und auch die Wikommenkultur von Millionen von Muslimen und afroasiatischen Götzendienern, die der Theologie der Arbeit fremd sind, zwingt gerade zu einer Alternative für Deutschland.

Diese Emanzipationsbewegung ist erst nach dem erfolgreichen „America First” von Präsident Donald Trump (deutscher Herkunft) möglich. In der DDR war die Umerziehung autoritär, brutal, nicht demokratisch „fat“ wie in BRD, dennoch Russland zieht friedlich seine Besatzungsarmee zurück und ermöglicht so die Wiedervereinigung.

Ex orient lux? Wohlstand oder Nation? „Deutschland zuerst”?

Viorel Roman

 

Dupa d-na Merkel, „Germania First“ (17)

Alternativa pentru Germania renunta la o natiune „grasa si impotenta/ fat but impotent“ (Churchill), la reeducarea anglo-mozaica din RFG, personificata de d-na Angela Merkel, cancelar federal, de d-le si homosexualii care o inconjoara la Berlin, vor ca heterosexualii sa nu mai fie discriminati intr-o societate Multikulti, Gender, discutabila, impracticabila. Aceasta miscare de emancipare nationala e posibila numai dupa succesul „America First“ a presedintelui Donald Trump, de origine germana.

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: După d-na Merkel, „Germania First“ / opinie”

Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah și fuga din România

Emigrația este, după Siria, pe locul 2 în lume ca număr de populație care pleacă, 9/oră, 17% din populația activă, 1/5 din întreaga populație; 40.000 de medici (2007-2017), 84.000 tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu studii superioare (61% femei); România sursă de forță de muncă calificată pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și supercalificată pentru SUA și Canada; 5-6 milioane de români sunt permanent sau temporar în străinătate ca emigrați; tinerii care s-au calificat pe cheltuiala statului roman; copiii lor rămași în țară abandonează școala, devin analfabeți, nu primesc educație părintească, devin o problemă peste 5-10 ani; are loc deconstrucția identității; emigranții români nu investesc în România resursele lor financiare.

Chiar dacă își construiesc aici case, cimentul este francez, cărămida poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară germană, aparatura neromânească, deci totul se reîntoarce în aceste țări; 20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce; 23% au cerut cetățenie in Ungaria, Italia, Spania, Franța, Canada, SUA; dezvoltarea noastră economică este doar din: industria auto, informatică și „consum“; 40% din suprafața arabilă a țării este cumpărată de străini; marile magazine distrug sectorul legumicol, pomicol, creșterea animalelor, care a devenit una de subzistență; principalele resurse strategice sunt în mâna străinilor.

De ce, cum am ajuns aici? Incompetența, incompatibilitatea clasei politice feudale ortodoxo-comuniste cu normele si valorile occidentale, UE/NATO; lipsa unor programe și strategii naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung; paternalismul, clientelismul, nepotismul, corupția cu larg caracter de masa din toate structurile creează imobilism și rezistență la modernizare / occidentalizare; supraîncărcarea schemelor și posturilor salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe; birocrația, mita, recompensarea politică cu posturi de răspundere; distrugerea sentimentului patriotic, religios, dez-unirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai mult.

Dr. Viorel ROMAN

Dr. Viorel ROMAN: Cine, cum a declanșat războiul mondial? Parlamentul UE / opinii

* Nu e nimic nou aici. Se uita reocuparea Ruhr-ului, fără nici o împotrivire, acceptarea Anschluss-ului, anexarea Sudenților și dezmembrarea Cehoslovaciei – toate acceptate în numele mult speratului Drang nach Osten care să distrugă URSS – țara care-și permitea să conteste proprietatea privată. Pentru ce nu a vrut Franța să apere Cehoslovacia în 1938? Pentru ce s-a lăsat Republica Spaniolă prada statelor fasciste? Și mai înainte Etiopia pe mana Italiei lui Mussolini? Și pentru ce România și Polonia nu au permis traversarea țărilor de către Armata Roșie întru ajutorarea Cehoslovaciei?

Și de ce puterile occidentale au dat garanții doar Poloniei in 1939, nu și Țărilor baltice – asta înainte de Pact? Si de ce s-a negociat cu URSS o posibila alianță în bătaie de joc? Războiul bătea la ușă iar Anglia și Franta au trimis delegații cu vaporul ca sa piardă 3 săptămâni pe drum și propunerea ca Franța să vina cu 5 divizii, Anglia cu una și URSS cu 108? Iar la final să declari că n-ai împuternicire să semnezi ceva? Iar când războiul a început, să stai și să te joci pe linia Maginot, tot sperând ca Hitler să o ia spre est?

Ce are URSS cu toate astea? Ca ucenicul vrajitor, l-au pregatit pe Hitler ca sa distruga URSS si ce a iesit? Si acum vrea Macron si UE sa rescrie istoria? Adica noua si buna prietena Germania n-are nici o raspundere in declararea razboiului? UE e curata ca lacrima! Nazismul nici n-a existat! Au fost niste bolsevici rai care au atentat la proprietate si noi am cautat sa scapam lumea de ei, cum ne-am priceput. Te pomenesti ca razboiul a fost castigat de UE (impreuna cu Germania care s-a trezit si a eliminat nazismul, care n-a existat)!

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Cine, cum a declanșat războiul mondial? Parlamentul UE / opinii”