Alexandru NEMOIANU: O mărturisire de credință

Viorel Roman este relativ cunoscut ca un promotor înfocat al intereselor Episcopatului de la Roma (zis, Romano-Catolicism) şi încă mai vârtos ca un adept al trecerii Românilor sub ascultarea acelui Episcopat. Viorel Roman este zelos, tenace, insistent, nu încape îndoială. În acelaşi timp argumentele sale sunt puţine, neconvingătoare, brutale. Nici măcar asta nu ar fi cel mai rău. Rău este faptul că METODOLOGIA lui este catastrofală. Mai exact, Viorel Roman amestecă ceea ce el consideră “argumente”, din diferite domenii, în acelaşi timp. În cadrul aceleiaşi discuţii el zboară de la domenii telogice la domeniul politic, de la istoria îndepărtată la lupta pentru putere de azi,de la fapte la păreri şi aşa mai departe. Viorel Roman porneşte făcând o supoziţie. În fraza următoare acea supoziţie devine, pentru acelaşi Viorel Roman, fapt şi de aici el face o nouă supoziţie şi aşa mai departe. Efectiv este cu neputinţă să porţi în asemenea cadru haotic o discuţie coherent şi care să ajungă la o concluzie. De aceea voi încerca să sistematizez puţin cele afirmate de Viorel Roman în majoritatea textelor sale.

Viorel Roman pledează pentru “unirea” Bisericii Ortodoxe cu Episcopatul Romei (aşa cum ziceam, zis “Biserica Romano-Catolică). Înainte de orice este însă necesar să ne asigurăm că vorbim cu acelaşi concepte, că dăm acelaşi înţeles cuvintelor.

Biserica nu este o instituţie. Biserica este Trupul mistic al lui Iisus şi este alcătuită din totalitatea mărturisitorilor ei. Biserica este întemeiată în primul rând pe Adevăr. Şi este necesar să înţelegem că “Adevărul” nu este suma părerilor acceptate, că “Adevărul” nu este divizibil sau relativ. Adevărul este o Persoană, ”Eu sunt calea, adevărul şi viaţă”. Aici nu este loc de dezbatere. Deci Trupul Mistic al lui Iisus şi Adevărul nu pot fi decât UNA. Acest lucru a fost explicat în detaliu şi cu limpezime de cristal de către Alexey Khomiakov încă la jumătatea veacului al XIX-lea. În acelaşi timp realitatea istorică a fost mereu schimbătoare. Dacă în primele doisprezece veacuri ale erei creştine Răsăritul Ortodox a fost în fruntea civilizaţiei şi culturii europeano-mediteraneene şi este suficient să amintim că în vreme ce la Bizanţ existau Universităţi şi se scria filozofie,poezie şi istorie de calitate superlativă, deci în aceiaşi vreme, Carol “cel Mare” nu ştia să scrie. În veacurile următoare, ca rezultat al faptului că Bizanţul a oprit înaintarea islamică şi ca urmare a faptului că prin cărturarii Bizantini “apusul”, finalmente!, ajungea să cunoască glorioasa civilizaţie Greco-romană, acel “apus” a progresat rapid şi mai ales în domeniul tehnic. Profitând cinic de acest progres tehnic, militar, ”apusul” a început să atace Bizanţul într-un mod sălbatec. Să ne amintim că în 1204 acel “apus” a ocupat Bizanţul şi crimele şi farădelegile comise nu au mai fost egalate vreodată, nici măcar de Otomani! Mai mult sub dubioasa pavăză a acelui “apus” Episcopatul Romei (zis, Biserica Romano-Catolică) a căutat să îşi subordoneze Biserica Drept Măritoare, Ortodoxă, Pravoslavnică. Dar aici încercările “apusului” s-au frânt. Toate acele încercări au eşuat. Nici un soi de ameninţare lumească nu a putut clinti Biserica. (Care se şi află sub o făgăduinţă cu mult mai tare decât a oamenilor: ”puterile răului nu o vor putea cuprinde”.) La Conciliul de la Florenţa “argumenttele” Episcopatului Romei (zis BisericaRomano-Catolică) au fost zdrobite prin cuvântul Sfântului Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului. Acest Sfânt a arătat că până ce nu se renunţă la “filioque”, la abominatia “infailibilității papale” şi a conceptului de Purgatoriu, deci până ce nu va renunţa la aceste grave abateri teologice, Episcopatul Romei (zis Biserica Romano-Catolică) se află în erezie. Deci aceste realităţi arătate la Florenţa în prima jumătate a veacului al XV-lea sunt la fel de valide azi ca şi atunci. Nu avem ce să “unim”.

Dar apoi Viorel Român zboară, fără legătură, la situaţia Românilor şi aici el face afirmaţii grave, neadevărate şi iresponsabile. Viorel Român caută să prezinte pe Români ca pe două părţi: ”moldo-valahi” şi Românii ardealo-banatici. Viorel Roman afirmă că între ei ar fi mari deosebiri zi zice el ,la fel de mari că cele existente între Germani. În acest caz Viorel Roman fie inventează, fie nu ştie despre ce vorbeşte, sau amândouă. Între Germani, ca şi între Italieni, deosebirile lingvistice sunt enorme. Atâta de mari că un German din Austria nu îl va înţelege pe unul din Schleswig-Hollstein, şi un Italian din Calabria nu îl va înţelege pe unul din Toscana. La Români această diferenţa nu există. De fapt unitatea lingvistică a Rmanilor nord-dunăreni este uluitoare. Un Român din Ţară Almajului îl va înţelege fără problem pe un Român din Maramureş, şi am menţionat aici cele două “locuri” româneşti cu cea mai puternică personalitate lingvistică. Ce a făcut cu putinţă această uluitoare unitate românescă? Spre dezamăgirea lui Viorel Roman, explicaţia este simplă: Ortodoxia. Vorbeşte apoi Viorel Roman despre modul în care “uniaţia” ar fi condiţionat pe Românii ardealo-banatici. În primul rând această “uniaţie” s-a introdus brutal, cu foc şi spade. În al doilea rând, în Banat,”uniaţia” a avut un rol minimal, dacă şi atâta, iar în Ardeal, cu toate presiunile făcute de autorităţi, numărul Românilor Ortodoxi a fost mai mare decât la “uniţilor” în tot cursul veacurilor XVIII-XX. Acesta este un FAPT. Şi Viorel Român va fi învăţat de la cei pe care îi slujeşte că “in contra factum non est argumentum”. Dar apoi Viorel Roman mai afirmă că Românii îşi trag numele de la Roma. Din nou Viorel Roman greşeşte şi comite păcatul asociaţiilor “după ureche”. Nu, numele Românilor nu vine de la Roma, vine de la Bizanţ. Căci supuşii Bizanţului se numeau “Romei” şi chiar asta era Bizanţul,urmaşul legitim al Romei imperial, de fapt era Roma imperial. CăciBizanţul a fost urmaşul Romei imperiale şi nu papismul! Atunci când Menumorut refuză să cedeze pământ Regelui Ungariei, el spune că nu poate face asta fiind supus: ”Dominus meu Imperator Constantinopolitanus” (Domnul meu Împăratul Bizanţului). Cred că Menumorut ştia mai bine decât Viorel Roman!

Un alt “set” de argumente, ”argument” după Viorel Român, se enumeră pentru a sublinia “superioritatea” “apusului” asupra “răsăritului”. Aici Viorel Roman greşeşte grav. Reforma, Contra reforma, iluminismul, materialismul vulgar şi finalmente “globalismul” au eliminate orice urmă de duh din acel “apus”. Locaşurile lor de cult sunt goale, argumentele lor teologice nu au vlagă. Iar asta stă într-un contrast izbitor cu incredibila RenaştereOrtodoxă. Un avant care nu a mai fost întâlnit de la Sfântul Paisie Velichikovki încoace. De fapt sunt zorile celei din urmă profeţii a Sfântului Serafim din Sarov despre Lumina Răsăritului care va cuprinde lumea si ele se văd. Şi în acest context orice om de bună credinţă ar trebui să se cutremure văzând modul în care,din propria cenuşă, s-a reînălțat Catedrala Iisus Mântuitorul în Moscova sau modul în care se înalta Catedrala Mântuirii Neamului la Bucureşti.

Iar apoi este vorba de “valorile” acestui “apus” azi. Care sunt: Soros, homosexualitatea, pedofilia, relativismul degradant? Să fim serioşi! Dar încă mai apoi Viorel Roman comite o greşeală catastrofică.

El spune că Românii plecaţi la lucru în afară hotarelor româneşti se vor alătură Episcopatului Romei (zis Biserica Romano-Catolică) şi , mai mult, vor ingnora pe Ierarhii lor.

Efectiv în aceste afirmații Viorel Roman cade în delir.

Continue reading „Alexandru NEMOIANU: O mărturisire de credință”

Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european / 45 / Trianon 100

Dacă „Războiul (lupta, in sensul disiminarii rationalitatii) este tatăl tuturor lucrurilor!”, Herlaclit, atunci Războiul civil european, 1914-1945, duce la dispariția imperiilor parazitare, anacronice, turc, austro-ungar, rus, britanic, francez etc., colonialismului și apariția Uniunii Europene, 27 de state fără conflicte etnice, religioase, de frontieră, de șapte decenii, situație fără precedent în istorie. Europeizarea lumii generează o disiminare a rationalității, o creștere a bunăstarii satului global.

In acest context al victoriei rationalitatii in Europa / UE de unde vine irationalul dintre Budapesta catolica, Bucurestiul ortodox si Scoala Ardeleana, Transilvania unita cu Roma?

In urma cu un mileniu, romanii trec, fortati de greco-slavi de la ierarhia latina a Romei la cea greaca a Constantinopolului. In acelasi timp maghiarii trec de la a „Doua Roma“ ortodoxa, Constatinopol, la Roma, ocupa Transilvania si incep maghiarizarea ortodocsilor sub mantie romano-catolica.

1527, Budapesta ajunge sub Sultan. In Ardeal, principat suzeran turcesc, maghiarizarea continua sub mantie anti romano-catolica, protestanta, calvinista.

1600, Mihai Viteazul uneste Transilvania cu Valahia si Moldova, cu ajutorul Papei si Imparatului Sf. Imperiu Roman, dar intre Roma, a Doua Roma“ greaca, a „Treia Roma“, Moscova, esuieaza.

1698, Romanii din Ardeal se unesc cu Roma, impotriva intereselor maghiare, grecesti, sarbesti si rusesti. Unitii, apoi Scoala lor Ardeleana, rezista maghiarizarii si greco-slavizarii cu succes.

1919, Armata română în Budapestei, impotriva regimului bolşevic a lui Bela Kun, un avanpost al Moscovei, care urmărea să ia puterea ortodoxo-comunista în Germania, Ungaria, Polonia, România.

1920,Trianon, Transilvania revine Romaniei, dar Biserica Unita, Scoala Ardeleana nu trec Carpatii.

1948, Moldo-valahii interzic Biserica Unita, ucid 7 episcopi, care refuza ortodoxia greco-slava. Prigoana maghiara, greco-slava a ardelenilor fara Roma, dupa Cortina de Fier.

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european / 45 / Trianon 100”

Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european sunt încă neputincioși (opinii)

Pentru ca acquis-ul comunitar UE, codul canonic romano-catolic, la care au aderat în 2007, este incompatibil, străin de cutuma ortodoxa a devălmășiei. Noul ministru al finanțelor, cu doctorat în occident, vrea controale „complexe”. Cu cine? Cu absolvenții de „Spiru Haret”, angajați în Primării și transferați în A.N.A.F., pe pilele? Cu slugile politice, ce au depus jurăminte de vasalitate, parlamentarilor și șefilor de partide? Cu cârtițele multinaționalelor, plasate în zonele de decizie unde se iau hotărâri privind controalele și modificărilor legislative? Cu directori și șefi de servicii a căror carieră n-are nimic cu profesia ci cu servilismul față de partid și firmele care „sponsorizează”? Cu Codul fiscal, care permite furtul al TVA, impozitului pe profit și venit? Cu Cod de procedură fiscală, scris de slugile mafiei evaziunii fiscale, care au creat mecanismele prin care deciziile de impunere pot fi contestate până la calendele grecești? Cu actualele norme și proceduri de control care nu permit efectuarea și extinderea controlului, asigurând evazionistului timpul necesar să ascundă banii și să distrugă dovezile? Cu Codul administrativ, care a transformat funcționarul public într-un instrument la dispoziția șefului numit politic, ce-l poate concedia și care a abrogat Legea, ce asigura stabilitatea în funcția publică și independența actului decizional? Cu legea de combatere a evaziunii fiscale, în baza căreia nu mai poate fi condamnat nici unul care se sustrage de la plata taxelor și impozitelor, pentru că nu poate fi demonstrată premeditarea? Cu o poliție, parchete justiție care anulează constatările organelor fiscale, legalizând furtul de la bugetul public (mii de cazuri în care taxele și impozitele n-au ajuns la buget, iar justiția considera că nimeni nu e vinovat)? Cu diletanți, slugi politice și ale mafiei fiscale; cu o legislație care încurajează frauda fiscală; cu instituții care concurează la înfăptuirea justiției preocupate de salarii, funcții, nu la protecția banului public, care fraternizează cu infractorii, de teamă să nu piardă salariile, pensiile speciale … la buget ajunge cât e dispusă mafia fiscală … 2019 s-a colectat 3,7% din PIB (42,699 mld., din 1.040,8 mld. lei) … 2013, era 17,6%… pierdere de 8,5 miliarde €… Soluția e taxarea inversă la TVA, plăților între firme prin conturi bancare și impozitarea cifrei de afaceri… Mafia politică este conectată la banii proveniți din taxe și impozite (în special TVA). Și e transpartinică, ea conduce România. Deci, până când nu vom avea o clasă politică capabilă să blocheze mecanismele de fraudă fiscală, prin lege, vom asista la farse în fața mafiei și a faptului că actuala clasă politică e, de fapt, creația mafiei fiscale. Ec. Pavel Roman / Facebook

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Românii în laboratorul european sunt încă neputincioși (opinii)”

Dr. Viorel ROMAN: După d-na Merkel, „Germania First“ / opinie

Dragă Viorel, ai dreptate că UE trebuie să se reformeze și să promoveze în conducerea uniunii profesioniști și vizionari și nu politicieni înguști la minte, prost educați, fără viziuni largi, dar demagogi și loiali unei conduceri stranii care, vrând-nevrând, îmi aduce aminte de „Lagărul socialist” condus de la Moscova. Acești birocrați corupți de putere, slabi intelectuali, urlă în gura mare împotriva Brexitului, amenință, intimidează și simt ei cumva că poate era „corupților și imbecililor cu epoleți politici” s-a cam terminat!

Apoi cred că România și Moldova vor rămâne încă mult timp asa cum sunt deoarece Moldova este prea săracă și deja controlată de „corupții și hoții” ei proprii ca să reprezinte vreun interes pentru hoții de la București. Dacă era vorba de o altă Transilvanie și Banat, așa cum au fost ele înainte de 1918, era interesant pentru București care ar fi preluat un popor muncitor, corect și naiv și l-ar fi făcut harcea-parcea, asa cum de fapt au făcut cu Ardealul și Banatul.

Nu e cam nimic de furat din Moldova, deci dece sa ne unim?

Succes! Tudor Vladimirescu

Nach Merkel, „Germany First”

AfD verzichtet auf eine „fat but impotent” (Churchill) Nation und will keine anglo-mosaische Umerziehung, personifiziert durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, mehr.

Heterosexuelle sollen nicht mehr in einer multikulti-geschlechtsspezifischen, fragwürdigen Gesellschaft, diskriminiert werden und auch die Wikommenkultur von Millionen von Muslimen und afroasiatischen Götzendienern, die der Theologie der Arbeit fremd sind, zwingt gerade zu einer Alternative für Deutschland.

Diese Emanzipationsbewegung ist erst nach dem erfolgreichen „America First” von Präsident Donald Trump (deutscher Herkunft) möglich. In der DDR war die Umerziehung autoritär, brutal, nicht demokratisch „fat“ wie in BRD, dennoch Russland zieht friedlich seine Besatzungsarmee zurück und ermöglicht so die Wiedervereinigung.

Ex orient lux? Wohlstand oder Nation? „Deutschland zuerst”?

Viorel Roman

 

Dupa d-na Merkel, „Germania First“ (17)

Alternativa pentru Germania renunta la o natiune „grasa si impotenta/ fat but impotent“ (Churchill), la reeducarea anglo-mozaica din RFG, personificata de d-na Angela Merkel, cancelar federal, de d-le si homosexualii care o inconjoara la Berlin, vor ca heterosexualii sa nu mai fie discriminati intr-o societate Multikulti, Gender, discutabila, impracticabila. Aceasta miscare de emancipare nationala e posibila numai dupa succesul „America First“ a presedintelui Donald Trump, de origine germana.

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: După d-na Merkel, „Germania First“ / opinie”

Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah și fuga din România

Emigrația este, după Siria, pe locul 2 în lume ca număr de populație care pleacă, 9/oră, 17% din populația activă, 1/5 din întreaga populație; 40.000 de medici (2007-2017), 84.000 tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu studii superioare (61% femei); România sursă de forță de muncă calificată pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și supercalificată pentru SUA și Canada; 5-6 milioane de români sunt permanent sau temporar în străinătate ca emigrați; tinerii care s-au calificat pe cheltuiala statului roman; copiii lor rămași în țară abandonează școala, devin analfabeți, nu primesc educație părintească, devin o problemă peste 5-10 ani; are loc deconstrucția identității; emigranții români nu investesc în România resursele lor financiare.

Chiar dacă își construiesc aici case, cimentul este francez, cărămida poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară germană, aparatura neromânească, deci totul se reîntoarce în aceste țări; 20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce; 23% au cerut cetățenie in Ungaria, Italia, Spania, Franța, Canada, SUA; dezvoltarea noastră economică este doar din: industria auto, informatică și „consum“; 40% din suprafața arabilă a țării este cumpărată de străini; marile magazine distrug sectorul legumicol, pomicol, creșterea animalelor, care a devenit una de subzistență; principalele resurse strategice sunt în mâna străinilor.

De ce, cum am ajuns aici? Incompetența, incompatibilitatea clasei politice feudale ortodoxo-comuniste cu normele si valorile occidentale, UE/NATO; lipsa unor programe și strategii naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung; paternalismul, clientelismul, nepotismul, corupția cu larg caracter de masa din toate structurile creează imobilism și rezistență la modernizare / occidentalizare; supraîncărcarea schemelor și posturilor salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe; birocrația, mita, recompensarea politică cu posturi de răspundere; distrugerea sentimentului patriotic, religios, dez-unirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai mult.

Dr. Viorel ROMAN

Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah / proprietatea / interviu

Reporter: Cum e muncitorul în vest liber si material? Si cum e proprietar muncitorul occidental pe forța sa de munca, iar cel ortodox, din est – nu e?

Viorel ROMAN: Un muncitor calificat în Germania câștigă în cursul vieții 1.358.000 EURO (38.800 x 35 ani). Asta-i libertatea și materiala din Lumea I. Din Lumea III muncitorii fug unde ei ca proprietari ai forței lor de munca au pe lângă libertatea pe hârtie și cea materială, în Lumea I.

Reporter:  Cum e căpușată forța de muncă? 

Viorel ROMAN: Statul in Lumea III, chiar daca nu-i esuat 100%, e dezinteresat de siguranta personala, echitate sociala, infrastructura, sanatate, invatamant si oligarhi, baronii capuseaza veniturilor in folosul lor, dupa cum vedem si in Romania, care a aderat de un deceniu la civilizatia occidentala. Dar moldo-valahii dupa cinci secole de administratia ortodoxo-musulmana stupida a Sultanului turc, cinstesc bacsisul, ciubucul, spaga, pensiile fara contributivitate, adica ploconul, peșcheșul, devalmasia ca pretext si metoda de capusarea a „tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul“, de si-au lumea in cap, s-au bajenit deja cinci milioane, pentru ca in vest, munca lor nu-i capusata ca in est.

Reporter: Nu cumva de supraprofitul corporatiilor occidentale catolice care ne toaca cu „productivitatea muncii” si de fapt, la aceeasi productivitate (acelasi utilaj, aceeasi organizare) platesc mai putin? Nu clasa privilegiata profita, ci corporatiile straine – „investitorii strategici” occidentali si catolici, plini de moralitate romano-catolica pe care insa o abandoneaza cand e vorba de supra-profit!

Viorel ROMAN: Supra-profitul corporatiilor e generat ori de riscul dintr-un stat din Lumea III, ori de cardasia cu baronii, clasa feudal-mafiota si nu de rare ori de ambele. „Productivitatea muncii“ intr-un astfel de stat parazitar n-are cum tine pasul cu productivitatea si nivelul de trai din Lumea I.

Reporter: Oamenii „si-au luat lumea in cap” pentru un ban in plus, habar nu au ei de teoriile cu substrat religios. Cat priveste „sfintenia” proprietatii, asta n-ar nimic comun cu romano-catolicismul. Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah / proprietatea / interviu”

Dr. Viorel ROMAN: Cine, cum a declanșat războiul mondial? Parlamentul UE / opinii

* Nu e nimic nou aici. Se uita reocuparea Ruhr-ului, fără nici o împotrivire, acceptarea Anschluss-ului, anexarea Sudenților și dezmembrarea Cehoslovaciei – toate acceptate în numele mult speratului Drang nach Osten care să distrugă URSS – țara care-și permitea să conteste proprietatea privată. Pentru ce nu a vrut Franța să apere Cehoslovacia în 1938? Pentru ce s-a lăsat Republica Spaniolă prada statelor fasciste? Și mai înainte Etiopia pe mana Italiei lui Mussolini? Și pentru ce România și Polonia nu au permis traversarea țărilor de către Armata Roșie întru ajutorarea Cehoslovaciei?

Și de ce puterile occidentale au dat garanții doar Poloniei in 1939, nu și Țărilor baltice – asta înainte de Pact? Si de ce s-a negociat cu URSS o posibila alianță în bătaie de joc? Războiul bătea la ușă iar Anglia și Franta au trimis delegații cu vaporul ca sa piardă 3 săptămâni pe drum și propunerea ca Franța să vina cu 5 divizii, Anglia cu una și URSS cu 108? Iar la final să declari că n-ai împuternicire să semnezi ceva? Iar când războiul a început, să stai și să te joci pe linia Maginot, tot sperând ca Hitler să o ia spre est?

Ce are URSS cu toate astea? Ca ucenicul vrajitor, l-au pregatit pe Hitler ca sa distruga URSS si ce a iesit? Si acum vrea Macron si UE sa rescrie istoria? Adica noua si buna prietena Germania n-are nici o raspundere in declararea razboiului? UE e curata ca lacrima! Nazismul nici n-a existat! Au fost niste bolsevici rai care au atentat la proprietate si noi am cautat sa scapam lumea de ei, cum ne-am priceput. Te pomenesti ca razboiul a fost castigat de UE (impreuna cu Germania care s-a trezit si a eliminat nazismul, care n-a existat)!

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Cine, cum a declanșat războiul mondial? Parlamentul UE / opinii”

Dr. Viorel ROMAN: Invazia barbarilor / opinii

Dragă Viorel, după cum bine ști, eu încerc să înțeleg Europa din zilele noastre, mai ales cea a UE.

Statele europene s-au format încet, încet prin războaie și revoluții în ceea ce au fost până la al doilea război mondial. Apoi a apărut un psihopat neamț care a transformat un popor întreg în niște fanatici rasiști.

Bine, acum multi germani vor spune ca nu toți au fost fanatici și rasiști, ci doar cei între 14 si 83 de ani! Eu, neținand cont de vreo religie, cred că starea României, de slugă umilă în Europa s-a aprofundat după cel de-al II-lea Război Mondial și acest război a fost provocat de Hitler și Germania!

Nu înțeleg ce comentează unii și alții întâlnirea dintre Churchil si Stalin!  Churchil a fost singurul politicia european la acea vreme care a rezistat presiunii Germaniei si ne-a salvat in fond pe toti de a fi acum slugi si „rasa inferioara”!

La ora actuala, Germania doreste din nou sa „schimbe” Europa fiind promotorul principal in islamizarea Europei si nemtii sunt acum extrem de duiosi si invers indoctrinati, „doar multiculturalismul e bun”, „islamul este bine venit” sa inlocuie religia crestina traditionala, care acum este total castrata si neimportanta in viata europeanului lipsit de cunostiinte istorice si, in general, tembelizat de o viata buna duas in ultimii 50 de ani.

Ce te astepti de la tinerii, cei intre 20 si 40 de ani europeni? Facebook, Instagram si acceptarea nediscriminatorie a oricarei tampenii expusa de mass-media socialista din Europe si USA si Canada.

Lumea aici isi bate capul cu Trump si Putin? Ce idioti!

Che Guevara!

Invazia barbarilor / presedintele Ligii Arabe

Ahmed Aboul Gheit explica de ce refugiatii mahomedani afro-asiatici aleg Europa / UE.

Vin cu milioanele, sunt primiti cu bratele deschise si li se ofera cazare, masa, ingrijire medicala si bani de buzunar … fara limita de timp ! Si pentru asta, multi dintre ei, se revanseaza: ataca,  violeaza, jefuiesc si ucid. Nu sunt pedepsiti, sau, de cele mai multe ori, pedepsele sunt simbolice. Intra in inchisoare pentru cativa ani doar in cazuri de crime deosebit de grave. Sunt considerati un fel de cetateni extra-legali, ale caror drepturi sunt superioare cetatenilor autohtoni – pentru asta chiar se considera superiori autohtonilor, pe care ii trateaza cu dispret. Din cauza de toleranta, diversitate, anti-rasism si anti-fascism! Valori europene ! Dupa expirarea pedepselor nu sunt expulzati pentru ca in tarile de origine drepturile fundamentale le-ar fi puse in pericol! Toate astea s-au aflat pe doua continente, asa ca robinetul nu mai poate fi inchis. Dar nici nu se doreste asa ceva ! Pentru ca reprezinta viitorul Europei ! De cand a inceput invazia imigrationala, multi dintre comentatorii fenomenului au acuzat bogatele tari arabe ca refuza sa-i gazduiasca pe refugiati, pe cei de aceeasi credinta, limba si cultura. Sa vedem cum raspunde presedintele Ligii Arabe la canalul de televiziune chinez Tian Wei. Jurnalista l-a intrebat: “De ce tarile arabe nu primesc imigranti ?”

AAG: Pentru ca noi nu suntem tari de destinatie pentru imigranti. Dar ramanem deschisi.

TW: Atunci, va rog sa ne explicati de ce toti acesti imigranti si refugiati nu vor sa vina in tarile Dv?

 AAG: Este simplu: pentru ca noi nu facem diferente intre oameni! Atunci cand trec frontierele si cer azil, urmatorul pas este ca trebuie sa semneze un document care îi obliga sa respecte drepturile si legile tarilor noastre, si care stipuleaza ca in caz de nerespectare ei vor fi condamnati, in procedura de urgenta accelerata, la aceleasi pedepse ca si populatia locala (pedepse care pot merge in unele cazuri pana la pedeapsa capitala) si vor fi trimisi inapoi in tarile lor atunci cand isi vor termina executarea pedepsei. De asemenea, noi ii obligam sa semneze un acord care prevede ca ajutorul financiar pe care il primesc pentru integrare trebuie sa fie rambursat integral in doi ani de zile, in caz contrar toate bunurile le vor fi confiscate si vor fi expulzati definitiv in tarile lor. Daca cineva nu stie sa scrie si sa citeasca, acesta isi va pune amprenta pe document. De asemenea, nu este acceptata nicio scuza de genul “nu cunosc cultura locala”, ceea ce este greu de crezut in cazul persoanelor de origine araba, si acest gen de scuze nu sunt luate in considerare.

TW: Nu gasiti prea radical acest mod de abordare, domnule Gheit? Europa este mult mai supla.

AAG:  Deloc! Pentru ca daca eu caut refugiu si cer ajutor in alta tara, gasesc ca este datoria mea absoluta sa ma supun, cuvant cu cuvant, legilor acelei tari, in caz contrar pot fi expulzat indiferent prin ce mijloace. Europa Occidentala va sfarsi prin a se trezi si a privi realitatea in fata. Ar trebui ca liderii UE sa fie trimisi in Doha, Qatar, Arabia Saudita, sa ceara azil acolo pentru a experimenta pe pielea lor ceea ce am spus eu. Acolo se vor trezi! Si asta ii va face sa judece, nu-i asa?

https://www.viorel-roman.bucuresti-nonstop.ro/articol_big.php?id=586&pg=66

https://confluente.org/viorel_roman_1446529664.html

https://www.totpal.ro/viorel-roman-invazia-barbarilor/

https://www.academia.edu/38582114/Viorel_Roman_feudalismul_actual_moldo-valah%C4%83

https://de.calameo.com/books/00551651886539264230b

https://www.academia.edu/34504213/Semnele_vremii_complet.pdf

https://ioncoja.ro/decalogul-lui-viorel-roman/

O alta problema arzatoare a zilelor noastre:

http://www.clipa.com/a970-Ce-cred-musulmanii-VIII.aspx

https://www.academia.edu/27248351/Ce_cred_musilmanii_6

https://www.academia.edu/27248362/Ce_cred_musulmani_10

Invazia barbarilor / Franta / 1

Se cauta cauza, locul de unde a pornit incendiului Catedralei Notre Dame. Muncitorii de pe şantier sunt audiaţi de procurori. Ei studiază ipoteza unui focar provocat de o lucrare de sudură, care poate provoca o scânteie nedepistabilă, care se poate transforma într-un incendiu.

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Invazia barbarilor / opinii”

Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah / un laborator european

* Apologeți al UE, răspundeți la următoarele întrebări legate de „jostitie”:

1) Cum se încadrează protocoalele secrete cu SRI în acquis-ul comunitar? Dacă nu se încadrează, de ce a fost și este sprijinită autoarea lor Kovesi – „eroina” procuror-șef al Parchetului European.

2) In acquis-ul comunitar intra participarea ofițerilor din serviciile secrete la ancheta procurorilor și la fixarea verdictelor înainte de proces prin „hârtiuța” transmisa de aceeași ofițeri, lucru confirmat de numeroși judecători.

3) Ce înseamna „dosar penal secret” pe care avocații inculpaților nu au voie să-l vadă? O astfel de „apărare” face parte din acquis-ul comunitar?

4) In mult laudatul DNA, protejati de sefa lor Kovesi, s-au aflat si se mai afla procurori santajisti cu scop declarat ca scopul lor este „sa paradeasca vieti”! Si asta face parte din acquis-ul comunitar?

5) In UE sefii unei mari banci care au spalat bani de cateva miliarde de Euro au fost exonerati in urma unei intelegeri amiabile prin returnarea pagubelor de miliarde. In Romania o mica neglijenta in serviciu de 4-5 mii Euro este taxata de mare coruptie si, desi paguba a fost acoperita, „vinovatul”, acuzat de coruptie (!), primeste ani de inchisoare cu executare, fiind de fapt adversar politic al celor care gestioneaza institutiile de forta.

Dublul standard face si el parte din acquis-ul comunitar?

* În România se derulează un film de groază! Alex Coita vede pe de o parte realitatea de zi cu zi ce seamână cu un film de groază și de cealaltă parte clasa politică, „o comedie neagră”. Rezultatul unei perioade în care România a fost lăsată în paragină, în care agenda publică a fost capturată de obiective înguste, prea puțin corelate cu nevoile reale ale oamenilor acestei țări.

Feudalismul actual moldo-valah / 112 / un laborator european

* România un laborator european de modernizare alertă și forțată a unei societăți tradiționale încă neasanate integral de corupție.

*…2014-2016, au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni – care se urmărea a fi practic dezincriminate -, de abuz în serviciu: 1.960 de funcționari publici, miniștri, 202 funcționari publici; respectiv conflict de interese: 215 funcționari publici, parlamentari, primari, directori în instituții publice. Prejudiciile erau de sute de milioane de euro.

*Eliminarea monitorizării MCV ar fi ajutat proiectul T zero pentru corupți, deoarece evaluările Comisiei Europene și rapoartele MCV sunt cele care, de ani, avertizează că politicienii corupți vor să scape de răspundere penală, să elimine activitatea anticorupție a DNA și să blocheze eficacitatea justiției.

Continue reading „Dr. Viorel ROMAN: Feudalismul actual moldo-valah / un laborator european”

Dr. Viorel ROMAN: Brexit / boală lungă

,,Boală lungă moarte sigură”, ar fi cel mai potrivit motto al BREXIT-ului început cuma trei ani. Premierul Boris Johnson cunoaște înțelepciunea multiseculară și a început discursul său la ONU, NY, cu readucerea în actualitate a destinului lui Prometeu, care poate fi tradus ca vizionar, căruia oamenii îi sunt recunoscători ca nimănui altul pentru că le-a adus focul. Pentru asta suferă îndelung încătușat în Caucaz și e torturat de un vultur care-i mănâncă din când în când ficatul, până când îl iartă Zeus. 

O paralela a mitului grecesc cu situația premierul UK și poporului sau implicat în Brexit e evidenta. Johnson este titanului Prometeu, care încearcă să facă bine poporul, dar este încătușat de parlament, justiție, de răuvoitorii de pe continent, care îl chinuie permanent, dar în final binele învinge și Marea Britanie își va lua din nou soarta în mâinile sala la 31 octombrie a.c. pentru ca vizionarul Johnson a promis: „I’d rather be dead in a ditch” than ask Brussels for Brexit extension. 

http://www.logossiagape.ro/2019/09/15/dr-viorel-roman-brexit-ante-portas/ 

https://de.calameo.com/books/0055165188898b73e6b5b

https://www.academia.edu/40386140/BREXIT_tapul_ispasitor

http://www.gandaculdecolorado.com/napoleon-hitler-merkel/

https://www.asiiromani.com/romania-2017-si-antiintelectualismul-protestant-si-ortodox/