Rexlibris Media Group: Lansări de carte la București și Slatina organizate de Academia Româno-Australiană pentru Cultură

Evenimente Literar Muzicale – Lansări de carte – marca Academiei Româno-Australiană pentru Cultură (ARAC) – în luna aprilie 2019!

 

Academia Româno-Australiană pentru Cultură organizează pe 11 aprilie la București (Librăria „Mihai Eminescu!) și pe 19 aprilie la Slatina (Centrul Cultural „Eugen Ionescu”)  – ambele începând de la orele 16:00 – o dublă lansare de carte:

 

Volumele bilingve (română și engleză)

Cântarea Cântărilor/Song of Song de George Smarandache

și

ContraDicție/ContraDiction de Daniel Ioniță.

De câțiva ani buni, Academia Româno-Australiană delectează publicul cu evenimente artistice bine puse la punct, bogate pe plan poetic-muzical, și nu doar cu simple „lansări de carte” obișnuite. Nici de data aceasta brandul Academiei nu se dezminte. Din protagoniști fac parte talentata actriță Daniela Nane – recitând versuri din cele două volume, atât în românește cât și în engleză, precum și îndrăgitul cantautor Nicu Alifantis – un vechi colaborator și membru al Academiei Româno-Australiene – care, în stilul lui inimitabil, va interpreta muzică pe versurile celor mai semnificativi poeți români.

Volumele vor fi prezentate de renumitul critic literar român contemporan Alex Ștefănescu și de cunoscutul poet și jurnalist Lucian Vasilescu.

Câteva cuvinte despre cele două volume și autorii lor…

George Smarandache este cunoscut în special ca dramaturg (Măgura, Fluturele Alb), dar în volumul de versuri „Cântarea Cântărilor” el desfășoară cu talent întreaga gamă lirică a dragostei (după cum sugerează chiar titlul biblic al volumului), de la durere la bucurie, de la disperare la exaltare, de la însigurare la împlinire.

Tradus de Daniel Ioniță, și editat de George Roca (plus grafica copertei), volumul este produs de Editura Academiei Româno-Australiane pentru Cultură, care se aventurează pentru a doua oară pe terenul publicării de carte poetică, după ce în 2017 a publicat „Testament – Anthology of Romanian Verse – American Edition” (autori Daniel Ionita, asistat de Eva Foster, Daniel Reynaud și Rochelle Bews), lansat la New York, Chicago și Atlanta, cu sprijinul Institutului Cultural Român din New York.

Al doilea volum este „ContraDicție” (Editura PIM, Iași), în care Daniel Ioniță și-a tradus propriile poeme. Este a treia ofertă poetică originală a autorului, după volumele „Agățat între stele” (editura Minerva 2013), și „Insula cuvintelor de acasă” (Editura Limes – Cluj, 2017). După cum ne-a obișnuit în lucrările anterioare, poetul nu se ferește să analizeze liric teme existențiale dificile, problematice, dar și luminosul și frumosul, folosind o gamă largă de procedee poetice – de la versul în metru clasic la abordarea post-modernă.

Stabilit la Sydney de câteva decenii, Daniel Ioniță este principalul traducător și editor al proiectului „Testament – Antologie de Poezie Română/Testament – Anthology of Romanian Verse” (Editura Minerva și Editura Academiei Româno-Australiane pentru Cultură) al cărei a treia ediția (acoperind toți cei 350 de ani de poezie pulbicată în limba română) va apărea anul acesta tot în colaborare cu editura Minerva din București.

––––––––––

Rexlibris Media Group

Sydney, Australia

4 aprilie 2019

Cosmin Ștefan GEORGESCU: Întâmpinare la o lansare de carte – Doamnei Dunia Pălăngeanu, poeta Donaris

Poeta Dunării Latinizate într-un spațiu slav.

Doamna Dunia este fluviul de cuvinte care izvorăște de departe dar nu se oprește niciodată în pofida intemperiilor , a aluviunilor perturbatoare , a miscelaneei literare.

Pornind cu elan din perioada adolescentină și-a făurit o pană proprie prin care surprinde cotidianul în mod firesc , fără emfază și grandoare.

A rămas o femeie demnă de propria sa condiție într-o lume antinomică și acaparatoare.

Și-a construit o personalitate bazată pe virtuții și nu pe speculații.

A știut să se antureze de oameni de valoare – artiști , dascăli , iubitori de folclor.

A lansat devenirile multor spirite – dovedind o maieutică socratică , natural feminină.

Prezentă permanent în Cetate , conduce Cenaclul Luceafărul al legendarului latinist Marinel Marinescu dar deschide noi breșe pentru apă vie- Aldebaran , Constelații Transfrontaliere Româno-Bulgare.

Diplomația poetică i-a permis să își facă din Ruse un oraș al sufletului irizat din proximitatea iubirii de Giurgiu iar din Balcic un refugiu marin și stelar.

Iubită pe ambele maluri, beneficiaza de traducerile de excepție ale filologilor bulgari.

Antologiile pe care le-a coordonat nu s-au limitat la poezie ci si la picturi , crochiuri – amintind de încrustările în planșe ale primelor scrieri medievale.

Salvata de bolta de vie de acasa , de familie , de colțul tainic al mesei de scris , de electrizarea unei pisici peste tomurile mereu răsfoite – amintește de gândul lui Appolinaire care își dorea exact aceasta serenitate.

Își alege nidusuri ideale – Școli din Municipiu și din Județ , Biblioteca ,Muzeul ,Parcul ,Statuia lui Eminescu , Ateneul Bălănescu.

Se confundă cu Orașul.

Devine o efigie literară a unui Port Dunărean.

Rimele simple amintesc de profunzimea picturilor naive de pe sticlă – suport ce permite transversatea spre suflet.

Poeziile sunt cantabile și găsind o interpretă pe măsură – așa cum Ahile și l-a găsit pe Homer.

Nu prididește și totuși are liniștea Începuturilor.

Geneza sa este întotdeauna în matcă.

Face elogiul ceștii de cafea cu aceeași fervoare a negustorilor venețieni de pe vremuri și vede în Dunăre un Fluviu cosmopolit , sediu inperturbabil al atâtor civilizații milenare.

Prolifică , nu scrie o poezie ci teme , cicluri literare.

Poeme ale Cetății , ale Turnului cu Ceas ,ale Dunării , ale Orașului Ruse , ale Cetății Balcic.

Ba chiar și ale Fulgului de Nea.

E nelipsită de la Târgurile de Carte pe care le onorează cu propria creație pusă deseori în Antologii.

Aceste creuzete lingvistice permit comparații fertile , emulații prodigioase și varietate de stil.

Descoperind armonia între creatori – rupe mitul disensiunilor germinative.

Având de ales între geniu și notorietate – alege geniul notorietății.

Are atâta forță de sugestie încât simpla prezență crează un fenomen cultural.

Constientă de propria poziție oferă torța tuturor celor care nu se tem de foc.

Adaptată perfect noului – transcrie în rețele de socializare un suflet romantic greu convertibil la digital.

Faptul că reușește din plin dovedește că Poezia poate scăpa oricăror încorsetări tehnice.

Nu își accepta decât Destinul Creativ – singurul care o definește deplin.

În timpul liber e tot Poetă – întocmai lui Midas care aurea totul chiar și atunci când se credea ferit de har.

Drama și șansa Poetei e de a rămâne mereu ancorata în vers – cu Corabia în Port la Dunăre, străbătând Oceanul Planetar fără a se urni din loc.

––––––––––––-

Cosmin Ștefan GEORGESCU

15 martie 2019

 

 

Doina MEISELES: Eveniment cultural de excepție la I.C.R. Tel Aviv – Lansare de carte „Reporter, angajatul nimănui” de Roni Căciularu

Recentul eveniment cultural de mare pres­tigiu de la I.C.R. Tel Aviv, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, eveniment în cadrul căruia conf. univ.  Răzvan Voncu, redactor șef al prestigioasei publi­cații „România Literară” și director de programe externe al Uniunii Scrii­torilor din România a prezentat noua carte a neprețui­tului nostru co­laborator Roni Căciu­laru (cunos­cut și apreciat scriitor și ziarist) s-a bucurat de un enorm succes!

Joia trecută, în fru­moasa sală de primire a I.C.R. Tel Aviv, un public extrem de numeros umplea până la refuz spațiul în care nu găseai nici măcar un colțișor rămas liber… Invitatul de onoare, Răzvan Voncu, sosit special de la București pentru a lansa excepționala și emoționanta nouă carte a colabo­ra­torului nostru s-a decla­rat foarte plăcut impre­sionat, chiar uimit  de prezența a peste 100 de persoane (scriitori, zia­riști, oameni de cultură) veniți din toate colțurile țării dornici să-l asculte și extrem de interesați de noua realizare literară, în limba română, a lui Roni Căciularu.

Prestigiosul eveniment s-a transformat într-un adevărat triumf pentru organizatori și a fost moderat cu competență, profesio­nalism și grație de direc­torul  adjunct al I.C.R. Tel Aviv, doamna Cleo­patra Lorințiu. Despre personalitatea deosebită s scriitorului Roni Căciularu și despre interesanta și incitanta sa nouă carte, a vorbit în cuvinte extrem de calde, cu sinceră prietenie, dar și cu o mare competență profesională, criticul Răzvan Voncu. El a subliniat că în ciu­da realei afecțiuni care-l leagă de autorul cărții reușește totuși să se de­ta­șeze și să aprecieze cu obiectivitate, la justa sa valoare calitatea deo­se­bită a cărții prezentate… „Sunt încântat și vreau să vă felicit că ați venit în număr atât de mare la acest eveniment literar, dar trebui să vă deza­măgesc probabil, mărtu­risindu-vă că la Bucu­rești o astfel de lansare ar fi întrunit mult mai puțină lume, poate 20 – 30 de persoane. Numai în provincie, la Iași, la Alba Iulia sau Cluj mai poți aduna atâta lume la un eveniment literar” a afirmat cu regret Răzvan Voncu adăugând: „Roni Căciularu este un uma­nist în sensul clasic al termenului, respectiv cineva care pune în centru omul și pro­ble­mele sale. Și… omul este o problemă a gazetăriei, a artei, amprenta pe care o lasă el în lume fiind importantă și demnă de relevat”.

Editorul cărții ziaristul, scriitorul, poetul Adrian Graunfels a vorbit la rândul său cu multă înțelegere, admirație și afecțiune atât despre cartea publicată recent „Reporter, angajatul ni­mănui”, dar și despre personalitatea complexă și ieșită din comun a autorului. De altfel cartea apărută într-o bună prezentare grafică în editura „Saga”, s-a bucurat de un enorm succes de public, fiind aproape epuizată încă de la lansare. La rândul său jur­nalistul și poetul Nando Mario Varga, fost redac­tor șef al legendarului cotidian „Viața Noastră” și proprietarul singurei agenții de știri „on line”  în limba română „Anima News” din Israel, a evocat cu nos­talgie perioada din urmă cu mulți ani, când fascinat de prospețimea articolelor lui Roni Că­ciularu, l-a îndemnat pe acesta cu multă insis­tență și persuasiune să se dedice adevăratei sale vocații: scrisul!

Deasemenea, vorbi­to­rul a atins o coardă sensibilă aducând în centrul discuției dragos­tea și profunda legătură sufletească, care îl leagă pe autor de minunata sa soție Fany. O adevărată senza]ie în rândurile publicului pre­zent în sală a fost apa­riția după o lungă ab­sență a marelui ziarist, scri­itor, cineast, critic lite­rar, filozof de o rară profun­zime, Zoltan Ter­ner, și el un colaborator prețios și iubit al ziarului nostru, „Jurnalul Săptă­mânii”. În momentul intră­rii sale în sala I.C.R. Tel Aviv întregul public s-a ridicat în picioare aplau­dându-l minute în șir…

Mărturisesc că am avut lacrimi de emoție în ochi (și nu numai eu) căci Zol­tan Terner, prieten drag, neprețuit, nu mai apăruse în public de ani de zile, suferind de di­verse afecțiuni deloc ușoa­­­re. În urma unei vi­zite pe care i-am făcut-o cu câteva zile înainte am reușit să-l conving, că apariția sa în mijlocul unor oameni care îl iu­besc, îl admiră sincer și-i prețuiesc talentul, imen­sa lui cultură și deo­sebita sa per­sonalitate îi va face bine. Sunt fericită că am avut dreptate și că Zoltan Terner a vorbit despre miraculoasa sa revenire la viață și activitate și despre bu­curia pe care i-o face noua carte a prietenului său Roni Căciularu.

O interven]ie extrem de caldă, prietenoasă și sinceră a fost cea a marii pictorițe și artiste plas­tice, doamna Liana Sa­xo­ne Horodi, venită cu so­țul ing. Mirel Horodi din Haifa, pentru a-și mani­festa afecțiunea și apre­cierea față de pu­blicistul și scriitorul Roni Căciu­laru. Talen­tata pic­toriță l-a felicitat cu sin­ceritate atât pe auto­rul cărții „Reporter, anga­jatul ni­mă­nui”, cât și pe Zoltan Terner, care a revenit la viață și acti­vitate.

La rândul meu, extrem de emoționată și de ce să n-o spunem, fericită de reușita deplină a serii – care păruse la un mo­ment dat periclitată de intrigi în manieră co­munist-sovietică – l-am felicitat pe Roni pentru reușita lan­sării, pentru extraor­dinara prezentare făcută de criticul literar Răzvan Voncu, i-am mulțumit cu căldură pentru faptul că a fost și este alături de mine și îmbogățește paginile ziarului  „Jurna­lul Săptămânii” cu arti­colele sale.

În continuare am citit mesajul de caldă amiciție și apreciere profesională pentru Roni Căciularu, trimis din par­tea unui vechi prieten: dl. Miha Hariș pre­șe­din­tele organizației A.M.I.R.- a evreilor originari din România, care s-a scuzat că obli­ga­ții contractate anterior, l-au împiedicat să ia par­te la festivitatea de la I.C.R. Dealtfel și din partea organizației H.O.R. a vorbit purtătoarea de cuvânt, doamna Sanda Feller, care a subliniat că îl cunoaște și-l apreciază pe Roni Căciularu încă de pe vre­mea când era Secretar General al organizației… „Apreciez și admir fap­tul că atât de multă lume este prezentă la această lansare” a accentuat Sanda Feller.

Seria vorbitorilor a fost încheiată de purtătorul unui nume legendar, în lumea jurnaliștilor de limbă română din Israel, vestitul Jean Steiger de la Europa Liberă, fostul redactor șef al marilor cotidiane „Viața Noas­tră” și „Ultima Oră”. Născut în același oraș cu Roni Căciularu,  la Bacău, Jean Steiger a evocat cu nostalgie vechile străzi și locuri  de întâlnire din urbea natală, emoționându-i în mod deosebit pe toți ori­ginarii din Bacău aflați în sală (și aceștia nu erau deloc puțini). Evident emoționat de elogiile și căldura cu care a fost primită recenta sa carte, Roni Căciularu a mulțumit tuturor și a primit din mâinile criti­cului literar Răzvan Voncu, di­rec­tor de programe ex­terne al Uniunii Scriito­rilor din România, presti­giosul carnet de membru al USR.

În aplauzele prelungite ale publicului, această seară fermecată, plină de căldură și de înțelegere s-a terminat cu… multi­tudinea de autografe acor­date de Roni Căciu­laru tuturor celor care i-au solicitat cărți. A urmat un bogat bufet și toți cei de față și-au promis unii altora că astfel de seri minunate  vor mai avea loc.

————————

Doina MEISELES

Directorul publicațiilor: „Jurnalul săptămânii” și „Magazin Expres”

Tel Aviv, Israel

Decembrie 2018

Claudia MOTEA: Lansare de carte – „Jurnalul unui trăsnit” de Mircea M. Ionescu

COMUNICAT- Lansare de carte LIBRIS EDITORIAL – „JURNALUL UNUI TRĂSNIT” de MIRCEA M. IONESCU la Librăria Cărturești Carusel București

Marți, 6 noiembrie 2018, ora 18.00, avem deosebita plăcere de a vă invita  la Librăria Cărturești Carusel (strada Lipscani nr 55, Centrul Istoric, București), unde va avea loc lansarea cărții lui MIRCEA M. IONESCU, JURNALUL UNUI TRĂSNIT, apărută la LIBRIS EDITORIAL.

La acest eveniment și-au anunțat prezența personalități ale vieții cultural-artistice românești, iar invitații care vor vorbi despre opera Maestrului Mircea M. Ionescu sunt: Marinela Țepuș, director Teatrul Nottara, Ovidiu Ioanițoaia, director Cotidianul ”Gazeta Sporturilor”, Ioan Cristescu, director Muzeul Național al Literaturii Române, Gheorghe Geo Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale, Dr. Virgil Nițescu, director cabinet MCIN.

Actrița Claudia Motea, președinte UCP, departament Artele Spectacolelor, va modera frumosul eveniment ce poartă semnătura prestigioasei Asociații Culturale Libris Brașov.(www.libris.ro)

Vă așteptăm cu multă iubire pentru a cinsti un act de cultură națională care are ca motto de suflet românesc #Respect yourself, Oferă-ți timp pentru lectură!

–––––––

Claudia Motea

GM International Artiscan

Telefon: +(40) 736 941 943

International ARTISCAN

Iubește Arta din Tine! 

Vasilica GRIGORAȘ: Lansare de carte la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” din Huşi

Mijloc de octombrie blând, calm şi luminos. De dimineaţă am plecat spre Huşi, „oraşul dintre vii”. Razele soarelui despletea uşor canavaua ceţii, aceasta pierzându-şi consistenţa unduios şi elegant. Patina toamnei a atins frunza viilor şi şi-a pus straşnic amprenta pe frunzele copacilor de pretutindeni. Pe şevaletul pădurii din dealul Dobrinei, toamna ghiduşă a răsturnat cu artă cutia cu acuarele dintr-o gamă largă de culori. Verdele verii abia mai licărea din loc în loc.

Pentru oraşul Huşi este o toamnă rodnică. De data aceasta, în oraş e mare sărbătoare. În anul Centenarului Marii Unirii, huşenii se întâlnesc să celebreze Centenarul Colegiului Naţional „Cuza Vodă”. Printre multe alte activităţi culturale, educaţionale, artistice se numără la loc de cinste lansarea cărţilor: „Poetical Bridges = Poduri lirice” (vol 1, 2016 şi vol. 2, 2018), Editura Scripta manent, Napier (NZ), antologator, editor şi traducător Valentina Teclici şi „Răsfrângeri critice” de Lina Codreanu, Editura Detectiv Literar, 2018.

Antologia „Poetical Bridges = Poduri lirice” este un proiect al poetei şi scriitoarei Valentina Teclici, apărut în ediţie bilingvă (română – engleză). Fiecare volum include 12 poeţi români şi 12 neozeelandezi. Un act de cultură unic, prin care editoarea a dorit construirea unor poduri poetice, spirituale între autorii de aici şi cei de la antipozi. Şi, chiar a reuşit să realizeze acest lucru.

Amfitrionul evenimentului a fost renumitul eminescolog, prof. dr. Theodor Codreanu. Cu participarea unui public numeros, într-o atmosferă caldă şi tonică în aceeaşi măsură, poeta Ana Urma şi poeta Ana Anton au vorbit despre volumul 1 al Antologiei „Poduri lirice”, iar poetul şi scriitorul Ioan Gh. Pricop şi poeta, scriitoarea Dorina Stoica despre volumul 2. Menţionez şi faptul că poemele vorbitorilor au fost incluse în volumele respective. Scriitoarea Lina Codreanu a făcut mai multe aprecieri pertinente despre Antologie, iar la volumul 1 a publicat o cronică în mai multe reviste. În încheierea prezentării Antologiei, Valentina Teclici a dezvăluit misterul ideii de a edita o asemenea carte, scopul apariţiei editoriale şi a prezentat câţiva dintre poeţii neozeelandezi, exprimându-şi bucuria deplină faţă de modul în care a fost primită cartea, atât în România, cât şi în Noua Zeelandă.

Despre volumul de critică literară „Răsfrângeri critice”, semnat de prof. Lina Codreanu au vorbit poetul şi scriitorul Petruş Andrei şi poetul şi scriitorul Ioan Gh. Pricop, reliefând talentul analitic, înţelegerea profundă a creaţiei unor autori, ale căror cărţi au fost recenzate. Criticul literar Lina Codreanu abordează întru analiză şi comentariu mai multe genuri literare: poezie, proză, critică literară.

O rază de lumină culturală la această întâlnire de suflet a fost şi participarea prof. dr. Petru Ioan de la Facultatea de filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, fiu al oraşului Huşi.

Atât dr. în sociologie Valentina Teclici, cât şi prof. Lina Codreanu s-au bucurat de aprecieri unanime, felicitări şi urări de noi succese. Ne alăturăm şi noi cu toată căldura şi preţuirea.

—————————————-

Vasilica GRIGORAȘ

Huși

19 octombrie, 2018

Ion CUZUIOC: Lansare de carte – Basarabia Sufletului Meu

Orice apariție editorială pentru autorul cărții este ca un copil născut pentru părinții lui. Și dacă părinții copilului își botează creștinește odrasla sa la biserică, autorul cărții își lansează creația sa editorială la bibliotecă în fața cititorului, manifestare care este și ea un botez literar.

Despre antologia Basarabia Sufletului Meu, ediție bilingvă română-engleză, ce a apărut la editura MediaTon din Toronto, Canada sub oblăduirea scriitorilor Daniel Ioniță și Maria Tonu se vorbea de mult și era foarte așteptată și la Chișinău. Și iată că veni și timpul ca această colecție de poezie din Republica Moldova, însoțită de coordonatorii ediției Daniel Ioniță și Maria Tonu să treacă oceanul și să poposească în fața cititorilor prezenți la Biblioteca Municipală „Onisifor Ghibu”.

Fără doar și poate că cei prezenți la acest eveniment literar de mare anvergură doreau și să pozeze cu „nașii” antologiei și să fie în posesia ei. Dar iată că printre cei din preajma lui Daniel Ioniță își face apariția un bărbat înalt ca muntele și impozant ca un pom fructifer în floare ca să se prezinte: Sunt Andrei Moroșanu de la revista Literatura și arta, am venit să vă transmit un exemplar de ziar al numărului recent apărut și salutări de la Redactorul șef, Nicolae Dabija, care este deplasat la o întâlnire cu cititorii din raionul țării. Daniel Ioniță îi mulțumește scriitorului și publicistului Andrei Moroșanu pentru revista înmânată și urările academicianului Nicolae Dabija, menționând că se cunosc bine și se respectă reciproc!

După o habă de vreme consumată pentru poze și autografe începe și lansarea de carte propriu zisă. Moderatorul Seratei, scriitorul Vitalie Răileanu, care este și directorul Bibliotecii Municipale „Onisifor Ghibu”, își prezintă oaspeții dragi, face o excursie tranzitorie prin Antologia de poezie basarabeană și oferă cuvântul autorilor prezenți în carte , dar și doritorilor de a se pronunța pe marginea ei. Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, a menționat că apariția antologiei „Basarabia Sufletului Meu” este un mare eveniment în viața literară din Moldova și grație coordonatorilor ediției Daniel Ioniță și Maria Tonu, poezia basarabeană română a trecut și oceanul.

Despre rolul traducătorului Daniel Ioniță, grație căruia poezia basarabeană a apărut și în limba engleză, a vorbit Leo Butnaru, președintele Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. Tot dumnealui a menționat necesitatea traducerii poeziei noastre pentru a fi cunoscută de către cititorii din întreaga lume. Despre ideea alcătuirii și editării unei antologii de poezie a scriitorilor basarabeni români a vorbit destul de inspirat poeta și editoarea Maria Tonu, originară din Basarabia, dar stabilită de mai mulți ani cu traiul în Canada, care este și autor a 15 volume (8 cărți de versuri și 7 antologii). De menționat faptul, că Maria Tonu este fondatorul și moderatorul Cenaclului „Grigore Vieru” din Toronto, Canada.

Editorul și traducătorul principal al cărții, Daniel Ioniță, care este și președintele Academiei Româno-Australiană pentru Cultură a ținut să vorbească în discursul său că a muncit cu mare plăcere la traducerea poemelor poeților basarabeni români și este foarte mulțumit de apariția acestei antologii. Tezaurul antologiei „Basarabia Sufletului meu” bineînțeles că sunt creațiile poetice ale lui Mihai Eminescu, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Adrian Păunescu, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Efim Tarlapan, Eugen Cioclea, Arhip Ciubotaru, Petru Cărare, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Vitalie Răileanu, Gheorghe Calamanciuc, Traian Vasilcău, Dumitru Crudu, Iurie Colesnic, Daniel Ioniță, Tatiana Dabija, Maria Tonu, Zina Izbaș, Renata Verejanu ș.a.

În prefața cărții, criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu a făcut o descriere amplă a poezie basarabene române și rolul ei în promovarea limbii române. Elogii la adresa coordonatorilor antologiei „Basarabia Sufletului Meu ” au adus poeții Traian Vasilcău, Valerian Ciobanu, Liliana Cazacu Manole, Tatiana Drozdova,Tatiana Afanasie-Crăciun, Zina Izbaș, Dumitru Crudu, Adriana Mester, Victoria Fonari, Renata Verejanu, subsemnatul și mulți alți iubitori ai poeziei române. Lansarea de carte s-a învrednicit și de un recital de poezie și de interpretare a cântecelor pe versurile poeților basarabeni români. Aplauze binemeritate au fost culese de către artiștii Iulian Caranfil, Sandu Aristin Cupcea, Valeriu Mocanu, Ion Cornescu și de către picii dansatori ai formației „Cimișlia dansează”.

Se lasă amurgul, dar cititorii prezenți la lansarea antologiei „Basarabia Sufletului Meu” nici gând să plece acasă, ei fac rând după autografe ale poeților noștri și oaspeților veniți din Canada, Australia și România. De menționat faptul, că o bună parte din tirajul cărții vor fi donate bibliotecilor de prin comunele țărișoarei noastre.

––––––-

Ion CUZUIOC – UZPR

https://uzp.org.ro/6118/lansare-de-carte-basarabia-sufletului-meu/

23 august 2018

București

Dan DRUȚĂ: Lansare de carte la Sinagoga Mare din capitală

Sinagoga Mare din Bucureşti a găzduit, în prezenţa autoarei Adina Rosenkranz-Herşcovici, lansarea volumului „Dadu”, dedicat memoriei părintelui său, avocatul David Rosenkranz, unul dintre străluciţii membri ai Baroului din Bucureşti între anii 1930-1960. Evenimentul a fost moderat de dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R, alături de care au luat parte, în calitate de invitaţi, prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu, Max Kurzberg şi actorii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu.

În deschidere, directorul Departamentului Cultură, Artă, Media, Robert Schorr, le-a mulţumit tuturor celor prezenţi la un asemenea important eveniment editorial de evocare a avocatului David Rosenkranz. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a remarcat în cuvântul său datoria onorată de autoare, de a aduce cinstire memoriei tatălui său, supranumit de apropiaţi Dadu. „David Rosenkranz a fost un om printre oameni, nu numai prin activitatea depusă, ci şi prin tot ce a făcut. Sunt în această carte multe mărturii despre bunătatea lui, mărturii despre un mare avocat, un bun profesionist”, a afirmat vorbitorul, evocând atât activitatea sa profesională, cât şi implicarea în viaţa comunităţilor evreieşti din România, mai cu seamă cea bucureşteană.

Strânsa colaborare cu Wilhelm Filderman, în perioada Holocaustului este  unul  dintre multele merite ale avocatului Rosenkranz. Dr. Aurel Vainer a subliniat contribuţia avocatului Rosenkranz, care şi-a pus întreaga experienţă şi pricepere în domeniul juridic în slujba coreligionarilor săi, memoriile redactate de el determinând autorităţile antonesciene să îi repatrieze pe evreii deportaţi în Transnistria, printre care se afla şi un număr important de copii orfani. „Îl evocăm cu mult respect şi cinstire pe acest minunat evreu din România şi îi mulţumim distinsei sale fiice”, a conchis liderul F.C.E.R.

Autoarea, Adina Rosenkranz-Herscovici, a mărturisit că încearcă un sentiment de bucurie, dublată de emoţie, la lansarea acestui volum de omagiu dedicat memoriei tatălui său. Ea a povestit că ideea scrierii acestei cărţi i-a venit la evenimentul de comemorare a 40 de ani de la moartea părintelui său, în anul 2005. Totul a început cu mărturia  care se găsea la Institutul Yad Vashem, depusă de avocatul Rosenkranz in 1961, la care s-au adăugat alte texte literare. Odată cu trecerea timpului, a reuşit să adune mărturii de la cei apropiaţi tatălui său, încântaţi să relateze despre istoria prieteniei lor. Dintre povestirile regăsite în carte, unele se referă la episoade tragice din istoria comunităţii evreieşti din România.

O povestire se referă la istoria demersurilor întreprinse pentru repatrierea copiilor evrei orfani deportaţi în Transnistria, unul dintre ei fiind prezent la ceremonia de comemorare a 40 de ani. De asemenea, mărturia fiului marelui rabin Meyer Abraham Halevy – care a slujit la Templul Coral din Capitală în perioada 1940-1945 – aduce în atenţia cititorilor eforturile şi reuşita avocatului David Rosenkranz de a-l salva pe marele rabin, acuzat de trădare de ţară. Referindu-se la moştenirea numelui său, autoarea a povestit că prin decizia de a păstra numele tatălui doreşte să ducă mai departe memoria ilustrului său părinte.

Actorii Cristina Deleanu şi Eugen Cristea au realizat lecturi şi un minispectaol, dramatizând secvenţe din romanul lui Isac Peltz, „Israel însângerat”, publicat în anul 1946, şi citind fragmente din cartea proaspăt lansată. De asemenea, preşedintele F.C.E.R. le-a făcut invitaţia de a participa la Festivalul Internaţional „Mihail Sebastian”, organizat la Brăila. Actorul Eugen Cristea a povestit că recent a efectuat o vizită în Israel, arătându-se „cucerit de rafinamentul scrierii” autoarei.

Prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu s-a referit la cartea lansată, din trei perspective – valoarea ca document ştiinţific, valoarea ei pentru cunoaşterea limbii ebraice şi dimensiunea ei sentimentală. Din perspectivă ştiinţifică, a arătat vorbitoarea, această mărturie are o valoare inegalabilă, contribuţia avocatului Rosenkranz fiind confirmată de documente de arhivă cercetate de ea. Importanţa contribuţiei sale este esenţială, întrucât salvarea unei vieţi asigură continuitatea unei întregi generaţii, a subliniat prof. Anca Irina Ionescu. Din perspectiva studierii limbii ebraice, ea a arătat că acest fenomen al revirimentului după 2000 de ani este nemaiîntâlnit, iar eforturile întreprinse de Eliezer Ben Yehuda pentru actualizarea acesteia contribuie la edificarea unui fundament – o limbă comună.

Max Kurzberg a povestit despre copilăria sa petrecută în perioada anilor ’50-60, relatând despre actul de curaj al avocatului David Rosenkranz când a pledat într-un proces intentat mătuşii vorbitorului. De asemenea, invitatul a lecturat un episod care ilustrează personalitatea tatălui autoarei, povestit de dr. Bertold Răsvan Rosenkranz, fratele  tatălui autoarei.

În încheiere, preşedintele Aurel Vainer a afirmat că evreii din România o felicită şi îi mulţumesc autoarei pentru un asemenea demers şi o invită să continue atât acţiunea de a cerceta scrierile avocatului Rosenkranz, cât şi propria-i memorie, în vederea reconstituirii unui important episod istoric.

–––––-

Dan DRUŢĂ

Realitatea evreiască

Nr. 520-521 (1320-1321)

1 Iulie – 31 august 2018

 

Eleonora SCHIPOR: Satul Cupca înveșmântat în neuitare

 Zilele trecute sala de festivități a CIE Cupca a găzduit o manifestare festivă prilejuită de apariția a încă unei cărți noi în viața noastră. E vorba de partea a doua a monografiei istorice a satului Cupca, cu titlul Cupca, un sat din Bucovina Monografie istorică. Partea II (anii 1944-2000). Autor – Domețian-Modest Cucuruz, fost profesor de matematică, fost director de școală, originar din acest sat.În anul 2004 în România, apare prima monografie istorică a satului, intitulată simpu și frumos Cupca, un sat din Bucovina, monografie istorică, partea I (anii 1429-1944) avându-l ca autor principal pe vrednicul fiu al acestui sat, regretatul dr. inginer Petre Ciobanu din Brașov, dar și pe alți doi coautori la fel de talentați și purtând de-a lungul vieții dragostea de baștină, stabiliți și ei cu traiul în România, cu părere de rău tot trecuți în eternitate, profesoara Reveca Prelipcean și economistul Vasile Slănină.

Despre prima monografie au fost mai multe prezentări pe paginile ziarelor noastre, majoritatea semnate de autoarea acestui material. Vrednica doamnă Mariana Gurza din Timișoara, poetă, prozatoare, a cărei rădăcini sunt pe linie maternă tot din Cupca, a scos cu câțiva ani în urmă o carte despre Petru Ciobanu cu titlul ,,Petre Ciobanu, un iubitor de neam”.

          Acum aș vrea să prezint pe scurt cea de-a doua monografie.

          Cartea cuprinde opt capitole, având bineînțeles o prefață, o postfață, bibliografie, anexe, tabele, fotografii.

           Cele 8 (opt) capitole au fost plasate în ordinea următoare

  1. Cadrul geografic.
  2. Cupca în anii stalinismului (1940-1941, 1944-1953).
  3. Populația și ocrotirea sănătății.
  4. Economia.
  5. Viața spirituală.
  6. Nivel de trai.
  7. Instituțiile satului Cupca.
  8. Fiii satului.

Fiecare capitol are la rândul său câteva subcapitole, cele mai multe fiind la capitolul Viața spirituală, unde găsim biserica, învățământul, cultura, sărbătorile religiose  și laice, sportul, tradițiile etc. La fiecare capitol vom face cunoștință cu oamenii, locurile, timpurile respective, dotate fiind și cu fotografiile corespunzătoare.

          Noua monografie istorică a satului Cupca are circa 218 pagini, a fost tipărită la editura Misto din orașul Cernăuți. Redactor tehnic, dizainer și  paginator este jurnalistul Marin Gherman, responsabilă de ediție – profesoara  Marilena Zâgrea, prima computerizare aparține Anastasiei Cucuruz, nepoata autorului.

          În postfața cărții (cititorii vor găsi toate acestea publicate) autorul le mulțumește celor mai sus numiți, dar și altor persoane din Cupca care l-au sprijinit moral și material la apariția cărții date. În deosebi îi este recunoscător deputatului din Rada Supremă a Ucrainei, Grigore Timiș, fost elev,  profesor, director al școlii medii (azi CIE) Cupca. Îi mulțumim și noi autorului Donețian-Modest Cucuruz pentru munca și efortul depus.

          …Nu la mult timp de la apariția cărții date, așa cum spuneam la început, în sala de festivități a CIE Cupca a avut loc prezentarea monografiei date. În sală am pregătit o expoziție de cărți și materiale din ziare dedicate satului Cupca, evenimentelor și oamenilor de aici. Deoarece festivitatea respectivă a coincis și cu ziua Mondială a ocrotirii copiilor, i-am avut mai întâi pe scenă pe micuții de la instituția preșcolară Rândunica, care sub îndrumarea educatoarelor și a metodistei Maria Dugan, au prezentat un mini-concert de toată frumusețea. Grupa vocală a școlii, în frumoase costume naționale, condusă de neobosita profesoară de limbă maternă Lucica Dușceac, a prezentat mai întâi un scurt recital poetic dedicat satului natal (îndrumate de subsemnata), mai apoi câteva cântece populare dedicate Bucovinei, vetrei strămoșești. Marta Belici, una dintre cele mai talentate eleve ale școlii, a inerpretat și un cântec solo.

          În continuare a vorbit despre felul cum a adunat materialele, despre anumite perioade din viață, autorul Domețian Cucuruz. Prezent la manifestarea în cauză a fost și domnul deputat Grigore Timiș, care la rândul său, a accentuat importanța și rolul apariției unei asemenea cărți în viața unei localități. Ca amintire i-a dăruit autorului un ceas de perete, iar bibliotecii școlii un set de reviste pentru copii. Domnia sa s-a referit și la pregătirile ce trebuie să le facem pentru anul viitor când vom marca 590 de ani de la prima atestare documentară a satului Cupca. Ne-a promis sprijinul și ajutorul său la pregătirea acestui eveniment. În continuare au vorbit membri  familiei autorului, soția Elena, fiul Nicolae, fratele Valerian Cucuruz, nepoata Elena Bicer. Au luat cuvântul fiii satului, protagoniștii monografiei – cantorul Viorel Timiș, profesorul-pensionar Iancu Popescu, fostul primar Lazăr Druciuc, profesoara Lucica Dușceac ș. a.

La final primarul satului Aurel Alerguș  a înmânat două diplome din partea primăriei satului, una autorului Domețian Cucuruz, cealaltă deputatului Grigore Timiș, pentru susținerea tipăririi acestei cărți, dar și pentru aportul adus la dezvoltarea și promovarea valorilor materiale și morale ale satului natal. Asemenea diplome au primit ambii și din partea colectivului pedagogic al CIE Cupca, ele fiind înmânate de directoarea Maria Lazurca, cât și două buchete de flori pentru buna dispoziție.

          O serie de persoane au primit  monografia din partea autorului. La finalul întâlnirii invitații noștri au vizitat muzeul istoric al satului Cupca, unde se păstrează multe lucruri de valoare pentru sat și oameni. Domnul deputat Grigore Timiș, omul și patriotul care susține bisericile, muzeele și pledează pentru dezvoltarea lor, a făcut o donație bănească pentru reparații, dar și pentru păstrarea și renovarea unor exponate. Ne-a scris și câteva cuvinte în cartea de vizită. Ca directoare pe principii obștești a acestui muzeu, îi mulțumesc și pe această cale pentru generozitate, susținere și înțelegere.

          Bibliotecile din Bucovina, și nu numai, s-au îmbogățit cu o nouă carte. Sunt deja multe cărți despre Cupca, unele dedicate personalităților de aici, altele semnate de originarii din această localitate, nemaivorbind despre articolele din ziare, materialele din revista ,,Logos și Agape”  (ce apare online la Timișoara, redactor-șef Mariana Gurza), ce sunt publicate în permanență. Să dea bunul Dumnezeu ca această comoară spirituală a satului să fie dusă cu cinste mai departe.

————————-

Eleonora SCHIPOR,

profesoară superioară la CIE Cupca, membră a Uniunii Jurnaliștilor din Ucraina și a Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova

 

Rexlibris Media Group: Lansare de carte – Dan Teodorescu – Eseuri cu balonul oval

Spectacol de zile mari cu ocazia lansării cărţii „Eseuri cu balonul oval”, de jurnalistul Dan Teodorescu

În seara zilei de vineri, 20 aprilie 2018, pe durata a patru ore, Salonul Moldova din incinta Hotelului Moldova din Iaşi a găzduit spectacolul de lansare a cărţii „Eseuri cu balonul oval”, de jurnalistul Dan Teodorescu. Binecunoscutul om de presă din străvechea capitală culturală a Moldovei a organizat un eveniment artistic de zile mari, în parteneriat cu Asociaţia Literară “Păstorel” Iaşi (ALPI), publicaţia “Sport Fan Club”, Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova, Cenaclul “George Topârceanu” şi conducerea Hotelului Moldova Iaşi.

Cartea pusă în dezbatere publică numără 608 pagini şi în ea este tratată evoluţia rugbyului ieşean şi românesc de-a lungul timpului, cu cele mai importante evenimente sportive care au avut loc pe stadionul “Emil Alexandrescu” din Dealul Copoului, pe stadionul Nena-Constructorul, stadionul Agronomia-Sandu Ville-Gorun, pe TEPRO sau Tineretului.

Există şi o bogată galerie foto pe teme rugbystice, dar şi un capitol pe teme culturale, cu evenimentele la care a participat în acest an autorul cărţii, jurnalistul Dan Teodorescu, care este şi membru UZPR şi APSR, membru senior în ALPI şi vicepreşedintele Ligii Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova, cu publicaţii multiple pe teme sportive şi de cultură în mass-media din România şi străinătate.

Pentru început, după ce Dan Teodorescu a mulţumit celor peste 80 de oameni prezenţi la evenimentul de la Hotelul Moldova, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celor care au trudit în rugby-ul ieşean de-a lungul timpului, cartea fiind dedicată acestora.  Au prezentat apoi cartea “Eseuri cu balonul oval” şi activitatea jurnalistului Dan Teodorescu importanţi oameni de cultură şi sport din Iaşi, precum George Marici, Corina Matei-Gherman, Emil Gnatenco, respectiv Clement Nemesniciuc, Ciprian Ursu şi Petru Vieru.

Spectacolul care a urmat şi care a încântat asistenţa cu multe momente artistice de înaltă clasă, a avut următoarele repere: Continue reading „Rexlibris Media Group: Lansare de carte – Dan Teodorescu – Eseuri cu balonul oval”