Eleonora SCHIPOR: Satul Cupca înveșmântat în neuitare

 Zilele trecute sala de festivități a CIE Cupca a găzduit o manifestare festivă prilejuită de apariția a încă unei cărți noi în viața noastră. E vorba de partea a doua a monografiei istorice a satului Cupca, cu titlul Cupca, un sat din Bucovina Monografie istorică. Partea II (anii 1944-2000). Autor – Domețian-Modest Cucuruz, fost profesor de matematică, fost director de școală, originar din acest sat.În anul 2004 în România, apare prima monografie istorică a satului, intitulată simpu și frumos Cupca, un sat din Bucovina, monografie istorică, partea I (anii 1429-1944) avându-l ca autor principal pe vrednicul fiu al acestui sat, regretatul dr. inginer Petre Ciobanu din Brașov, dar și pe alți doi coautori la fel de talentați și purtând de-a lungul vieții dragostea de baștină, stabiliți și ei cu traiul în România, cu părere de rău tot trecuți în eternitate, profesoara Reveca Prelipcean și economistul Vasile Slănină.

Despre prima monografie au fost mai multe prezentări pe paginile ziarelor noastre, majoritatea semnate de autoarea acestui material. Vrednica doamnă Mariana Gurza din Timișoara, poetă, prozatoare, a cărei rădăcini sunt pe linie maternă tot din Cupca, a scos cu câțiva ani în urmă o carte despre Petru Ciobanu cu titlul ,,Petre Ciobanu, un iubitor de neam”.

          Acum aș vrea să prezint pe scurt cea de-a doua monografie.

          Cartea cuprinde opt capitole, având bineînțeles o prefață, o postfață, bibliografie, anexe, tabele, fotografii.

           Cele 8 (opt) capitole au fost plasate în ordinea următoare

  1. Cadrul geografic.
  2. Cupca în anii stalinismului (1940-1941, 1944-1953).
  3. Populația și ocrotirea sănătății.
  4. Economia.
  5. Viața spirituală.
  6. Nivel de trai.
  7. Instituțiile satului Cupca.
  8. Fiii satului.

Fiecare capitol are la rândul său câteva subcapitole, cele mai multe fiind la capitolul Viața spirituală, unde găsim biserica, învățământul, cultura, sărbătorile religiose  și laice, sportul, tradițiile etc. La fiecare capitol vom face cunoștință cu oamenii, locurile, timpurile respective, dotate fiind și cu fotografiile corespunzătoare.

          Noua monografie istorică a satului Cupca are circa 218 pagini, a fost tipărită la editura Misto din orașul Cernăuți. Redactor tehnic, dizainer și  paginator este jurnalistul Marin Gherman, responsabilă de ediție – profesoara  Marilena Zâgrea, prima computerizare aparține Anastasiei Cucuruz, nepoata autorului.

          În postfața cărții (cititorii vor găsi toate acestea publicate) autorul le mulțumește celor mai sus numiți, dar și altor persoane din Cupca care l-au sprijinit moral și material la apariția cărții date. În deosebi îi este recunoscător deputatului din Rada Supremă a Ucrainei, Grigore Timiș, fost elev,  profesor, director al școlii medii (azi CIE) Cupca. Îi mulțumim și noi autorului Donețian-Modest Cucuruz pentru munca și efortul depus.

          …Nu la mult timp de la apariția cărții date, așa cum spuneam la început, în sala de festivități a CIE Cupca a avut loc prezentarea monografiei date. În sală am pregătit o expoziție de cărți și materiale din ziare dedicate satului Cupca, evenimentelor și oamenilor de aici. Deoarece festivitatea respectivă a coincis și cu ziua Mondială a ocrotirii copiilor, i-am avut mai întâi pe scenă pe micuții de la instituția preșcolară Rândunica, care sub îndrumarea educatoarelor și a metodistei Maria Dugan, au prezentat un mini-concert de toată frumusețea. Grupa vocală a școlii, în frumoase costume naționale, condusă de neobosita profesoară de limbă maternă Lucica Dușceac, a prezentat mai întâi un scurt recital poetic dedicat satului natal (îndrumate de subsemnata), mai apoi câteva cântece populare dedicate Bucovinei, vetrei strămoșești. Marta Belici, una dintre cele mai talentate eleve ale școlii, a inerpretat și un cântec solo.

          În continuare a vorbit despre felul cum a adunat materialele, despre anumite perioade din viață, autorul Domețian Cucuruz. Prezent la manifestarea în cauză a fost și domnul deputat Grigore Timiș, care la rândul său, a accentuat importanța și rolul apariției unei asemenea cărți în viața unei localități. Ca amintire i-a dăruit autorului un ceas de perete, iar bibliotecii școlii un set de reviste pentru copii. Domnia sa s-a referit și la pregătirile ce trebuie să le facem pentru anul viitor când vom marca 590 de ani de la prima atestare documentară a satului Cupca. Ne-a promis sprijinul și ajutorul său la pregătirea acestui eveniment. În continuare au vorbit membri  familiei autorului, soția Elena, fiul Nicolae, fratele Valerian Cucuruz, nepoata Elena Bicer. Au luat cuvântul fiii satului, protagoniștii monografiei – cantorul Viorel Timiș, profesorul-pensionar Iancu Popescu, fostul primar Lazăr Druciuc, profesoara Lucica Dușceac ș. a.

La final primarul satului Aurel Alerguș  a înmânat două diplome din partea primăriei satului, una autorului Domețian Cucuruz, cealaltă deputatului Grigore Timiș, pentru susținerea tipăririi acestei cărți, dar și pentru aportul adus la dezvoltarea și promovarea valorilor materiale și morale ale satului natal. Asemenea diplome au primit ambii și din partea colectivului pedagogic al CIE Cupca, ele fiind înmânate de directoarea Maria Lazurca, cât și două buchete de flori pentru buna dispoziție.

          O serie de persoane au primit  monografia din partea autorului. La finalul întâlnirii invitații noștri au vizitat muzeul istoric al satului Cupca, unde se păstrează multe lucruri de valoare pentru sat și oameni. Domnul deputat Grigore Timiș, omul și patriotul care susține bisericile, muzeele și pledează pentru dezvoltarea lor, a făcut o donație bănească pentru reparații, dar și pentru păstrarea și renovarea unor exponate. Ne-a scris și câteva cuvinte în cartea de vizită. Ca directoare pe principii obștești a acestui muzeu, îi mulțumesc și pe această cale pentru generozitate, susținere și înțelegere.

          Bibliotecile din Bucovina, și nu numai, s-au îmbogățit cu o nouă carte. Sunt deja multe cărți despre Cupca, unele dedicate personalităților de aici, altele semnate de originarii din această localitate, nemaivorbind despre articolele din ziare, materialele din revista ,,Logos și Agape”  (ce apare online la Timișoara, redactor-șef Mariana Gurza), ce sunt publicate în permanență. Să dea bunul Dumnezeu ca această comoară spirituală a satului să fie dusă cu cinste mai departe.

————————-

Eleonora SCHIPOR,

profesoară superioară la CIE Cupca, membră a Uniunii Jurnaliștilor din Ucraina și a Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova