Victor COBZAC : Comunicări celeste In memoriam Mariana GURZA Chișinău, MOLDOVA

LUMINA DIN ÎNTUNERIC
Autor: Victor COBZAC (VicCo)
Motto: „… Doamne, ce multă lumină …”
Din poezia Am rămas în lumină (Mariana GURZA)

Doamne, ce mută lumină,
Se zbate agonic… în plasă,
A inimii strop de du-re-re,
Din lacrimi divine culeasă.
Înmoi în cerneală, o pană,
La crucea cu chip de martir,
Cu-atâtea garoafe di-vi-ne,
În Raiul, numit… ci-mi-tir.
În care sub lespedea rece,
La fel așternutul… de veci,
Lumini care ard… felinare,
Suspină… la ora când pleci.
Pământ… însetat de lumină,
Din streașina ochilor… ploi,
Și-o inima, plânge în hohot,
Poete, … mai treci pe la noi!
Mai stai să visăm împreună,
Un vis sub un cer… înstelat,
Din pragul acelei căscioare,
Cu gardul spre cer în-cli-nat.
Hogeacul ne face cu ochiul,
În gât se mai naște… un nod,
Dă-mi mâna și urcă cu mine,
Pe sca-ra… ce duce… în pod.


Să dăm la o parte… o mână,
De stuf… ca să intre-n altar,
Și Luna… și ste-le-le… toate,
Să-ncalce… a legii, … ho-tar.
La cina de taină… cu sfinții,
Ce cântă cu Domnul, în cor,
Orchestra cu lacrimi de doliu
Îl plânge, pe-al său, di-ri-jor.
Pe-acel ce-a rămas în lumină,
Cu Raiul… mutat în… Parnas,
!În ul-ti-mul vers… de… adio,
Să ardă… cu nimeni… n-a ars!

Victor Cobzac: In amintirea ta ” Poeta cu suflet de inger „

CU PRIMUL TREN
Ar fi nedrept să nu am pană,
E tot de ce azi mă mai tem
Și-am tot arat de-a latul foii,
Să-i scriu cel mai frumos poem .
Un Om… de-o bunătate rară,
Și un Poet, … jos pă-lă-ri-a,
Cu traiul s-a mutat în ceruri,
Cât mai aproape, … lui Mesia.
A dat tot ce-a avut mai scump
Și n-a cerut în schimb nimic,
Cu primul tren… în Pa-ra-dis
Doar… că s-a prea grăbit un pic.
Adio… Om… cu suflet… mare,
În versuri, mulți, te vor bo-ci,
A-di-o… Ma-ri-a-na… Gur-za,
Ce mult… de azi, … ne vei lipsi.
29.03.2021
Victor COBZAC

Valeriu DULGHERU: BARDUL DE LA UNGHENI VICTOR COBZAC LA 70 DE ANI

Mulți chemați, dar puțini aleși” (Vlahuță)

 

Pictorul, sculptorul, graficianul, poetul şi fotograful Victor Cobzac a împlinit onorabila vârstă de 70 de ani, părăsind clubul sexagenarilor. Dar, conform propriei numerologii, că după atingerea vârstei de 50 de an începe numărătoarea inversă, Maestrul are doar 30 de ani. La 6 septembrie, într-o zi de miercuri de toamnă, pe 6 septembrie 1950 în familia Cobzac s-a născut un băiețel, dându-i numele de Victor, adică biruitor. Era o perioadă grea de după război, după cumplita foamete, perioada deportărilor florii națiunii în înghețurile veșnice ale Siberiei. Era perioada când orășelul de hotar Ungheni era „eliberat” de ceferiști, în locul cărora erau aduși „zheleznodorozhniki”de nădejde din fundurile Rusiei.

Ungheni a fost orășelul copilăriei tânărului Victor, orășelul, din care a pornit pe drumul întortocheat al vieții. Studiile artistice şi le începe în a.1971 la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău, astăzi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”. Îndrăgostit de artă își continuă studiile la cunoscutul Institut de Stat de Arte Plastice „V. Surikov” din Moscova (1981), unde studiază pictura de şevalet, grafica de carte, sculptura camerală şi fotografia. Alături de Efim Tarlapan, Vali Boghean, Vasile Șoimaru ș.a. se află între cele 70 de personalități ale orașului și raionului Ungheni.

 Victor Cobzac a îmbinat în permanență activitatea de creaţie cu cea didactică. În perioada 1987-1988, a exercitat funcţia de director la Liceul „I. Vieru”. Între anii 1991 şi 1999 a fost profesor de artă plastică la Liceul Academic Româno-Englez „M. Eliade” din Chişinău. Între 1998 şi 1999, a predat arta plastică la Şcoala privată de Management şi Limbi Moderne din Capitală, unde a predat pictura, desenul şi compoziţia. Din a. 2000 până în prezent este conferențiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, punând umărul la formarea și promovarea tinerelor ingineri designeri.

Continue reading „Valeriu DULGHERU: BARDUL DE LA UNGHENI VICTOR COBZAC LA 70 DE ANI”

Victor COBZAC: Pe urmele lui Eminescu

PE URMELE LUI EMINESCU

 

Pe lângă plopii, urcă-n cer,
Sub ploi stelare să se scalde,
În vis îl văd pe Eminescu,
Îi calc pe urme, încă-s calde.

Îl văd adesea… ră-tă-cind,
În căutare… de cuvânt,
Îngândurat, de unul singur,
Cu pletele cărunte-n vânt.

Nu la cruțat se vede, timpul,
Deprins de capul lui să zboare,
E nemilos… și cu Poeții,
Cu cei mai talentați, mai tare.

E nalt, frumos, cu fruntea lată,
Numai din ce n-a fost cioplit,
Cu trăsături… universale
Și-atât de mult… de toți… iubit.

Ce des îi prind în vis privirea,
De lacrimi… ochi îmbobociți,
Trăiește-n inimi… cu chirie,
La cei de El… în-drăgostiți.

——————————————

Victor COBZAC (VicCo)

Chișinău

2 mai 2018

 

Victor COBZAC: Rătăcit între patru pereți

RĂTĂCIT ÎNTRE PATRU PEREȚI

 

Nu-i nimic mai presus ca iubirea,
Rătăcit între patru pereți,
În zădar îți aștept fericirea,
Muritor… nu-ți ajung două vieți.

 

Nici o mână să-ți mângâie fruntea,
Nici un glas să te legi de ecou,
Tot mai tare se clatină puntea,
Cel de-o trece… devine… erou.

 

Nici o frunză… pe apa… ce curge,
Nu se-întoarce din drum înapoi,
Prinde trenul, secunda ce fuge,
Doar un loc… a rămas… pentru doi.

 

Pe peron… a rămas… și-o tăcere,
Să mai țină o umbră… în frâu,
Mă despart de trecut cu durere,
Pe ce drum… să apuc… nu mai știu.

——————————————

Victor COBZAC (VicCo)

Chișinău

11 septembrie, 2018

 

Victor COBZAC: Ieri m-am întors de la Iași

IERI M-AM ÎNTORS DE LA IAȘI

 

aglomerație de priviri

încrucișări de priviri timide

ochi care se cunosc

ochi care se recunosc

și o mare de ochi plini de rouă

care abia de fac cunoștință

 

aglomerație de tăceri

aglomerație de guri mute

buze crăpate buze mușcate

buze care se atrag

între ele ca pruncul de sân

se vor pe rând sărutate

 

aglomerație de mâini

aglomerație de falange

care se strâng convulsiv

până la trosnet de oase

palme transpirate de faptul

că s-au întâlnit abia acum

 

aglomerație de oameni

aglomerație de suflete vii

aglomerație de priviri

aglomerație de tăceri

aglomerație de mâini

care șterg pe furiș o lacrimă

 

aglomerație de tăurași infinit

aglomerație de stele pe cer

ploi așteptate de humă

ploi de cuvinte alese

oameni cu inimile larg deschise

cu mâinile streașină la ochi

 

aglomerație de obraji sărutați

aglomerație de lacrimi secate

aglomerație de dor necuprins

lumânările ard rând pe rând

sfârâie ceara lunecă-n jos

trunchi de copac înfipt într-un vis

 

aglomerație de plete cărunte

aglomerație de averse din ochi

aglomerație de șoapte toride

toate știu un drum cunosc o cărare

pietruită cu cioburi de gând

tivită cu fir de memorie trează

 

aglomerație de neliniști

aglomerație de frunze-n cădere

aglomerație de anotimpuri

sunt oprite la vama tăcerilor

la poarta sărutului de frate

povara căutărilor de sine

——————————————

Victor COBZAC (VicCo)

Chișinău

6 septembrie, 2018

 

Victor COBZAC: Scrisoare măicuței mele

SCRISOARE MĂICUȚEI MELE
                    …numai așa se moare…

 

Îți scriu, Măicuță dragă,
Chiar dacă ești departe,
A mea scrisoare scurtă
Pe-o pagină… de carte.

 

Aș vrea s-o ai alături,
Să știi… că te iubesc,
Ce ușă n-aș deschide,
Visez să te-întâlnesc.

 

Tot răscolind cuvinte,
Dă Doamne o minune,
Mai calde… să nu fie…
Pe care ți le-aș spune.

 

Moi pana-n călimară,
Aprind și-o lumânare,
Și-ți scriu, dorul de tine,
Nici o măsură… n-are.

 

E-atât de întuneric
Și-atât de rece-n… jur,
Nevoia… de-o scânteie
Mă face-n vis… s-o fur.

 

Nu am nici o mustrare,
De frică… nici pomină,
C-am devenit ce sunt,
Tristețea-n tot de vină.

 

Dacă mi-ai fi… alături,
Măicuța mea, pe-o  clipă,
Aș fi de multe-n stare…
Rămas și și c-o aripă.

 

Continue reading „Victor COBZAC: Scrisoare măicuței mele”

Victor COBZAC: Dorul, iubirea, sărutul

DORUL, IUBIREA, SĂRUTUL

 

valurile mării
spală conturul inimioarei
desenate pe nisipul umed
și ea apare iar și iar
în același loc
cu aceiași umeri rotunzi
subțiați în talie
ca o clepsidră
dorul

 

cineva
urmele duc
pe întinsul plajei
dintr-un capăt în altul
vine și desenează o inimă
pe care valurile mării
o scaldă zi de zi
îi șterge mai întâi
umerii catifelați
ca de fată
și se strecoară
în jos
ca firele de nisip
în clepsidră
iubirea

 

marea și cerul
apa și nisipul de pe plajă
diminețile mai poartă
răcoarea brizei
și două urme
care duc undeva
undeva unde dorul
desenează
inimi pereche
sărutul

 

dorul
iubirea sărutul
picioare desculțe
aleargă-n pereche
divini ca și cerul
nici o haină pe ei să le-încurce
să se cunoască din creștet
până la nisipul de sub tălpi
inimioara
herghelii de fiori
le brăzdează tot corpul
infinituri
atinse de vraja
primei iubiri
inocența

––––––––––-
Victor COBZAC (VicCo)

Chișinău

26 iunie, 2018

Victor COBZAC: Creația lui Dumnezeu

CREAŢIA LUI DUMNEZEU

Sărut Femeie, chipul tău,
Cu sânii goi pe jumătate,
Mâna pe amândouă părţi,
Pe rând şi degetele toate.

Sărut Femeie… umbra ta,
Cu siluetă… de vioară,
Sprânceana arcuită rău,
Ca o săgeată… te doboară.

Sărut Femeie… gândul tău,
De-al tău picior lăsată urmă,
În Univers, mă mut cu stâna,
Poate m-oi rătăci de turmă.

Sărut Femeie… plânsul tău,
Te pasc cu ochii din privire,
Când urci în mine să cobori,
Nebunul dornic… de iubire.

Sărut Femeie… anii… tăi,
Şi-acel surâs… copilăresc,
Cad în genunchi, numai aşa,
Când spun ce tare te iubesc.

Sărut Femeie… ochii tăi,
Ca streaşina de curcubeu,
Din toate Artele… divină,
Creaţia lui Dumnezeu.

––––––––––––––
Victor COBZAC (VicCo)

Chișinău

5 martie, 2016

Victor COBZAC: Ca din cutie

CA DIN CUTIE

 

ce frumos aleargă caii
armăsarul
iapa mânzul
merg la pas după galop
albi de spumă și sudoare
Intră-n iaz
le joacă mușchii
de sub pielea tremurândă
iar când ies pe mal
minune
sunt albaștri la culoare

 

intră-n iarba ca să pască
cu urechile ciulite
sforăie pe nas
ascultă
cum orchestre diferite
greierași la patru ace
se întrec la simfonii
partituri
ațâță ochii
dirijorul care pleacă
macii roșii ca apusul
prinși în dans apocaliptic
ei împrăștie parfumul
care se îmbibă-n coame
să nu treacă

 

Continue reading „Victor COBZAC: Ca din cutie”