Nicolae DINA: FERVOAREA ȘI CANDOAREA UNUI VETERAN AL SONETULUI

„Să-ți asculți întotdeauna bătăile inimii”, mă îndemna bunicul meu, un bătrân înțelept și sfătos, fiindcă, zicea tot el, „ritmul lor îți marchează liniștea sau zbuciumul sufletului, dar îți arată și frumusețile firii înconjurătoare în mijlocul căreia descoperi lumea, mai bună sau mai puțin bună, cu bucuriile sau neîmplinirile ei”.

Mi-am amintit aceste vorbe înțelepte citind o mărturisire a poetului MIHAI MERTICARU, căruia Eutherpe, muza liricii, o „steluță dulce, fără de prihană”, i-a dăruit harul artistic ca o adevărată „făcătoare de minuni icoană”, moment trăit plenar, căci, spune el, „vrăjitu-m-a-ntruparea-ți adorată/și te-am sorbit cu lăcomia-n priviri/cum nu s-a mai întâmplat niciodată” („Sonetul primei muze”).

Indiscutabil, muza este un laitmotiv în opera lui Mihai Merticaru, fiind invocată și în volumul „Vis și abis” (2018): „Sub ceru-nalt al vămilor de gând,/Zeiță, vino tu și mă inspiră,/Mai acordează-mi coardele la liră”, pentru că numai Eutherpe îl poate ajuta să creeze tipul de poezie preferat: „Sonetu-mi, doar tu-l poți face să zboare/Spre lumina de azi și cea viitoare” („Sonetul muzei”).

De această dată, muza se află la originea celui de al 23-lea volum al său de versuri, „Brâul Afroditei” (Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2020), unul în care reflexivitatea, sinceritatea și sensibilitatea poetului se concretizează în fermecătoare sonete, poezii cu formă fixă abordate cu temeritate în șapte volume. Este o întreprindere în care autorul nemțean apare ca un reprezentativ continuator al tradiției românești ilustrate de Mihai Eminescu, „prieten drag” căruia îi dedică un sonet văzându-l ca „înger de pază” al țării căreia, „când e-n primejdie, să-i dea de veste” și ca „Luceafăr” care „pe boltă luminează/să țină națiunea mereu trează” („Sonetul unui prieten drag”), dar și de Vasile Voiculescu, pentru a-i aminti doar pe cei mai străluciți sonetiști, eludând cu bună știință toate experimentele moderniste, cunoscute într-o viață de avizat octogenar, trăită în curățenie sufletească, având și acum dorința de a crea: „80 de ierni, Doamne, mi-ai pus în spate,/Picioarele-mi parcă-s pietre de moară,/Nimic nu mai e ca odinioară,/  […] /Zidește-n mine inimă curată,/Cu-a Ta prezență, vino și mă-mbată/Să-mi fie clipa binecuvântată!” („Sonetul smereniei”). De altfel, însuși poetul recunoștea că rămâne „un romantic autentic, în mare măsură neoclasic, puțin modernist și mai puțin postmodernist, care se simte confortabil numai în apele dulcelui stil clasic”.

Primul ciclu, care dă și titlul întregului volum, „Brâul Afroditei”, se remarcă printr-o diversitate tematică și printr-un limbaj expresiv proaspăt, servind o imaginație debordantă, roade ale pregătirii sale de intelectual rasat, de fin cunoscător al secretelor limbii române aflate la îndemâna profesorului de specialitate, al culturii, civilizației și literaturii naționale și universale. Deschiderea spre metafizică și spre meditația filozofică, reflexivitatea, dar și un mare grad de afectivitate se află la originea sonetelor a căror tematică pleacă de la sentimentul de dragoste, la cultul eroilor, pentru istoria noastră glorioasă, la existența umană și la manifestările naturii binecuvântate, generoasă cu românii.

Conștient de dificultatea pe care o presupune crearea unui sonet, temă frecventă (semnificativ, în acest sens, fiind studiul „Sonetul și matematica astrală”), Mihai Merticaru îl compară cu înălțimea amețitoare a unui munte („piscul înalt al sonetului”) pe care o poate escalada alpinistul numai dacă „înfruptă pieptiș peretele vertical”. Pentru sonetist, această înfruntare presupune muncă, meșteșug, talent, însoțite de rigurozitate și dedicare, căci el, sonetistul, este „Sisif ce cară munte-n spate,/Vlăstar din vechea stirpe a lui Homer,/Culegător de iluzii spulberate/Un rege-n regat de singurătate/ […] /Pe moșia cuvântului zilier” („Sonetul bătrânului bard”).

De altfel, poetul definește „sonetul perfect”, spunând că acesta „cuvine-se să fie scris/cioplit în rocă dură de granit”, cuprinzând infinitul și visul, limbajul poetic expresiv strălucind prin metafore neașteptate precum „opale, diamante și rubine” și fiind astfel realizat încât „să strălucească-n ritmuri și terține/soare să se scalde-n argint de ape”, toate devenind „scântei din tot Universul necuprins” („Sonetul sonetului perfect”). Se observă preocuparea poetului pentru sonet, deoarece, într-un volum anterior („Flacăra din piatră”, 2015), apărea o definire sui-generis a acestui tip de poezie de inspirație divină, afirmând că „prin galaxiile poemului meu/se plimbă nestingherit doar Dumnezeu”, poezie creată ca „un imn de slavă” în care strălucește „metafora scumpă, blagoslovită”, ea devenind „flacără sublimă” care „se-mbăiază-n apa sfințită” precum „struna vrăjită din lira lui Orfeu” („Sonetul sonetului”).

Nici „sonetistul” nu este uitat, el fiind creatorul acelor „stanțe cu S mare/țesute din caratele luminii”, care, ca un adevărat „frate mai mic al lui B. Cellini” (giuvaiergiul genial, creator neîntrecut de bijuterii delicate), este atras de toate frumusețile din jur, metafore ale naturii perene văzute ca „bijuterii noi pentru fiecare”, adică „trandafirii și crinii” presărați „în calea frumuseții răpitoare” („Sonetul unui sonetist”). În această ipostază, sonetistul este creatorul conștient de rostul său când „o poartă de rai, sufletu-și deschide”, moment în care, atins de aripa muzei, „începe poetul să scrie/o lume amorțită s-o învie,/să-i extirpe instinctele perfide/să umple fântâna cu apă vie”, asumându-și menirea chiar și atunci când dificultățile creării unui sonet par insurmontabile: „Sisificul mit, supliciul, desfide,/Al cugetării freamăt se închide” („Sonetul creatorului”).

Prezentă între marile teme ale sonetului, dragostea, erosul, este sentimentul profund trăit în întreaga sa existență, conform propriei mărturisiri, potrivit căreia primele sale versuri de licean erau inspirate de afecțiunea pentru „o fată amețitor de frumoasă”, moment considerat punctul de plecare al descoperirii „poeziei vieții”, în care „sugestia, simbolul, metafora” își au rolul firesc și necesar.

Dragostea face parte din viața însăși, căci „nu poți trăi frumos fără iubire,/nici să te bucuri de taine, nici să zbori”, iar ea are multe fațete, de aceea „iubește toate ce te înconjoară/și-i mângâiat de lumina solară” („Sonetul iubirii, I”), fiindcă ființa către care se îndreaptă sentimentul este femeia, „o ființă ce-ți procură splendori”, rod al creației lui Dumnezeu simbolizând idealul năzuințelor oricărui pământean, deci și ale poetului îndrăgostit care mărturisește că „sonetul meu l-am închinat femeii,/că asta-i prima, marea lui menire,/să urce-n slavă clipa de iubire/pe care au eternizat-o zeii” („Sonetul iubirii, II”). Că dragostea este tema majoră a versurilor sale o demonstrează însuși titlul volumului, „Brâul Afroditei”, care sugerează permanența sentimentului, brâul de aur al Afroditei fiind simbolul acestuia și, totodată, însemnul frumuseții zeiței, pentru că ea este „nemuritoare, pură desfătare” și pentru că „minunea firii tale fascinează,/în pieptul tău se zbenguie o rază” și este aureolată de „brâu-ți, un curcubeu drept cingătoare” („Sonetul unei zeițe”).

Sentimentul este unul înălțător atunci când se referă la „milenara Românie” cu diversificatul ei relief și cu o istorie zbuciumată, care devine „minune de țară neînfrântă” atunci când „odată cu munții și codrii, cântă”, iar Dunărea „adună izvoare de apă vie” din „râurile-lumină” atât de benefice pentru „câmpia-ți mănoasă”. Sub semnul „nemuririi”, țara, atât de iubită de poet, a fost și va rămâne aureolată ca o „coroană de regină maiestuoasă” („Sonetul României milenare”). Acest lucru se datorează jertfei miilor de eroi „care și-au dat viața pentru reîntregire”, cărora, în semn de cinstire și slavă, „turnăm în bronz statui nemuritoare” și pe care îi „vom păstra neșterși în amintire („Sonetul eroilor”).

Continue reading „Nicolae DINA: FERVOAREA ȘI CANDOAREA UNUI VETERAN AL SONETULUI”

Elisabeta BOGĂȚAN: Mihai Merticaru – cântărețul iubirii

        Fascinat de arhitectura desăvârşită a sonetului, de muzicalitatea şi frumuseţea sa aparte, Mihai Merticaru se supune cu succes „probei de foc” a rigorilor lui, așa cum o dovedește în volumul „Vis și abis”, publicat de Editura Mușatinia, Roman, 2018.

        Cartea se deschide cu suita de sonete „Parisul (în 14 sonete)”: „Zi și noapte, Parisu-i feerie, / Un ocean de culori și de lumină”. Poetul reînvie momente importante din istoria orașului, din viața sa culturală: literatură, pictură, muzică. Atmosfera de înaltă elevație a Parisului are capacitatea de puternică transfigurare lăuntrică : „ Risipă de frumusețe-i prea multă.”. Finalul suitei, după etalarea splendorilor Parisului, este neașteptat, o afirmare a atașamentului față de locurile natale: „Rob nu vreau să-ți fiu, rămân ce-am fost, pietrean !”

        O odă poeziei închină autorul în „Sonetul unei pasiuni” : „Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de împrimăvărare/ (…) Te-am cinstit ca pe-o mare sărbătoare,/ Te-am sorbit ca pe-un strop de apă vie”. Ca un adevărat Meșter Manole, poetul dăruiește poeziei tot ce are mai scump, pentru o construcție de durată: „Am ars pe-al tău altar în ape stinse,/ Urcând pe Golgota tot înainte,? Nopțile ți le-am ținut mereu aprinse, // La picioare ți le-am depus învinse”.

          De fapt, acordurile de odă revin în mai multe sonete, ca, de exemplu: „Sonetul ochilor tăi”, cu o frumoasă paralelă între izvorul iubirii și izvorul luminii:( „De unde-i lumina ce mă inundă,/ Scăldându-mi sufletu-n apoteoze,/ Cu câmpuri nesfârșite de mimoze / Ce îmi prefac, în veacuri, o secundă?”) ori „Sonetul unicității”, „Sonetul unei povești”, dedicat de asemenea iubirii: ( „În  mine, astăzi, stele cântă în cor,/ Planetele toate se aliniază,/ E soare,-n miezul nopții, de amiază,/ Luminile, Paradisului izvor.”), „Sonetul unui portret”, „Sonetul Poetului urgisit (I, II)”, dedicat lui Publius Ovidius Naso,

          Uneori versurile poetului amintesc, mutatis mutandis, de acordurile antice ale lui Homer, din Iliada sa, de exemplu, cu invocația: „Cântăzeiţămânia ce -aprinse pe- Ahil Peleianul”. Mihai Merticaru invocă: „Zeiță, vino tu și mă inspiră” („Sonetul muzei”).

          Deseori inspirația poetului este livrescă și însuși poetul subliniază aceasta, oferind, într-o suită de poeme, mottouri din Pierre de Ronsard, Wiliam Shakespeare, Omar Khayyam, Francesco Petrarca, Publius Ovidius Naso, Cântarea Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, Dante Alighieri, Theodor Damian, Nicolae Dabija, Saadi, Vasile Romanciuc, Mihai Eminescu, Alexandr Pușkin, Ana Ahmatova ș.a.

         Meditând la curgerea și la tumultul timpului, la hazard, („Să fii bilă într-un joc de biliard”), în „Sonetul unei alegeri” se simte ecoul acestui tumult: „Iubiri ancestrale în sânge îmi ard,/ Continue reading „Elisabeta BOGĂȚAN: Mihai Merticaru – cântărețul iubirii”

Mihai MERTICARU: Cine vede o crimă în „ Miorița” nu vede nimic

        Despre capodopera literaturii populare „ Miorița”, s-au spus multe lucruri frumoase și interesante, dar, din păcate, s-a reținut doar o bazaconie,anume că, în această operă unică, ar fi vorba de o crimă ordinară, iar ciobanul moldovean ar fi un laș, un resemnat, de aici decurgând trăsătura esențială a poporului român: fatalitatea, resemnarea, motiv pentru care unii păreologi au propus scoaterea acesteia din programa școlară, motivând că i-ar influența negativ pe tinerii aflați la vârsta formării intelectuale.

        Acestora le vom răspunde în rândurile de mai jos. Pictorul belgian Magritte a pictat o pipă și a scris dedesubt: Aceasta nu este o pipă .Ce a vrut să spună marele artist? Că tot ce vedem sunt doar aparențe, iar semnificațiile operei sunt ascunse ochiului comun după un Văl al Mayei care ne împiedică să vedem clar realitatea. Mergând mai departe, vom spune că, în Miorița, nu este o crimă, ci  un simbol cu multiple înțelesuri abstracte și sublime. Altfel spus, această creație unică prezintă, cu mijloacele simple ale marii arte, întreaga filosofie a poporului nostru, reușind să răspundă, în chip original și paradoxal, eternelor întrebări în legătură cu sensul existenței omului pe pământ, nefiind vorba de nicio resemnare în fața destinului.

     Teoria fatalistă a început să fie combătută de Dumitru Caracostea şi apoi de folcloristul Constantin Brăiloiu, continuaţi, de-a lungul anilor, de o suită remarcabilă de eseişti care au avansat observaţii şi argumente dintre cele mai pertinente, argumentându-ne că geniul nostru popular nu mai avea nevoie de o capodoperă pentru a demonstra că românul ştie să folosească o armă şi să învingă, chiar şi atunci când unii îl cred la pământ. Ideea aceasta a fost demonstrată cu prisosinţă în altă capodoperă, anume în balada Toma Alimoş, precum şi în alte creaţii cunoscute şi arhicunoscute: Mistriceanul, Vâlcan, Doicil, Păunaşul codrilor, Mihu copilu, Novac şi corbul, etc., ca să nu mai vorbim de basmele noastre în care binele – un Făt–Frumos, reprezentant al poporului român – învinge întotdeauna răul.

            Autorul popular a simţit, aşadar, nevoia ilustrării altei idei. Pe el nu l-a interesat deznodământul unui conflict social, ci atitudinea omului aflat – dintr-un motiv sau altul – într-un moment crucial al existenţei. Valoarea acestei capodopere decurge, deci, din soluţia originală şi genială pe care protagonistul ştie s-o găsească în faţa unui destin tragic, căruia nu i se poate împotrivi cu armele obişnuite şi pe care, totuşi, îl înfrânge. Acesta e motivul pentru care cursul epic se frânge, balada căpătând – în ciuda oricăror evidenţe – un caracter liric, materializat prin acel memorabil şi controversat testament.

            Mioriţa nu trebuie interpretată ca un ritual al morţii – chiar dacă acceptăm răspândirea ei sub forma unui bocet – ci ca “o înţelegere superioară a vieţii, ca un poem al dragostei de viaţă şi de frumos”. Moartea posibilă (“Şi de-o fi să mor”) este transformată într-o nuntă fantastică, de o frumuseţe ireală: “Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa / Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi, / Preoţi, munţii mari, / Paseri lăutari, / Păsărele mii / Şi stele făclii!”.

            În concepţia autorului anonim, această nuntă fantastică Cu o mândră crăiasă / A lumii mireasă reprezintă o formă de integrare a vieţii în cosmos, un mod de continuare a existenţei în cadrul naturii eterne, ca parte a unui întreg din care s-a desprins doar o clipă, spre a reveni. Nunta – aşa cum se întâmplă în toate basmele noastre – semnifică triumful binelui asupra răului, triumful frumosului asupra urâtului, fiind în acelaşi timp un simbol al dragostei împlinite pe un plan superior, în marea familie a universului.

            Privit din această perspectivă, eroul mioritic nu mai este un învins, ci un învingător, el se dovedeşte a fi mai tare ca moartea, devenind nemuritor alături de elementele microcosmosului şi ale macrocosmosului.

            În acelaşi timp, trebuie să observăm că despărţirea de viaţă – mai bine–zis, de un mod de viaţă – nu se face cu pasivitate, cum au crezut şi mai cred mulţi exegeţi, nici cu voluptate, cum au văzut alţii, ci cu o mare durere, cu un mare regret. Adresând celor din preajmă dorinţa de a-i împlini ceremonialul funebru, el îşi exprimă certitudinea că va fi plâns de oiţele sale “cu lacrimi de sânge”, un epitet memorabil care se ridică la înălţimea metaforelor amintite. După cum se vede, nu mai poate fi vorba nici de resemnare şi nici de încântare în faţa morţii, cum s-ar deduce din alegoria acesteia, ci mai degrabă de regretul că o formă a existenţei va lua sfârşit. Pentru a-şi alina durerea, dar şi pentru a-i linişti pe cei dragi, el cere în testamentul său să fie îngropat: “Aice pe-aproape, / În strunga de oi / Să fiu tot cu voi / În dosul stânii / să-mi aud câinii”.

            În felul acesta, moartea este anulată, întrucât protagonistul se situează într-un timp al veşniciei şi într-un spaţiu pe care l-a îndrăgit până la adoraţie şi de care nu se va despărţi niciodată. Aşadar, nu se pune problema resemnării sau împotrivirii în faţa morţii, ci a unei atitudini mult mai subtile faţă de un sfârşit care se ştie că va fi de fapt şi un început. Ciobanul mioritic reuşeşte astfel să ofere un răspuns edificator tuturor celor frământaţi de eternele întrebări în legătură cu sensul existenţei omului pe acest pământ.

            Soluţia genială a baciului moldovean reprezintă, după afirmaţia unui ilustru savant român, “răspunsul cel mai eficace pe care românii pot să-l dea destinului, când se arată, ca de atâtea ori, ostil şi tragic”. (Mircea Eliade)

            Putem afirma cu deplină îndreptăţire că poporul român a dovedit, în această capodoperă, ca de altfel în întreaga sa creaţie nemuritoare, că este un mare filosof, dar şi un neîntrecut artist.

            Păşind mai departe pe terasa simbolică a interpretării, vom vedea că balada “Mioriţa”, “cântarea cântărilor noastre”, “răsăritul de soare al culturii române”, “bulgărele de aur al literaturii noastre populare”, nu şi-a câştigat aceste elogioase aprecieri datorită subiectului, firului epic extrem de simplu, ci graţie încărcăturii de idei şi sentimente pe care le degajă, multiplelor şi profundelor semnificaţii deschise de atât de originalele imagini artistice configurate în structura celor mai frumoase metafore din literatura noastră şi a celorlalte mijloace artistice din partea lirică a creaţiei, adică din cele două treimi – atât de controversate – ale dimensiunii sale de 123 de versuri.

            Având în vedere această schimbare a registrului mijloacelor de expunere, se subînţelege că profilul etic şi estetic al protagonistului se limpezeşte nu prin ceea ce săvârşeşte sau nu săvârşeşte, ci prin ceea ce afirmă cu atâta certitudine.

            Am văzut că balada debutează cu două metafore memorabile (“picior de plai” şi “gură de rai”) care reuşesc să ne introducă într-un peisaj fantastic, cu o natură feerică, plasându-ne într-un Continue reading „Mihai MERTICARU: Cine vede o crimă în „ Miorița” nu vede nimic”

Mihai MERTICARU: O biblie a basarabenilor

     O carte astrală, cutremurătoare, intitulată CONTRA AMNEZIEI, ne-a sosit din Basarabia de la poetul, redactorul-șef de revistă și academicianul Nicolae Dabija. Este o adevărată  biblie a basarabenilor, un memorial al durerii, o istorie însângerată. În prefața acesteia, prof. dr.Lucian Strochi scrie,cu deplină îndreptățire: „Dacă, printr-un cataclism oarecare, ar dispărea tot ce este scris și tot ce este imagine despre Basarabia, cartea lui Nicolae Dabija ar putea reconstitui singură, prin complexitatea ei, această parte de țară cu tot ce are ea etern, semnificativ, eroic, tragic și unic” .

      Pentru a afla de la început cine erau „ prietenii” noștri care ne-au „eliberat” la 23 August 1944, Nicolae Dabija ne prezintă datele KGB-ului sovietic, care n-a fost deloc interesat să umfle cifrele, din care rezultă că, între 1 ianuarie 1935 și 22 iunie 1941, au fost arestați 19 milioane 840 de mii de „dușmani ai poporului”. Dintre aceștia—7 milioane au fost împușcați, câte un milion pe an. Celelalte milioane au murit în GULAG-uri. După calculele lui A. Soljenițin, în perioada 1917-1953, ar fi fost exterminate 66 700 000 de oameni.Câte 3000 de asasinate pe zi. Foametea organizată în anii 1930 a secerat viețile a încă peste 10 milioane de oameni.

      Basarabia avea, în 1939, o populație de 5 milioane de locuitori, iar în 1952—doar 2,5 milioane. Deci, jumătate din populație a dispărut.

      Pe bună dreptate, autorul scrie: „ Fiecare om este un univers întreg. A omorî un om înseamnă a ucide un univers..Fabrica morții, declanșată de Lenin, Troțki și Stalin în fosta URSS, a lucrat fără odihnă până după 1953. În Republica Moldova, până la moartea lui Stalin, a funcționat ultima cameră de gazare din Europa”.

      Un capitol întreg este intitulat BISERICA MARTIRĂ. Iată ce consemnează autorul: „  Ura cu care l-au tratat comuniștii pe Dumnezeu e lipsită de orice logică. Credința este declarată antistatală, preoții—dușmani ai omenirii, bisericile-lăcașe ale întunericului ș.a.” Autorul trage concluzii amare: „credincioși împușcați în biserică, icoane în care s-a tras cu mitraliera, preoți uciși în altare, Continue reading „Mihai MERTICARU: O biblie a basarabenilor”

Mihai MERTICARU: Femeia – coroană de sonete –

 

Sonete, fără ea, nu s-ar mai scrie,

N-ar mai răsări florile în sere,

Nici albinele n-ar mai face miere,

Aştrii s-ar rătăci prin galaxie,

 

 

Pământul n-ar mai avea emisfere,

N-ar mai urca seva-n viţa de vie,

Nu ne-ar mai fi cala în colilie,

Pe cer, soarele s-ar vedea cum piere.

 

Femeia-i forţa de gravitaţie,

Inspiratoarea operei de artă,

Ce te înalţă-n starea de graţie,

 

Te-ncântă, te bagă în vibraţie,

Un zâmbet e toată chiar când te ceartă;

Dac-ai greşit, uită, dar nu te iartă.

 

                      II

 

Dac-ai greşit, uită, dar nu te iartă,

Aceasta e femeia cea divină,

Pentru greșeli, numai tu eşti de vină,

Că n-ai deprins deplasarea pe hartă.

 

Pe cer, martoră ţi-i luna cea plină,

Că te-a lăsat să-ngheţi de frig la poartă,

Să stai, să meditezi profund la soartă,

Să vezi cum nenorocul vă dezbină.

 

Nu te gândeşti să te dai bătut nicicum,

Nici nu observi, cu tine, cum se poartă,

Neobosit urci pe unicul tău drum,

 

Te vezi mergând iarăși cu ea la toartă,

Pentru că, dintotdeauna şi acum,

Femeia-i duhul operei de artă.

 

               III

 

Femeia-i duhul operei de artă,

Răsare soarele din creştetul ei,

Din ochii săi albaştri ţâşnesc scântei,

La intrarea-n rai, e deschisă poartă.

 

Cu ea, viaţa e o livadă cu tei,

Chiar dacă, uneori, liniștea-i spartă,

Că-n dragoste supărarea se poartă

Şi-apoi ambrozia-mpăcării o bei.

 

Pe unde calcă, răsar crizanteme,

Văzduhul, cântece de ciocârlie

Şi-n capul tău, fantastice poeme.

 

Prospere vremuri, ai dori să vie,

De sărăcie, totuși nu te teme!

Superbă e şi într-un sfert de ie.

 

               IV

 

Superbă e şi într-un sfert de ie

Zeiţa, din spuma mării, născută,

Dragostea, din inimi, să o ascută

Şi s-o transforme într-o feerie.

 

Femeia, planetă necunoscută,

Poate să-ţi facă viaţa o pustie,

Stăpân de-ai fi chiar pe-o împărăţie

Şi n-ai pe sufletul tău nicio cută.

 

Nu te umfla peste măsură-n pene

Şi nu te încrede prea mult în soartă,

Ţi-e scris să fii învinsul, nota bene!

 

Cu superbia-i prietenă la toartă,

Şoaptele-i tainice sunt prea viclene;

E improbantă ca o cvintă spartă.

 

                       V

 

E improbantă ca o cvintă spartă

Şi dulce ca o veche melodie,

Dar vraja nu ţine chiar sine die.

Fii îngăduitor cu-a ta consoartă!

 

O, fericire, puf de păpădie,

Necazurile tot nu ne mai iartă,

Nu le putem îmblânzi cu o cartă

Şi doar la comanda noastră să vie.

 

Când pomii visează brumă de muguri,

Întreaga natură e o magie,

Pe-ntinse câmpii defilează pluguri,

 

În vâlvătăi, voi doi ardeţi pe ruguri.

Cum să nu tânjiţi după armonie,

Tu, briză de mare, ea, vijelie?

 

               VI

 

Tu, briză de mare, ea, vijelie,

Doar timpul poate s-o mai domolească,

Să-i smulgă de pe faţă  câte-o mască,

Să aducă în casă multă bucurie,

 

Să-i procure şi un amnar cu iască,

S-aţâţe focul când e penurie

De lună plină şi omotetie,

Iar pomul uită să mai înflorească.

 

Păşi-veți astfel pe poteci cu soare

Şi drama veţi schimba în comedie,

Să râdeţi cu poftă de ce vă doare,

 

Să strălucească bolta azurie.

Atunci ea va face şi o prinsoare,

La un tratat de pace să te-mbie.

 

 

                  VII

 

La un tratat de pace să te-mbie,

Ea se gândeşte când e-n toane bune

Şi suge ciocolată cu alune

Ca, vocea, să şi-o facă şi mai mierie,

 

Dulceaţa toată, din lume, s-adune,

Iar, dacă-i nevoie, poate să fie

Vrăjitoare sau doctor în magie,

Să plângă cu glas de îngropăciune.

 

În astfel de deprinderi trecătoare,

E înzestrată cu prea multă artă

Şi seamănă cu o ploaie cu soare.

 

Apoi te miri cât de frumos se poartă,

Îţi jură că durerea ta o doare,

Dar alt fel de război cu tine poartă.

 

 

                  VIII

 

Un alt fel de război cu tine poartă,

Abia ce-a încheiat tratat de pace,

Iubita ce se-nchide-n carapace,

Că nu ştii de e vie sau e moartă.

 

A învăţat teatru bine să joace,

Îi curge în sânge această artă

Și o mănâncă întinsă pe tartă,

S-agită de parcă ar sta pe ace,

 

Magneţii ochilor adună stele,

N-au învăţat să ceară îndurare,

Ştiu bine să te bage în belele

 

Și-adună albăstrimea din zare.

Luna se divide în pătrăţele,

Soarele, numai pentru, ea răsare.

 

                     IX

 

Soarele, numai pentru ea, răsare,

Zâmbeşte duios a vreme mai bună,

Mii de carate, ochii ei adună,

Sprâncenele, semne de întrebare.

 

Cristalinu-i râs până-n cer răsună

Când verbul a iubi vrea conjugare

Pe vreme verde, în văzduh, pe mare,

Pe partea cea nevăzută de lună.

 

Continue reading „Mihai MERTICARU: Femeia – coroană de sonete –”

Delia MUNTEAN: „Sonetele le las pe toate vouă”

       Sunt aproape opt veacuri de când, în Sicilia, Giacomo da Lentini, notar cu îndeletniciri artistice, făcea schimb de sonete cu starețul Tivoli, iubitor și el de poezie. Práctica, un fel de modă în cercurile literare ale vremii, era cunoscută sub denumirea de tenzone, cuvânt provenit din occitanul tenso („duel”, „tracțiune”). Ea fusese împrumutată de la trubadurii provensali și presupunea o discuție în versuri, pe teme amoroase, între doi poeți sau între un poet și o entitate imaginară, fiecare exprimându-și poziția prin mijloace retorice cât mai rafinate.

            La noi, cele dintâi sonete au fost tipărite în iunie 1829 în „Curierul românesc” al lui Ion Heliade Rădulescu (București) și în „Albina românească” (Iași), condusă de Gheorghe Asachi.

            Cum a evoluat această specie literară în Europa și în țara noastră, dar mai ales care sunt rigorile compunerii unei astfel de creații putem afla din preambulul lui Mihai Merticaru – poet, eseist și gazetar, născut la 20 iunie 1938 în satul Bețești, comuna Rediu, județul Neamț – la cel mai recent volum al său de versuri, Vis și abis (Editura Mușatinia,Roman, 2018).

            Nu intenționăm să zăbovim asupra paginilor respective, așezate sub titlul Sonetul – regele poeziei, ci să arătăm, cu plăcută surprindere, că, în ciuda vechimii și a încorsetărilor formale, în pofida schimbărilor de mentalitate și a tendinței actuale de a obține totul cât mai repede și cu mai puțină investiție de efort, categoria lirică amintită este încă în lucrare. Își păstrează aproape la fel de proaspete delicatețea și sprinteneala trubadurești, încântându-ne și astăzi prin melodicitate. Dacă stârnim un picuț definiția inițială, putem afirma că și acum sună bine această melodie scurtă. De-abia un ton, un sunet mic. Un sonnetto (cântecel).

            Un tenzone, discret retro, ne propune și Mihai Merticaru – unul dintre adepții fideli ai sonetului – în volumul de față. Partenerii convocați la duel, nu neapărat toți sonetișți (Sapho, Ovidiu, Saadi, Li Tai Pe, Pierre de Ronsard, Omar Khayyam, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William Shakespeare, Alexandr Pușkin ș.a., iar pe teren românesc: Mihai Eminescu, Nicolae Dabija, Theodor Damian), își exprimă poziția în mottoul textelor, urmând ca poetul nemțean să-și etaleze propriile argumente legate de tematica aleasă, mizând atât pe backgroundul cultural, cât și pe experiența personală.

Sunt puse la bătaie tehnici mai mult ori mai puțin subtile de exprimare a ideii, în registre emoționale și lingvistice dintre cele mai diverse. La ordinea zilei se află femeia și problema amoroasă (Sonetul ochilor tăi, Sonetul unei povești, Sonetul unui portret, Sonetul unui dar, Sonetul tămăduirii, Sonetul regretelor, Sonetul lui Eros ș.a.), însă întâlnim o serie de linkuri ce vizează condiția creatorului (Sonetul unei pasiuni, Sonetul poetului urgisit, Sonetul muzei ambițioase, Sonetul unui timonier, Sonetul creatorului), timpul (Sonetul copilăriei, Sonetul satului natal, Sonetul tinereții), moartea (Sonet bacovian, Sonetul compensației, Sonetul despărțirii, Sonet-testament), politica și societatea vremii (Sonetul țăranului român, Sonetul bărbăției, Sonetul decăderii, Sonetul românului).

Speculațiile pe marginea acestor teme poartă trubadurul de la biologic la spiritual, de la relaxare la tensiune. De la vis la abis. Atari tendințe (false opoziții) se articulează într-un ansamblu imaginativ amprentat de subiectivitate, poetul fiind regăsibil – în egală măsură – ca autor, regizor, actor, sufleur, spectator sau comentator. Sunt tot atâtea funcții ale celui care (se) visează, activate într-o misterioasă pendulare între conștient și inconștient.

Ipostazele lirice implicate trădează luminile și umbrele identității auctoriale, fluxurile și refluxurile propriului destin, dorințele (împlinite sau refulate), acomodarea cu vremile, anxietatea provocată de trecere. Rolurile acestea capătă așadar încărcătură emoțională, convertindu-se în modalități de comunicare cu sinele. Visul construit împreună pălește treptat, alunecă spre abis, un fel de punct terminus, o „șireată umbră” (Sonetul unui stoic) către care se îndreaptă inexorabil și ființa poetului: „Dinspre prezent înspre eternitate, / Unde cea brună mireasă mă cheamă // Monstruoasa tăcere să n-o detest, / Miezul cuvântului cu aldine / Să mă soarbă, că-n zadar e vreun protest. // (Nu-mi rămâne decât să privesc spre vest) / Acum, nimic nu mai vreau pentru mine / Doar clipa și cupa să-mi fie pline!” (Sonetul compensației).

Continue reading „Delia MUNTEAN: „Sonetele le las pe toate vouă””

Mihai MERTICARU: Sonetele iubirii

SONETUL CREATORULUI

 

O partă de rai, sufletu-și deschide

Și-atunci începe poetul să scrie

Despre nepăsătoarea veșnicie

Și stranietatea mulțimii vide.

 

Se umple fântâna cu apă vie,

Mitul sisific, supliciul, desfide,

Freamătul cugetării, îl închide,

Clepsidra-i spartă, noaptea e târzie.

 

Mileniul stă pe cioburi de secundă

Și vechile mistere, sub pecete,

Izvoarele, cu visuri, ne  inundă

 

Poemul să spele lumea imundă.

Se scurge un fluid cu ritmuri încete,

Alaiuri de eresuri vin în cete.

 

 

SONETUL IUBIRII

 

Regatul clipei tale-i plin de soare,

Luceafărul, pe chipul tău, străluce,

O lume-ntreagă, lumina-ți seduce,

Un câmp imens de crizanteme pare.

 

Dureri și patimi, univers in nuce,

Îți sorb esențele cu-nfiorare

Ca zvon divin din întremata zare,

Halou himeric răstignit pe cruce.

 

Tivită din șoapte și dulci adieri

De noroace și-nsorite primăveri,

Ai fost zidită pentru nemurire,

 

Farmecele îți sunt marile averi.

Ocean de dorințe e-ntreaga-ți fire,

Tot ce atingi se preface în iubire.

 

 

SONETUL SMERENIEI

 

Optzeci de ierni, Doamne, mi-ai pus în spate,

Picioarele-mi parcă-s pietre de moară,

Nimic nu mai e ca odinioară,

Ochiul stâng continuu se zbate,

 

Livada se face altă Sahară,

Desaga mea e plină de păcate,

Drumurile toate îmi sunt barate,

Răsare amurg de cicoare-amară.

 

Zidește-n mine inimă curată,

Cu prezența Ta , vino și mă-mbată,

Să-mi fie clipa binecuvântată !

 

Preasfântă Treime, mă închin Ție,

Primește-mă-n a Ta împărăție,

Dar trupul lasă-mi-l în draga glie!

 

 

SONETUL  UNUI  DECOR  FANTEZIST

 

Rațiunea planetei e-n eclipsă,

Pământul a ajuns o bombă cu ceas ,

Doar dinamite, lasă-n urmă-i Midas,

De catastrofe, nu mai ducem lipsă.

Puține veșnicii au mai rămas,

Vorbirea-i degenerată-n elipsă,

Va veni curând și-o apocalipsă,

Veacul și timpul se zbat în impas.

 

Înotăm într-un ocean de miasmă,

Apele speranței nu se limpezesc,

Nebulozitatea ploii fantasmă

 

Urcat-a mai sus de catapeteasmă.

Torent e lumea în iureș nebunesc,

Crâncenă-i vremea, anii se vremuiesc.

 

 

SONETUL FĂRĂDELEGILOR

 

Nălucă e clipa, vine și piere,

Ne țin hangul umbre pietrificate,

Ruină, rugină, obscuritate,

Gânduri negre încolțind în tăcere.

 

Cărările, cu abisuri, sunt sudate,

Dinspre Arcadia, nicio adiere,

Prin zone austere, sclipesc mistere,

În buza beznei, doar pustietate.

 

Șiruri de crime cuprind dintr-odată

Întreg mapamondul. Nu mai e lege.

Omenirea este oripilată,

 

Sodoma ne sfidează încă o dată.

Ne latră capul meduzei, n-alege,

Bietul om, nimic, nu mai înțelege.

————————

Mihai MERTICARU

Februarie 2020

 

Domnița NEAGA: Mihai Merticaru și poezia pură

     Autor a douăzeci și unu de volume de  versuri, dintre care 5 de sonete, Mihai Merticaru ne oferă acum pe cel de-al șaselea, „ Vis şi abis”, apărut la Editura Muşatinia din Roman, titlu ce  constituie  o frumoasă metaforă, visul reprezentând speranța, calea de acces spre lumi mirifice, aurorale, iar abisul (prăpastia, genunea) sugerând prăbușirea acestor speranțe și iluzii..

          Fascinat de frumuseţea „oraşului luminilor”, autorul dedică Parisului un grupaj de paisprezece sonete, unul mai frumos decât altul, pe care le aşază în partea de început a opusului liric, atribuind, în versurile sale, mai multe caracteristici celebrei capitale europene; „… Parisu-i feerie,/ Un ocean de culori şi de lumină,/ Izvor de încântare deplină,/ Cu o mie de ispite te îmbie…”( „Parisul” I); este „ Cuib de nebunie şi tinereţe”( „Parisul” II ); „Magnet e a metropolei lumină…”(„Parisul” XII).

          „Jurnalul de călătorie”, în inima Franţei, punctează principalele obiective de care se simte atras oricare turist, odată ajuns în Paris: Turnul Eiffel („Întreaga omenire şi-a dat întâlnire/ La Turnul Eiffel…” („Parisul” I ), vestitele muzee pariziene, străzile purtând numele unor celebre personalităţi istorice sau al unor renumiţi oameni de cultură (pictori, scriitori, maeştri ai diverselor arte), parcurile şi grădinile, ori râul Sena care străbate metropola şi pe care „curg istorii colorate”. E atâta frumuseţe în acest colţ de lume, încât ai dori ca timpul să stea în loc, iar sufletul să se încarce de armonia cosmică, plutitoare în aer, alături de sunetele clopotelor din Catedrala Notre-Dame, sau ale Basilicei Sacre-Coeur.  L’Ile de la Cite, Pont-des-Artes, La Place de la Concorde, Le Palais Garnier, Le Moulin Rouge…( „Parisul” VI ) sunt tot atâtea locuri de neuitat, surprinse cu meşteşug artistic de poetul Mihai Merticaru.

Privind Parisul cu ochii turistului est-european, obişnuit cu truda cotidiană românească şi cunoscător (din lecturi) al acestor mirifice locuri încă dinainte de a le fi întâlnit, autorul percepe „oraşul- lumină” ca pe o destinaţie a sărbătorii perpetue. Palatele regilor francezi, Muzeul Luvru, catedralele sunt luate cu asalt de mulţimea pestriţă, adunată din toate colţurile lumii, încât forfota de pe străzi nu conteneşte, fie zi, fie noapte. Totul pare înălţător, un vis frumos care nu ar trebui să se termine niciodată şi care pune pe chipul oamenilor (cu viaţa lor confuză, greu de citit, plină de gesturi şi semne minore) o lumină transfinită: „ Armonie, graţie, lumină,/ Sculptură, muzică şi poezie/ Cu genialitate se-mbină/ Într-o dantelărie genuină,/ În marmură, Grecia antică-nvie,/ Un vis e totul şi o feerie./(„Parisul” XIII).

Ca un bun român, poetul merge să viziteze atelierul-muzeu din Montparnasse, unde a trăit şi a creat Constantin Brâncuşi: „Prin muzee, în pestriţă grămadă,/ De-a valma, merg şi săraci, şi mai sus-puşi,/ Se-nghesuie, vor mai bine să vadă,/ Discret sunt atraşi de aceeaşi nadă./ Îi las pe cei de catedrale seduşi./ Merg să văd atelierul lui Brâncuşi.”(„Parisul” VII).

  Imaginaţia stimulată de atâtea frumuseţi îl face pe Mihai Merticaru să vadă nevăzutul. : „În Montparnasse, savurat-am o cafea/ Alături de Emil Cioran, pe o sofa,/ Surâzător şi trist, el filosofa,/ Şi veşnicia pe lângă noi curgea”; îl zăreşte, printre gravurile de pe pereţi, pe Casanova; se întâlneşte cu românii Mircea Eliade, Eugene Ionesco, mânaţi spre Franţa de acelaşi ideal- câştigarea faimei: „Artişti vin la Paris, faimă să prade,/ Chiuie gloria pe sub arcade” („Parisul” XI).

Oricât de fascinante ar fi alte locuri de pe mapamond, românul a moştenit statornicia, dragostea pentru plaiurile care l-au dăruit luminii, aşa că poetul refuză chemarea tentantă a Parisului, acest „oraş-muzeu, minunilor minune”: „Nu accept, deşi refuzul mă doare./ Je regrette, nu te suport, eşti prea tiran,/ Rob nu vreau să-ţi fiu, rămân ce-am fost, pietrean!”(„Parisul” XIV).

În partea a doua a cărţii, mult mai amplă, începând cu „Sonetul unei pasiuni”, poezia curge tumultuoasă, asemenea unui râu de munte, şi profundă ca adâncimea oceanului. Permanent, sensibilitatea poetică este dublată de o cultură generală solidă, multe sonete fiind însoţite de un motto constând în câteva versuri dintr-un sonetist clasic universal ( Pierre de Ronsard, William Shakespeare, Omar Khayyam, Saadi, Francesco Petrarca, Publius Ovidius Naso, Dante Alighieri, Alexandr Puskin, Eminescu…), sau din versurile unor poeţi contemporani, români sau străini (Theodor Damian, Nicolae Dabija, Ana Ahmatova…).

În accepţia autorului, poezia este o fiinţă iubită, căreia îi face o frumoasă declaraţie de dragoste adolescentină, în „Sonetul unei pasiuni”: „Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de împrimăvărare…/ …Iar, drept răsplată, tu, fată cuminte,/ M-ai răstignit pe-o cruce de cuvinte…”.

Invocarea muzei (în câteva sonete), atât de des întâlnită la autorii clasici, îmi aminteşte de începutul „Iliadei”, cunoscuta epopee a bătrânului Homer: „Sub ceru-nalt al vămilor din gând,/ Zeiţă, vino tu şi mă inspiră,/ Mai acordează-mi coardele la liră…// … Trimite-mi, frumoaso, un snop de raze,/ Să lege cugetu-mi zare de zare,/ Torente să slobozească de fraze/ Clocotitoare, pline de savoare!/ Sonetu-mi, doar tu-l poţi face să zboare/ Spre lumina de azi şi cea viitoare!” („Sonetul muzei”).

Ascultătoare, muza îl ajută pe poet întru crearea sonetelor sale, ale căror teme se diversifică treptat, acoperind motivele poetice etern-umane: nostalgia pentru locurile de care sufletul poetului se simte ataşat („Sonetul copilăriei”, „Sonetul satului natal”), imaginea idilică a trecutului raportată la prezentul fad, istoria naţională cu bărbaţii săi glorioşi („Sonetul românului”), motivul eroilor („Sonetul bărbăţiei”; „Sonetul istoriei”), motivul aştrilor, momentele zilei şi anotimpurile („Sonetul toamnei”), evocarea elementelor terestre ca simboluri ale perenităţii, tema creaţiei şi a creatorului („Sonetul creaţiei”, „Sonetul visătorului”, „Sonetul poetului”, „Sonetul poetului urgisit”), trecerea prin timpul etern a fiinţei umane, perisabile („Sonetul tinereţii”,  „Sonetul apuselor glorii”, „Sonetul fotografiilor trucate”)…

Iubirea, acest sentiment înălţător, nu putea să lipsească din creaţia unui poet înnăscut, precum Mihai Merticaru. „Sonetul ochilor tăi”, „Sonetul unicităţii”, „Sonetul unei poveşti”, „Sonetul unei alegeri”, „Sonetul unui portret”, „Sonetul unei magii”, „Sonetul unui tandem”… abordează iubirea, în viziune platoniciană, ca o năzuinţă a regăsirii propriei jumătăţi pierdute cândva, când Dumnezeu a despărţit fiinţa umană hermafrodită în două, şi, de atunci, acestea se caută una pe cealaltă pentru a reconstitui întregul: „Vara din tine şi iarna din mine,/ O briză şi un vifor siberian,/ Din povestea Isoldei şi-a lui Tristan,/ Se-nvârtejesc precum două turbine,// Se-armonizează ca sunetu-n timpan,/ Sfielnic, jinduiesc să se îmbine,/ Unul altuia să i se închine…” („Sonetul iubirii”).

Continue reading „Domnița NEAGA: Mihai Merticaru și poezia pură”

Mihai MERTICARU: Coroană de sonete

(SONETELE  FEMEII)

                         I

Sonete, fără ea, nu s-ar mai scrie,

Florile n-ar mai răsări în sere,

Nici albinele n-ar mai face miere,

Aştrii s-ar rătăci prin galaxie,

 

Pământul n-ar mai avea emisfere,

Seva n-ar urca în viţa de vie,

Calea nu ne-ar mai fi în colilie,

Soarele din cer s-ar vedea cum piere.

 

Femeia-i forţa de gravitaţie,

Inspiratoarea operei de artă,

Ce te înalţă-n starea de graţie,

 

Te încântă, te bagă-n vibraţie,

E toată un zâmbet chiar când te ceartă;

Dac-ai greşit, uită, dar nu te iartă.

 

 

II

 

Dac-ai greşit, uită, dar nu te iartă,

Asta este femeia cea divină,

Pentru toate, numai tu eşti de vină,

Că nu ştii să te-orientezi pe hartă.

 

Pe cer, martoră ţi-i luna cea plină,

Că te-a lăsat să-ngheţi de frig la poartă,

Să stai, să meditezi profund la soartă,

Să vezi cum nenorocul vă dezbină.

 

Nu te gândeşti să te dai bătut nicicum,

Nici nu observi, cu tine, cum se poartă,

Urci neobosit pe unicul tău drum

 

Şi te vezi mergând iar cu ea la toartă,

Pentru că, dintotdeauna şi acum,

Femeia-i duhul operei de artă.

 

 

III

 

Femeia-i duhul operei de artă,

Răsare soarele din creştetul ei,

Din ochii săi albaştri ţâşnesc scântei,

La intrarea-n rai, e deschisă poartă.

 

Viaţa cu ea e o livadă cu tei,

Chiar dacă, din când în când, te mai ceartă,

Că-n dragoste supărarea se poartă

Şi-apoi ambrozia-mpăcării o bei.

 

Pe unde calcă, răsar crizanteme,

În văzduh, cântece de ciocârlie

Şi-n capul tău, fantastice poeme.

 

Vremuri mai prospere-ai dori să vie,

Dar, de sărăcie, tu nu te teme!

E superbă şi într-un sfert de ie.

 

 

IV

 

E superbă şi într-un sfert de ie

Zeiţa din spuma mării născută,

Dragostea din inimi să o ascută

Şi s-o transforme într-o feerie.

 

Femeia, planetă necunoscută,

Poate să-ţi facă viaţa o pustie,

Chiar de eşti stăpân pe-o împărăţie

Şi n-ai pe sufletul tău nicio cută.

 

Nu te umfla peste măsură-n pene

Şi nu te încrede prea mult în soartă,

Ţi-e scris să fii învinsul, nota bene!

 

Cu superbia-i prietenă la toartă,

Şoaptele-i tainice sunt mult viclene;

E improbantă ca o cvintă spartă.

 

 

V

 

E improbantă ca o cvintă spartă

Şi dulce ca o veche melodie,

Dar vraja nu ţine chiar sine die.

Fii îngăduitor cu-a ta consoartă!

 

O, fericire, puf de păpădie,

Necazurile tot nu ne mai iartă,

Nu le putem îmblânzi cu o cartă

Şi doar la comanda noastră să vie.

 

Continue reading „Mihai MERTICARU: Coroană de sonete”

Mihai MERTICARU: Sonete

SONETUL UNEI TRIADE

 

Pe lumea asta, toate-s trecătoare,

Intră-n ale morţii pepiniere,

Acceptă pietrificarea-n tăcere,

Din întâmplare, dar și din eroare.

 

Tristețe, bucurie şi avere

Se trec ușor ca o plăcută boare,

Ca mâine-i cenuşă slăvitul soare,

Dar prima-i frumuseţea care piere.

 

Tot ce există-i lege să dispară!

Furia și lăcomia barbară,

Invidia, puterea, măreţia,

 

Vor trece toate prin foc şi prin pară.

Doar o triadă gustă veşnicia:

Cuvântul, Dumnezeu şi poezia.

 

 

SONETUL CONTIGUITĂŢII

 

Din ceruri vin misterioase şoapte,

Îndemnuri vagi pătrunse de nepătruns,

În argintii vălătuci de nori ascuns,

Precum în faldurile cifrei şapte.

Cristal de gând sfințit,acuma, ajuns

La urechile mele tot mai apte

Să distingă ce-i luminos în noapte

Şi să se închege în umil răspuns.

 

Mă bucur mult, Doamne, că Te înţeleg,

C-am reuşit să-mi însuşesc cutuma,

Că m-ai ispitit cu taine întruna

 

Și chiar mi–ai dat libertatea să aleg.

Aflu că—n-am ştiut-o-ntotdeauna–

Cu-ntregul ș-infinitul, Tu eşti una.

 

 

SONETUL UNEI VIZIUNI

 

Rătăcind prin labirintul unui gând

Şi tot visând o geană de lumină,

Mă pomenii cu-o cupă arhiplină

Cu-ambrozie, Dumnezeu alături stând,

 

Păream un boţ palid făcut din tină,

Cu sufletul eteric străluminând,

Îngheţatele-mi șoapte susurau blând,

Revărsându-se din gură străină.

 

Continue reading „Mihai MERTICARU: Sonete”