Mihai MERTICARU: Sonete

SONETUL UNEI TRIADE

 

Pe lumea asta, toate-s trecătoare,

Intră-n ale morţii pepiniere,

Acceptă pietrificarea-n tăcere,

Din întâmplare, dar și din eroare.

 

Tristețe, bucurie şi avere

Se trec ușor ca o plăcută boare,

Ca mâine-i cenuşă slăvitul soare,

Dar prima-i frumuseţea care piere.

 

Tot ce există-i lege să dispară!

Furia și lăcomia barbară,

Invidia, puterea, măreţia,

 

Vor trece toate prin foc şi prin pară.

Doar o triadă gustă veşnicia:

Cuvântul, Dumnezeu şi poezia.

 

 

SONETUL CONTIGUITĂŢII

 

Din ceruri vin misterioase şoapte,

Îndemnuri vagi pătrunse de nepătruns,

În argintii vălătuci de nori ascuns,

Precum în faldurile cifrei şapte.

Cristal de gând sfințit,acuma, ajuns

La urechile mele tot mai apte

Să distingă ce-i luminos în noapte

Şi să se închege în umil răspuns.

 

Mă bucur mult, Doamne, că Te înţeleg,

C-am reuşit să-mi însuşesc cutuma,

Că m-ai ispitit cu taine întruna

 

Și chiar mi–ai dat libertatea să aleg.

Aflu că—n-am ştiut-o-ntotdeauna–

Cu-ntregul ș-infinitul, Tu eşti una.

 

 

SONETUL UNEI VIZIUNI

 

Rătăcind prin labirintul unui gând

Şi tot visând o geană de lumină,

Mă pomenii cu-o cupă arhiplină

Cu-ambrozie, Dumnezeu alături stând,

 

Păream un boţ palid făcut din tină,

Cu sufletul eteric străluminând,

Îngheţatele-mi șoapte susurau blând,

Revărsându-se din gură străină.

 

Domnul a-nţeles perfect ce l-am rugat,

Un semn discret a binecuvântare,

Spre noapte s-a întors şi s-a luminat,

 

Ca-n prima zi, cu toată bolta-n soare.

De-atunci am rămas cu lumea împăcat

Și-o pot privi prin lupă măritoare.

 

 

SONETUL DESCĂTUŞĂRII

 

Te aşteptam cu ochii lipiţi de geam

Când Te-am zărit cum păşeşti pe alee,

Umbra-Ţi strălucea pe Calea Lactee

Şi-n toată măreţia văzutu-Te-am,

 

Din ochiul Tău drept sări o scânteie,

Era soarele spre care slobozeam

Efluvii de uimiri şi în schimb primeam

Câte-o lună, o stea, o orhidee.

 

Erai ocean infinit de lumină,

De luceferi, străjuit, şi-aurore,

Mult nimbat cu raze multicolore.

 

Ţi-am cerut binecuvântarea divină

Şi, în acorduri de orgă sonore,

M-ai miluit cu-o privire calină,

 

 

SONET  PARANOMAL

 

L-am zărit spălându-Şi faţa cu rouă,

A intrat pios într-o catedrală,

Avea o figură destul de pală,

Când să-L prind, a și început să plouă

 

Şi-a dispărut pe poarta triumfală.

M-am închinat cu mâinile-amândouă,

Sperând să vă aduc o veste nouă

Cu o întâmplare paranormală.

 

De ce-ai fugit, Doamne, iar de mine

Când eu Te-aşteapt, Te caut din pruncie,

Vrând să merg, prin lume, la braţ cu Tine,

 

Să-Ți admir infinita-mpărăție ?

Nu-Ţi mai cer să-mi vii cu braţele pline,

Fă, dinspre rai, o briză să adie !

––––––––

Mihai MERTICARU

31 iulie 2019

 

 

FIȘĂ DE AUTOR

MERTICARU, Mihai  (20 iunie 1938, Rediu, judeţul Neamţ), poet, eseist şi gazetar. Absolvent al Facultǎţii de Filologie a Universitǎţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (1960-1965). A fost redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra-Neamț (1968-1974), titularizându-se apoi în învățământ la Școala Gimnazială Nr.5 din Piatra-Neamț, unde va funcționa, ca profesor de limba și literatura română, gradul l, până în anul 2000. De atunci și până în prezent face parte din colegiul redacţional al revistei  Antiteze (Piatra-Neamţ) . Colaboreazǎ la diverse reviste literare din ţarǎ şi din strǎinǎtate. Este inclus în zeci de antologii și dicționare literare.

         Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.  A fost tradus în limbile engleză, germană, franceză, spaniolă și italiană. Și-a pus semnătura pe 21 de volume de versuri.

 

PREMII ȘI DISTINCȚII:

Premiul special la Concursul Național de Poezie de la Cluj-Napoca, 2006

Premiul  Uniunii Scriitorilor din Romania –Filiala Bacău , 2014

Prix litterairesNaji Naaman ’s, Liban, 2016

Has become honorary member of Maison Naaman’s pour la Culture, Liban, 2016

Premiul literar international CORONA, Italia, 2017

Premiul l și Dropia de aur la Concursul National de Poezie organizat de revista Dor de Dor, 2018

 

ECOURI CRITICE: Ioan Holban, Vasile Spiridon, Cristian Livescu, Lucian Strochi, Ion Rotaru, Nicolae Busuioc, Adrian Dinu Rachieru, Geo Vasile, Paul Aretzu, Domnița Neaga, Elisabeta Bogățan, Dan Mănucă, Emanuela Ilie, Constantin Tomșa, Marius Chelaru, Constantin Mănuță, Mioara Bahna, Leonard Gavriliu, Emilian Marcu, Petre Isachi, Cornel Galben, Victoria Milescu ș.a.

 

Lasă un răspuns