Maria CĂLINESCU: Ţara noastră e bogată

Poporul nostru nu-i sărac,
Cum, în lume, o spun unii.
Ţara noastă e ca un sac
L-au umplut cu greu străbunii.

Ei au muncit şi-agonisit,
Muşcând flămânzi din pită,
Ei timpul, nu l-au irosit,
Şi-au dorit ţara unită.

Hotar păstrat-au întregit,
Un zid al biruienţei noastre,
Nu un tărâm de toţi râvnit
Împărţit de hiene-albastre,

Roşii, galbene sau verzi
Sau alte specii, se-nmulţesc
Precun ciuperci în livezi
Mereu, nimic, nu-i mulţumesc.

Rup de la gura celor mulţi,
Fără jenă sau sfială,
Pozeaz-apoi în a fi culţi,
În straie ca de poleială.

Şi vor aplauze, lozinci
În discursuri excelează
Dar de ţăranul cu opinci
Uită şi se-ndepărtează.

Toţi au gusturi rafinate,
Se-ngrijesc de-al lor odor,
Îi dau funcţii cât mai-nalte,
Chiar de-i piesă în decor.

Ţara noastră e bogată!
Alta ca ea nu mai este,
De n-ar fi de toţi furată,
E-o comoară ca-n poveste.

Va veni însă şi vremea,
Când toate s-or îndrepta,
Şi s-o prăbuşi-nălţimea,
Putregai s-o ‘ndepărta.

La cârmă fi-va “opinca”,
Ce-i cu mintea sănătoasă,
Greu le-o înghiţi porunca
Dreaptă, dură şi spinoasă.

———————————

Maria CĂLINESCU

25 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Steaua luminoasă

Steaua luminoasă

 

Ești steaua luminoasă-n zarea ce se-ntinde,
Deasupra lumii-ntregi, deasupra tuturora,
Tu strălucești în veci, când cerul nu s-aprinde,
Eşti curcubeu nestins, în noapte, Aurora.

Cobori cu zbor timid când stele se coboară,
Cu aripi nevăzute, ochii reci de ceară,
În lumea pământeană, dorul te doboară,
De râu, de plopi, de lac și dealul tău de Sară.

Cobori înveșmântat în straie de lumină,
Şi sorbi mirosul crud al codrului nostalgic,
Dai răspuns la toate, ș-apoi absolvi de vină
Netrebnicii, care te-au exilat, ilogic.

Te-oprești la umbra lunii în zborul tău astral,
Ș-asculți cum curge râul, de sălcii mângâiat,
Cum cântă pitpalacul, sonetul lui banal,
Cum șuieră cald vântul sub cerul platinat.

N-ai uitat cărarea iubirilor trecute,
Te-agăți de trena nopții, ca visu’-n tăcere,
Stăpân îţi este cerul, roagă-l, te-ajute,
Să poți să te întorci la muza ce te cere.

Astfel, tu, chiar te-ai întoarce, cu un mândru alai,
Acuma, când ți-au dat şi locul, și onoarea,
O şoaptă, sau, descântec, suav alint de nai,
E versul tău, Emine! Vrem canonizarea!

———————————

Maria CĂLINESCU

18 ianuarie, 2019

Desen: Mihai Catruna

 

Maria CĂLINESCU: Te-om păstra „Icoană veche”

Te-om păstra „Icoană veche”

 

Plânge codrul de aramă,
Plânsul lui, ți-e destinat,
Crengi foșnind el, te aclamă,
Odă-ți cântă, ne-ncetat.

Și, în vânturi de tristețe
Îți sculptează în cuvinte
Tot ce-ai scris în tinerețe,
Cei de azi să ia aminte.

Să iubească ca și tine,
Munții, lacul, teiul, luna,
Râul, plopii, știu prea bine,
„Floare-albastră”e doar una.

Eminescu! te-ntrupează
Să asculți cum a ta liră,
Să ne-ncânte, nu-ncetează,
Peste veacuri, n-adormiră.

Sus e steaua, jos e lacul,
Luna-ți arde ca o torță
Încă-ți cântă pitpalacul,
Ai rămas în timp o forță.

Veșnic geniul tuturora,
Azi, poetul nepereche,
Rămâi lumii aurora,
Te-om păstra” Icoană veche”.

———————————

Maria CĂLINESCU

16 ianuarie, 2019

 

Maria CĂLINESCU: Pios omagiu Eminului

Pios omagiu Eminului

 

Coboară Luceafăr, din taine rău croite,
Coboară pe-o rază, de Domnul hărăzită,
Lumea e nelume, din patimă urzită,
Luminează crezuri, cu umbrele cernite.

Coboară prin ploaia de stele căzătoare,
Așterne strălucirea pe tot, pe unde treci,
Pe unduiri de lac cu albastre valuri reci,
Vezi viaţa în oglinda apei curgătoare.

Coboară în codri-ncărcați de poezia
Poeţilor, ce struna au pus-o ‘n slujba lor,
Într-un duet cu vântul ce-i purtător de dor,
Sfinţit-au veşnicia, muză, fantezia.

Coboară pe o stâncă, n-are nici un nume,
Tăcerea ei, de rocă, ascunde mult frumos,
Mereu stã dezvelită, fără un loc umbros,
Din rana depărtării, sângeră pe lume.

Coboară, scrutează a lumii depărtare,
Ochii tăi, de astru, dea vieții-n agonie,
Lumină-n adevăr, speranță și mândrie,
Dă-ne plâns de rouă, el curge şi nu doare.

Coboară‘n luminiş să laşi gânduri curate,
Luna o să-ţi cânte povestea de iubire,
În ocean de ghețuri ascunde spre orbire,
Ce-i păcat în lume, în suflete frustrate.

Coboară-te Luceafăr! Așa ne-ai fost menit,
Însoţit de Îngeri, de sfinţi şi cor de Iele,
Apusuri lumineazå, zac în carusele,
Tu schimbă omenirea, sub nimbul tău, boltit.

———————————

Maria CĂLINESCU

15 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Universul şi poezia

Universul şi poezia

 

Clipele gem sub pătura de nori
iarna îmbracă totul în tuşe argintii
crengile îngheţate par statui
dintr-un tablou neterminat

perdeaua grea de ceaţă ia forma unei năluci
răsăritul excaladează cu greu tăcerea alb-cenuşie
aruncă anemic câte o rază
zâmbeşte eliberator

păsări îmbătate de mirosul speranţei
rostogolesc vântul sub aripi
poposesc pe crestele fanteziilor de gheaţă
înfruntă timpul bolnav
flămând de frig şi întunecime

luna nu-şi găseşte locul
pluteşte deacurmezişul cerului încercănat
deodată lumina ţese un mister de albastru-azur
se răsfrânge
peste aripa îngerului destin
peste fericirile şi dorinţele ce ne clădesc existenţa

las cuvintele să urzească constelaţii de vise
să urce şi să coboare pe spirala timpului
să micşoreze suspansul dintre azi şi întotdeauna
ca într-un zbor divin
dintr-un adânc al infernului propriu

la margine de somn simt bogaţia vieţii
înţeleg că universul este un cumul de taine
asemeni unor poezii încă nescrise.

———————————

Maria CĂLINESCU

14 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Luceafăr azi, ieri rege al poeziei

Luceafăr azi, ieri rege al poeziei

 

Luceafăr azi, ieri rege-al poeziei româneşti,
Te-ai născut un geniu. Ca tine altul niciodat’!
Arzi pe cerul înstelat, tremurând tu străluceşti,
Ascultându-ţi lira ta, fermecat eşti c-altadat’.

Ţi s-a dat cuvântul, el să-ţi fie instrumentul,
Să îndrepte ce e strâmb, vorba fiindu-i sentinţa
Porţi de Rai, el ţi-a deschis, chiar şi… Occidentul,
Mari maeştri toţi ţi-au fost modelul, şi credinţa.

Sensibil şi romantic, tu ai cules frumosul
Şi vraja fără seamăn ce-o revărsa doar luna,
De critici stânjenit, nu le-ai adus prinosul,
Făcut-ai viziuni, ş-ai ripostat într-una.

Nu te-ai luptat cu limba, cum, “rapsozii”o faceau,
Ai prefăcut ideea în muzici cristaline,
Prin replici, mai tăioase, ai spus totul pe şleau
Acelora, roşi de invidii, dragule Emine!

Tu ai iubit angelic, cum a iubit…Tristan,
Cu setea de-a cunoaşte slăveai eternitatea,
Nu ai uitat iubirea, pe când erai crud, băietan,
O preamăreai’n rime, lumină-ţi dădea noaptea,

Chipul ei bălai, blajin, cu ochii verzi-albaştri,
Icoană-n aminitiri ţi-a fost, dulce muză vie.
Când singur ai rămas pe cer, linişti fără aştri
Au dăltuit un nume (Eminescu), un rege-n poezie.

Rămâi nemuritor, scris cu litere de aur,
Prin galaxii întinse, cât ţine un infinit,
Numele nu-ţi moare, nici opera,”tezaur”,
Stăpân peste-nălţime, cu visul neîmplinit.

———————————

Maria CĂLINESCU

14 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Sub semnul echilibrului

Sub semnul echilibrului

 

fragmente de timp se aliniază
să formeze întregul
printre razele răsfirate se strecoară bucăţi de linişti
într-un amestec de tăcere şi lumină
pictează cerul plin de umbre aruncate la întâmplare

fire de infinit ţesute de o mână tremurandă
se întind pe pântecul sângeriu al amurgului
opresc căderea stelelor fără cer
micşorează distanţa
dintre mine cea de ieri
şi eu cea de zi

vântul alungă norii trişti şi murdari
lasă lumina să pătrundă ca un alint temător
vagi amintiri tulbură victoria
care va defini simţirea
când mâna nopţii mângâie pleoapele lăsate
totul devine linear şi calm
ca o efuziune prin sita timpului

da, e o senzaţie nouă
îngheaţă trecutul în clepsidră
mii de culori mă învăluie spre întregire
o singură stea încolţeşte cu o neînţeleasă fericire
în locul în care credeam că e prea târziu
timpul iese din timp
ninge cu vise.

———————————

Maria CĂLINESCU

3 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Doresc o altă iarnă

Doresc o altă iarnă

 

Încărunţit e cerul, liniştea-i profundă,
de i-am şti misterul luminii ce abundă?
Copaci-s goi, dar albi, sloi îmi e simţirea,
alte ierni trecute inundă amintirea.

Din caruselul vremii revine rând pe rând
ca freamătul năvalnic ce zace în gând,
Îmblânzeşte zâmbet ce-n agonii pulsează,
ca seninul aprig mă vrea mereu, tot trează.

Încărunţit e cerul, liniştea-i profundă,
de i-am şti misterul luminii ce abundă?
Cade peste creste, par cuşme argintate,
ca-n basmele croite de amintirea surdă.

În frigul ei zac lacrimi și tot ce am pierdut,
doresc o altă iarnă, la fel ca la-nceput,
de-albește clepsidra în anii ce urmează
să nu mă-nghețe gerul, chiar, de-i Bobotează.

———————————

Maria CĂLINESCU

3 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Linişte şi visare

Linişte şi visare

 

Lumina tremură în aşternutul zorilor
îmbracă în culoare Noul An
timpul rămas în calendare învaţă să tacă

liniştea are o alfel de mască
palmele cerului risipesc pulberi diamantine
peste dorurile din tăcerile curate
dincolo de singurătaţile lumii
din universul văzut şi nevăzut

alungă norii care opresc lumina
nuanţe nepământene creionează
nerostitele cuvinte cu miros de vâsc

umbrele lichefiate ale zborului îngeresc
agaţă mugurii stelari de aripile de plumb
cad peste bucăţile de suflet
umple clepsidra timpului viitor cu frumos
ca un act dorit ce îmbie la visare.

———————————

Maria CĂLINESCU

2 ianuarie, 2019

Maria CĂLINESCU: Strigătul în limbajul aştrilor

Strigătul în limbajul aştrilor

 

Sunt lut
în clipa tainicei regăsiri
mă reconstruiesc în ploaia de stele
retrăiesc zborul din vâltoarea viselor
zorii devorează întunericul
răsăritul ia forma vieţii

cioburi de dor tatuează zbuciumul inimii
sângerează la porţile dorinţelor
o fărâmă dintr-un nimic cu chip de ecou
se risipeşte peste umbre şi tăceri
încetineşte fuga din nesomn

cuprind cu braţele chemarea cerului
fac timpul şi spaţiul să devină reale
strig în limbajul aştrilor

în freamătul cerului desluşesc o armură
închide timpul ce urzeşte spaţiile sufletului
spre adăpostire
să nu apună prea timpuriu
într-o tăcere neterminată.

———————————

Maria CĂLINESCU

1 ianuarie, 2019