Poesis : Emilia-Paula ZAGAVEI

Umbre pustii

Zăpezi medievale cu gust de amintire

Se cern tăcute pe strada uitată de iubire,

Umbre pustii dansează despletite

În inimi ce se vor mereu iubite.

Se-văluie de ceața căzută peste gând

Uitând de-a lor chemare lăcrimând,

Se-mpart în cete alese pe sprânceană

Sorbind câte-un cuvânt din călimară.

Penelul lor mustește în trecut,

Pustiul amarnic le devine scut.

Se joacă-n vise otrăvite de culoare

Privind cu grea trufie către soare.

Își scriu tăcerile gălăgioase

Și gândurile ce nu stau acasă,

Se dojenesc mereu cu un sărut

Trăind această viață mai acut.

Umbre tăcute, tainice blesteme

Călătorind mereu printre poeme,

Doruri fierbinți cu gust de scorțișoară

Fantome dragi pierdute-n vară.

Fulgi leneși de iubire să se lase

Peste amarul adunat în case,

S-omoare nepăsarea și cu ura

Că ele și-au uitat voit măsura.

DESCHIDEȚI UȘILE

Cu palmele bătătorite de doruri arzătoare,

Cu lacrimi adunate într-un colț de ștergar

Și-au adunat în nodul basmalelor altare

Ale chipurilor dragi, plecate-n depărtare.

Privesc de la fereastra căsuței aplecate

Ce-a cocoșat sărmana sub anii ce i-au nins

Acoperișul vechi, cu găuri pe la coate

Și streșini ruginite de lacrimi botezate.

Privirea o au uscată de muta așteptare

Curgând pe aleea simfoniei pașilor grăbiți,

Tăcerea arde-n vatră cu limbi asurzitoare,

Colorând aprig dorințe aflate-n suspinare.

Pământul gliei sub unghii îl poartă-n demnitate,

Habotnici, nu-nțeleg cum un străin să poată

Să risipească cu un gologan a noastră unitate,

Devenind stăpân peste străvechea cetate.

Ei nu-nțeleg defel, de ce ai lor nepoți

Azi sunt plecați în lume să își câștige banul,

De ce-n singurătate și fără strănepoți

Își macină existența departe azi de toți.

Nu înțeleg de ce sunt blestemați și uitați

În tristele cătune pustii și îmbătrânite,

Ușa nu le-o deschid nici măcar ai lor frați,

Își macină durerea în genunchi aplecați.

Privesc cu nostalgie în trecut,

Înlăcrimați și plini de deznădejde,

Străbunii au luptat și n-au pierdut

Vreo palmă a pământului durut.

Deschideți ușile bunicilor uitați,

Nu au nevoie de-avuții, de lucruri fără rost,

Deschideți porțile ce scârție și-i vizitați,

Mai mâine ei vor fi plecați între cei morți.

Emilia-Paula ZAGAVEI: Contratimp

Contratimp

 

La colțul străzii ce buza și-a răsfrânt a supărare

Peste bordura-nțepenită în păcate argintii

M-alintă vântul, frate al meu peste închinare,

Botezându-mi grumazul cu degetele străvezii.

 

Trec oamenii grăbiți să nu-mi vadă tristețea

Împiedicându-se de lacrimi ce s-au uscat de dor

În timp ce păsări mii nu-mi ocolesc strictețea

Mimând a fericire-n amurgul unui tăcut zbor.

 

Pustiul vieții mi-a încununat voit făptura

Înăsprind ochiul palmei miop și răzvrătit,

Aș vrea să-mi limpezesc cu sfânt sărut cianura

Nunțitelor dureri împământite în trupul vestejit.

 

Sunt doar o înrăurire de gânduri și cuvinte,

Un amalgam de vise rătăcitoare-n aprig timp,

Mă înzăpezesc mereu la un clic de morminte

A căror mute felinare orbercăiesc în contratimp.

———————————–

Emilia-Paula ZAGAVEI

13 iunie 2020

Emilia-Paula ZAGAVEI: Jumătate de iubire

JUMĂTATE DE IUBIRE

 

Jumătate de liliac, jumătate de gând, jumătate de zbor, jumătate de vis.
Jumătăți de orice.
Clipe uitate pe un gard al nepăsării, arse de soare și îmbâcsite de praf.
Durere agonizând după o carafă de nectar,
Clipă înjumătățită de veac.
Timp oprit pe o trăire absurdă,
Sentiment spart de un obraznic val al neputinței.
Sentiment strâns în menghina celor două limite: viață și moarte.
Dans gol al privirii peste lume.
Joc imatur al iubirii.
Împărțeală vicleană a bunătăților pitite în cufărul ursitoarelor viclene.
Scâncet nevinovat de prunc prematur ce-și plânge venirea pe lume.
Iubire împărțită pe o bancă a unui azil înnegurat în care se macină uitarea uitării.
Îmbrățișări fără discernământ și dragoste fără cunoaștere.
Chipuri arse de dureri, guri încleștate în fața surâsului.
Borcane goale de iluzii pe rafturile vieții, prăfuite și crăpate de nepăsare.
Liniște neliniștită și cuvânt mut.
Apă uscată măturând bucuria.
Gol preaplin de răutăți și viclenie.
Cumpărători de galbeni la licitația sufletului meu, profitori ce-mi fac jumătăți de oferte.
Plictis și aroganță, nepăsare și avaritate.
Minciună urâcioasă și delir al cuvântului.
Ură scrijelită în suflete viclene.
Supraviețuiesc acestui haos lăsând să curgă peste toate poezia.

———————————–

Emilia-Paula ZAGAVEI

24 mai 2020

Emilia-Paula ZAGAVEI: Dor

Dor

 

Îmi scriu poemul pe un fir de iarbă

Și îl botez cu lacrimi mari de ploaie,

Descânt iubirea într-o palmă oarbă

Din zdreanța sufletului detronez războaie.

 

Adun poveștile din umbrele pustii

Al pașilor ce slobozesc blesteme,

Bucăți de dor întemnițez în triste gratii

Zidite-n stânci ce tăinuiesc dileme.

 

Înmormântez tristețea sub sărut

Bocind pe-ascuns a mea copilărie,

Mă-nchid în mine supunându-mă tăcut

Regulilor scrise cu aprigă silnicie.

 

Mă-nchid în mine nimicind amarul

Tristeților otrăvitoare și viclene,

Pictat de pașii ce-au strivit aleanul

La crucile regretelor eterne.

———————————–

Emilia-Paula ZAGAVEI

14 mai 2020

 

Emilia-Paula ZAGAVEI: Tristeți ancorate (poeme)

ÎMBĂTRÂNIRE

 

Mi s-a rărit urzeala anilor din zestre,
La coatele uitării timpul s-a-mpuținat,
Durerile își scriu iubirile perverse
În trupul azi îngenunchiat de avid păcat.

 

Mă clatin, poticnindu-mi penelul de un vis,
Penița colorând umila mea poveste,
Privirea-ncețoșată mai caută-n abis
Umbra iubirii scrijelită în proteste.

 

Ninsori se cern la tâmple tăcute și cuminți,
Chipul de lut își etalează triste riduri,
Pierdută rătăcesc printre-amintiri fierbinți
A căror slove albe se golesc prin rânduri.

 

Nimicul se întoarce dând timpul înapoi,
Nimicul nu mai e la fel ca altădată,
Adaug trist în suflet tablouri de război
Ștergând și lacrima ce a uitat să cadă.

 

Cu sângerânde tălpi pictez pe al meu portret,
În podul palmei prind cenușa prăfuită,
Rămân o transbordată într-un roman secret,
Tristețe ancorată în viața răzvrătită.

 

 

Neputință


În fața foii albe tăcerile-mi le chem,
Tristețea mi-o botez în lacrimi răzvrătite,
Singurătății scriu neinventat poem,
Plâng dorului dureri nemărginite.

 

Pe străzile pustii doar amintiri plutesc,
Iubirea s-a-mbrăcat în amnezie,
Rămânem corigenți la tot ce e lumesc,
Tot ce-i firesc devine nebunie.

 

Continue reading „Emilia-Paula ZAGAVEI: Tristeți ancorate (poeme)”

Emilia-Paula ZAGAVEI: Frânturi de suflet (poezii)

Blestem

 

Te-am îngropat în suflet blestem greu de iubire,

Te-am ars pe rugi amare a dorului nebun,

Jelindu-ți amintirea la porți de izbăvire

Cu lacrimi reci și uscate ce trupul mi-l răpun.

 

Te-am rătăcit prin gânduri înnegurate-n timp,

Am presărat în urmă-ți otravă de uitare,

Umbra tristeții însângerate din vechiul anotimp

Lăsând-o zeilor ofrandă de simplă meditare.

 

Te-am plămădit din lutul bicisnic al visării,

Cârpind nevolnicia-mi pe vasul încă ud,

Uscându-te la soare, dând alt sens așteptării,

Scrijelindu-mi destinul pe-al nemuririi nud.

 

 

TRISTE CUVINTE…

 

Poveste cu triste cuvinte înghețate

Se scurge nevolnic spre tăcut gând,

Uscate iluzii pe-un vis cocoțate

Sfărâmă lacrima căzută-n pământ.

 

De doruri e plină cămara iubirii

De patimi ascunse după un rug

Tăceri ancestrale împart nemuririi

Și verbul cel mut învăț să-l conjug.

 

Cad picuri de stele printre păcate,

Mustește de doruri iubirea din vis,

În suflet iluziile-mi curg dezbrăcate,

Gând orb se îndreaptă spre paradis.

 

Țes în tăcere adâncă durere

Cu un surâs leg un dor de alt dor,

Ițele vieții au parfum de tăcere

Viața își scutură tăcută un nor.

 

 

DEZROBIRE

 

Pe marginea uitării dintre noi

Răsar tristeți sădite-n amintire,

Amarnic plâng cu lacrimi albe ploi

Adăpostind  un gând în răzvrătire.

Continue reading „Emilia-Paula ZAGAVEI: Frânturi de suflet (poezii)”

Emilia-Paula ZAGAVEI: Rugă către Eminescu

    Astăzi îndrăznesc a-ți scrie, prieten drag. Tu vei citi în stele ale mele rânduri, care poate te vor îmbuna și te vor motiva să trimiți peste lume dorința de frumos, dragostea de poezie, setea de iubire, nevoia de bunătate. „Cu amândouă mâinile inima ți-o ții” peste lume, presărând cu zgârcenie din pefecțiunea ta peste ale noastre suflete nevolnice și însetate de frumos cuvânt. Liniștea-ți neliniștită tresare sub tăcerea glasului din gând, așteptând înfăptuirea unei minuni, o răsărire „din umbra vremilor, încoace”.

   Ridică-ți geana ce se lasă grea peste a mea existență, doinește peste mine muze aducătoare de frumos, binecuvântează-mă cu ale tale trăiri. Iartă-mi greșeala condeiul stângaci, pana incultă ce scrijelește foaia cuminte, cuvântul așezat pe malul soarelui. Iartă-mi gândul obraznic și iubirile abstracte oglindite printre galbenii nuferi ce stau îmbrățișați a sfârșit. Iartă-mi stângăcia iubirii și mă călăuzește spre perfecțiunea sentimentului curgător de nectar, prin al meu trup și suflet.

   Respiră odată cu mine și învață-mă a trăi, transformă-mă într-un fir de praf ce șade pe al tău pantof pentru a-ți însoți pașii prin timp. Învață-mă să cunosc patima iubirii transformată în extaz, să-mi găsesc îngerul ce râde cu o albă veselie, să îmbrac ale mele grădini în „râuri de cântec cu flori de iubire”.

   Învață-mă să trec peste neputința oamenilor de a iubi și ajută-mă să alung săracia de trăiri și zgârcenia de sentimente.
Ajută-mă să dau strălucire cuvântului și nemurire iubirii. Atât te rog, ajută-mă!

———————————–

Emilia-Paula ZAGAVEI

14 ianuarie 2020

Emilia-Paula ZAGAVEI: Mi se joacă cuvintele de-a Eminescu

   În a mea minte toate cuvintele se joacă de-a Eminescu. Curg la marginea lumii, se oglindesc în luciul apei, îngână șoapte de iubire, aleargă după Luceferi, se închină îngerilor cuminți și se ascund de demoni înverșunați. Se-mbrățișează în amurg, se mângâie în zori de zi cu degetele fine ale sărutului, se-ascund după galbenii nuferi ce străjuiesc împărăția copilăriei, alină codrii veșnic neliniștiți. Tălpile lor lasă urme adânci în gândurile nerostite, tasând fiecare clipă de dor nedorit și vis neîmplinit. Se țin de mână sub bocetul clopotelor îngenunchiate de prea puțina credință a semenilor. Atingerea lor înfiorează lira ce-și cântă frumusețea tinereții. Neliniștea scutură frunzele codrilor albaștri, într-o rugă a statorniciei. Încâlcite, transformă absența în prezență, întunericul în lumină, nefericirea în fericire, demonul în înger, ura în iubire. Gătite de gală, fac reverență adâncă în fața amintirilor, căutând umbre nedeslușite ce înfierează dorul și durerea absenței.

   Agonie și extaz. Iubire absolută. Dragoste adevărată. Nepăsare indiferentă. Cuvinte colorate într-un singur curcubeu.

Neobosite poposesc în labirintul celor ce dau sens existenței nătângi, curgând de-a lungul condeiului ce lasă pe imaculata foaie umbre de înalt și nemaiîntâlnit sentiment de iubire. Curg fără oboseală, pline de frumos, încărcate de îmbietoarele miresme ale trupului mult dorit. Perfecte, aliniate și ordonate, alese cu grijă și drămuite în minte, se transformă în poeme nemuritoare.

Ochii lor blânzi, privirea prea plină de iubire, buzelor lor însetate de sărut, obrajii îmbujorați de atingerea primei mângâieri a ochiului lacom, farmecă și ademenesc chiar și cea mai nevinovată adiere de vânt. Buzele moi strivesc dulceața prelinsă dintr-un colț de suflet neastâmpărat și o sorb cu o lacomă sete. Gustul sărutului devine otravă dătătoare de frumoasă visare. Genele acoperă pleoapa prea plină de sine, lăcrimând dorul bântuitor de suspine. Trupul lor arde dorința neîmplinită și nesătulă, dorință atârnată de timp. Se apleacă strivind răsuflarea primăverii, se rătăcesc și se regăsesc, mult prea târziu, într-un voluptuos sărut, cuprinzând iubirea întregii lumi. Trupurile lor trosnesc a păcat și plăcere sub oarba privire a timpului.

Își cântă poeme de iubire mută, își doinesc dorurile călătoare și nestatornice, luminează înstelatul cer într-o albă și sublimă Cale Lactee născătoare de Luceferi cu lungi plete și chip îngeresc. Pocnesc trosnind la gura sobei povești de nemurire, îmbrăcate în poem și poveste.

Continue reading „Emilia-Paula ZAGAVEI: Mi se joacă cuvintele de-a Eminescu”

Emilia-Paula ZAGAVEI: Dor de Eminescu (poeme)

GÂND GRĂBIT

 

Eminescu astăzi plânge

Iar penelu-i s-a uscat,

Inima i se răsfrânge

Peste condru-ntunecat.

 

Azi un clopot amăgește

Lira vieții să mai cânte,

Gând grăbit lumii vorbește

Un luceafăr să ne-ncânte.

 

Nu mai regăsești iubire

La un mal de galbeni nuferi,

Nu mai întâlnești trăire,

Dragoste fără să suferi.

 

Noi pășim peste morminte

Doruri se despică-n ceruri,

Peste versul lui cuminte

Iubiri se-mpart în eteruri.

 

Stau pe clipe încâlcite

Și despică visu-n patru,

Ruginite și tocite

Trăiri vii de copilandru.

 

Pică lacrime amare

Peste cântecul său mut,

Largi suspine de durere

Sparte acum și-n suflet slut.

 

Curg poeme dintr-o liră

Pe o inimă flămândă,

Versuri dragi ce se-ndulciră

Dintr-o dragoste arzândă.

 

Tremură izvorul galben

Presărat cu flori de nufăr.

Vino azi să-mi fii prieten,

Vieții tu să fii astâmpăr.

 

Și mai șterge și din colbul

Ce se așterne peste cronici,

Risipind tăcut din plumbul

Presărat printre logodnici.

 

Cu penelul tău de aur

Ne-ai lăsat drept moștenire

Dragi poeme-n crengi de laur,

Botezate în iubire.

 

 

LA TEIUL LUI EMINESCU

 

Candelabrele iubirii se topesc peste alei
Troienind de flori și vise drumul către nicăieri.
Pe aleea ta uitată, stai tăcut bătrâne tei
Unde este Eminescu, să te-mbrace de plăceri?

 

Continue reading „Emilia-Paula ZAGAVEI: Dor de Eminescu (poeme)”

Emilia-Paula ZAGAVEI: Tristeți ancorate (poeme)

ÎMBĂTRÂNIRE

 

Mi s-a rărit urzeala anilor din zestre,

La coatele uitării timpul s-a-mpuținat,

Durerile își scriu iubirile perverse

În trupul azi îngenunchiat de avid păcat.

 

Mă clatin, poticnindu-mi penelul de un vis,

Penița colorând umila mea poveste,

Privirea-ncețoșată mai caută-n abis

Umbra iubirii scrijelită în proteste.

 

Ninsori se cern la tâmple tăcute și cuminți,

Chipul de lut își etalează triste riduri,

Pierdută rătăcesc printre-amintiri fierbinți

A căror slove albe se golesc prin rânduri.

 

Nimicul se întoarce dând timpul înapoi,

Nimicul nu mai e la fel ca altădată,

Adaug trist în suflet tablouri de război

Ștergând și lacrima ce a uitat să cadă.

 

Cu sângerânde tălpi pictez pe al meu portet,

În podul palmei prind cenușa prăfuită,

Rămân o transbordată într-un roman secret,

Tristețe ancorată în viața răzvrătită.

 

 

UMBRE PUSTII

Zăpezi medievale cu gust de amintire
Se cern tăcut pe strada uitată de iubire.
Umbre pustii dansează despletite
În inimi ce se vor mereu iubite.

 

Se-nvăluie de ceața căzută peste gând
Uitând de-a lor chemare lăcrimând,
Se-mpart în cete alese pe sprânceană
Sorbind câte-un cuvânt din călimară.

 

Continue reading „Emilia-Paula ZAGAVEI: Tristeți ancorate (poeme)”