Emilia-Paula ZAGAVEI: Jumătate de iubire

JUMĂTATE DE IUBIRE

 

Jumătate de liliac, jumătate de gând, jumătate de zbor, jumătate de vis.
Jumătăți de orice.
Clipe uitate pe un gard al nepăsării, arse de soare și îmbâcsite de praf.
Durere agonizând după o carafă de nectar,
Clipă înjumătățită de veac.
Timp oprit pe o trăire absurdă,
Sentiment spart de un obraznic val al neputinței.
Sentiment strâns în menghina celor două limite: viață și moarte.
Dans gol al privirii peste lume.
Joc imatur al iubirii.
Împărțeală vicleană a bunătăților pitite în cufărul ursitoarelor viclene.
Scâncet nevinovat de prunc prematur ce-și plânge venirea pe lume.
Iubire împărțită pe o bancă a unui azil înnegurat în care se macină uitarea uitării.
Îmbrățișări fără discernământ și dragoste fără cunoaștere.
Chipuri arse de dureri, guri încleștate în fața surâsului.
Borcane goale de iluzii pe rafturile vieții, prăfuite și crăpate de nepăsare.
Liniște neliniștită și cuvânt mut.
Apă uscată măturând bucuria.
Gol preaplin de răutăți și viclenie.
Cumpărători de galbeni la licitația sufletului meu, profitori ce-mi fac jumătăți de oferte.
Plictis și aroganță, nepăsare și avaritate.
Minciună urâcioasă și delir al cuvântului.
Ură scrijelită în suflete viclene.
Supraviețuiesc acestui haos lăsând să curgă peste toate poezia.

———————————–

Emilia-Paula ZAGAVEI

24 mai 2020

Lasă un răspuns