Silviu Doinaş POPESCU: Culmile sublimului și valurile fanteziei în „Jocul minţii” de Doina Drăguţ

1. Reducerea structuralității structurii

Misiunea acestui text, în loc de concluzii, își asumă dificila decriptare a unor coduri de-o poeticitate reducționistă la diferență și la „scriitura diferantă – adică în buclă”, unde „dorința de centru” a Doinei Drăguț este funcția jocului însuși. Tocmai aici, între scriitura ca descentrare și scriitura ca afirmare a jocului recentrator, poate fi localizat poieinul originar, totul venind de la capătul nopții, din copilărie. „Totul pare suspendat iar împrejurul concentrat doar într-un singur punct”. Apropiindu-se tot mai mult de acest centru ajunge la capăt și dispare. Dispariția aparține jocului (ca la Arghezi – n.m.) și îl leagă de moarte: Pe această „platformă” jocul este „egal nemăsurat strivind singurătatea”; „nesfârșitul gol se deschide ca o scorbură prin care trec fluide gândurile neordonate”; lumina „întoarsă în ochiul descompus (codul ca atare – n.m.) impune trecerea în sensuri diverse, reflectă povești fără urme; extremele ne închid ca două extremități: naștere și moarte, progres și declin, spațiu de liniștire și încânturi în extaz, înțelepciunea de sine și configurația spirituală: „legăturile cele mai apropiate pot fi zdrobite în clipa următoare” ca-n suprarealism. „Cerul se adună-n pliuri de neant ca tăcerea într-o fântână adâncă”; imaginea ne arată că centrul este fântâna, centrul e pragul de unde uneori absolutul s-ar lăsa atins. Departele înăuntru e un centru în centru, abisul, fără fundul redublării infinite. „Celălalt se află în același” – exclamă Derrida (Derrida, 1998, p.394). Ca atare poeta procedează corect: „aduc depărtarea lângă mine și o micșorez până se face punct… apoi tot ce este în jur umplu cu vânt și cu așteptare de îndoit cuvânt absolutul pare că se lasă o clipă atins de cel mai îndepărtat cerc al minții”. „Prin jocul rafinat al minții ne înălțăm și ne înțelegem rostul. Orice element își are locul său, ordinea prevalează dezordinea țintind spre culmile sublimului ambiguu dintr-un poem văzut ca o extensie în viitor „simultan concentrat și dispersat”.

Desigur „Orologiul gândurilor” e o „ars poetica” ce probează considerațiile din postfață. „Privirile traversează umbre cu forme dizolvate (Drăguț, 2022, p.42); poemul devine joc în joc, permutările sunt prinse într-o «istorie a sensului» căreia i se poate oricând readuce la viață originea sau anticipa sfârșitul sub forma prezenței (Derida, 1998, p.375).

Apropiindu-și drept telos (arche) reducerea structuralității structurii, Doina Drăguț își implementează fiecare „cărare de cuvinte” într-un limbaj semiotizat, situat din capul locului la nivelul semnelor, urmelor. Poeta are o asemenea viziune: „îți vedeam urmele în aer… rădăcini în cer creșteam… descriam locul geometric al ființei mele… urmam apoi negații false ce consideră realul ireal și irealul real”.

            2. Cuvântul: începutul tuturor lucrurilor

Poeta, slujindu-se de puterea închipuirii, valorifică substanțele afective și volitive între care instituie echilibrul: „cât trup atâta suflet”. Versul îi e fie cioplit ca o coloană fără sfârșit fie „val răsturnat între cer și cuvânt”. Brâncuși animând cu transparență autoreferențială, Doina Drăguț fraternizează ca o altă poetă, adeptă a micropoemului-cristal, Zoe Elena Deju, dar și ca o alta, Ileana Spineanu Morega, de la Motru (Drăguț, 2022, p.48).

În armonie cu sine, poeta își urmează propria natură doar pe sine însuși avându-se model narcisismul, care cumva de neevitat, îi îndreptățește aspirația la a poseda puterea cuvântului, diseminată în fascinație, perversitate, înnobilare, defăimare, obscurizare, adormire, trezire.

„Stăpânirea de sine” relevă o metodologie personalizată, la răspântie a golului ce permite locuirea (de care face vorbirea metafizică Heidegger – n.m.). În locuirea-ca-atare nu există limite nici pentru culmile abisului nici pentru valurile fanteziei. În pofida acestor decondiționări / dezlimitări, „omul progresează prin propria voință își urmează impulsurile instinctuale în conformitate cu particularitățile sale și devine captiv al formelor abstracte”.

Revendicând „relația specială cu timpul”, poeta speră ca formele ei poetice să scape neatinse de trecerea timpului. Ea se caută pe sine într-un strop din timpul său în care, tragic, începutul și sfârșitul coincid. Cuvântul este începutul tuturor lucrurilor. Viața-i ca un vis (tema e barocă – n.m.). Logica guvernării universului este amendată de starea de deșertăciune deși labirintul existenței îl obligă pe om să-și afle calea de ieșire din el grație sentimentelor și dorințelor ce se pot opune legilor.

Autor: Silviu Doinaş Popescu

Galina MARTEA: ,,Constelații Diamantine” în contextul Zilei Naționale a României

Numărul 12(124)/2020 al revistei de cultură universală Constelații Diamantine a ieșit de sub tipar în contextul Zilei naționale a României. Cu o frumoasă prezență în stațiul cultural românesc, apariție lunară editată sub egida Ligii Scriitorilor Români și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, revista Constelații Diamantine se prezintă ca un veritabil promotor al valorilor literare românești, redactorul șef al acesteia fiind neobosita și talentata scriitoare Doina Drăguț. Fiind în al XI-lea an de activitate, cuprinsul revistei în cauză abordează, ca de fiecare dată, descrieri de diverse tipuri literare, analize și cronici cu aspecte concrete din viaţa și activitatea iluștrilor scriitorilor români de pretutindeni și nu numai, cât și a scriitorilor din lumea universală; cu ştiri despre acţiunile clasei intelectuale (scriitori, savanţi, pictori etc.) atât din cadrul ţării, cât şi din afara ei; cu noutăţi permanente despre apariţiile editoriale din ţară și străinătate; respectiv și informaţii despre cultura şi literatura din spaţiul universal al omenirii. Constelații Diamantine este o valoare aparte pentru colectivitatea și cultură românească, deoarece, în nenumărate rânduri, este prezentă la ordinea zilei cu noutăți despre viaţa şi activitatea literară a celor mai de vază personalităţi ai neamului.

În acest număr al revistei sunt prezenți autori români din întreaga lume, dar și scriitori de diverse origini care, la rândul lor, valorifică în mod distinct conţinuturi pertinente creaţiei literare, – totul fiind o lumină evolutivă pentru om şi societate. Astfel, în paginile revistei regăsim eseuri și aprecieri foarte interesante despre existența și activitatea literară a marilor scriitori români clasici și contemporani: – în pagina 5 a revistei scriitorul Nicolae Mareș ne relatează despre „Tudor Vianu și Blaga III”; în pagina 12 Constantin Miu ne vorbește despre Raportul arhaic modern în proza lui V. Voiculescu”; în pagina 14 scriitorul Mihai Caba scrie despre „Dosoftei, înaintemergătorul”; în pagina 16 scriitoarea Doina Drăguț prezintă poeme cu viziuni filozofice ce se suprapun cu meditația cosmologică; în pagina 17 Galina Martea ne vorbește despre „Ziua națională a României la a 30-a aniversare – importanță și necesitate” și în pagina 3 despre „Cultura națională în limitele obscurantismului”; în pagina 18 scriitorul Al.Florin Țene scrie despre „Fenomenul globalizării și pericolul dispariției neamurilor”; în pagina 19 Vavila Popovici se pronunță asupra fenomenului „Filozofia, Religia, Știința, Politica – David Hume (XIX)”; în pagina 22 Dragoș Niculescu scrie despre „Nae Ionescu și școala sa (IX)”; în pagina 24 Janet Nică se pronunță la aspectul „Râsul bate plânsul”; în pagina 25 Ion Popescu Brădiceni scrie despre talentata scriitoare Doina Drăguț „Zbor până la cuib (Doina Drăguț și găsirea drumului propriu) – eseostudiu”; cât și mulți alți scriitori precum Livia Ciupercă (pag.27), M.D.Gaftoneanu (pag.28), Iulian Chivu (pag.30), Ionel Popa (pag.35), Octavian Mihalcea (pag.38), Cezarina Adamescu (pag.39), Daniel Ioniță (pag.42), Irina Lucia Mihalca (pag.43), George Petrovai (44), Daniel Marian (50), alții, care ne descriu lucruri destul de interesante despre arta și cultura literară a clasicismului și contemporaneității.

Continue reading „Galina MARTEA: ,,Constelații Diamantine” în contextul Zilei Naționale a României”

Galina MARTEA: Zece ani cu Constelații Diamantine

Revista de cultură universală „Constelaţii Diamantine”, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în an aniversar. Cu o prezentă notabilă în spaţiul cultural românesc, Constelații Diamantine este publicația lunară care promovează și valorifică în mod distinct arta scrisului – activitate intelectuală care produce neîntrerupt valori estetice cu caracter multidimensional, având la bază creația literară exprimată prin genul liric, proză, articol de analiză, cronică de actualitate etc. Fondatorul şi redactorul şef al acestei prestigioase reviste este neobosita scriitoare și jurnalistă Doina Drăguţ, care de-a lungul anilor s-a realizat cu mult succes și măiestrie în disciplina criticii literare, a versului liric și a prozei. Prin conținuturile sale revista în cauză, de la începuturi și până în prezent, și-a avansat imaginea cu multă considerație în cultura națională, promovându-și cu stăruință produsul literar de calitate al scriitorilor consacrați, dar, în același timp, dând posibilitate pentru afirmare și scriitorilor începători. Așa fiind, în palmaresul acestor zece ani de activitate editorială în paginile revistei au semnat remarcabili scriitori și personalități de vază ai neamului românesc, conținutul literar fiind completat mereu cu lucrări originale, de actualitate și pline de pondere. Pe parcursul a zece ani de activitate revista Constelații Diamantine a reușit cu mult succes să-și promoveze imaginea atât în spațiul cultural național, cât și în spațiul cultural universal, autorii creațiilor literare fiind din întreaga lume și de diverse origini, personalități și scriitori care, la rândul lor, contribuie în mod onorabil la valorificarea culturii și literaturii române.

Dacă debutul primului număr al revistei a avut loc în luna septembrie a anului 2010, atunci numărul din august 2020 este determinat de un eveniment special cu semnificatul de a celebra activitatea fructuoasă a acesteia în zece ani de existență. Pentru a omagia acest eveniment, întregul colectiv redacțional a proiectat în termeni corespunzători cuprinsul acestui număr aniversar, în cele din urmă, abordând încă o dată specificul și importanța publicației în cultura românească. Cu o deschidere aparte, bine definită și cu afirmații demne de apreciere, în primele pagini ale prezentului număr semnează Al.Florin Țene (Președintele Ligii Scriitorilor Români), Doru Dinu Glăvan (Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România) și, nu în ultimul rând, Doina Drăguț (fondator si redactor șef) – cu toții făcând o descriere succintă despre activitatea revistei în acești zece ani de activitate, respectiv, abordând aspecte onorabile despre valoarea publicațiilor periodice în spațiul literar și jurnalistic românesc, dar, indiscutabil, și despre însemnătatea și prezența revistei Constelații Diamantine în cultura societății române.

Raportându-se la un complex de idei prin care se identifică conceptul cunoașterii, conceptul despre lume și existența ei, conceptul despre arta scrisului, din primele pagini ale revistei ne întâlnim cu imagini literare destul de interesante prin care verbul prezent se caracterizează pe sine însuși prin flexiune proprie fiecărui scriitor/ autor. Prin urmare, pentru a ne familiariza mai în de aproape cu autorii prezenți în lucrare, atunci urmează să le identificăm numele și, respectiv, conținuturile literare care-i caracterizează în calitate de scriitori. Este captivant acest aspect, deoarece prin dialogul literar analitic se identifică compoziția fiecărui cuvânt scris și, nemijlocit, compoziția tuturor elementelor ce formează întregul conținut literar-artistic al revistei. Prin imaginea acestui model de creație literară avem ocazia să relevăm reflecțiile cunoașterii de sine în funcție de procesele ce au loc în conștiința omului sau, mai bine zis, ce au loc în conștiința scriitorului. Deci, descrierile realizate prin cuvântul literar și regăsite în paginile revistei se asociază perfect cu spiritul intelectual al omului ce este menit să creeze lucruri capabile de sentimente înalte. Prin armonia acestor argumente se regăsește spiritul intelectual al scriitorului român – omul de cultură și artă. Deci, prin sistemul de elemente literare ce sunt dependente între ele, ca formă de reglare a gândirii  teoretice, în rezultat, clasificăm arta practică scriitoricească realizată conform scopului dorit. Adecvat, prin complexitatea conținutului literar și a elementelor ce determină conexiunea verbului scris, scriitorul face ordine în propria creație, clasificând-o în baza notelor artistice corespunzătoare. Ca urmare, prin sistemul notelor și al valorilor literar-artistice, având la dispoziție pana scriitoricească, ne reîntâlnim în paginile revistei Constelații Diamantine cu renumiți scriitori români din întreaga lume, dar și cu scriitori mai puțin renumiți.

Din cuprinsul revistei, paginile 5-7, facem cunoştinţă cu o recenzie literară a scriitoarei Galina Martea, care ne vorbește despre „Cultura literaturii române în contextul altor culturi”, aceasta abordând conceptul culturii literare în raport cu totalitatea valorilor materiale și spirituale, valori ce comunică între ele întru dezvoltarea omului și a societății acestuia. Ulterior, în paginile 8-9 ne întâlnim cu creaţia literară a scriitorului Mihai Caba, care scrie despre reprezentantul de seamă al școlii ardelene, articolul fiind întitulat „Două veacuri de neuitare – Ion Budai-Deleanu”.

În pagina 10 scriitorul Tudor Nedelcea este prezent cu eseul literar „Ioan G.Bibicescu, folclorist și om al cetății”. În acest eseu Domnia sa ne relatează fapte despre perioada postpașoptistă, diviziune de timp care a fost decisivă în evoluția ulterioară de dezvoltare a instituțiilor statale românești, printre  personalitățile de vază care au contribuit la această mișcare fiind și Ioan G. Bibicescu – un mare om politic, economist, scriitor, guvernatorul Băncii Naționale din România în anii 1916-1921.

În pagina 12 scriitoarea Doina Drăguț, redactor sef al acestei reviste, se prezintă cu un ciclu de poezii, printre care cu poemele „Neantul formei” și „O lume neînțeleasă” – versuri lirice marcate de înțelepciune și esență umană. Iar în pagina 13 scriitorul Ion Popescu-Brădiceni ne poartă prin activitatea literară a marelui critic literar Nicolae Manolescu, eseul fiind întitulat „Nicolae Manolescu și Calea-de-acces la Sufletul Cărților”. Pe când Vavila Popovici, pagina 20, scrie despre „Filozofia, Religia, Știința, Politica – René Descartes (XV)” – relatări despre marele filozof și matematician francez care a abordat tema religiei și existența puterii divine, dar și despre fenomenele naturii.

În paginile 23-25 scriitorul Dragoș Niculescu realizează o analiză literară despre volumul „Între Dumnezeu și neamul meu”, autor Petre Țuțea, eseul fiind întitulat „Nae Ionescu și Școala sa (V)” – între filozofia duhovnicească și trăirea mistică”.

Un interesant eseu găsim și în paginile 27-28, întitulat Filosofia indiană și sublima ei subtilitate (IX)”, scris de către scriitorul George Petrovai. Iar în paginile 28-31 ne regăsim în fața altui articol foarte interesant despre „Relația milenară dintre religie și știință”, scris de către scriitorul Al.Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români. Pe când scriitoarea Livia Ciupercă vine în fața publicului cititor cu o lucrare întitulată „Asumarea suferinței” – o cronică literară asupra volumului „Acuzatul 1988”, autor Danion Vasile, Editura Areopag, 2020.

Printre paginile publicaţiei lunare „Constelaţii Diamantine” (anul XI, nr.10(120), august 2020) se regăsesc și alți scriitori români de notorietate din întreaga lume, prezenți cu lucrări captivante și foarte interesante ce completează în mod distinct conţinutul revistei, printre aceştea fiind și Liviu Chiscop, Janet Nică, Daniel Marian, Mihai Posada, Constantin Miu, Emil Bucureșteanu, Nicolae Mătcaș, Florica Pățan, Gelu Dragoș, Camelia Oprița, Lidia Grosu, Vasilica Grigoraș, Nicolae Mareș, Marin Mihalache, Florentin Smarandache, Gheorghe Dihoru, Nicolae Grigorie Lăcrița, Ben Todică.

Constelaţii Diamantine, într-o continuă inovaţie evolutivă, îşi însumează cuprinsul cu eseuri de analiză literară, cicluri de poezii, articole şi recenzii despre diverse genuri literare; conținuturi de esență despre literatură, artă, cultură, istorie, evenimente din trecut și prezent,  etc., toate acestea fiind realizate de către scriitorii români de pretutindeni. Totodată, este necesar de menționat Continue reading „Galina MARTEA: Zece ani cu Constelații Diamantine”

Ion Popescu-Brădiceni: Fondul umanist şi lumea simbolurilor în „Gândurile de lumină” ale Doinei Drăguţ

1. Realimaginaria.

2. Centrul sistematic.

3. Instituirea echilibrului.

4. Desfăşurări polivalente

 

  1. Realimaginaria

Doina Drăguţ are vocaţia „gândurilor de lumină”; adică a celor aletheice. Poeta meditează adânc şi înalt (s.m.) „între două lumi”. Se autodefineşte po(i)etic, fiindcă ştie foarte multă carte. Se mişcă iute şi eficient printre paradigmele postmodernităţii şi transmodernităţii. Apelează cu naturaleţe la metalimbaje retopite alchimic într-un discurs performant.

Atât de clar se exprimă, cu atâta directitudine, încât risc – redactând cronica de faţă – să cad în… redundanţă stilistică. „Poetul şi arta lui” suportă egal reprezentări diferite, lăsând o urmă de meşter. Să fie chiar „umbra” lui Derrida? În mod sigur! Însă în „Cartea Destinului” stă o semiotică prin care „umbra s-a alungit până la marginea abstracţiei ultime”; aceea desigur din „Trecere fugară”, sau din relaţia filozofică, cu spaţiotimpul (vezi „Relaţia cu timpul”), căci extremele se ating, terţinclusiv, într-un sentiment complex. „Iluzii şi speranţe” „se urmăresc şi se adună într-un tot al destinului”. „Umbre prelungite, dintr-un timp orientat, ne aleg ca pe-o dorinţă şi se amestecă cu noi, ici şi colo despre tot şi din când în când despre nimic”; adică despre nimicul lui Martin Heidegger şi deci Doina Drăguţ face trimitere şi la metafizică, aşa cm îi stă frumos unei poete autentice şi cultivate, stăpânind şi controlând „sensuri distincte, parcurse simultan”. „Iniţieri concentrice” se reflectă în „oglinda ce fură imagini” a textului ca atare, unul, fireşte, subtil echilibrat, locuit de „revărsări de fantezii nestingherite”. Iar „oglinzile se sparg, de umbra unui gând, în fluturi de cuvinte”, iar, noi, cititorii, vom întocmi cărare „în faţa clipei cu petreceri tulburate de mister”. „Forma locului ne defineşte scrisul şi ne-ndepărtează-n cercuri rupte de imagini ca petreceri difuzate-n taina visului”. „După fiecare noapte, somnul deschide o altă poartă, absenţele alunecă înlănţuite într-o risipă spre adâncuri, se şterg distanţele într-o risipă spre adâncuri, şi se irosesc în margini creşterile duse până-n cer.”.

Dezinvoltă, îndrăzneaţă, ba chiar cutezând spre sporirea mirabilă de „răsuciri ramificate-n infinit”, poeta, ca şi Eco, mizează pe opera deschisă, pe care constant o confruntă cu inefabilul şi cu transcenderea idealului. „Priveliştea internă” a poemei sale este, ca la Fundoianu, revelatoare de „toate încăperile universului” (fie el relevant de „aventuri imaginare”).

O asemenea poezie ca rod al cognitivităţii şi constructivităţii e greu de analizat şi de expertizat, mai ales când teoria bate pura poeticitate, riscând a o sufoca. Doina Drăguţ evită asemenea inutile complicaţii, fiindcă – afirmă ea – „în simbioză”, „totul a fost asimilat în întregime”.

  1. Centrul sistematic

În „Gânduri de lumină”, Doina Drăguţ caută a se expune autocritic publicului lărgit. La o adică cine ignoră valoarea educativ-emoţională a poeziei ori e de rea-credinţă ori e pur şi simplu incult.

Oricum, în zilele noastre, liricul e net superior teoriei literare, criticii literare, chiar şi cu mult peste filozofie. Cum altfel să receptezi o strofă precum următoarea: „clipa o dezbrac de umbră/ şi o cresc în câmpul/ ondulat de brazde/ întoarse-n univers”. Sunt în aceste versuri, aparent obscure, elemente care trimit explicit la teoria ondulaţiunii universale a lui Vasile Conta.

„Sporirea cuvântului” e o imaginar-intertext la Blaga, precum în „Eliberarea de efemer” adie influenţe dinspre Valéry şi Barbu. Citez: „Lucruri în armonie/ într-o durată eternă văd/ eliberarea de efemer/ dă claritate zborului/ spre o constelaţie/ de înţelesuri// spiritul meu este pregătit/ să lunece spre limpezi piscuri// dar gestul este incomplet/ dacă nu le pot atinge.” (Eliberarea de efemer).

Trimiterile intratextuale au ascendenţă în durata bergsoniană şi în constelaţia hermeneutică ricoeuriană… Tipul de lirism abstract şi savant îi stă bine Doinei Drăguţ mai ales că de-atât… postmodernism poezia română contemporană era mai subţire ca o pânză de borangic, n-avea reliefuri culturale, se aneantizase. Aparţinând optzecismului, poeta nici nu are cum a se desprinde din ea, ca atare volumul „Gânduri de lumină” repuse în circulaţie (şi circularizare – n.m.) este deopotrivă fermecat şi oximoronic, de-o limpezime şi de-o frumuseţe antievanescente. Citez: „Când cobor lumina scade/ ziua tot mai strâmtă mi se pare// mă cuprinde farmecul când mă înalţ/ noaptea mi se face depărtare// şi într-un timp evanescent pierderea duratei într-o linişte subtilă  mă îndeamnă-ntr-un urcuş/ ca-ntr-o curgere în adâncime// în lumină şi în gând.”.

Sintagma „umbra unui gând” este nichitastănesciană iar „în lumină şi în gând” este un leitmotiv identitar. Gândirea şi limbajul se condiţionează reciproc. Poeta dezarhivează amintiri care iau diverse forme „spre o durată cu lucruri în armonie” „şi spre o altă poartă, spre timpul transfinit.” „Fluturi de cuvinte” „se scufundă în deschideri” (vezi Umberto Eco: Opera deschisă – n.m.) sau se răspândesc în amânări (vezi Jacques Derrida: Scriitura şi diferenţa). Limbajul poetic ar fi „înveliş revelator” „impregnat de amintiri” şi gânduri purificate. Şi tot ca la Blaga „clipa scuturată/ sporeşte taina unui început/ de rânduială-n neştiut” şi „în aer despicat subtil”. Este „într-un aer de mirare” neomodernistă „mirajul urmelor de rouă”; iar motivul „rouă” este preluat din folclorul naţional baladesc şi doinesc.

Epurând acest limbaj de „balastul” retorizant, Doina Drăguţ scoate dicţiunea po(i)etică / şi transpoetică / din orice stagnare sistemică; dimpotrivă, ea militează, cu incontestabile izbânzi centripete, pentru devierea ca metodă (genettiană, să ne, dimpreună, dumirim – n.m.) pentru acele „cercuri circumscrise” centric pe „glasul haric”; centrul fiind cel originar; dar şi spre propriul Sine/ Eu auctorial, care se mută periodic/ sistematic în funcţie de specificul rostirii. Citez încă o edificare de ars poetica, la care Doina Drăguţ e literalmente meşteră cu asupra de măsură: „În foşnet de şoapte subţiri/ să te întorci spre tine/ cu univers cu tot// în ameţitoare adâncimi/ poţi găsi adevărul// e de ajuns să pătrunzi/ numai cu gândul/ spre centrul/ ce sistematic se mută”.

  1. Instituirea echilibrului

Dar mutarea se transformă imediat în «transmutare»… transmodernistă. Şi de-aici încolo poeta este numai ea însăşi idiomatică prin excelenţă. Lumea pendulează între orbire şi viziune, între orbecăire între ferestre şi oglinzi (care dedublează ENS-ul regent al eidosului fondator şi avatarizat din curent în curent literar – n.m.) şi „libertate aer şi lumină”, între „ecoul vast al propriilor chemări” şi „închisoarea de cristal” a adâncului revelator mormânt.

Continue reading „Ion Popescu-Brădiceni: Fondul umanist şi lumea simbolurilor în „Gândurile de lumină” ale Doinei Drăguţ”

Ioan URSU: Ochii verzi prelungesc câmpia în spaţii tremurate…

Poezia îşi are propriul univers, ireductibil la cel real. Iată o aserţiune cunoscută degustătorilor de poeme, acelora care nu vor întreba de fiecare dată „ce vor să spună versurile astea?”, iar cine va întreba, ridicând din sprâncene, care va să zică să facă bine, pentru indolenţa lui, să citească romane de dragoste sau proză fantasy&science fiction sau gazeta sporturilor. Mi-a plăcut de când mă ştiu provocarea dificilului, a obscurităţii mallarméene, a preţiozităţii gongorice, a artificialităţii limbajului poetic. Acum ţin în mână o carte care îmi place mult, ca de la matematician la matematician, cartea doamnei Doina Drăguţ, Gânduri de lumină, Ed. UZP, 2019. Versurile sunt întotdeauna o sfântă mistificare, a zis cineva. Versurile acestea nu sunt intertextualiste, nici postmoderniste, dar pot fi categorisite la rigoare ca postsuprarealiste, da, enigmatice, prin „jocul interesat al gândirii” (Breton). Iată: „Cât echilibru poate să fie/ pe o sferă/ care se rostogoleşte?/ cât echilibru poate să fie/ pe un triunghi sprijinit/ pe unul din vârfurile sale?/ cât echilibru poate să fie/ într-o privire aplecată de vânt?/ (cât echilibru…). Altele simulează inocenţa: „să fie arcul/ ne-mplinirea unui cerc?/ să fie zidul/ semnul epuizării?/ să fie floarea/ uitarea frigului din urmă?” (să fie…?). Dar sunt şi unele tânguind disperarea: „Cartea destinului s-a deschis/ paginile s-au răsucit/ ca nişte frunze,/ vântul s-a oprit,/ crucea s-a prăbuşit,/ umbra s-a alungit/ până la marginea abstracţiei/ ultime./ (Poetul şi arta lui). Registrul poetic nu se opreşte aici. Aş spune că nota dominantă este a unui „concetism ritualizant şi emfatic, de extracţie asianică, propriu promoţiei şaptezeciste” (Claudiu Komartin). Poeta debutează într-adevăr în anii ’70, în revista Luceafărul. Iată o mostră de concetism asianic, patetic, ritmat, preţios, afectat: „Ochii verzi prelungesc câmpia în spaţii tremurate, totul este neaşteptat, umbra şi lumina se joacă, aripile se adaugă una câte una, regnul se mişcă plin de fantezie, iar pornirile trec ritmându-şi nepăsarea… Cuvintele răspândesc în ritm năvalnic tăcerea, draperiile se mulează dând mărginire fiecăruia, privirile fulgeră vedenii, veşnic deschis sufletul destramă călătorii, iar cel ce îmbrăţişează tot, abandonându-şi forma, cu picioarele străpunse de fugă, aluneca tot mai adânc prin noi vecinătăţi”. (Relaţia cu timpul). Exerciţiul analizei critice întâmpină efort tocmai în acele poeme ample, care mă trimit la Elegiile lui Nichita, sau la Căderea lui Cărtărescu, sau la unele poeme ale lui Daniel Turcea: ultimele două titluri mai sus amintite, Poetul şi arta lui şi Relaţia cu timpul, la care aş adăuga antologicele, cred, Trecere fugară şi Iluzii si speranţe Aş alege ca pol al admiraţiei ultimul poem citat. Mă întreb cum a fost scris: dintr-o suflare, sau printr-o îndelungată elaborare, cu un plan sau după modelul matematic al zgomotului alb, în care paşii procesului, aici cuvintele, survin fără minimă predictibilitate. Poate cheia se află în cascada nesfârşită de (cvasi)antonime, început-sfârşit, bine-rău, nelinişte-nădejde, iluzie-speranţă, tot-nimic etc. etc, dar şi în eşafodajul discret pus la dispoziţie de formaţia matematică a autoarei: formatare, margini, extreme, aproximare, dezarhivare, raport spaţial, distanţă, infinit, Zenon, temporar, drum, convergenţă, circumscris. Şi, la mijloc de codru des de obscuritate, de ermetism al sensului, această inserţie parcă din Anton Pann: „bogăţie de sărac strecurată-n haină veche”. Este sigur că metaforele sunt foarte puţine în această poezie a doamnei Drăguţ. Şi este sigur că, aşa cum afirmă undeva Nicolae Manolescu, metafora nu face poezia, în sensul că nu neapărat. Şi că, în slaba colecţie de metafore ale poemului, poemul în sine devine o metaforă sui-generis.

Nu aş trece cu vederea primele poeme ale volumului, de dimensiuni reduse, cele mai multe ca număr ale volumului, în care se relevă pe alocuri o poezie din care nu lipsesc, ingenios distilate, ingrediente gnomice, aforistice, aporetice, la urma urmei ludice: „cea mai puternică lumină/ dintre toate luminile lumii/ este întunericul dinlăuntrul meu” (Cea mai, cel mai…); „rădăcini sporesc celestul/ şi în vârfuri de teluric/ se-adâncesc” (Fluturi desprinşi din gânduri, versuri reluate în amplul poem Trecere fugară); „ceea ce cunoaştem/ nu este pe măsura/ a ceea ce nu cunoaştem” Continue reading „Ioan URSU: Ochii verzi prelungesc câmpia în spaţii tremurate…”

Doina DRĂGUȚ: Gânduri de lumină (poeme)

FLUTURI DESPRINȘI DIN GÂNDURI

 

îmbrăcată-n orice formă

peste tot mă regăsesc

 

 

fluturii desprinși

din gândurile mele

zboară pe covoare de lumină

 

rădăcini sporesc celestul

și în vârfuri de teluric

se-adâncesc

 

clipa o dezbrac de umbră

și o cresc în câmpul

ondulat de brazde

întoarse-n univers

 

 

VÂNTUL MĂ PURTA

 

ca pe o frunză

vântul mă purta

 

eu ca o frunză

îmi plimbam avântul

 

și ca un ecou vântul

îmi sporea cuvântul

 

 

IMAGINI DIN GÂNDURI

 

limitat de simțuri

evaluează regrete și iubiri

 

îi e teamă de prea multă înălțare

c-ar putea să-și piardă echilibrul

 

îi e teamă să alerge prea repede

c-ar putea să nu ajungă nicăieri

 

imaginile din gânduri îl urmăresc

timpul nu se mai măsoară

 

iar un punct – deplinătatea

unui cerc – devine totul

 

 

ELIBERAREA ÎN EFEMER

 

lucruri în armonie

într-o durată eternă văd

 

eliberarea de efemer

dă claritate zborului

spre o constelație

de înțelesuri

 

spiritul meu este pregătit

să lunece spre limpezi piscuri

 

dar gestul este incomplet

dacă nu le pot atinge

 

 

FLUVIUL DE LUMINĂ

 

se sparg în fluturi goi

geamurile universului meu

 

urmele mele se văd în aer

 

viața e o pregătire

pentru trecerea fluviului

de lumină

 

 

FANTEZII NESTINGHERITE

 

o plăcere infinită

din afară mă împovăra

 

în dorințe timpul se pierdea

 

revărsări de fantezii nestingherite

în al vieții cerc goneau

 

 

ÎNGRĂDIȚI DE TIMP

 

îngrădiți de timp

– cel în care locuim –

simțim mulțimi de curgeri

unite-n mare

– în marea care nu se umple niciodată –

 

ceea ce cunoaștem

nu este pe măsura

a ceea ce nu cunoaștem

 

 

CĂUTAREA LUMINII

 

unii se întorc spre sine

ca să caute lumina

 

alții se aruncă-n brațele văzduhului

ca să o culeagă

 

și unii și alții

ceea ce nu știu este profund

iar ceea ce știu

este superficial

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (1)

 

când cobor lumina scade

ziua tot mai strâmtă mi se pare

 

mă cuprinde farmecul când mă înalț

noaptea mi se face depărtare

 

și într-un timp evanescent

pierderea duratei într-o liniște subtilă

mă îndeamnă-ntr-un urcuș

ca-ntr-o curgere în adâncime

 

în lumină și în gând

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (2)

 

oglinzile se sparg de umbra unui gând

în fluturi de cuvinte

 

inima în veșminte de fiori se-mbracă

pe umeri falduri de credință se înalță

 

din fantezii voi întocmi cărare

din ape mulțimi de curgeri voi împleti

 

larg și deschis precum revărsările preapline

prin valuri de liniști voi ajunge la tine

 

în lumină și în gând

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (3)

 

somnul deschide după fiecare noapte

o altă poartă spre timpul ce nu are oprire

 

în lumină și în gând

 

amintirile dezarhivate iau forme diverse

în locul din mijlocul mărilor

spre o durată cu lucruri în armonie

spre o constelație de înțelesuri

 

unde forma zborului

este eliberare de efemer

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (4)

 

vârste-n căutări pierdute

se deschid în fața clipei

cu petreceri tulburate de mister

 

în lumină și în gând

forma locului ne definește sensul

și ne-ndepărtează-n cercuri

rupte de imagini

 

cu petreceri difuzate-n taina visului

ce sporește în liniști și nădejdi

amânări ce se scufundă-n depărtări

ascunse în uitări

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (5)

 

clătinându-mi vântul firea

în lumină?și în gând

plin de taine timpul mă adună

în însumări de goluri ce discret

se revarsă-n jurul meu

și mă-ndrumă să mă sprijin

printr-un fluviu de culori

de dragostea celor din jur

 

printre clipe faima

se scufundă în deschideri

 

prăvăliri în adevăr

mă răspândesc în amânări

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (1)

 

într-un înveliș revelator

impregnat de amintiri

 

în lumină și în gând

 

ce culminează-n aspirații

și transcende idealul

 

linii circulare adâncesc

relația cu priveliștea internă

 

iar prin detașare într-un spațiu dens

într-un aer efemer

îmi purific gândul

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (7)

 

ca-ntr-un vis

din vreme clipa scuturată

sporește taina unui început

de rânduială-n neștiut

 

în lumină?și în gând

 

și în aer despicat subtil aștept

ca o trecere evolutivă

prin răsuciri ramificate-n infinit

o cuprindere în liniște și în mișcare

 

ca o pierdere în dezvoltare

și-o împlinire-n împliniri

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (8)

 

prin trupul meu

curg depărtări

cu despărțiri apropiate

 

dorul meu arzând

mă înalță tot mai sus

 

într-un cer de aripi despicat

unde totul se petrece

într-un aer de mirare

 

în lumină și în gând

 

și-ntr-o faimă temporară

 

iar tăcerea crește-n zori

mirajul urmelor de rouă

pe copite rătăcite-n iarbă

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (9)

 

prin poarta vântului deschisă

în răgazul cumpenei

timpul mă împarte fără să rămână rest

 

în lumină și în gând

 

albul pur îmi dă ocol

în al vieții cerc gonind

 

în suave îmbrățișări

și în tandrele chemări

 

pretutindeni mă avânt

 

 

LUMINĂ ȘI GÂND (10)

 

ca deschidere de devieri în existențe

cercuri circumscrise-mi limitează locul

 

glasul haric al chemării

 

în lumină și în gând

 

îmi configura conturul

adâncindu-mă în mine

spre un centru de origini

 

drumurile duse până-n margini

de tăcere

spre o ultimă finalitate

nu se mai întorc

 

 

SĂ TE ÎNTORCI SPRE TINE

 

în foșnet de șoapte subțiri

să te întorci spre tine

cu univers cu tot

 

în amețitoare adâncimi

poți găsi adevărul

 

e de ajuns să pătrunzi

numai cu gândul

spre centrul

ce sistematic

se mută

 

 

SUFLET RĂTĂCIT

 

cădea greu în trup

sufletul rătăcit

ecoul vag

al propriei chemări

ruginise între două țărmuri

 

adânc

revelator

mormânt

 

orbecăire

între ferestre și oglinzi

 

dincolo – libertate

aer și lumină

dincoace – închisoare

de cristal

 

 

STEAUA MEA DE GÂNDURI

 

inundată de un soare

ce topește și combină

totul în culori adânci

de gravitatea lunii fascinată

noaptea parcă mă atrage

 

izbucnită din adânc de cer

în deschidere de valuri

ziduri incolore-nalță

ca o pierdere de lume

steaua mea de gânduri

 

 

LINISTE CONTEMPLATIVĂ

 

într-o blândă adiere

în lac umbra arborii și-o odihnesc

 

tonuri grave

tente luminoase

pe o apă liniștită

armonii și echilibru

prelungesc uimirea-n

liniște contemplativă

 

 

VRAJA UNEI STELE

 

prins în vraja unei stele

plin de muzică și de visare

fără timp și fără loc

tulburat de forța fanteziei

izbucnește-ntr-un elan vital

și creează armonia

 

 

LĂSĂM URME ÎN AER

 

îngrădiți

de timpul nostru

întrupăm în vise

imagini iluzorii

cu idei intuitive

și lăsăm în aer urme

 

 

PUTEREA ÎNCHIPUIRII

 

folosindu-mi timpul meu

cu puterea închipuirii

vreau ca tot ce împlinesc

fără faimă și câștig

să culeg și să păstrez

lumina

 

 

INFORMAȚIA CHIPULUI

 

și cum stăteam

pe unda apei

imagine

vedeam clar informația

chipului meu

reflectată de lumină

 

 

SĂ FIE…?

 

să fie arcul

ne-mplinirea unui cerc?

 

să fie zidul

semnul epuizării?

 

să fie floarea

uitarea frigului din urmă?

 

să fie numele meu

îndepărtat de timp

doar o trecere fugară?

 

 

CÂT ECHILIBRU…

 

cât echilibru poate să fie

pe o sferă

care se rostogolește?

 

cât echilibru poate să fie

pe un triunghi sprijinit

pe unul dintre vârfurile sale?

 

cât echilibru poate să fie

într-o privire aplecată de vânt?

 

 

CĂRARE DE CUVINTE

 

îți vedeam urmele în aer

prin lumina ce te înfășoară

rădăcini în cer creșteau

fluturi albi desprinși

din gândurile mele

alergau

 

în fiori mă-mbrac

din creștet până-n tălpi

 

ceața-mi fuge de pe umeri

 

curăț timpul de umbra dintre noi

și aștern cărare de cuvinte

pân’ la tine

 

 

GÂND EMIS ÎN PLANUL LUMINII

 

mergeam deodată

în toate direcțiile

căutându-mă

 

gând emis

în planul luminii

din lumea luminii

ce crează-o formă

în planul formei

 

descriam în același timp

nemăsurat

locul geometric

al ființei mele

efluviu ce se mișcă

după forma corporală

 

urmau apoi negații false

ce consideră realul ireal

și irealul real

dar nu ajungeam

niciodată la mine

 

 

CLIPĂ ÎNSUMATĂ

 

trăiesc simultan

în tot ce mă-nconjoară

 

fără posibilitate de orientare

mânat din toate părțile

în mine totul se adună

cu o unduire ascendentă

ca o deschidere

în propriul meu interior

 

se desfac în sentimente

lamuri ce se-nalță în cascade

plinătatea lumii este un vârtej

gândurile se așază în cuvinte

 

mă multiplic sau mă anulez

cu fiecare clipă însumată

într-un întreg nemărginit

 

 

MĂ ADAUG

 

mă adaug mie însămi

niciodată-ndeajuns

mă folosesc de timpul meu

și trec dincolo de poarta

sufletului

nutrind gândul

de a-mi afla limanul

 

vreau ca tot ce împlinesc

și slujindu-mă

de puterea-nchipuirii

printre trepte intermediare

difluente

mișcătoare

cu indiferență

la câștig și faimă

cu o așteptare risipită

în valul alb de îndoială

să rămână o amintire

peste care se arcuiește zborul

 

 

ECHILIBRU

 

mă desprind de mine

și-ntr-o revărsare

de faimă temporară

îmi cântăresc părțile

 

într-o parte realul material

atâta cât încape în mine

în cealaltă parte eu fără trup

– substanță afectivă și volitivă –

se înregistrează oscilații în sus și-n jos

apoi se instituie echilibrul –

cât trup atâta suflet

 

 

OROLOGIUL GÂNDURILOR

 

prin aer desenăm figuri

cu trupul în mersul

sprijinit de drum

sufletul este zbor

ce arcuiește norii

în imagini

lumina-n cercuri cade

pe orologiul gândurilor

iar umbra se îndepărtează

ca o suflare

 

 

CEA MAI, CEL MAI…

 

cea mai mare mare

dintre toate mările lumii

este marea dinlăuntrul meu

cea mai adâncă prăpastie

dintre toate hăurile lumii

este prăpastia dinlăuntrul meu

cel mai înalt munte

dintre toți munții lumii

este muntele dinlăuntrul meu

cea mai puternică lumină

dintre toate luminile lumii

este întunericul dinlăuntrul meu

 

 

CER DE STELE

 

costumul pe care-l port

de-o viață

s-a cam învechit

pe alocuri se văd cusăturile

prin alte părți

s-a cam tocit

dar mai bântuie în el

un cer de stele

 

această masă de materie

de care m-am atașat

îmi este dragă

această formă pe care o locuiesc

și o port mereu cu mine

este corpul meu

 

 

PLIURI DE NEANT

 

printr-un aer despicat

de aripi

într-o clipă

prinsă-ntr-o absență

intru-n pliuri de neant

însumări de goluri umplu

împrejurul meu

clătinându-mi firea

 

 

PUNCT EXTINS

 

la miezul nopții

cerul se deschide

pentru cine știe

să-l privească

și un șir de gânduri

poate trece

printr-un punct extins

în linie

ce apoi devine cerc

cu un centru

pretutindeni

 

 

PRĂVĂLIRE-N ADEVĂR

 

dau lumina la o parte

și ridic în mine noapte

ca o prăvălire-n adevăr

devin sclava

propriului costum

Continue reading „Doina DRĂGUȚ: Gânduri de lumină (poeme)”

Doina DRĂGUȚ: Taina scrisului (88) – Lucruri esențiale sunt lucrurile simple

Am venit pe lume într-o dimineaţă de toamnă, când vinul încă nu se potolise din fiert, când cerul era năpădit de păsările ce ple­cau spre ţările calde, când bunicul meu tocmai părăsise lumea aceas­ta lăsând un gol fără margini în inima bunicii, când fratele meu abia împlinise cinci ani şi patru zile, între noi stând Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, când tatăl meu tocmai sosise la Craiova, la Spitalul Filantropia, cu „trenul de şapte”, şi s-a bucurat că nu sunt băiat.

Mi-am petrecut copilăria la ţară (Siliştea Crucii, Dolj), unde am învăţat mieii să pască, am luat premii la şcoală, am strâns spice de grâu pe câmpiile patriei cu detaşamentul şcolii, am cules porumbi, dar mai ales am citit cărţile bibliotecii din comună. Am făcut liceul la Craiova, la „Carol I”, unde am avut profesori deosebiţi. Aici am venit în contact cu marea literatură universală, unde i-am descoperit pe Goethe, pe Shakespeare, pe Schiller, pe Baudelaire, pe Victor Hugo, pe Balzac, pe Marcel Proust, pe Tolstoi, pe Dostoevski, pe Cehov, pe Puşkin etc. Aici am aprofundat operele marilor scriitori români: Eminescu, Blaga, Ion Barbu, Philippide, Rebreanu, Sadoveanu, Caragiale etc.

Am urmat Facultatea de Matematică, tot în Craiova, unde am învăţat să raţionez prin reducere la absurd. Şi am mai învăţat că oricare ar fi spaţiul şi timpul în care te naşti, există un singur drum care te duce spre împlinirea destinului (destin pe care l-ai ales sau destin care a ales şi a călăuzit spre finalitate). Viaţa m-a purtat, până la urmă, spre informatică, considerând, pe bună dreptate, că este vârful cel mai de seamă al tuturor ştiinţelor şi al tuturor activităţilor umane.

Încă din copilărie am cochetat cu literatura (făceam cele mai bune compuneri la şcoală), văzând în ea o evadare din câmpul cifrelor şi al domeniilor în care funcţiile erau continui, derivabile, integrabile, discontinui etc. Tot din copilărie, am îmbinat rigoarea matematicii cu manifestarea acordului profund dintre inteligenţă şi materie, constând în crearea unor structuri şi forme capabile să genereze emoţii, sub deviza „Ars longa vita brevis”. Prin pictură, am vrut să fixez, cu ajutorul culorilor, eternitatea în mişcare, am vrut să depăşesc clipa încercând să fiu dincolo de timp şi să găsesc o legătură între materie şi idee pentru a crea frumuseţea. Am fost atrasă şi de mirajul cuvintelor încrucişate, al criptografiilor, al hipocrenelor, al triverbelor şi biverbelor. Am colaborat la revista „Rebus” cu probleme de enigmistică, sub pseudonimul Ionda Gărduţ.

În literatură, am debutat la 24 de ani, după terminarea facultăţii, în revista „Luceafărul”. Întotdeauna am pus pe primul plan activitatea profesională (informatica), unde m-am bucurat de preţuirea şefilor şi a colegilor, deţinând funcţia de şef al Centrului de Calcul, de la IUG Craiova, până în 2002, când unitatea s-a privatizat, iar patronul a zis că nu are nevoie de „ăia cu calculatoare”. Din 2002, lucrez în presa scrisă, ca redactor-şef la revista de cultură universală „Constelaţii diamantine”.

Am obţinut numeroase premii la concursurile literare, am colaborat la revistele de literatură importante ale ţării şi la Radio „Oltenia” Craiova. Editorial, am debutat, în 1994, cu volumul de poezii „Ceasuri de îndoieli”, în a cărui prefaţă criticul literar Ovidiu Ghidirmic spune: „Doina Drăguţ scrie o poezie de cunoaştere, gnomică şi introspectivă, în care lirismul se împleteşte, în permanenţă, cu autoanaliza lucidă. Poeta îşi analizează stările sufleteşti şi – ceea ce este, cu adevărat, demn de tot interesul – gândurile. (…) Noutatea izbitoare a poeziei Doinei Drăguţ ţine de domeniul limbajului, încărcat de termeni proveniţi din disciplinele exacte, care pot fi întâlniţi la fiecare pas. Poeta vorbeşte despre «locul geometric» al fiinţei sale, despre «cercuri concentrice» care descriu mişcarea circulară a gândirii, despre nostalgia de care se reazemă «asimptotic», altfel spus despre o nostalgie a infinitului, despre un «punct de pornire» care este speranţa, despre «ceasuri de îndoieli» care «logaritmează» în timp iubirea ş.a.m.d.” Au urmat apoi volumele „Arabescuri” (eseuri), „Detaşare într-un spaţiu dens” (versuri), „Individualitatea destinului” (eseuri), „Spaţiul din nelinişti” (versuri), „Ochiul de lumină” (versuri), „Suferinţele unui redactor” (roman), „Nelinişti prin timp” (eseuri), „Timpul dintre valuri de lumină” (versuri).

Dacă, la început, în versurile mele, era „îndoiala” debutantului, acea îndoială pascaliană, ce ţine de statutul şi condiţia omului ca „fragilă trestie gânditoare”, cu timpul se simte o maturitate în stăpânirea verbului, se dezvăluie zbaterile eului, care se găseşte într-o permanentă stare de tensiune, care trăieşte intens sentimentul de nelinişte şi aspiraţie spre o lume în care se cristalizează interogaţia existenţială.

Scriind despre poezia mea, criticul literar George Popa spune: „Demersul meditativ al Doinei Drăguţ se caracterizează prin cea mai largă deschidere metafizică spre marile întrebări de întotdeauna despre fiinţă şi libertate spirituală. Discursul său liric desfăşoară dramatic, în notaţii aforistice gama întrebărilor fără răspuns, a aporiilor, a antinomiilor: fiinţă/nefiinţă, naştere/pieire, efemer/etern, cunoaştere/mister, finit/infinit, interiorizare/risipire în necuprins. Pluralitatea eului, disoluţia intrinsecă lucrurilor umane, ameninţarea permanentă a vidului, a absenţei bântuie obsedant în mare nelinişte versul liber al autoarei, suind de la sclavia lutului la eliberarea într-un dincolo absolut, în increat. Dramatismul metafizic al incertitudinilor este intens trăit, fapt uimitor pentru un matematician care lucrează cu fixităţi, măsuri, teoreme, demonstraţii etc. Dar şi cu probabilităţi şi «ecuaţii irezolvabile» pentru care poeta are preferinţă: nu «quod erat demonstrandum», ci «non est demonstrandum». Scriind foarte dens până la aparentă obscuritate, lectura poeziilor Doinei Drăguţ poate părea dificilă. Dar la o apropiere atentă, se observă însă că fiecare poem are o logică internă, ceea ce este o mare calitate, coerentă susţinută de metafore subtile, deseori adevărate fulguraţii intelectuale. Insă vibrante, secvenţe de fior cosmic. Doina Drăguţ are ceea ce s-a numit, o «inimă a intelectului». Voce distinctă în lirica actuală, lirica Doinei Drăguţ se citeşte cu încântarea minţii.”

Nu cred în literatura de grup, consider că arta este individuală; ea ţâşneşte întotdeauna din viaţă, este în strânsă legătură cu viaţa şi aspiraţiile creatorului şi reflectă o anumită treaptă a existenţei sale. Scrisul nu este o meserie ca oricare alta, scrisul înseamnă artă, înseamnă o formă de libertate în exprimare, transformarea sentimentelor lăuntrice în emoţii exterioare, la care să participe şi cititorul, înseamnă comunicarea gândurilor şi ideilor în simboluri expresive. În acest sens, Delacroix spunea: „Daţi-mi noroi de pe stradă şi, dacă-mi lăsaţi libertatea să-l înconjur după placul meu, voi face din el carne de femeie, cu o tentă fermecătoare”.

 

Am învăţat că lucrurile cu adevărat esenţiale în viaţă sunt lucrurile simple, care sunt chiar lângă noi, dar pe care nu întotdeauna le vedem şi alergăm de cele mai multe ori să le căutăm în altă parte.

–––––––

Doina DRĂGUȚ

25 octombrie 2018

Craiova

Galina MARTEA: Doina Drăguţ şi universul ei literar

Având la bază profesiunea de matematician, licenţiată a Universităţii din Craiova, facultatea de  matematică-informatică, Doina Drăguţ (poet, eseist, romancier, critic literar şi de artă, publicist, jurnalist) a reuşit să se afirme cu mult succes şi în domeniul literaturii, în timp, punând în lumină un şir  de lucrări literare destul de preţioase. Debutând în 1994, cu volumul de versuri „Ceasuri de îndoieli” (Editura Spirit Românesc), ulterior Domnia Sa publică şi alte cărţi de poezii, eseuri, romane, critică literară şi de artă care, la rândul lor, sunt lucrări de valoare pentru literatura naţională română. Astfel, facem cunoştinţă cu volumul „Suferinţele unui redactor”, roman (Editura Alma, 2006), „Detaşare într-un spaţiu dens”, poezii (Editura Spirit Românesc, 1995), „Spaţiul din nelinişti”, poezii (Editura Scribul, 1998), „Ochiul de lumină”, poezii (Editura Scrisul Românesc, 2000), „Arabescuri”, eseuri (Editura Spirit Românesc, 1995), „Nelinişti prin timp”, eseuri, prefeţe, recenzii şi cronici literare, cronici plastice (Editura Sitech, 2010), „Individualitatea destinului”, eseuri privind individualitatea destinului în artă (Editura Spirit Românesc, 1996), „Timpul dintre valuri de lumină”, poezii (Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2014). În mod prioritar este cazul de menţionat că Doina Drăguţ, cu o dibăcie aparte, realizează cronici de analiză literară cu referire la creația marilor scriitori români clasici şi contemporani (Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Marin Preda, George Călinescu, Constantin Brâncuşi,  Marin Sorescu etc.), despre unii scriitori din lumea universală (Jorge Luis Borges, Denis de Rougemont, Ernest Hemingway), despre scriitorii români debutanţi şi un şir de artişti plastici români şi nu numai. Astfel, prin lucrările sale, de o semnificaţie distinctă, destinate criticii literare Doina Drăguţ poate fi considerată, cu certitudine, un critic literar de mare calitate, respectiv, realizând cu multă izbândă cercetări complexe asupra genului literar prin poezie, proză, artă, ştiinţă. De-a lungul timpului, urmând calea criticii literare şi de artă, Doina Drăguţ prin analizele sale pune în valoare propriile calităţi scriitoriceşti, dar, în acelaşi timp, descoperă/ redescoperă continuu universul literar/ universul creativ al scriitorului român şi nu numai. Domniei Sale îi reuşeşte de minune să cerceteze diverse genuri literare, iar analiza pe care o propune cititorului este una a noului/ a valorilor autentice, fondată pe criterii concrete şi pline de sens, ce desemnează doar un sistem de însuşiri esenţiale despre arta scrisului. Atentă la orice cuvânt produs şi reprodus, critica literară a Doinei Drăguţ se reflectă cu multă profunzime în ediţia volumului „Nelinişti prin timp” (eseuri critice, prefeţe, recenzii literare şi de artă, Editura Sitech, 2010, pagini 170), lucrare ce reprezintă, cu adevărat, abnegaţie sau, mai bine zis, devotament real faţă de arta literară, şi anume: arta criticii literare. Aşadar, criticul literar şi de artă Doina Drăguţ reuşeşte să delimiteze cu multă perfecţiune şi talent ştiinţa literaturii/ artei, în consecinţă, în baza analizelor efectuate producând numai viziuni şi concepte estetice ce reflectă corect realitatea.

Creaţia literară a Doinei Drăguţ este bogată în lucrări originale/ de valoare care prin conţinutul lor exprimă destul de vizibil capacitatea scriitoricească în a crea lucruri demne de apreciere. Astfel, se profilează modul ingenios al exprimării, acesta demonstrând spiritul inventiv al imaginaţiei ce este suprapus cu spiritul intelectual al scriitoarei. Dacă să ne referim la genul poetic al scriitoarei, atunci acesta impresionează prin farmecul metaforelor din abundenţă, prin modul de a reflecta versul liric cât mai fastuos şi cât mai real prin vibraţiile vieţii cotidiene, accentul forte fiind pus mereu pe existenţa omului în acest univers. Este spectaculoasă această viziune, iar meditaţiile realizate prin intermediul unui sentimentalism pur redau, la direct, doar dragostea faţă de lumea înconjurătoare şi tot ceea ce se numeşte viaţa umană. Descrierile poetice sunt prezente printr-o formă clară a gândirii logice şi, nu în ultimul rând, a gândirii poetice ce este corelată cu funcţiile matematice, ştiinţă şi discurs ce exprimă doar transparenţă şi precizie în cuvântul redat, model fiind: Închid ochii şi mintea mă poartă/ spre un punct fixat din inexistenţa/ ce pare veşnicie, încet-încet înăuntrul meu/ se instalează vidul şi mă eliberez de mine,/ empatia îmi topeşte formele şi mă însufleţeşte în altceva./ Mă găsesc între două lumi diferite închipuite-n sfere,/ una materială, luminoasă, plină de sens,/ alta opac-străvezie, neînţeleasă/  …” (ÎNTRE DOUĂ LUMI). Prin poezia Doinei Drăguţ realizăm cât de frumos este universul uman, necătând la faptul că, în acelaşi timp, este plin de neajunsuri/ suferinţe/ incertitudini, în cele din urmă, omul alăturându-se doar fenomenului pozitiv, astfel formându-şi caracterul hotărât pentru a continua viaţa prin valul alb al existenţei: scad depărtarea/ şi o micşorez/ până se face punct/ adaug târziul/ până la orizont/ apoi ce rămâne/ se umple cu vânt/ aşteptarea se risipeşte/ în valul alb/ de îndoială” (VALUL DE ÎNDOIALĂ). Hipersensibilă la tot ceea ce se întâmplă în lumea înconjurătoare, poeta cântă viaţa prin toate formele ei reale. Prin descrierea sinceră a sentimentelor, acţiunilor, manifestărilor, poezia Doinei Drăguţ pune în mişcare sufletul omenesc şi, în acelaşi timp, cheamă la confesiuni. Anume prin această formă a exprimării poeta atrage şi mai mult cititorul care este mereu stăpânit de emoţiile şi necazurile existenţei. Astfel, versul liric redat prin forma autentică a gândirii cuprinde viaţa intimă-interioară a scriitoarei, dar, nemijlocit, prin formula mijloacelor artistice relatate se distinge talentul poetic ce favorizează pozitiv activitatea creatoare. Poezia, fiind motiv de inspiraţie atât pentru autor, cât şi pentru publicul cititor, este mesajul artistic redat prin imagini expresive, printr-un limbaj centrat pe versul alb sau al versului clasic ce are la bază rima şi ritmul. Prin aceste forme ale comunicării se regăseşte Doina Drăguţ, scriitoarea care reuşeşte să îmbine tenacitatea cu capacitatea poetică nativă, astfel, perfecţiunea literară fiind plasată în limitele unor valori de înaltă intensitate: „Lumina/ se dăruie tuturor/ după măsura fiecăruia/ duşi de dorinţe şi întâmplări/ nu făceau nimic/ dar nimic nu rămânea nefăcut/ se raportau la absolut/ pe potriva firii lor/ relaţia specială/ era asumată/ prin credinţă” (ASUMARE PRIN CREDINŢĂ). Versuri foarte frumoase, stil original/ inconfundabil/ unic. Sintetizând discursul despre versul liric al Doinei Drăguţ, putem afirma: totul are corelaţie şi tangenţă cu universul spiritual al omului, specific sinelui, iar imaginaţia este universul real al scriitoarei, prin care există mesajul de a relata noţiuni cât mai frumoase și producătoare de admiraţie.

Continue reading „Galina MARTEA: Doina Drăguţ şi universul ei literar”