Olimpia MUREȘAN: Revista ,,Sintagme Codrene”, nr.1 / 2020

REVISTA  SINTAGME CODRENE –numărul 1-din 2020 este continuatoarea mai vechii revistei „Izvoare Codrene” având ca manager fondator pe poetul băimărean VASILE Dan Marchiș-iar colaboratori scriitori din țară și din străinătate. Este o revistă de literatură, artă, istorie, religie și tradiții. Despre acest prim număr al noii reviste voi scrie câteva cuvinte de apreciere la adresa unora din colaboratorii mai vechi sau mai noi ai acestei grupări literare de scriitori care par a fi uniți prin scris de sentimentul patriotic.

Scriitorul Ion Nălbitoru alege din volumul „România, Catedrala din Carpați” un fragment în care prezintă frumusețile și bogățiile acestui loc binecuvântat de Domnul pe pământ și anume-Maramureșul; astfel un virtual turist află că orașul reședință de județ Baia Mare oferă spre a fi vizitate Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Muzeul Județean de Mineralogie-unde se află expuse „flori de piatră” din minele maramureșene, Muzeul Satului, mergând prin județ poți ajunge la Stațiunea Izvoare, Munții Gutâi în Ținutul Maramureșului, vestitele porți maramureșene, multe biserici de lemn, Cimitirul Vesel de la Săpânța, Sighetul, orașul Borșa etc.

Gheorghe Apetroaie-asemeni părintelui Iustin Pârvu aduce un omagiu poporului român greu încercat de soartă, se adresează fiilor patriei asemenea lui Alecu Russo în „Cântarea României”-spunându-le să nu-și uite eroii, pe cei ce-au luptat cu vitrejiile sorții și să încerce cu ajutorul lui Dumnezeu să treacă cu bine peste aceste zile triste pandemice-:

„Dar nu dispera Poporul meu, cel care în drumul tău ai renăscut mereu, sădindu-ți în pământ fertil, spre a-ți crește din nou stejarii, fiii tăi, mai vânjoși, mai frumoși și mai români, de care să te sprijini în noile veacuri, să nu te apleci de boală, de cei străini și nici de orice de aiurea vânt…!”

Aceeași nostalgică Daniela Forcoș aduce-n prim plan ideea singurătății și a depărtării față de ceea ce iubește cel mai mult-lumina și libertatea: „În mine, închisă cum într-o cușcă/ ascult susurul tăcerilor ce par a nu exista/ în lumea-mi surdă și oarbă./ Existența mea a fost numai singurătate/ și întunecate ruine./ Aș vrea să strig, să vorbesc la nesfârșit/ să sap cu mâini tremurătoare…/ disperat să sap, /pentru a găsi o dâră de lumină, de libertate…/și în timp ce caut lumina,/ sufletu-mi plânge!”

Într-un articol plin de sensibilitate poetică –în care se repetă sintagma „nu aș fi crezut” Romeo Tohan  a avut sentimentul că România  „a rămas blocată undeva în bucla unui trecut imuabil căruia prezentul nu îi schimbă cursul…la care o silesc guvernările unei clase politice ostile propriului popor, hotărâte să o sărăcească, să o îmbolnăvească, să o desproprietărească, să o dezumanizeze, să o împuțineze să o alunge în exod, să o îngenuncheze, să o extermine.”…nu aș fi crezut că din regim în regim, din guvern în guvern, țeavă cu țeavă, sârmă cu sârmă, tablă cu tablă și șurub cu șurub economia românească va fi demontată, tăiată și vândută la fier vechi; spre sfârșitul articolului se dă un semnal „al deșteptării neamului și comanda organizării din mers a detașamentelor de luptă pe viață și pe moarte pentru salvarea ființei naționale românești…simt și presimt că se apropie clipa ridicării românilor pentru neam și țară.” Subscriem și noi din toată inima la aceste idei ce așteptăm a fi puse în practică de cei ce mai au în minte și-n  inimă un grăunte de lumină pentru patria străbună!

Scriitoarea Olimpia Mureșan  scrie articolul „Biserica de lemn din  Ulmeni-Maramureș”-monument istoric- renovat prin schimbarea acoperișului de la biserică și de la clopotniță prin strădania preotului paroh Giurgiu Dumitru, a Consiliului Parohial al bisericii și a sprijinului acordat de instituțiile abilitate.

Prozatoarea Lidia Stoia  în articolul meditativ: „O frumusețe care dintotdeauna exista…”se adresează unui „prieten drag” care e de fapt un alter ego, e o convorbire cu un prieten imaginar, de fapt cu propria conștiință-în încercarea de a desprinde răul de bine, adevărul de minciună, nedreptatea de dreptate; viața apare ca un joc de șah care pune față-n față pe omul simplu, credincios și slujitor Creatorului Divin cu omul(tu) care nu vede dreptatea, adevărul și calea mântuirii umane, nu vede frumusețea acestora, frumosul și adevărul etern-(„un om ca un întuneric”), săracul e singurul care aderă încă la o ascensiune a conștiinței.

Continue reading „Olimpia MUREȘAN: Revista ,,Sintagme Codrene”, nr.1 / 2020″

Olimpia MUREȘAN: Revista „Izvoare Codrene și Chiorene” nr.15, 16 și 17 (note de lectură)

Având ca fondator pe poetul Vasile Dan Marchiș, revista aceasta își propune să unească în paginile ei pe toți aceia care iubesc condeiul și vor să comunice; fiind o revistă de cultură, literatură, artă, religie și tradiții.

 Ca istorie privind apariția revistei putem aminti că în anul 2010 apare revista „Izvoare Codrene”, (revistă cu rază medie de Cultură, Literatură și Artă -de la Asuaju de Sus la Mireșu Mare și retur prin tot nord-vestul- țării) – am doar numărul 4 din acel an -inițiată și condusă de scriitorul Vasile Dan Marchiș; revista Izvoare Codrene a avut mai multe numere; a revenit în 2019 schimbându-și titlul prin adăugarea  cuvântului „chiorene” cu ideea de a cuprinde cât mai mulți colaboratori într-un spațiu geografic mai mare.

Voi continua prin a comunica câteva observații asupra numerelor mai sus amintite; cele două reviste, nr. 16 și 17 fiind număr dublu-stau sub semnul celebrării evenimentului major care a marcat istoria României și anume 1 Decembrie 1918.

 Cu gândul la aceste vremuri poetul Radu Botiș remarcă în „articolul „SEMN” apariția cărții „100 de ani la Marea Unire”- carte coordonată de dl. Dr. Teodor Ardelean, lansând și la Ulmeni acest volum omagial.

În cuvântul de început dl. Maxim Morariu-devenit de curând doctor în teologie-aduce laude colectivului de redacție pentru publicistica literară, istorică, etnografică, filozofică sau teologică-oprindu-se asupra preotului cărturar Botiș Radu care împletește calitățile de slujitor al altarului cu cele de mânuitor al condeiului, conducător al revistelor electronice „Glas comun” și „Slova Creștină”.

În recenzia referitoare la „Mărturii năsăudene” carte scrisă de preot Maxim Morariu și recenzată de poetul Radu Botiș-se specifică faptul că „țăranii români din Ardeal, cei din zona Năsăudului au lăsat posterității un adevărat tezaur constând în poezii, balade, bocete sau povestiri privitoare la război.

Scriitorul Ioan Voicu care face parte din Cenaclul Literar „Petre Dulfu” din Satulung e prezent în revistă cu poezii triste și nostalgice. Lipsește însă balada „Rău mă dor ochii, mă dor” devenită șlagăr după ce muzica a fost adaptată textului de Valentin Moldovan-devenind piesă șlagăr național, cântat cu succes de Paul Surugiu &Fuego și Irina Loghin. Redau aceste versuri:

„1. Rău mă dor ochii, mă dor/ De lumina stelelor/ De durerea frunzelor

Refren: Și mă duc și mă tot duc/ Până la izvor sub nuc

Și mă fac și iar mă fac/ Lemn de brad și lemn de fag.

2. Rău mă dor picioarele/ De bătut cărările.

3. Rău mă doare inima,/Că iubești pe altcineva.

4. Unde ai plecat, nu știu/ Dar mi-e sufletul pustiu.

5. Și-am să merg fără să știu/ Dus de dorul meu târziu.”

Făcând o comparație  cu baladele scrise de Ion Minulescu „vesele și triste”-cele scrise de Ion Voicu sunt numai triste: exemplific prin „Balada cutremurătoare”: „de  unde-n mine atâta chin/ și-atâta ură și pelin/ că n-am fost niciodată salbă/ doar un culegător de iarbă/ pe unde calc, nu e lumină/ doar întunericul de vină/ și mă cutremur printre voi/ cu temătoarele nevoi…”

Se prezintă într-un articol scris de Radu Botiș și Mircea Botiș cartea nou apărută „Lucăcești-file de istorie.” Localitatea reprezintă un colț de lume din țara noastră România, scriitorul și jurnalistul Gelu Dragoș alege descrierea satului natal cu oamenii lui, obiceiurile lor din trecut până-n prezent. E monografia unui sat transilvan din zona Chioar(Cetatea de Piatră)-fiind situată în depresiunea Someșului, având forma unui uriaș ou de struț iar în 1970 datorită așezării sale a fost ferită de inundații, cartea prezintă date despre populație(tabelul)-oameni, școala de ieri și de azi personalități din Lucăcești, natura așezării, rezervația de stejar pedunculat Bavna Fersig, laleaua pestriță-monument al naturii, stârcul cenușiu, moara plutitoare de pe Someș etc. În  cuvântul introductiv al cărții primarul comunei Mireșu Mare-Ioan Mătieș recunoscând valoarea acestei cărți pentru lucăceni scria că „patriotismul nu e un merit, ci o datorie de onoare.” –referindu-se la faptul că această monografie e un act de patriotism din partea unui scriitor.

Preotul și scriitorul Radu Botiș prezintă cartea de dezvoltare personală „Arta de a învinge” scrisă de Minodora Ion– o carte care îndeamnă la armonie între oameni și la stimularea imaginației, atât la oamenii simpli, cât și la scriitori, deoarece așa cum zicea Einstein „imaginația e mai importantă decât cunoașterea”-cunoștințele sunt limitate, pe când imaginația nu are limite.

Scriitorul Vasile Bele s-a documentat asupra subiectului „claca” din Chiuzbaia(care seamănă identic cu alte adunări de la țară din zona Codrului-numite „clacă”)-încearcă și reușește să dea o definiție acestui fenomen al satului  tradițional românesc; descrie desfășurarea unei astfel de întâlniri unde „clăcașii” sunt oameni veniți la muncă să-l ajute pe un semen de-al lor, benevol, fără a primi bani în schimbul muncii, dar, la nevoie-cel ce-a venit la ajutor-va fi și el ajutat la rândul lui. Astfel se realiza socializarea prin muncă, omul leneș, dar și cel harnic se recunoșteau la clacă. fetele se cunoșteau cu băieții-viitorii pețitori: era și claca „de femei” dar și claca „de bărbați” în funcție de munca ce trebuia îndeplinită(munca la câmp, culesul fructelor, adusul lemnelor din pădure, crăpatul lor). Claca are puncte comune cu o șezătoare, participă băieți și fete care socializează, spun povești, zicători, întâmplări. Din zestrea strămoșească s-a scos la lumină acest obicei, el perpetuează valorile spirituale ale oamenilor satului. Acestea sunt tradițiile autentice, acesta e poporul românesc, sunt obiceiurile pe care le-au învățat de la moșii și strămoșii noștri. În  acest fel avem o identitate distinctă, etnică, culturală și lingvistică.

Frații Mircea și Radu Botiș aduc o apreciere realistă și bine primită cărții scrise de Angela Monica Jucan cu titlul „Înstelatul  Finteuș” carte în  care se spune că acest cor bărbătesc de-o vârstă cu Marea Unire a repurtat succese răsunătoare pretutindeni prin repertoriul său de cântece patriotice-care au fost interpretate nu numai la noi în țară ci și peste hotare unde se găsesc români realizând „ păstrarea nealterată a identității naționale și ducând mai departe cu mândrie „cântul neamului nost”.

Vasile Hatoș scrie o„ Incursiune în poeziile și poemele lui Radu Botiș” afirmând că poeziile autorului reflectă stările sufletești care sunt în căutarea credinței adevărate”, spiritul  este pur, ca a unui copil- Iar poezia lui Radu Botiș atinge stări mistice. Continue reading „Olimpia MUREȘAN: Revista „Izvoare Codrene și Chiorene” nr.15, 16 și 17 (note de lectură)”

Vasile Dan MARCHIȘ: Anotimp contrafăcut

ANOTIMP CONTRAFĂCUT

 

Fără ecosisteme naturale
doar cu cele artificiale
nu te-am putut concretiza
în convingătoarea-mi poezie
Cum te vei materializa în pustie,
fără dovezi naturale necesare
pentru identificare,
nu pari a fi ceea ce ești
anotimp,fugar…
că n-ai zăpadă fie un fulg venit din cer,
măcar,
să cadă în zig-zag hoinar
închipuind o superstiție
sau o premoniție prin care
s-ar putea afla răspunsuri
la ghicitorile mele…
Zăpada artificială în care
s-au împotmolit ca în datini și ritualuri,visătorii
nu-i compatibilă în aspect geografic
ci doar politic…
Plantele cu fructe,flori și frunze
incompatibile față de iarnă
au fost ascunse în spatele coniferelor…
Vine inspecția…! ! !
Comisia formată din meteorologi;
esteticieni,
naturaliști,
economiști,
geografi,
muzeografi,n-a prevăzut prin competență
ci doar prin influență doar artificiale schimbări
cum că
acest aspect n-a putut fi luat nici la propriu
nici la figurat
deoarece zăpada
așternută ”economic” în toiul verii
a fost ”legalizată” și numită
în sistem juridic
”Anotimp de rezervă”
În același timp a fost sfințită
și ridicată de clerici în regim de urgență
la rang de sanctuar…

———————–—————————

VASILE DAN MARCHIȘ

Baia Mare

19 decembrie 2019

 

 

Vasile Dan MARCHIȘ: Premiul Iadului

PREMIUL IADULUI

– variantă –

 

Încercând să fac o scriere nu doar pe măsura credincioşilor

ci şi a ateilor,

muza mea mai anostă ca oricând

m-a abordat astfel:

„Prin asta unde vrei să ajungi,

în rai sau în iad”

I-am răspuns că în rai nu-i cazul,

cum că e de prisos a încadra doar în ultimă instanţă

fericirea în poezie…”

„Bine, fie !” îmi semnalează muza ca un ghid sau impiegat .

Mi se impune să călătoresc (în concurs) prin iad pe un drum

cu restricție de viteză și greutate.

Adică, pe jos și cu greutate mai mică de cum îmi pot închipui,

de parcă măsor cu pasul Istoria,și Geografia

concret spus: tot ce a fost

și este în lume sub dimensiunea cea mai vastă-sărăcia…

Cică așa cere concursul

și să nu par suspect

deoarece prin orice poți deveni suspect

mai puțin prin sărăcie

şi că aşa trebuie să întrec melcul:

nu în mişcare ci la răbdare…

-Gata, urcă pe cântar, îmi spune ghidul !

Urc pentru a fi cântărit…

-Ești prea greu! Conform regulamentului concursului

nu-ți este îngăduit să călătorești cu această greutate !

Dar dacă vei slăbi câteva kilograme prin ce metodă vrei,

fie prin efort fizic, regim sau post,

ți se va da totuşi un bagaj … cât de mic…!”

În timpul călătoriei prin căldura extremă și post,

slăbesc într-atât încât mi se permite

să iau ceva la mână nu înainte de a fi întrebat

ce profesie, hoby sau pasiune am.

Spun că pe lângă altele sunt poet și astfel

mi se dau câteva coli de hârtie și un pix…

Încep a scrie parcă mă debarasez de materiale inflamabile

Scriu parcă mă dezbrac de haine cuprinse de foc

Prin cuvintele de foc sau prin focul de cuvinte,

inima îmi este mai mult decât un pompier.

N-au stins pompierii într-un ritm mai alert cu apă

câte cuvinte a stins și stinge inima cu sânge…

Mi se dă apă !Multă apă,să pot transpira …

Ca acest fenomen să se numească transpirație nu foc…

Nu trebuie să am transpirație de foc …!

Scriu parcă transpir …

Transpir parcă scriu…

Scriu cu transpiraţie să nu mi se impună (ca păcăleală) să folosesc altceva în acest sens…

Să nu ia foc cuvântul…

Consum doar apă …

Poți părea suspect și depunctat consumând orice produs,

mai puțin când bei apă…

Parcurgând în asemenea condiții iadul la pas,pe jos

și introducând cu lux de amănunte durerea în poezie

am fost nominalizat la Premiul Iadului…

———————––––––––––

VASILE DAN MARCHIȘ

9 decembrie 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Versuri

SPRIJIN EXTREM

 

Mă simt stingherit și prin aspectul că
sufletul meu e doar unul…
Dacă aș putea face din el
două sau trei mai mici
ca astfel cu unul sau cu două din ele
să însuflețesc scaunul și cârja care
m-au sprijinit în singurătatea,
osteneala și durerea mea
ca astfel acestea (scaunul și cârja)
să simtă în adevăratul sens al cuvântului
cu sufletul,
ce înseamnă să sprijini pe cineva …

 

 

ZODIE DE REZERVĂ PENTRU TOŢI

 

De această dată drumul meu în plan literar

se intersectează cu un melc

Nu ştiu dacă acesta merge, vine,

ori s-a oprit să mă întrebe

că unde mă grăbesc…

Aleg să-i răspund în surdină:

„Mă grăbesc să scriu o poezie !”

Prin mişcarea coarnelor sale ca un micro satelit,

deduc van că probabil vrea să-mi spună:

„Prin această grabă vrei să scrii versuri cu picioarele

sau cu mâinile……?

Mă opresc puţin fără să am timp de comunicare cu acesta,

şi scriu ceva …

şi scriu un poem mai lung decât lungimea melcului…

Eu scriu el merge…

Îl întreb:

„Unde te grăbeşti…?

Dă din cap de parcă îmi spune:

„Mă deplasez astfel ca să-ţi pot citi poezia

de la un capăt la altul…”

Eu continuu să scriu de parcă

implor melcul să se facă mai încolo

pe partea goală a paginii unde n-am apucat a scrie…

Scriu după cum merge melcul….

Acesta se întoarce de parcă vrea să mă abordeze astfel:

„Ce faci nu mai scrii?”

Îl „fugăresc” astfel

„Mişcă-te mai repede să am unde scrie…!”

Melcul dădea din cap cu gesturi dezaprobatoare de parcă

dorea să-mi spună:

„Poezia nu se scrie prin mişcare,

ci prin răbdare…

„Fie!” îi spun eu …

Şi scriu după cum merge melcul care

acum se mişcă ceva,ceva mai repede…

Într-un sfârşit melcul se întoarce de parcă vrea să-mi spună:

„De această dată m-ai întrecut,

nu mă refer la mişcare

ci la răbdare…!”

Continue reading „Vasile Dan MARCHIȘ: Versuri”

Vasile Dan MARCHIȘ: Statornicie

STATORNICIE

 

Mai neobișnuită ca oricând
muza m-a abordat astfel:
”Azi plec în concediu unde n-am fost niciodată”
Am rămas uluit întrebându-mă:
”În ce loc de pe pământ n-a putut ajunge până astăzi muza ?”
Știind parcă ce vreau să spun ,muza a continuat:
”Mă duc în satul tău natal-Asuaju de Sus,
unde ai crescut și ți-ai petrecut unele perioade din viață.
Doar am trecut o dată pe acolo și chiar îmi place,
După cum ai spus și tu că e frumos…!
Dacă în timp voi putea confirma acest lucru,
am să rămân acolo pentru totdeauna”
Am întrebat-o surprins:
”Unde sau la cine vei sta tu acolo?”
Muza m-a copleșit cu răspunsul:
”Păi,n-ai spus tu că ai o casă în satul acela…?”
”Bine,bine,am continuat eu,
dar casa este acolo,iar eu locuiesc aici…
Și după ce am scris 5 volume de versuri datorită ție,
acum mă lași baltă !
În final muza mi-a răspuns :
”Ba din contră, dacă voi sta în casa ta,
fie aceasta ori unde
și indiferent de situație
vei avea întotdeauna la cine veni
și pentru cine ieși în lume

———————–

VASILE DAN MARCHIȘ

13 noiembrie 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Motivare

MOTIVARE

 

Cine nu a scris despre diferite lucruri
pe care dacă le foloseşti fără temei ,fără rând,
poţi fi acuzat sau dat de gol
Însă eu scriu despre un lucru, singurul care
poate fi folosit fie ziua sau noaptea
în diferite împrejurări,
la bine și la greu,
la bucurie sau tristețe,
pentru care
nu poți fi acuzat
sau dat de gol…
Acest lucru este lumânarea!
Ai motive ca s-o folosești oricând,
fie că te rogi cu voce tare
sau în surdină.
Iar dacă ești prins că taci ,
cu lumânarea în mână
fără să semnalezi la vedere
un oarecare eveniment public
(botez, nuntă,mormântare,slujbă religioasă)
sau de altă natură,
poți motiva cum că în acest fel
ții momente de reculegere pentru cineva.
Deci,prin tot ce-i relatat mai sus
și mai ales prin tot ce simți și faci
ai toate motivele
să folosești oricând lumânarea
fără să poți fi acuzat
sau dat de gol ,
chiar și de față cu soarele…

———————–

VASILE DAN MARCHIȘ

9 noiembrie 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Meditație extremă

MEDITAŢIE EXTREMĂ

 

Când credeam că inima este cea care

îmi bate mai energic decât în alte zile,

de fapt îmi bătea la uşa sufletului,muza,

motivând că

pe perioada în care mi-a lipsit,

a fost la Dumnezeu

pentru a prezenta scrierile mele pentru care

s-a temut că Tatăl Ceresc

va da cu ea şi cu mine de pământ deoarece

am scris lucruri ireale

nu exact cum s-a făcut cerul şi pământul

cu tot ce-i pe el,

dar Dumnezeu a motivat în fond

şi la urma urmei cum că

dacă nu sunt astrolog nici istoric

sau geograf

ori cercetător din alte domenii,ci scriitor,

am motiv scuzabil

să scriu basme chiar şi despre el…

———————–

VASILE DAN MARCHIȘ

9 noiembrie 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Flori

FLORI

Crescute prin căinţa pământului că a avariat
prin seisme sanctuarul.
Nu le pot preţui hotarul
gramatica sau cântarul…

Prin importanţă creştere şi răspândire

florile,sunt ca învierea Domnului
dragoste fără mărginire,
atuul descântecelor ,
pentru judecata din urmă
mărturia salvatoare a grădinarilor şi apicultorilor…

Minuni s-au combinat cu rodul lor
ca să rămână drept altare albinelor,
să împlinească cu un paradis de miere omenirea
cum se întruchipează îndurarea
care împlineşte descântecul rugăciunea
şi zidirea…

Un anotimp istoric revenind
prin împlinirea polenului florilor
cu minuni îndulcite
e preţul de răscumpărare a grădinarilor
şi apicultorilor
de la patimile tăinuite.

———————–

VASILE DAN MARCHIȘ

29 0ctombrie 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Meditație extremă

MEDITAȚIE EXTREMĂ

 

Într-o vreme pe când
îmi controlam cu pixul
poziția și fizionomia,adică scriam,
convins că
doar scrierea mea continuă
este virgula credibilă
între mine și lucrurile neînsuflețite,
credeam că muza mea îmi face feste,
auzindu-l prin ea
chiar pe Dumnezeu spunându-mi:
” Stai o clipă în locul meu ! ”
-Eu ? am răspuns uluit în surdină Domnului.
Nu sunt vrednic de așa ceva Doamne!
” Ba da ,a spus Tatăl Ceresc,
Eu am multe locuri:
La munte,
la mare,
în câmpie,
la hotare,
locuri în care trebuie să fac ceva..
În locul pe care te-am pus,
îmi găsesc arareori clipele de răgaz ,
Deci,oricine ba chiar şi tu
poţi sta sta în locul meu
atâta timp cât nu ți se cere să faci nimic…”

———————–

VASILE DAN MARCHIȘ