Adina Popescu : Clipe de viata

…ger, ger pe cumpăna de cer,

în căuș cioplit în stâncă un luceafăr abia cântă brodând îngerilor aripi, înfrigurați se tem să zboare cu sufletul floare, prea suavi sfințiți în singurătăți

cine să -i atingă?

îngere, rănit în soare rugăciune îngenuncheată

în lan de maci îți e veșmântul ,

rouă -n sevă, legământul …

spre marea întinsă, încinsă în fuior albastrul, evantai e valul, clipă brodată saltă corăbii spre pletele de aur, snopi de lumini un vals în infinit,

pustia își înflorește spini în stânci,

trecerea timpului îngheață,

ruginite sunt stelele,

păsările, metafore ale aerului

zdrențuiesc grădinile cerului ,

din inima muntelui,

o, sfințiți pustiiți îmi ascultați, între cer și granit, graiul de dragoste, psalm învechit după care inima mea tânjește ,

îngenuncheată sunt în nisip,

fir e vis, frunză argintie, cum îmi adie în suflet ninsoare colilie,

în prag de catedră Luceafărul scapără amnarul,

scântei înfloresc în vitralii roze,

rozele, rozele ard!

ziua munții strâng în năframe vezi,

la cântătorii desfac nodorile și țipă înfloriturile, apele se limpezesc, se împodobesc în diamante, un pumn de arginți azvârlit pe firul de arc întins în vânătoriile vântului ,

ce pustiul!

grai de dragoste, psalm învechit,

cine te-a vămuit?

cu un pumn de arginți azvârlit în ger

la cântători

te-a învins …

//////////////////////////

…la răscruci umbrele, în strai de înnoptare pe trup de himere

în ulcică de lut descântă în trei bobi de jar,

nu trebuie să ascult litania dar o aud

și zeghe de negură ninge în asfințit,

cai de ametist pasc în pajiști de singurătate,

nu-i mai tăce bufnitei plânsul,

vor veni zorii cu plete de ceață,

tulbure e apa fântânii,

nu-i floare, nici piatră,

firimiturile lunii pe sufletul meu sărăcit

se strâng în cunună,

ce ați prorocit himerelor în trei bobi ,trei ,

jar în ulcică de flori scuturate

de nu pot să rup straiul de jalea oțelit,

țesătură de spini?

argint topit cine îmi toarnă în bani

mărunți drept vamă ninsorii,

să trec cu pașii desculți prin smaralde,

aș fi vrut să nu strivesc iarbă înflorată,

cine desfoaie pe ziduri în foi de întuneric

zborul păsărilor albe?

de ce e pedeapsă în trecerea îngerului

pe lângă sufletul meu și nu mă atinge?

sărut sub îngheț ninge,

îmi strâng dorul izbucnit ca un ghizer în pumni și ascult tânguirea Păsării Paradisului,

cântec încremenindu-mi pe inimă,

deasupră-mi scutură luna frunze galbene,

cine spulberă pe urmele nisipului

urmele mele ?

zăgăzuite -s izvoarele fuioare albe,

repede își seacă ziua înflorirea,

cutremurat în evantaie aerul îmbrățișează muntele,

în firea de pietre,

fir de abanos desfășoară luna în seceră,

iarna țese în filigran Cartea lumii,

ard în candele albastre înfloririle Păsării Spin,

îngerii scutură velințele albe

peste glasul crengilor arse,

inima -mi tremură ca lovită cu pietre de ger,

respir ca în durere de floare,

dor, Doamne, dor îmi e de firului vede al vieții ,

luna își varsă lumină arsă din gălețile-i galbene,

rouă fără de rugină ard scoicile în șireag,

nu -i nimeni să asculte plânsul tăios al apelor, tremură descoperindu -și în pietre

vadurile neclare,

începe un haos de-a vocea și umbra,

ce aștept, Doamne?

să fie numai iarnă în coloane de gheață?

să bea înserarea în pumni?

să alerge cu bici de foc prin rădăcini?

aici se măsoară noapte în căderea copacilor,

pe o nicovală tăcerea cade în pereți sidefii,

sufletul îmi este pulbere fără de zare, fără,

praf, aur tăios, iarbă ,

cine a pierdut ruga de soare?

trupul copacului,

verdele înlănțuitelor iederi …

//////////////////////////

…de-i iubirea, iubirea de-a viața, de-i sărutul roua deșertului, unde-i fericirea, menestrel nevăzut

doinind într-o frunză de vânt?

să răsară firul de iarbă mărturisire poienii în flori

tainică luna oglindă să dezvăluie

numai apei tremurul ființei,

în adâncul pădurii umbrele să ocrotească licărirea zorilor în firimituri , tainice poteci trandafirii căprioarelor

rătăcite în firele zăpezii,

în tăiș de lună șoaptele se arcuiesc,

bate în plopi vântul răscolind colțuri de cer străvezii,

se scutură din negură

ca o cergă stinsele stele ,

cât mi-e de trist!

soarele își închide cămașă cu bumbi de plumb ,

tresare muntele văi vălurind,

vârtej de frunze, nisip, strai zdrențuit

de rugină peste foi de lumină,

în balans e ziua alunecând spre noapte,

grădină în stele nu -i,

nălucire e un cântec viscolit peste luceafăr,

cine mai poate cu mâini limpeziri

să -i dea vieții lacrimă de rouă ?

pulberea nisipului să o spele lacrima,

să te știu, viață, de-a răsăritul,

îngenunchez în fața ta, stejarule,

dă -mi din verdele, sevele tale,

să înfloresc cărările singurătății

cuiburi în muguri ,

mă iartă, tulburatule cer,

dorința de zbor e mai puternică decât haosul,

vântul nu -ți frânge lira,

psalm de ți -l închină îngerii,

zvon de cântec secătuit s-ar întoarce înghețat,

vezi cum neștiutoare vorbesc despre iubire,

agonie a sufletelui în genunchi?

ce altceva mai mai poate fi viața

decât zbor de pasăre dăruit ?

incendiat e apusul închis

ca într-un clopot de sticlă,

spre viață îmi întind brațele,

mai am eu putere iubirii să frâng negura

în copac înflorit?

Edit: Mioara Hususan

Adina POPESCU: Din tolba vieții

13

13, Vineri, Sfânta ViNERI își ADUNĂ din PĂDURI SEMNELE,,,

13,trei pași înapoi, pisica neagră îmi cerșește apă, ciutura de lemn strigă în ajutor stele, ciutura și în piatră seacă , seacă, nu sapă,,,

13, zi!

o pasăre imită în cuibul ei de sub streașina stelelor

nimeni nu-i alină zborul,

din întreg universul, de  pe Calea Lactee,

îngerul mângâie o stea însuflețită să coboare pe lujer fraged de iederă,

fii, îi sortește!

 singură cioplește-ți din viață,

scară de-ntoarce, ,,,

e ziua însemnată, vineri de 13,

însemnată în răzor de stele, petale împletite,

13  aurite,13 scoici,cu  perle s-au despletit

în 13 iubiri împodobită zână de iarbă ,,,

13 leagăne vântul răzvrătește, toate legate

cu noduri de muguri,,,au roade!

o, tu știi, ziuă în zi cum trece Dumnezeu pe ape cu 13 corăbii , legând în funii de corali

zilele timpului?

toate limpezite în valuri,rând pe rând izbăvite, apă trece,timp nu oprește!

îngenunchează-mă,tu,zi de 13!

ce nu vrea inima să înțeleagă adevărata oboseală a tristeții!

13 iele,13 zâne albe au chemat trei magi

 cu pumni de stele să închidă în clepsidre de argint sufletul timpului,

 rostogolită clepsidră-n oceane ,

cine o veni cu ultima zi, măr de aur să fie în grădina răsăritul, amestecate mere cu cioburi senine, pe pragul altarului, ofrande!

cine-i săracul de i se cuvine aurul?

care-i ziua în care soarele răsare de 13 ori

vestind comorile?

În noaptea dintre 12-13 cad Perseidele!

Cine   în fântâni apă izvorâtă  le adună ?

Sub pasi vamuiti

,, numai mie sub pași vămuiți în răsăritul stingher,mi se topesc cărările de dor,,,

tu mă auzi,iubit cu chip de flori?

duh de înger cine îți cântă la izvoare

despre fluturi smulși comorilor din sori, greierilor catifele, stele, leagăn de luceferi,

firul lunii păpădie îl cobori?

aură pe fruntea-ți tristă, în privirea de argint,

cine te cuprinde în veșmântul de iubit?

 îngenunchează-l,Doamne!

 iubitul promis cu sufletul de jar neatins !

fir cu fir din aura-mi veșmânt de mire i-am țesut!

 neatins în strigătul Păsării-Spin, m-a auzit,

în deșertul  de păsări vămuind cer de cenuși, sclav de rouă la porțile de flacără,

 în rană de mac l-am învelit,

din înserările mele, în sărut

 i-am sfințit rouă de iubit,,,

până nu m-o iubi,zâmbet de floare nu mi-o fi!

lasă-mi-l ,Doamne!

 îngenuncheat pe nisip mișcător, mistuitor,

în izvoare negrăit, pe coroană de lună tăioasă,

 în piatră alunecoasă,

 să mi-l mai limpezesc o dată,

cu floarea răsurii,petală cuminecăturii,

din stei de munte, delung,

inel să-i dăruiesc cu piatra rubinului,

sărutul spinului,

 rană de mi-ar fi în strigăt de miel,

mugure să-mi fie de floare târzie,

 ispitit să fie numai înserărilor mele,

cele urgisite fără el ,,,

o,privirea-i stingheră

să o-nvelesc cu petală de cer,

iubitul meu, patimă și ger!

îngemănat trup vâltorilor mele ,,,

 înzorită  să-ți fie cămașă de mire,

cu șapte șoapte înălbită în ziua sorocită,,,

vino-mi pe firul de viață îngenuncheat pe floarea spinului, să te ung cu floarea teiului, mirul,

 zvon de lumină să-ți fie umbra Lui Dumnezeu, să te țină în inimă,extaz și agonie,

Mire, numai mie,,,.

Pasărea Phoenix te-a adus în pragul inimii,

cu sufletul mielului,

în cer de miresme, Pasărea Phoenix,

pasărea vieții, Mireasmă sortește-mă!

tu, prag de suflet dimineții!

Doamne,smulge-mă din cruntă soartă

 de nu-i sorocită iubirii,,,

unde a fost cărare verde,nimeni nu mi-o vede!

pe sub strai de frunză-n floarea ploii,

de-mi descoasă numai iarnă,

cărui înger să-i dau vamă,

 timpul stins, undele nisipului, zilele pietrișului,,,

numai una vadră-n soare,

de mi-ar fi a sărbătoare,

te-oi striga, iubit numit,

seceriș în fulger,vatra focului,

seceră-mi din cale soarta cucului,,,

fără tine -n cuib în neguri, sufletul,

tu,privirea-Inaltului!

la porțile de rouă,Doamne,cum sunt,

fir de iarbă-n două,,,

Adina POPESCU: Scrisori din țara de mătase

…Cum strălucești!
bucură-te inimă!
din visele fluturilor galbeni ,
pe fruntea-mi încoronare!

îți sunt, iubitul meu,
despletite ție petalele soarelui,
aurărie ,îngerul îți păzește focul sacru,
scânteie de viață,dans printre cioburi sparte,
întregește-le să cauți nesfârșitul visul,

despletire în câmp înverzit,
florile tivite cu dorul sevei,
renașteri în primăveri însticlate!

și iernile pe marginea cerului,ghem strâns în petale,mai strălucește încă!
soarele , râu cântecului înzorit,
prinde-n în arcuș viorii de viorele înflorind,
să te aud, ,,

mi-e dorul verde frunză tremurată în salcâmi, florile sunt stânse-n muguri,
în negură nu simți atingerea ierbii,
ce mângâiere luna în cântecul cucului!

cerul îmi este petală adăpostului,
însingurată nu mai aud crengile foșnind,
izbind în fereastra apusului,
frânturi de piatră, orbitoare,
timpul cioplește din miezul iernii,

o,cât mi-e de dor !
șoaptele albe pe crengi,
mi-e dor de răsăritul lunii răsfrânt în ochii tăi!
umbrele în genunchi,
le văd pe Drumul-de-rouă,
flori de dor să-ți semene prin iarbă
albi porumbei,

frunzele să-ți fie mângâierile ,
solare pietrele le adun zidire rugăciunii,
strânsă în clopotul vântului ,
cine în aripile-nchise-n zbor mi le desprinde ?

nu te aud și în întregul de ființă,
îngerul unge cu mir dragostea-mi ,
înflorita adierea Crinului, din mugure,
de sevă dorință a cântecului
Măiastra de aer,

o știe!

 

***

 

… În secetă amară îmi ești sortit,
cu ciutura lemnului uscat să adun lumină strânsă ghem în fântâni ,

fii tu vecia clipei,

un fir de stea să-mi țină soarta lângă tine,

ce drum de flacără mi-ai lăsat s-ajung,

siderală atingere a mâinile tale,

frunză abia ivită,

Continue reading „Adina POPESCU: Scrisori din țara de mătase”

Adina POPESCU: Scrisori din țara de mătase

…Sunt spini scânteietori, mărgele rare

iarnă-mpodobind,

nu-s lacrimi prin văi de curcubeu cerul își lasă hlamida în cristale,

nu-s umerii de zei să-i poarte cu noblețe strălucirea ,

trec printre săniile de ger lumini împodobind în fir de aur pădurea,

Nu-i firea inimii tristețea și tristă sunt!

crenguțe înflorite-n vas de lut sunt zâmbete-n ninsori, în dor de iarbă,

răscruci în pietre răsare luna cu fire verzi

peste luminoasa-i Oglindă

ce muzici îmi cutremură și n-o înțeleg,

din rouă,flori de frig,te strig între nuntiri de stele, împodobiri Căii Lactee,

sunt primăveri de ametist,lacăte grele

de plumb,ghiocei în descânt,

miez în fulgi risipind printre luceferi pânza iernii sidefie, crengile în broderiei,,,

Cui iubirii mărturie?

veșnicie,floarea mea aurită în ninsoare,

în petale adună clipe, râu secat,

valuri te-au urmat,

tu, celui plecat,

urmele nu te-au durut pas cu pas, desculț și înfiorat, strigătul prelins în pietre,

soare vămuit în umbre,dorul să-ți respire în ninsoare,

numai mie,

iarna doină-n jale?

ce greu răsună pașii zeilor pe lună,jar în fire în furtună, leru-i ler,îngerii cântă ,

cine-i ascultă de-i icoana-i rătăcită și plânsă-ntre stânci?

vălul uitării peste ochi nu îți tremură a plâns?

amar pe prag de rai nu înflorește cicoarea lanul Cerului, scutură ninsoarea,

picătură în dragostea mi-ai dat

floarea pelinului ,,

tu unde ești!

îmi tremură luna peste chip aurul iernii, lună pânză de argint țesută,așternut apelor peste punți,lan aurit să treci cum treceau îngerii desculți peste aurul muntelui ,

în leru-i ler zăpezi,colinde-n brazi cu frunțile

încununate-n Luceferi,

colț de cer picătură de zâmbet de Dumnezeu, oglinda apelor îi respiră urmele,

câmpul lan de stele ,

unde-i steaua de te știe?

nestemată-i în cer te-a uitat

dar sufletului meu?

Heruvimii trec poarta în lumină înzăpezită în trandafiri, petalele încă respiră,

spinii strâng ninsori încremenite,sărbători se opresc în imperiu de gheață ,

cuvintele tac?

cum să-ți ating marginea visului?

în ferestre numai apusul,lumina nu ajunge să te înfioare,

cântecul trece pe lângă nuferi cutremurându-mi lacul,

iubire în sărut vântul o cântă, între noi aleargă trăsura zăpezii,caii cu ger în paradis o duc

umbrele săgeți împart munții în cărări,

numai piatră râul verii ,

trec îngerii cu lacrimile sfinților

uitați prin icoane ,,,

La marginea iernii inima-ți plânge,

stele fierbinți să-ți fie în vetrele stinse

de nu vezi cum Dumnezeu îți aprinde steaua

în scânteia iubirii,,,

Vin sărbătorile,vin, în altarul de cremene plâng viorile , plâng,

în strunele sălciilor încremenire de cer,,,vin; s-o dezlege,

,Quo qvadis Domine,,al meu?

tu pe drumul păsării de ceață ai găsit marginea dorului? treptele-n flori pe care urcă sevele în trupuri zveltețe de plopi atingând frunzele stelelor…

Câte mirări la poarta cerului fără răspuns!

în păpădii își resfiră lună pânza și marea își strânge valul însetat, nisipul însingurat îți mai păstrează pașii strângând în urme

adânci frunze de vânt,

ce foc nu-ți stinge în față poarta ninsorii.?cine îți știe tăcerea,nu aude sunetul pașilor! cine îți vede aripile de aur nu știe zborul ninsorii,ca peste comori în urma ta

nisipul cerne aurori,

cu totul și cu totul de zefiri ,

muguri porți în mâini,

ce fel de mare te va limpezi?

te strigă în brazi glasul verde al luminii,

peste dorul meu aruncă spini

când înfloresc crizantemele ,

peste munți cine ne strigă mirii unei nunți? viorile au tăcut,ele cântau numai pentru flori de argint, horă printre îngeri ,tac stelele!

au tăcut,ele în genunchi,ca pentru rugăciuni clipesc a iarnă cenușie?

cine mă știe dor înfrunzit?

a iubire sunt spinii scânteietori,

iarna împodobind sună din aprigi clopoțeii ninsori,ape clare spre ghiocei,

te vor chema a primăvară cu glas de frunză rară aurindu-ti sus pe creanga Stejarului,

fericite ninsori,prin păduri, frumusețile vii respiră prin crengi sevele reci,

doină și colind porțile nopții deschid ,

trec vulturii, iubitul meu, firimituri,jarul smuls furtunilor,peste care în fuior de ninsoare

răsar strigăte-n maci,

Primăverilor, darul divin!

Iarnă, iarnă,fie de aur,iubitul meu ,

soare îți e cunună-n lauri…

 

 

***

 

…Ninge, iarnă despletită despletește mărgăritarele pădurilor de le-ai închis
în chei de cleștar ,
zadarnic, vrăbii cenușii cer adăpost,
cerul are colți de argint împodobit
cu fildeș rar,.
Tu ai iernii de brazi,cetini în cântece
pentru Dumnezeu,ți-e iarna vioră
ți-e dorul arcuș tăios,limpede,
cu miros de primăvară
și taină o tii între mătasea florii -de -colț,
stâncă de noblețe și măreție,
credință semănată în vânt,trăinicie,

Vin îngerii și colindă,
credință îți e zidul de l-ai ridicat din frunzele mărului, agonie și extaz,cum îl învelești
în licărul stelelor de aer tare,
ca o gutuie aromitori de luna mi-o lasă
în fereastră,strai,
galbenă frunză de lună descântată,
țăndări pietrele pragului,trecătoarele,
nu te ating…

iubindu-te,te-am îndumnezeit, trecătorule!treceri de le dezlegam înțelesul din
,,Cântarea Cântărilor,,
cu o pană de înger am scris ce auzea prin raiuri de nu le-am trăit,,,de ce am mai venit?
Fără tine,robie după uși închise, orbitoare,
în soare ,nu poți să le deschizi urmele de sare îți vor însetarea fântânile dorului ,
mirare în frunzele gerului e labirintul,
ninsoare,crâng albit acoperă trecerile, ,

cum voi găsi urma îngerului?
urma fericirii din umbrele lui?
eu nu am aripi și lumea fără tine
e pasul desculț spre apa culorilor,
zbor în fluturi,ca o mireasmă de păpădie
din mâinile tale,ziua e o punte,
curcubeu azvârlit peste ierni,
câte poieni!
firul de iarbă ,pasul desculț spre iubirea
ce te așteaptă ,leagăn printre franjuri, crizanteme, crizantemelor surprinse în somn legănând fragede ninsori ,,,,

ți-am încredințat mersul căprioarelor prin crâng,ca o arsură pe trupul pădurii,
ce fel de rugăciune nu știu,
ofrandă pădurii să o închin?
ție și căprioarelor,semn divin,
nicicând sufletul nevinovăției nu o să știe
să alunge fiarele,,,
în genunchi,pădurea se teme,

tu, stăpânitorul ninsorii, prinde în mâini răsăritul și desfrunzește razele vindecătoare,
livezi de cireși albi, cu florile le voi purta singurei vieți căreia îi sunt pecetă
destinului tău, inel cu piatră,
ochiul șarpelui,inel din livezi,
necosite livezi ale zeilor vin să-si limpezească arsurile și vor să mi-l schimbe în toate rugurile cerului,inel încrustat cu floarea cireșului,,,
o singură floare , chihlimbăruie mâinilor mele,
tristă iarnă,trist fir de nisip , tristețe închisă, clepsidră mi-e pasul prelins,,,

un pumn de nisip aruncă îngerul în calea mea ascultându-mi lacrima,mi-o cere
pe un șireag de mărgele albastre,
să-mi împodobesc visele,
întuneric și lumină,iubitul meu,
rotește oglinzile și lasă luna să-mi aleagă fericirile, agonie și extaz,muntele cutremură,
să aleagă, să aleagă floarea de colț,
mătasea inimii, ninsoare înălțată sau pârjol, beteală în nesfârșitul cetinii,

cine să-i stingă singurătățile ,
dacă nu-mi ești clipă unde eu sunt ,
eu sunt,, unde e semnul Macului
și nu l-am văzut de nu-i galben cerul
de-asupra inimii,cum îi e lanul lumină visului?

Atingerea mea către Dumnezeu ,
mi-e dragostea ta ,despre dragoste
e muzica stelelor de ning și cireșii cerului,
fuioare trag Păsările în jurul fântânii,
păsări de oțel înaltă ziduri pădurii de orhidee,
tu ai supinul iernilor închise în frunze de argint de ți-l aduce mereu fluturelui de-l porți în pragul negurei, să nu îngenunchiezi ,
ce-i spui tu fluturelui Zăpezilor de adună alai de culori în jurul tău?
Regele-fluture pe mână-ți lumină,
dragostei mele te adună de pe unde luna năucitoare te-a risipit,,,,

Regină în iarnă inima mea te cheamă ,
că o stea pe un câmp răscolit, zdrobită în copitele de diamant,
caii liberi ai soarelui, numai iarna
nu au stăpân ,frâu de luceferi nelumești strâng iarna ca pe o cunună
în jurul pădurilor lăsând izvorâtoarele stele
în grija vulturilor…

Continue reading „Adina POPESCU: Scrisori din țara de mătase”

Adina POPESCU: Scrisori din ţara de mătase

Izvor, altar în stâncă, vin îngerii și îl sfințesc, apă ninsă, prinsă în oglinda lunii,
răsfrânge rugăciunile cerului,
iarbă să fie, strălucitor Smarald,
câmpie în care să coboare stelele,
frunza de verde, îngălbenită, ruginie,
suspin crengilor să fie
în chemarea luceafărului,

Fierbinți să înflorească bujorii de Munte
tu, aripa zborului, frânt,
căuntând pragul bisericii…
până unde iubirea mea a ajuns?
singură îmi veghez Steaua,
o ascult cum cântă vioară și arcuș …
multe, multe ere a străbătut!
să ajungă în inima mea,
urmă găsită adânc în drumul
Raiului către mine!

Pavat cu umbrele vântului, porți în floare
la fiecare răscruce, ușor sărutate,
în aripa brumei, zbatere, petale colorate, mereu spre inima mea
arzândă dragoste, numărată în pietre,

Câte valuri te aduc și te răsfrânge înaltă broderie, clipă în dragoste?
Steaua lui știe, vremelnicie a îngerului
de a te alege și poruncește
„înflorește, înflorește și fii!”

cui să dăruiesc înflorirea de
în lanul tău de pădure soarele nu-i?
cântec de cuci la Răscruci nu-i, nu-i!
zbateri în Colibri împietresc
în umbre colorate,

cerne, cerne roua cerne?
râuri de gheață din spre cer se preling
și aripi au păsări de apă, statui înghețate
încremenitei în frumusețe !
picurată de rouă lacrimi fragede de îngeri
în fața pașilor tăi, lujeri de sălcii vor înfrunzi!

Ce fel de paradis îmi ești de ți se închină cântecul de dragoste al Păsării Vis?
soarele, miezul pământului ,Creangă Bradului, leagăn miezul soarelui,
bulgare în mâinile nevăzutului?
îngeri argintul în Cetina Bradului
cădelnițează prin iarnă,
binecuvântare mirului!

unde mai e sărbătoarea ,iubitul meu,
de a se înalță în văzduh troiță de credință? zadarnice înfloriri împodobi-vor
lemnul învechit,
Nu e nimeni să scuture spinii
de pe fruntea Sfântului!

iubirea în Pietrele ce stau de veghe Aleilor, iubind își strânge aripile, pasăre,pasăre,,,
e noapte ,acoperă tăcerea Mesei de Piatră
să audă doinele Jiului!
Continue reading „Adina POPESCU: Scrisori din ţara de mătase”

Adina POPESCU: Poeme

… Inima nu e frunză, nu văd oglindă în fragedele seve,e subțire, sunete în clopoțeii de vânt cântă, nu știu cum de atâta învelită în luna tăcere se preface în cânt,

transparent întunericul,

nu ești să îmi asculți pașii pe nisip,

în ceață, marea o ață de apă

se înfășoară în juru-mi trăgându-mă în spre insulă, gându- mă spre insula ei de argint,

e somn chipului meu de nu mi-l mai știu?

Ca apa strigăte în adânc

și cred că e șoaptă de mătase,

voal ce mi te aduce aproape,

zădărnicie între Mal de ape,

zădărnicie măsoară pasul în nisip când orice clipă fără tine stinge lumina în cremene …

Mi-ai legat pașii de frig?

Straie în flori se destramă până în zori,

păsări cu trupuri de catifea își trec aripile prin foc

și păsări de pradă își cresc aripi de rouă! adevărați sunt îngerii?

Ce fel de biserici să mai pot ivi în sărbători fără noi?

imperii de gheață, copacii în cristale ciopliți,

Tu inima mi-o mai știi?

și frunză nu-i!

e de dorul tău și cântă a mugure,

legătură crescută haotic în frânghii de ger între copacii se cerului, se leagănă în leagănul inimii tale,

atât de violent colorat soarele și l-ales Izvor cald, noapte când iernile îl împresoară cu oglinzile lunii,

paradis al fântânii,

Cine ești tu de-l dezlegi șoaptelor mele,

însetare după care tânjesc într-o așteptare împietrită,

ca o torță Luceafărul tremură

și văd cât de adânci sunt văile Frigului,

secunde tăioase ascunse în trupuri imaculatelor  lebede  ele tac și zboară și prin iernile noastre, lungi răsărite pe mări în chemări,

ca aburul, mătăsoase,

o noapte fără tine și marea se învelește-n nisip o iubire fără tine așteaptă desculță la porți,

mi se prelinge pe trup căutând viul

și rămâne îmbrăcându-mă în frunze de maci,

nu, nu e frunză inima mea

Ci cântecul închis în fluierul vântului,

doinește amarnic în pietre strânse pe drumuri

le caută semnul destinului,

pe care fiecare piatră firul de iarbă i-l cioplește îndelung, când tăios sub dalta Apusului,

unde se sfârșește rotundele, țipetele, pietrele cerul întinde marea de stele,

unde stelele, poienile își întind ștergarele cu pâine și sare  începe sărbătoarea,

păsările, cununi pe înțelesul tuturor pietrelor, lună iși întoarce oglinda luminând Calea Lactee,

erai frumos, iubitul meu!

acum și cerul te -a ales în mijlocul Armoniei Celeste,

Câte trepte pe cea mai binecuvântată Calea a cerului vei înfrunzi dorului copacul cu fructe, cupe cu un mir

și începe să ningă!

dreaptă lumina se așterne Poiana cu smirnă, câmpiile fosforescente râuri de fluturi,

tu ești magia!

tu ridici cascadele peste aridele stânci să respire a  floare!

tu Universului îi dezrădăcinezi secundele reci

ca pe un pom de Crăciun  î-l împodobești cu firimituri și câteva scoici

și în rotații de astre îi împodobești basmale albastre,

sfânt cer!

o nouă credință în suflet stingher?

Mugur în suflet ,speranță ți -am fost în iubirea supusă unui destin,

din pietre am vrut dar șarpele casei a scutura roadele Mărului,

abia am reușit să zidesc streașina casei, cuibul seninlui îl vor împletit păsările soarelui!

 

***

 

… Îngenunchează-l,  Doamne , sclav de rouă să știe Flacăra soarelui,

să-mi  fie, Doamne, cu, fără strigătul în dor de vânt, glasul  înstrăinatelor păsări,

bine să înțeleagă dragostea însingurată! îngenunchează-l, Doamne, în deșertul însetărilor mele,

zâmbet pe chip să nu fie neiubit!

pod de fluturi peste ape tulburi,

să nu-i pui, Doamne,

Continue reading „Adina POPESCU: Poeme”

Adina POPESCU: Zboruri în Lumina (poeme)

Nu se întorc ploile din drum, aripa Frigului împietrește în pragul luminii,
se răzvrătesc apele veștejite,
nu e margine la frunze, nici țărm la frig florile și leagăn în culori,
melodiile triste, plâng păpădiile,
rugăciunile în pragul bisericii în zi de duminică,
ard tăcute Izvoarele lumini în altare,
fulgere sunt lame de coase, franjuri peste cerul despovărat de coroane regale,
din toate petalele ploii iarba-i smarald,
vântul tulburat apleacă în genunchi corole,
în grinzi se ascunde ciocârliile, tac,
înfrigurate soapte vatra le ascunde
în boabele jarului ,lemnul înfrunzind!
crengi, rubine saltă în hore peste pereți de întuneric ,pe lângă icoane, ca întru-n leru-i ler tăinuit,
rugăciunea iubirii ascunse în priviri mă arde,

Dumnezeu al iubirii !
înflorește-mi în mâini floarea de mir!
nu mi-e primăvara strai,
luna verii-i o coroană peste plâns vechi de miei, pietre, piatre,,,,
toată bruma e poiană îngerilor alungați din cer,
numai înfloritul tei te amăgește între pânze de arome,
să îți vezi chipul dragostei împodobindu-mi ochii cu fragedă ninsoare,
lumina mi-e dar, podoabă în privirile tale ,

o, de nu te-aș iubi!
Hotarele ploii aruncă hotare,
te voi pierde între cioburi de ploi
frângând aripile?
atinge-mi Inima topindu- se într- o clipă rătăcită în cântecul măiestriei
și îți va fi floare de stâncă, mătase învingând Viscolul,
atinge-mi inima,
cu blândă rouă,înflorește-o în flori pelinului,
o, de plumb topit se învelesc potecile în frig ,
o pânză de întuneric, tăios veșmânt copacilor ,
se frâng!
duminică în raiul ploilor,
în plâns de flori, deschide poarta Raiului ,
un curcubeu între culori s-ar limpezi
și aerul ,firmituri senine descătușate în umbrele subțiri ar trece Vadul către Tine !

Gândește- te ca o frumusețe a unui zbor ,
ca un dans al singurătății în care se ascund ciocârlii ,
ca un zbor al fluturilor
în jurul jarului colorându-si cu vise culorile, dăruind timpului tăcerile ,
cuib crengilor viscolite ,
Dorul argintiu să ți se închine cum floare apusului înflorind pe stânca seninului pentru Dorul înaltului!
de a săruta nesfârșitul?
dorul ,dorul cheie întristărilor să deschidă Porțile Raiului înflorite în țesături de lacrimi ,,,

și îngerii plâng!
și frunze cad!
slăvită dragoste,
ca unda clară în lumini
ți se cuvine limpezind tăcerile pietrei ,
în strai subțire stelele te îmbracă
și noaptea te cuprinde în catifele,
ghirlande luna îți așterne pe drum ,
pasărea -luceafăr îți dă ocol să nu te rătăcești de adevăr ,alesul,tu!
singurul Ales al sufletului meu ,
gânduri astrale îmi porunceau vindecare inimii, câmp în vânt ?
Unde este iubirea ?
Graal plin de cer,prea greu mâinilor mele ,
cu toate umbrele te cer,
însoritele bucurii abia se descoperă ochilor mei, te simt înfrigurat ,
te voi atinge ,nu lângă tine tot ce voi atinge aripa caldă va fi ?
vietățile ale așteptărilor ce le -am strâns în atâtea secetoase singurătăți ,,,
mă vei iubi ?
vei schimba chipul nopților pe flacăra binecuvântată dragostei ?
frunze vii mi s-au zbătut pe inimă ,
fluturii, aripi ale nesomnului,
greierii prin toate toate cotloanele sufletului așteptându-te să cânte ,
cer pictat, fulgere în vitralii prinse curcubeul rupt din ploi ,
fi- vor toate în izvoare,
cioburi cristaline în duminici,
clopote în argint chemând de slavă curgerea râului, ce mi se știe întreg zbuciumul ,

Doamne, cum se stinge chipul vântului pe pragul bisericii !
mă întreabă rouă unde mi -am rătăcit lacrima
Izvorului,
zâmbesc icoanele, zâmbesc sub o licărire de soare,
Speranța nu este mereu bobul de lumina ?
arde, se destramă în fire ,păienjeniș de iubire, noaptea în trenă de stele învelește pădurea, candelabre fosforescente să îți lumineze Calea spre inimă,
ziua își trimite licuricii să te aștepte pe țărmul cu fluturi ,

floarea e dragostea!

Continue reading „Adina POPESCU: Zboruri în Lumina (poeme)”

Adina POPESCU: Doamne, Iubirea mea rouă

,, Ce înghețări mai trec prin flăcări și ard în crengi topind înflorite șoapte, tot glas de zei, cutremurat
se cuibăresc furtunile în rugăciuni de ape,
e universul răscolit și cad luceferi,
 semințe-n lan de grâu ,
cad stelele rănind în maci suavități de liră, nesfârșită îmi era tăcerea ,
s-a pierdut printre crengile frânte ,
spune-mi, iubitul meu,
 ce flăcări mai aruncă rubine peste văpăi,
 îmi strâng în pumni curcubeul de mi l-ai lăsat brâu peste noapte, două ape limpezi ar trebui să mai am luntre între șapte flori ,
cad tăiate între sălbaticele zboruri,
 am învățat să te respir privindu-te dezvelit de toate podoabele false, privirile învățându-le pe de ros ca pe doinele verii ,
Acum știu!
 tu erai pe malul Trifoiului dar eu alunecam în genunchi căutând Piatra norocului!
 Iubirea-i promisă de am dat -o  în Astral
învățând să zâmbesc, trupului  i-am dat răcoarea zâmbetului tău ,căuș Sărutului,
 clipa ,un dans fluid  învârte ploaia în fluturi ,
nu vreau să îmi știi disperarea,
 disperarea de a nu te a avea răsărit,
 tu, darul de l-am smuls de la zei plătind tribut Teilor ,
cât a mir vor înflori îți voi păstra intact potirul cu dragoste, granit ce nu îl pot spulberat nici zeii ,
lună secerând prin ierburi rouă crudă,
sfânt legământ la Izvoare, prag altarului de Sus ocean de soare-i floare inimii din piept
de ai crescut-o dintrun sâmbure de foc,
 singură am despletirea  rugului cântând a floare
 întreagă îmi sunt,
 Nu sunt florile pentru zei, însticlate grădinile lor arderi în stele ,cărări, toate numai Căi Lactee,
 eu te iubesc în rugăciunea florii de rouă,
 luntre către mările înzăpezite
 zeii ,
o poartă cu sunete ,
eu te iubesc cu o singură șoaptă de aer
de mi-o lași ca pe un fluture nevăzut,
l-ai adunat dintre verzile păduri din trunchiul de gheață al iernilor ,nopți reazem cetăților de le ridici,
 fragede păpădii, țesătură între dumbrăvi,
 licurici ,șoapte răsfirate pest chip ,înmiresmată floare de cireș ,
slăvit-am izvor închis În petalele crinului,
 slăvit-am însetarea fântânilor dăruindu-le dimineți de rouă ,magice stele,
 limpede stea, vezi -mă!
 zidul dintre ape miracol ce-l înfrunzesc  pădure de dor, țară ,mărgăritar înflorit tivind trifoiul împletit ,alb roșu  roșu alb ,

Continue reading „Adina POPESCU: Doamne, Iubirea mea rouă”

Adina POPESCU: Sânziene

.. Sânziene, câmpi de stele, firul arde în rugină, numai tu îmi ești lumină,
Sânziană, fată -rouă înflorită sub stele ,
stâncile îți știu cântecul,
păsări, fluvii de azur, ploile aduc,
între crengile de stele aud cântecul de cuc, spini înflorind cunună ,cărui trup de mă închină?

stâncile se clatină,
liniștiți copaci se apleacă în genunchi, recunoscându-ți pașii,
ierburile nesfârșite pod îți implătesc,
fir de nisip ce ne desparte,
ce strălucește când nopțile vin!
floare de păsări, aripi spulberate,
cuibul mâinilor tale,
trecute cântece se întorc în fluierele vântului, frumusețe sălbatică, lună spulberă peste câmpi jarul din maci,
trilul privighetorii culege din tei mirul,
râul albastru Vadu Mieilor,
tribut n-am dat trecând râul cu fluturi,
culorile s-au scuturat
curcubeu în Vadul apelor limpezi,
păsări măiestre din zbor coborând să schimbe veșmântul,
Nu mai vor să zboare găsindu-și raiul,
nopțile frunzelor spulberă înfrigurate spre ziuă seva fiindu-le oglindă,
crengile amestecate între Muguri cerului,
raiul, aripă de foc ,mă atinge
și nu pot să îi trec pragul zborului,

E atâta liniște,,,
și nu te aud șoptind Florilor,
împodobind altarul ,
când vii ,cerul își lasă tandru, în calea pașilor ramuri de cleștar ,
zadarnic, regină desculță,
te aștept la marginea Florilor,
sclipirea veșmintelor rugină inimii ,
prea târziu să deschid poarta duminicii !
mi-ai dăruit un imperiu de stele ,
le-am risipit la răspântiile Căii lactee,
ierburile le -am cotropit, încrengături tăioase crescute în spini,

în lumea ta, durerea e piatră măcinată în voalurile morii
și luna-și întregește sporul ,
în fiecare zi izbești amnarul în alte pietre
și treci frangând în cale crinii ce îți povestesc despre iubire ce n-ai știu,
doar eu în bumbi de plumbi așteptării
am croit veșmânt,

pradă mărilor întinse aștept ultimul val ,
În adevăr mi-e dragostea lumină frântă
în firul de nuia răsărită în mal sarac de ape tulburi
și vântul amar ne va reda Speranța,
frânghie de argint,
șapte boabe de rouă în șireag de mătănii,

căderea paradisului
în mâinile tale,
iubitul meu, cheia de boltă,
deschide-i verii abisul,
prea mult freamăt scutură trandafirii ,
ți-a au dăruit Zeii harul de dragoste într-un zâmbet străin, straniu
voalul cuvintelor tremurându-ti
ca frunza de Laur ce se cuvine învingătorului !

și mă supun înmărmurită recunoscându-mi asemănarea în zâmbetul tău !
numai mie clipa îmi aparține, tristă mă învinge
și eu îmi recunosc înfrângerea în fața miracolului de am fi rănită ,
melancolica tandrețe de nu-o pot cuprinde în lanțuri înflorite,
ca o pasăre albă plutește în jurul meu ,
,,pleacă -te,,!
îmi cântă cu zbaterea aripilor a rouă ,
extazul învinge măreția ,
agonia îmi rămâne să îmi recunosc înfrângerea, o o văd cu aripi frânte pe ultimul prag,
,,pe aici nu se trece ,,

începe dimineața luminii
și noaptea pietrelor ,nostalgică ziua le acoperă, noaptea duhuri răzlețe le găsesc cuib de odihnă,

ca o mare în care mă pierd,
așteptarea mă învăluie
scoici adunate pe mal într- o singurătate a valului, trecere rece, lăsându-le goale, răspândindu-le sunete,
prea albastre
ca să rămână în nisipul fierbinte!…

———————————-

Adina POPESCU

12 iulie 2019

Continue reading „Adina POPESCU: Sânziene”

Adina POPESCU: Poeme

,,Am plecat pe mările sudului, cu pasărea norocului pe umăr, corăbier, inima mea, știa insula unde, în pomul vieții, cântă pasărea paradisul, oul de aur i-a fost puiul de cuc, nu zboară, și-a făcut cuib fierbinte, și cântă, strigă, strigă”

Cine strigă cu numele meu, pădure înfrunzită

 

Am vrut să te găsesc liană ruginie și am găsit copacul înmiresmat cu apus,

Prea mult, prea mult, acum te iubesc, tu copacul meu întreg,,,

Ramuri de argint ți-am înflorit, prinț de argint?

Ți-am înflorit vis aievea, nu nu-i vis, cine mi te-a înflorit prinț de argint?

Viscol de rouă, privirea tale, de te-am găsit, îngerii liniște albă pe frunte,

Nu poți necunoscutul a-l înțelege, de nimic nu ai de spus, infinit zborul inimii, până sus, stea să aprinzi,

Ai zâmbit strângând ninsorile din pădurile fiarelor flămânde,oceane fierbinți sălbăticiunile,

 

Ți-am însemnat umbră în rugi înfloriți

Alt trup te-a locuit cu setea mea, aripa înflorindu-ți aripi de vultur,

În iubirea mea eu te-am zidit adevărat zid împotriva furtunii, culoare în cupa vântului, șoaptele, boabe de lumină, pasărea norocului, destinul împlinit, a zburat freamăt viscolind,

Am rămas singură, corabie, inima, în mijlocul furtunii, sub cer de sulfine, sufletul însuflețind a tine, trist,

În ce rai vei înflori, fără să mă știi, oglindă doar stelele, întârziatele stele, semănând câmpul apelor senine, adâncul tulburând tăcutele pietre,

Eu le adun cu chipul soarelui înfrunzit,

Colibri îmi aduc roua colorată, știu unde au înflorit rugii, știu pașii lunii risipiți voaluri albite în cântecul valurilor, pescărușii îmi lasă pe fruntea fierbinte, doamne,șireagul de perle,,,punte îmi faci să trec mal înverzit,,,

Iarba n-o cosi, doamne, lasă-mi rai înmiresmând, aurindu-mi, doamne, păduri de vânt.

 

În palme îmi cad zăpezi de pe aripi de vulturi,

Ghioceii înflorind,potop de curcubeu,trecut prin imaculate aripi de îngeri, lacrimi de soare, șoaptele îngerilor, topind imperiul dezgheață,

 

Ce fel de nemărginirea își scutură pustiul,

Furtuni celeste peste ochii tăi, azur înfrigurat,

Continue reading „Adina POPESCU: Poeme”