Adina Popescu : Clipe de viata

…ger, ger pe cumpăna de cer,

în căuș cioplit în stâncă un luceafăr abia cântă brodând îngerilor aripi, înfrigurați se tem să zboare cu sufletul floare, prea suavi sfințiți în singurătăți

cine să -i atingă?

îngere, rănit în soare rugăciune îngenuncheată

în lan de maci îți e veșmântul ,

rouă -n sevă, legământul …

spre marea întinsă, încinsă în fuior albastrul, evantai e valul, clipă brodată saltă corăbii spre pletele de aur, snopi de lumini un vals în infinit,

pustia își înflorește spini în stânci,

trecerea timpului îngheață,

ruginite sunt stelele,

păsările, metafore ale aerului

zdrențuiesc grădinile cerului ,

din inima muntelui,

o, sfințiți pustiiți îmi ascultați, între cer și granit, graiul de dragoste, psalm învechit după care inima mea tânjește ,

îngenuncheată sunt în nisip,

fir e vis, frunză argintie, cum îmi adie în suflet ninsoare colilie,

în prag de catedră Luceafărul scapără amnarul,

scântei înfloresc în vitralii roze,

rozele, rozele ard!

ziua munții strâng în năframe vezi,

la cântătorii desfac nodorile și țipă înfloriturile, apele se limpezesc, se împodobesc în diamante, un pumn de arginți azvârlit pe firul de arc întins în vânătoriile vântului ,

ce pustiul!

grai de dragoste, psalm învechit,

cine te-a vămuit?

cu un pumn de arginți azvârlit în ger

la cântători

te-a învins …

//////////////////////////

…la răscruci umbrele, în strai de înnoptare pe trup de himere

în ulcică de lut descântă în trei bobi de jar,

nu trebuie să ascult litania dar o aud

și zeghe de negură ninge în asfințit,

cai de ametist pasc în pajiști de singurătate,

nu-i mai tăce bufnitei plânsul,

vor veni zorii cu plete de ceață,

tulbure e apa fântânii,

nu-i floare, nici piatră,

firimiturile lunii pe sufletul meu sărăcit

se strâng în cunună,

ce ați prorocit himerelor în trei bobi ,trei ,

jar în ulcică de flori scuturate

de nu pot să rup straiul de jalea oțelit,

țesătură de spini?

argint topit cine îmi toarnă în bani

mărunți drept vamă ninsorii,

să trec cu pașii desculți prin smaralde,

aș fi vrut să nu strivesc iarbă înflorată,

cine desfoaie pe ziduri în foi de întuneric

zborul păsărilor albe?

de ce e pedeapsă în trecerea îngerului

pe lângă sufletul meu și nu mă atinge?

sărut sub îngheț ninge,

îmi strâng dorul izbucnit ca un ghizer în pumni și ascult tânguirea Păsării Paradisului,

cântec încremenindu-mi pe inimă,

deasupră-mi scutură luna frunze galbene,

cine spulberă pe urmele nisipului

urmele mele ?

zăgăzuite -s izvoarele fuioare albe,

repede își seacă ziua înflorirea,

cutremurat în evantaie aerul îmbrățișează muntele,

în firea de pietre,

fir de abanos desfășoară luna în seceră,

iarna țese în filigran Cartea lumii,

ard în candele albastre înfloririle Păsării Spin,

îngerii scutură velințele albe

peste glasul crengilor arse,

inima -mi tremură ca lovită cu pietre de ger,

respir ca în durere de floare,

dor, Doamne, dor îmi e de firului vede al vieții ,

luna își varsă lumină arsă din gălețile-i galbene,

rouă fără de rugină ard scoicile în șireag,

nu -i nimeni să asculte plânsul tăios al apelor, tremură descoperindu -și în pietre

vadurile neclare,

începe un haos de-a vocea și umbra,

ce aștept, Doamne?

să fie numai iarnă în coloane de gheață?

să bea înserarea în pumni?

să alerge cu bici de foc prin rădăcini?

aici se măsoară noapte în căderea copacilor,

pe o nicovală tăcerea cade în pereți sidefii,

sufletul îmi este pulbere fără de zare, fără,

praf, aur tăios, iarbă ,

cine a pierdut ruga de soare?

trupul copacului,

verdele înlănțuitelor iederi …

//////////////////////////

…de-i iubirea, iubirea de-a viața, de-i sărutul roua deșertului, unde-i fericirea, menestrel nevăzut

doinind într-o frunză de vânt?

să răsară firul de iarbă mărturisire poienii în flori

tainică luna oglindă să dezvăluie

numai apei tremurul ființei,

în adâncul pădurii umbrele să ocrotească licărirea zorilor în firimituri , tainice poteci trandafirii căprioarelor

rătăcite în firele zăpezii,

în tăiș de lună șoaptele se arcuiesc,

bate în plopi vântul răscolind colțuri de cer străvezii,

se scutură din negură

ca o cergă stinsele stele ,

cât mi-e de trist!

soarele își închide cămașă cu bumbi de plumb ,

tresare muntele văi vălurind,

vârtej de frunze, nisip, strai zdrențuit

de rugină peste foi de lumină,

în balans e ziua alunecând spre noapte,

grădină în stele nu -i,

nălucire e un cântec viscolit peste luceafăr,

cine mai poate cu mâini limpeziri

să -i dea vieții lacrimă de rouă ?

pulberea nisipului să o spele lacrima,

să te știu, viață, de-a răsăritul,

îngenunchez în fața ta, stejarule,

dă -mi din verdele, sevele tale,

să înfloresc cărările singurătății

cuiburi în muguri ,

mă iartă, tulburatule cer,

dorința de zbor e mai puternică decât haosul,

vântul nu -ți frânge lira,

psalm de ți -l închină îngerii,

zvon de cântec secătuit s-ar întoarce înghețat,

vezi cum neștiutoare vorbesc despre iubire,

agonie a sufletelui în genunchi?

ce altceva mai mai poate fi viața

decât zbor de pasăre dăruit ?

incendiat e apusul închis

ca într-un clopot de sticlă,

spre viață îmi întind brațele,

mai am eu putere iubirii să frâng negura

în copac înflorit?

Edit: Mioara Hususan

Lasă un răspuns