Ziua Limbii Române celebrată la Cluj-Napoca, pe 31 august

Primăria Cluj-Napoca vă invită să participaţi luni, 31 august 2020, începând cu ora 15.00, pe platoul pietonal din faţa clădirii Casino – Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, la manifestările dedicate Zilei Limbii Române.

Cu această ocazie, vor susţine conferinţe despre limba română următorii scriitori: Horia Bădescu, Vasile Igna şi Adrian Popescu. De asemenea, actori ai Teatrului Naţional din Cluj-Napoca vor recita din lirica română contemporană.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în România la data de 31 august, la aceeași dată cu Limba Noastră, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din 1990.

 

NapocaNews

Melania RUSU-CARAGIOIU: Invitație – Adeziune de a face parte din Asociația Scriitorilor Români din Continentul Americii de Nord (ASRAN)

Mult Onorate Personalități ale literelor,

Vă aducem la cunoștință   apropiata Întrunire a Scriitorilor din ASRAN, Asociația Scriitorilor Români din Continentul America de Nord,  Președinte Alexandru Cetățeanu, Întrunire care  va avea și invitați nemembi în ASRAN, dar care pot deveni membri cu drepturi depline sau numai  colaboratori la Revista ,,Destine literare”.

Vă invităm cu multă plăcere să participați, prin prezență sau virtual, prin arta  înscrierii și a scrierilor Dumneavoastră.

Totodată vă invităm, ca în prealabil  să depuneți și Domniile voastre Adeziunea de a face parte din  ASRAN, din rândurile acestor scriitori de elită, care împreună cu noi , vechii membri, dorim să publicăm în prestigioasa Revistă , cunoscută ,, Destine literare” spre slava Limbii și Literaturii române.

Publicațiile pot fi în limba română sau în  limbi străine, spre a satisface dorința mai largă de audiență pe mapamond.

Condiția de bază a admiterii în ASRAN fiind de a fi locuitor în Continentul America de Nord, sau de a avea rude în această extinsă zonă a lumii, sau de a avea un rol cunoscut mondial de susținere a tot ce este românesc.

ASRAN oferă participarea la simpozioane naționale și internaționale,  o mare arie de poularitate a scrierilor membrilor săi,  discuții  la nivel înalt, participarea cu cărți la saloanele de carte de aici și  din țară, schimb de experiență și de idei cu persoane pertinente în domeniul literaturii.

Condiția de înscriere mai este și de a respecta statutul democratic al ASRAN,  de a fi publicat minimum două cărți și de a vă adresa pentru a fi membru al  Asociației ASRAN, prin email-ul:    destineliterare@gmail.com

Alăturat găsiți pe larg aceleași deziderate în atașamentul de față, întocmit conform statutului  existent al Uniunilor de scriitori din țările avansate în domeniu și aplicația specifică locației noastre pe terra.

Din colectivul actual existent dintotdeauna și mai recent, fac parte academicieni, profesori universitari, șefi de asociații, congressmani, scriitori cunoscuți și  de astăzi înainte și Domniile voastre spre a întări aceste rânduri.

În ideea că doriți mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul ASRAN:

destine-literare.com

Vă mulțumim și vă așteptăm cu cererea de înscriere, un scurt CV și cu materiale.

( Materiale cu diacritice, corectate, litera 12, o poză )

Cu deosebită stimă,

Melania RUSU-CARAGIOIU

Vicepreședintă ASRAN

Quebec – Timișoara

30 ianuarie 2020

 

–––––––––––––

Statutul Asociaţiei Scriitorilor Români din America de Nord ( în continuare numită A.S.R.A.N., ASRAN sau Asociație)

Art. 1. A.S.R.A.N. este o instituţie juridică culturală nelucrativă, apolitică şi laică, ce continuă  la un nivel superior și extins Asociația Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR), înființată în anul  2000 și înregistrată la Montreal  la data de 31 martie 2001 de Alexandru Cetățeanu.

Art. 2. Poate deveni Membru al Asociaţiei, orice persoană de origine română care are domiciliul în una dintre țările continentului Americii de Nord (sau este rezident permanent  de origine română din aceste trei țări) care a scris şi scrie în limba română și/sau în limbile ţărilor de adopţie – franceză, engleză sau spaniolă, dacă îndeplineşte următoarele condiţii :
a. A publicat  cel puţin trei cărţi, din domeniul literar (eseu, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară, istoria literaturii) sau cu tematici din alte sfere ale culturii, precum filosofie, istorie, istorie a religiilor, stiință, studii politice etc.

b. A tradus cel puţin trei cărţi de interes general din literatura română, universală sau din domeniile mentionate la Art. 2, punctul „a” . În anumite situaţii speciale, pot deveni membri ai Asociației, autori de carți de interes general din orice alt domeniu, de valoare recunoscută, scriitori premiaţi la anumite concursuri literare etc.,  chiar dacă au scris numai o carte sau doua. Activitatea publicistică este, de asemenea, un factor pozitiv, pentru a deveni membru al ASRAN.

Art.2 – Amendament: Pot deveni membri ai Asociației și scriitori cu domiciliul în România, dacă au rude de gradul întâi în America de Nord și îndeplinesc condițiile de la Art. 2, punctele a sau b.

Art. 3. Cererea de primire în Asociaţie trebuie să fie însoţită de recomandările a doi scriitori, membri ai ASRAN. Se acceptă şi recomandări de la membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai Ligii Scriitorilor Români cu o vechime de cel puţin 2 ani in respectivele organizaţii.  De asemenea, la cererea de primire în Asociaţie se va anexa și un CV literar  sau de autor de carti din domeniile enumerate la Art. 2.
Acceptarea dosarului şi primirea ca membru al Asociației, nu are loc automat în baza celor de mai sus, ci ca urmare a deliberării  Comitetului Executiv, care va analiza  şi aproba primirea. Unul dintre dezideratele promovate, considerat important, este ca membrii ASRAN să fie persoane de înaltă ținută profesională, etică și morală.

Art. 4. Cotizaţia anuală este de 50 de  dolari US sau canadieni, numai de la membrii care au posibilitati financiare. Pensionarii sau scriitorii cu resurse limitate, vor plăti un procentaj din această sumă, stabilit de Comitetul Executiv în funcție de situația lor financiară.   Contribuţiile  benevole ale membrilor cu posibilități financiare mai ridicate sunt apreciate.

Art. 5. Asociaţia are un Comitet Executiv  format dintr-un  preşedinte  şi patru vice-preşedinţi aleşi prin vot secret  în Adunarea Generală, o dată la doi  ani. ASRAN va avea şi un secretar – trezorier desemnat de Comitetul Executiv.
În cazul în care nu există candidaţi cu şanse de a fi aleşi şi niciunul din membrii prezenţi la Adunarea Generală nu solicită votul secret, se va proceda la vot deschis.
Adunarea Generală se va ţine o dată pe an.  Candidaţii la funcţii de conducere trebuie să aibă o vechime minimă în Asociaţie de  doi ani. În cazuri critice, când nu exista candidaţi cu această vechime, pot fi aleşi în funcţii de conducere membri cu  o vechime mai mică, dar nu mai puţin de 6 luni.

Art. 6.  Deciziile importante sau controversate ale Asociaţiei se vor lua prin vot secret sau declarat.

Continue reading „Melania RUSU-CARAGIOIU: Invitație – Adeziune de a face parte din Asociația Scriitorilor Români din Continentul Americii de Nord (ASRAN)”

Scriitorii Marin BEȘCUCĂ și Marta-Polixenia BEȘCUCĂ invitați de onoare la „Reuniunea literară la Slavici”

Fundația pentru cultură și învățământ, IOAN SLAVICI din Timișoara, în colaborare cu „Liga scriitorilor” Filiala Timișoara Banat, organizează, vineri, 29.11.2019, ora 17,00, la Universitatea IOAN SLAVICI, (str. Prof.dr. Aurel Păunescu Podeanu nr.144), cabinetul 209, (etaj.2) o întâlnire sub genericul „Reuniune literară la Slavici”.

În programul manifestării vor fi lansate 2 noi cărți avându-l ca autor pe Marin BEȘCUCĂ, poet, jurnalist și romancier, (actualmente cu domiciliul la Dorohoi): „TIMIȘOARA – Acolade peste timp” Ed. Fundației pt. cultură și învățământ IOAN SLAVICI, Timișoara, (dedicată aniversării în această iarnă a 30 de ani de la Revoluția română din Decembrie 1989), respectiv cartea „MNIERU – Profesorul meu de prețiozități”, apărută sub îngrijirea editurii Hoffman.

De asemenea, se va prezenta ultimul interviu al lui Corneliu COPOSU, chiar de către reporterul care a avut șansa întâlnirii cu Seniorul CC, același Marin BEȘCUCĂ. Cu același prilej, poeta Marta-Polixenia BEȘCUCĂ (Dorohoi), își va prezenta impresiile asupra existenței Revistei LOGOS & AGAPE la 2 ani de activitate de excepție, în prezența fondatorului și, în același timp și răspunderea redactorului – șef, poeta Mariana GURZA.

Invitați la această acțiune vor fi membrii ai Ligii scriitorilor români, filiala Banat, jurnaliști, politicieni, cadre didactice, studenți și alți pasionați de literatură. Calitatea de moderatori ai acțiunii o vor fi îndeplini Prof. Doina DRĂGAN – Președinte al „Ligii scriitorilor”, Filiala Timișoara Banat, respectiv Prof. Dumitru MNERIE – Președinte al Consiliului academic al Univ. IOAN SLAVICI.

Premiera spectacolului ,,1919 MISIUNE REGALĂ”

Asociaţia Femeilor din Teatru IF…/DACĂ …PENTRU FEMEI, în parteneriat cu  UNITER, Asociația România Culturală și Muzeul Național al Literaturii Române prezintă  premiera spectacolului:

 

    1919 MISIUNE REGALĂ

Un spectacol de și cu LIANA CETERCHI

 după cartea Dianei Mandache „Queen Marie of Romania – Later Chapters of my Life/ Regina Maria a României – Capitole târzii din viața mea”

Video/sunet: Leo Bacica, Teodora Toader

1919 Misiune regală ne dezvăluie activitatea diplomatică a Reginei Maria, la Conferința de pace de la Paris, și în turneul ei în Anglia…Așa cum în timpul Marelui Razboi, Regina Maria si-a dus bătăliile cu sărăcia, tifosul exantematic,cu foametea, și cu inerția unor miniștrii, pentru a ține cât mai departe „dezastrul final în ciuda crescândului nenoroc”, tot așa la Paris, ajunsă neoficial, își pune în mișcare toată energia și „popularitatea imensă pe care si-o câștigase în timpul războiului”, pentru a pleda cauza României, pentru respectarea promisiunilor făcute României, atunci când a intrat în război, de partea Antantei, în 1916.

Regina este ,,ambasadorul irezistibil”, este ,,propagandista cea mai surprinzătoare”, care cu inteligență, cu umor, cu tact, cu eleganță, cucerește lumea politica dominată de bărbații puternici ai acelei perioade. Așa cum singură mărturisește ,,am devenit inconfortabil de populară, dar nu m-am arătat niciodată plictisită, așa cum fac capetele încoronate”, și ,,entuziasmul meu i-a contaminat pe toți”. Dar întotdeauna există și reversul medaliei… Pe de-o parte se jubilează și pe de altă parte se scrâșnește din dinți…”

Vă invităm să aflați urmările știute și neștiute ale Marelui Război, 1914-1918.

              Premiera: miercuri 27 noiembrie, ora 18.00, la Muzeul Național al Literaturii Române

 Str. Nicolae Crețulescu nr. 8

 

       Intrarea este liberă

Geo STROE: Editura DacoRomână – Invitație la Târgul de Carte Gaudeamus

Dragi colegi,

 

Ne face plăcere să vă invităm să participaţi la ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România, care va avea loc în perioada 20 – 24 noiembrie în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo. Evenimentul este organizat de Radio România. Condițiile de expunere sunt schimbate, noua locatie fiind spațiul în care s-a desfășurat Bookfest.

 

EDITURA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” a solicitat spațiu împreuna – ca de obicei  – cu Asociația Difuzorior de carte Editorilor Patronat al Carții  (A.D.E.P.C.) între orele 16 și 17. Speram sa obținem o prelungire pînă la 18, pe data miercuri, 20 noiembrie 2019.

Fiind inaintea sărbatoririi ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – 1 DECEMBRIE, Academia DacoRomână susține un program de prezentare/lansare tip fluviu in care toți membrii ADR, toți colegii și simpatizanții noștri, toți prietenii/prietenele care au tiparit cărți la această editura sau la altele în intimpinarea acestui eveniment, sunt invitați să participe cu toate cartile pe care domniile lor le-au tiparit în acest an, ori mai recent, pentru a marca momentul festiv cu salve de cărți din partea artileriei grele a ACADEMIEI DACOROMÂNE în onoarea și spre cinstirea acestei sărbători. Întrucît nu mai este timp de a contacta pe fiecare, condițiile impun prezentarea cu doua luni mai devreme a autorilor și a cartilor care vor fi lansate, trimitem pentru inceput titlurile care sunt la indemînă conform celor solicitate de organizatori. Vor fi lansate urmatoarele carți:

  1. STEFAN Gh. THEODORU – (SUA) JURNAL, AMINTIRI, DOCTOR NINA, TOT INAINTE, VRĂJITOAREA CHIHLIMBARULUI, CASA DIN COLȚ (STATELE UNITE ALE AMERICII)
  2. MIHAI PREPELITĂ – Cernauți-Chișinau – TÂNGUIOSUL GLAS DE CLOPOT…, EMINESCU- BUCOVINA, 1858-1869. Evocare documentară, GRAURII DE LA PARCOVA, 101 poeme haiku,    CRĂIESELE DE LA  PARCOVA, 101 poeme haiku, ВАСИЛЕ АНДРУ. (VASILE ANDRU). СВАДЬБА ПОСЛЕ СМЕРТИ. Роман. SVAD`BA POSLE SMERTI.РОМАН. (NUNTĂ DUPĂ MOARTE). Traducere în rusește de Mihai  Prepeliță (UCRAINA, FEDERAȚIA RUSA)
  3. IRINA E. CHILD – (ANGLIA) PRIMAVARA ETERNITĂȚII, poezii
  4. RAIMOND PETRESCU, – O MÂNĂ DE OAMENI (povestiri eroice de pe frontul de est, 1942-1945). SMALLTALK, DOUBLETALK (versuri, proză, eseuri); K.P.T. (”IȚELE ÎNCURCATE ALE LUMII ÎN CARE TRĂIM”).
  5. ALBU MARIN – STRIGATELE PAMÎNTULUI , FRUMOASELE ROMÂNIEI – poezii
  6. COSTEL EUGEN POPESCU, MOȘTENIREA TITANILOR ȘI ATLANȚILOR ÎN CONTINUITATEA ISTORIEI DACOROMÂNILOR – istoria preistoriei și istoriei noastre
  7. GRIGORE BUGA LA EST DE ECUATOR, roman.
  8. I. D. MOVILEANU, LACRIMI PESTE TIMP – poezii
  9. GEO STROE, DUPĂ 30 DE ANI: CONCLUZII ȘI ÎNVĂȚĂMINTE DESPRINSE DUPĂ EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989, eseu istoric
  10. BLENDEA GEORGETA ZAMFIR – ZAMOLXIS – poem – O carte pentru NOBEL

*

Moderatorul acțiunii dr. GEO STROE – directorul fondator al editurii.

Sunt invitați critici literari, istorici, sociologi, ingineri, analiști, scriitori – poeți, prozatori, militari activi și in rezerva și retragere, studenți și elevi.

Vor prezenta cărțile:

AUREL V. DAVID, GEO CALUGARU, MIHAI PREPELIȚĂ, PAULA ROMANESCU, LUCIAN GRUIA, AUREL GOCI, FLORIN GRIGORIU, ION RAȚIU, MATEI GH., COSTEL POPESCU, ROTARU JIPA, REMUS MACOVEI, VASILE Continue reading „Geo STROE: Editura DacoRomână – Invitație la Târgul de Carte Gaudeamus”

Invitație la vernisaj: «Față în față. Portrete și autoportrete de Radu Maier»

pictorul Radu-Anton Maier
în colaborare cu galeria RADUART,
Vă invită împreună cu familia și prietenii,
vineri, 24 mai 2019, la orele 18.30, în galeria RADUART,
la vernisajul expoziției de pictură
«Față în față. Portrete și autoportrete de Radu Maier».

Acest eveniment marchează în mod special
recenta aniversare de 85 ani a pictorului.

Ne-am bucura daca aţi relata într-un cadru mai amplu despre acest eveniment cultural.

Pictor, grafician, desenator și ilustrator de cărți, Radu Maier este o figură importantă pe scena artei internaționale, fiind considerat unul dintre exponenții de bază ai post-avangardismului. Forța impresionantă a portretelor și puterea imaginară a chipurilor sale, cu o carismă interioară inconfundabilă, au îmbogățit istoria artei cu exemple pregnante. Efectul de atracție al diferitelor reprezentări umane ca realitate sau ca mască însoțește artistul de-a lungul întregii sale vieți.

VERNISAJ: Vineri, 24 mai 2019, la orele 18:30
ADRESĂ: Galeria RADUART, Ledererstraße 12, D-82256 Fürstenfeldbruck
CUVÂNT INTRODUCTIV: Dr. Svetlana Maier

DURATA EXPOZIȚIEI: 24 mai – 10 august 2019
PROGRAM CU PUBLICUL: Mi și Vi 14-17, Sâ 11-13 sau cu programare la numărul de telefon +49 (0)151 252 252 27.

Florin-Cezar CĂLIN: Invitație – Dublă lansare de carte

Vă aștept cu mare drag să participați, la o dublă lansare de carte, care va avea loc  la Casa de cultură din orașul unde pentru prima dată am văzut lumina zilei și am făcut primii pași.

E atât de minunat să revii acasă după aproape 30 de ani …

—————————————

Florin-Cezar CĂLIN

19 mai 2019

 

 

Cristina Nichituș RONCEA: Lansarea Albumului ,,DUHOVNICUL – 100 de ani cu PĂRINTELE JUSTIN“

Vă invit la lansarea Albumului “DUHOVNICUL – 100 de ani cu PĂRINTELE JUSTIN“, publicat de Editura Doxologia la aniversarea centenarului nașterii Părintelui Justin Pârvu.
・Marți, 14 Mai, Ora 18, la BRAȘOV
・Galeria de artă Kron Art, Strada Postăvarului 18
・14 Mai este Zi națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste, grație unui proiect de lege inițiat de deputatul Daniel Gheorghe.
Vor vorbi Doamna Maria Trifan și Profesor Crina Palas.

Vă aștept cu drag!

“Albumul este un omagiu adus marelui Duhovnic, la 100 de ani de la nașterea sa, dedicat totodată “tuturor Justinilor și Justinelor României, tuturor copiilor României, pentru care știm că Părintele se roagă neîncetat”. În ultimii ani din viața Părintelui, Cristina Nichituș Roncea a reușit să realizeze poate cele mai reușite imagini cu îndrăgitul Duhovnic, care surprind într-un mod perfect sfințenia Părintelui, trăirea, smerenia și demnitatea unui chip voievodal, îmbrăcat în haine monahale. Cu siguranță sensibilitatea și delicatețea sufletească a fotografei trebuie să fi rezonat cu noblețea și sensibilitatea marelui pescar de suflete, Părintele Justin Pârvu, ca să poată suprinde în imagini taina unor astfel de gesturi cuvioase și sfinte”, scrie revista ATITUDINI.com editată de Fundația Justin Pârvu, în cea mai recentă apariție a sa.
–––––––––––-
Cristina Nichituș RONCEA
13 mai 2019

Ioan Nicolae MUȘAT: Un eveniment național ASCIOR pentru bucuriile omului

Un eveniment național, deschiderea primei ARII ASCIOR, ARIA Bucureștilor duminică 19 Mai 2019, ora 13, la restaurantul Casa Mara, București, președintă a ARIEI Bucureștilor este poeta Ioana Raluca Trandafir! Președinte ASCIOR sector 1- poet Ilie Marinescu, sector 2- scriitor profesor Marga Apostoiu, sector 3- poet Ileana Puscasu, sector 4- scriitor teolog dr. Antoniu Pastin, sector 5- poet ec. Gabriela Șerban Doca, sector 6- scriitor prof. Carmen Brojboiu, ASCIOR Buftea-Ilfov- poet, editor Caprar Florin, organizatorul evenimentului. Picturile pentru roll-up-uri au fost realizate de distinsa doamnă pictor iconar Mihaela Bibi. Vor concerta artiști de excepție: Manea Agheana (folk), Marilena Mantu (Jazz), Camelia Florescu (muzică ușoară). Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru sprijinul minunat dat fenomenului ASCIOR, pentru interesul pe care-l acordați dezvoltării Asociației pentru Civilizația Ortodoxă ASCIOR!

Deschiderea Ariilor (regiunilor) ASCIOR este o necesitate a coordonării și bunei funcționări a filialelor ASCIOR din zonă, cuprind de la 4 la 8 filiale și sunt menite a comasa activitățile filialelor pentru diverse activități. Nu este nici ușor dar nici corect să se coordoneze activitățile zonelor București, Basarabia, Bucovina, Oltenia, Crișana, Maramureș, sau din alte părți, de la Buzău… Cei din zonă își pot coordona mult mai ușor și mai aplicat nevoilor activitățile culturale și sociale necesare. Mai mult, președinții de Arie ASCIOR (probabil 13 sau 14), sunt și mesagerii la nivelul Consiliului de Administrație a realizărilor și problemelor din Aria respectivă cu titlul de vicepreședinți ai asociației.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dezvoltăm cu bine asociația și să contribuim la creșterea responsabilității identitare românești prin creșterea gradului de cultură și civilizație creștină!

ASCIOR pentru bucuriile omului.

Îi rugăm pe toți simpatizanții și membrii ASCIOR să distribuie evenimentul!

——————————-

Ioan Nicolae MUȘAT

Buzău

9 mai 2019