Silvia BODEA SĂLĂJAN: Grădini trădate

GRĂDINI TRĂDATE

 

s-a stins lumina din fereastra lumii

și s-au tras obloanele la toate speranțele

dincolo de spațiul acela obscur

până și clopotele își trimiteau sunetul

pe altarele unde rugăciunile rostite în taină

își așteptau întristate instanțele

 

pădurile se întețeau în liane legate

de norii târâți printre frunzișuri uscate

și șerpii ispitirii căutau în cuiburi de șoim

cele din urmă fărâme de vis

cele dintâi roade din grădina luminii

în care mai dormita lutul în om

 

și dintr-o dată s-a deschis o poartă

ca lacătul greu de pe luntrea din styx

care ținea legate țărâmurile unor lumi bănuite

și-n care luntrașul își aștepta orții

să poată naviga pe itinerare spre acropole

undeva în apropiere de eryx

 

acolo dansau fecioarele cu felinarele stinse

pentru că uleiul îl risipiseră demult

și din dansul lor toate uitările au căzut veștejite

peste itinerarele șarpelui

dar drumurile s-au ascuns în smochini blestemați

și din beția dansului cădeau istovite

 

ca un munte de foc din pompeiul pierit

s-a rupt o statuie ce-împărățea peste lume

și-n flăcările negre un plâns înăbușit

se ridica deasupra arzând vechi cutume

luminile-n oameni s-au crucificat

iar undeva

dintr-un colț de lună uitat

izbăvirea cânta psalmi răgușit

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
August 2020

 

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Itinerare

ITINERARE

 

nopțile se ridicau ca niște ziduri
pe care dansau iluziile
întoarse spre tăcerea absenților
din viețile noastre
și nimeni nu era la căpătâiul
cuvântuluii
și nimeni nu alina suferința închisă
cu lacătul neputinței
doar rugăciunea a devenit
punte
între lacrimă și Dumnezeu

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
23 februarie 2020

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Acasă

ACASĂ
 
pe prispa casei ceasul s-a oprit
și lacătul la poartă atârnă greu
în curte iarba a crescut cât gardul
dintr-o icoană plânge Dumnezeu


și tace totul amorțit de vreme
numai pustiul nu-i în risipire
cireșii au uitat să înflorească
și totul pare dincolo de fire

 

aștept ecoul unui timp în care
pe prispă râsul lumina o lume
dar nu-i decât tăcere și tăcere
tristețea vremii ce mereu apune

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Nevoia de final fericit

Avem sentimente plagiate
Și khits-uri de iubiri
Apocalipse la fiecare colț de deceniu
Și crize stocate-n conturi pentru ziua de azi
(Și pentru mai târziu)
Dacă spui o vorbă frumoasă
Ai devenit anost și sentimental
Și anacronismul trecutului
Te invadează pe toate dimensiunile
(apocaliptic și visceral)
Dacă taci ai devenit naiv
Pentru că esti gata să crezi
Toate neroziile
Ce se scurg slinos prin canale
Și-ndeamnă parșiv
Să nu-ți pierzi speranțele
(oricum atât de banale)
Înainte de toate acestea însă
Avem nevoie
Avem mare nevoie de un final fericit
Ca să putem lăsa copiilor nostri
Un dram de lumină
Rămas nerisipit

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
20 august 2019

 

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Oglinzi

                                (părinților mei)
…Și niciodată sărbătorile n-au mai fost la fel…
Din nou e-o sărbătoare fără voi
Din nou nu știu cum aș putea să spun
De ce când curge bucuria-n toate
Voi sunteți doar o poză-ntr-un album
Privesc în urma ce păstrează clipa
Într-o oglindă tăinuită-n dor
Și din paharul vostru vinul rece
Înalță arc viclean de vânător
Râdeați că soarta vă privește drept
Și viața clocotea în voi cascadă
Vă simțeați ocrotiți de îngeri poate
Crezând că steaua voastră n-o să cadă
Dar zâmbetul se stinge acum departe
Ecoul moare prin păduri pustii
În nopțile când ninge la fereastră
Vă mai aștept crezând că veți veni

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
3 iulie 2019

 

 

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Pe vremuri

Pe vremuri

 

mă priveai cum pe vremuri bătrânul lăutar

privea fără să vadă romanțele-i nescrise

curgându-i de pe strune pe genele prea triste

și îi țineau isonul cohorte de tâlhari

 

mă cuprindea tristețea cu struna lui deodată

și aș fi plâns și eu cum poate plângea ea

dar prea se înalțau uralele și prea

râdeau în hotot orbii din ziua fără plată

 

dintre chemări uitate doar dorul rătăcea

iar tu mă priveai poate știind că nu mai sunt

nici zile însorite , nici tulburări de vânt

decât chemarea stinsă –ecou în urma mea

 

tu mă priveai cu milă cum ai privi castanii

ce-și risipiră frunza în liniștea furată

de umbra altei toamne ce nu-și mai știa anii

din lacrima cărbune pe frunza lor uscată

 

și poate lăutarul mai cântă și acum

iar eu îmi petrec umbra alăturea de drum

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
2 mai 2019

Miruna MOLDOVEANU: Aripi de îngeri s-au coborât din infinitul albastru al cerului și s-au întrupat în poezia scriitoarei Silvia Bodea Sălăjan

În acea zi, când dulci sărutări solare alintau decorul teluric cu ale lor buze de lumină, am avut privilegiul de a întâlni un demiurg al cuvintelor, doamna scriitoare Silvia Bodea Sălăjan. Am colindat înaltul creației și ne-am delectat cu mireasma florilor lirice de pe portativele sufletului unui făuritor de poezie. Această întâlnire se va preschimba într-o amintire, ce cu petale de fericire se va țese pe broderia de sentimente a inimii mele.

Evenimentul a debutat cu o comparație filosofică: ,,Viața este ca un ecou”. Destinul este doar o oglindire a ceea ce suntem și a ceea ce vrem să fim. Dacă noi avem glas de cucuvea, nu ne vom aștepta ca dimineața să ne dezmierde duioasa simfonie a mierlelor, sau dacă plantăm vorbe dușmănoase în grădina altuia, nouă să ne înflorească bujori. Poate vor înflori, dar vor pieri în aspra strânsoare a sufletului de cenușă.

Pentru doamna scriitoare, poezia este arta de a-ți elibera sufletul, de a împlini potențialul spiritual. Creațiile dumneaei sunt făurite cu migală, trec printr-un ritual de inițiere și în urma acestuia, dobândesc aripi fragede și se înalță, valsând în adierea liricului, spre văzduhul literaturii. În fiecare bucată de marmură își trăiește eternitatea o statuie încă nedescoperită, încă neșlefuită. Cel mai exigent profesor este întotdeauna propria ființă, căci numai ea poate cunoaște aspirațiile cele mai profunde ce tremură în labirintul emoțiilor, după cum afirmă și Domnia Sa: „Dacă scriu o poezie, o las 2-3 zile, poate mai târziu nu o să-mi mai placă”.

Poezia sa este sculptată de cântul sentimentelor, este o reflexie a decorului lăuntric, a ceea ce reprezintă ca ființă spirituală pe această lume trecătoare. O operă de artă care nu este țesută cu cele mai delicate sentimente, este doar umbra unui vis. Ghidată, de asemenea, de mari poeți precum Lucian Blaga, Nichita Stănescu și Mihai Eminescu, doamna scriitoare afirmă că viața însăși a inspirat-o. Cine nu admiră melodioasa splendoare a efemerității, cântul existenței subtile, în zadar se numește om!

Scrisul nu constituie modalitatea de a se înălța pe scara socială, de a fi împodobită cu laude perisabile ce se spulberă în suflul timpului, scrisul este culoarea din sufletul monocrom al lumii, felul unui poet de a trăi în miezul unei societății pângărite de ignoranța contemporanului, mărturisindu-ne: „Aș fi scris, chiar dacă nu aș fi publicat”.

Ființă trecătoare în vânturile vieții, însă atinsă de aripi de îngeri, doamna scriitoare se confesează: „Dacă Dumnezeu mi-a dat talentul, eu doar l-am cultivat”, împlinindu-și, astfel, menirea. Fericirea este mulțumirea, împăcarea sufletească, după o călătorie inițiatică ajunsă la bun sfârșit.

Împărtășindu-ne lumina poeziilor sale, iar întâlnirea încheindu-se încet, am rugat-o să ne răspundă la o ultimă întrebare: „Este un motto care vă călăuzește în viață? Care vă reprezintă? Atunci dânsa ne-a mărturisit:

Sunt un bulgăre de pământ în palmele lui Dumnezeu, care pentru un scurt timp poartă numele meu.”

Întâlnirea cu un demiurg al poeziilor a fost într-adevăr magică, navigând pe o corabie de cuvinte pe marea de azur a literaturii.

––––––––––––-

Miruna MOLDOVEANU,

clasa a VIII-a B, Școala Gimnazială „Gh.Lazăr” Zalău

Silvia BODEA SĂLĂJAN: În vremea aceea

ÎN VREMEA ACEEA

 

în vremea aceea

din patru părți se ridicau lucrători cu ziua

și ceata lor umplea ulițele toate

și-n vacarmul amețitor zidarii din cetate

alegeau câte trei care să urce pe golgota

cu crucile-n spate

alegerea însă era mereu cea greșită

pentru că biciul cu care-i însemnau

lovea întotdeauna pe cel care stătea

și-și așteptau rândul

fără-a fi greșit nici cel puțin cu gândul

fără-a se fi lăsat dus în ispită

doi au plecat înainte și nu se știe cum au ajuns

acolo sus

al treielea care avea crucea cea mai grea

și-abia o putea duce și tot cădea sub ea

era huiduit și nu i se știa altă vină

înafara aurei lui de lumină

în vremea aceea

minunile erau ca fructele coapte

împărțite celor care cereau binecuvântări

așa că orbii-au început să vadă până departe

ologii puteau de acuma străbate

prăfuitele ulițe aducând osanale

glorioasei salvări

și totuși

mulțimea n-a strigat atunci numele lui

pentru-al salva

și sudori de sânge curgeau pe chipul omului

în încordarea-i grea

dar n-a lăsat peste lume blesteme regele sărac

ci se ruga

iartă-i Doamne că nu știu ce fac

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
25 aprilie 2o19

Silvia BODEA SĂLĂJAN: Ascultați deci lucrul acesta

Afară doar târziul cernea prada
unui amurg dedat la-mpotrivire
iar palma-ntinsă aștepta solemn
floarea de crin pe pieptul lui de mire
sub crucea consacrării a căzut
dar legea se-mplinea arzând sudoarea
în care roșul jertfei picura
peste vrășmași cernându-și îndurarea
nu glasul de mustrare răzbătea
nici defăimarea care da cu banul
la împărțirea prăzii ci iubirea
spre apostații ce-i slăveau dușmanul
și noaptea cobora în plină zi
și-nfiorarea își juca destinul
dar mirele își aștepta mireasa
să-mpărtășească prescura și vinul
mireasa însă a îngenunchiat
la galere căzută în sclavie
când hoți și ucigași se însoțeau
cu fariseii in apostazie
un clopot răsuna mult prea târziu
și cu ecoul lui mult prea departe
aprindea ruguri jertfelor din noi
cum arde slova versului în carte
dar curcubeul cobora pe cer
și crinul înflorea a mângâiere
când Logosul ce-a ordonat în toate
a pus la poarta lumii Înviere

———————————

Silvia BODEA SĂLĂJAN
28 martie 2o19