Nicolae Steinhardt: „Despre Răutatea Umană”

Când un om reușește să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Cel ce slăbește, se uită cu dispreț la grași, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsucește nasul disprețuitor când altul se bălăcește, încă, în viciul său. Dacă unul își reprimă cu sârg sexualitatea, se uită cu dispreț și cu trufie către păcătosul care se căznește să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reușim, ne poate spurca mai ceva decât păcatul însuși. Ceea ce obținem poate să ne dea peste cap reperele emoționale în așa manieră încât ne umple sufletul de venin.

Banii care vin spre noi ne pot face aroganți și zgârciți, cum succesul ne poate răsturna în abisul înfricoșător al patimilor sufletești.

Drumul către iubire se îngustează când ne uităm spre ceilalţi de la înălțimea vulturilor aflați în zbor.

Blândețea inimii se usucă pe vrejii de dispreț, de ură și de trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească reușita sa cu modestia și grația unei flori. Tot ce reușim pentru noi și ne aduce energie, este menit a se întoarce către aceia ce se zbat, încă, în suferință și-n păcat.

Ochii noștri nu sunt concepuți pentru dispreț, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căznește să iasă din sufletele noastre.

Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruire pentru cei din jur.

Dacă reprimi foamea în timp ce postești, foamea se va face tot mai mare. Mintea ta o să viseze mâncăruri gustoase și alese, mintea o să simtă mirosurile cele mai apetisante chiar și în somn, pentru ca în ziua următoare, înnebunită de frustrare, să compenseze lipsa ei printr-un dispreț sfidător față de cel ce nu postește. Atunci postul devine prilej de trufie, de exprimare a orgoliului și a izbânzii trufașe asupra poftelor. Dar, dincolo de orice, trufia rămâne trufie, iar sentimentul frustrării o confirmă.

Dacă ai reușit în viață, nu te agăța de nereușitele altuia, pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului și patima înfumurării. Reușita este energia iubirii și a capacității tale de acceptare a vieții, dar ea nu rămâne nemișcată, nu este ca un munte sau ca un ocean.

Continue reading „Nicolae Steinhardt: „Despre Răutatea Umană””

Nicolae STEINHARDT: Acum știu

” Cînd un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsuceşte nasul  dispreţuitor cînd altul se bălăceşte, încă, în  viciul său.

    Dacă unul îşi reprimă cu sîrg sexualitatea, se uită cu dispreţ şi cu trufie către  păcătosul, care se căzneşte să scape de păcat, dar  instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reuşim, ne poate spurca  mai ceva decît păcatul însuşi. Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap reperele emoţionale în aşa manieră  încît ne umple sufletul de venin.

    Banii care vin spre noi ne  pot face aroganţi şi zgîrciţi, cum succesul ne poate  răsturna în abisul înfricoşător al patimilor sufleteşti. Drumul către  iubire se îngustează cînd ne uităm spre ceilalţi de la  înălţimea vulturilor aflaţi în zbor. Blîndeţea inimii se usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească reuşita sa cu modestia şi graţia unei flori… Tot ce reuşim pentru  noi şi ne aduce energie este menit a se întoarce către  aceia ce se zbat, încă, în suferinţă şi-n păcat. Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din  jur.

    Dacă reprimi foamea în timp ce posteşti, foamea se va face tot mai mare. Mintea ta o să viseze mîncăruri gustoase şi alese, mintea o să simtă mirosurile cele mai apetisante chiar şi în somn, pentru ca, în ziua următoare, înebunită de frustrare, să compenseze lipsa ei printr-un dispreţ sfidător faţă de cel ce nu posteşte. Atunci, postul devine prilej de trufie, de exprimare a orgoliului şi a izbînzii trufaşe asupra poftelor… Dar, dincolo de orice, trufia rămîne trufie, iar sentimentul frustrării o confirmă. Dacă ai reuşit în viaţă, nu te agăţa de nereuşitele altuia, pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului şi patima înfumurării. Reuşita este energia iubirii şi a capacităţii tale de acceptare a vieţii, dar ea nu rămîne nemişcată, nu este ca un munte sau ca un ocean.  Îngîmfarea şi trufia reuşitei te coboară, încetul cu încetul de pe soclul tău, căci ele desenează pe cerul vieţii tale evenimente specifice lor.

    Slăbeşte, bucură-te şi taci! Lasă-te de fumat, bucură-te şi taci! Curăţă ograda ta, bucură-te de curăţenie şi lasă gunoiul vecinului acolo unde vecinul însuşi l-a pus. Căci între vecin şi gunoiul din curte există o relaţie ascunsă, nişte emoţii pe care nu le cunoşti, sentimente pe care nu le vei bănui vreodată şi cauze ce vor rămîne, poate, pentru totdeauna ascunse minţii şi inimii tale.

    Între omul gras şi grăsimea sa există o relaţie ascunsă. O înţelegere. Un secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie neconsumată. O dragoste respinsă. Grăsimea este profesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului. Şi, în viaţa noastră nu există profesori mai severi decît viciile şi incapacităţle noastre..”

„Acum stiu, stiu ca orice ura, orice aversiune, orice tinere de minte a raului, orice lipsa de mila, orice lipsa de intelegere, bunavointa, simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul gratiei si gingasiei unui menuet de mozart… este un pacat si o spurcaciune; nu numai omorul, ranirea, lovirea, jefuirea, injuratura, alungarea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea, orice cautatura rea, orice dispret, orice rea dispozitie este de la diavol si strica totul.

Acum stiu, am aflat si eu… „

––––––––-

Nicolae STEINHARDT

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt

http://www.youtube.com/watch?v=mFu9erhtBio&NR=1

Daniela SITAR-TĂUT: Colocviile Internaționale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt” – Memorialistica Marii Uniri, ediţia a III-a

COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE „NICOLAE STEINHARDT”
Memorialistica Marii Uniri
ediţia a III-a
8-9 iunie 2018, Baia Mare

 

PROGRAM

ORGANIZATOR

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

COORDONATORI:
prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
prof. dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada, coordonator implementare proiect în Diaspora

PARTENERI
– Consiliul Județean Maramureș
– Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca
– Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca
– Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
– Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania
– Asociația Traian din Cordoba
– Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia
– Editura Actaeon Books Baia Mare
– Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare
– Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș
– Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca
– Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare
– Asociația de părinți a „Colegiului Național Vasile Lucaciu” Baia Mare
– Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus

PARTENERI MEDIA

Polemici (București/Memphis) • Antilethe. Revista pentru rememorarea exilului românesc (Craiova) • Gazeta românească (Italia) • Inforoes (Spania) • Australianul (Australia) • Clipa (SUA) • Mioriţa (SUA) • Radio PRO DIASPORA (Germania) • Confluenţe literare (Bucureşti) • Glasul Maramureșului • Graiul Maramureșului • Maramureș TV • Sighet TV • TL+.

COMITET ȘTIINȚIFIC

prof. univ. dr. George Achim, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere
prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Craiova
dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România, București
CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, București
conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord, Baia Mare
conf. univ. dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada
conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău
prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza Iașiˮ, Institutul de Filologie Română „A. Philippideˮ, Academia Română, Iași
conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău
doc. Ph. dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia
CS III, dr., Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București
lector dr. Florinel-Ionel Oprescu, Universität Wien, Institut für Romanistik
doc. Ph. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava
lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada
Ph. dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava

Vineri, 8 iunie 2018

Orele 900-1030

SALA DE CONFERINȚE A BIBLIOTECII JUDEŢENE „PETRE DULFU”
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR COLOCVIILOR

CUVÂNT DE SALUT din partea conducerii:

Consiliului Județean Maramureș – președinte Gabriel Valer ZETEA
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare – primar Cătălin Cherecheș
Universității Tehnice Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere – prof. univ. dr. George ACHIM, Director al Școlii Doctorale de Științe Umaniste
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş – prof. dr. Marius-Ciprian-Vasile CUCUIAT – inspector școlar general adjunct; prof. drd. Camelia BOGDAN – inspector școlar general adjunct
Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, director – prof. Traian COVACIU

PRELEGERI ÎN PLEN

prof. univ. dr. George ACHIM, Director al Școlii Doctorale de Științe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Poezia carceralului comunist românesc.

CS III, dr., Viorella MANOLACHE, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române, București, A patra soluţie (apud Steinhardt şi Orwell).

prof. univ. dr. Petru DUNCA, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Școala Doctorală, Domeniul Filosofie, Hermeneutica mărturisirii. Nicolae Steinhardt – așa cum l-am cunoscut.

Orele 1030-1100 – PAUZA DE CAFEA

Orele 1100 – 1330

 

ACTIVITATE PE SECŢIUNI

SALA DE CONFERINȚE

I. SECȚIUNEA LITERATURĂ (1)

MEMORIALISTICIA ÎNCHISORILOR. LITERATURA DIASPOREI ŞI A DISIDENŢEI. CULTURA ROMÂNĂ DIN AFARA GRANIȚELOR

MODERATOR: prof. univ. dr. George ACHIM

1. prof. dr. Delia MUNTEAN, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Matei Vișniec – Despre iluzia libertății de gândire.
2. dr. Libuše VALENTOVÁ, Facultatea de Litere, Universitatea Carolină, Praga, Privirea lui Virgil Ierunca.
3. prof. Ramona JITARU, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău, General Gheorghe Garoescu, Jurnal de front, vise de iubire. 14 august 1916 – 28 septembrie 1918
4. prof. univ. dr. Horea PORUMB, Université Paris 13, Presupuse amintiri ale unui presupus refugiat politic.
5. prof. univ. dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Mărturii despre absurdul şi tragismul închisorilor comuniste dezvăluite de scriitoarea Oana Orlea.
6. prof. dr. Alina DORLE, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Universul carceral in romanele lui Dragoș Protopopescu.
7. prof. dr. Monica D. CÂNDEA, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare, Sanda Stolojan, Jurnal din exilul parizian.
8. prof. Mihaela BUDE, Școala Gimnazială Cupșeni, Nicu Steinhardt și „Școala” de la Mănăstirea Rohia.
9. pr. prof. dr. Theodor DAMIAN, Institutului de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York, Patru instituții românești la New York.
10. prof. dr. Adriana CÎNȚA, Școala Gimnazială George Coșbuc Baia Mare, Experiența exilului și dubla identitate – Matei Călinescu și Ion Vianu.
11. prof. Maria Daiana COSTEA, Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte, Jurnalul – amintirea exilului

Orele 15:00– 18:00

SALA DE CONFERINȚE

SECȚIUNEA LITERATURĂ (2)

MEMORIALISTICIA ÎNCHISORILOR. LITERATURA DIASPOREI ŞI A DISIDENŢEI. CULTURA ROMÂNĂ DIN AFARA GRANIȚELOR

MODERATOR: prof. univ. dr. George ACHIM

1. doc. Ph. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava, Exilul – ca mit posibil.
2. Alexandru BUICAN – director al Editurii Actaeon BOOKS, București/New York, Polemici. Jurnal de exil 1988-1991.
3. prof. Claudia BILAȘCO, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Vasile Voiculescu – suflet încătușat.
4. lector univ. dr. Iulian BĂICUȘ, Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Nicolae Steinhardt despre poetica romanului polițist.
5. dr. Dan ANGHELESCU, Uniunea Scriitorilor din România, București, Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa.
6. conf. univ. dr. Nina CORCINSCHI, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău, Eugenia Bulat, mărturisiri lirice din (auto)exil.
7. conf. univ. dr. Virginia POPOVICI, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Literatura română din Banatul sârbesc în context balcanic.
8. prof. dr. Daniela CĂPRAR, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, N. Steinhardt și literatura confesivă.

SALA FONDUL DOCUMENTAR AL ACADEMIEI ROMÂNE

Orele 11 00– 1300

II. SECȚIUNEA SOCIO-UMANE (1)
FENOMENOLOGIA TORTURII. VICTIME ŞI TORŢIONARI. LUPTA DE REZISTENŢĂ ÎN AFARA UNIVERSULUI CONCENTRAȚIONAR. DEŢINUTUL ROMÂN CA TIP UMAN. MEMORIALISTICA MARII UNIRI

MODERATORI: prof. univ. dr. Petru DUNCA, dr. Viorella MANOLACHE

1. prof. dr. Maria Daniela ANDRASCIUC, prof. dr. Gheorghe ANDRASCIUC, Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, Victima în oglinda torționarului. Exerciții de conservare a demnității umane.
2. prof. Manuela PINTEA, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Între întuneric și lumină. Lena Constante.
3. prof. drd. Andrei Claudiu DIPŞE, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş/ Şcoala doctorală de Ştiinţe Umaniste, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord – Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Etica represiunii intelectualităţii în comunismul românesc.
4. prof. Mircea BOTIȘ, pr. Radu BOTIȘ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș, Activitatea desfãșuratã de cãtre preotul Vasile Lucaciu în America în scopul realizãrii Marii Unitãti Naționale.
5. prof. dr. Petronela MUREȘAN, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Trecând pragul tăcerii – aspecte ale fenomenului concentraționar din perioada comunistă
6. Teresia Bolchiș TĂTARU, Germania/Augsburg, Marea UNIRE, dulce ca mierea și amară ca fierea.
7. prof. dr. Ancuța Maria COZA, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, Maramureș, Romanul unui „Soljeniţîn român” – Ostinato.
8. prof. dr. Victor Ioan CHIRA, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Problema cunoașterii în scrierile lui N. Steinhardt.
9. dr. Mirel GIURGIU, Istoria și activitatea „Bibliotecii si Institutului Roman” de la Freiburg, Kehl – Germania de Sud-Vest

SALA FONDUL DOCUMENTAR AL ACADEMIEI ROMÂNE

Orele 15 00–1830

II. SECȚIUNEA SOCIO-UMANE (2)

FENOMENOLOGIA TORTURII. VICTIME ŞI TORŢIONARI. LUPTA DE REZISTENŢĂ ÎN AFARA UNIVERSULUI CONCENTRAȚIONAR. DEŢINUTUL ROMÂN CA TIP UMAN. MEMORIALISTICA MARII UNIRI

MODERATOR: conf. univ. dr. Gheorghe Mihai BÂRLEA

1. CS III Flori BĂLĂNESCU, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, București, Chestiunea identității la Paul Goma (O chestiune recurentă de Centenarul Unirii).
2. Radu Sergiu RUBA, Uniunea Scriitorilor din România, București, Cum l-am cunoscut pe Paul Goma.
3. conf. univ. dr. hab. Aliona GRATI, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Publicistica lui Paul Goma.
4. prof. dr. Marioara COSMA, Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”, Seini, Monica Lovinescu – Discursul ficțional. ,,Cuvântul din cuvinte”.
5. doc. Ph. dr. Peter KOPECKÝ, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia, Momentul românesc „Decembrie 1989” sau o introducere diletantă pentru un documentar la nivel amator.
6. prof. Adriana MĂIMĂSCU, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Focșani, Nicolae Steinhardt – Jurnalul unui supraviețuitor.
7. CS III, dr., Lorena-Valeria STUPARU, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, Dialogul cultural şi epistolar dintre Nicolae Steinhardt şi Mircea Eliade în perioada 1975-1984.
8. Sorina-Maria VICTORIA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alexandru Paleologu – Scenarii de supraviețuire: carcera văzută în cheie ludică.

Sâmbătă, 9 iunie 2018

Orele 800-1800

ORA 1030 – SALA DE CONFERINŢE A MEMORIALULUI VICTIMELOR COMUNISMULUI ŞI AL REZISTENŢEI SIGHET

PRELEGERE ÎN PLEN

conf. univ. dr. Gheorghe Mihai BÂRLEA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere/ Centrul Universitar Nord Baia Mare, Despre natura interioară a libertății.Relevanța unor modele comportamentale în spațiul concentrațional.

ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR COLOCVIILOR. CONCLUZII

prof. dr. Daniela SITAR-TĂUT, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Paul Goma – Anamneza amneziei. Despre neajunsul de a fi român printre români.

Excursie de documentare la

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet
Mănăstirea Bârsana
Mănăstirea Rohia
Cimitirul Vesel – Săpânța

SECȚIUNEA ELEVI
Vineri, 8 iunie 2018

Ora 1100
SALONUL ARTELOR, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PETRE DULFU”

MODERATOR: Marian ILEA
Coordonatori: prof. dr. Valentina-Gabriela TODORAN – inspector școlar pentru limba și literatura română-limba latină
prof. Sonia-Nicoleta HOZAN – inspector școlar pentru limba franceză, [cu atribuţii pe limba italiană şi limba spaniolă moderne]

SECȚIUNEA CONCURS DE REFERATE ȘI CREAȚIE – NICOLAE STEINHARDT. MARTURII DESPRE TRECUT…

1. ALBU Maria, Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina, Trecutul nostru…, profesor coordonator – MANOLACHE Ștefania
2. VIȚEL Alina Ioana, clasa a IX-a, filologie, Colegiul Național Iași, Orașul închis. Scurt eseu despre cine am fost.
3. BĂLĂNEANU Mihai, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, Gratiile și existența de dincolo, profesor coordonator – dr. COZA Ancuța
4. BOLBA Denisa, Verticalitatea credinţei părintelui Nicolae Steinhardt în Gulagul ateist, profesor coordonator – ȘOVAGO Adrian
5. CORPODEAN Oana Mariana, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare, Judecătorii.
6. COVACIU Filofteia, clasa a X-a D, O scrisoare din infern, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
7. DRUȚĂ Darius, clasa a XI-a A, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 100 de ani, România, profesor coordonator – dr. CÂNDEA Dana Monica
8. PITFORODESCHI Patricia, clasa a XII-a I, Supraviețuirea prin poezie, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, profesor coordonator – dr. DORLE Alina Maria
9. SCHIAU Alex-Mihai, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Balada concentraționară, profesor coordonator – BILAȘCO Claudia.
10. ȘUGAR Anca, clasa a XI-a H, Apusul unui gând rătăcit, profesor coordonator – dr. DORLE Alina Maria
11. TUTUNARU Daria, Colegiul Național „Ferdinand” I, Bacău, Suflet încătușat, profesor coordonator – CEUNAȘ Gigliola
12. ZĂHAN Paula, clasa a XII-a F, Ocnașii, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela

SECȚIUNEA LETTRES DE LA PRISON/ LETTERS FROM PRISON/ CARTAS DE LA CARCEL/ BRIEFE AUS DEM GEFÄNGNIS

LIMBA ENGLEZĂ

1. BÂRLE Mara, clasa a XI-a H, profesor coordonator – Andreea DUMITRESCU
2. BONAȚ Annamaria, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
3. BUGHEȘIU Mara, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
4. BUTICA Emanuela, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
5. CHIRA Maria, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
6. CIURDAȘ Estera, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
7. COSTIN Carina, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
8. GAVRIȘ Alisia, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
9. GULERAN Daiana, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, profesor coordonator DAN Amalia
10. IOSIF Lorena, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
11. LEMNEAN Eduard, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
12. LUPȘA Doriana, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
13. OȘAN Paula, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
14. POP Alexia, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
15. POP Miruna, clasa a XI-a H, profesor coordonator – Andreea DUMITRESCU
16. POP Răzvan, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
17. PUSZTAY Doris, clasa a XI-a H, profesor coordonator – Andreea DUMITRESCU
18. SIMA Cristina, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
19. TÎNC Dacian, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR
20. VLAD Maria, clasa a X-a H, profesor coordonator – Claudia MORAR

LIMBA FRANCEZĂ

1. AGOȘTON Cătălin, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
2. BONAȚ Anamaria, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
3. BUGHEȘIU MARA, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
4. BUJOR Andrei, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
5. CHIFOR Emanuela, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
6. CHINDRIȘ Ioana, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
7. CORPODEAN Oana Mariana, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare
8. COSTIN Orlando, clasa a X-a D, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
9. DOBRA Maria, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
10. FILIP Goje Răzvan, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
11. GAJE Marina, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
12. GAVRIȘ Alisia Emanuela, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
13. HOSSU Andreea Zorița, clasa a X-a D, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
14. HRUBARU Carmen-Gabriela, Colegiul Național „Unirea Focșani”, profesor coordonator – LEPĂDATU Claudia
15. IOSIF Lorena, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
16. MAKRAY Robert, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
17. MARIAN Ioana, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
18. MUREȘAN Claudiu, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
19. PASCAN Carla, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
20. POP Andreea-Nicoleta, clasa a X-a D, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
21. POP Răzvan, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
22. PRECUP Mădălina, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
23. RAȚIU David, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
24. ROMAN Monica, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
25. SARCA Andreea, clasa a X-a D, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
26. SÂRB Mircea, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
27. STAN PATRIC, clasa a X-a D, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
28. SUNYA Denisa, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR- TĂUT Daniela
29. ȘUGAR Anca, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
30. TALPOȘ Mădălina, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, profesor coordonator RIȘCOU-HOSU Mădălina
31. TIBIL Denisa, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
32. TIHOVAN Ștefan, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
33. TÎNC Dacian, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
34. TRIFAN Gabriela, clasa a XII-a F, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
35. VĂLEAN Larisa, clasa a XI-a C, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
36. VERZEȘ Adina, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
37. VIMAN Cristina, clasa a XII-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
38. VLAD Maria, clasa a XI-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela

LIMBA SPANIOLĂ

1. HUSTI Simina, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator – MOLNAR Loredana
2. LIAHOVICI Gabriel, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator – MOLNAR Loredana
3. LUPȘE Doriana, clasa a X-a H, profesor coordonator – dr. SITAR-TĂUT Daniela
4. POP Andreea Nicoleta, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator – MOLNAR Loredana
5. POP BELLA Alexandra, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator – MOLNAR Loredana
6. SZILAGHYI Cristina-Paula, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator – MOLNAR Loredana

LIMBA GERMANĂ

IZVOR Mădălina Andrada, clasa a XII-a A, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, profesor coordonator – PÎRVU Gabriela

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE GRAFICĂ ORGANIZATĂ DE prof. SILVIA DONCA, COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE LUCACIU”

SECȚIUNEA TRAGEDIA ÎNCHISORILOR COMUNISTE

1. BABICI Florina, clasa a IX-a E
2. BABICI Oana, clasa a IX-a E
3. BĂRBOS Diana, clasa a X-a E
4. BÎRLE Blasiana, clasa a IX-a A
5. BÎRLE Ionuț, clasa a IX-a G
6. BLIDAR Alexandra, clasa a IX-a D
7. BONTE Eduard, clasa a IX-a C
8. BOTA Maria, clasa a IX-a F
9. BRAN Diana, clasa a IX-a C
10. BRĂDUȚ Timeea, clasa a VII-a, profesor coordonator GUȘAT Ancuța
11. BRÂNDUȘE Dezire, clasa a IX-a F
12. BUIE Mihai, clasa a X-a C
13. BURZO Giulia Alexandra, clasa a IX-a G
14. BUTEAN Eduard, clasa a IX-a C
15. BUZGO Bianca, clasa a IX-a F
16. CADAR Alesia, clasa a VII-a, profesor coordonator GUȘAT Ancuța
17. CIOLTE Irina, clasa a X-a A
18. CÎMPEAN Ana-Maria, clasa a IX-a B
19. CÎMPIAN Ioana, clasa a IX-a G
20. COROIAN Florina, clasa a IX-a C
21. COSTIN Oana, clasa a IX-a B
22. CSULA Beatrice, clasa a IX-a C
23. DAN Raluca, clasa a IX-a D
24. DANCIU Renata, profesor coordonator – GUȘAT Ancuța
25. DOLHA Ioana, clasa a IX-a E
26. DRĂGAN Vanessa, clasa a X-a F
27. DULF Horațiu, clasa a IX-a D
28. FĂT Laura, clasa a IX-a D
29. GÂRDELEAN Stefania
30. GHIAPIAS Patricia, clasa a X-a E
31. GHIȘA Ionela, clasa a X-a E
32. HERȚEG Ioana, clasa a IX-a A
33. IȘTVAN Bianca, clasa a X-a E
34. IURA Ștefan, clasa a IX-a C
35. KURAK Daniela, clasa a X-a E
36. LAZEA Alex, clasa a X-a C
37. LEORDEAN Maria, clasa a X-a E
38. MARAN Cristian, clasa a X-a E
39. MARCHIȘ Alexandra, clasa a X-a E
40. MATEAȘ Cătălina-Iulia, clasa a IX-a D
41. MATEI Cătălin, clasa a X-a C
42. MĂLĂNCUȘ Cami, clasa a X-a E
43. MEREUȚ Andrei, clasa a IX-a G
44. MEREUȚI Cristina, clasa a IX-a C
45. MERVIAN Krisztina, clasa a IX-a C
46. MESAROȘ Mădălina, clasa a X-a E
47. MICLEA Simina Mihaela, clasa a IX-a D
48. MIHALI Mărioara, clasa a X-a E
49. MIRIȘAN Amalia, clasa a X-a C
50. OANEA Ioan, clasa a X-a C
51. ORZA Georgiana, clasa a IX-a A
52. PETRAȘ Lorena, clasa a VI-a, profesor coordonator – GUȘAT Ancuța
53. POCLITAR Andrei, clasa a X-a E
54. POP Andra, clasa a IX-a D
55. POP Larisa, clasa a X-a C
56. POP Maria, clasa a X-a C
57. POP Natalia, clasa a VII-a, profesor coordonator – GUȘAT Ancuța
58. POP Nicola, clasa a IX-a G
59. POPA Andreea, clasa a IX-a G
60. PUȘCAȘ Patricia, clasa a IX-a B
61. RAD Carla, clasa a IX-a C
62. ROGOJAN Olivia, clasa a IX-a F
63. ROMAN Oana, profesor coordonator – GUȘAT Ancuța
64. SAS Melisa, clasa a IX-a G
65. SĂSĂRAN Cosmina, clasa a IX-a C
66. SĂSĂRAN Dania, clasa a IX-a A
67. SCHIAU Alex, clasa a IX-a C
68. SHIRAZI Saran, clasa a IX-a G
69. STAN Andreea, clasa a X-a A
70. STANCIU Sonia, clasa a IX-a F
71. SZOKOCS Andreea, clasa a X-a C
72. TĂMAȘ Codruța, clasa a IX-a B
73. TEȘILEANU Alexandra, clasa a IX-a A
74. TIMIȘ Iustina, clasa a IX-a E
75. TOHĂTAN Antonia, clasa a IX-a E
76. TOMA Daniel, clasa a IX-a D
77. TULBURE Claudiu, clasa a IX-a C
78. ȚIȚOC Rareș, clasa a IX-a B
79. VĂDUVA Denisa, clasa a X-a C
80. VINȚ Anca, clasa a IX-a D
81. VLAD Anamaria, clasa a X-a F
82. ZOLOTAR Claudiu, profesor coordonator – GUȘAT Ancuța

SECŢIUNEA CENTENARUL MARII UNIRI

1. ARDUSĂDAN Darius, clasa a VII-a A
2. BABICIU Paul Marian, clasa a IX-a C
3. BANC Luca, grupa mijlocie, Grădinița cu program prelungit nr. 27, Baia Mare, profesor coordonator POP Irina
4. BĂBUȚ Cristina, clasa a IX-a E
5. BĂRBOS Diana, clasa a X-a E
6. BOTA Maria, clasa a IX-a F
7. BOZGA Iulia, clasa a X-a G
8. BREHA Paula Maria, clasa a IX-a E
9. BUIE Mihai, clasa a X-a C
10. BURZO Giulia Alexandra, clasa a IX-a G
11. BUTEAN Eduard, clasa a IX-a G
12. CHIRA Cristina, clasa a IX-a E
13. CHIȘ Bogdan, clasa a X-a E
14. CONSTANTIN Ștefania, clasa a X-a G
15. CONȚIU Ricardo, clasa a IX-a D
16. CRIȘAN Călina, clasa a X-a G
17. DAN Raluca, clasa a IX-a D
18. DOLHA Ioana Emilia, clasa a IX-a E
19. DULF Horațiu, clasa a IX-a D
20. FĂT Laura Elena, clasa a IX-a D
21. GHIȘA Ionela, clasa a X-a E
22. GIUVAR Oana, clasa a X-a G
23. GRUMAZ Tudor, clasa a VII-a A
24. HORDO Andreea, clasa a X-a G
25. HORINCAR Ionuț, clasa a IX-a D
26. IOGIBEAN Petruța, clasa a IX-a D
27. IȘTVAN Bianca, clasa a IX-a E
28. JECAN Andrei, clasa a VII-a A
29. KISS Bernadett, clasa a IX-a C
30. LEORIDEAN Maria Georgiana, clasa a X-a E
31. MATEAȘ Cătălina, clasa a IX-a D
32. MATEI Daria, clasa a VII-a A
33. MATEI Mădălina, clasa a IX-a D
34. MĂLĂNCUȘ Cami, clasa a X-a E
35. MĂRAN Cristian, clasa a X-a E
36. MEREUȚI Cristina, clasa a IX-a G
37. MERVIAN Krisztina Karina, clasa a IX-a C
38. MESAROȘ Mădălina, clasa a X-a E
39. MICLEA Andra, clasa a IX-a H
40. MICLEA Simina Mihaela, clasa a IX-a D
41. MITRE David, clasa a IX-a C
42. OFRIM Alexia, clasa a IX-a H
43. ORZA Georgiana, clasa a IX-a G
44. PAUL Andrei, clasa a VII-a A
45. POP Alexandra, clasa a IX-a F
46. POP Andra clasa a IX-a D
47. POP Christoph, clasa a VII-a A
48. POP Larisa, clasa a IX-a F
49. ROGOJAN Roxana, clasa a X-a E
50. ROMOCEA Izabela, clasa a IX-a F
51. SALACI Alexandra, clasa a X-a G
52. SĂSĂRAN Cosmina clasa a X-a C
53. SFÂRCUȘ Tudor, clasa a VII-a A
54. SÎRB Daiana, clasa a VII-a A
55. SOMEȘAN Cosmina, clasa a IX-a D
56. TARDI Raul, clasa a IX-a A
57. TĂMAȘ Claudia, clasa a IX-a D
58. TĂMAȘ Claudia, clasa a IX-a D
59. TIBIL Andreea, clasa a VII-a A
60. TIBIL Oana, clasa a VII-a A
61. TOMOIOAGĂ Ioana Gabriela, clasa a IX-a E
62. TREITLI Carina, clasa a IX-a D
63. TUNYAGI Kekin, clasa a VII-a A
64. TURDA Robert, clasa a X-a E
65. ȚÎNȚAȘ Gabriel, clasa a IX-a D
66. ȚURA Adriana Romana, clasa a X-a E
67. VIMAN Ionuț, clasa a IX-a D
68. VINȚ Anca-Daniela, clasa a IX-a D

SPONSORI

• Consiliul Județean Maramureș
• Asociația de părinți a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare
• Ferma Zootehnică; S.C. Mesaj Prod. SRL, Tășnad; S.C. Don Pio SRL
• Ancuța Coza, Claudia Bilașco, Elena Cărăușan, Paula Fărcaș, Florentina Ghita, Delia Muntean, Manuela Pintea, Alina Dorle

Mulțumim scriitorilor, profesorilor, instituțiilor și editurilor care ne-au oferit cărți: George ACHIM, Mihaela ALBU, Lászlo ALEXANDRU, Dan ANGHELESCU, Cornelia BĂLAN POP, Flori BĂLĂNESCU, Alexa Gavril BÂLE, Gheorghe Mihai BÂRLEA, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Terezia BOLCHIȘ-TĂTARU, Ioan BOTIȘ, Radu BOTIȘ, Rodica BRAD-PĂUNA, Florica BUD, Nicolae BUD, Alexandru BUICAN, Elena CĂRĂUȘAN, Monica D. CÂNDEA, Doina CETEA, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, Alexandru CISTELECAN, Constantin CIUCĂ, Marius-Ciprian CUCUIAT, Carmen DĂRĂBUȘ, Rodica DRAGOMIR, Editura Actaeon Books Baia Mare, Editura Ratio et Revelatio Oradea, Săluc HORVAT, Ioan HĂDĂRIG, Marian HORVAT, Marian ILEA, Ramona JITARU, Marina LAPOȘI, Viorella MANOLACHE, Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș, Ioan NISTOR, Irina PETRAȘ, Emilia Coralia POP, Revista „Nord Literar”, Daniela SITAR-TĂUT, Lucia STOIAN, Lorena STUPARU, Ioana Ileana ȘTEȚCO, George TEI, Magda URSACHE, Radu ȚUCULESCU

Continue reading „Daniela SITAR-TĂUT: Colocviile Internaționale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt” – Memorialistica Marii Uniri, ediţia a III-a”

Radu BOTIȘ: Colocvii Internaționale Interdisciplinare ”Nicolae Steinhardt”. Memorialistica Marii Uniri

COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE

„NICOLAE STEINHARDT”
ediţia a III-a
Memorialistica Marii Uniri
8-9 iunie 2018
Baia Mare

 

PROGRAM
ORGANIZATOR
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

COORDONATORI:

Prof.dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
Prof.dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
Lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada, coordonator implementare proiect în Diaspora

PARTENERI

– Consiliul Județean Maramureș
– Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca
–  Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca
– Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
-Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania
– Asociația Traian din Cordoba
– Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia
– Editura Actaeon Books Baia Mare
– Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș
– Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca
– Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare
– Asociația de părinți a „Colegiului Național Vasile Lucaciu” Baia Mare
– Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
– Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus

PARTENERI MEDIA/ PARTENERI EXTERNI

Polemici (București/Memphis), Antilethe. Revista pentru rememorarea exilului românesc (Craiova), Australianul (Australia), Clipa (SUA), Mioriţa (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania), Confluenţe literare (Bucureşti), Gazeta românească (Italia), Inforoes (Spania), Graiul Maramureșului, Informația Zilei de Maramureș

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. George Achim, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universității Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, CUDTS
Dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România
CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română București
Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare
Conf. univ. dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada
Conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău
Prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza Iașiˮ, Institutul de Filologie Română „A. Philippideˮ, Academia Română, Iași
Conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Doc. Ph. Dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia
CS III, dr., Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București
Lector dr. Florinel-Ionel Oprescu, Universität Wien, Institut für Romanistik
Doc. Ph. Dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava
Lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada
Ph. Dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava

Vineri, 8 iunie 2018
Orele 9-10.30
Sala Maramureș a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR COLOCVIILOR
CUVÂNT DE SALUT din partea conducerii
Consiliului Județean Maramureș
Facultății de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

PRELEGERI ÎN PLEN

Prof. univ. dr. George ACHIM, Director Școala Doctorală de Științe Umaniste, Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, Poezia carceralului comunist românesc.
Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai BÂRLEA, Facultatea de Litere – Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, Despre natura interioară a libertății
Orele 10:30-11:00 – Pauză de cafea
Orele 11:00 – 13:30

ACTIVITATE PE SECŢIUNI

LITERATURĂ (1)
Sala Maramureș
MEMORIALISTICIA ÎNCHISORILOR. LITERATURA DIASPOREI ŞI A DISIDENŢEI. CULTURA ROMÂNĂ DIN AFARA GRANIȚELOR
Moderator: prof. univ. dr. George ACHIM

1. CS III, dr., Viorella MANOLACHE, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, A patra soluţie (apud Steinhardt şi Orwell).
2. Prof. univ. dr. Horea PORUMB, Université Paris 13, Presupuse amintiri ale unui presupus refugiat politic.
3. Lector univ. dr. Iulian BĂICUȘ, Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Nicolae Steinhardt despre poetica romanului polițist.
4. Dr. Dan ANGHELESCU, Uniunea Scriitorilor din România, București, Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa.
5. Prof. univ. dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Mărturii despre absurdul şi tragismul închisorilor comuniste dezvăluite de scriitoarea Oana Orlea.
6. Prof. dr. Dorle Alina, Universul carceral in romanele lui Dragoș Protopopescu, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
Orele 15:00– 18:00
Sala Maramureș

Secțiunea Literatură (2)
Moderator: Lector univ. dr. Iulian BĂICUȘ

1. Prof. dr. Delia MUNTEAN, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Matei Vișniec – Dezordinea preventivă.
2. Libuše VALENTOVÁ, Facultatea de Litere, Universitatea Carolină, Praga, Privirea lui Virgil Ierunca.
3. Prof. dr. Monica D. CÂNDEA, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare, Sanda Stolojan, Jurnal din exilul parizian.
4. Alexandru BUICAN – Polemici. Jurnal de exil 1988-1991, București/New York.
5. Prof. Mihaela BUDE, Nicu Steinhardt și „Școala” de la Mănăstirea Rohia, Școala Gimnazială Cupșeni.
6. Conf. univ. dr. Nina CORCINSCHI, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău, Eugenia Bulat, mărturisiri lirice din (auto)exil.
7. Manuela PINTEA, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Între întuneric și lumină. Lena Constante.
8. Doc. Ph. Dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava
9. Ph. Dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava
SALA TITULESCU – orele 11:00 – 13:30

II. Secțiunea Socio-umane (1)
Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraționar. Deţinutul român ca tip uman – Memorialistica Marii Uniri
MODERATOR: conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea

1. CS III Flori BĂLĂNESCU, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română București, Chestiunea identității la Paul Goma (O chestiune recurentă de Centenarul Unirii).
2. Radu Sergiu RUBA, Uniunea Scriitorilor din România, București, Cum l-am cunoscut pe Paul Goma.
3. Conf. univ. dr. hab. Aliona GRATI, Publicistica lui Paul Goma, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
4. Prof. dr. Marioara COSMA, Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”, Seini, Monica Lovinescu – Discursul ficțional. ,,Cuvântul din cuvinte”.
5. Doc. Ph. Dr. Peter KOPECKÝ, Csc, Momentul românesc „Decembrie 1989” sau o introducere diletantă pentru un documentar la nivel amator, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia.
6. Prof. Adriana MĂIMĂSCU, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Focșani, Nicolae Steinhardt –Jurnalul unui supraviețuitor.
7. Prof.dr. Petronela MUREȘAN, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
8. Sorina-Maria VICTORIA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alexandru Paleologu – Scenarii de supraviețuire: carcera văzută în cheie ludică.
SALA TITULESCU Orele 15:00– 18:00

II. Secțiunea Socio-umane (2)

Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraționar. Deţinutul român ca tip uman – Memorialistica Marii Uniri
MODERATOR: CS III, dr., Viorella Manolache

1. Prof. dr. Maria Daniela ANDRASCIUC, prof. dr. Gheorghe ANDRASCIUC, Victima în oglinda torționarului. Exerciții de conservare a demnității umane, Colegiul Național „Dragos Vodă”, Sighetu Marmației.
2. Prof. drd. Andrei Claudiu DIPŞE, Etica represiunii intelectualităţii în comunismul românesc, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş/ Şcoala doctorală de Ştiinţe Umaniste, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord – Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.
3. Prof. Ramona JITARU, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, General Gheorghe Garoescu, Jurnal de front, vise de iubire. 14 august 1916 – 28 septembrie 1918.
4. Prof. Mircea BOTIȘ, pr. Radu BOTIȘ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Maramureș. Activitatea desfãșuratã de cãtre preotul Vasile Lucaciu în America în scopul realizãrii Marii Unitãţi Naţionale.
5. Teresia Bolchiș TĂTARU, Germania/Augsburg, Marea UNIRE, dulce ca mierea și amară ca fierea.
6. Prof. dr. Ancuța Maria COZA, Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, Maramureș, Romanul unui „Soljeniţîn român” – Ostinato.
7. Prof. dr. Ionuț CHIRA, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, Titlu rezervat
8. Dr. Mirel GIURGIU, Istoria și activitatea „Bibliotecii si Institutului Roman” de la Freiburg, Kehl -Germania de Sud-Vest
Ora18:00

Închiderea lucrărilor colocviilor
Prof.dr. prof. dr. Daniela SITAR-TĂUT, Paul Goma – Anamneza amneziei. Despre neajunsul de a fi român printre români, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

SPONSORI
– Consiliul Județean Maramureș
– Asociația de părinți a „Colegiului Național Vasile Lucaciu” Baia Mare
– Revista „Nord Literar”
– Prof.dr. Ancuța Coza, prof. dr. Monica D. Cândea, prof. Claudia Bilașco

Mulțumim scriitorilor și editurilor care ne-au oferit cărți: George Achim, Mihaela Albu, Lászlo Alexandru, Dan Anghelescu, Flori Bălănescu, Gheorghe Mihai Bârlea, Ioan Botiș, Florica Bud, Nicolae Bud, Alexandru Buican, Alexandru Cistelecan, Constantin Ciucă, Carmen Dărăbuș, Horvat Săluc, Marian Ilea, Ramona Jitaru, Viorella Manolache, Irina Petraș, Lorena Stuparu, George Tei, Radu Țuculescu

Vavila POPOVICI: Despre rușine

„A nu fi cuprins de rușine atunci când ai greșit e cea mai mare depravare.”

 – Aristotel

 

   Dicționarele definesc rușinea ca sentiment penibil de sfială, de jenă provocat de un insucces sau de o greșeală, antonimul fiindu-i cinstea. Deci, atâta timp cât va exista rușinea, va exista și cinstea.

   O persoană poate să se simtă rușinată numai dacă are sentimentul rușinii, pe care unii știu să-l ascundă, alții –nu. Oamenii de știință și victorienii (epoca istoriei engleze corespunzătoare domniei reginei Victoria) erau fascinați de reacția de înroșire a feței. Ea dovedea că sentimentele autentice nu pot fi mascate și că emoțiile pot triumfa asupra rațiunii. „Cel care nu roșește de căință nu va fugi de fapte care dau mustrări de cuget”, spunea poetul si dramaturgul german Friedrich von Schiller.

   Rușinea este una din cele mai puternice emoții umane. Rădăcina cuvântului „rușine” provine de la  un cuvânt mai vechi ce înseamnă „a acoperi” în sensul de a ascunde și acoperi lucrurile de care ne este rușine. Se distinge de alte emoții prin dimensiunea sa socială, secretă, corporală și spirituală. Uneori e definită ca o versiunea socială a învinuirii care joacă un rol important în fobia socială. Este adesea rezultatul unei umilințe, înjosiri, nerealizări sau a unei imagini corporale nedorite, dar și o consecință a unei emotivități crescute în cazul persoanelor timide, rușinea neavând, în acest caz, o justificare reală.

   Constantin Noica scrie în „Pagini despre sufletul românesc”: „Sentimentul de rușine, cum spune Xenopol, acest simțământ încearcă uneori pe cel al adevăratei conștiințe de stăpân”. Român cu conștiința de stăpân era și năzuința istoricului, revoluționarului Nicolae Bălcescu (1819-1852). Xenopol – filozof, istoric, scriitor român – mai vorbea despre marii învățători ai Ardealului – Samuil Micu, Petre Maior și Gheorghe Șincai care insistau asupra învățăturii pedagogice bazată pe moralizare și simțământul rușinii, dojenind poporul român pentru „căderea lui atât de joasă, când el se cobora dintr-o așa de mândră obârșie”.

   Continue reading „Vavila POPOVICI: Despre rușine”