Al. Florin ŢENE: Omenirea are nevoie de adevăr, să ne reamintim de Heraclit

Adevărul din acest titlu îl scria Nietzsche pe la anul 1879, în timp ce, în perioada călătoriilor sale prin Europa, gândea la principiul translatării și al devenirii perpetue despre care Heraclit insista foarte mult.Principiul cosmic al trecerii de la ființă la neființă, că nimic în natură nu se petrece la întâmplare, Heraclit, filozoful grec presocratic,cunoscut ca Obscurul (Skcoteinos) susținea că totul este supus legilor imuabile conduse de rațiune. Heraclit înțelegea realitatea universală a devenirii ca o unire și conciliere a contrariilor, indispensabile armoniei lumii. Binele și răul, frumosul și urâtul, dreptatea și nedreptatea îi privesc, în exclusivitate, doar pe oameni și aceste elemente își pierd întreaga semnificație în natură și animale. În univers nu există, cum spune Heraclit, nici început și nici sfârșit. Cosmosul în mișacrea sa  descrie cicluri precise și ele revin periodic.La fel ca celelalte animale, oamenii sunt produse ale naturii. Heraclit nu amintește despre divinitate, nici de zei. Sufletele lor nu este un principiu abstract, ci mai degrabă o reacție anorganică a lumii organice. Ființele sunt conduse de destin, pentru a se conserva, sunt împinse să învingă obstacolele, să intre în concurență, să lupte pentru existență. Polemos, adică conflictual este părintele tuturor lucrurilor. O luptă este dreptatea. Necesitatea, contradicția, chiar discordia stau la baza întregului, al totului.

Acest tot intră și Europa cu oamenii ei. Această imagine pentru contemporani este cavalerismul, care își are originea în opera lui Herodot. Visurile vitejești ale cavalerilor continuă să germineze  în inimile băieților de astăzi. Foarte relevant pentru natura europenilor este modul acesteia de a cunoaște granița, iubirea este inseparabilă de cultură și deci de sufletul europeanului.

Continue reading „Al. Florin ŢENE: Omenirea are nevoie de adevăr, să ne reamintim de Heraclit”

Vavila POPOVICI: Despre rușine

„A nu fi cuprins de rușine atunci când ai greșit e cea mai mare depravare.”

 – Aristotel

 

   Dicționarele definesc rușinea ca sentiment penibil de sfială, de jenă provocat de un insucces sau de o greșeală, antonimul fiindu-i cinstea. Deci, atâta timp cât va exista rușinea, va exista și cinstea.

   O persoană poate să se simtă rușinată numai dacă are sentimentul rușinii, pe care unii știu să-l ascundă, alții –nu. Oamenii de știință și victorienii (epoca istoriei engleze corespunzătoare domniei reginei Victoria) erau fascinați de reacția de înroșire a feței. Ea dovedea că sentimentele autentice nu pot fi mascate și că emoțiile pot triumfa asupra rațiunii. „Cel care nu roșește de căință nu va fugi de fapte care dau mustrări de cuget”, spunea poetul si dramaturgul german Friedrich von Schiller.

   Rușinea este una din cele mai puternice emoții umane. Rădăcina cuvântului „rușine” provine de la  un cuvânt mai vechi ce înseamnă „a acoperi” în sensul de a ascunde și acoperi lucrurile de care ne este rușine. Se distinge de alte emoții prin dimensiunea sa socială, secretă, corporală și spirituală. Uneori e definită ca o versiunea socială a învinuirii care joacă un rol important în fobia socială. Este adesea rezultatul unei umilințe, înjosiri, nerealizări sau a unei imagini corporale nedorite, dar și o consecință a unei emotivități crescute în cazul persoanelor timide, rușinea neavând, în acest caz, o justificare reală.

   Constantin Noica scrie în „Pagini despre sufletul românesc”: „Sentimentul de rușine, cum spune Xenopol, acest simțământ încearcă uneori pe cel al adevăratei conștiințe de stăpân”. Român cu conștiința de stăpân era și năzuința istoricului, revoluționarului Nicolae Bălcescu (1819-1852). Xenopol – filozof, istoric, scriitor român – mai vorbea despre marii învățători ai Ardealului – Samuil Micu, Petre Maior și Gheorghe Șincai care insistau asupra învățăturii pedagogice bazată pe moralizare și simțământul rușinii, dojenind poporul român pentru „căderea lui atât de joasă, când el se cobora dintr-o așa de mândră obârșie”.

   Continue reading „Vavila POPOVICI: Despre rușine”