Ion IANCU-VALE: Odă Măriei Sale, Sfinxul

„Poarta Bucegilor’’, (oraşul Buşteni), ni s-a „deschis” în acel glacial 28 noiembrie 2013 (zi în care, după cum se ştie, în fiecare an, deasupra Sfinxului românesc, Soarele creează o piramidă energetică) asaltată de  ceaţă şi de un vânt înspicat, supărător. Deloc încântaţi, dar nu dezarmaţi, împreună cu minunatul meu prieten, profesorul Gheorghe Valerică Cimpoca, am pornit către Sfinx survolând pădurea imensă și înzăpezită de conifere, pe care o ghiceam și pe ea înfrigurată.

Cabina urca în zumzetul sacadat al rolelor ce o antrenau pe cablurile groase de oţel, plină de turişti. Cu toții ne gândeam temători, la ce ne așteaptă acolo sus pe platoul Bucegilor, când, ca la un semnal magic, aproape de penultimul stâlp al telefericului am intrat, parcă, într-un alt fel de spaţiu. Cerul s-a luminat brusc și soarele a năvălit în interiorul cabinei printr-o puzderie de săgeţi calde, binefăcătoare, producând în interiorul glacial, instantaneu, un murmur general de neaşteptată şi plăcută surpriză.

Ieşind din staţia telecabinei, am pornit voiniceşte şi în linişte la drum, singurul zgomot care ne însoţea fiind , scârţâitul zăpezii sub bocancii noştri. Înaintam fără grabă, dar eficient, muntenește, în pofida raniţelor ce le purtam în spinare. La un moment dat am zărit cuşma dacică a Sfinxului, relevându- i-se în continuare, pas cu pas, pe măsură ce înaintam, profilu-i grav, hotărât și tainic.

După ce am depăşit Babele, ne-am oprit, în sfârşit, la câţiva metri de megalitul impunător, misterios, controversat şi unic. Eram lângă Sfinx și era cald, bine şi o pace ca de început de lume. Vântul adia aici, blând şi soarele dogorea ca vara, scânteind feeric în zăpada ce acoperea întinsurile, munţii și  văile, tronând majestuos din înaltul cerului imens, transparent si albastru. Mi-am scos fularul şi căciula năpădit de senzaţii vechi, râvâșitoare , (de om al muntelui şi prospector geolog, de poet născut, convins, şi loial) ce le credeam atrofiate de mediul nociv, otrăvitor al „civilizaţiei’’ citadine, în care rugineam de peste două decenii, şi care mă năpădeau, iarăşi, aproape fluide. Duhul Muntelui era din nou, cu mine şi în mine, și îl simțeam în creierul şi în inima mea frumos, mândru, invincibil etern şi patern.

Noi cei, veniţi din Cetatea Chindiei, am fost printre primii care am ajuns la Sfinx, dar pe măsură ce timpul trecea se adunau tot mai mulţi oameni, veniţi de cine ştie unde, bărbaţi şi femei în vârstă, tineri  şi copii. Am văzut printre ei şi câţiva invalizi şi am admirat performanţa acestora de a fi ajuns in acest spațiu. Fiecare şi-a căutat un loc, s-a aşezat, s-a întins cu faţa in sus, ori pur şi simplu a rămas în picioare, contemplativi și rabdători. Fiecare privea spre Soare, spre acelaşi Soare pe care, dincolo de Timp, îl scrutează şi Sfinxul , fără contenire. Dar, mai ales, fiecare tăcea cu gândurile cu problemele si cu dorinţele lui. Se tăcea, ca intr-un templu sacru.

Cineva îmi spunea că „O rugăciune adâncă înseamnă o tăcere adâncă’’. La un asemenea moment eram martor acum, în acest templu natural fără coloane, ziduri ori acoperiş şi în care nimeni nu vocifera, nimeni nu perora. Şi, Doamne, câtă diferenţă între fiestele de import, procesiunile sau demonstraţiile zgomotoase, impregnate de vulgarităţi, chiote, vaete şi lozinci ipocrite (cu care, cotidian, suntem bulversaţi din ce ce în ce mai des şi pe multiple căi) şi această odă, mută de adulație închinată sincer și cu  speranţă, deopotriva Creatorului, Soarelui şi  lui Sfinxului…

Continue reading „Ion IANCU-VALE: Odă Măriei Sale, Sfinxul”

Ion IANCU VALE: Plăcerea (Eseu empiric)

 Când a conceput regnul animal, Creatorul, i-a inoculat omului, în comparație cu celelalte vietăți, într-un mod special, Plăcerea. Ce să fi însemnat oare asta, mituire, șantaj…? Pentru că Plăcerea,

această stare fundamentală, această caracteristică, acest sentiment vital și puternic marchează întregul efort, întreaga zbatere, întreaga viermuială existenţială cu bunele, dar mai ales cu relele ei.

Aflată acolo, într-o părticică infimă de creier, Plăcerea, stare afectivă veşnic prezentă (şi nu necesitatea cum greşit se spune) l-a făcut pe om să declanşeze războaie, să gândească asiduu pentru a cerceta și a descoperi, pentru a crea revoluţii tehnice, pentru a construi edificii și palate sau pentru a  supune natura, pe care de fapt doar o mutilează și o distruge…

 Da ea, Plăcerea. Plăcerea de a face sex, plăcerea de a mânca mult si bine, de a se distra, de a epata și de a fi adulat, plăcerea de a stăpâni averi și oameni, de a fi lideri politici sau religioși, de a deține bogății și chiar deseori, pur și simplu, de… a ucide.

Ar mai fi făcut oare oamenii copii, dacă nu ar fi existat extazul, acea senzaţie infinită, ameţitoare, generată de punctul culminant al excitaţiei sexuale care se cheamă orgasm? Probabil că nu. Căci dacă actul sexual nu ar fi fost însoţit de placere, primii  oameni creaţi, nu ar fi avut, în nici un fel, grija perpetuării  speciei, ca nici o altă ființă vie de altfel…

 Din păcate, oamenii s-au înmulţit excesiv și paradoxal au degenerat, iar mental au scăpat de sub control, elementul Placere devenind aproape factor predominant, în tot ce au făcut si fac și acum . Astfel că omul, a ajuns să submineze prin întregul comportament social Viața, punând în acelaşi timp în pericol, chiar existența propriului său leagăn, Terra.

Altfel ar fi arătat , la acest moment , fața lumii dacă dominantă ar fi fost Iubirea și nu Plăcerea.

Lupta pentru satisfacerea Plăcerii care, cum spuneam, are multiple fațete, a generat şi încă generează la orice nivel neînțelegeri, vanitate, invidie, ură, egoism…lupta acerbă pentru satisfacerea ei stând ,astfel, la baza declinului umanității, atât de evident în prezent.

Această realitate se datorează faptului că omul, în general, nu a avut şi nu are discernământul necesar pentru a controla și a gestiona obiectiv inegalabila stare numită Plăcere, indiferent de cultură, de educație, de poziție socială, de avere, de vârstă, de sex, de culoare a pielii, sau de rasa pe care un individ le-ar avea.

Pentru că plăcerea este născută şi nu făcută. Ea a dominat și va domina total, cât va fi omul om.

De aceea, numai o profundă mutaţie genetică mai poate schimba ceva. Ori, acest lucru nu depinde de omul cel de toate zilele, ci de Creator care, se pare, are socotelile Lui şi-l lasă pe acesta să-şi mai facă de cap până la accederea spre o altă condiţie mai bună, sau de ce nu, perfectă.

Continue reading „Ion IANCU VALE: Plăcerea (Eseu empiric)”

Ion Iancu Vale: Scurt excurs – Climate literare (1)

PREAMBUL

Prezint mai jos o metaforică declarație de imagine, pe care nu am facut-o publică la momentul când am conceput-o. O fac acum, după trei ani, notând că în acest răstimp revista noastră și-a continuat demersul menit, promițând să revin cu completări și amănunte, punctuale, privind pe toți cei care, într-un fel sau altul, au susținut perenitatea ei miraculoasă:

Într-un moment de sublimă luminare, în iunie 2007, a debutat la Târgoviște publicația de cultură și literatură românească „Climate literare’, pe care am conceput-o împreună cu alți câțiva inimoși oameni de litere târgovișteni. Inițial, revista a fost susținută financiar prin chetă publică, apoi prin sponsorizările făcute de către anumiți întreprinzători particulari, de finanțare instituțională beneficiind doar aproximativ doi ani. De notat și faptul că unii scriitori,  în afara colaborării literare, au intervenit și material la realizarea și continuitatea revistei, și care modest dar salvator, în momente de mare impas, (și au fost foarte multe…), ne-au sărit în ajutor la această „Lucrare plăcută lui Dumnezeu care nu va muri”, după cum am sortit-o, fapt ce, iată, s-a „imprimat”. Tuturor le mulțumesc și le doresc să aibă parte de sănătate și de tot binele din lume.

Foarte importantă în existența de până acum a revistei a fost și colaborarea cu personalități și entități culturale din țară, dar și din  diasporă, cu care am fost într-o permanentă legatură și de la care am primit un necondiționat sprijin. Inițial revista a fost tipărită în format A3, după care din 2010 a apărut atât pe hârtie cât și electronic, dar în format A4, fiind transmisă și online, într-un larg areal cultural, atât în țară cât și peste hotare.

La acest moment revista are colaboratori  din numeroase localități din România și din multe alte țări ale lumii, după cum se poate deduce și din Caseta redacțională. Ea a devenit astfel foarte cunoscută în rândul scriitorilor de limbă română, din Europa și din lume, constituindu-se, după cum s-a remarcat: „O oglindă a unui spațiu pan-românesc, de la Focșani și Severin, la Uzdin și Chișinău de pildă, până în Gibraltar, Israel, și chiar mai departe, în îndepărtata Australie, Canada și S.U.A., de  unde a adunat nume și mărturii unice, greu de identificat în alte publicații similare. Cu totul ,,Climate literare” este acum un magazin literar modern, viu și alert, așa cum numai în presa românească de la Tel Aviv, mai întâlnești…”(citat dintr-un interviu realizat de către scriitorul și jurnalistul Marian Nencescu).

Continue reading „Ion Iancu Vale: Scurt excurs – Climate literare (1)”

Ion IANCU VALE: Veșnicul umblător și femeia ultima

                     VEȘNICUL UMBLĂTOR ȘI FEMEIA ULTIMA

 

Suflarea vântului nebun

a adus cu sine setea de sânge fierbinte

și a făcut pe mulți muritori să se înfrupte,

fără rațiune,

din ambrozia veacurilor de pe urmă.

Revoltat, Veșnicul Umblător

și-a înfipt sabia sa ageră, de cezar,

în văzduhul otrăvit,

împroșcând fulgere nepărtinitoare

ce au pârjolit suflarea suprasaturată

de minciună, ipocrizie și ură,

vestind moartea tuturor,

a celor fără limită sau inutili.

S-a scufundat apoi în valurile imense

ale apelor ce acopereau păcate ancestrale

și neispășite, purificându-le.

Ajuns la țărm, viu și nevătămat,

el și-a îndreptat privirea

spre pădurea de inimi,

ce implorau umile clemență și ajutor

Întunericului alb, glacial și dens

și a descoperit așteptând-ul, solitară,

pe cea care era Femeia Ultima.

A sărutat-o și a îmbrățișat-o

bucurându-se de trupul ei

încântător și curat de zeiță.

Înțelegând că femeia era sora lui

și că rostul i s-a încheiat,

și-a răsucit în pântece

sabia lui împărătească,

nu, însă, înainte de ai înmâna

cheia Iubirii absolute.

Rămânând din nou singură,

femeia a plecat hotărâtă la drum spre

Noua Cetate,

unde trebuia să-și găsească

un loc potrivit

pentru a naște un alt dumnezeu,

și despre care

nu se auzise nimic, niciodată,

adică pe Cel Neprevestit.

–––––––––

Ion IANCU VALE

19 octombrie, 2018

 

 

Ion IANCU VALE: Poeme

PRECUM COPACUL

 

îi creștea ploaia pe cap

ca o iarbă neatinsă de coasă

i se zbătea privirea

peste revărsări de mâl

simțea scoaba vântului

până dincolo de coajă

și mirosul de năpârcă

venind din culcători

auzea scâncetele puilor

ce piereau în leagăne

căci se murea cu sârg

până și în bârlogul urșilor

se mai lumina din când în când

dar tot a potop

și iar crăpa cerul ca o piele sub bici

 

iar el se ruga, se ruga

nu mă trăzni Doamne, nu mă trăzni

nu vezi ce de cuiburi

sunt în frunzișul meu

 

SĂ NU IUBEŞTI POETUL NICIODATĂ

 

Feriţi-vă să iubiţi Poetul,

sau orce alt artist adevărat,

căci mai devreme, sau mai târziu,

veţi suferi o cruntă dezmăgire.

Mai mult,

din cauza dragostei pentru Poet

v-aţi putea răni grav, mortal chiar.

Pe Poet este suficient să-l citeşti,

sau să îl rosteşti.

Până la urmă, el nici n-ar trebui văzut

aşa cum nu este văzut un zeu.

Pentru că pe măsură

ce îşi înplineşte datul divin,

adică opera sa,

Poetul se goleşte prin cuvântul scris,

de tot prea plinul lui Celest.

Devine astfel un simplu înveliş

de carne şi oase,

ne-mai rămnându-i mare lucru

de oferit şi celor de lângă el.

Dar atenţie tu, care vei avea soarta

să te indrăgosteşti, totuşi, de Poet

sau de orice alt artist adevărat,

pregăteşte-te întodeauna de suferinţă.

Înarmează-te cu răbdarea

şi puterea de ai suporta travaliul.

Sărută-i tâmpla chinuită

Şi alină-i inima zbuciumată

cu o mângâere caldă şi tandră,

pentru a-i uşura predestinarea.

Vei rămâne, astfel, alături de el,

în neuitare şi în nemurire.

––––––––––––

Ion IANCU VALE

29 mai, 2018

Ion IANCU VALE: O zi, aproximativ reală

Portret Ion Iancu Vale

 

O zi, aproximativ reală

 

Se trezeşte din somn,

se mişcă dezarticulat şi nesigur, prin apartamentul

său de la parter, glacial, cu iz de om singur şi trist,

plin de cărți aruncate alandala…

Intră în baie, se bărbierește și se taie cu lama.

Priveşte detaşat sângele acela înflăcărat

şi-l lasă să curgă în voie pe barbă, pe gât, pe piept,

îşi pregăteşte un ibric de cafea, de proastă calitate,

fumează în neştire ţigările sale ieftine şi puturoase.

Brusc îl cuprinde un fel de panică

și se întreabă, dacă

apartamentul său boem, sângele acela înflăcărat

ibricul afumat şi turtit, aparatul de ras,

cărțile împrăștiate peste tot,

el care fumează ţigară de la ţigară,

există cu adevărat?

*

Pleacă apoi în oraş

se loveşte de oamenii, care aleargă de colo, colo

gesticulează sau vorbesc singuri,

ocoleşte puzderia de cerşetori groteşti şi disperaţi

ce maculează trotuarele,

traversează aiurea strada, neatent,

cu riscul de de a fi strivit de numeroasele

mașini luxoase, ce fulgeră carosabilul…

Mai bântuie un timp prin urbea sa

obosită de vreme

şi se aşează pe o bancă de pe bulevard…

Deodată un stol gălăgios de ciori,

de culoarea antracitului, se prăbușește

pe coroana castanului sub care stă.

O cioară se ușurează nonșalant

pe genunchiul său.

Se uită buimac la excrementul acela mare,

cenușiu și uleios

și vede cum i se lăbărțează pe pantaloni,

și se extinde, se extinde întruna,

cuprinde banca, strada, casele, orașul…

Pleacă apoi, pentru a-și întâlni iubita,

cu care trebuie să stabilească

un lucru foarte important, adică

să nu se mai certe decât după ce fac dragoste…

Și iarși îl asaltează îndoiala:

cerșetorii aceia grotești,

găinațul acela cleios (auzi, aviar)

iubita lui ardentă și plină de personalitate,

bolizii aceia rutieri

or fi ei adevărați, reali ?

*

Și, în sfârșit, voi care vă holbați acum la mine,

când vă citesc prezentul text,

sau când citiți, personal, aceste rânduri

(pe care o să le considerați, probabil, stupide),

sunteti reali, existați cu adevărat ?!

Ia gândiți-vă, gândiți-vă bine.

———————————-

Ion IANCU VALE

15 mai, 2018

Ion IANCU VALE: Ca un vinovat în copacul existenței

Estompându-se celelalte vise al nopţii, m-am trezit şi am receptat, din nou, un  mesaj verbal, laconic şi criptat, care de astă dată sună astfel: „Pomul de neatins, încă mai poate fi atins”…

Este dimineaţă iar ceasul din perete arată ora cinci şi treizeci şi patru de minute şi plutesc parcă într-o mare de ceţuri… Recidivez reportând şi acest mesaj oniric la poeme anterioare scrise de mine, oprindu-mă la unul, dintre cele câteva, care au ca  laitmotiv pomi sau copaci.

Iata-l:

 

Ca un vinovat în copacul existenţei

 

Vă rog chiar dacă mai fac uneori acrobaţie

pe o sârmă de covrigi, iertaţi-mă,

chiar dacă mă aflu adesea, o apă prea subţire

într-un vad fără maluri, iertaţi-mă.

Iertaţi-mă pentru căci eu nu sunt

numai cel care se vede,

eu sunt mai ales cel care de atâtea ori am fost.

Iertaţi-mă tatăl meu şi mama mea

şi fraţi mei şi nepotul meu Ariel

şi neliniştita mea iubită Soledad

şi toţi cei care aţi crezut în mine vre-o dată

şi  pe care, cu sau fără voie, v-am dezamăgit,

căci eu m-am născut într-un copac.

E atât de înalt copacul acesta,

iar sub mine nu mai sunt crengi,

pentru că pe măsură ce urc ele se usucă

şi se frâng în urma mea,

fără a mai putea coborî…

Încă o dată vă rog, iertaţi-mă,

e atât de înalt copacul acesta,

încât nici cerul nu-l mai poate umple…

 

Şi totuşi ce să însemne ,,Pomul de neatins, încă mai poate fi atins”?

Să fie aici oare vorba,  despre atât de cunoscuta pildă biblică, a

Pomului Vieţii şi Cunoaşterii? Ori altceva… mă tot întreb…mă intreb…

––––––––

Ion IANCU VALE

21 februarie 2018

Târgoviște

 

Ion Iancu VALE: Picătura de sânge a lui Dumnezeu

Poetul este coloana spirituală, fără sfârşit, care leagă cerul de pământ. Indiferent că aceasta intră sau nu, în graţia de obicei subiectivă a con­temporanilor şi a criticilor ,dacă devine celebru sau dacă rămâne un mare anonim într-o lume pe zi ce trece din ce în ce mai inaptă, în stabilirea valorilor spirituale, Poetul este alesul Divinităţii. El are astfel, Acolo, Undeva, jilţul lui de cinstire şi mărire. Pentru  că Poetul este unul din marii sacrificaţi în dumnezeire, atunci când, modest şi cu credinţă, îşi etalează menirea. Trebuie să se ştie însă că nu Poetul îşi alege această stare de graţie, pentru că el nu este făcut, el este născut şi starea lui este predestinată.

Cine simte şi înţelege poezia adevărată, aproape că nu mai are nevoie să citească decât Sfintele Cărţi ale lumii şi cărţile lui, ale Poetului. Căci, în zidirea lui demiurgică, interpretează precum nimeni altul, şi inconştient, Invăţăturile…

Poetul este crucificat pe destinul personal, trăind şi murind singular, niciodată destul de apreciat la întreaga sa valoare. El este un fiu al lui Dum­nezeu care se naşte, ful­geră şi dispare ca o cometă, viaţa fiind de obi­cei, pentru el, un lung travaliu. Nu că nu i-ar plăcea să aibă şi el o viaţă normală, tihnită şi lipsită de griji, dar, pentru că este un ales, el trebuie să sufere, având tribut greu de plătit pentru rolul hărăzit şi asumat.

Continue reading „Ion Iancu VALE: Picătura de sânge a lui Dumnezeu”

Ion Iancu VALE: Creanga Shiraz

La ceas reavăn de zori de ziuă Glasul, cu timbrul său grav și sonor, mi-a străpătruns iarăși somnul, rostind :” Definiție definitivă, a crengii shiraz”. M-am trezit și am așternut aceste cuvinte pe hârtie. Din ilogica propoziție, m-a frapat inițial ultimul cuvânt, căruia i-am receptat perfect grafia.

Am dat căutare și am aflat, că Shiraz, este un oraș iranian străvechi și  legendar,  aflat la poalele muntelui Zagros, supranumit, printre altele, și Orașul Poeților și în  care doi mari poeți persani, Hafez și Saadi, au mausolee și sunt considerați, și acum, drept zeități.

A rămas apoi, să decriptez această misterioasă și ciudată alcătuire de cuvinte: „Definiție definitivă, a crengii shiraz” care, m-a dus, nu ştiu dece, cu gândul și la un poem pe care l-m creat cu ani în urmă intitulat „Orașul din vis” , publicat într-una din carțile mele, și pe care îl redau acum mai jos:

,,Se făcea că îi privea de pe celalalt munte,/ structura grandioasă, dominatoare/ plantată în grebănul granitic/ al masivului montan./

Ca un giuvaer uriaș, Orașul srălucea/ în soarele amiezii și îl ademenea/ plin de mistere promisiuni și lumină./

 Între ei se afla, însă crevasa care se căsca largă,/

adâncă și imposibil de trecut…/

Sorbea în pupila avidă cupolele argintii/ și scânteietoare și turnurile avântate spre boltă/ balcoanele și ogivele aurii./

 Distingea furnicarul acela în mișcare/ și plin de viață în care ființe misterioase trăiau,/ iubeau și mureau fericite./

O, și cât n-ar fi dat să ajungă și el acolo/ dar nu putea nu avea cum,/

implacabila crevasă îl oprea./

Contempla solitar, trist și neputincios ființa fabuloasă a mirificului Oraș,/ interzis  deocamdată pentru el./

Aștepta însă neresemnat,/ căci știa că până la urmă, va afla calea și va reuși/

să ajungă pe acel teritoriu atât de râvnit. „

Ce aș mai putea spune? Chiar nu știu… Vis din vis, din vis…

————————————–

Ion Iancu VALE

Târgoviște

8 decembrie 2017