Ion Iancu Vale: Scurt excurs – Climate literare (1)

PREAMBUL

Prezint mai jos o metaforică declarație de imagine, pe care nu am facut-o publică la momentul când am conceput-o. O fac acum, după trei ani, notând că în acest răstimp revista noastră și-a continuat demersul menit, promițând să revin cu completări și amănunte, punctuale, privind pe toți cei care, într-un fel sau altul, au susținut perenitatea ei miraculoasă:

Într-un moment de sublimă luminare, în iunie 2007, a debutat la Târgoviște publicația de cultură și literatură românească „Climate literare’, pe care am conceput-o împreună cu alți câțiva inimoși oameni de litere târgovișteni. Inițial, revista a fost susținută financiar prin chetă publică, apoi prin sponsorizările făcute de către anumiți întreprinzători particulari, de finanțare instituțională beneficiind doar aproximativ doi ani. De notat și faptul că unii scriitori,  în afara colaborării literare, au intervenit și material la realizarea și continuitatea revistei, și care modest dar salvator, în momente de mare impas, (și au fost foarte multe…), ne-au sărit în ajutor la această „Lucrare plăcută lui Dumnezeu care nu va muri”, după cum am sortit-o, fapt ce, iată, s-a „imprimat”. Tuturor le mulțumesc și le doresc să aibă parte de sănătate și de tot binele din lume.

Foarte importantă în existența de până acum a revistei a fost și colaborarea cu personalități și entități culturale din țară, dar și din  diasporă, cu care am fost într-o permanentă legatură și de la care am primit un necondiționat sprijin. Inițial revista a fost tipărită în format A3, după care din 2010 a apărut atât pe hârtie cât și electronic, dar în format A4, fiind transmisă și online, într-un larg areal cultural, atât în țară cât și peste hotare.

La acest moment revista are colaboratori  din numeroase localități din România și din multe alte țări ale lumii, după cum se poate deduce și din Caseta redacțională. Ea a devenit astfel foarte cunoscută în rândul scriitorilor de limbă română, din Europa și din lume, constituindu-se, după cum s-a remarcat: „O oglindă a unui spațiu pan-românesc, de la Focșani și Severin, la Uzdin și Chișinău de pildă, până în Gibraltar, Israel, și chiar mai departe, în îndepărtata Australie, Canada și S.U.A., de  unde a adunat nume și mărturii unice, greu de identificat în alte publicații similare. Cu totul ,,Climate literare” este acum un magazin literar modern, viu și alert, așa cum numai în presa românească de la Tel Aviv, mai întâlnești…”(citat dintr-un interviu realizat de către scriitorul și jurnalistul Marian Nencescu).

În luna iunie 2017, revista a împlinit un deceniu liniar de viață și  sperăm ca, în curând, să edităm și o Antologie „Climate Literare”. În tot acest răstimp, în afara numeroșilor scriitori celebri din literatura universală (din toate timpurile), revista a inserat în paginile ei creații a  aproape șase sute de autori contemporani, de toate vârstele, mulți dintre aceștia însemnând nume de notorietate și de mare și incontestabilă valoare literară. Au debutat in paginile acesteia, insă, și tineri condeieri, unii dintre ei fiind deja foarte cunoscuți în prezentul spațiu literar.

Personal, dacă Pronia îmi va mai ține, în continuare, palma pe creștet, voi merge înainte, împreună cu cei care au fost și mi-au rămas aproape, dând uitării perioadele nefaste de asocieri și rupturi intempestive, de tentative de asimilare sau de desființare, de compromisuri, de frondă și umiliri, de agonie și extaz, prin care am trecut și, împreună cu cei care încă mai cred, sincer și dezinteresat, în „lucrarea” care a fost și este revista ,,Climate literare”, să reușim să o facem să-și continuie drumul și să atingă standarde, calitative, superioare celor de până acum. Așa să ne ajute Dumnezeu!

– va urma –

––––––

Ion Iancu Vale

1 iulie 2020

Târgoviște

Lasă un răspuns