Ion Iancu VALE: Creanga Shiraz

La ceas reavăn de zori de ziuă Glasul, cu timbrul său grav și sonor, mi-a străpătruns iarăși somnul, rostind :” Definiție definitivă, a crengii shiraz”. M-am trezit și am așternut aceste cuvinte pe hârtie. Din ilogica propoziție, m-a frapat inițial ultimul cuvânt, căruia i-am receptat perfect grafia.

Am dat căutare și am aflat, că Shiraz, este un oraș iranian străvechi și  legendar,  aflat la poalele muntelui Zagros, supranumit, printre altele, și Orașul Poeților și în  care doi mari poeți persani, Hafez și Saadi, au mausolee și sunt considerați, și acum, drept zeități.

A rămas apoi, să decriptez această misterioasă și ciudată alcătuire de cuvinte: „Definiție definitivă, a crengii shiraz” care, m-a dus, nu ştiu dece, cu gândul și la un poem pe care l-m creat cu ani în urmă intitulat „Orașul din vis” , publicat într-una din carțile mele, și pe care îl redau acum mai jos:

,,Se făcea că îi privea de pe celalalt munte,/ structura grandioasă, dominatoare/ plantată în grebănul granitic/ al masivului montan./

Ca un giuvaer uriaș, Orașul srălucea/ în soarele amiezii și îl ademenea/ plin de mistere promisiuni și lumină./

 Între ei se afla, însă crevasa care se căsca largă,/

adâncă și imposibil de trecut…/

Sorbea în pupila avidă cupolele argintii/ și scânteietoare și turnurile avântate spre boltă/ balcoanele și ogivele aurii./

 Distingea furnicarul acela în mișcare/ și plin de viață în care ființe misterioase trăiau,/ iubeau și mureau fericite./

O, și cât n-ar fi dat să ajungă și el acolo/ dar nu putea nu avea cum,/

implacabila crevasă îl oprea./

Contempla solitar, trist și neputincios ființa fabuloasă a mirificului Oraș,/ interzis  deocamdată pentru el./

Aștepta însă neresemnat,/ căci știa că până la urmă, va afla calea și va reuși/

să ajungă pe acel teritoriu atât de râvnit. „

Ce aș mai putea spune? Chiar nu știu… Vis din vis, din vis…

————————————–

Ion Iancu VALE

Târgoviște

8 decembrie 2017

Lasă un răspuns