Ilarion BOCA: La mulți ani Radio ProDiaspora!

Cu doar un an în urmă, cineva mă întreba dacă am vreo relație culturală cu scriitorii din diaspora. I-am răspuns că nu am nici o relație! Persoana respectivă m-a privit în tăcere, dar am simțit în privirea ei un fel de reproș nemărturisit în cuvinte. Apoi, ca printr-o magică întâmplare am cunoscut-o pe doamna Mioara Gram și prin dânsa, marea și frumoasa familie ce slujește cu modestie Radio ProDiaspora.

Am fost impresionat de la început de înalta calitate morală și umană a membrilor acestei familii de artiști. Deschiderea lor spre un nou model de dialog, în care spiritul polemic se bazează pe iubire și înțelegere, pe valorificarea a ceea ce este bun și drept în credința fiecărui om, mi-a revelat condiția umană cea mai aproape de statura noastră morală, ca oameni. Iată, toate aceste date au pus bazele colaborării mele cu Radio ProDiaspora.

Am înțeles încă din copilărie că oamenii sunt diferiți și pentru că am evoluat în medii diferite, dar și pentru că diversitatea slujește unui scop cosmic. Așadar, noi suntem asemenea unei grădini cu miliarde de flori! Fiecare floare aduce parfumul și culoarea sa în acest Univers! Și ceea ce este fascinant, în familia radioului ProDiaspora nimeni nu a trasat o linie a gândirii, cei ce au venit în această familie erau, cu toții, animați de asemenea frumoase și nobile idei. Nimeni nu are pretenția că el este cel mai mare, ci, toți slujesc cu o smerită credință celor din jur, neuitînd că iubirea aproapelui trebuie să fie un crez ce își are izvorul în Lege. Iată cum, parcă printr-o minune, m-am alăturat și eu acestei echipe de gânditori și creatori pentru a trudi și eu, după puterile și priceperea mea, pe Drumul Comun ce duce la desăvârșirea și umanizarea noastră continuă.

Fie ca munca noastră să dăruiască luminii opere și repere frumoase, oameni care slujesc celor din jur după cele mai înalte reguli și principii morale. Pentru mai binele nostru este nevoie de o etică bazată pe educație, dreptate și adevăr, iar cei din familia acestui post de radio și-au făcut un crez din aceste repere.

Continue reading „Ilarion BOCA: La mulți ani Radio ProDiaspora!”

Ilarion BOCA: Cântând de Ramayana

CÂNTÂND DE RAMAYANA

 

O, Doamne Raiul lumii l-am pierdut
În urma unei rătăciri de-o clipă,
Dar cât îi trebuie ulciorului de lut
Să-și facă tot tezaurul risipă ?

O lovitură doar, primită de oriunde
E un dezastru fără de cuvinte…
Prin tragica spărtură moartea va pătrunde
La noi, copiii tăi celești Părinte.

Iar cerul tot va tremura-n secundă
Ca-n Ramayana mirilor divini
Și nu-i o voce-n sensuri la plânsu-mi să-mi răspundă
Când ar ogorul milei cuprins de tragici spini.

Ce ți-am făcut eu Ție, Părinte al iubirii !
Ce mi-am făcut eu mie în fața tuturor !
Cutremur e în mine cum n-a fost dat simțirii
Că cerul mântuirii s-a exilat în dor.

Cântând de Ramayana pe-un colț de veșnicie
O lacrimă în flăcări la schit se roagă Ție.

————————-

Ilarion BOCA

3 aprilie 2019

Ilarion BOCA: Hora veșniciei

HORA VEȘNICIEI

 

Negură de veac se-așterne
Pe scripturile bătrâne :
Frați români, e una ȚARA
Și nu-i ȚĂRILE ROMÂNE !

Iar în ea, un miez de aur,
Dacia de altădată,
Sfânta vatră milenară
Ce de ceruri ne-a fost dată .

Frați români, e una ȚARA,
Ca lumina din psaltire,
Și ca lacrima curată
Ce-a căzut pentru Unire !

Tună clopote-n Moldova,
Buciumele noastre plâng
Și românii în Unire
Toți ca frații azi se strâng.

Într-o mare tricoloră
De drapele fremătând,
ȚARA-I inima și vatra
De iubire sângerând.

ȚARA-I plaiul Mioriței,
Și e gura ta de rai :
Vin române la Unire,
Vino-n strămoșesc alai !

Și de-l vezi pe moșul Roată
Să-l aduci în mare cinste,
Că e singurul din lume
Care pe români nu-i minte !

Apoi, să întindeți Hora,
Hora cea din veșnicie
Că prin ea venim la viață
Și din ea ȚARA învie .

————————-

Ilarion BOCA

24 ianuarie 2019

Foto: Imagine inedită internet

Ilarion BOCA: Destin

Iubită mamă, iar îți scriu
Deși e-atâta de târziu…
O, mamă, munte de blândețe
Ce frig este aici, și ce tristețe…

Mi-ai fost mereu pe-acest pământ
Și lacrimă și înger sfânt,
Purtându-mă pe-a vieții cale
Pe-aripile iubirii tale.

Mai așteptat ani mulți în prag,
Primindu-mă cu-atâta drag…
Ai strălucit mereu în toate ;
N-ai spus odată nu se poate.

Iar de aveai și tu dureri
Le ascundeai printre tăceri,
Să nu le poarte-n lume vântul,
Să nu le știe nici pământul…

Ai fost speranța mea în zare
Și cea mai sfântă sărbătoare,
Iar când n-am fost copil cuminte
Mai ars cu lacrima-ți fierbinte.

Mai ars cât nu a fost târziu
Spre ați rămâne-n suflet fiu,
Că nu-s sub cer mai tragici spini
Ca fiii deveniți străini.

Și nici un chip al suferinței
Nu are jarul neputinței
Ca cel de dincolo de ramă :
Cum e al tău, iubită mamă.

Ai griji ce zilnic stau la pândă :
De câte ori adormi flămândă ?
În câte nopți n-ai vrea un ceai,
Dar plângi în taină că nu-l ai ?

Azi morții nu i-ai spune nu…
Dar ea nu vine când vrei tu,
La fel, nici fiii tăi nu vin
S-arunce cupa-ți cu venin.

În ruga ta plângi istovită,
Sărmană mamă părăsită !
Iar noaptea, Doamne, va să vie,
Și până-n zori… e-o veșnicie.

Da…morții nu i-ai spune nu,
Dar ea nu vine când vrei tu.

————————-

Ilarion BOCA

5 decembrie, 2017

Ilarion BOCA: Onor Țării

ONOR ȚĂRII

 

De ziua ta, iubită țară,
Prezent răspund iar la apel,
Eu care ți-am slujit o viață
Cu arma-n mână sub drapel.

Și eu ce-am stat pe metereze
În piscul munților străbuni,
Răspund prezent ca-n tinerețe
Când tu în juru-ți ne aduni.

Prin valurile înspumate
Cu tine veșnic eu rămân,
Că m-am născut să-ți stau de veghe
Ca orice suflet de român.

Iar eu, ce zbor ca o săgeată,
Din cerul limpede cobor,
Cât să-mi sărut în vise pruncii
Și steagul nostru tricolor.

Suntem din veac esență rară
Și păcii i-am slujit mereu :
Suntem români, avem o țară,
Și-n ea stăpân e Dumnezeu !

Ca brazii străjuim hotarul
Acestui sfânt picior de plai,
Pe care-am ctitorit o vatră
Și-o gură veșnică de rai.

Acum îți spun, ca și poetul
Ce-a plâns sub steagul tricolor,
Ca la trecutul tău de aur
Să ai un falnic viitor !

————————-

Ilarion BOCA

28 noiembrie, 2018

Ilarion BOCA: Alături cu Țara

ALĂTURI CU ȚARA

 

Alături cu Țara în gând și în faptă,
În glasul ce cheamă la dreaptă Unire,
Purta-vom pe umeri porunca-nțeleaptă
Că Țara ni-i crezul și-ntâia iubire.

Alături cu Țara spre veacuri ce vin
Să fim ca și munții ce-s borne și-n dor
Pe gura de rai ce ni-i darul Divin
Și vatră de aur și sfânt viitor.

Alături cu Țara fii veșnic române,
Statornic în crezul străbun
Că soarele păcii nicicând nu apune,
Ci urcă prin veacuri spre-un mâine mai bun !

În cântec strămoșii din ceruri coboară
Că iată și cerul e-alături de ȚARĂ !

 

Fie ca flacăra Unirii să ne lumineze gândurile și sufletele cu lumina iubirii străbune care a stat la temelia neamului nostru românesc ! Fără iubirea de țară nu există nici o patrie și nici un viitor ! Și fie ca dreptatea acestui adevăr istoric să încline, în semn de respect și frunțile cele mai înverșunate împotriva Unirii ! Dumnezeu să fie cu noi, așa cum a fost mereu la nevoie !

La mulți ani România !
La mulți ani români !

————————-

Ilarion BOCA

24 noiembrie, 2018

Ilarion BOCA: Moștenire – In memoriam Regelui Mihai

MOȘTENIRE
In memoriam
                                  Regelui Mihai

 

Cu sufletul arzând mereu spre calea voastră
Eu las ca moștenire o zare-n veci albastră,
Din gândul meu de bine eu las un tainic foc
În lume să vă fie înalt și sfânt noroc.

Eu sunt cu voi, dar matricea mă cheamă,
Să dau din sinea mea celestă vamă…
De nu aș fi cu voi, soldat la datorie,
Zadarnic mi-ar fi visul, acum, și-n veșnicie.

O candelă de veghe în cer vreau să rămân
Și-n țara mea de aur, mereu un drept stăpân !
Iar dincolo de mine, fiți veșnic fiii mei
Stăpânitori și liberi ca niște mitici zei !

Aceasta mi-e dorința ce-mi arde-n templul firii :
Golgotă și iertare pe calea mântuirii !

–––––––––-

Ilarion BOCA

21 noiembrie, 2017

 

Ilarion BOCA: Unirea veșnic ideal

UNIREA e din veacuri forța vie
Ce ne-a ținut aici lumini în efemer,
E dorul absolut de veșnicie
Și-i jertfa noastră ce nu ține de mister.

Unirea este singura durere,
Și-i singura virtute ce unește ani
În care-am ars și rugă și tăcere
Dar am văzut și vânzătorii de doi bani.

Unirea este sfântă datorie
Când frații simt în dor aceeași rădăcină,
Și este pentru nemurire sacra vie
Din care ne-am zidit ginta latină.

Unirea este dor și libertate,
Unirea e un vis adus din rai,
În ea suntem ce-am fost : eternitate…
Iar fără ea am fi un plâns celest de nai.

Alegeți dar, ce vreți să fim : Unire?
Sau dacă nu, o viscolire mută-n iarbă,
Un vis pierdut ce cade din uimire
Ca lacrima ce tremură în barbă ?

UNIREA e trăirea înțeleaptă,
În care viitorul ni l-am pus,
E semnul ce spre viață ne așteaptă
Pe crucea și Golgota lui Iisus.

De-am merita noi veacuri de lumină
O, Doamne, Ție toate ți se-nchină !…

––––––––-

Ilarion BOCA

7 noiembrie, 2018