Cristian Gabriel VULPOIU: Rapsodie de vise (poeme)

 

Pe a zorilor petală izvorul curge-n versuri,
Stele fug dezordonate pe centauri fără șei
Clepsidre dăltuiesc pagode lunii în blestemate geruri
Hipnotică sculptură în agonia unui timp fără chei.

 

Printr-o ciutură spartă se scurg eternități mate,
Caii infinitului cu potcoave surde pictează ploi
Curcubeie îi împletesc amurguri în culori stigmate
La sânii morganei astăzi sug laptele lunii doi strigoi.

 

Pășesc tiptil pe lespezi de vise până la catafalcul morții,
Unde bătrânul Babel toarnă sângele solar în calendare
Ceruri atemporale răscolesc nemuriri la poarta sorții
Sub amprenta unor lumi obscure din universuri secundare.

 

Văd pe tipsia nopții catapeteasma tăcerilor surde,
Conjugate de umbre la timpul amorf pe puntea dintre vise
Pierdute în ploaia de păcate, năluci în alchimii absurde
Pe delirul sacrului neant un petec de azur se zugrăvise.

 

Mă ascunde de vise printre timise penumbre și oglinzi,
Eu însumi am devenit propria-mi dioramă
Și-mi întreb sinele, ce plenitudini de univers colinzi
Ai avut oare timp să admiri a spiritului panoramă ?

 

 

ARPEGII

 

Sorbind petalele unui timp desfrunzit,
Îmi reazem a mea frunte de o ramură de soare
Lespezi de camee mă poartă spre tronu-ți urzit
Din muguri de lumină ce sparg valul care doare.

 

Lasă-mă să-ți sărut marea, tu blândul meu poem,
Să-ți pârguiesc neantul în nopțile frivole
Din pergole de stele ciclopii-ți croșetează un totem
Din paradoxuri care te lacrimă-n-tr-ale visului corole.

 

Afară ninge a vis clepsidra-ntr-o călimară,
Să-ți scriu o carte cu visele în muiate-n jad
Pe amurgul înobilat de noaptea cea amară
O mică răscruce în drumul laptelui lunii către iad.

 

Continue reading „Cristian Gabriel VULPOIU: Rapsodie de vise (poeme)”

Cristian Gabriel VULPOIU: Încă o filă de poveste

ÎNCĂ O FILĂ DIN POVESTE


La ceas de seară scriu o filă din poveste,
Și mă-ncălzesc cu pătura-ți de șoapte
Ce mă poartă prin împărățiile celeste
Iubito, tu ești marea prefăcută-n noapte.

Îți scriu povestea iubito, pe fila unui vis,
Mă arde ruginiul toamnei tutelare
În sânge pianul scrie ode în anticul zapis
Pe o lacrimă de înger la răsărit de soare.

Am să te iubesc ispito, ca-n povești,
Cu vise îmbrăcate-n straie nupțiale
Cu inorogi de foc și alegorice calești
Și heruvimi să îți aducă osanale.

Mă pierd de mine atunci când îți privesc,
Trupul ce parcă tremură a liră
Rog o lacrimă să îți șoptească întâiul TE IUBESC
Coroane din șirag de stele zeii ne-mpletiră.

Încă o filă din poveste iubito îți mai scriu,
În susur de vioară precum al tău alint
Lasă-mă în noaptea grea luceafăr să îți fiu
Lasă-mă nirvană inima să-ți simt.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

9 noiembrie 2019

Cristian Gabriel VULPOIU: Pe Aripi de Lumină

PE ARIPI DE LUMINĂ

 


Mă preling pe petala unui timp amorf,
Când orologiul în litere se stinge
Îmi definește lin apusul limitrof
Iar cerul desenat de vise nu mai ninge.

Un biet opaiț mai lacrimă a șoaptă,
O stea îmi mai foșnește nefiresc în palmă
Fictive abisuri pe puntea dintre lumi așteaptă
Clipe reci ce mă îngână strident în sudalmă.

Pe scara unui vis lunec spre secundul imers,
O liră-i lumină-n chivotul unei mări bacante
Descântă nopți vivante ascunse sub cupola unui vers
De sub arcușul veșted al genunilor mirobolante.

O floare albastră gustă suspinul unui fior,
Ce în amurg mai închină visu-n plenitudini
Pe diafanul unei aripi de pescăruș pierdut în zbor
Spre ale necuprinsului șarmante latitudini.

Visul meu se pierde răstignit în clepsidra unui neant,
Sinucis în irisul fierbinte al unui amor a moarte
Departe de destinu-i de sticlă și sinele-i vivant
Își deslușește umbrele precum o fereastră, într-o carte.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

7 noiembrie 2019

 

 

Cristian Gabriel VULPOIU: Serenitate

SERENITATE

 

Mă pierd tâlcuind frunzele ce cad pe alei
Ce coboară parcă din corola unui vers
Din călimara de patimi și vise în ulei
A liră pentru al iubirii agonizant mister.

Simt aroma toamnei în trupu-mi amforă,
De sub arcușul ploii ce se tânguie a poem
Pe portativul vis mai suspină o vioară
Iar un pian mă miruie cu glasul să boem.

O, toamnă, mă înclin serenității tale,
Și corolei tale de prințesă din Levant
Feeric înveșmântată în straie nupțiale
Dansează menueturile unui cer vivant.

Iubesc serenitatea melancoliei tale, toamnă,
Și ruginiul plâns ce-mi tremură-n cărare
Și lacrima versului pierdut în icoana ta, doamnă
Mă seduce să sărut al tău crâmpei de soare.

Mă-ntreabă codrii ruginii, de ce le-am furat visul,
De ce a tăcut șoapta eternelor iubiri ?
La răspântii de dor o liră mai cântă versul
Și ale noastre melancolice amintiri

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: La margini de tumult

LA MARGINI DE TUMULT

 

Moartea e la margini de tumult,
Iar lumânările nu mă mai mint a soare
A ta rugă în amurg iubito o ascult
Căci luna s-a ascuns în felinare.

Soarele abia zâmbește din penumbre,
Când timpul curge-n amfore de abis
În necuvinte ard și-n patimi sumbre
Mă reculeg în alchimia unui vis.

Marea e rece și focul ca de gheață,
Îmi mistuie păgâna nemurire
Visele mi le așează în balanță
Pe portativul unei ludice clepsidre.

Iubito, iarna șuieră a moarte,
Și parcă de mine tot mai departe ești
Îți scriu de sub geru-ntunecat o carte
Mi-e dor de tine și aștept calde vești.

Regatul alb a acoperit drumul dintre noi,
Mă gândesc la tine și parcă nu mi-e bine
Când vei trimite dara plicul înapoi
Te rog iubito, trimite-te pe tine.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: Mugur de vis

MUGURI DE VIS

 

Mugur de vis sculptat în val,
În pântec de ramuri de rouă
Sărut al tău soare de cristal
Ce țese a infinitului aromă.

Tu ești corola unei dimineți,
Și acuarela lui Orfeu
Pe azur te lacrimă poeții
Clipă de basm răpită de la zeu.

Te venerez, dulce ispită,
Lumina mea în visul diafan
Te visez în nuferi poleită
Îți ascult glasul în șoapte de pian.

Sculptură-n vis, mugur de rouă,
Mă lasă să îți fiu luceafăr
Să îți ascult dragostea cum plouă
În călimara unei flori de nufăr.

Un val mi te-a-mbrăcat mireasă,
În mantie de heruvimi
A cerului împărăteasă
Și a profanei mele inimi.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: Ploaie de toamnă

PLOAIE DE TOAMNĂ

 

E seară de septembrie, mă ceartă frunzele absurde,
Și-mi lacrimă odiseea cireșilor de mai
Ramurile de vise nu îmi mai pot răspunde
Mă inundă ploi vasale cu abisalul vers bălai.

Culeg stele coapte, frunze ce respiră elixire,
De sub cerul yin și yang între două tăceri
Gândul lumină îmi cântă nemuriri la lire
Plămădind stropii de vise din zorii pauperi.

Respir soaptele toamnei din pletele-i de absint,
Sub curcubeie desculțe ce balotează neguri
Pe cioburi de clepsidre alerg prin labirint
Ascult refrenul ploii din ludice amurguri.

Citesc psaltirea-n frunzele ce cad a cruce,
Când vântul vivant a scris pe vis eternitatea
Spre plenitudini noaptea versul că-mi seduce
Un pian îmi mai suspină-n rugă pietatea.

Ploaia de toamnă coboară pe strune de vioară,
Pe portativul rastignit al lacrimei din zori
Trezind din letargie clipe precum o mândră
Ce se desmiardă-n falduri în marea de fiori.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: Iubită Toamnă

IUBITĂ TOAMNĂ

 

Giuvaier, te simt cum curgi spre mine,
Gust raza ta de soare pe strune de vioară
În chip de izvor luceferi vin să ți se-nchine
Să îți descânte valuri în trista călimară.

Răsfoiesc ale tale pagini pline cu vise,
Și talazuri ce te dezmiardă-n versuri albe
Prin labirintul tainic al șoaptelor nescrise
Închin rugi arămii și ți le prind în salbe.

Îți sărut marea ce curge din clepsidră,
În rogvaivul toamnei spre răspântii de cer
Pictându-ți zâmbetul dulce de copilă
Pe șevaletul plămădit din praf de stele.

Din petalele viselor din zori,
Îți împletesc corole-n muguri de toamnă
Te scald în poemul ludic al mării de fiori
Velință îți sculptez din melancolii, doamnă.

Un pian mă miruie cu lacrima-ți din zori,
La harpă izvorul mi te suspină-n sânge
Neguri îmi alungă toamna și pe ai ei cocori
Iar fulgul alb de nea … lacrima îmi stinge …

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: Penumbre în oglindă

PENUMBRE ÎN OGLINDĂ

 

Mă ascund după perdeaua unei umbre,
Oglinda mă privește de sub mască
Mi te sculpteaza-n lirice absurde
Cerul ce în mantre vrea să îți vorbească.

Mă regăsesc în astralele penumbre,
Eu sunt penumbra ce sărută oglinzi mate
Ating petale de vis din vitralii sumbre
Ce îmi îngâna litere-ntr-o carte.

În litere e roua ce mă doare,
Dar și lumina ce din rouă se revarsă
Spre zorii păgânului răsărit de soare
Care ucide noaptea careia-i spun casă.

Întuneric și lumină îmi sunt pagini de carte,
Iar penelul, un licar din dulcele absurd
În agonia morții doar versul cântă-n șoapte
Tălmăcite doar de lună în deliru-i surd.

Eu sunt versul, iar cartea cântă-n lacrimi,
Pe fila albă a valului din zori
Mistice trăiri și calde patimi
Pe strunele de rouă ale mării de fiori.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU

Cristian Gabriel VULPOIU: Aud

Aud necuvinte șoptind,
Din pierdute emisfere
Sentințe închipuind
Pentru tăceri efemere.

Aud un cer răstignit,
Pe raza unui vers
Ninsă de timpul risipit
Și de nimbu-i pauper.

Aud ionii unei clipe,
Și valul în vitralii surde
Pe ale visului aripe
Respir trăiri absurde.

Aud diateza unui val,
În metru-i alegoric
Mă pierd în visu-i abisal
Ce nu are istoric.

Aud ispita unui vis,
Ecouri din penumbre
Ce-n litere de necuprins
Un yin și young ascunde.

—————————–————————

Cristian Gabriel VULPOIU