Zenovia ZAMFIR: Calea spre Lumină cu George CĂLIN

Albastrul cerului se amestecă cu roşu umbrei soarelui în asfinţit, o frunză de salcie pluteşte în derivă  pe marginea lacului din sufletul meu, privesc însetată de linişte, de pace şi dornică să- mi odihnesc privirea pe luciul lui în care se ghiceşte unda unei adieri de vînt promise de primăvară. Bunul Dumnezeu mi- a dăruit bucuria şi onoarea de a cunoaşte oameni minunaţi, scriitori consacraţi, de a vizita locuri binecuvântate şi pline de spiritualitate.  A te încumenta să scrii despre viaţa şi opera unui scriitor talentat şi valoros ajuns la o vârstă- simbol  a deplinătăţii intelectuale şi spirituale este un act de mare curaj.Ioan 1:1-14 VDC ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o”…Cuvintele trebuie alese cu grijă pentru că ele exprimă complexitatea şi profunzimea personalităţii dăruite de Creator cu har şi calităţi aparte . Mântuitorul  Iisus Hristos le- a spus ucenicilor  : ,,După roadele lor îi veţi cunoaşte...” (Matei 7, 16) . Roadele sunt faptele care îl însoţesc pe om în viaţă iar apoi în călătoria spre veşnicie. Cu multă vreme în urmă, într- o zi de toamnă târzie am avut şansa de a-l cunoaşte pe domnul George Călin, om de cultură titrat şi apreciat. Chipul său impunător, privirea blândă, zâmbetul larg, vocea catifelată sunt doar câteva din calităţile umane ale unui Om talentat şi înzestrat cu har, scriitor, poet, ambasador.

George Călin, a văzut lumina zilei în localitatea Feteşti, zona de sud-est a ţării, fiind binecuvântat din fragedă pruncie cu frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu în Câmpia Bărăganului, acolo unde şi- a petrecut copilăria. Cu zestrea bună-cuviinţei şi a credinţei, cu inima plină de gânduri frumoase, cu vise şi speranţe luminoase a urmat cursurile Facultăţii de Ziaristică de la Academia de Studii Social-Politice din Bucureşti.George Călin a plecat spre capitală, la Bucureşti unde preocuparea pentru scris, jurnalistică, lucrări spirituale l- a înalţat şi înobilat deopotrivă. De la debutul în revista „Arcadia” în 1976  şi până în prezent activitatea literară pe ”Ogorul scrisului” este foarte rodnică. Paralel desfăşoară o prodigioasă activitate pe tărâm cultural devenind preşedinte, membru fondator a numeroase Asociaţii şi Fundaţii cultuarale, iniţiind şi conducând cenacluri literare, concursuri de poezie, editează Antologii şi Caiete literare.

Despre opera domniei sale cuvintele şi aprecierile criticilor de specialitate sunt multe şi frumoase.Cărţile autorului, cu învăţăturile şi tâlcurile lor, cu vremurile şi întâmplările descrie, pun în valoare şi lumină o parte a strădaniilor şi trăirilor pe care George Călin le- a adunat în timp. Călătorind în ţară şi străinătate, păstrând în inima sa tot ceea ce este adevărat şi folositor, George Călin  a găsit întotdeauna nimbul de lumină din oameni şi locuri devenind unul dintre cei mai valoroşi scriitori contemporani. Un Om ca domnia sa iubitor de frumos şi înţelepciune, de credinţă şi lumină trebuie să ofere lumină şi celor ce iubesc lumina, Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor : „Fiecare scoate din inima lui după cum are, lumină şi cuvinte bune, aşijderea dacă are întuneric în inima lui, scoate ce are…” (Luca 6, 45) .

Delicateţea spirituală şi bunul-simţ sunt raze ale sufletului lui George Călin. Multe şi frumoase sunt referinţele oamenilor de cultură contemporani la adresa scrierilor domnului George Călin. ”El este un poet al esenţelor, fiecare dintre cărţile sale punând în discuţie, ontologic, ipostaze ale Omului în relaţia sa cu existenţialul. Fie pe duct lumesc, fie divin.Poetul ni se recomandă drept o conştiinţă, axiologic vorbind, andocând la ţărmul Cunoaşterii de sine şi a lumii prin intermediul unei iluminări euharistice”, prof. univ. George Coandă. George Călin rămâne, întâi de toate, un talentat şi înzestrat cu har scriitor, poet, cunoscut în Republica Moldova, dar şi în tot arealul românesc şi ca unul dintre tămăduitorii de suflete creştin, cu foarte multe cărţi editate în care mesajul este axat pe buna relaţie a omului cu Dumnezeu… ”, Lidia Grosu, Republica Moldova. Se spune că ”în spatele unui Om de succes stă o femeie înţeleaptă”. Pe domnul George Călin l-am văzut pretutindeni însoţit de neobosita sa soţie, de frumoasa şi talentata fiică. Îmi aduc aminte cu bucurie şi emoţie de evenimentele culturale organizate de domnul George Călin precum: ”Lecţia de poezie”,”Lacrimi pentru nemurire” în memoria Doinei şi lui Ion Aldea Teodorovici, ”Zilele Nichita Stănescu” la care au participat tineri talentaţi dar şi poeţi, prozatori consacraţi. Lumina acestor fapte îl aşează pe domnul George Călin în galeria celor hărăziţi de Dumnezeu, inspirând şi oferind celor din jur un model de nobleţe, dăruire şi iubire sfântă.

 

—————————

Zenovia ZAMFIR

Lasă un răspuns