Vlada ADALVA: Poeme

În cădere

 

Nu am timp

să-mi transcriu

poeziile

Poeziile stau pe frunze

oftează la mine

cât de leneş vreau să fiu

cât de indiferent la povestea lor

intactă ca o moarte

venită cu multe cadouri

Nu ştiu care moarte

merită mai mult să trăiască

Între real şi imaginar

pendulează boaba de rouă

izbindu-se de frunze

în cădere

 

*

 

adriana

eşti o muză perfectă

cu poezii închiriată

plutire de galaxii-

în arca unui bob de rouă

nu pot privi

( doar muri)

balansa doar

ipoteze

o altă gravitaţie

nevrând să se spargă

învelişul fragil

rugătoare la cer arcă

punte de răsărit

întuneric fără sfârşit

amurgul unui fulg de nea

din care curg

frunzele poeziilor

 

Căderea Umbrei

 

A rămas cu sentimentul

că toţi se ştergeau pe picioare de visul ei

de scara strâmtă în care trăia în acel turn

întortocheat

care se înfunda

neprecizat

într-o fereastră

într-un copac

unde cele trei timpuri

nu puteau sta-

nici măcar

prezentul cu viitorul

care o părăsise

de când era mică-

nici măcar

prezentul cu trecutul

care rar o mai

vizita şi-i trebuia

mult curaj prin

ultima fereastră

să se caţere

pentru a-şi

aminti de

cele trei timpuri

când erau împreună

în aceeaşi privire tainică

şi plină de fericire

care torcea întunericul

în jurul lor şi-i învelea

iar ea era în centrul atenţiei-

A rămas cu sentimentul

că în doi nu se mai poate

că el abia mai venea

tot mai speriat

şi n-o mai privea

ferindu-se ca de-o umbră

se ştergea de lucrurile

acelea în echilibru-

ultima oară a auzit

de preşul de jos vântul

şi a ştiut că a murit

şi ultima milă

din acel loc fantomatic

de sus se înveli

într-o neagră broboadă

de frig şi durere

apoi se aruncă

în acel gol

pentru a-l umple

cu amintiri pe care

nu le mai putea înţelege-

acelui înger copil

ce-i va îmbrăca umbra

––––––––––-

Vlada ADALVA

7 iunie , 2018

 

Lasă un răspuns