Vasilica GRIGORAȘ: Mea maxima culpa (poeme)

„MEA MAXIMA CULPA”, DOAMNE!

 

Hălăduind bezmetici

vreme îndelungată

prin cenușiul înțelegerii superficiale

a liberului arbitru,

am ajuns la o răspântie,

nu departe de o capitulare,

greu revocabilă

în fața unui dușman invizibil.

 

Subjugați de o dominație străină

care își construiește nestingherită

sălaș în interiorul nostru,

jucăm un adevărat teatru de război

într-un câmp minat și într-o luptă inegală,

noi, arcași iscusiți împlântăm

cu precizie nestingherită săgețile

în propriul nostru trup și suflet.

 

Astfel, dincolo de orice tropar lăsat uitării

fără nicio remușcare

ne-am condamnat la izolare

și stând închiși, ne temem să nu mergem

spre o dezintegrare ireparabilă.

 

Mea maxima culpa, Doamne

pentru întunericul minții

și împietrirea inimii!

Ajută-ne să ne îndreptăm

spre acel sens giratoriu

în care să putem descoperi

acea cărare îngustă și anevoioasă

spre interiorul Cuvântului Tău,

pentru a renaște în iubire divină,

întru slava, Ta!

 

 

 

ŞERPII

 

Şerpii toţi ne înconjoară,

Zi şi noapte ne-nfioară.

Din întuneric provin,

Vremea rea o întreţin

Şi-aduc cupe cu venin.

 

Ne e sufletul doar fiere,

Fără nicio mângâiere.

Inima ne e-mpietrită,

Între maluri vălurită,

De smerenie lipsită.

 

Vin mereu ca o ispită,

Cu vocea uşor şoptită

Spun făr’ de-obrăzare

Să mergem la plimbare,

Că afară este soare.

 

Apoi ne-nconjoară blând

Până ajung l-al nostru gând,

Şi-l desfiră fir cu fir,

Adâncindu-ne în delir

Până în prag de cimitir.

 

Urzesc fir de mărăcine

înțesat cu-amărăciune.

Bucuroşi de biruinţă

Ne reduc la neputinţă

Şi lipsă de chibzuinţă.

 

Cu mintea-nnegurată

Şi biata inimă-nsingurată,

Unde mergem ori privim

Doar de pietre ne lovim

Şi în hău ne adâncim.

 

Ne dor rănile adânci,

Nicăieri nu-s vorbe dulci,

Nicio îmbrăţişare caldă,

Peste tot e numai sfadă,

Şi-asistăm ca la paradă.

 

Avem lacăt la inimă,

Căpătâi ne este patimă.

Pe aproape îl ignorăm,

În nevoi nu-l căutăm,

Cinstea i-o dezonorăm.

 

Cuvântul l-am uitat

Legea o am sfidat.

Spună orice, orcine,

Suferim de goliciune,

N-avem glas de rugăciune.

 

Într-o ceaţă prelungită

Doborâţi de rea ispită,

Şi cursa şarpelui viclean,

În haină de agarean,

Fără tihnă şi alean.

 

Sporeşte-ne în trezvie

Să vedem lumina-Ţi vie!

Doamne, nu le da voie

Mădularele să ne-ndoaie,

Sufletul să ni-l despoaie!

 

Să nu mai umblăm aiurea,

Ci să Te slăvim pururea.

Să-Ţi slujim cu mic, cu mare

În smerită venerare,

Pentru-a noastră iertare.

 

În genunchi să ne rugăm,

Cuvântul să-l ascultăm,

Doamne, lăudat să fii,

Să ai grijă de-ai tăi copii,

Să sporim în bucurii!

 

 

PERSPECTIVĂ SUMBRĂ

 

pe tăpşanul orizontului

împopoţonat ţipător

se perindă un obiect și-o umbră

urmăritul și urmăritorul

dublă identitate

 

ca într-un film indescriptibil

perspectiva sumbră

a unei căruțe cu coviltir

dispare din cupola foșnitoare

a universului eclactant

 

mulțimea îmbarcată în trenul expres

fără suflu de şuierat

înmânează cu elocință

o scrisoare recomandată

supersonicului mai rapid decât sunetul

pentru a o duce marionetelor

acționate și manipulate

de trubadurul lumii

doar o tinichea fără inimă

 

asistăm la o paradă de prost gust

către vremuri încercănate

de care suntem total inconștienţi

–––––––––-

Vasilica GRIGORAȘ

Vaslui, 8 aprilie 2020

Lasă un răspuns