Vasilica Grigoraș: Gânduri bune pentru anul care vine

   

        În opinia lui Mircea Eliade forța și prestigiul unei națiuni nu își are obârșia în altă parte decât în cultură: „cultura este singurul mijloc de afirmare în fața lumii de azi și în fața istoriei de mâine”. A impune destinul prin cultură pentru a-ți salva perspectiva istorică este o cale profund umanistă.

          Izvorul culturii nu țâșnește în viața omenirii și nici a individului mereu cu aceeași vigoare, dar el nu seacă niciodată. În pragul NOULUI AN, 2021 să ne propunem să sporim moștenirea culturală a neamului românesc, să fim pârghia care acționează asupra ei cu o forță activă și autentică. În creațiile noastre să ne raportăm cu respect și iubire la generațiile anterioare, la ceea ce este peren, reprezentativ și vrednic pentru viitorime. Suntem binecuvântați să avem strălucite repere culturale, astfel ne putem construi/reconstrui în cunoștință de cauză. Să ne străduim să fim proptelele potrivite pentru cultura actuală astfel încât roadele sale bogate să hrănească în continuare alte spirite înalte și creative.     Renașterea în timp a interesului pentru creație, dar și pentru promovarea și diseminarea frumosului și autenticului valorilor culturale este un ideal de umanitate, de dăruire, de iubire… pentru semenii noștri. Crearea de opere valoroase, organizarea unor evenimente culturale, literare și jurnalistice, omagierea valorilor locale, naționale și universale trebuie să ocupe un loc central în viața noastră. După harul, talentul, inteligența și inscusința lor, slujitorii condeiului sunt participanți de facto la dezvoltarea culturii, literaturii, publicisticii. Ceea ce realizăm și oferim cu generozitate acum poate fi un model demn de urmat de generațiile viitoare, o bază de pornire care poate fi îmbunătățită și îmbogățită de urmașii noștri în funcție de contextul istoric în care  vor trăi și de capacitatea lor de creație. Nu vor pleca de pe un teren viran, ci  de la o temelie pe care ne străduim să o facem cât mai puternică și rezistentă în timp și spațiu. În plenitudinea sa, creația literară să strălucească prin raționalitatea și rigoarea conținutului de idei, prin eleganța și finețea limbajului, prin sensibilitatea stărilor transmise… Toate acestea și multe alte principii onorante ale creației sunt respectate în scrierile editate în cărți și publicații periodice pe suport hârtie și în mediul online. Aș evidenția în mod deosebit revista „Logos și Agape” cu un colegiu redacțional de prestigiu… (fondator și director Mariana Gurza; redactor-șef Vasilica Grigoraș; redactor-șef adjunct Dumitru Mnerie; secretar general de redacție Gabriela Victoria Mnerie; redactori Maria Filipoiu și Lavinia Elena Niculicea). Prin politica editorială a revistei de stimulare a tinerilor în scrierea creativă au fost cooptați în colectivul redacțional și doi elevi talentați în arta scrisului: Alexandru Eusebiu Ciobanu- redactor și Miriam Rizac Mârza – colaborator.

             În scurtul timp de la apariție, revista și-a găsit un loc binemeritat în contextul exprimării cuvântului scris în mediul electronic; un argument al aprecierii acestei publicații prestigioase este și premierea de către UZPR a jurnalistului, poetului, scriitorului, eseistului, cronicarului și criticului literar Al. Florin Țene pentru activitatea publicistică și literară desfășurată la această revistă în anul 2019.

            Am traversat un an dificil. Criza sanitară, economică, politică și-a pus amprenta în toate domeniile vieții, anevoie de gestionat și în domeniul cultural, literar și jurnalistic, însă ne păstrăm speranța că vom reveni la vremuri mai bune.  Întâmpinând Anul Nou cu nădejde, dorință și voință de mai bine, colectivul redacțional al publicației „Logos și Agape” felicită și mulțumește tuturor colaboratorilor, personalități de renume din țară și din diaspora, dar și debutanților în ale scrisului care au avut încredere și au ales să-și publice scrierile în această revistă. Onorat de implicarea și colaborarea fructuoasă a directorului onorific la revistei, scriitorul, poetul, eseistul, editorul, publicistul și promotorul cultural George Roca, colectivul redacțional îi aduce sincere și calde mulțumiri și pe această cale. Prin această colaborare se remarcă unitatea de neam, de cultură și de limbă a românilor.

         VIRIBUS UNITIS! Fie ca și de acum înainte să acționăm cu forțe unite!

La mulți ani! Sănătate din belșug, împlinirea tuturor gândurilor bune,  inspirație binecuvântată și bucurii pe toate planurile !

 

 

Vasilica GRIGORAȘ, UZPR

Redactor șef Logos&Agape

30 decembrie 2020

 

Lasă un răspuns