Olguța LUNCAȘU TRIFAN: De astăzi și de ieri…în sonet și în rondel

Sonet – îndemn la meditație!  

 

Pe-un prag de gând așează-ți dor și frunte,

Să stea la umbra nopții printre vise,

Să cearnă vorbe-n vânt, demult promise,

Din cele care țin legat-o punte.

 

Gândind curat, observi că sunt premise

Să rupi zăgazuri, urci spre vârf de munte,

Ușor ca șoimul – el știind să-nfrunte

O clipă aspră, dulci furtuni permise.

 

Când viața-i prinsă-n zbateri, sclav la chinuri

Te lași și uiți cărarea, mergi prin lume,

Te-mbeți cu apă rece, seci veninuri,

 

Uitând cum ai zâmbit cândva, anume…

Nu-i timp să-l pierzi, sorbind trezite vinuri,

Când zori se-nalță, clipei dă-i un nume!

 

 

Rondel dorului  

 

Chemarea dorului când frânge gânduri

Şi stau la rând cuvinte-n căutare,

Răspântii de tăceri scriu albe-rânduri

Cu slove nevăzute de uitare.

Continue reading „Olguța LUNCAȘU TRIFAN: De astăzi și de ieri…în sonet și în rondel”

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: REGE ȘI PRINȚ – RUGĂ ȘI MULȚUMIRE MAICII DOMNULUI

Sonet – Rugă Maicii Domnului!  

 

Te chem pe Tine, Maică Sfântă, stinge

Marasmul lumii, teama, răul, ura,

Atâtea boli ce-apar, strivind făptura,

Doar Fiul Tău și Tu puteți învinge!

 

Secată-i apa vieții, chiar și gura,

Ogoare ard și vântul rar ne-atinge,

Iar Duhul Rău cu rânjet hâd se-ncinge…

Confirmă, Maică, tot ce-a spus Scriptura!

 

Prin viața fără moarte-a Ta mutare

A fost să fii al nostru Stâlp în ceruri,

Când sinceri ne smerim, dorind cătare,

 

Să vină pacea-n noi și leac din seruri…

Prin ruga Ta la Fiu primim iertare,

Topești ghețari și vară-aduci din geruri!

 

 

Rondel de mulțumire – Maicii Domnului  

 

Preabună Maică-mi ești mângâietoare,

Mi-ai fost alături, Tu nu m-ai părăsit,

Când greu mi-a fost, blândă-alinătoare,

Lacrimi mi-ai șters și pe-obrazul obosit

 

Lumină-ai fost, spre zori mijlocitoare,

Când „ noaptea” rece credea că m-a găsit.

Preabună Maică-mi ești mângâietoare,

Mi-ai fost alături, Tu nu m-ai părăsit.

Continue reading „Olguța LUNCAȘU TRIFAN: REGE ȘI PRINȚ – RUGĂ ȘI MULȚUMIRE MAICII DOMNULUI”

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Sonete de dragoste

I.

Cum dulce-i mierea dintre spini gustată,

Iubirea-i mare-atunci când greu înfruntă,

Trecând prin vânt ușor, furtună cruntă,

Și-n inimi, două, e pe veci purtată.

 

Adună dor din ploaia cea măruntă

Și-azur de cer iubind, cu drag, constată

Cum soare-nvinge bolta cea pătată,

Voioasă rază frunți cum le descruntă!

 

Atunci când oameni poartă-n piept iubirea,

Nu lasă umbre peste ea să cadă,

Ce poartă-n ele frig și-aduc zdrobirea…

 

Priviri fluide-mpart curgând cascadă,

În freamăt blând de tei le simți vorbirea,

Faguri-Trăiri și roze-ntr-o arcadă.

 

II.

 

Cuvinte dragi te-ating cu șoapte fine

Și buze ce-ți aduc surâs, iubire,

Înalță clipa vieţii, dând uimire,

Aprind, în suflet, dor să stai cu mine…

 

Se șterg tăceri și simte trup trezire

Și tot ce a durut se schimbă-n bine,

Atâta calm se-așterne-n tot ce vine,

Tu mă iubești, mi-așezi în ochi safire.

 

Privind mijit sub gene lungi răsfrânte

Cum lași un braț pe umeri blând să treacă…

Îți murmur stins silabe dulci și frânte,

 

Rostindu-ți nume – gândul nostru pleacă…

Fiori și jar andante-ncep să cânte,

Nu mai vorbim. Trăiri, cu drag, petreacă!

 

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

Iunie, 2020

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Sonetul împlinirii prin voință

 

SONETUL ÎMPLINIRII PRIN VOINȚĂ

 

Așa cum apa-n stâncă drum își sapă

Când curge peste munte iute, rece,

Copaci pân’ la pământ putând s-aplece,

Croiește cale-n drumul său să-ncapă.

 

Când este greu și forțe-ncep să-ți sece,

Voința ta, de crește, ea te scapă,

Zălog – credința, răul astfel crapă.

Puternic peste toate, tu vei trece!

 

Pășind prin flori de mirt și de lavandă,

Curaj, speranță, strânge să te-ncarce

Cu gând curat lăsând a ta verandă,

 

Străbate drum, privirea nu-ți întoarce,

Adună-ți lacrimi pentru-a da ofrandă

Pe-Altarul jertfei, suflet să descarce!

 

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

24 februarie 2020

 

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Sonet din șoapta vântului

 

SONET  DIN  ȘOAPTA  VÂNTULUI

 

Șoptește tainic vântul peste lume,

Atâtea versuri, freamăt de mistere,

Venind din ceruri pare că ar cere

Să dea durerii leac, ștergând anume,

 

Când mintea simte totul drept plăcere,

Tot ce-a fost scris în scripte din cutume.

Îi lasă drum deschis acelui Nume

Ce-aduce calmul, demna sa tăcere,

 

Curat izvor de tihnă, din jertfire.

Cuvânt zidește pentru cel ce poate

Să ducă gândul rău către zdrobire,

 

Iar lacrimi calde-i cad și blând în noapte

S-asculte harfa, dacă vrea Iubire,

Ecou din cer venit prin vânt și șoapte…

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

9 februarie 2020

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Rondel autumnal

Rondel autumnal

 

Arămiul toamnei când se reaprinde

Pe obrajii rumeni și cu pielea fină,

Sub ploaia de frunze fior ne cuprinde,

Priviri se îmbată în joc de lumină,

 

Nuanța iubirii dorind a desprinde

De frunza ce cade rece, fără vină.

Arămiul toamnei când se reaprinde

Pe obrajii rumeni și cu pielea fină,

 

Pare-un dans haotic, nostalgii surprinde

Și trăiri intense în trecere lină

Peste altă clipă din timpul ce-nclină

A vieții balanță și iubind ne prinde…

 

Arămiul toamnei când se reaprinde.

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

9 octombrie 2019

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Rondelul Cărții

Rondelul Cărții

 

Cu foile îngălbenite
Ori pagini noi imaculate,
Ne însoțești prin lumi dorite,
De pasul nostru neumblate.

Ne povestești în seri cernite
Despre Preasfânta Trinitate,
Din foile îngălbenite
Ori pagini noi imaculate.

Tu ne ferești de căi greșite,
Ne-arăți Lumina cu dreptate,
Boabe de rouă revelate,
Din ochiul cerului primite,

Carte cu foi îngălbenite.

Rondel de mărturisire

Bat la ușa cerului să cer
Liniștea, să-ndepărtez frământul,
Și aflându-o-n mine pot să sper
Să-mi dezlege Taine prin Cuvântul,

Ce-mi va fi în viață drept reper,
Lumina ce risipește vântul.
Bat la ușa cerului să cer
Liniștea, să-ndepărtez frământul…

Ofrandă aleasă să ofer
Tatălui ce a zidit Pământul,
Fiului ce-a părăsit Mormântul.
Cred în Duhul Sfânt, la El ader,

Bat la ușa cerului să-L cer.

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

27 mai 2019

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Rondelul bucuriei

Rondelul bucuriei

 

Iubitule, au înflorit salcâmii!
Ne ning cu floarea lor și-ntinerim,
Iar cu mirosul lor, umplând plămânii,
Trezim în noi dorința să iubim,

Să povestim acest miracol lumii
Și-a noastră fericire să-mpărțim…
Iubitule, au înflorit salcâmii!
Ne ning cu floarea lor și-ntinerim,

Sub fulgii lor ne vom simți stăpânii
Iubirii-n Dar primită s-o împlinim,
Ciorchini de viață-n vrajă să-mpletim
Cunună cum ne-au îndrumat bătrânii…

Iubitule, au înflorit salcâmii!

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

18 mai 2019

Olguța LUNCAȘU TRIFAN: Rondelul iubirii în Mai

Rondelul iubirii în Mai

 

Să vii când dau salcâmii-n floare
Și-n brațe să mă prinzi cu dor,
Să-mi simți mireasma-mbătătoare
Furată din aroma lor.

Prezența mea să te-nfioare
Când te întâmpin în pridvor…
Vino când dau salcâmii-n floare
Și-mbrățișează-mă cu dor,

Să vezi în ochii mei candoare
Și să-nțelegi că te ador,
S-așezi sărut mistuitor
Pe buze pline de culoare,

De vii când dau salcâmii-n floare!

———————————–

Olguța LUNCAȘU TRIFAN

10 mai 2019

Vasile Dan MARCHIȘ: Poeta Olguța Luncașu Trifan o efervescență metaforică aparte transpusă în rondel – Medalion literar

Dintre mulți/puțini poeți pragmatici de care doar am auzit sau numai i-am văzut undeva sau cu care m-am întâlnit cândva,dar pe care îi urmăresc legat de scrierile lor în ultimii ani,face parte și Olguța Luncașu Trifan care a publicat versuri poate într-un metru cub de diverse reviste,ziare și antologii din țară și străinătate.Cu toate că numărul acestor publicații este atât de numeros le-am menționat mai jos .Cărțile domniei sale dovedesc faptul că au o impresionantă substanță literară,ceea ce a făcut pe cei din juriile de specialitate de la diferite festivaluri naționale să-i acorde premii,diplome și alte distincții pe măsură.

Sunt detectabile o sumedenie de elemente cu care poeta iese în evidență pe un ”portativ” literar atât de bine conturat:”Gândul îmi pleacă/ rătăcind pe poteca

învăluită în fum a amintirilor,/oscilează între cât a fost real ori fantasmă

și, se întreabă retoric: există un portativ al dorului(!?)” /Ba mai mult continuând astfel”Doar acesta ar putea aduna/sub şalul cuvintelor calde, sincere,

brodat de mine, de noi…una câte una notele iubirii/unindu-le, ar recompune

– Simfonia chemării” -.demonstrează faptul că avem în față o poetă de calibru.

Și când abordează în rondel/rondele subiecte cum ar fi în

”Rondelul Iertării”,poeta ne poftește cu rezultate încântătoare în peisajul ei literar,cu o efervescență metaforică aparte.De fapt numai un poet veritabil este în măsură să ne arate o altă dimensiune a viziunii umane ,prezentul expus printr-o forță tămăduitoare exprimată prin cuvânt :”Am învățat să iert cuvântul/Născut să mă lovească-n plin,/Așa cum pom primește vântul/Iertându-l, că-i un dar divin//Lacrimi și frunze în pământul/De sub genunchiul ce-l înclin/C-am învățat să iert cuvântul/Născut să mă lovească-n plin/Maica-mi trimite-n suflet cântul/Orice durere să alin,/Vrăjmași să nu mi-i fac destin/Să nu-mi întunece mormântul.

Am învățat să iert cuvântul.(Rondelul iertării).

Olguța Luncașu Trifan,fiica lui Traian şi Ghena Luncaşu, născută la 1 iunie 1971 în satul Ivăneşti, Com Pădureni, Jud. Vaslui, 14 Km distanță de Huși.

Domiciliul actual în Iaşi. Lucrează în cadrul Poliţiei Locale Iaşi.

Licenţiată în drept, studii postuniversitare (master) în marketing cu susţinerea Lucrării de Disertaţie în 2014 la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Scrie poezie, proză scurtă, roman, uneori recenzii și prefețe.

Membru titular Asociaţia Literară „PĂSTOREL” Iaşi

Membru Cenaclu la Distanţă

Adresă trifanolguta216@gmail.com

Publicaţii autor:

1. Volum de debut – 43 – poezii – bilingv – româno-francez. Editura KITCOM Drăgăşani – Septembrie 2014

2. Volumul de poezii – Împlinire prin iubire – Editura ROTIPO – Iasi – 2015

3. Romanul – În mâna destinului – Editura ROTIPO Iaşi – 2015

4. Pădureni – vatră de istorie şi cultură – (File monografice) Editura ROTIPO Iaşi 2015

5.Volumul de rondeluri – Vibraţiile Sufletului în Rondel – Editura ROTIPO Iaşi 2017

Premii:

1. Premiul II pentru Cap. 1 ( Doar cu tine…) inclus în volumul de autor Împlinire prin iubire la FESTIVALUL DE POEZIE RELIGIOASĂ „CREDO” de la LĂPUŞNA – Ediţia a XV-a, Lăpuşna 2015

2. PREMIUL II – la FESTIVALUL NAŢIONAL DE CREAŢIE „VRANCEA LITERARĂ” – Secţiunea Roman – 2015

3. Premiul 1 – Concursul literar „VEO” pentru proză și poezie – Vitrina cu oglinzi (online) , 2018

4. Diplomă de merit –Editura Liric Graph România -31 August, Ziua Limbii Române, 2018 – An Centenar, pentru contribuția adusă la promovarea GRAIULUI ROMÂNESC în țară și străinătate,

Continue reading „Vasile Dan MARCHIȘ: Poeta Olguța Luncașu Trifan o efervescență metaforică aparte transpusă în rondel – Medalion literar”