Mirela ONEA: Ce e omul ?

Omul este…
O ființă trecătoare,
Prea sărac, ori prea bogat,
Prea iubit, ori prea visat,
Colosal, imens, fantastic,
Fabulos și puțin drastic.

Şi sărac și bogat
Și iubit și uitat.
Prea de tot, de nimic,
Și din toate câte-un pic.
O secvență descriptivă,
Un capitol dintr-o carte,
Ori un vers, din Univers.
Prea mirabil, prea fantastic,
Infinit, imens, sarcrastic.
Prea de toate, prea degeba.
Venerare, consacrare,
Dăruire, proslăvire,
Năzuință spre mai bine,
În final, nimic nu-i bine!

Prea din toate o minune,
Prea și rele, prea și bune.
Prea idei ce culminează.
Ca o rază de speranță,
Seculare, milenare, infinite.
Prea cuvinte dezgolite,
Din suflet împărtășite.
Prea iubire, prea povară .
Zici că-i mult și totul este,
O particulă de praf,
Risipită-n Univers,
Printr-un vers.

El, omul este….
O ființă milenară, seculară,
În final el umbră este.
Doar o clipă el trăiește,
Se exhumă, se topește,
Și picură ca o ceară!
Și din tot nimic nu este.
Simplă umbră pentr-o clipă
Se înfiripă și ușor el se disipă.
Lumânare, o văpaie pâlpâind.
În final el se topește,
Asurzește, amuțește.
Apoi el pleacă.
Fără veste!

20 decembrie 2018

——————————-

Mirela ONEA

Mirela ONEA: Tăcerea sentimentelor (poeme)

Epilogul iubirii

 

Esența iubirii în mugur de piatră,
Opacă trăire, lugubră, abstractă,
Cu lungi promenade de gânduri ostile,
Pleiadă de de vise ucise-n neștire.

Și picură toamna, în suflet e noapte,
Destule anotimpuri clădite în șoapte,
Cu ziduri ce plâng a trăirii iubire
Se așterne tăcerea, durerea-i pustie.

11 octombrie 2019

 

 

Haotică gândire

 

Eu nu-s protagonista
Prea indolenței tale,
Ai eclipsat gândirea
Cu-n veritabil giulgi
Vrând să ascunzi durerea
Iubirii diafane,
Profunda castitate
Aflată pe Pământ.

Idilica iubire
Utopică chemare
Și etalând noblețea
Sublimului cuvânt,
Azi, pare monocromă
A ei elaborare
Mai eroziv, haotic
Și inefabil gând.

19 martie 2019

 

 

De voi, doruri…

 

Am mai trecut o dată prin fața casei noastre,
Și m-am oprit la poartă, nu am putut intra,
Era pustie casa de sufletele voastre
M-a sfârșiat durerea și-am început ofta…

Doar tuia de la poartă stătea parcă de veghe,
Prin vânturi, ploi și-nghețuri, semeață triumfa,
Stanoaga ruginită, lăsată în priveghe;
Din bălării cât dealul, salcâmul se înălța.

Lacrimi îmi curg șiroaie, pe-obraji ce-altădată,
Rumeni de voioșie, acum s-au ofilit,
Tristețea mă cuprinde adânc și-a noastră soartă,
Ursită-a fost să fie ca focul dogorit…

La cimitir am fost, să vă sărut obrajii,
Să aprind o lumânare, să vă jelui pe toți,
Durerea mea din suflet e fără alinare,
Un nod în gât se pune și sufletul mi-e copt.

Am stat între morminte și am vorbit cu toții,
V-am povestit de toate din anii ce-au trecut,
De când v-ați stins din viață plecați în lumea sorții,
Și m-ați lăsat pustie și orfană pe pământ.

Am strâns în brațe crucea, v-am săturat obrajii
Și tremurând de doruri, lacrimi m-au năpădit,
Mi-e dor de tine tată, mi-e dor de tine mamă,
Căci prematur din lume, v-ați dus, ne-ați părăsit.

Voi odihniți acolo în pacea cea eternă,
Bunici, parinții noștrii și al nostru frate drag,
Noi plângem azi de doruri ca pecetea solemnă,
S-a stins iubirea noastră, ce ne aștepta în prag.

23 octombrie 2018

——————————-

Mirela ONEA

Revista Logos și Agape

7 noiembrie 2019

Mirela ONEA: Dezacorduri

Irevocabil timpul nu se întoarce
Și ancestral ca pecetea rămâne,
Iluzii sfărâmate peste noapte,
Dezamăgiri ce umplu o genune.

Tangențial, în noi s-au atins gânduri
Purtate spre abis de emisfere,
Vremelnica iubire, scrisă-n rânduri,
S-a disipat în doruri efemere.

Particule de vise naufragiate
Ce oscilau de-abisuri pân’ la culme,
Mentalități și idealuri, net nemotivate,
Trasează vaste orizonturi, fară nume.

Nimic nu-i tainic, nici etern în lume,
Sublima formă de a trăi iubirea,
Un giuvaier la gâtul nostru pune,
Porniți de acel imbold, ce-i fericirea.

Ne-am hazardat pe valsul îngânării,
Cromatica iubire, anagramă,
A noastră muză, steaua fericirii,
Un talisman redând o pentagramă.

Incoerență-n vorbă și în faptă,
Nu ai cadență în a ta gândire.
Cu atitudinea meschină, dezolantă,
Astăzi adulmeci euforica iubire.

Nu poți aglutina în a mea ființă,
Lacunica, nostalgica privire,
Şi mă uimesti cu-atâta nonșalanță,
În dezacord cu-a mea cosmogenie.

5-03-2019

——————————-

Mirela ONEA

Mirela ONEA: Tristă amintire

Tristă amintire

 

O amintire mi s-a așezat pe pleoapă
Nu vrea să plece, insistă să rămână
Și-mi răvășește-n inima curată
Căci a venit să stea, pe mine se răzbună!

Continuă cu-atâta-nverșunare,
Nu știu exact ce caută-n unghere,
Găsește totul straniu și colbul în uitare
Prin colțuri amintiri ce zac stinghere.

Nu vreau să răscolească a mea tihnă
Şi totuși este prea perseverentă,
Scormone în minte, fără de odihnă
Apoi ca din impuls ea pleacă insolentă.

Este o amintire tristă și uitată,
Ce stăruie în gându-mi fără noimă
Aș vrea să-mi lase inima împăcată,
Placida armonie și viața mea molcomă.

26 februarie 2019

——————————-

Mirela ONEA

Mirela ONEA: Toamna vieții

Prea toamnă

Prea rece,
Prea brună,
Uneori gri,
Și ploioasă,
Și brumă,
Prea sumbră,
Și zbârcită și crudă.
Prea putredă şubă!
Prea monotonă și hâdă.
Ce repede ai venit bătrînețe!
Esti urâtă, zbârcită, schiloadă,
Și acră și amară povară.
Tu corpul mi-l vrei în robie,
Pleacă. Te du în pustie!

Te vreau înapoi tinerețe!
Cu zâmbet senin fără teamă,
Cu râsete-n hohot stridente,
Cu soare și zile senine.
Te vreau înapoi fericire,
Cu iubirea prezentă în tine!

21 martie 2019

——————————-

Mirela ONEA

Mirela ONEA: Pe căi răzlețe (poeme)

Inițiem priviri de fulger
Și ne trasăm același țel,
Chiar dacă pare o utopie
Noi îl urmăm, credem în el .

Și deghizați în doi himerici,
Năluci prin noapte alergăm,
Scriem iubirii cu țidule
Pe un fir de rază noi dansăm.

Și câteodată mai năstrușnici
Ne supărăm, fără să vrem.
Pornim pe căi răzlețe,
Unde…apoi ne intersectăm.

Când îmi promiți din ceruri aștri,
Te cred moment, clipă, minut…
Chiar dacă știu că tu confunzi
Minciuna cu un jurământ.

Și invocând drept axiomă,
Sculptat în suflet te găsești.
Iubire, dragoste profundă,
Cu tine sunt.. cu mine ești…

Continue reading „Mirela ONEA: Pe căi răzlețe (poeme)”

Mirela ONEA: Eu sunt cuvânt…

Zăbală timpului i-am pus
Să-l pot struni, să se oprească
În lumea asta, pământească,
Eu sunt cuvânt și nimic nu-s…

25 septembrie 2019

 

 

Haotică gândire

 

Eu nu-s protagonista
Prea indolenței tale,
Ai eclipsat gândirea
Cu-n veritabil giulgi
Vrând să ascunzi durerea
Iubirii diafane,
Profunda castitate
Aflată pe Pământ.

Idilica iubire
Utopică chemare
Și etalând noblețea
Sublimului cuvânt,
Azi, pare monocromă
A ei elaborare
Mai eroziv, haotic
Și inefabil gând.

19 martie 2019

Continue reading „Mirela ONEA: Eu sunt cuvânt…”

Mirela ONEA: Ecoul iubirii

Ecoul iubirii

 

Unde s-a dus, iubirea din noi?
Poate s-au rătăcit…sentimentele.
Undeva, în Univers, ele,
Călătoresc îmbălsămate
În miresme de vise,
Pictate în curcubeu,
De râsetele noastre stridente ,
Aninate pe frunzele copacilor,
Balansându-se în adierea vântului,
Ori, naufragiate în valurile mării .
Cine știe…Undeva…
În orizonturi, zac clipele fericirii,
Zbuciumate în lanțurile grele,
Sortite în rugina uitării …
În noi, amintirile,
Se zbat între pereții sufletelor
Sfâșiate de dor
Şi doar trăirile castei iubiri
Mai picură cu pași mărunți
În privirea tristă, adâncită în tăcere,
Pentru totdeauna.

––––––––––-

Mirela ONEA

22 august 2019