Eleonora SCHIPOR: Biblioteca pătrăuceană – gazda unei manifestări importante

             Suita dee manifestări festive dedicate jubileului de 80 de ani ai renumitului savant bucovinean Ilie Popescu se pare că se încheie deja.

            În aceste zile a avut loc și o întâlnire cu domnia sa la biblioteca principală a satului său de baștină Pătrăuții de Jos. Până a ajunge în satul natal, domnia sa a fost sărbătorit la Cernăuți, la Storojineț, la Suceava, la Universitatea Națională din Cernăuți, unde a muncit peste 4 decenii.

            La biblioteca pătrăuceană a fost pregătită o expoziție doatată cu o parte din cărțile octogenarului nostru, cu ziare, fotografii. Expoziția a fost pregătită de doamna Maria Ștefureac, bibliotecară șefă a bibliotecii noastre.

            Printre invitați s-au numărat și  sora mai mare a domnului Ilie Popescu, Aurora Opaeț, în vârstă de 89 de ani. Vom menționa că frații Ilie și Aurora Popescu-Grijincu sunt unicii supraviețuitori rămași din satul nostru, care s-au întors din neagra străinătate unde au fost deportați.

             De asemenea a fost prezent primarul satului dl Gheorghe Fedorean, cu soția sa Olga, lucrătoare a primăriei, profesorii școlari, Lidia Șurdac și Ion Pojoga, sora medicală Maria Drozdic, educatoarea de la grădiniță Violeta Popescu, frizerița și bucătăreasa Maria Cnapic, șoferul ambulanței locale Ion Schipor.

            Trei eleve ale școlii medii au citit câteva cugetări din cărțile d-lui Popescu, i-au declamat și câteva poezii despre oamenii de vază ai satului. Fetele au primit diplome din partea Filialei ASCIOR-Cernăuți, deoarece majoritatea celor prezenți la manifestare sunt și membri ai acestei Filiale creștine, reviste și ziare.

            Despre viața și destinul profesorului Ilie Popescu, am vorbit chiar eu personal.

            Domnia sa s-a referit la anumite etape ale vieții, la cărțile și lucrările publicate, la participările la Simpozioane și Conferințe, la crucile comemorative ridicate prin satele noastre bucovinene, în cei 10 ani de când conduce Societatea regională „Golgota”. De asemenea a înmânat câteva dintre cărțile sale recent apărute atât bibliotecii, cât și câtorva prezenți. Ziare și iconițe au primit cei prezenți și din partea mea.

            Domnul primar i-a înmânat și o foaie de laudă, mulțumindu-i pentru întreaga-i activitate științifică și obștească desfășurată de-a lungul anilor.

            Rând pe rând vorbitorii s-au referit la calitățile sale profesionale, acentuând meritele, apreciind munca și eforturile depuse în întreaga sa carieră.

            Toți i-au dorit multă sănătate, succese, împliniri, noi realizări, noi publicații și activitate la fel de intensă ca și până acum.

Doamna Maria Ștefureac, gazda sărbătorii în cauză, a mulțumit frumos tuturor pentru participare, pentru prezență. Domnia sa l-a invitat pe octogenarul nostru să poftească ori de câte ori va dori atât la biblioteca sătească, cât și în satul său de baștină, a cărul Cetățean de Onoare este.

             Sperăm că așa va fi și vom putea avea încă multe asemenea întâlniri de suflet.

 

 

Eleonora SCHIPOR,

profesoară, membră a Uniunii Bibliotecarilor bucovineni

Președinta Filialei ASCIOR-Cernăuți, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos

Eleonora SCHIPOR: Noi cărți la biblioteca pătrăuceană

           Zilele trecute doi domni din orașul Botoșani, însoțiți de dl Ilie Popescu, doctor în filologie, președintele Societății regionale „Golgota”, au fost oaspeții bibliotecii din satul Pătrăuții de Jos, raionul Storojineț.

            Domniile lor, au venit cu o donație de carte pentru biblioteca noastră sătească. Au adus toate volumele scriitorului francez Jules Verne în limba română. 40 de volume au intrat în posesia bibliotecii noastre sătești.

            Cărțile respective au fost aduse din partea Uniunii Vatra Românească – Filiala Județeană Botoșani, prin intermediul domnilor Paul-Mircea Iordache și Dragoș Teișleanu. În afară de volumele respective, domnii au mai adus câteva numere ale revistei „Vatra noastră românească” , dar și câteve volume de carte proprie, publicistică, eseuri etc. ale domnului Iordache.

            Cărțile au fost primite de doamna bibliotecară șefă Maria Ștefureac. Domnia sa le-a mulțumit frumos, le-a făcut o excursie prin biblioteca pătrăuceană, frumos și cu mult gust estetic amenajată, le-a povestit pe scurt despre istoria bibliotecii, despre prezentările de carte, întâlnirile cu oameni de vază, recitalurile poetice, alte măsuri interesante organizate în permanență la această instituție de cultură și  literatură.

            Deoarece n-am putut fi prezentă la întâlnirea respectivă, din motive obiective, doamna Maria m-a rugat să scriu o scurtă informație despre acest eveniment.

            Le mulțumim membrilor Uniunii Vatra Românească, domnilor care au venit de la Botoșani pentru a aduce aceste cărți la biblioteca noastră. Îi suntem recunoscători și consăteanului nostru, Cetățeanului de Onoare a satului Pătrăuții de Jos, dl Ilie Popescu, pentru că a avut grijă de cărțile respective să ajungă la biblioiteca noastră.

            Sperăm că vom mai benefecia de asemenea donații, îmbogățind astfel fondul de carte românească în biblioteca noastră.

 

Eleonora SCHIPOR,

profesoară, membră a Uniunii Bibliotecarilor bucovineni

Eleonora SCHIPOR: Răsfoind paginile vieții

Le vom răsfoi împreună, dragi cititori. Sunt paginile unei vieți importante, interesante, demne de toată stima și respectul. E vorba de noua carte cu acest titlu a savantului bucovinean, originar din Pătrăuții de Jos, Ilie Popescu.

         Spuneam într-un material precedent că și la 80 de ani, oamenii scriu, compun, publică, sunt în toiul activităților literar-culturale din ținut. Ei bine, unul dintre acești octogenari, plini de energie și talent este copământeanul nostru, doctorul în filologie, domnul Ilie Popescu. Pentru a ne convinge de aceasta, domnia sa a venit în fața cititoriloir în anul său jubiliar cu tocmai două cărți: „Drumul spre Golgota” și „Răsfoind paginile vieții”.

         „Răsfoind paginile vieții” este un sumar (selectiv) al muncii intelectuale, efectuate de-a lungul anilor de neostenitul profesor Ilie Popescu.

         Cartea de față cuprinde 7 capitole, prefața cu titlul „Cuvânt despre octogenar” fiind semnată de cunoscutul ziarist  Vasile Carlașciuc.

         Primul și cel mai volumins capitol se numește „Lista lucrărilor publicate”, având fiecare și referințele despre data, anul, autorul, denumirea ziarului sau revistei, unele extrase din aceste publicații, Aici vom găsi denumirile cărților, broșurilor, monogafiilor, manualelor, tezelor, cât și referate, comunicări, recenzii, relatări, informații, prelegeri, studii, articole, analize etc.

         Cel de-al doilea capitol cuprinde „Lista referatelor și comunicărilor ținute la congrese, conferințe, simpozioane și seminare”.

         Capitolul 3 este dedicat Interviurilor, pe care le-a acordat, numit tot astfel „Interviuri”.

         La capitolul 4 găsim „Extrase din aprecierile critice la cărțile (monografiile), broșuri  și dicționare”.

         Nu puteau desigur, să lipsească și „Felicitările” incluse în capitolul 5.

         „Diplome de excelență și certificate” găsim la capitolul 6. Aceste diplome autorul le-a clasificat în două categorii – cele primite din partea instituțiilor de învățământ, organelor de stat, organizațiilor obștești și individuale, cât și cele înmânate din partea Societății regionale „Golgota”.

         Capitolul 7 ne va face cunoștință cu „Scrisori primite din diferite țări ale lumii”.

         Nu știu de ce autorul n-a inclus de astă dată fotografiile numite aici „File de album” întru-n capitol aparte, dar le-a inclus în carte la finele ei. Sunt fotografii din viața particulară, din cea de la Universitate, căreia i-a dedicat 44 de ani din viața sa, din cadrul activității în Societatea regională „Golgota”, pe care o conduce cu pricepere de mai mulți ani, participări la Congrese, simpozioane, conferințe, dar și întâlniri și prezentări de carte.

         Reamintim încă odată cititorilor că toate cele publicate aici, în această carte, sunt selective, or, ele fiind cu mult mai multe în realitate.

         Cartea de față a văzut lumina tiparului la Cernăuți, cuprinde circa 194 de pagini, copertele și fotografiile find în culori. Autorul aduce sincere mulțumiri  Corpului diplomatic al Consulatului General al României la Cernăuți în frunte cu doamna Consul General Irina Loredana Stănculescu, cât și câtorva personalități din regiune, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestei cărți. Aceleași sincere mulțumiri le aduce și doamnei Lilia Govornean pentru redactarea și tipărirea  cărții „Răsfoind paginile vieții…”

         Deși vârsta este înaintată, dorința de a scrie, a publica, a participa la viața activă în societate a domnului profesor Ilie Popescu este destul de mare. Ne-a dovedește și faptul la câte manifestări, comemorări, prezentări de carte, întruniri literare, culturale, sărbători, a participat   și participă în acest an jubiliar domnul Ilie Popescu.

 

Nouă nu ne rămâne decât să-i dorim multă sănătate, activitate intensă și productivă, și îl așteptăm cu noi publicații, noi cărți și noi evenimente la care să-l vedem mereu același cum îl cunoaștem toți.

La mai mult și la mai mare stimate domnule profesor Ilie Popescu!

————————————

Eleonora SCHIPOR,

Pătrăuții de Jos, Ucraina

15 septembrie 2019

Eleonora SCHIPOR: Savantul Ilie Popescu sărbătorit la Salonul de carte din Storojineț

Ceremoniile dedicate celor 8 decenii de viață a binecunoscutului patriot bucovinean Ilie Popescu continuă.

De data aceasta ne-am adunat cu toții la frumoasa și spațioasa bibliotecă raională din Storojineț.

         Aici, în prezența bibliotecarilor din întreg raionul, dar și a numeroșilor oaspeți și invitați a avut loc Salonul de Carte, dedicat de astă dată savantului bucovinean cu renume mondial (or, se află cum spuneam întru-n material precedent introdus în Enciclopedia marilor personalități ale lumii), domnului Ilie Popescu, ajuns la vârsta frumoasă de 80 de ani.

         În sala de lectură unde ne-am adunat, a fost amenajată de către lucrătorii bibliotecii o mică expoziție cu doar câteva din cele 31 de cărți apărute până acum, și câteva materiale din ziare.

         Rând pe rând vorbitorii s-au referit la drumurile vieții, munca, realizările, cărțile, publicațiile, dar și activitatea domnului profesor în cadrul Societății regionale „Gologota”.

         Printre vorbitori îi vom menționa pe domnii Vasile Hoțuleac, adjunctul șefului Administrației raionale de Stat Storojineț, Petro Brijac, adjunctul șefului Comunei decentralizate Storojineț, care în afară de felicitări și cuvinte de laudă, i-au înmânat octogenarului nostru foi de laudă și buchete de flori, menționând ambii faptul că asemenea oameni sunt o mândrie pentru raionul nostru.

         Cu frumoase cuvinte și mulțumiri pentru ceea ce a făcut și face cu atâta dăruire de sine, pentru literatura și cultura română, dar și memoria neamului nostru domnul Ilie Popescu, s-a adresat în fața celor prezenți și domnul Ministru Consilier al Consulatului General al României la Cernăuți Edmond Neagoe. Domnia sa a transmis mai întâi un mesaj din partea doamnei Consul General Irina loredana Stănculescu, care doar cu câteva zile în urmă l-a felicitat pe sărbătorit la manifestările de la Cernăuți. Domnul Edmond Neagoe s-a referit în relatarea sa la drumurile vieții, la crucile ridicate și parastasurile organizate prin satele noastre bucovinene de neobositul domn Ilie Popescu, vorbind pe scurt și despre publicațiile sale atât în domeniul științei, cât și în memoria celor ce au avut de suferit de pe urma teroarei roșii. I-a înmânat și el un mic premiu bănesc sărbătoritului, ca un stimul material pentru munca sa neobosită

         Felicitări, cuvinte de laudă, aprecierile cuvenite pentru munca de o viață i-au adresat sărbătoritului în limbile ucraineană și română doamna Ivona Lughina – directoarea Sistemului Centralizat al bibliotecilor din raionul Storojineț, Elena Mihai – directoarea Sistemului Centralizat al bibliotecilor din raionul Herța, Maria Dovgani – adjunctul directorului bibliotecii științifice regionale în numele lui Mihailo Ivasiuc, Irina Davidciuc – șefa secției de cultură a raionului Storojineț, Tatiana Covban – colaboratoare a bibliotecii raionale, fostă directoare a acestei instituții timp de 31 de ani.

         De la o asemenea manifestare importantă nu puteau să lipsească și oameni talentați ai ținutului nostru. Printre ei se numără și traducătorul, poetul, ziaristul, prietenul de o viață și tot octogenarul sărbătorit în acest an, domnul Mircea Lutic. Domnul Lutic i-a mulțumit în public și pentru cartea ce i-a dedicat-o domnul Ilie Popescu anul trecut, la fine citindu-i și o poezie. Tânăra poetă, pictoriță și ziaristă Doina Bojescu a menționat faptul că a avut fericirea să fie în timpul anilor de studii la Universitatea cernăuțeană studenta domnului profesor, păstrând în memorie lecțiile și povețele pe care le-a dat studenților săi timp de 44 de ani, cât a muncit la catedra de filologie română și clasică. Domnul Vladimir Acatrini – Președintele Uniunii Bibliotecarilor români bucovineni i-a înmânat o Diplomă din partea Filialei-Cernăuți a Asociației Creștine de binefacere ASCIOR, al cărui membru este și domnul doctor docent Ilie Popescu, revista „Orizonturile Bucuriei” unde este vorba despre deschiderea în toamna anului trecut a Filialei la Cernăuți. Personal, am vorbit pe scurt despre consătenul nostru, despre familia sa care a îndurat amarul deportărilor, despre cărțile pe care le-am prezentat de-a lungul anilor pe paginile ziarelor noatre bucovinene în limbile română și ucraineană, despre cartea „Ilie Popescu – omul, savantul, patriotul”, scoasă de sub tipar acum 5 ani, când Domnia sa a împlinit 75 de ani. De asemenea am menționat faptul că este primul cetățean de Onoare al satului natal Pătrăuții de Jos, și că în luna august îl vom sărbători și în incinta bibliotecii locale de la baștină. Tuturor celor prezenți le-am oferit ziare, cărți, reviste  cu materiale semnate de mine personal, arătând de asemenea și recentele mele publicații apărute în ziarele „Zorile Bucovinei”, „Libertatea Cuvântului”, „Vidrodjennia”, cu articolele și fotografiile despre renumitul meu consătean.

         Cuvântul i s-a oferit domnului Ilie Popescu, care pe scurt a vorbit despre toate: copilăria grea umbrită de amarul deportărilor, dar și dorința da trăi, învăța, a vorbit despre lucrarea de doctorat, munca la catedră, lucrările științifice, publicațiile, cărțile, activitatea intensă desfășurată ca preșdinte al Societății regionale „Golgota”, participarea la Conferințe, Simpozioane, prezentări de carte, manifestări literar-culturale, comemorative. A menționat faptul că până în prezent cu sprijinul și susținerea unor oameni de bună credință, dar și cu efort propriu  a ridicat 9 cruci comemorative în diferite localități, a 10-ea urmând să fie sfințită în timpul apropiat. A mulțumit tuturor pentru prezență, felicitări, promițând că și în continuare speră că ne va mai bucura cu unele publicații, și chiar noi cărți. Pe scurt s-a referit la cartea apărută cu prilejul jubileuliui de 8 decenii de viață „Răsfoind paginile vieții”.

         Cea de a doua parte a Salonului de carte i-a găzduit și de astă dată pe oaspeții dragi de la Suceava, care au venit cu noi cărți, reviste, almanahuri, ziare atât pentru sărbătorit, cât și pentru bibliotecile din raionul respectiv.

         Pentru început a vorbit domnul Gabriel Cărăbuș, directorul bibliotecii județene Suceava în numele lui I. Gh. Sbiera, care s-a referit la importanța și rolul acestor saloane de carte, datorită colaborării intense între cele două biblioteci – cea de la Suceava și cea de la Cernăuți. Domnia sa i-a făcut și o invitație domnului Ilie Popescu la b-ca din Suceava pentru a prezenta mai detailat și acolo cărțile, lucrările, activitatea sa publică în cadrul societății regionale „Golgota”.

         Ca întotdeauna a venit cu cărți atât pentru sărbătorit, dar și pentru b-ca din Storojineț, doamna Doina Cernica, scriitoare, publicistă, ziaristă la săptămânalul „Crai Nou” din Suceava, o bună prietenă a noastră a nordbucovinenilor, felicitându-l din suflet pe sărbătorit.

          Doamna Elena Pintilie, bibliograf la biblioteca „I. Gh. Sbiera” în afară de cuvintele calde adresate domnului profesor a făcut și o scurtă prezentare a celui dintâi album dedicat cărturarului I. GH. Sbiera, cât ș celui mai recent număr al revistei bibliotecii „Revista Scriptum”.

         Doamna Mihaela Buculei, redactor la Radio România Actualități a vorbit puțin, promițându-le tuturor că va vorbi mai mult despre acest eveniment în emisiunile sale radiofonice.

         Prezent la manifestarea literară a fost și domnul Sorin Serghie, lucrător al bibliotecii județene.

         Le mulțumim frumos oaspeților din Suceava pentru că vin întotdeauna cu plăcere și cu noi cărți și apariții editoriale la saloanele de carte din Bucovina noastră.

           Continue reading „Eleonora SCHIPOR: Savantul Ilie Popescu sărbătorit la Salonul de carte din Storojineț”

Eleonora SCHIPOR: Simpozion Pitești, 2018

Am participat anul acesta pentru prima dată la un eveniment deosebit. E vorba de cel de-al XVIII-lea Simpozion Internațional despre „Experimentul Pitești – Reeducarea prin tortură”, organizat de Fundația Culturală MEMORIA – filiala Argeș (România).

Din partea regiunii Cernăuți am participat patru persoane, membri ai Societății regionale GOLGOTA, și anume: savantul Ilie Popescu, președintele Societății date, profesoara Eleonora Schipor, vicepreședinte, Larisa Popescu-Chedic, directoarea căminului cultural din Pătrăuții de Jos și Natalia Bălan, conducătoare artistică a instituției culturale pătrăucene, ambele membre ale Prezidiului Societății „Golgota”.

Am venit toți patru la invitația prof.univ.dr.ing. Ilie Popa, organizatorul și inițiatorul acestui Simpozion.

La deschiderea oficială, ce a avut loc în sala mare a primăriei Pitești a fost prezent, ca invitat de onoare d. Mihai Gribincea, Ambasadorul Republicii Moldova la București. Un mesaj de salut a transmis și fostul președinte al României Emil Constantinescu.

După deschiderea oficială, mesajele de salut din partea oficialităților Consiliului orășenesc și județean, expunerile și lansările de carte, a avut loc o vizită la Memorialul Închisoarea Pitești-Grupul monumental și la expoziția Experimentul Pitești, slujba de pomenire a martirilor.

În prima zi a Simpozionului a avut loc și prima secțiune comună unde s-au ținut discursuri interesante. A doua zi au avut loc concomitent două secțiuni, prima având ca tematică „Experimentul Pitești, metode și aspecte de represiune”, iar a doua cu tematica „Alte forme și aspecte de represiune din perioada dictaturii comuniste”. La aceasta din urmă a pregătit un referat și d. Ilie Popescu din Cernăuți, cu tema „Calvarul copiilor români din Nordul Bucovinei în Gulagurile regimului totalitar sovietic”. Facem aici o paranteză și vom menționa că dl.doctor în filologie Ilie Popescu, copil fiind a gustat din plin amarul deportărilor împreună cu familia sa.

Comunicări la fel de importante, amintiri și revocări pline de durere am auzit de la mulți participanți ai Simpozionului din România, Basarabia, alte țări .

Impresionant a fost concertul Eveniment  JAZZ „Spiritul Piteștilor” la Sala filarmonicii din Pitești susținut de formația TRESOAS TRIO din Suedia, care aflând de crimele regimului comunist și de torturile din închisorile comuniste, din traducerile în limba engleză făcute de câțiva români ce au trăit în afara granițelor, printre care se numără și Paul Celan, au rămas uimiți și impresionați de rezistența, dragostea de neam, credință, Patrie și onoare a martirilor din închisorile comuniste. Au pus pe note muzicale câteva melodii de-a dreptul sfâșietoare, ajutați fiind și de  actorul Gabriel Gheorghe, care de a recitat versuri dedicate deținuților politici.

Versuri despre teroarea comunistă din vremurile de restriște prin care au trecut atât românii din România, dar și din Basarabia, Bucovina, ținutul Herța a mai recitat și actorul Sandu Cupcea din Basarabia, dar și alți autori. Am avut și o seară literară la care și-au dat concursul, recitând versuri și proză, dar și discuții pe teme literare, soții Dinu și Despina Grigorescu din București, Marius Bratosin din Vâlcea, Doru Olenici din Rădăuți, subsemnata și alții, toți participanți la Simpozion.

La finele lucrărilor simpozionului din Pitești au avut loc masa rotundă și lansări de carte: Pitești după Pitești, efecte ale regimurilor dictatoriale comuniste avându-i ca moderatori pe d. Ilie Popa, Univer. Pitești; Ilie Popescu, Univer. Cernăuți; Mihai Tașcă, Inst. de  Studiul Arhivelor, Chișinău.

În ultima zi a Simpozionului am avut o excursie de documentare tematică la Muzeul național de Istorie, București, după care ne-am luat rămas bun.

Am revenit la baștină cu impresii de neuitat, având deja invitația pentru anul viitor de la d. Ilie Popa, căruia îi mulțumim frumos pentru donația de carte, amabilitatea și bunăvoința, grija ce ne-a purtat-o în permanență. Credem că vom reveni și la edițiile viitoare pentru a cunoaște mai bine toate aceste triste evenimente, pe care nu avem dreptul să le uităm. Ținem să aducem mulțumiri Comitetului Științific, Comitetului de organizare locală, Secretariatului simpozionului, tuturor participanților.

Un cuvânt aparte de mulțumire aducem noi, nord-bucovinenii, bucureșteanului, autor al câtorva cărți de valoare despre Bucovina noastră, un bun prieten al vestiților Motrești de la Crasna (marea majoritate trecuți deja în eternitate) neobositului domn Laurențiu Dragomir, specialist în muzeografie, pentru grija ce ne-a purtat-o în privința călătoriei noastre (bilete de călătorie, cazare în București etc). Dumnezeu să-i dăruiască tot binele Pământului.

 

*În foto: Delegația din Nordul Bucovinei la lucrările Simpozionului de la Pitești; În scurtul timp liber la o plimbare prin oraș; La muzeul de istorie din București; Împreună cu dl. Laurențiu Dragomir la o cafea în București

———————————-

Eleonora SCHIPOR,

Bucovina de Nord / Ucraina

3 octombrie, 2018

 

Eleonora SCHIPOR: Când hărnicia și stăruința merg alături de mână

Iarăși am poposit la biblioteca din satul Prisăcăreni, raionul Hliboca, la neostenita doamnă bibliotecară-șefă Rodica Zegrea. De data aceasta doamna Rodica a organizat o întâlnire cu specialistul în domeniul agricol, legumicultorul și pomicultorul Ion Crâliuc. A pregătit și o expoziție a ziarelor cu publicațiile invitatului.  Domnul Ion a povestit celor prezenți despre cultivarea și îngrijirea multor soiuri de legume, pomi fructiferi, despre felul cum trebuie pregătit solul, când și cum se pregătesc semințele, în ce perioadă și ce trebuie semănat, cultivat, îngrijit… De asemenea ne-a vorbit și despre cartea sa apărută cu mai mulți ani în urmă despre unele plante mai rar întâlnite, despre articolele ce le-a publicat și le publică în permanență pe paginile ziarelor bucovinene. Domnia sa a răspuns cu plăcere la întrebările noastre despre pomi, legume, rolul și felul, cum și când trebuie sădite, îngrijite etc.

          În partea a doua a întrunirii noastre literare am comemorat pe scurt două personalități bucovinene trecute prea devreme în lumea celor drepți. E vorba de istoricul și ziaristul Dumitru Covalciuc și de publicista și profesoara Maria Motrescu-Popescu. Doamna Rodica a amenajat o expoziție «In memoriam», dedicată acestor doi oameni deosebiți, dotată cu ziare, fotografii, cărți…

          De fapt neobosita doamnă Rodica Zegrea a inițiat un club al oamenilor talentați. Doar în ultimii ani aici au fost prezenți savanți, politicieni, ziariști, scriitori, publiciști, artiști, instrumentiști, interpreți de muzică populară, meșteri populari, profesori, oameni de cultură…

          Astfel în mica bibliotecă din Prisăcăreni inimoasa doamnă Rodica Zegrea i-a avut ca oaspeți pe savantul Ilie Popescu, poeții și ziariștii Vasile Bâcu, Nicolae Șapcă, Doina Bojescu, deputatul poporului Grigore Timiș, activistul și fostul combatant al luptelor din Afganistan Dumitru Fedorcea, subsemnata, compozitoarea ucraineană Galina Sâsoletina, poeta și conducătoarea cenaclului literar-artistic raional «Izvoraș»  Alexandra Vozneac, autorul câtorva cărți și a mai multor articole la ziar Toader Nicolaevici, regretatul ziarist și istoric Dumitru Covalciuc, regretata deja poetă și animatoare a vieții culturale din Crasna Maria Motrescu-Popescu și mulți alții.

          De asemenea am prezentat cărțile, am vorbit despre viața și opera poetei creștine din Timișoara, redactorul revistei onlain «Logos și Agape» Mariana Gurza, originară din satul Cupca, doamna care în permanență trăiește cu dorul de Bucovina în suflet.

          Tot în acești ani i-am comemorat pe câteva mari personalități ale culturii, literaturii, muzicii române și ucrainene – poetul-martir Ilie Motrescu, ziaristul și poetul Vasile Levițchi, poetul și sonetistul Ion Cozmei, artistul ucrainean Nazarii Iaremciuc, regizorul Ivan Mâkolaiciuk, compozitorul Volodimir Ivasiuk și alții. De asemenea în permanență sunt organizate expoziții de carte, ziare, fotografii, dedicate marilor clasici ai literaturii române, ucrainene, universale, cât și aplicații, desene, lucruri de mână făcute de copii și adulți pe care cu atâta grijă le adună neostenita doamnă bibliotecară. Ar merita o mai mare atenție din partea șefilor de la secția de cultură, ar avea nevoie de mai multă înțelegere din partea autorităților satului, a intelectualilor localnici, a sătenilor, a noastră a tuturor.

Ar merita și o bibliotecă mai bine amenajată, căci se pare că vechea clădire se risipește văzând cu ochii. Muncește ca o albină de una singură și adună de prin arhive date despre istoria satului  de baștină, sperând să facă o monografie a satului natal. Scrie poezii bune, compunând în trei limbi, pe care le posedă la perfescție, dar până în ziua de azi nu are încă o carte publicată. Ar merita, căci este și în anul jubileului de aur, dar… toți fiind ocupați cu atâtea griji și probleme nu mai au timp pentru și pentru a o ajuta, sprijini, înțelege…

          Deocamdată, doamna Rodica Zegrea, muncește și speră. Poate va da bunul Dumnezeu și toate gândurile și speranțele ei se vor realiza într-o zi. Doamne alută! Este femea și specialistul ce merită să i se împlinească toate!

———————————-

Eleonora SCHIPOR

Bucovina de Nord/Ucraina

3 iulie, 2018