Eleonora SCHIPOR: Răsfoind paginile vieții

Le vom răsfoi împreună, dragi cititori. Sunt paginile unei vieți importante, interesante, demne de toată stima și respectul. E vorba de noua carte cu acest titlu a savantului bucovinean, originar din Pătrăuții de Jos, Ilie Popescu.

         Spuneam într-un material precedent că și la 80 de ani, oamenii scriu, compun, publică, sunt în toiul activităților literar-culturale din ținut. Ei bine, unul dintre acești octogenari, plini de energie și talent este copământeanul nostru, doctorul în filologie, domnul Ilie Popescu. Pentru a ne convinge de aceasta, domnia sa a venit în fața cititoriloir în anul său jubiliar cu tocmai două cărți: „Drumul spre Golgota” și „Răsfoind paginile vieții”.

         „Răsfoind paginile vieții” este un sumar (selectiv) al muncii intelectuale, efectuate de-a lungul anilor de neostenitul profesor Ilie Popescu.

         Cartea de față cuprinde 7 capitole, prefața cu titlul „Cuvânt despre octogenar” fiind semnată de cunoscutul ziarist  Vasile Carlașciuc.

         Primul și cel mai volumins capitol se numește „Lista lucrărilor publicate”, având fiecare și referințele despre data, anul, autorul, denumirea ziarului sau revistei, unele extrase din aceste publicații, Aici vom găsi denumirile cărților, broșurilor, monogafiilor, manualelor, tezelor, cât și referate, comunicări, recenzii, relatări, informații, prelegeri, studii, articole, analize etc.

         Cel de-al doilea capitol cuprinde „Lista referatelor și comunicărilor ținute la congrese, conferințe, simpozioane și seminare”.

         Capitolul 3 este dedicat Interviurilor, pe care le-a acordat, numit tot astfel „Interviuri”.

         La capitolul 4 găsim „Extrase din aprecierile critice la cărțile (monografiile), broșuri  și dicționare”.

         Nu puteau desigur, să lipsească și „Felicitările” incluse în capitolul 5.

         „Diplome de excelență și certificate” găsim la capitolul 6. Aceste diplome autorul le-a clasificat în două categorii – cele primite din partea instituțiilor de învățământ, organelor de stat, organizațiilor obștești și individuale, cât și cele înmânate din partea Societății regionale „Golgota”.

         Capitolul 7 ne va face cunoștință cu „Scrisori primite din diferite țări ale lumii”.

         Nu știu de ce autorul n-a inclus de astă dată fotografiile numite aici „File de album” întru-n capitol aparte, dar le-a inclus în carte la finele ei. Sunt fotografii din viața particulară, din cea de la Universitate, căreia i-a dedicat 44 de ani din viața sa, din cadrul activității în Societatea regională „Golgota”, pe care o conduce cu pricepere de mai mulți ani, participări la Congrese, simpozioane, conferințe, dar și întâlniri și prezentări de carte.

         Reamintim încă odată cititorilor că toate cele publicate aici, în această carte, sunt selective, or, ele fiind cu mult mai multe în realitate.

         Cartea de față a văzut lumina tiparului la Cernăuți, cuprinde circa 194 de pagini, copertele și fotografiile find în culori. Autorul aduce sincere mulțumiri  Corpului diplomatic al Consulatului General al României la Cernăuți în frunte cu doamna Consul General Irina Loredana Stănculescu, cât și câtorva personalități din regiune, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestei cărți. Aceleași sincere mulțumiri le aduce și doamnei Lilia Govornean pentru redactarea și tipărirea  cărții „Răsfoind paginile vieții…”

         Deși vârsta este înaintată, dorința de a scrie, a publica, a participa la viața activă în societate a domnului profesor Ilie Popescu este destul de mare. Ne-a dovedește și faptul la câte manifestări, comemorări, prezentări de carte, întruniri literare, culturale, sărbători, a participat   și participă în acest an jubiliar domnul Ilie Popescu.

 

Nouă nu ne rămâne decât să-i dorim multă sănătate, activitate intensă și productivă, și îl așteptăm cu noi publicații, noi cărți și noi evenimente la care să-l vedem mereu același cum îl cunoaștem toți.

La mai mult și la mai mare stimate domnule profesor Ilie Popescu!

————————————

Eleonora SCHIPOR,

Pătrăuții de Jos, Ucraina

15 septembrie 2019

Lasă un răspuns