Gelu DRAGOŞ: Editura „eCreator” a publicat „Valori băimărene”, o revistă de colecţie!

Asemeni unui corolar, sfârşitul de an literar la editura eCreator ne aduce în faţă revista (nr. 32/anul VII) „Valori băimărene” unde sunt cuprinşi, de către scriitorul şi editorul Ioan Romeo Roşiianu un număr însemnat de poeţi, prozatori, eseişti, critici băimăreni, mai pe scurt, scriitori maramureşeni. Dar câţi au rămas pe dinafară?!

Continue reading „Gelu DRAGOŞ: Editura „eCreator” a publicat „Valori băimărene”, o revistă de colecţie!”

Gelu DRAGOȘ: Al. Florin Ţene surprinde plăcut cu un nou volum de cercetare, analiză, eseistică, critică şi cronici literare

Hotărât lucru că scriitorul Al. Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, este un exemplu pentru mai tinerii scriitori în ceea ce înseamnă să munceşti pe brânci pentru a aduna în lada de zestre a literaturii române comori de nepreţuit, material didactic pentru cei care vor urma arta scrisului, în literatura română în general.

Recent a tipărit şi se află în librării masivul volum (726 pagini!) de critică şi eseuri, „Aventurile ideilor printre metafore”, Editura „Vatra veche” Târgu Mureş, cu o prefaţă  a Voichiţei Tulcan Macovei: „Al. Florin Ţene: Filosofia – Bază a dezvoltării literaturii şi treaptă de înţelegere a existenţei sociale”, din care spicuiesc: „Domnul Al. Florin Ţene este un profund cunoscător al filosofiei, nu doar antice sau renascentiste, ci şi moderne, mergând până în secolul XX. Multe din argumentele aduse spre susţinerea ideilor proprii sunt luate din gândirea filosofică. (…) Analizând lucrarea Republica a lui Platon, autorul urmăreşte să demonstreze posibile similitudini între cetatea dreaptă şi sufletul unui om drept, indicând virtuţile ce definesc dreptatea în ambele cazuri. Dincolo de această similitudine, domnul Al. Florin Ţene ţinteşte mai mult: o analiză indirectă şi comparativă asupra modului în care propriul stat, România, este organizat, pentru o bună funcţionare în folosul oamenilor”.

Volumul ce cuprinde peste 100 de eseuri şi cronici bine realizate, se constituie într-un valoros document de idei filosofice despre literatura universală ajungând până la cea de azi, trecând prin analiza activităţii literaturii române în perioada comunistă, cu bune şi rele. Aşadar, domnul Al. Florin Ţene, ne propune o lucrare complexă, de studiu aprofundat, pornind de la Republica lui Platon, a operei lui Lucius Annaeus Seneca, Socrate, Friedrich Nietzsche ori Henri Bergson, Hegel, Heidegger, romancierii Garabet Ibrăileanu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Gib Mihăescu, Poetul Naţional Mihai Eminescu ori Alexandru Macedonski până la Horia-Roman Patapievici, văzut cu ochi critici de autor.

Pagini generoase se acordă şi anilor tinereţii autorului, de care Al. Florin Ţene îşi aminteşte cu nostalgie şi drag şi face referire la poznele şi şotiile pe care le făceau în „anii fragezi” ai şcolii împreună cu alţi colegi, ajunşi personalităţi în diferite domenii, cum ar fi: guvernatorul Mugur Isărescu, prim-ministrul Radu Vasile, istoricul Ilie Vulpe, poetul Virgil Mazilescu ş.a.

Felicitându-l sincer pentru munca depusă, pentru activitatea laborioasă în cadrul Ligii Scriitorilor, am să apelez la ceea ce a scris pe ultima copertă a volumului, preşedintele U.Z.P.R. Doru Dinu Glăvan despre Domnia sa: „Scriitor şi jurnalist consacrat, cu peste 86 de volume tipărite în mai bine de patru decenii de activitate literară, dar şi aproape 6000 de articole risipite în presa locală, naţională, dar şi de peste hotare, prezent deopotrivă în „Dicţionarul General al Literaturii Române” (coordonator, acad. Eugen Simion, 2009) şi „Dicţionarul Scriitorilor Români” (coordonator Aurel Sasu, 2006), ca şi în „Dicţionarul Scriitorilor Români de azi” (ediţie de Boris şi Daniela Costin-Crăciun, 2011), ori „O altfel de istorie a literaturii române (autori, Doru Ştefan Dăncuş, George Coandă şi Vali Niţu, 2013), mentor de Şcoală literară şi lider al L.S.R., jurnalist profesionist, premiat de U.Z.P.R. în 2015 şi 2020, la Concursul Naţional de Presă Scrisă, Al. Florin Ţene (n. La Drăgăşani, jud. Vâlcea, 13 iunie 1942) revine, odată cu „Aventura ideilor” la preocupările sale perene, filosofia ştiinţelor literare, dovedind astfel că deţine vocaţia distanţei şi a perspectivei”, iar scriitoarea Galina Martea completează, tot pe ultima pagină: „Cu o carieră de amploare în arta scrisului, talentatul şi neobositul scriitor Al. Florin Ţene există în astă viaţă cu misiunea sacră de a produce opere literare de calitate, acestea fiind recunoscute ca valori autentice în cultura naţională română”.

                                                                                                            Gelu Dragoş

Gelu DRAGOŞ: Mi-s grele clipele de linişte (poeme)

 Înserare

 

Umbrele cu aripi stufoase,

somnolente,

cuprind depărtările.

 

La ore neştiute de nimeni

vine înserarea tiptil –

ca o felină desprinsă

cu întunericul

 

Pe un pisc al singurătăţii lui

şi-au întemeiat moşia

corbii şi caprele negre –

exploratori ai înălţimilor dense.

 

Muntele geme arareori,

creşte şi descreşte

precum pântecul femeii

la soroc.

 

Clipele rămân în casa aceea

în care, ba ne-am iubit,

ba am murit.

 

Doar ochii tăi rămân într-ai mei –

atunci când înserarea dispare

ca o mireasă furată!

 

La rând vin visele

cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene –

E vreamea basmelor!

 

 

Fără perspective

 

din barul lui buciuman n-ai nici o perspectivă,

ne trezim uneori din beţie şi constatăm

că trec anotimpurile peste noi, se rup prieteniile

şi călcată-n picioare e urma paşilor noştri.

ne ardem viaţa între nimicuri, prostii şi minciuni

şi devenim uşor prizonierii propriei vieţi;

tinereţea se scurge şi inima prinsă-n ştreang devine :

ne trăim iubirile în sms-uri, pe facebook sau mess

privim titlurile cărţilor pe internet dar uităm să învăţăm povestea;

participăm zilnic la lansări de cărţi şi nu de nave

(acolo am avea şansa să evadăm pe mări şi oceane)

aici ne înscriem la cuvânt ca nişte epigonii ce suntem

iar apoi, ne îmbătăm mai ceva ca-n birtul din colţ;

timpul risipit astfel nu-l putem lua înapoi –

se duc toate-n van şi dorinţele noastre seacă

doar lacrimile ne mai hrănesc zi şi noapte;

a sosit Vremea aceea şi-o trăim din plin…

 

 

Singurătatea muribundului

 

               Motto: „Toată viaţa mi-e cuprinsă în această linie”

Glia mă cheamă

Năzuinţele mi se destramă;

Somnul coboară

Şi mă doboară.

Pasărea stă la pândă

Resemnarea mi-e blândă,

Ciocul ei mă doreşte

Cu ghearele scoase soseşte,

La trupul meu se opreşte –

Viaţa-mi se sfârşeşte…

 

 

Amintirile păcatului primordial

 

N-am fost iertat în primăvară

nu m-a iertat nici vara

ce să mai vorbesc de toamnă

sau iarna geroasă şi nemiloasă

căci tu nu mi-ai dăruit nici un anotimp

 

Amintirile noastre au împietrit

în crucea nopţilor de iarnă

Îmi amintesc doar foşnetul îndelung

al rochiilor tale

nimeni împrejur

 

Precum pâinea se numeşte pâine

aşa şi tu te defineşti

ca o fărâmă a împietririi

amintirilor mele

 

Păcatul crescuse în trupul meu

iar tu nu mi-ai dăruit nici un anotimp

să fie doar al meu, al nostru…

 

 

 Contemplare

 

stau culcat cu ochii închişi –

visez la copilăria-mi de odinioară

o căldură interioară duios mă înfăşoară

îmi mângâie trupul bolnav şi pleoapele

e atâta linişte şi armonie în sufletul meu

dar ceva mă strânge şi nu-mi dă pace

e inima, inima mea obosită ce-mi spune

nu mai privi atât de mult înspre spaţiul virtual

ci mai bine hrăneşte-te cu clipa palpabiă de-acuma

 

stau întins, nemişcat, cu ochii închişi

visez la zilele adolescenţei mele precoce

cu vise, îndrăzneli, cu temeri şi primele iubiri

crezând atunci că vom fi mereu tineri

stau obosit, nemişcat şi încerc să visez

că nu trăiesc în secolul turbulenţei globale

îmi sugerez insule verzi, edenice, de fericire

şi brusc din toate acestea mă trezesc în sudori

doar suntem în secolul marilor nebunii şi nebuni!

 

 

 Doar noi…

 

Noaptea respiră corăbii de cântece de iubire.

Pe Someş stele strălucitoare şi vorbitoare cutreieră.

Cu respirări adânci de dimineaţă de iulie –

Când pleacă roua, pleci şi tu spre necunoscut;

Prezentul se răsfrânge tandru în crini şi zorele.

În iarba verde totul este asimetric, rece, celest.

Am călcat cu piciorul drept către câmpia de vară …

Pretutindeni coboară miresme de flori de câmp;

Contemporan cu visul de aseară despre luceferi –

Observ multe dorinţe la cei de lângă noi –

Oamenii din jur așteaptă desăvârșirea, să fim perfecți.

În cuiburi zborul nu mai încape, iar noi ne dorim aripi

Iar în inimă îmi creşte un clopot de dor şi alean.

Trupul tău, brăzdat de harfe şi dorinţe ascunse

Aşteaptă angelic şi tandru, șchiopătând, să mergem

Spre calea fericirii !!!  Doar noi doi…

 

 

 Ţinutul închis

 

De mult prea mult timp ţinutul nostru e închis-

ne ţinem sufletele ca-ntr-o pânză de paianjen

viaţa noastră are prea multe coborâri şi crăpături

deşi trăim într-un mare clopot de sticlă

A venit vremea ca fiecare s-o luăm pe un drum

vreau să pun ordine şi dacă mă împotmolesc în desiş

oare de ce seara vorbeşti într-un fel şi mâine eşti alta

până la urmă toţi avem nevoie de puţină primăvară

de puţin orizont albastru şi cuvinte înstelate şi tandre

Pe lume am venit ca să învăţ fericire încă din tinereţe

tu mă înveţi zilnic ce-i bătrâneţea şi opacitatea

iar cuvintele dintre noi nu mai prind rădăcini…

 

 

 Privim în aceeaşi direcţie

Motto: „Dacă tu eşti o pasăre, sunt şi eu o pasăre”

 

Noaptea trecută am visat un poem

lung cât o pagină de revistă

scris cu litere caligrafice

motiv pentru care nu-l pot reproduce

îl povestesc pe scurt

 

Descrie-mi, Doamne ţinuturile

în care nu am călcat

şi înfăţişarea Ta

deşi exprimarea-Ţi nu o voi pricepe

poate

iar tu, Doamnă desenează-mi

un tablou care să-mi ţină de cruce

seara la culcare

 

Fiindcă eu am fost îndrăgostit

doar de cuvintele mai lungi ca

Ecuatorul

motiv pentru care alaltăieri

le-am trădat

 

Pe tine, nu

deşi prin venele mele

nu curge sânge

ci trec doar vânturi

amirosind a toamnă târzie

 

Iar într-o noapte chiar a venit

Toamna

Şi într-o clipită m-am dumirit

Că ea se numeşte simplu-

Doamna

Pentru care sunt în stare

să mă împrietenesc şi cu

Moartea

şi să ne facem fraţi de cruce

fără să ştim

nici eu şi nici ea

care pe unde s-apuce

 

Tu să ai grijă însă

Doamnă

că tocmai acum prin faţa

ferestrei tale

mai trece grăbit

un anotimp…

 

 

 Te aştept…

 

când viaţa mea capătă

alt sens

şoptindu-mi

că am nevoie

de o nouă dimensiune –

în aerul ce ne desparte

tânjesc cu dorul

de-a fi

noi doi

prin fereastra inimii bătrâne

cerul albastru

şi zborul pescăruşilor

se oglindesc în mare

neliniştit aştept

să-mi mângâi sufletul

cu un strop de fericire

să vii

precum

o pasăre măiastră

din înaltul cer să te cobori

cântând

îmbrăţişarea

să ne ţină strâns

ca tot ce ne mângâie

şi ne înconjoară

să aprindă în inimi

tainică şi nemaiîntâlnită

viaţă.

 

 

 Curând…

 

Atâta frumuseţe cuprinde fiecare zi

Când soarele şi luna îşi face bine treaba

Dar oricât de multă dragoste mă împresoară

Atât de monoton îmi curge izvorul vieţii mele

 

Nimic nu e spectaculos în toate cele

Doar faptul că Tatăl n-a uitat încă de mine…

Mă sting în fiecare zi câte puţin când  nu te am pe Tine

Şi tot mai mult mă tem de iad şi focurile ghenei

 

Smerit te port în suflet şi-n gându-mi zi de zi

Prin valurile vieţii îţi spun Doamne Isuse Sfinte

Eu doar cu Tine  şi Tatăl pot răzbi…

 

 

 Te-aş chema

 

invitaţi-mă la dans goală îşi spuse într-o zi femeia

căutând în dicţionar ce înseamnă cuvântul şaradă

între două dansuri e loc şi pentru vals şi fericire

ar trebui să învăţ viaţa şi fără tine îşi mai spuse

deoarece în vremile astea trebuie să fiu regina galei

să ai amintirea unei femei ca prinţesa Diana

acum de când am devenit doi străini dezlegaţi de biserică

nu mă pot desprinde deodată de amintirile noastre

fiindcă între două tăceri şi ziduri construite de tine

inima mea le-a pătruns cu iluzia iubirii eterne

acum la capăt de drum te-aş chema din nou cu mine

în ţara cuvintelor dulci a dorului şi amorului

 

Continue reading „Gelu DRAGOŞ: Mi-s grele clipele de linişte (poeme)”

Gelu DRAGOŞ: Se scufundă timpul (poeme)

COTIDIANĂ

 

am visat un munte alb

pe care coborau gânduri

în șir indian, șirag,

pe un soare care îți topea inima

pădurea de conifere mirosea

a verde crud

iar printre crengile brazilor

cântau păsări cu ciocuri rotunde

m-am trezit transpirat

am deschis ochii

în jurul meu erau oameni cu măști

măști care-ţi iau aerul și libertatea

măști ca-n lagărele de concentrare

ori supermarket-urile de oraș

am visat un munte alb în care poeții

nu-s răpuși de covid ci de sticlele de votcă golite…

 

 

DESCULȚ

 

mă întorc dintr-o țară

în care se umblă numai

desculț

pentru a nu stânjeni

dansul greierilor

dimineața pe răcoare;

doar astfel îți vei

împlini și tu

somnul cu vise în

culori

așa cum numai

pictorii

visează adesea

în anumite nopți

și rar, rar de tot

muritorii…

 

 

ZIDUL

 

dintr-un cuvânt în altul

îmi potolesc setea de tine

dintr-un sărut la altul

ne potolim setea dintre noi

iar atunci când nu mai am cuvinte

le desenez pe pietre cubice

să sparg zidul dintre noi…

 

 

ÎNSERARE

 

Umbrele cu aripi stufoase,

somnolente,

cuprind depărtările.

 

La ore neştiute de nimeni

vine înserarea tiptil –

ca o felină desprinsă

cu întunericul

 

 

 

Pe un pisc al singurătăţii lui

şi-au întemeiat moşia

corbii şi caprele negre –

exploratori ai înălţimilor dense.

 

Muntele geme arareori,

creşte şi descreşte

precum pântecul femeii

la soroc.

 

Clipele rămân în casa aceea

în care, ba ne-am iubit,

ba am murit.

 

Doar ochii tăi rămân într-ai mei –

atunci când înserarea dispare

ca o mireasă furată!

 

La rând vin visele

cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene –

E vreamea basmelor!

 

 

VIAŢĂ TUMULTOASĂ

 

eşti o leoaică singură în tot ceea ce faci

şi îi iubeşti pe cei ce te ating cu drag…

eu te ador acum când vin vremuri grele

iar inima-mi pulsează cu putere;

lacrimile mele sunt multe, pline, cristaline

doar de iubirea şi dragostea mea pentru tine;

eşti o leoaică singură şi sigură în tot ce faci

tu „leoaică, tânără, iubirea”…

 

 

FASHION AUTUMNAL

 

sub talpa toamnei

au murit rozele din grădină

ultimii fluturi s-au retras

şi au devenit una cu pământul

sub covorul arămiu de frunze moarte

doar hribii mai răsar pe cernoziomul neprietenos

în bavna seculară se-aude şuieratul vântului

şi dansul frunzelor ce cad una peste alta –

dans ce-mi aminteşte de galele fashion din milano

sătul de atâta toamnă, mizerie umană

mă cuibăresc disperat în sufletul tău

să rămânem îmbrăţişaţi până la primăvară

vei fi ocrotitoarea mea pentru un anotimp

sau poate pentru o veşnicie…

 

 

SOMEŞ

 

Se înseninează Someşul copilăriei.

Din pântecul lui curg domol

apetisante gânduri înspre tine.

Le ating cu un zâmbet ştrengar şi tandru

asemeni valurilor ce ating malurile.

Inima ta îmi cicatrizează sufletul.

Mai avem puţine clipe pentru vindecare

dar ce-ţi pasă ţie Someş, perpetum mobile,

de timpul pandemic ce sângerează lumea?

Eu rămân o umbră fără rădăcini, fără speranţe,

într-un amurg fără valuri, amurg sângeriu…

 

Continue reading „Gelu DRAGOŞ: Se scufundă timpul (poeme)”

Gelu DRAGOŞ: Postfață la volumul ,,Purtăm din Facere imboldul revenirii” , autor Nicolae Bălțescu

Scriitorul Nicolae Bălțescu ne propovăduiește  Iubirea Dumnezeiască. Fratele de peste Prut, Nicolae Bălțescu din Chişinău, Republica Moldova, ne propune o nouă carte de suflet, numită „Purtăm din Facere imbodul revenirii…”. Acest demers literar ni-l explică chiar Domnia sa în cuvântul de început: „Prezentul volum care se pregăteşte să vadă lumina zilei pe această planetă Terra nu este scris de mine. Сunoştințele nu sunt de o erudiție pământească, ele au fost sorbite şi coborâte pe Pământ din Izvoarele cele mai Pure şi mai Înalte. Aceste cunoştințe au trecut prin mine şi sunt transmise mai departe din Marea Recunoştință Față de Iubirea Tatălui Ceresc pentru astă lume, pentru omenire. Într-adevăr, toate câte au fost şi sunt, toate s-au întâmplat şi se întâmplă în Voia Lui Celestă. Lumea a fost plăsmuită în Cuvânt şi în Iubire. Lumea s-a născut într-o poveste şi Codul ei vibra în Nemurire.”

Cartea este structurată în opt capitole distincte. Asfel, primul capitol intitulat „Gânduri” cuprinde un număr de zece poezii prin care poetul basarabean ne explică faptul că există o singură cale spre mântuirea sufletului, adică Calea Iubirii. Câteva titluri: „Undeva peste zări, orizonturi….”; „Eu nu vreau să văduvesc…”; „Rugă”; „Mărturisire”; „Destin”; „Om rătăcit”; „Invocare”, „Dor”; „Ce pot să fac…”; Toate sunt în voia Lui Celestă”. Suntr poezii sensibile, valoroase, care abordează iubirea şi credinţa în bunul Dumnezeu, Creatorul Universului. Capitolul doi, numit „Cele zece porunci”, cuprinde 10 poeme şi 1 (una) poezie (Îndemn) ale autorului, fiecare dintre poruncile biblice lăsate de Creator nouă muritorilor beneficiind de versuri minunate, explicate pe îndelete, în stil propriu de către autor. Exemplific: „Sunt Sfinte Cuvinte! Numai cel ce ştie să le prindă atent,/ Trecându-le prin inimă, va pătrunde-n adâncul lor şi ades/Neapărat găsi-va cu siguranță-n ele un categoric, iminent/Verdict pentru acei ce-n cruntă amnezie nu şi-au dorit un/Înțeles sublim: „Să nu ai alți dumnezei!”(Prima poruncă); „E strigător la Cer! Tocmai înjosirea Lui Dumnezeu este/Întâiul lucru rău, deprins de tineret de la cei vârstnici./Încălcări inofensive numai aparent. Să te revolți: „Funeste/ Sunt” ar fi un strigăt în pustiu!/ La fel se roagă unii pustnici/ Dar nu i-aude nimeni…” (Porunca a Doua); „E trist. Porunca Sacră pe Pământ nu este respectată, ci e târâtă/În noroi! Căci oamenii nu grijesc de Ceasul lor de sărbătoare./Ziua de odihnă ciudat e onorată, iar frumusețea zilei e omorâtă/ În distracții pământeşti: beții cumplite, orgii, desfrâu. Bizare,/ Crunte feluri de petrecanii pământeşti…” (Porunca a Treia); „Cuvintele „Mamă” „Tată” ar trebui tot timpul să trezească/O vibrație profundă intuitivă şi fierbinte din care să apară/Privirii înainte imaginea demnă-n deplină puritate să lucească,/Ca un far, Stea călăuză în întreaga existență pământească!/Cred că este pe înțeles să spui: Ce comoară i se fură oricărui/ Copil atunci când nu-şi poate cinsti tătăl şi mama din tot/ Adâncul sufletului său!” (Porunca a Patra); „Tatăl, prin îngâmfarea sa, a căutat să facă să moară acel ceva/ Frumos ce dăruit i-a fost în astă existență pentru dezvoltare/ Și înălțare. Socotelile meschine pământeşti ucis-au şi-n altcineva,/În acea jună, făclia dragostei dintâi, speranța într-o viață plină/ De lumină. A ucis acea iubire mare…” (Porunca a Cincea); „Condiția cerută trăieşte în lege. Legea Atracției de Specii Omogene/ Imensul Univers pretinde să fie împlinită, dacă se vrea completă/ Fericirea! Acolo unde pace nu-i şi armonie, căsătoria nici nu merită/ Numită căsnicie, ci numai o convețuire pământească, este alogenă/ Și ca atare nu are nicio valoare-n Fața Lui acea binecuvântare cerută/Într-o căsătorie adevărată!” (Porunca a Şasea); „E trist, ciudat pe astă Stea Albastră! Apar servicii de intimidare,/Pe banii tuturor, se urmăresc poeții, artiştii şi alți mulți oameni/Care tind spre-Nalt şi nu se-ncadrează-n tiparele lumeşti: dosare/Se-ntocmesc, cu informații burduşite, prestigiul, gânduri de la ei/ Furate, adunate neruşinat de semeni…” (Porunca a Şaptea); Memento, oameni! Plaga în trupul pământesc mult mai uşor,/Se tămăduieşte, atacul psihologic însă provoacă adânc în suflet – /Chiar peste ani deschisă – o rană sângerândă. E deprimat îngrozitor/ Că-i acuzat e pe nedrept! Onoarea, reputația, valoarea se călcă cumplit/În picioare! Cea mai neprețuită bogăție a sufletului nobil!” (Porunca a Opta); „Iubirea dreaptă este-n spirit! Iubirea sufletească/Este cea mai bună pavăză împotriva încălcării/Astei Porunci! Un om cu iubirea lui firească/Și curată – vrea-ntotdeauna numai ce-i mai bun/Pentru cel iubit şi nu poate avea nicidecum/ Dorințe sau pretenții necurate!” (Porunca a Noua); „O poftă de nepotolit, dezlănțuită rău, s-a răspândit/Și a cuprins întreg Pământul, peste toți oamenii/Molimă, fie ei cu pielea albă, galbenă sau cătrănită,/Roşie, maro, poftă prin care-şi invidiază semenii:/ Pentru tot ceea ce ei încă nu posedă!” (Porunca a Zecea). Capitolul trei „Purtăm din Facere imboldul revenirii” este şi cel care dă titlul voluminosului volum şi are un număr de treisprezece poeme-epistole în care autorul abordează temele perene şi mereu actuale ale Sfintei Scripturi, fie că vorbim de Vechiul sau Noul Testament. Capitolul patru numit, „Femeie trebuie să urci”, este dedicat de Nicolae Bălţescu femeii creştine, femeii dătătoare de viaţă, femeii mamă şi femeii iubite.Capitolul cinci, „Iubire pământească” are un număr de douăzeci poeme şi redescoperim latura sensibilă a autorului, în care sunt redate trăirile autorului faţă de femeia cu care îşi împarte zilele. În sprijinul afirmaţiei mele am să exemplific: „În parcul amintirilor/ „Coboară amurgul stingher…/Dincolo de visul meu,/La marginea aşteptării, /La marginea durerii/Eşti tu. /Dar eşti atât de departe…/Ofileşti frumusețea în iarnă,/Într-o iarnă depăşită./Dorul mă duce spre tine/Prin spații şi întinsuri./Dorul meu e vântul ce frământă/Marea sărmanului meu suflet,/Într-o veşnică furtună…/Dorința de-a te revedea mereu.//Amurgul e mai dens./Cerul nocturn, înstelat – spectrul durerii,/Barometrul tristeții mele –/ Ridică-n sus talerul fericirii,/Lăsând în jos talerul cu dorința/ Încă a imposibilului,/Cu setea de dragostea ta,/Cu setea de infinit./O, Balanță! Cât de fragilă eşti în astă lume!/Învăluit de cer, plutesc spre tine./Cărările sunt atât de rapide./Vin să gust în linişte/Din mireasma sufleului tău,/Din mireasma frumuseții tale/Flămânde şi rare./ Vin ca ochii mei/S-absoarbă cu bucurie chipul tău,/Să facă să-nflorească din nou în ei/Speranța. Răbdător/S-aştept reînvierea/ Primăverilor adolescenței tale.” („Dar la tine e iarnă…”). Capitolul şase, numit „Imagini”, conţine un număr de 8 poezii şi abordează lumea satului, obiceiurile locului, aşa cum se poate observa şi din titlurile poeziilor: Peisaj de iarnă”, „Crăciun”, „Seara la sat”, „O viață de o zi”. Capitolul şapte, este dedicat „In Continue reading „Gelu DRAGOŞ: Postfață la volumul ,,Purtăm din Facere imboldul revenirii” , autor Nicolae Bălțescu”

Gelu DRAGOȘ: „Pe acoperişul unui veac” – o carte remarcabilă, semnată de poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu

Cu oarecare vreme în urmă, l-am cunoscut pe poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu la una din întâlnirile pe care scriitorul Ioan Romeo Roşiianu le organizează sub genericul „Prietenii literare”. A fost o bucurie pentru mine să și citesc apoi din creația Domniei Sale.

Cel mai recent apărut volum, „Pe acoperişul unui veac”, s-a lansat anul trecut, în decembrie, în cadrul celei de-a șaptea ediţii a Taberei Internaţionale „eCreator” Baia Mare.

„Pe acoperişul unui veac”! Depinde de fiecare ce vede de-acolo…

Veacul poetului (nemuritor) este un timp „neintrat în istorie”, în care tăcerile aşteaptă „agoniile care vor veni”, strecurându-le prin „pânza luminii”, iar la sorocul postapocaliptic, „nimicul îşi [va] rupe dinţii în lemnul crucii”.

Timpul cronologic se raportează, aici, în special la femeie, în multiplele ei ipostaze din vremelnicie: iubită, mamă, soţie, ființă dorită, misterioasă, neînţeleasă, adorată. Însă momentele, bune-rele, curg spre vărsare în oceanul metafizic. Cum spune poetul, nu sunt „iubiri care să mă plângâ / nici mari păreri de rău / ori vise să mă răscolească, / doar gânduri închise într-o buclă / care plutesc deasupra de puterea de înţelegere / pe care le las în voie, / să-şi sărbătorească c-un pahar de vin deplinul / când s-au întors de la tine, iubite”.

Devenirea (un proces în timp linear) ajunge la mântuire (care e definitivă, atemporală): „Nopţile sunt învăluite de stele, / vorbele nespuse scapă în şoapte, / dragostea e cuprinsă de frunziş / şi nimeni n-o recunoaşte. // Mâinile păzesc trupul, nu se lasă înşelate, / amprenta lor e de îndurat, / am uitat să mă întorc acasă, / inima mă caută în tine. // Am în gânduri atâtea porunci / de nu le poţi îndeplini, / de n-ar fi ele, le-ar lua locul păcatele. // Dacă mă iubeşti, femeie, întreg mă ai, / ia de la mine surplusul ce-l doreşti / şi mai sus, de pe octavă, suferinţa / pune-o-n descântec cu flori de câmp”.

Un timp aparte este timpul geniului, cu destin pământesc implacabil, dar, totodată, plin de promisiuni pentru eternitate: „Am amânat să mă nasc mâine, / dar nici mâine n-o să fiu fericit, / nimeni nu ştie sigur / ori de câte ori s-ar mai fi născut / cum decurge travaliul, / visez de pe acum cerul senin, / dar acelaşi cer poate fi fără noroc. // Născutul are o stea în frunte / pe care nimeni n-o vede”. Încătușat în dată, poetul trăieşte poezia ca stare permanentă, s-a născut cu ea, e ființa lui, e salvarea lui pentru totdeauna, căci frumosul nu are sfârșit: „Ca o călăuză / îmi traversează prin memorie / firul de mătase roşie al poeziei / înfăşurându-se după suflet. // Unde să caut măreţia în cuvinte / când curg peste mine valuri. // Ştiu numai drumul metaforei, / genele care-i deschid ochii luminii. // Şi cum să le zidesc în templu / în care să răsune pricesne celeste / cântate de îngeri? // Mă umplu pe interior cu aureole de miere / şi tot ce simt pentru semeni este iertare. // Am rolul să pun în urne alfabetul fierbinte, / frumosul să capete contur de principe / uns al lui Dumnezeu, / Un regat să-mi fac din poeme”.

Continue reading „Gelu DRAGOȘ: „Pe acoperişul unui veac” – o carte remarcabilă, semnată de poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu”

Gelu DRAGOŞ: „Pe acoperişul unui veac” – o carte remarcabilă, semnată de poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu

Cu oarecare vreme în urmă, l-am cunoscut pe poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu la una din întâlnirile pe care scriitorul Ioan Romeo Roşiianu le organizează sub genericul „Prietenii literare”. A fost o bucurie pentru mine să și citesc apoi din creația Domniei Sale.

Cel mai recent apărut volum, „Pe acoperişul unui veac”, s-a lansat anul trecut, în decembrie, în cadrul celei de-a șaptea ediţii a Taberei Internaţionale „eCreator” Baia Mare.

„Pe acoperişul unui veac”! Depinde de fiecare ce vede de-acolo…

Veacul poetului (nemuritor) este un timp „neintrat în istorie”, în care tăcerile aşteaptă „agoniile care vor veni”, strecurându-se  prin „pânza luminii”, iar la sorocul postapocaliptic, „nimicul îşi [va] rupe dinţii în lemnul crucii”.
Timpul cronologic se raportează, aici, în special la femeie, în multiplele ei ipostaze din vremelnicie: iubită, mamă, soţie, ființă dorită, misterioasă, neînţeleasă, adorată. Însă momentele, bune-rele, curg spre vărsare în oceanul metafizic. Cum spune poetul, nu sunt „iubiri care să mă plângâ / nici mari păreri de rău / ori vise să mă răscolească, / doar gânduri închise într-o buclă / care plutesc deasupra de puterea de înţelegere / pe care le las în voie, / să-şi sărbătorească c-un pahar de vin deplinul / când s-au întors de la tine, iubite”.

 

Devenirea (un proces în timp linear) ajunge la mântuire (care e definitivă, atemporală): „Nopţile sunt învăluite de stele, / vorbele nespuse scapă în şoapte, / dragostea e cuprinsă de frunziş / şi nimeni n-o recunoaşte. // Mâinile păzesc trupul, nu se lasă înşelate, / amprenta lor e de îndurat, / am uitat să mă întorc acasă, / inima mă caută în tine. // Am în gânduri atâtea porunci / de nu le poţi îndeplini, / de n-ar fi ele, le-ar lua locul păcatele. // Dacă mă iubeşti, femeie, întreg mă ai, / ia de la mine surplusul ce-l doreşti / şi mai sus, de pe octavă, suferinţa / pune-o-n descântec cu flori de câmp”.

Un timp aparte este timpul geniului, cu destin pământesc implacabil, dar, totodată, plin de promisiuni pentru eternitate: „Am amânat să mă nasc mâine, / dar nici mâine n-o să fiu fericit, / nimeni nu ştie sigur / ori de câte ori s-ar mai fi născut / cum decurge travaliul, / visez de pe acum cerul senin, / dar acelaşi cer poate fi fără noroc. // Continue reading „Gelu DRAGOŞ: „Pe acoperişul unui veac” – o carte remarcabilă, semnată de poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu”