Cristina Maria NIȚĂ: Lumina mea…

LUMINA MEA…

 

-Lumina mea…!
Au înghețat
Livezile de dor
Și-au înflorit sub nea,
Alei de lacrimi…ghiocei
Pe cearcănele iernii.
Tăcerile-adormite
Între poveşti, pe rafturi,
Mi-au ferecat odaia
Și-au împietrit,oftând,
În candelă,văpaia.
Din caturi sfinte,
Pe marmuri dalbe,
Ochii sfărâmă globuri
De linişte-cristal.
În suflet, țurțuri,
Străjuie dureri,
La uşă nici noaptea
Nu mai bate
Cu iele şi uitări.
Un fir de umbră
Pribegit prin rană,
Anină depărtări…
Alături, dincolo de taine
Şi de plângeri, tu citeşti
La gura sobei calde
Din pagini care gem,
Țintind aceeaşi stea,
Balada ei…elegicul poem
Şi slovele nasc aripi
De sublim,un recviem
Răsună-n galaxii…E ger…
Şi viscoleşte peste crini
Nămeți cu inima în cer
Aproape stau să cadă…
Îți caut mâinile…în mâini
De foc să-mi prinzi,topind,
Obrajii de zăpadă.
…Vom adormi,visând
La geam,într-un târziu
Lumina mea!,
Şi-am înghețat arzând…
Aştept cu palme-ntinse,
Pașii tăi şi scări fiindu-ne,
Din palma mea în palma ta,
Stingând tărâmuri ninse,
Să ne oprim,mai sus de Rai
Lumina mea…lumina mea…

—————————-

Cristina Maria NIȚĂ

31 ianuarie 2019

 

Cristina Maria NIȚĂ: Zi de octombrie

Mai naşte-mă mamă pe lume o dată
Aşterne în leagăn-descânt, reveria
Şi jale nu-ți fie din nou, că sunt fată
La fel ca atunci, să mă chemi tot Maria…

În zi de octombrie, la mijloc de toamnă
Când lacrima verii în poamă s-mplântă,
Când firul ruginii, pupila o-nseamnă
Şi liniştea nopților binecuvântă.

Ca vreme să am de ajuns pentru viață
Și câte-mi rămâne-vor, nimfe, prin visuri
Cu plumburi cioplite în ruguri de gheață
Pe socluri de soare, lăsa-voi înscrisuri.

Miroase în suflet a pâine de casă
-Mai stai lângă mama,ca mirele,tată,
Să-mi ierți, gânguritul,măicuță frumoasă
Durerile naşterii, încă o dată.

La capătul zilei,când fumegă moina
Mai naşte-mă, mamă şi frunza de vie
Ascunsă în scutec, să-mi tânguie doina
Prin stele,de toamnă când dor o să-mi fie…

—————————-

Cristina Maria NIȚĂ

2 noiembrie, 2018

 

Cristina Maria NIȚĂ: ,,Rana mea, iubirea” (fragment)

,,Din vară a rămas un ciripit,
Un rest de ploaie caldă la uluce,
Şi-n troița sădită la răscruce,
Un fir de mac, sub Cristul Răstignit.
                                                     (Vatra mea)”

Pe grumazul aspru al vremelnicei treceri, pământul îşi sprijină tâmplele încă pulsând de seve solare, sorbind
surâsul din oglinda azurată a cerului.
Şi de dincolo de limpezimile crugului,
coboară pretutindeni, ca un miraj de infinite simfonii, Taina Iubirii Proniei.
Măsurile timpului se fărâmă pe piatra gândului care sapă cu brazde
adânci, uneori până la surpare.
Nimeni nu intră, nu aude, nu vede acolo. Unde stă ancorată ca o corabie, de la zămislire, în leagănul său fără prihană, să grijească de cele curate, lumina Duhului. Pavăză…dar…
cale…
Se frământă, luptă şi apune într-o clipă, atât de paşnic, de supus.

….Am chemat într-o zi lumina dar a tăcut. Îmi lăsase la streșinile privirii,
paza lacrimii, trecute prin sita genelor grele de atâtea metanii.
Jos, în iarba până la glezne,
învârstată cu fire de maci şi cicori,
rămăseseră proaspete, stigmatele
marasmului, eliberat din temnița
rătăcirii. Și m-am pornit în căutarea ei…lumina mea…
Gânduri prăvălite, se smulg din golul
zbaterii, întind aripi şi urcă lin, croind
din răscrucile şchiopătării, cărări pe pământ şi ape.
Mă îndrept către tărâmuri uitate. E
nepământesc de linişte, de senin.
O dimineață dalbă domneşte dincolo de dorul nesfârşitei căutări,
prosternând ulcioare de albastru.
Dincolo de tina ochilor orbi prin care nu trece nici rază, nici scânteie,
soarele vâsleşte pe mări intangibile,
până la țărmul zenitului, trecând prin delirul sângeriu al amurgului, în cula
odihnei sale.
Lasă în urmă,plutirea norilor slobozi,
ce agață de prin hățişuri sinilii,
cununa cerului, curcubeie suspendate peste munții străjeri,
gonind apoi către alte ceruri din care să plângă în anotimpuri arse.
Pe măguri verzi, încinse de ape ,dorm
fluturi sub aripa pripită a vântului.
Fluierul se tânguie la marginea stânii
doinind egloga transumanței, a rânduielii existenței sihastre,
consimțită numai de acei care ştiu să asculte, să rabde, să primească bucuria simplă, adevărată, ca pe o desfătare. Florile încondeiază clipa cu polen de aur, în basme noi,înveșnicind în trupul gliei, gloria şi declinul eroilor veacurilor apuse.
Din mormintele pecetluite, dureri
îngropate strigă cu glasuri de tăcere
peste care cad ploi vineții, ca o aducere aminte…ecou mut, vestind
capătul umblării pasagere.
Toaca domoală cheamă sufletul la
Liturghii, din icoane, Maica tuturor, îi cuprinde zdrobirea, turnând din amfora Ei de alabastru, miruri tămăduitoare…picuri de Înviere…
Vârtelnița vremii deapănă cursul vieții şi al morții. În covata scobită în lemn de salcâm, mai dospeşte încă plămada albă. Undeva, un copil plânge, altul se zbate în pântec binecuvântat, altul adoarme visând îngeri, înfășat în liniștea din sfințirea
lutului de la Facerea Lumii.Inima urcă sus, tot mai sus, pe crestele pietroase, unde voirea cea bună cutează a însemna locul, cu stindardul biruinței, Crucea;
acolo unde stelele scutură psalmi
e patria mea…lumina mea.
Acolo, departe…,,pe-un picior de plai, pe-o gură de rai…”

—————————-

Cristina Maria NIȚĂ

15 august, 2018

(Foto:cicoare de pe plaiul natal,Bacău)

Cristina Maria NIȚĂ: Rana mea iubirea (fragment din cap. Răscruci)

Mi-am luat rămas bun de la încă o dimineață…De la zorii limpezi,brodați cu flori şi verde proaspăt, sorbind avid infinitul albastru, divin, al cerului acestei lumi…
În şuvițele brune, a nins primăvara, ca o plângere, cu petale de cais…Şi fără solie, mai grabnic decât puful păpădiei spulberat de vânt,ceea ce adineauri fusese o sublimă adiere,a devenit trecut…fărâmă de eternitate.
Lacrima, călătoare pe potecile gândului, tremurând în irişii dezgoliți, gata să se prăbuşească, a rămas împietrită întâmpinând şi petrecând ca un bocet stins, clipa întreagă, care niciodată nu se va întoarce…
– Încotro te îndrepți dimineață? Unde-mi duci răsăritul? Pe cine vei adapa, din cupe diafane, cu cristale de rouă, miruri şi tămâi? La picioarele cui vei aşterne spice de lumină şi a cui frunte vei săruta cu nimburi?
De m-ai fi luat cu tine, nu ți-aş fi fost povară. Te-aş fi dezmierdat cu genele, până când ai fi înmugurit pe ramuri uscate de aşteptare şi te-aş fi legănat doinind chemare păsărilor pribege. M-aş fi țesut în pânza luminii tale şi te-aş fi acoperit, ca nimeni să nu se priceapă că eşti. Rămâneam copil sfielnic, jucându-mă cu fluturi, pe pajişti nesfârşite, tocmind zenitului cununi de maci şi albăstrele.
Oh, dacă te-aş fi putut cuprinde!!! Să te opresc din trecere şi să rămâi mie-mi!
Te-ai dus îmbrățişându-mă scurt şi formal, semănând în adâncuri de plumb, necuprinse, boabele tăcerii, din care va încolți dor…
Paşii slujnici, au încremenit pe maluri zdrumicate, fără orizont, fără culoar, înfipți precum prada jertfelnică în colții fiarei, la o răscruce a lumii care nu mai încape rămăşițe ci doar întreguri…
S-a simțit în văzduhul prohodit de triluri suspinate, desprinderea…Fiecare secundă sclipindă, gemând în depărtare, dincolo de zborul către taine…
…………………………………………………………………………
Ai plecat mai curând ca niciodată,în mantie de nuntă, fără alai şi s-a coborât liniştea aspră, izbindu-se de freamătul pământului, căutându-te, întrebând de tine…Am cules cât mi-a încăput în suflet, de pe urmă, așchii de fericire, ca ciutura apa, din izvor dulce și răcoros.
Şi am rămas cu ochii ațintiți sus, acolo în miezul cerului, unde aripile se îneacă fără să moară…Și sub murmurul durut al ruperii, iarba a crescut până la nori făcând podea verde în înalt, iar bolta sinilie s-a scurs în locul ei, inversând raiurile…Cerul a devenit pământ şi pământul s-a făcut cer.
…La încheietura mânii mi-a rămas cald, ca un dar, însemnul anilor tăi…Şi încrustată înăuntrul încăpător a toate, bucuria de a fi primit un crâmpei de viață…În ea te voi aştepta… în fericirea zilei de mâine…

—————————-

Cristina Maria NIȚĂ

23 aprilie, 2018

~ imagine internet ~

Cristina Maria NIȚĂ: Dac-aș putea

DAC-AŞ PUTEA

 

Dac-aş putea să smulg şi să arunc
Săgețile de patimă din gând,
Aş înflori ca visul unui prunc
În somnu-i,printre îngeri alergând.

Dac-aş putea,zâmbind să-mbrățişez
Pe cel ce nu prieten mi-e ci spin,
De m-ar răni încât să sângerez,
L-aş duce-n brațe pân’la Cel Divin.

Dac-aş putea ca-n fiecare zi,
Umil să rabd pe cei ce mă-ncolțesc,
Oricât de cruzi,de înrăiți ar fi
Aş vrea şi pe aceia să-i iubesc.

Dac-aş putea de vorbe care dor,
De scâncetul meschin, nu mi-ar păsa.
Ca lacrimile ploii,de-al său nor
M-aş despărţi şi-n urmă le-aş lăsa.

Despică-ți cer adâncul tăinuit
Şi plouă-mi sfânt,peste-nsetat deşert,
Din lutul reavăn,strigă-mi desluşit,
Să înțeleg,să vreau,să pot…să iert.

Din volumul ,,Dincolo de aripi”
editura Pim 2017, Iaşi.

–––––––––––

Cristina Maria NIȚĂ

15 aprilie 2018

Cristina Maria NIȚĂ: E vineri iar…

E VINERI  IAR

 

Curg neguri pe pământ,vestind Calvarul,
Golgota-şi ia odajdie cernită,
EL, tace sub obezi, primind Paharul…
E Vineri iarăşi…ziua Pătimită.

 

Osanele de ieri s-au stins…finicul,
Pe frunze încă-Ți stăruie mireasma,
Te vor cunoaşte-atunci, pe Tine, Spicul,
Când frântă va cădea catapeteasma.

 

Pe urma Ta păşesc dar nu mi-e lesne.
Văd Talpa-Ți Sfântă-n colbul ulicioarei,
Jelesc în taină îngeri, plâng pricesne,
Şi lacrimi cad pe umerii Fecioarei.

 

Şovăitori, în val de proorocire
Stau ucenici, urmând a Ta chemare
Scripturile-au grăit: La osândire
Păstorul fi-va dus c-o sărutare.

 

La marginea mulțimii ce pieirea
A hotărât, săpând adâncul gropii,
Suspin-acei ce Ți-au simțit Iubirea:
Sunt suferinzii…muții, orbii, şchiopii.

 

Te-a întristat aprinderea de ură,
Dar n-ai lăsat ogorul să usuce
Şi miluind smerita lui făptură,
Iertare dai tâlharului pe Cruce.

 

Ce sfâşiere, crunta ta durere!
De spaima morții mă cuprinde frica
Cu un ştergar, în chip de mãngâiere,
Te-ntâmpină pe cale Veronica.

 

Te mai opreşti. Sub greul potcnirii
Urcuşul arde…cine să priceapă!
Pe culmea sorocită Răstignirii
Primeşti oțet şi fiere-n loc de apă.

 

Pescar al celor prinşi în gheara sorții,
Năvod țesut din fir de umilință
Ca nimeni dându-Se pe Sine morții
A împlint fatidica sentință.

 

…Iar ochii Maicii,sus,pe-acea colină
S-au mistuit de mila săvârşirii…
Şi-a ars ,,Lumina lumii”, fără vină
Răscumpărând căderea omenirii.

 

Acolo,unde Cerul priveghează,
Cad spinii, iar pe urmele durerii
Şi peste moarte, Viața tămâiază
Cu zorii aşteptați ai Învierii…

——————————

Cristina Maria NIȚĂ

6 aprilie, 2018

Cristina Maria NIȚĂ: De n-oi mai fi…

DE N-OI MAI FI…

 

De n-oi mai fi pe lume…mâine poate,
Şi mă vor plânge zări întunecate,
Aş vrea să-mi fie stingerea smerită,
Să plec în Veşnicie fericită.

 

Cu toamna să mă duc, ce-şi ia cocorii
Pe aripi de amurg, zburând ca norii,
Când streşini arămii anină struguri
Şi plouă-n suflet cu-amintiri de muguri,

 

Unde sfârşeşte clipa călătoare
Şi unde nici o rană nu mai doare.
Ca-n naştere trecând, veghindu-mi teama,
Aş vrea să mă primească-n brațe mama…

 

În țintirim cu cruci, albit de brume,
Pe una,va mai răsări un nume
Şi-n proaspăta țărână, cine ştie,
O floare…dintr-un vers de poezie.

 

Nimic n-am strâns, comoară mi-e iubirea,
Din anii fragezi iau neprihănirea
Şi crezul scris cu roua dimineții,
Că dincolo de viață-i Taina Vieții.

 

Continue reading „Cristina Maria NIȚĂ: De n-oi mai fi…”