Alice PUIU: La balul ultimei năluci

La balul ultimei năluci

respirații din galbenul subțire

alunecă oval pe-un gând

ferestre agață rubin surâsul

de liniștea fărâmițată-n frunze

pereții strâng pe furiș

minutul din unghiuri târzii

în clipa odăii doar tufănele

dintr-un vis uitat la tombola serii

aceeași toamnă sau alta

același text sau altă depărtare

un gest zdrelit silabisește

păsări curbate-n icoane

semne din verdele amorțit

închid în paranteze copacii

polenul nins pe mâinile tale

scrie emoții de greieri pribegi

rotundul arde măr în coșul cu stele

tu sau eu

sau orice altă toamnă

aceeași poveste sau alt eseu

despre licorne și dealuri șoptite

inexprimabilul adulmecă rotit

toamna dintr-o cană de cuvinte

în răscrucea clipocind poleit

reclame prinse-n agrafe de cer

un copil clatină între palme

luna vopsită portocaliu

pentru balul ultimei năluci

Autor: Alice Puiu, septembrie 2021

Alice PUIU: Ploi orfane

Dimensiunea tăcerii

în acorduri minore se preling păsări

printre gratii de lună

tu respiri rotund gravitația

ca o atingere subțire de-amurguri

ce-n horoscopul copacilor

destramă litere

din cei șapte pași ai lui Budha

ești tu doar timp zăbovit

în sărutul licornei

sau poate doar o risipire

de orologii crescute-n carne

promoroacă de stea

peste câmpia de gânduri

oglinzile inimii prin ierburi de umbre

un țipăt de spații curbate-n

floarea din candelă

suflet al clipei

pe piatra infinitei nemișcări

e-o despărțire tainică

în glasul lucrurilor

odăi freamătă-n cenușa visului

când moartea te scrie cărare

printre cuvinte locuite de îngeri

inima ta

dimensiunea tăcerii

.

Caruselul verii

clipesc șerpuit sentimente

în ovalul nesomnului mirat

zecimale izbucnesc alb

din porii întregului fără aripi

teii destramă curbat orașul

pe asfaltul colorat de-o flașnetă

prin roua de virgule

ferestre joacă șah cu ultimul cer

pe-un umăr ți-e scrisă

ghicitoarea unui unicorn

pe celălalt umăr cercuiește

sărutul golului din noapte

cândva verbul desena melancolic

pe buza ta de duminică

anotimpuri cu gust de curcubeie

acum pustiul decupează asimetric

silabe din cenușa tastelor

mandala târziului

te-nnoadă-n fișierul rotund

metaforă uitată pe pervazul lumii

telefonul prelinge visul

dintr-un poem șoptit de-o nălucă

alo ?

nimeni în tăcutul dintre litere

alo ?

nimic între ghilimelele vântului

caruselul verii pulsează

lună-n emoție de bujori

alo ?

te-aud depărtare cum pășești

prin orașul închis într-un vers

.

Hoinărind prin gândurile tale

prea mare umbra

prea tristă tăcerea

mirarea clipei te-apropie de văzduh

ca o pasăre lunecând

mai sus spre uitare

mai jos spre visare

dar curgi ca o lumină

și te strecori printre orele îngândurării

floare de stea

floare de nisip

vino-n grădina sufletului meu

acoperă-mă cu visul tău

ține-mă de mână

să trec peste pașii pierduți într-o rană

dă-mi umărul tău să-mi sprijin frica de noapte

atât de iute fulgerul destrămării

lasă-mă-n gândul tău

acolo mă cuibăresc

printre litere

să-ți murmur numele…

.

Ploi orfane

un zâmbet silabisit de-o emoție

scrie oglinzi din tăcerea verii

mirarea coase rotund

un cireș pe buzunarul lunii

vise clipesc trist

printre alveolele întrebării

un gest coagulează

cerul obosit

în eprubetele aprinse

de praful unei zecimale

în frigul decojit de noapte

ziduri înnoadă o sărutare

pe străzile gândului

la ultima fereastră de iubire

un chip ghicește stele

pe dealul ursitoarelor

și-un verb deșiră păsări

cu gust rotund de rime oarbe

uitarea umblă în vârful picioarelor

prin colbul șoptit de icoane

iar tu te cauți pe tine

vers dăruit de-un cerșetor

acestei lumi ascunse

în afișul cu ploi orfane

Autor: Alice Puiu – iunie 2021

Alice PUIU: Iluzie a formei (poeme)

Umbre desculțe

 

Crești ca o tăcere din abisurile nopții

curgând fantomatic printre ziduri

ce-n arborescente glasuri ale plecării

despletesc coridoare dintr-un labirint

în care timpul rămâne doar un minotaur

sfârtecând povara dintr-un mit,

printre ruguri arzând neuitarea din pleoape,

printre câmpuri ce-și împrăștie singurătatea

în ciulinii înghețați dintr-un psalm

când înserarea din noi e-un țărm respirând

ultimul zvâcnet din corăbii abandonate

ne întâlnim umbrele umblând desculțe

într-o duminică ciobită de-o ninsoare

ce-n lutul aspru al zeului din noi

scrie uimirea unui înger în hăul din Cuvânt.

 

 

Mirarea orei

 

ceva s-a pierdut printre primăveri

și-i aud culoarea crudă rătăcind

printr-un frunziș de lumină

ceva izbucnește-n umărul meu drept

ca o întoarcere într-o nebănuită clipă

în care plecarea din mine

arde-n altar uitări din alt tărâm

ceva-mi străpunge umărul stâng

ca un arbore ce-și face loc să iasă

din văzduhul cuvintelor

răstignindu-mă de primăvară

tăceri  pătrund în sângele literei

și-aud arsura mugurilor cum izbucnește

în tâmpla unui înger ce m-a-nnodat

de-o enigmatică reînviere

odaia își dilată pupila

și mă absoarbe-n acest vârtej de spații

ce-și caută drum prin geamul atârnat

de galopul ierbii lacome

și-n necuprinsa sete de lumină

când mă întorc în zborul dintr-o floare

când mă pierd respirație într-un lan de stele

se-aude mirarea orei

în care primăvara e-un copil

care mă întreabă

ce e moartea …

 

 

Cerșetor de vise

 

Din rugăciunea unui amurg

încremenit în frunza oarbă

a unui cerșetor de vise

cresc primăveri descolăcite

de fumul îngânând pe deal

tăcerea umbrei dintr-o pasăre de nea

și-n curgerea letargică din miezul verde

ce dezvelește-n ramuri

durerea unui cer în căutarea formei

din pâinea de lut atinsă de cuvinte

se-aud pașii tăi rătăcind

printre atomii viscoliți

de oboseala materiei arse,

Continue reading „Alice PUIU: Iluzie a formei (poeme)”

Alice PUIU: Cuvinte ale timpului (poeme)

În alt poem

 

O așteptare se rătăcise

în vitralii prin ramuri de gând

și-o petală dintr-un timp

înscris în cercuri de cenușă

ardea tăcerea dintr-o insulă

pierdută-n eul îngenunchiat în mine

și-n consistența unei dimensiuni răzvrătite

tu înnodai depărtări ale cuvântului

din alt tărâm, din altă lumină.

Tristeți rotite-n vers de clopote ninse

aprindeau pe ziduri arse-n uitare

frunze din ruga unei despărțiri

în care erai durerea unui cer

prăbușit în absurdul neant

din altă zodie, din altă zare.

O umbră pulsează acum în mugurii de lut

nemărginind această plecare

într-un amurg de ape arzând fantomatic

însingurarea ornicului ce te-a-nchis

în alt vers, în alt poem.

 

 

Antinomii sepulcrale

 

zvâcnesc râuri selenare

în așteptarea neîmpăcată

din albul arzând în frunze

și-n frigul entropic

dintr-un culoar nedefinit

vise și veacuri rătăcesc

în netălmăcite hăuri

în care tu zăbovești

ca o chemare de dincolo

de sensul sinelui nerăscumpărat

ca o respirație-nfășurată de cuvinte

ce-mparte mirarea ochiului

în două antinomii sepulcrale

și-un labirint ce-și ramifică tăcerea

prin oasele acestei despărțiri

m-ascunde-ntr-o clipă

în care tu, vers agățat de sălciile din lună

îți destrami umbra

pe buzele acestui ianuarie

spulberat prin cotloanele unui orologiu

ce-nvârte pe-un cadran fără numere

rămășițe din glasul unui orb

cu ochii răsturnați

peste pânza unor formule alchimice

înnodând ramuri dintr-un timp închis

în iarna unei oglinzi

ce-a prins în ridurile nemuririi

aurul mut din pietrele

pe care moartea și-a înscris

amprenta abisală

 

 

Arzând cărări de cuvinte

 

M-am destrămat prin sinuoasa tăcere

a unei frunze ce-n stinsa cădere

dintr-un arbore de gânduri

a poposit pe inima ta.

Rătăcitori printre greierii

pulsând în scrum de lună

ne-am scris pe pleoape

respirația telurică

a unei metanii de dincolo

de noaptea gândurilor arse,

de dincolo de apele uitării

unde-n amurgul ultimei călătorii

despărțirea de noi înșine zăbovea.

Suspendați în verdele

arzând cărări de cuvinte,

zâmbim în ora de ceară

din care curg stele și vise

și liniștea luminii.

Ziduri gonesc prin vălătuci de fluturi

și străzile inundate de seva

unei primăveri hoinare

alunecă-n cerul ce-adună

în palmele ideilor

și-n văzduhul întrebărilor

tot necuprinsul ierbii

tot infinitul unui ram de viață.

 

 

Cândva un sentiment

 

Alunecam pe frunze

ca un ochi venit dintr-o stea

ce căuta rătăcirile nopții

când mai aproape

când mai prelung

zvâcnind cu glas de fărâmă necuprinsă

în tăcuta îmbrățișare a unui lut

ce-și croia neînțeleasa depărtare,

mă risipea volbura colbului

pe-o coamă arsă de văzduh nescris

și literele-și destrămau culoarea

devenind muzică și sfere din alt contur,

creșteau întrebări pe-un umăr de lună

și-n cuvântul arborilor se-adunau aripi

din rugăciunea unor păsări de lumină,

treceam prin axa abstractelor neanturi

în versul risipitei aurore dintr-un veac

plutind haotic cu fața

către cel ce n-am fost încă copil

doar tăcută îngemănare dintre începuturi

când dragostea abisului devenea înălțare

spre cel ce-am respirat o neghicită taină

a unui descânt dintr-o materie

de gânduri și idei

și-atunci mi-am zărit umbra,

mocnită plecare

către lumea de dincolo de sânge și oase

pe-un deal pe care creșteau visele

celui ce-oi fi cândva un sentiment

înmugurit pe-un ram de viață.

 

 

Clipa unei azime

 

Iederă-n oglinda miilor de labirinturi

șiroind rătăcirea unui deal

prin fluide crengi dintr-o lună

ce destramă infinitul

în care cresc ceruri nescrise

dintr-un alt contur de gânduri

Continue reading „Alice PUIU: Cuvinte ale timpului (poeme)”

Alice PUIU: Solstițiu de singurătate (poeme)

Pe crucea zăpezilor înalte

 

Mi-e trupul o literă din cartea vieții

sau doar un semn de-ntrebare

pe-ntinsul câmpiei ce-adună-n

ram de gânduri

cioburi din ultima noapte

în care mi-ai scris plecarea

pe crucea zăpezilor înalte.

Și printre file din tăcuta-ți veșnicie

un semn de mirare din gândul tău

lasa-mă , Doamne, să-ți fiu.

 

 

Căderea-n oră

 

O depărtare între noapte și cuvinte

strecoară ninsoarea

în pânza somnului încâlcit

printre nervuri de tăcere

și-n frunze de rugăciune.

În venele morții desculțe

pulsează zăpada memoriei

scuturând ramuri de iarnă

peste ochii unui înger.

Crepusculare ziduri de cer

țâșnesc din ceața trupurilor

decojite de-o ultimă brumă,

și-n amorțirea dealurilor

respirate haotic de lună

se vălurește-n arbori de fum

un gând peste chipuri

ce-n descreșteri de vis

se întretaie cu versul rotunjit

de căderea-n oră.

 

 

Solstițiu de singurătate

 

Culoarea unui gest taie

ziua-n unghiuri și vocale

pierzându-și consistența

într-o relativă indiferență

a zăpezii.

 

Citesc nervurile unei depărtări

dintr-un amurg rătăcit

în iarna pietruită cu ceruri uitate.

 

Între circulare minute de nisip

spații mirate izbucnesc

dintr-o nedesfăcută lumină

și-ți scriu pleoapa unui cuvânt

cu polenul umbrelor din incantații,

oscilând în magma unei insomnii

ce-și trage haotic povara

dintr-un solstițiu de singurătate,

crestat în carnea neizbăvitei iubiri.

 

 

Deschideri

 

Am deschis o usă sperând că am să te văd,

erai în cuvinte ce-mi crescuseră pe inimă

ca niște adieri din alt veac,

erai pe-o margine de anotimp

Continue reading „Alice PUIU: Solstițiu de singurătate (poeme)”

Alice PUIU: Îndepărtări

Foto Alice Puiu

***

Îndepărtări

 

Se deschide-o tăcere

prin zăpezi arborescente,

luna se rostogolește fărâmițată

pe trepte de stea,

oameni și cuvinte leagănă gravitația

într-un algebric somn de orologiu,

din lutul proteic contururi de păsări

trasează o altă verticală,

un țărm își nemărginește curgerea

în divergența clipei,

între polii desfrunziți ai pietrei

și-n concave bolți de hăuri

îndepărtarea din mine inundă umbre

cu palma lui Trismegistus.

—————————–

Alice PUIU

Noiembrie 2019

 

Alice PUIU: Ninsoarea absenței tale

Ninsoarea absenței tale

 

îngândurate torc ierni

prin pulsul arborilor decupați din tăcere

în odaie doar un anotimp al absenței

în care orele se strivesc una de alta

și-n pădurea lor de cioburi

doar un licăr de floare

strânsă într-un somn de cer călător

tălmăcește pe-un țărm

la o margine de uitare

depărtarea dintr-un semn

rătăcit pe tipsia cuvintelor

arse de noapte

și-mprăștie-n răspântia aștrilor

bolnavi de veșnicie

ninsoarea absenței tale

peste ochiul dintr-un gând.

—————————–

Alice PUIU

Noiembrie 2019

Pictura – Francois Fressinier

Alice PUIU: Frunze și suflete de păsări

Frunze și suflete de păsări

 

Vroiam să dezvelesc un infinit

ce integra-n pupila orașului

tăcerea izbită de-un câmp

la marginea unei alchimice pietre

să respir vârtejul cuvintelor

pe drumurile umbrei tale scrise

dar în licoarea orei sparte

doar semne se perindă

ca o neliniară zvârcolire

a unui șir de emoții

curgând fantomatic

într-un descânt legănat

între un plus al rozelor de nea

și-un minus al lutului înserat

iar în orbitele nopții

prin ramuri de trup viscolit

noduri de cer clipesc în geam

preschimbând înfinitul

în frunze

și-n suflete de păsări.

—————————–

Alice PUIU,

noiembrie 2019

Pictura Estelle Buys

Alice PUIU: Un neant euclidian

O linie fluidă acest necuprins din mine

fuior de culori de-un strigăt de pasăre încolăcit

pe-un țărm ce-nscrie-n spirale de melc

algebra unui neant euclidian

în care gânduri și pietre printre litere gravitează

într-o ecuație a singurătății

cu o iarnă de necunoscute

în alveolele umbrei pulsând

și-ntr-un interval de tristeți

un veac agonizează divergent

în haotica rotire de sfere sfărâmate

iar din plumbul zării

atomi de sticlă și oțel se rostogolesc

peste un umăr de înger

ce și-a pierdut aripile

în rugăciunea acestui amurg

suspendat de marginea uitării.

—————————–

Alice PUIU,  octombrie 2019

Imagine – pictură de Chantal Cohen

 

 

Alice PUIU: Țipăt de toamnă

Se frânge-n arbori agățați de lună

singurătatea unei păsări

ce-n tăcutul omăt de rugină

trezește-n mine această toamnă

de-o frunză a clipei un infinit înlănțuit

și-n corabia rătăcitorului cer

nori profețesc în bulbi de somn

și-n fumul curgând pe-un umăr de vis

iederă arsă-n uitarea din ziduri

destramă geamuri în galbene mătănii

iar despărțirea descătușată-n sânge

adună-n palme căderea de stele

ce-n țipăt de toamnă

pe tâmpla de aur a țărânii

te scrie cu glas de piatră

pe tine, memorie a unei zodii damnate

șerpuind în cochilia de-aramă

a unui crepuscul difuz.

—————————–

Alice PUIU,  octombrie 2019

Imagine Angela Betta Casale