Adriana SZABO: Am primit răvaşul, iubite…

Marea era deja piatră, piatra era deja Lună, frunzele toamnei cu mugurii primăverii dansau împreună, când am primit răvaşul, iubite…
Mi se adunau mâinile cu frunzele, cu cocorii şi cu vătraiul din vatră, cu Luna somnului veşnic treaz, cu o iubire imposibilă şi cu o groază ce-n suflet o tremuram… Inima palidă, obosită, disperată, străvezie şi zgribulită, pe pervaz, în rochia ei macabră o îmbrăcam… da, o îmbrăcam!
Şi Marea era deja piatră, piatra era deja potecă,
Luceafărul îşi înclina fruntea înspre apus, înspre ce ar fi de spus, înspre acest „totdeauna”
care nu se opreşte din plâns, din rugăciuni, din scris şi citit şi, de atâta iubit, am stins, da…, am stins Luna cu mâna mea stângă, stângace şi undeva, pe iarba ochilor, am închis pleoapa nătângă şi mi-am ascuns ochiul asudat, disperat, încleştat în luntrea ce ne sugrumă;
of, de-am putea să ne-ascundem în Lună, de-am putea să fugim de Luceafăr, de trupul nostru smuls, ferecat de neziduri, neuşi;
of!… de ne-am putea lăsa duşi de tristeți printre copacii înscrişi într-o carte, în carne şi oase dincolo de moarte, dincoace de viață, sălbatici, rebeli, amețiți de atâta dimineață, limpezi şi smulşi…
Am primit răvaşul, iubite, dar roşul toamnei mi-l clatină tare; Luna mi-e inimă-n cer şi Marea mi-e munte şi-mi doare fiece literă, fiece slovă, fiece tinerețe cu flori de vulcan, de viori şi de gratii, de tâmple cărunte… mă doare umbra Lunii şi mor de atâta tristețe!…

——————————-

Adriana SZABO

8 mai 2019

Adriana SZABO: De la iubire eu nu fac rabat…

Pierdut mi-e pianul şi leneşă Luna,
mi-s apele negre în mări, dar cutez
în izvoare lumina s-o mai curtez,
în rest cred că totul îmi este totuna…

Drumeție am vrut, drumeție am încă,
pădurile toate în pieptu-mi se zbat,
de la iubire eu nu fac rabat…
de la munții înalți la prăpastia-adâncă.

Am mers complicat împreună tot drumul;
îmi miroase a brad, a vers şi-a tămâie…
Of, de-ar putea mirosul ăsta să-mi rămâie
nu-n toate gerurile, dar măcar într-un unul!

Cândva chipul tău din inima mea
se va stinge, să nu mă aştepți!
Vei privi umbra mea şi a plopilor drepți
undeva agățate în colțuri de stea.

Zorile noastre, sclipind de argint,
n-or mai avea mâini cântărețe;
acoperişu-nverzit de păsări răzlețe
trăda adevărul şi nu mă mai mint…

Şi nu te mai caut, nu mai rătăcesc,
nici aici, nici acolo ori în cel mai mic vis…
Îți mulțumesc că m-ai iubit în scris,
de-acum eu doar pe mine mă citesc!…

——————————-

Adriana SZABO

10 aprilie 2019

Adriana SZABO: De mâine-mi pun ochii de soare…

Mi-am stins ochii, cerul, Luna, calc pe apă stătătoare
Verde, neagră… mi-e totuna dacă tot nu calc pe Mare.
Ceața asta-i tot mai deasă, nici nu ştiu cum mai răzbesc,
Dar mi-am pus ochii de casă, doar cu ei văd să păşesc.
Caut zahăr, am doar sare şi-mi miroase a declin,
Aripile-,n buzunare, mi-au turnat oțet în vin.
Întrebările pe frunte cresc broboane-ntunecate,
Creste sunt de val şi munte cu răspunsuri dând din coate.

 

De mâine-mi pun ochii de soare să imi fac măcar idee
Despre verdele din zare, despre plânsul de femeie.
Rădăcini de mâini adânci cresc din mine răsfirate
În cele mai dure stânci de sub soluri frământate.
Păsările-n răsuciri, printre ceruri resemnate,
Târziul din amintiri mi-l călătoresc spre „poate”…
Ochii mei de Lună plină, ce râdeau odată vii,
Lacrimi tremură, suspină albastrul de colivii.
Mi-a căzut o stea în gol şi amurgul unui mie
Ce-a pierdut pe Mare-un stol ce zbura spre veşnicie.

Ochii mei ard, sunt făclii; dragostea viței de vie
Clatină din temelii verdele din Poezie.

Cu Luna mă-ndemn înainte pe Marea ce-o ştiu pe de rost
Am găsit în mine cuvinte şi lumina din ochii ce-au fost…

——————————-

Adriana SZABO

 

Adriana SZABO: Nu mă mai tem!…

De Alzheimer nu mă mai tem de mult;
nu mă mai tem că-mi pică Luna-n poală,
am înțeles că dragostea-i o boală,
aştept uitarea-n brațe şi ascult
acelaşi Mozart care-mi aminteşte tot ce-am trăit, cine sunt eu de fapt…
din partituri imi suflă un metronom în praf,
mă-nvață, la pian, cum se iubeşte…
Nichita imi explică, dând din mână,
cum aş putea de stele tâmpla să-mi izbesc,
nu mă mai tem, țin minte doar cât te iubesc
și cum îmi face semne din fantână
un Zaharia Stancu recitându-mi „Una”,
să țin minte că „nimeni,
nimeni nu ne desparte, în viață, în moarte(…)
şi dincolo, dincolo, mult mai departe.”
„Eram ca două pagini într-o filă”,
Păunescu îmi descria verbul „a fi”,
„să nu ne poată nimeni despărți” deşi…
„ce bine mi-ar fi dacă nu te-aş iubi”…
Nu mă mai tem de nimeni şi nimic,
nici munții, nici marea nu mă doboară,
dar recunosc dorul de țară,
de tine, iubite!… şi de ei…
da!, eu cred încă în Goga, dar cred şi in ei
şi-n sfânta lui carte:
„Sunt oameni toti şi-i plin în lume de vameşi
şi de farisei”…
şi noi suntem ca ei…
dar nu mă tem, imi voi aduce-aminte după moarte
cum „plânge mama pe ceaslov şi-n barbă-şi plânge tata”…

Eu cam atât aveam de spus, în rest… mă tem că-mi pică Luna-n poală, că mintea mea se poartă-n vânturi goală şi se îndreaptă dreaptă spre apus. Strângând din Marea mea amară tot năvodul, (cu tot ce-a adunat frumos şi blând), curat şi cu un ultim legământ, se lasă moştenire inimii cu totul…

——————————-

Adriana SZABO

Adriana SZABO: Un tu atât de mie…

Cum mă bântuie cuvântul tău de atâtea zeci de vieți
Şi mă strânge legământul ochilor din dimineți
Când îmi moare învierea şi trezirea asta toată…
Cât de acră-mi este mierea şi fereastra cât de poartă…

Cum mă-nvie vina-n sunet de pian plângând vioară
Cât mi-e fulgerul din tunet toamnă aspră-n primăvară,
Cum e ce şi ce e cum când iubirea asta doare,
Când fierbintele e rece, depărtarea-mbrățişare…

Ce e cum şi cum e cât, de-ai putea tu să-mi explici
Cum frumosul din urât cântă bucurii în frici?…
Cum mă leagănă destinul, viață după moarte-n viață
Plin în golul din prea plinul unui vis de dimineață…

Cum îmi arde focu-n apă; apa-n focul ce mă-ngheață
Cum cuvintele-mi îngroapă viața-n moarte, moartea-n viață…
Doar izvoru-mi scrie versuri, note muzicale-mi scrie
Din atâtea universuri, dintr-un tu atât de mie!…

––––––––––-

Adriana SZABO