Adrian Mocanu: Tigrisme

Poezia 11

Înger al meu m-ai lăsat să cad ca să mă iei prunc înfășat,

să mă legeni în vara galbenă a lui Căpuș.

Ca să urc trepte în do re mi.

Când leul de mare va dormi pe sine, să ajung la circ,

să iau benzile de cârpă roz, să exhibiționez în aer,

până pe locul păcatului va cădea diamantul diavolului uriaș

cât mintea mea expandată.

Ce minune că pot să îmi mișc ochii ca omul!

*

Mariei de la Lainici

Că stelele nopții își vorbesc, copilul înțelege asta!

Prin vorba Ta Iisuse ești mielul.

Prin ascultare Maica e oiță.

Chipul Maicii este chipul răsăritului,

Al Fiului este ca soarele amiezii.

Brațul Fiului este de voinicel

Și trupul Maicii e precum potirul

a cărei împărtășanie mă ține-n bucurie până-n miezul nopții

când atuncea stelele-n lumină se îngână precum florile zilei.

Cu privirea ei, văzându-L, Maica îngână.

Și e un munte de iubire,

Pentru cel ce numai suge pieptu-i.

În El lumina soarelui-i intrată

Și păru-n pleată i S-a-șează.

Și vorba Lui pe Maica o luminează,

Ca luna-i ce vegheză.

Doi sori îi ies Maicii din ochi văzând copilul rege cu ochii de cărbune,

Cu chipul ca o melodie ce va însera,

A cărei suflet ne va încinge pe toți.

*

Mariei icoanei cu 7 săbii

Ca un trandafir luminos

ce spune într-o doară către lumea în necaz,

ca lalelele în noapte,

cu mainile de ceară ce ții săbii ca nectar argintiu de primăvară.

Deschisă ești spre vorbă,

Căci Îl știi pe Iisus împărat,

L-ai ținut la pieptu-ți, ca nu oricare alt.

Și I-ai fost castel de oaste

și cuib blândeții lui.

Și l-ai chemat din văi, din joacă,

și L-ai ținut și mângâiat,

Să știe de chemarea de deasupra soarelui,

Să fie bun în orice a vieții înserare,

când va fi la pas, pe cale.

Cu ochi puternici Maria a născut în noapte

lacrima de lumină a stelei călăuzitoare.

Cu brâul în mână ea acum faptei-l oferă.

Toți în nevoie îi sunt ca ai casei.

Spre bucuria șoptirii și neapusă a luminii de la naștere.

*

Maicii Domnului, mângâietoarea

Cât de mult ai avut mâna sărutată, Doamne,

Și ai mâncat pâinea coaptă, de la Sfânta Maria.

Un fir ales, ca de floare,

Cu obraji scăldați în curcubeu,

Cu gânduri de noblețe dintr-un înalt,

Încărcată de seninătatea albastrului,

Până la însângerarea Fiului.

Cătun al Fiului,

Precum cerul pentru spicele de grîu pe ogor.

Cu șoapte numai pentru Fiul.

Corabie unde să mediteze Fiul, cu soare la zenith.

Drumeț pentru chemarea copilului Iisus,

Să urce-n-nțelegeri dincolo de lume

-ca sâmburele-n fruct.

Ușa unsă cu sânge de miel a legendarilor evrei în Egipt.

Călătoria la pas a Iisusului , ca Domn.

Lună pentru nopțile Lui.

Balsam de la primul la ultimul Lui gând.

Toată tinerețea Mântuitorului.

Chipul genunii din care a venit,

Diamant al minții Lui.

Autor: Adrian Mocanu

Adrian MOCANU: Slăvire Maicii Sfinte (versuri)

Ruga

 

După o croire in vechea haină neagră,

M-am dus în ipostaza Mariei ce se roagă,

Tu ni Te-ai înălţat la ceruri

Din afara Ta.

 

Peste trupul în genunchi

Și peste fiinţa mea îngenuncheată,

Doamne, lin a căzut haina albă a Ta.

2012

 

 

Mariei de Guadelupa

 

Ai chipul Căii Lactee.

Ai chipul abisului dumnezeesc.

Obrajii tăi par încărcați cu mâncare. Ca o dulce blândă oiță ce ne rumegă ești.

In buzele tale este oprită spuma mării,

Buzele tale spun doar plăcerea.

Sprâncenele tale sunt corzi de vioară prin care cântă singurătatea umană.

Ochii tăi, trup de vrabie , ce văd ideile.

Gândirea ta în sine este lăuntrică, o spune bărbia ta.

Gâtul tău este de căprioară.

Eul minții tale este în cer, în linie cu norii.

Părul tău negru ca din mlaștina plămădirii lui Adam.

Tărie ai după vorbă: cerul și pământul se unesc.

Fruntea ta are înțelegere pentru creație și înțelegere pentru gânduri.

Nisipul mării curge din înțelegerea gândului.

Vocea ta ne saltă la cer.

Chipul tău este cărbune.

 

 

Slăvire Maicii Sfinte

 

În Iuda trebuia să naști.

Tu ești toamna tuturora.

Ai legat Asia de respirația Europei.

Tu îți împlinești privirea de Dumnezeu.

Tu ai mângâiat cu bucuria pe Fiul.

Tu ești prima conștiință rugătoare

în Sfânta Sfintelor intrare.

În tine este ultima speranță umană.

Tu ai năzuit spre cer ca gândul neprihănit.

Tu îi ții pe toți laolaltă.

De multe ori ne-ai reapărut!

Îi simți, îi izbăvești pe credincioși și faci minuni

mai dinainte de nunta din Cana Galileei.

Ești poarta prin care trec oameni la Iisus,

precum la Tatăl trecem toți prin Fiul.

Raze de lumină vom avea și noi!

Tu apropii lumea de aici cu cea de dincolo.

Noi îți suntem mărgelele tale!

 

 

Sfintei Marii Platytera de la Catedrală

 

Toată lumina lunii e pe chipul tău.

Iar noi, privind cu ochii tăi

suntem semințe de credință.

În gândire cugetători,

în simțire luminați.

Continue reading „Adrian MOCANU: Slăvire Maicii Sfinte (versuri)”

Adrian MOCANU: Experienţa iubirii

În mental mintea foloseşte simboluri; gândul foloseşte lucruri ; visul scoate subiecţi din simboluri.

Adevărul meu înţeles este cât pot să cuprind cu înţelegerea o reprezentare în imagine, sau peliculă în afară ochilor fizici, în senzaţie extracorporală, sau în interiorul celor două emisfere cerebrale. Imaginea mentală este o îmbinare dintre dreapta, inima şi stânga, minte. În general experienţele aceastea ţin o secundă, maxim două. O reprezentare a ceea ce este înţelegere este că eu că privitor sunt undeva în cosmosul mental, un cer se deschide şi aşa privesc şi înţeleg cunoaşterea pe pământ.

Tot despre adevăr pot spune ceea ce spuneam în primele mele raţiuni : printr-o cunoaştere se dezvolta o sensibilitate, o voinţă de a gândi respectiv o gândire, cu care intru în o nouă cunoaştere. Acum pot puncta faptul că adevărul faţă de o tematică apare nu unul, ci multiplu, iar omul, că tendinţa este deschis mereu spre ceea ce este nou. Şi mintea este deschisă spre noi simboluri.

Dacă un om cu un om au ca reprezentare un gard, prima înţelegerea asupra iubirii a fost : cu iubirea sari gardul, o coteşti, o iei prin spatele meu.

Tot faţă de oameni am văzut că: iubirea faţă de celălalt îl scoate chip O înaintea mea (în voinţa mea); sau ca iubirea celuilalt este ca necesitate. Trebuie să iubim formă. Celălalt fiind O . din experienţa cu femininul am o afirmaţie în acest sens: Chipul tău iese noaptea în tablou. Prin oglindă? Totdeauna chipul tău.

Când nu am iubire, dar fac faptă bună, sentimentul greşelii mă va atinge /). Venind din stânga(centru stânga ? în drum oblic); eu fiind înaintea mea, ca un punct al gândirii.

Prin a da iubire Lui Dumnezeu, omul este mai puţin egoist. Acum înţeleg acest lucru ca fiind normal, căci atunci când strigi la Dumnezeu: Doamne, Doamne, sau eul se duce în Domnul, rupându-se din locul său, rămânând neantul; sau eul se duce în Locul lui Dumnezeu din mental, rămânând sfera eului aparent fără egou.

O dată am avut ca vedenie imaginea unei camere în care Dumnezeu era sfera în colţul din stânga jos, iubirea era un soare alb mare, în mijlocul camerei şi în colţul din dreapta era sfera eului omului. Să fi fost această cameră oglinda mentală? Ştiu din alte două experienţe ca în oglindă mentală este o enormă iubire. Astfel smerindu-mă m-am făcut mare alb în oglindă mentală. Sau suferind din cauza unui păcat, am primit o îmbrăţişare în o curbă; a fost o învăluire vindecătoare a luminii ce a ieşit din oglindă, cuprinzând arcul ce cerc neatins de îmbrăcarea neagră a celuia căruia i-am greşit.

Iubirea Lui Dumnezeu este frumoasă pentru că mărturisind mamei mele nimicnicia mea, imediat am văzut cum o mână străină, albă, lua din cosmosul din dreapta câte o stea, o trecea prin oglinda mentală şi apoi o punea pe coajă euluiou al meu de pe pământ, din stânga oglinzii.
Când nu am iubire nu pot îmbrăţişa adevărul pe care îl ştiam despre o credinţă. Zic un cuvânt de trei ori, un fel de bla, bla, bla mimând credinţa şi numai pe acele trei cuvinte le cred.

Continue reading „Adrian MOCANU: Experienţa iubirii”

Adrian MOCANU: Gura credinței (text jurnal)

văd, este, cred. 17.01.16

credința este pupare în dreapta.

Cred, vreau.

Nicolae Cuzanus: Dumnezeu este o țintă infinită, atrage-mă Doamne.

L-am visat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Era mai înalt decât mine. Și am visat trei dreptunghiuri goale, pline de lumină galbenă. 20.01.16

Nu m-am rugat seara și mi-a părut rău.

Sunt rău când este haos în minte. 23.01.16

Pe Digiwoeld spune: Imensitatea e suportată doar prin iubire.

Pe 25 iarăși nu mă rog seara, fapt pentru care mi se face frică să nu mă părăsească Dumnezeu precum îi părăsea pe evrei.

Stare de existențialitate. 26.01.16

La Trinitas tv spune: Să-L iubim pe Hristosul din noi = iubește-te pe tine însuți; poetul Reiner Maria Rilcle a vorbit despre singurătate și însingurare; Iisus sta la ușă și bâte; proniere = cartea vieții; schimbați-vă mintea.

Mă întreb: cineva se mai lupta pentru Iisus?

Tot pe Trinitas tv înțeleg că Simeon Noul Teolog a văzut lumina Lui Dumnezeu, a murit în 1022 și că îl găsesc în volumul 6 din Filocalia.

Când se face un chip urât se strânge ceva. 26.01.16

Parcă sunt singur și vreau să fiu ca un credincios. 26.01.16

Ordinea: este, pare.

Parcă nu-I sunt credincios, dar nu sunt necredincios.

Continue reading „Adrian MOCANU: Gura credinței (text jurnal)”

Adrian MOCANU: Astăzi și mâine, dacul (poeme)

De la naştere la naştere

                                                  (mamei mele)În gândul tău am existat,
Mai înainte de aş fi simţire,
De când în viaţă am intrat,
Ţi-am fost prezenţă ţie.

Prin trupul meu sens am primit,
Cuvânt am luat, cuvânt am dat,
Iar suflul mi l-am regăsit:
Apropiat, îndepărtat.

Ce-i mai frumos decât un crez!
Eu văd şi simt şi plâng şi cânt,
Şi chiar de ştiu nimic, nimic,

1995

 

 

Astăzi și mâine, dacul

 

Acuma la apus de soare,

Bila cea albă e rostogolită de preoţi la templu,

Până la semn

Şi este linişte în sat

Şi iată se vede cum încă pe coşuri mai iese fumul.

 

La noapte, târziu, din lupii ce umblă pe creste,

Se vor opri să urle într-un zadar,

În lumina de lună.

 

Mâine fraţii mai mici vor pleca:

La stupi, la peşte, la turmă.

Eu îmi voi pune pe cap căciula primită astăzi la ritual.

Sunt deja printre cei ce au simtit-o in minte

Şi cu ea voi respira în lume aerul sobru.

05.08.2010

 

 

Lupta

 

Trupul mi se lungise. Era alb.

Şi mă întrebam când voi reveni la normal.

Piatra credinţei era în pericol

Şi mi se retrăsese armatele şiroi

În stânga, la Dumnezeu.

Cel fără chip vroia să îmi intre pe o uşă puhoi în bătăile tobei.

Am stat singur la masa tăcerii(în stânga),

Continue reading „Adrian MOCANU: Astăzi și mâine, dacul (poeme)”