Gheorghe PÂRLEA: Exerciții…Psalmice…

Motto: Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu.”

                                                                                     (din Psalmul 48 al fiilor lui Core)

 

ÎNALTĂ-I SCARA PÂN’ LA CER!

 

Înaltă-i scara pân’ la Cer!

Fusceii, pân’ să-i număr, pier,

Iar eu, cu paşii mei cei grei,

Mereu mă-nalţ doar doi fuscei.

 

Mă aflu iar pe-a doua treaptă

Şi Domnul, coborând, m-aşteaptă

Scurtându-mi scara, cu iubire,

Dar eu alunec, la păşire…

 

Iar asta mi se-ntâmplă-ntruna

Deşi-mi întinde Domnul mâna…

Şi zilnic îmi rostesc stingher:

Înaltă-i scara pân’ la Cer!

 

ÎNCREMENIT ÎN CARTEA DINTÂI

 

Rătăcesc, rătăcesc în pustiu…

Sunt un pribeag și eu,

scăpat dintr-un Egipt

întru făgăduirea fagurelui de miere.

Și durează asta de când mă știu;

deci nu de patruzeci,

ci de-aproape două ori

câte patruzeci de ani

rătăcesc în pustiu

îngropat în nisip până-n subsuori.

Copilăria, știu,

nu se pune,

căci eram atunci ferit

de orice genune.

 

Și iată, ostenit,

flămând și însetat cum sunt,

tânjesc, Doamne, la mana

și potârnichile oamenilor lui Moise,

la toiagul cel împuternicit

să slobozească apa din stâncă

sau să îndulcească lacul otrăvit;

tânjesc, Doamne, încă.

 

O, nu, nu de trup vorbesc –

Tu, Doamne, știi bine asta –,

ci de foamea și setea sufletului;

în cugetul meu rătăcesc,

aici-i năpasta.

Ce să fac, Doamne, s-ajung la liman,

că eu nu am un Moise?

iar de l-aș avea, taman

că mi-ar trebui și-un Aron, tălmaciul…

Dă-mi, Doamne, Baciul,

Că oaia rătăcită-s de turmă!

 

Și, ca să vezi, răspunsul

m-ajunse îndată din urmă:

„Vai ție, vai ție, sărman zăpăcit,

Unde cauți tu Unsul?!

Eu văd cu mirare

că tu ești încă încremenit

în Cartea dintâi; ieși grabnic din stare

și urcă o treaptă mai sus –

acolo e Calea, te-așteaptă Iisus!”

 

CUGETARE (…La Nașterea Domnului)

 

Când s-a Născut Domnul,

eu eram…

ca un mugure pe ram –

preexistam, neștiind asta.

Așteptam, e un fel de-a spune,

să se nască mama și tata

(lui Adam îi era destrupată coasta).

Deși eram în viitorul destinat mie,

la soroc aș fi fost

un… venit pe lume mort

dacă nu s-ar fi născut Iisus,

coborând, în Duh, din empireu.

În sfârșit, acum sunt “eu”,

e vremea mea,

viitorul celui prefigurat să fiu

a devenit prezent:

exist, sunt viu –

și doar temporar absent.

Și viu ar trebui să fiu și-n moarte.

Dar oare viul veșnic ce mi-i dat

e necondiționat?

Mă va ține Domnul pururi viu

fără ca eu să vreu să răsuflu,

fără ca eu să vreu să fiu?

E pentru asta Carte,

de Hrană să mă umplu.

 

Ajută-mă, Doamne,

să vreau veșnicia viului meu,

să nu fiu “el”, ci să fiu “eu”

când, peste timpul propriu,

prefigurând un sine,

voi întreba cumva… de mine!

———————————

Gheorghe PÂRLEA

25 mai 2019

(Imagine internet)

Lasă un răspuns