Eleonora SCHIPOR: Eminescu – veșnic viu în inimile noastre

 

               Marele poet național Mihai Eminescu este onorat  și iubit de noi toți.

            Despre Eminescu trebuie și putem vorbi în fiecare zi. Dar mai ales în luna ianuarie, luna în care a văzut lumina zilei cu 170 de ani în urmă Luceafărul Poeziei românești.

            Cu acest prilej în incinta CIE Cupca, pe coridoare, în muzeu, în bibliotecă, în cabinetul de limbă și literatură română, pe tot parcursul  lunii ianuarie  au fost expuse cărți, ziare, desene, gazete de perete, aplicații, fotografii dedicate vieții și activității Marelui Poet, cât și despre dânsul.

            La finele lunii ianuarie elevii CIE Cupca sub conducerea profesoarelor de limba și literatura română, doamnelor Lucica Dușceac, Marilena Zâgrea și Olimpia Bojescu, au pregătit un frumos recital poetico-muzical sub genericul „Eminescu  – veșnic viu în inimile noastre”.

            În sala de festivități a școlii au fost pregătite câteva expoziții dedicate poetului, iar elevii clasei a 5-ea au susținut un recital poetic. Ei au declamat mai multe poezii   invocând frumos natura din opera eminesciană.

            Elevii claselor a 6-ea și a 7-ea au expus câteva citate de și despre Eminescu, au recitat „Rugăciune”, având și icoana Maicii Domnului, și lumânări aprinse, au cântat „Seara pe deal” acompaniați la saxofon de colegii lor din clasa a 7-ea Maxim Țugui și Vasile Alerguș. Elevul clasei a 6-ea Bogdan Opaeț, care a participat la etapele raională și regională ale concursului versului eminescian, de asemenea a recitat frumos poezia „Pe aceiași ulicioară”.

            Elevele clasei a 11-ea „A” au adus în fața celor prezenți un șir de citate și cugetări dedicate poetului nepereche, au interpretat romanța „Seara pe deal” pe versur de Eminescu, un șir de poezii scrise de alți autori. La fine toți participanții au inerpretat  cântecul „Eminescu” pe versuri de Gr. Vieru și interpretat de regretații Doina și Ion AldeaTeodorovici.

            Mulțumindu-le tuturor celor prezenți, la încheierea ceremoniei date eu personal am citit propria poezie, „Eminescu e Poetul” care a fost publicată în toate ziarele românești cu câțiva ani în urmă, iar mai pe urmă introdusă și în cartea mea de versuri „Lumea miraculoasă a poeziei”.

            Asemenea măsuri educă la tânăra generație dragostea de frumos, de poezie, de cântec, de nemuritorul vers eminescian.

——————————-

Eleonora SCHIPOR,

CIE Cupca, Ucraina

Ianuarie 2020

Lasă un răspuns