Anatol COVALI: Susurând în mine precum un izvor (poeme)

Uneori zbor

(Rondou)

 

Uneori zbor prin nefirescul dor,
dar în tristeţea lui nu mai cobor.
Privesc tot ce a fost cu detaşare,
atunci când chipul tău în gând mi-apare
aşa cum amintirile îl vor.

*

Ai încetat să îmi mai fii izvor.
N-am mai simţit de mult niciun fior
când prin a lui părelnică răcoare,
în timp ce a mea inimă tresare,
uneori zbor.

*

Nici codrii nu mă fac să mă-nfior.
Nu mai sunt cei fremătători în care
vibra sub paşii mei orice cărare.
Nu mă mai tulbur dacă-n umbra lor
uneori zbor.

1 decembrie 2019

 

 

Putea oricând

(Tridilet – 0 nouă formă fixă )

 

Putea oricând să fie-altfel, putea
să aibă-alt sens şi ţel ursita mea

*

în care am pătruns convins că nu e
nimic să mă oprească să înving,
că orice culme-a vieţii-am s-o ating
chiar dacă drumul pare cărăruie.

*

Putea oricând să fie cum am vrut,
când am ieşit cântând din început

*

şi mi-am pus aripi fără să îmi pese
că am să ameţesc în înălţimi
unde-ai speranţei splendizi heruvimi
îmi întindeau zâmbind daruri alese.

*

Putea oricând şi-a fost din când în când,
dar doar în visuri, în dorinţi şi-n gând !

1 decembrie 2019

 

 

Pasărea aceasta

( Gazel )

 

Pasărea aceasta cu cioc de pământ
cu-ale cărei pene lacrimile-mi zvânt

mi-a cântat aseară
despre primăvară

şi acum grădină-nmiresmată sînt.

Cine te trimise
ca să-mi scurmi în vise

să-mi aduci aminte că de fapt sunt cânt,

pasăre măiastră,
pasăre albastră

care porţi în àripi cerul tot răsfrânt?

Trilurile tale
diamanticale

mi-au pătruns în suflet şi-n orice cuvânt

şi-ale tale-arìpe
în tristele-mi clipe

sunt doar adiere, nicodată vânt.

Pasărea pătrunse-n
mine şi-mi răspunse,

dar n-am auzit-o de prea mult frământ.

1 decembrie 2019

 

 

Perpetuarea răbdării

( Gazel )

 

Îmi pare rău numai de-atât:
c-am stat adesea în urât,

că m-am lăsat
îngenuncheat

şi fără milă doborât.

Din plâns zurliu
regret târziu

că nu am mers, ci m-am târât,

că n-am crâcnit
când m-au lovit

şi-n deznădejdi m-am zăvorât.

N-a fost deajuns
că m-au străpuns,

a trebuit să spun şi cât

de bun şi drept
şi de-nţelept

era cel ce mă lua de gât !…

Şi tot mai rar
mă-ntreb cu-amar:

Aşa-s menit ? Să rabd oicât ?!…

2 decembrie

Continue reading „Anatol COVALI: Susurând în mine precum un izvor (poeme)”

Anatol COVALI: Tridiletele* iubirii

Veneam cântând

 

Veneam cântând şi-aveam în trup dorinţi
atât de pătimaşe şi fierbinţi

*

că mă temeam de prima-mbrăţişare,
însă răcoare-n tine am găsit
şi-am înţeles că îţi eram menit
să-ţi fiu pân’ la sfârşit continuare.

*

Veneam cântând şi-ai început să cânţi
cu sufletul, ca inima-mi s-o-ncânţi

*

şi nu am mai ştiut de-atunci de mine,
vrăjit de al tău farmec minunat
ce-n inima mea blândă a brodat
trupul tău drag, luând culori din sine.

*

Veneam cântând şi de atunci mereu
clipe zâmbind zăresc pe drumul meu.

21 noiembrie 2019

 

 

Caut febril

 

Caut febril ieşirea din impas,
dorind ca nicio urmă să nu las

*

nici în tristeţe şi nici în durere,
să-mi pun pe umeri aripi şi să zbor
doar în ce e frumos în viitor,
trăind o minunată înviere.

*

Caut febril o zare, mai presus
de ce semenii mei numesc apus,

*

din care să colind spre altă zare
cu sufletul întinerit de-un ţel
care să vrea să-mi fac un scop din el
fiind pentru destin purificare.

*

Caut febril, dorind să nu cedez
şi-n dragoste întruna să vibrez.

20 noiembrie 2019

 

 

Poate deja

 

Poate deja ar trebui să-ncerc
să intru în al renunţării cerc

*

ce zi de zi în jurul meu se strânge
şi propriul destin să mi-l anunţ
că mă retrag din toate şi renunţ
să tot încalec armăsari pursânge.

*

Poate deja e vremea să mă-opresc,
mergând în ce-a rămas cât mai firesc

*

pe un drum drept sau pe poteci bătute
de cei pe care-ntruna i-am pierdut
când singur alte lumi am străbătut
nevrând ca niciun semen să mă-ajute.

*

Poate deja ce fac este prea mult
şi-a obosit semeţul meu tumult!…

19 noiembrie 2019

Continue reading „Anatol COVALI: Tridiletele* iubirii”

Anatol COVALI: Tridiletele* speranței

Nu vreau să plâng

 

Nu vreau să plâng. Vreau din dureri să pot
măcar un zâmbet luminos să scot,

*

acum când mă destram şi-n risipire
alunec neştiind unde şi cum
se va sfârşi frumosul nostru drum
plin de-mplinire şi de fericire.

*

Nu vreau să plâng. Visez să pot să-alin
ale tristeţii ploi, ce din destin

*

cad pe speranţa ce de-abia adie,
dorind să ne preschimbe în noroi
potecile pe care amândoi
ne îndreptăm voioşi spre veşnicie.

*

Nu vreau să plâng şi să te văd plângând.
Vreau zâmbete senine-n orice gând.

16 noiembrie 2019

 

 

Ce pot să-ţi dau?

 

Ce pot să-ţi dau în dar pentru că eşti
şi de atâţia ani împodobeşti

*

cu zâmbetele tale a mea viaţă,
care atâta farmec n-ar avea
dacă n-ai fi necontenit în ea
azur superb şi blândă dimineaţă?

*

Ce pot să-ţi dau în schimbu-a tot ce-mi dai,
când faci din orice râpă colţ de rai

*

şi pui vibraţii-n stâncile din mine,
când codrii mei adânci întineresc,
căci gândurile tale-n ei foşnesc
şi-ţi văd surâsu-n ape cristaline.

*

Ce pot să-ţi dau ca-n viaţă-mi să rămâi
şi cu a ta prezenţă s-o mângâi?

15 noiembrie 2019

 

 

Întotdeauna

 

Întotdeauna în destinul tău
este măcar o zi cu un ceas rău

*

când tu decizi şi iei o hotărâre
pe care mai târziu ai s-o regreţi,
fiindcă pe tot ce faci pune peceţi
şi-ţi umple amintirile cu dâre.

*

Întotdeauna spui mult prea târziu,
nu trebuia pe acest drum să fiu

*

şi-ţi pare rău, dar nu mai ai ce face,
nu te mai poţi întoarce, nu ai cum
să mai colinzi acelaşi sau alt drum
când viaţa-îţi dă-ncontinuu bobârnace.

*

Intotdeauna, când priveşti spre ţel
spui cu regret: Putea să fie-altfel !

14 noiembrie 2019

Continue reading „Anatol COVALI: Tridiletele* speranței”

Anatol COVALI: Simt poezia-n mine (tridilete*)

Când

 

Când cu sfârşitul am să mă confrunt
aş vrea să-mi amintesc de cel ce sunt

în clipele acestea minunate
mustind de profunzime şi mister,
care-mi par stele albe pe un cer
unde de harul meu au fost brodate.

Când voi pleca am să încep să cânt
o doină-având miresme de pământ

cu care voi pătrunde-n nemurire
ca să-şi aducă-aminte bunii mei
de locul drag în care-au stat şi ei
numind mereu scurtul popas, menire.

Când veşnicia iar am s-o colind,
să mă re-ntorc va fi singurul jind.

8 octombrie 2019

 

 

Iubesc

 

Iubesc cum poate n-am iubit nicicând,
iubire-n jur şi-n mine semănând

spre a vedea cum dragostea răsare
pe pajiştile sufletului meu
în flori în care sunt întruna eu
polenul plin de-arome-ameţitoare.

Iubesc cum poate nimeni n-a iubit
şi-acestei pasiuni i-am dăruit

şi sufletul şi inimă şi minte
arzând pe al ei rug mistuitor
un inceput ce-a fost intruna dor
şi-al cărui nesfârşit va fi fierbinte.

Iubesc cum poate n-am visat să pot
iubi, dând pentru dragostea mea tot.

7 octombrie 2019

 

 

Simt poezia-n mine

 

Simt poezia-n mine ca pe-un stei
din care scapăr pătimaş scântei

pentru-a aprinde ruguri de cuvinte,
ca să mă ardă flăcările lor
al căror fum să-l strâng într-un fuior
din care să-mi torc splendide veşminte.

Simt poezia-n mine susurând
dintr-un izvor ce picurând din gând

trece prin suflet, inimă şi sânge,
prin orice fel de vis şi sentiment
şi-ncet încet devine un torent
ce-n calea lui mii de pâraie strânge.

Simt poezia-n mine ca pe-o stea
pe care al meu suflet o să stea.

Continue reading „Anatol COVALI: Simt poezia-n mine (tridilete*)”

Anatol COVALI: Vin din demult (poeme)

Mi-atât de drag

– Tridilet –

 

Mi-atât de drag al tău suflet iubit
care-n această viaţă m-a-nsoţit

şi-ncep, zâmbind, să îmi aduc aminte
de primul şi de ultimul sărut,
care au fost, şi nu mi s-a părut,
clocotitoare patimă fierbinte.

Mi-atât de drag ca-n braţe să te strâng,
să râd de fericire şi să plâng

privindu-te în ochi cu pasiune
şi retrăind aevea tot ce-a fost,
când am aflat prin tine ţel şi rost,
iar viaţa ne-a fost magică minune.

Mi-atât de drag că simţurile vor
să preschimbăm trecutu-n viitor !

30 septembrie 2019

 

 

Ce dragi mi-aţi fost ! 

Tridilet –

 

Ce dragi mi-aţi fost voi anii mei superbi
care eraţi frumoşi ca nişte cerbi,

sărind din stâncă-n stâncă fără teamă
şi-având în ochi un nefiresc azur,
când bocăneaţi cu glas vânjos şi pur
şi-n codrii-mi verzi, dar şi în cei de-aramă !

Ce dragi mi-aţi fost voi inefabili zori
când viaţa-îmi clocotea fierbinte-n pori

şi-aveam în gânduri magice elanuri,
când deveneau aevea vis de vis
şi-naintam spre orice ţel decis
ca să-i cosesc mirabilele lanuri !

Ce dragi mi-aţi fost voi tinere puteri
ce-aţi devenit cu vremea adieri !…

29 septembrie 2019

 

 

Vin din demult 

– Tridilet –

 

Vin din demult.Tot timpul dintr-un ieri
în care-au fost urcuşuri şi căderi

în întuneric, dar şi în lumină,
fără să ştiu nici unde şi nici cum
am să găsesc mult căutatul drum
unde-mplinirea mea va fi deplină.

Vin din demult.De unde, nu mai ştiu,
căci ieri a fost devreme, azi târziu,

iar mâine nu ştiu când îl voi mai toarce
din caerul ce-ascuns în veşnicii
până la urmă tot îl voi găsi
atunci când pentru-alt ţel mă voi întoarce.

Vin din demult ! Vin din demult, mereu
un altul repetând acelaşi eu.

28 septembrie 2019

Continue reading „Anatol COVALI: Vin din demult (poeme)”

Anatol COVALI: Tridilete

Iubita mea

– Tridilet –

 

Iubita mea. Ţi-i părul de argint,
dar eu cu ochii dragostei te-alint

şi sufletul îţi cântă pe-o vioară
ce-a fost necontenit inima mea,
o pătimaşă doină care vrea
să te descrie ca pe o comoară .

Iubita mea. Cum aş putea măcar
un strop să-ţi dau din ce-mi dai tu în dar

cu-atâta drag şi-atâta bucurie,
când visurile tandre le alini
şi scoţi zâmbind ai îndoielii spini
din trupul care vrea altar să-ţi fie.

Iubita mea. Ce binecuvântat
am fost când Creatorul mi te-a dat.

19 septembrie 2019

 

 

Inimi pereche

– Tridilet –

 

Inimi pereche,colindăm şi-acum
mână de mână pe acelaşi drum

cu trupurile pline de-o iubire
ce-a fost întotdeauna curcubeu
în care niciodată tu şi eu
nu ne-am ţesut în nicio rătăcire.

Inimi pereche,suflete la fel
am mers neşovăind spre-acelaşi ţel

şi l-am atins după o viaţă-ntreagă
în care-am fost alături ne-ntrerupt,
când de la tine-am învăţat să lupt
având a ta iubire-n chip de vlagă.

Inimi pereche ce-au vibrat din plin
în sufletul aceluiaşi destin.

18 septembrie 2019

Continue reading „Anatol COVALI: Tridilete”