Anatol COVALI: Vin din demult (poeme)

Mi-atât de drag

– Tridilet –

 

Mi-atât de drag al tău suflet iubit
care-n această viaţă m-a-nsoţit

şi-ncep, zâmbind, să îmi aduc aminte
de primul şi de ultimul sărut,
care au fost, şi nu mi s-a părut,
clocotitoare patimă fierbinte.

Mi-atât de drag ca-n braţe să te strâng,
să râd de fericire şi să plâng

privindu-te în ochi cu pasiune
şi retrăind aevea tot ce-a fost,
când am aflat prin tine ţel şi rost,
iar viaţa ne-a fost magică minune.

Mi-atât de drag că simţurile vor
să preschimbăm trecutu-n viitor !

30 septembrie 2019

 

 

Ce dragi mi-aţi fost ! 

Tridilet –

 

Ce dragi mi-aţi fost voi anii mei superbi
care eraţi frumoşi ca nişte cerbi,

sărind din stâncă-n stâncă fără teamă
şi-având în ochi un nefiresc azur,
când bocăneaţi cu glas vânjos şi pur
şi-n codrii-mi verzi, dar şi în cei de-aramă !

Ce dragi mi-aţi fost voi inefabili zori
când viaţa-îmi clocotea fierbinte-n pori

şi-aveam în gânduri magice elanuri,
când deveneau aevea vis de vis
şi-naintam spre orice ţel decis
ca să-i cosesc mirabilele lanuri !

Ce dragi mi-aţi fost voi tinere puteri
ce-aţi devenit cu vremea adieri !…

29 septembrie 2019

 

 

Vin din demult 

– Tridilet –

 

Vin din demult.Tot timpul dintr-un ieri
în care-au fost urcuşuri şi căderi

în întuneric, dar şi în lumină,
fără să ştiu nici unde şi nici cum
am să găsesc mult căutatul drum
unde-mplinirea mea va fi deplină.

Vin din demult.De unde, nu mai ştiu,
căci ieri a fost devreme, azi târziu,

iar mâine nu ştiu când îl voi mai toarce
din caerul ce-ascuns în veşnicii
până la urmă tot îl voi găsi
atunci când pentru-alt ţel mă voi întoarce.

Vin din demult ! Vin din demult, mereu
un altul repetând acelaşi eu.

28 septembrie 2019

 

 

Iubirea noastră

– Tridilet –

 

Iubirea noastră-a fost un început
din care s-a născut primul sărut

şi-ntâia pătimaşă-mbrăţişare,
când pentru prima oară am vibrat
şi am simţit că e adevărat
că dragostea e-o binecuvîntare.

Iubirea noastră nu a fost la fel
cu-a altora, ea a avut un ţel

şi-un crez în care inimile noastre
au fost ca două ruguri ce mereu
ne-au ars, când eu pe-al tău, când tu pe-al meu,
cu flăcări care-au fost mereu albastre.

Iubirea noastră este ca un cerb
ce stând pe culme ştie că-i superb.

27 septembrie 2019

 

 

Îmi amintesc

– Tridilet –

 

Îmi amintesc cu drag de anii când
sorbeam lumina chipului tău blând

cu buze-înfierbântate de dorinţă
şi-ţi colindam poienile cu flori
din care se-mbătau ai mei fiori
îndrăgostiţi de-ntreaga ta fiinţă.

Îmi amintesc lumina în văpăi
ce strălucea atunci în ochii tăi,

de glasul cald şi plin de duioşie
care ştia să spună : Te iubesc !
atât de simplu, tandru şi firesc
vibrând de o imensă bucurie.

Îmi amintesc, privindu-te acum,
că-am mers alături pe acelaşi drum.

26 septembrie 2019

————————————–

Anatol COVALI

București

Septembrie 2019

Lasă un răspuns