Anatol COVALI: Susurând în mine precum un izvor (poeme)

Uneori zbor

(Rondou)

 

Uneori zbor prin nefirescul dor,
dar în tristeţea lui nu mai cobor.
Privesc tot ce a fost cu detaşare,
atunci când chipul tău în gând mi-apare
aşa cum amintirile îl vor.

*

Ai încetat să îmi mai fii izvor.
N-am mai simţit de mult niciun fior
când prin a lui părelnică răcoare,
în timp ce a mea inimă tresare,
uneori zbor.

*

Nici codrii nu mă fac să mă-nfior.
Nu mai sunt cei fremătători în care
vibra sub paşii mei orice cărare.
Nu mă mai tulbur dacă-n umbra lor
uneori zbor.

1 decembrie 2019

 

 

Putea oricând

(Tridilet – 0 nouă formă fixă )

 

Putea oricând să fie-altfel, putea
să aibă-alt sens şi ţel ursita mea

*

în care am pătruns convins că nu e
nimic să mă oprească să înving,
că orice culme-a vieţii-am s-o ating
chiar dacă drumul pare cărăruie.

*

Putea oricând să fie cum am vrut,
când am ieşit cântând din început

*

şi mi-am pus aripi fără să îmi pese
că am să ameţesc în înălţimi
unde-ai speranţei splendizi heruvimi
îmi întindeau zâmbind daruri alese.

*

Putea oricând şi-a fost din când în când,
dar doar în visuri, în dorinţi şi-n gând !

1 decembrie 2019

 

 

Pasărea aceasta

( Gazel )

 

Pasărea aceasta cu cioc de pământ
cu-ale cărei pene lacrimile-mi zvânt

mi-a cântat aseară
despre primăvară

şi acum grădină-nmiresmată sînt.

Cine te trimise
ca să-mi scurmi în vise

să-mi aduci aminte că de fapt sunt cânt,

pasăre măiastră,
pasăre albastră

care porţi în àripi cerul tot răsfrânt?

Trilurile tale
diamanticale

mi-au pătruns în suflet şi-n orice cuvânt

şi-ale tale-arìpe
în tristele-mi clipe

sunt doar adiere, nicodată vânt.

Pasărea pătrunse-n
mine şi-mi răspunse,

dar n-am auzit-o de prea mult frământ.

1 decembrie 2019

 

 

Perpetuarea răbdării

( Gazel )

 

Îmi pare rău numai de-atât:
c-am stat adesea în urât,

că m-am lăsat
îngenuncheat

şi fără milă doborât.

Din plâns zurliu
regret târziu

că nu am mers, ci m-am târât,

că n-am crâcnit
când m-au lovit

şi-n deznădejdi m-am zăvorât.

N-a fost deajuns
că m-au străpuns,

a trebuit să spun şi cât

de bun şi drept
şi de-nţelept

era cel ce mă lua de gât !…

Şi tot mai rar
mă-ntreb cu-amar:

Aşa-s menit ? Să rabd oicât ?!…

2 decembrie

 

 

Iată ! Încă pot să zbor

( Gazel )

 

Cântecul iubirii s-a surpat în dor
murmurând tot timpul numai în minor.

Fără nici un capăt
orice ritm mai şchioapăt

îl transformă-n note triste care dor.

Ca un roi de molii
m-au umplut bemolii

întinzând pe suflet aripile lor

şi rozând cu ură
din lumina pură

ce mai rămăsese din ce-a fost major.

Amintirea plânsă
nu găseşte însă

vorbele acestui cânt tânguitor,

care se frământă
şi-n suflet îmi cântă

susurând în mine precum un izvor.

Nu-l lăsa să plângă,
nu-l lăsa să-şi frângă

àripile. Iată ! Încă pot să zbor.

3 decembrie 2019

 

 

Viaţa asta

( Gazel )

 

Viaţa asta blestemată
şi amară totodată

ce apune-n
urâciune

când de-abia este gustată,

viaţa crudă
ce ne-asudă

când ne spintecă pe roată

fără milă,
ca în silă

să ne-arunce dezgustată,

viaţa care
doar apare

şi deja e terminată,

când la urmă,
brusc se curmă,

şi-i cu lacrimi regretată,

viaţa ciuntă,
rea sau cruntă,

este totuşi minunată!

4 decembrie 2019

 

 

DĂ-MI MÂNA!

( Gazel )

 

Dă-mi mâna! Vom merge-mpreună, n-ai teamă.
De vine vreo spaimă să n-o iei în seamă.

Prin orice furtună
cu mine-mpreună

durerii, de-acum, nu-i vei da nici o vamă.

Să nu îţi mai pese
că viaţa ne ţese

şi-apoi fără milă la loc ne destramă,

cât fi-vei cu mine
la rău şi la bine

vom râde şi-n cea mai teribilă dramă.

Să mergem spre piscuri
sfidând orice riscuri,

cât ne mai aşteaptă şi cât ne mai cheamă.

Vreau încă o dată
să fii fermecată,

vrăjită de-a visului meu panoramă.

Acolo, din stele
cu mâinile mele-ţi

voi ţese-a iubirii superbă maramă.

5 decembrie 2019

 

 

Rugăciune către Cel între sfinţi
Părintele nostru NICOLAE

 

Sfinte Ierarh, părinte Nicolae,
care-ai fost pur şi-n gânduri şi-n fiinţă,
roagă-te tu ca şi a mea credinţă
să fie ca a ta, ca o văpaie.

Arată-te în vis celor ce-mi poartă
ură şi pizmă şi le mustră firea,
fă-i să cunoască în sfârşit iubirea
şi iartă-i, cum iubirea mea îi iartă.

Fii-mi călăuză în orice derute
dându-mi exemplul biruinţei tale,
învaţă-mă să merg pe sfânta cale
pe care-ai mers, spre a spori-n virtute.

Tu, înţelept şi milostiv părinte,
ce vindeci orice inimă bolnavă,
te roagă Celui Sfânt, ce stă în Slavă,
să îşi aducă şi de mine-aminte.

6 decembrie 2019

 

 

Şi ce dacă ?….

 

Şi ce dacă eşti de-o vreme la capăt?
Ştii că în curând o să fii tăcere,
dar până atunci ai dori un treapăt
să ţi se-ofere.

Să poţi să colinzi locurile-n care
ai dorit să fii şi n-a fost să fie
fiindcă i-au lipsit stropi de exaltare
şi nebunie.

Îţi freamătă-n gând tinereţe nouă
cu dorinţi şi ţel nemaiîntâlnite,
când bruma din trup se preface-n rouă
în noi ursite.

Simţi că poţi orice, că nu mai există
stavili care-ar vrea să te înspăimânte
şi că viaţa ta, câteodată tristă
a prins să cânte.

Ai un alt destin dat de Nemurire
care s-a-ntristat văzând că te-ntuneci,
cerându-ţi în schimb ca-n nefericire
să nu aluneci.

6 decembrie 2019

 

 

Stau în răscruce

( INGAMBAMENT  – Nouă formă fixă)

 

Stau în răscruce derutat, căci drumul
pe care vreau să merg nu îl zăresc.
În jurul meu sunt drumuri cu duiumul,
dar nu e cel pe care îl doresc.

Stau în răscruce şi destinu-îmi spune
să mă grăbesc şi să păşesc oricum,
dar sufletul nu vrea, nu se supune,
căci ştie că e ultimul meu drum.

Stau în răscruce şi deja e seară,
se face frig şi pe albastrul cer
apare licărind steaua polară
în care sper să aflu vreun reper.

Stau în răscruce. Până când deodată
fac primul pas şi plec fără să ştiu
unde mă duce calea-ntortocheată
pe care-ncerc tot ce n-am fost, să fiu.

7 decembrie 2019

———————————–

Anatol COVALI

București

Decembrie 2019

 

 

Lasă un răspuns