Alexandru NEMOIANU: Un triumfalism fără acoperire

Trăim în aceste zile evenimente care schimbă față lumii. Încercarea de instaurare “veșnică” a imperiului globalist-sodomit-anglo-sionist a eșuat. Această fiară hidoasă încă se zvârcolește. Este o fiară rănită de moarte și prin urmare nespus de periculoasă. Acțiunile ei nu mai sunt nici previzibile și nici raționale. ”Imperiul” lovește buimac în dreapta și stânga,află dușmani în tot locul și caută să îi războiască și în plus, în interior, este sfâșiat de contradicții care nu mai pot fi reconciliate. Cauza acestei crize mortale nu este conjuncturală, este sistemică. Ideea care a adus în ființă “imperiul” a fost putredă,din capul locului, iar acuma cangrena este generalizată în tot trupul acestui ‘imperiu”.

“Ideologia” globalistă își are obârșia în Protestantism care, la rândul său a devenit posibil din ‘filioque”, erezia romano-catolica.

Protestantismul a tăgăduit, din capul locului, conceptul de Biserica și de mântuire colectivă, în Biserica. Prestantismul s-a axat pe idea dubioasă a “mântuirii” individuale. Din acest concept, al “mântuirii individuale”, s-a dezvoltat actualul individualism al “apusului”. Căci ,pe măsură ce trecea vremea, Protestantismul a degenerate în secularism și individualismul, foarte repede, s-a preschimbat în egoism, hedonism, laudă de sine, ”să ne simțim bine” și infantilism cretin. Aceasta este “mântuirea personală” conform cu ideologia ateistă a secularismului. Fiecare este prorpiul său “dumnezeu’!

Astfel,după căderea zidului din Berlin, în Noiembrie 1989, și după ce, rând pe rând, regimurile comuniste est-europene s-au prăbușit și coșmarul Marxist a luat sfârșit, ideologii “apuseni” au considerat că nimic nu le mai poate sta împotrivă. Cuprinși de superbie, de triumfalism dement, acești ideologi au considerat că individualismul lor vulgar va cuceri toată lumea, sub sloganul “valorilor” dubioase împachetate sub eticheta, fără conținut real, ” democarație și libertate”.

În consecință, ”imperiul” a căutat să distrugă ce mai rămăsese din Rusia,să lichideze Islamul, considerat de “imperiu” că fiind “primitiv” și având convingerea că India și China se vor subordona rapid. Cu aceste gânduri, ideologia globalistă s-a grăbit să anunțe triumfalist și cretinoid, ”sfârșitul istoriei”.

Cuprinși de un hubris dement globalistii au fost convinși că vor cuceri lumea promovând ideea de egoism salbatec și,în același timp violenta organizată ,care este o trăsătură dominanta a “apusului”. Prin “imperialism cultural”, adică antivalorile consumarismului vulgar și larmei de tip Hollywood, globalistii au fost convinși că repede vor termină de subjugat planeta. Iar, la caz, aceiași globalisti, au folosit agresiunea deschisă, bombardamentele salbatece, prezentate drept acțiuni de “democratizare”. Să nu uităm cazul Kosovo!

Dar, s-a dovedit din noul că această cale a răutății pure are adversari și adversar tari!

S-a dovedit că nu toți sunt egoiști și nu toți sunt dispuși să se vândă,trup și suflet,”valorilor” globalist-sodomite. S-a dovedit că sunt oameni care au principii. S-a dovedit că sunt oameni care au valori mai mari și mai tari decât gunoiul globalist. Exact ca în vremea în care primii Creștini mureau, în ovațiile unei mulțimi indobitocite, în Colosseum, s-a dovedit că mai sunt oameni care cred în valori colective: Credință, tradiția istorică, dragostea de loc și Neam, identitatea națională. S-a dovedit că acești oameni, la fel ca și strămoșii lor martiri,nu se tem să moară pentru Credința lor și nu se tem să moară de gripă Coronovirus, fie ea naturală sau creată în laborator.

Faptul că oamenii nu cred doar în “pâine și circ” a fost dovedit în vremea din urmă în chiar țările “apusene”. Există în acele țări o stare de revoltă mocnită și care este gata să izbucnească în flăcări (așa cum s-a întâmplat în USA în Iunie 2020). Este vorba de acele mișcări și curente, zis ‘populiste”, și de fapt nativiste,mișcări care cred în tradiția istorică, în dragostea de Neam și Țară, care, toate vor sfârși prin a afirma Credința în Dumnezeu. Iar în unanimitate, aceste mișcări resping secularismul demonic și ideologia imperiului globalist-sodomit-anglo-sionist.

În răsăritul Europei aceste mișcări devin majoritare. În Rusia, pe punctual de a colapsa sub administrația unui alcoholic supus “apusului”, nefericitul Boris Elțîn, noua conducere și mai exact Vladimir Vladimirovici Putin, a deschis o pagină nou, a făcut din nou din Rusia o țară liberă, puternică și capabilă să își împlinească menirea istorică.

La fel în țări ca Ungaria și Polonia, dar și în Cehia, Slovacia, Serbia, conducerea a fost luată de oameni cu dragoste de țară și Neam, oameni care nu sunt dispuși să accepte “rețetele” recomandate de Soros și acoliții lui.

În Răsăritul Europei, anume “elite mercenare” au putut fi corupte. Ele, aceste “elite de mahala”, au făcut și fac tot răul posibil, propagând relativism, secularism și otrăvuri sinistre: sodomia și pedofilia dar, în ciuda lor, Popoarele nu au abdicat de la Tradiția și Credință lor. Credința și Tradiția sunt vii în adâncul tainic al acestor Neamuri și gata să se reverse biruitor.

Astăzi secularismul satanic al globalismului nu mai poate amăgi pe nimeni și nu mai poate fi exportat. Se pune întrebarea ce îl va înfrânge definitiv și cu ce va fi înlocuit.

În față secularismului-satanist, în fața relativismului degradant, în fața consumarismului vulgar, în fața sodomiei și pedofiliei o singură putere poate sta împotriva și poate învinge. Această putere este Dumnezeu: ieri, astăzi, întotdeauna același.

Dumnezeu cel adevărat, și nu falsul idol creat de imaginația satanica a “apusului”, Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, și nu din laboratoarele de gândire ale putredului “apus”, Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci și care, întrupat, a stat între oameni în mijlocul timpului istoric. Acest Dumnezeu va mântui lumea!

Acest Dumnezeu, în Treime lăudat și în Dreaptacredință, în Ortodoxie mărit, stă în calea planurilor celor răi și a “celui rău” , pe care acești răi îl slujesc.

Sunt acuma treizeci de ani de când “apusul” a proclamat, cu aroganță triumfalistă cretinoida, că “istoria s-a sfârșit”. Iată că nu s-a sfârșit și iată ca stăm în față unui nou început. Un început care se întemeiază pe credința că cei care mor cu Hristos, cu El vor și Învia!

Cu noi este Dumnezeu!

——————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric

USA

Lasă un răspuns