Adolf P.SHVEDCHIKOV: Lyrics / Versuri

LIFE WILL FLY FASTER THAN AN ARROW

 

Life will fly faster than an arrow,

While trembling bow string.

Leave behind even used words

To the memory of you not dead.

At the time,do not count the pages,

After all Genesis is endless.

Everyone here has its own track

Amid the innumerable indisguishable faces…

 

WHY A CHILD IS BORN

 

Why a child is born,

To ask questions about forever

Living,as he will not be able to understand

The secret of distressful life.

We wander through the maze of boring days,

Where leads the extras director

Who is righteous here,and who are

cynics and thieves

In the maze of unknown ways?

 

VIAŢA VA ZBURA MAI IUTE CA SĂGEATA

 

Viaţa va zbura mai iute ca săgeata,

Pe când coarda tremurătoare a arcului

Lasă în spate cuvinte uzate deja,

Despre amintirea ce se păstrează.

Uneori, să nu numeri paginile

După ce vei vedea nesfârşirea Creaţiei.

Fiecare îşi lasă aici amprenta sa,

Printre nenumăratele figuri de nerecunoscut.

 

DE CE SE NAŞTE UN COPIL

 

De ce se naşte un copil

Dacă nu pentru a pune întrebări Infinitului

Căci, trăind,nu va putea înţelege

Secretele tumultului vieţii.

Rătăcind prin labirintul zilelor prăfuite,

Unde îi duce regizorul pe figuranţi,

Cine-i cinstit, cinic sau hoţ,

În întunericul căilor de nepătruns?

———————————

Adolf P.SHVEDCHIKOV

Rusia / USA

Traducere în limba română de Dragoş Barbu

3 aprilie 2018

 

***

 

ABOUT THE AUTHOR:

Adolf Pavlovich Shvedchikov

Russian scientist, poet and translator

 

Born May 11, 1937 in  Shakhty, Russia. In 1960 he graduated from Moscow State University, Department of Chemistry. Ph.D. in Chemistry in 1967. Senior researcher at the Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow. Since 1997 – the chief chemist of the company Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, California, USA. Doctor of Literature World Academy of Arts and Letters.
He published more than 150 scientific papers and about 600 of his poems indifferent International Magazines of poetry in Russia, USA, Brazil, India, China, Korea, Japan, Italy, Malta, Spain, France, Greece,

England and Australia. He published also 22 books of poetry. His poems have been translated into Italian, Spanish, Portuguese, Greek, Chinese, Japanese, and Hindi languages.

He is the Member of International Society of Poets, World Congress of Poets, International Association of Writers and Artists, A. L. I. A. S. (Associazione Letteraria Italo-Australiana Scrittori, Melbourne, Australia). Adolf P. Shvedchikov is known also for his translation of English poetry (“150 English  Sonnets of XVI-XIX Centuries”. Moscow. 1992. “William Shakespeare. Sonnets.” Moscow. 1996) as well as translation of many modern poets from Brazil, India, Italy, Greece, USA, England, China and Japan.

In 2013 he was nominated for the Nobel Prize for Literature.

 *

ОБ АВТОРЕ:

Адольф Павлович Шведчиков

Российский учёный, поэт и переводчик 

Родился 11 мая 1937 года в г. Шахты, Россия. В 1960 году окончил Московский государственный университет. Старший научный сотрудник Института химической физики Российской Академии наук, Москва. Главный химик фирмы Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, California, USA.

Им опубликовано свыше 150 научных статей и более 600 стихов в различных поэтических журналах России, США, Бразилии, Индии, Китая, Кореи, Японии, Мальты, Италии, Испании, Франции, Греции, Румынии, Албании, Англии и Австралии. Он автор 22 книг. Его стихи переведены на многие языки мира: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, греческий, румынский, албанский, японский, китайский и хинди.

Он является членом Международного Общества поэтов, Всемирного Конгресса поэтов, Международной Ассоциации писателей и художников, Литературной Итало-Австралийской Ассоциации   (Мельбурн, Австралия). Адольф Шведчиков известен также переводами английской поэзии  (“150  английских сонетов XVI-XIX веков”. Москва.1992.  “Уильям Шекспир. Сонеты”. Москва. 1996.), а также переводами многих современных поэтов Англии, Бразилии, Индии, Италии, Греции, США, Китая и Японии.

            В 2013 году Адольф Шведчиков был номинирован на Нобелевскую премию по литературе

Email: adolfps@gmail.com

*

Despre autor:

Adolf Pavlovich Shvedchikov

Cercetător rus, poet și traducător

 

Adolf Pavlovici Shvedchikov este un om de știință rus, poet și traducător. S-a născut la 11 mai 1937 în Shakhty, Rusia. În 1960 a absolvit Universitatea de stat din Moscova, Departamentul de chimie. Doctor în chimie în 1967. Cercetător principal la Institutul de fizică chimică, Academia Rusă de Științe, Moscova.

Din 1997 a devenit  chimist șef al companiei Pulsatron Technology Corporation, Los Angeles, California, SUA. Doctor în literatură, Academia Mondială de Arte şi litere.

A  publicat mai mult de 150 de lucrări ştiinţifice şi aproximativ 600 de poezii în diferite reviste internaţionale de poezie în Rusia, SUA, Brazilia, India, China, Coreea, Japonia, Italia, Malta, Spania, Franţa, Grecia, Anglia şi Australia. A publicat, de asemenea, 22 cărţi de poezie. Poeziile sale au fost traduse în limbile italiană, spaniolă, portugheză, greacă, chineză, japoneză și hindi.

Este membru al International Society of Poets, World Congress of Poets, International Association of Writers and Artists, A.L.I.A.S. (Associazione Letteraria italo-australiana scrittori, Melbourne, Australia).

Adolf P. Shvedchikov este cunoscut, de asemenea, pentru traducerea de poezie din engleză [„150 английских сонетов XVI-XIX веков” (150 de sonete englezeşti din secolele XVI-XIX,  Moscova, 1992); „Уильям Шекспир. Сонеты” (William Shakespeare. Sonete, Moscova, 1996)] precum şi traducerea multor poeţi moderni din Brazilia, India, Italia, Grecia, SUA, Anglia, China şi Japonia.

În 2013 a fost nominalizat la premiul Nobel pentru literatură. (Traducere în limba română de Dragoş Barbu)

Lasă un răspuns