Valentina TECLICI: Poduri Lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve)

TECLICI-Valentina-224x300Valentina Teclici s-a născut în 1952 în România. În 1999, a obţinut doctoratul în sociologie la Universitatea din Bucureşti, cu o temă despre copiii străzii, prima lucrare cu acest subiect în România. Cartea ei de debut, „De la noi din grădiniţă”, versuri, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1986 a obţinut un premiu naţional. Poezii şi fragmente din creaţia ei pentru copii sunt incluse în bibliografii şi manuale şcolare pentru învăţământul primar şi gimnazial din România. Valentina a publicat în română, franceză şi engleză 14 cărţi incluzând lucrări de sociologie, versuri şi povestiri pentru copii, poezie. Creaţia ei este inclusă în dicţionare literare româneşti.

A publicat poezii în numeroase reviste literare şi antologii din România şi de asemenea în antologia Vocile Israelului (2014) şi în revista societăţii de poezie a NZ, o linie fină (2014, 2016). Valentina este membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1993. S-a alăturat Poeţilor în Viaţă din Hawke’s Bay în 2013 şi este de atunci o membră activă. Valentina comentează: „Poezia pentru mine este un mod spiritual de-a explora tainele sufletului şi-ale gândului. O cale unică de-a împărtăşi propriile frământări, îndoieli, întrebări, revelaţii, observaţii cu tine însuţi, cu semenii şi întregul Univers. Este nelinişte, căutare, energie. Este tinereţea fără bătrâneţe.” Valentina locuieşte cu soţul ei Robert Anderson în însoritul Napier, din Noua Zeelandp, capitala Art Deco.

***

Valentina Teclici was born in Romania in 1952. In 1999, she obtained a PhD in Sociology from the University of Bucharest. The topic of her research was street children and it was the first paper published on this subject in Romania. Her debut book, From our Kindergarden, poems, Ion Creangă Publishing House, Bucharest, 1986, was awarded a national prize. Poems and excerpts from her creation for children are included in the bibliography and textbooks for primary and secondary education in Romania.

Valentina has published in Romanian, French and English 14 books including works of sociology, poetry and stories for children. Her creations are included in the Romanian literary dictionaries. She published numerous poems in literary magazines and anthologies in Romania and also in the anthology Voices of Israel (2014) and in the magazine of NZ Poetry Society, a fine line (2014, 2016). Valentina is a member of the Writers Union of Romania since 1993. She joined Hawke’s Bay Live Poets in 2013 and has been an active member since.

Valentina comments: ‘Poetry for me is a spiritual way of exploring the mysteries of the soul and thought. A unique way to share personal struggles, doubts, questions, insights, observations to self, others and the entire universe. It is restlessness, search, energy. It is youth without old age.’ Valentina lives with her husband Robert Anderson in sunny Napier, Art Deco Capital.

***

 

DE LA IMPOSIBIL LA POSIBIL

 

 

E imposibil să zbor cu tine, ai şoptit.

Doreşti prea mult albastru,

Mult prea intens şi prea departe,

Şi nu pot prinde luna de pe cer

Ca mânzul, de căpăstru.

Inimile noastre locuiesc

În emisfere separate.

Eşti prea învăluită în mister.

 

Orice-i posibil, am şoptit

Primind ecou din patru zări.

Zburând pe-un mânz albastru,

Am plantat un fir de nufăr în deşert.

Nisipul roşu, pârguit de aşteptări,

A lăcrimat adânc şi-a ferecat

Eternitatea în găoacea unei oaze.

 

Ca o candelă, nufărul alb,

Prin desferecate raze

Luminează potecile inimii

De la imposibil la posibil.

Sus, pe cer, în albastru căpăstru,

Luna, nebunatic mânz, dansează.

 

 

FROM IMPOSSIBLE TO POSSIBLE

 

It’s impossible to fly with you, you whispered.

You want too much blue,

Too intense and far away.

I can’t catch the moon in the sky,

Like a colt held on a bridle.

Our souls live

In different hemispheres,

You are too mysterious.

 

Everything is possible, I whispered,

Receiving an echo from four horizons.

I flew away, on a blue colt

And planted a water lily in the desert.

The red sand, burnt of hopes,

Burst into tears and trapped

Eternity in the shell of an oasis.

 

As a candela, the white water lily

Ignites the path of hearts,

Through free moonbeams

From Impossible to Possible.

Up, in the sky, held on a blue bridle,

The moon, playful colt, is dancing.

 

 

UNA CU OCEANUL

 

La picioarele mele, Oceanul se-nchină.

Muget de fiară, respiraţie de violină,

Strigătul Paniei, tăcerea meduzei,

Miros sângeriu de placentă,

Miasme de oase, corăbii putrezite.

Stropi ascuţiţi îmi ciuruie pielea

Cu îngheţate diamante.

Simt lutul fiinţei, vibrare moale

Adânc îngemănându-se cu apa.

 

Pe-altar înalt de valuri înspumate

Iubirea şi ura se nasc îmbrăţişate.

Soarele se priveşte-n ochi

În sufletul imens al Oceanului.

Binele şi răul se duelează-n adânc

Cu spada întunericului.

Adevărul şi minciuna sunt în etern conflict,

Ca războaiele lumii.

 

La picioarele mele, Oceanul se-nchină.

Vulcanii irump, se cutremură Luna.

Moale, lutul fiinţei mi-e modelat de apă.

Viaţa şi moartea, eterni îndrăgostiţi,

Îşi scot măştile şi se sărută.

Pescăruşii traversează curcubeul

Domol, cu apă vie în cioc.

 

ONE WITH THE OCEAN

 

The Ocean bows at my feet,

Wild beast roars, violin’s breathing

Pania’s shout, Medusa’s silence,

Scent of placenta’s blood,

Smell of rotten bones and wrecks.

Sharp waterdrops pierce my skin

With icy diamonds.

I feel the clay of my being, soft vibration

Deeply, uniting with the ocean.

 

Love and hate are born embraced

On the altar of foamy waves.

The Sun reflects in my eyes

Through the immense soul of the Ocean.

With the sword of dark,

The truth and the lie

Are in eternal conflict,

Like the wars of mankind.

 

The Ocean bows at my feet,

The volcanoes erupt, the Moon quakes.

Softly, the clay of my being is moulded by water.

Life and Death, eternal lovers

Take off their masks and kiss one another.

The seagulls, with living water in their beaks,

Slowly drift across the rainbow.

 

 

M-AM VISAT…

 

M-am visat astă-noapte o pasăre

Cu-aripi senine ca speranţa.

Aveam culoarea dorului

Şi energia dorinţei.

 

Aripile atingeau în zbor

Clapele abisului.

Simţeam libertarea de-a fi,

Puterea de-a-ndrăzni şi-acţiona

S-ating prin zbor absolutul.

 

M-am visat astă-noapte o pasăre

Cântând la pianul abisului

În zborul ei de foc, spre neant.

 

În zori, întinzându-mi aripile,

Mi-am spus:

„A fost doar un vis.

M-am visat o femeie cu aripi

Învăţând de la păsări

Libertatea de-a fi”.

——————————

(Cele trei poezii selectate în acest volum au fost publicate iniţial de Valentina Teclici în  volumul bilingv „De la imposibil la posibil – From Imposibil to Possible”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2013)

 

I DREAMT I WAS…

 

Last night I dreamt I was a bird

With clear wings like hope.

I was the colour of longing

And the energy of desire.

 

Flying, my wings were touching

The keys to the Abyss

I felt the freedom of being

Willpower, deed and action

To touch the Absolute with my flight.

 

Last night I dreamt I was a bird

Playing the piano of the Abyss

In her fiery flight to Nothingness.

 

At daybreak, while stretching my wings,

I told myself

‘It was only a dream.

I dreamt I was a woman with wings,

Learning from birds

The freedom of being.’

———————————

(The three poems selected for this collection were initially published by Valentina Teclici in the bilingual collection „De la imposibil la posibil- From Imposibil to Possible”, Oscar Print Publishing House, Bucharest, 2013)

 

Lasă un răspuns