Tatiana Doina POPOVICI în ,,dialoguri literare” cu poetul Corneliu NEAGU (2)

În partea a doua a dialogurilor literare cu poetul Corneliu NEAGU voi prezenta punctele noastre de vedere exprimate pe marginea examinării critice a încă trei poeme, după cum urmează:

 

CE RĂU ÎMI PARE…!

(Citatepedia.ro, 22.02.2020)

http://www.citatepedia.ro/comentarii.php?id=400606

 

Secundele, prin ceasuri măcinate,

se cern târziu pe gândul ostenit,

bat clopotele-n turnul din cetate

când orele se scurg spre asfințit.

 

Sub zidul vechi, cu pietrele căzute

pe tufele din gardul prăbușit,

mor singure-amintirile venite

pe-o aripă de vânt fără sfârșit.

 

Stă toamna după colț în așteptare,

iar zilele de vară au-amuțit –

se-aude glas de păsări călătoare

sub mantia văzduhului cernit.

 

O, doamnă, dacă-ai ști ce rău îmi pare

că am plecat atunci pe înserat,

lăsând în urmă amintiri amare

pe tufele din gardul dărâmat.

 

De-atunci măceșii nu mai dau în floare,

garoafele din glastră au murit,

o, doamnă, dacă-ai sti ce rău îmi pare

că te-am lăsat cu sufletul rănit!…

 

Tatiana Doina Popovici: „Ce rău îmi pare…” de Corneliu Neagu este o poezie nostalgică în cinci catrene cu rimă încrucișată care sugerează , strofă cu strofă, curgerea timpului pe care eul liric îl simte fizic , dar și metafizic. Încă din prima strofă timpul este marcat de bătaia clopotelor din cetate. Clopotele anunță ora, dar anunță și ultimul drum. Ultimul vers al primei strofe „Când orele se scurg spre asfințit” are dublu înțeles: scurgerea orelor anunță asfințitul zilei, dar și al vieții. Strofa a doua continuă ideea îmbătrânirii. Totul este în paragină: zidul vechi, pietrele căzute, tufele prăbușite. Chiar și amintirile mor spulberate de vânt.

Personificarea cu care începe strofa a treia „Stă toamna după colț în așteptare” anunță nu doar sfârșitul verii, dar și trecerea într-o altă etapă existențială .Glasul păsărilor călătoare de „sub mantia văzduhului cernit” ține locul bocitoarelor care plâng atât rotirea anotimpurilor, cât și destinul omului. A patra strofă, începută cu interjecția „O”, scoate în evidenta regretul eului liric de a fi plecat în faptul serii, lăsând în urmă amintirile. Versurile, prin vocativul „doamnă”, arată o adresare directă subliniind, încă odată, regretul de a o părăsi lăsând în urma un „suflet rănit”. Amestec de real și imaginar, poezia este o meditație asupra timpului care curge lăsând în urma lui ruine. Din punct de vedere al procedeelor artistice se remarcă personificările, epitetele , metaforele, unele de o mare încărcătură emoțională, prcum „gândul ostenit”, „mantia văzduhului cernit”, interjecțiile-vocativ ce sugerează adresarea directă. Din punctul meu de vedere, poezia este o meditație asupra înaintării în vârstă, moment în care omul conștientizează trecerea și povara timpului.

Corneliu Neagu: O viziune cu totul aparte a doamnei Tatiana Doina Popovici asupra poeziei „Ce rău îmi pare…”, cu deschideri către orizonturi pe care nici chiar muza eului liric nu le-a putut întrezări când și-a pogorât harul inspirației asupra poetului. Percepția împletirii dintre fizic și metafizic, ca și cea dintre real și oniric, în curgerea versurilor, dă o forță covârșitoare analizei critice realizate de doamna Tatiana Doina Popovici, făcându-l pe poet să-și reconsidere viziunea asupra propriei creații. Susținută cu citate din text, analiza doamnei Popovici transcende viziunea îngustă a unei despărțiri de femeia iubită, dându-i valoarea trecerii poetului „într-o altă etapă existențială”, în care  scurgerea orelor anunță nu numai asfințitul zilei, dar și al vieții. „Chiar și amintirile mor spulberate de vânt”. Dacă la o primă și superficială lectură mesajul pare simplu – regretul părăsirii intempestive a femeii iubite ( „O, doamnă, dacă-ai ști ce rău îmi pare”), în cazul unei analize aprofundate putem înțelege că

„Marea Doamnă” este însăși viața aflată în amurg, cum sugerează simbolic versurile „Stă toamna după colț în așteptare,/ iar zilele de vară au-amuțit –/ se-aude glas de păsări călătoare/ sub mantia văzduhului cernit”/. De aceea mi se pare întrutotul îndreptățítă concluzia finală enunțată de doamna Popovici: „poezia este o meditație asupra înaintării în vârstă, moment în care omul conștientizează trecerea și povara timpului”.

 

TRENUL NEUITĂRII  (Armonii Culturale, 19.07.2020)

http://armoniiculturale.ro/2020/07/19/trenul-neuitarii/

 

Vara obosită a plecat spre seară

într-o zi senină, fără paşaport,

când, pe ocolite, apăruse-n gară

trenul neuitări izgonit din port.

 

A lăsat în urmă toamna revenită

cu un vânt sihastru rece și tăios

și buluc de frunze, fără recuzită,

pe ulița strâmtă întoarsă pe dos.

 

Nopțile haine îmbrăcate-n brume,

pe ascuns plecate de la polul nord,

au ajuns deodată, într-o zi anume,

pe un dor de ducă dintr-un mic fiord.

 

Ah, ce amăgire, la-nceput de iarnă,

îmi aduce-n cuget dorul incomplet,

într-o simfonie care vrea să cearnă

zeci de noi regrete dintr-un triolet.

 

Tatiana Doina Popovici: Poetul Corneliu Neagu reușește sa creeze emoții puternice folosind cuvinte din fondul principal al limbii. Când folosește neologisme preferă să le creeze prin derivare, de exemplu „neuitare”.

Observăm că titlul este alcătuit dintr-un substantiv comun „trenul” urmat de neologismul creat de autor, „neuitării”. Impresia pe care o lasă acest substantiv în genitiv este mai puternică decât a sinonimul sau „amintirilor”.

Pornind de la titlu (în fapt, un rezumat al poeziei) voi încerca sa decriptez textul. Prima strofă începe cu personificarea anotimpului care pleacă discret: „Vara obosită a plecat spre seară” tocmai când apărea „trenul neuitării izgonit din port”. Următoarele strofe se referă la rotirea anotimpurilor. Vara lasă în urma toamna ale cărei caracteristici sunt enumerate în strofa a doua: vânt sihastru, rece și tăios, frunzele care întorc ulița pe dos. A treia strofa începe tot cu o personificarea „Nopțile haine îmbrăcate-n brume” anunță următorul anotimp – iarna. Interjecția cu care începe strofa a patra arată suferința eului liric căruia iarna îi aduce „în cuget dorul incomplet”. De remarcat faptul ca poetul folosește arhaismul ” cuget” care are o încărcătură emoțională puternică. Metafora urmată de personificare – „simfonia care vrea să cearnă zeci de noi regrete” se va regăsi „într-un triolet”, sugerând schimbarea naturii de trei ori: vara-maturitatea înfloritoare, toamna – începutul declinului existențial și iarna – vârstă senectuții.

Din punct de vedere al realizării artistice, poezia este bogată în podoabe stilistice. Remarcăm epitete precum: obosită, senină, neuitării, revenită, sihastru, rece, tăios, strâmtă, haine etc, care stau alături de personificări : „vara obosită a plecat”, „nopțile haine îmbrăcate-n brume”, „simfonie care vrea sa cearnă”…

Semnificația celor trei anotimpuri care sugerează etape de viață contribuie la starea de meditație pe care poezia o transmite fiecărui cititor. Eul liric se descoperă discret abia în ultima strofa – „îmi” – ceea ce sugerează implicarea afectiva a autorului.

Corneliu Neagu: Doamna Tatiana Doina Popovici ne prezintă o analiză completă și valoroasă a poeziei, parcurgând strofă după strofă, punând accentul, cu deosebire, pe explicarea podoabelor stilistice folosite de autor. I-a reușit din plin acest demers! Acaparată însă de prezentarea, aproape exhaustivă, a figurilor de stil vehiculate în text, doamna Popovici scapă din vedere ceea ce autorul consideră a fi mesajul esențial pe care dorește să-l transmită cititorului – despărțirea de femeia iubită și muză a eului liric, exprimată subiacent în ultimele două strofe. „Nopțile haine îmbrăcate-n brume” ajung „pe un dor de ducă dintr-un mic fiord”. Se poate deduce că femeia iubită a rămas în urmă, în acel mic fiord, marcându-l pe autor cu regrete puternice. Strofa a patra, în chip pe concluzie finală, este întrutotul revelatoare în acest sens: „Ah, ce amăgire, la-nceput de iarnă,/ îmi aduce-n cuget dorul incomplet,/ într-o simfonie care vrea să cearnă/ zeci de noi regrete dintr-un triolet”. Îi rămân îndatorat doamnei Tatiana Doina Popovici pentru timpul acordat citirii și comentării versurilor mele, concretizat într-o analiză critică valoroasă și utilă, pe care o apreciez foarte mult.

 

UMBRE VISĂTOARE (Confluențe Literare, 11.07.2020)

https://confluente.org/corneliu_neagu_1594436137.html

 

Se lasă înserarea, iar ziua obosită

dispare printre arbori și urcă înspre cer,

curg razele de lună, cernute ca prin sită,

din tolba nevăzută a unui lăncier.

 

Statuile-adormite pe soclurile grele

par umbre visătoare ajunse din trecut,

iar frunzele uscate, căzute peste ele,

însemnele uitării din veacul dispărut.

 

O buhă retrezită, în liniștea astrală,

planează în derivă sub tufa de măceș,

în urma ei pădurea, măreață catedrală,

ascunde în adâncuri o ceată de răzeși.

 

Îndată mă cuprinde o teamă neștiută,

venită fără veste cu spaime din văzduh,

cu aripa întinsă, sub umbra desfăcută,

pe căile-ncurcate s-a rătăcit un duh.

 

Deodată, speriată, tu vii tot mai aproape,

eu te cuprind în brațe și te sărut adânc!…

Cu buza tremurândă, întinsă peste pleoape,

simt lacrima sărată din ochii care-ți plâng.

 

Tatiana Dorina Popovici: „Umbre  visătoare” este  o  poezie  situată în registrul expresionist – oniric deoarece  pune  accent pe  transcenderea  fantastică și  tragică  a  realității. După  Lucian  Blaga ,  dacă opera  de  artă (în cazul de față, poezia)  redă  trăirea  eului  liric în  relație cu  cosmicul, cu  absolutul, cu ilimitatul, aceasta  aparține expresionismului.

    Alcătuită  din cinci catrene, cu  rima  încrucișată,  poezia  surprinde prin prezentarea unor elemente reale ale naturii  terestre  și cosmice, precum luna, arborii, frunzele, buha sau pădurea în ipostaze care transcend realitatea, devenind elemente  fantastice. Astfel, în  faptul  înserării, „statuile-adormite  par umbre  visătoare”, iar buha, simbolul  unor  întâmplări  tragice – strică „liniștea  astrală” , „planând în derivă”. Puternic metaforică, expresia  „măreață  catedrală” dă dimensiunea pădurii,  adăpost  de  veacuri  al  haiducilor,  al  oamenilor necăjiți. Și  de  aceasta dată  ea  ascunde  „o  ceată  de  răzeși”, semn  al  răzvrătirii.  Prezenta bufniței  și  a cetei de răzeși  stârnește  teama , cu  atât mai mult  cu  cât  „din văzduh,  cu aripa  întinsă… „s-a   rătăcit  un  duh”. Ultima  strofa  imaginează  o  ființă speriată (probabil muza creației lirice) care-și  găsește  alinarea  în brațele  eului liric. Nici  acum cititorul nu știe dacă  autorul  se  referă la  o ființă  reală  sau la una  imaginară.

      Textul abundă  în  podoabe  stilistice. „Inserarea” sugerează  timpul  misterelor.  „Ziua  obosită”  este  o  metaforă personificatoare  care  sugerează  epuizarea. Imaginea motrice „curg razele  de  lună”, însoțită  de comparația, „cerute ca prin  sită” sugerează  misterul. În  strofa a  doua  imaginile vizuale  sunt construite cu  personificări – „statuile-adormite” și comparații – „par  umbre  visătoare”. În cea  de  a treia  strofă,  o  imagine  motrice – „o  buhă care planează” – este  însoțită  de  una vizuală – ” pădurea, măreață  catedrală”. A patra  strofa  transcende  realitatea transformând-o în  teamă și spaime, eul  liric simțind  tragismul  anunțat de buhă  și  de duhul rătăcitor, care  poate  fi  un  spirit malefic. Ultima strofa aparține  oniricului, întrucât ființa  speriată  este  o  plăsmuire, iar gesturile ocrotitoare  sunt dorințe, expresii  ale  visării.

Corneliu Neagu: Cine a coborât noaptea printre statuile din pădurea aflată în spatele bazilicii Maria Radna din Lipova poate va resimți atmosfera degajată din acest poem. În ceea ce mă privește, am revelații cu această pădure, rămase peste timp în adâncul meu, din perioada serviciului militar la școala de ofițeri din Radna, 1971. Am făcut această precizare pentru a se înțelege că originile acestui poem sunt ancorate deplin în realitate. Prin cele precizate aici nu doresc să contrazic afirmația doamnei Tatiana Doina Popovici potrivit căreia poemul se situează „în registrul expresionist – oniric”. Ba, din contră, întăresc cele spuse de domnia sa, pentru că amintirile rămase în conștiința mea din acea epocă sunt un amestec de fantezie și realitate, în procente greu de cuantificat după trecerea atâtor ani. Aproape ca întotdeauna, realitatea se estompează din ce în ce mai mult, iar în locul său se așază în memorie un soi de „patinated shapes” în care realul și imaginarul se împletesc în chipuri nebănuite. Imaginile din amintirile creatorului, capătă forme si nuanțe care „transcend realitatea, devenind elemente fantastice”, așa cum precizează doamna Tatiana Doina Popovici în comentariul său. Pentru fiecare dintre aceste elemente fantastice, doamna Popovici emite interpretări originale pe care autorul le împărtășește întrutotul, descoperind surprins că transformarea realității în visare s-a produs în mod firesc, fără să fi existat un plan preconceput al structurii lirice a poemului. Dacă pentru statuile-adormite, pădurea catedrală, buha care planează în derivă exisă corespondente reale, nu se poate spune același lucru despre ceata de răzeși sau duhul rătăcitor, acestea fiind plăsmuiri ale eului liric. Desigur, cea mai reprezentativă plăsmuire este ființa apărută în ultima strofă (femeie iubită sau muză), imaginată de soldatul aflat în postul de gardă în schimbul de după miezul nopții. În acest sens, ultima strofă a poemului aparține oniricului, așa cum subliniază și doamna Popovici în comentariul său.

 

~VA URMA~

——————————–

Tatiana Doina POPOVICI / Corneliu NEAGU

23 iulie 2020

Lasă un răspuns